“uitrusting voor overleving starbound survival versnelling rugzak”

Dit is een scherven bril binnen defensie gebruikt wordt militairen krijgen deze ook niet direct in hun AMO maar later als ze in hun functie opleiding zitten voor infanterist of voor tank bestuurde enz.
We schuifelden langs de zwaargewonden heen naar de sas en sloten de eerste deur achter ons. Jonas drukte de noodgrendel naar beneden. Met een sissend geluid schoof de buitendeur open. Een tochtvlaag trok langs ons heen en iedereen huiverde. De scheppers hadden ons van nature voorzien op de lage temperaturen van Mars. Niettegenstaande die aan­passingen en de recente opwarming van de planeet, bleef winterkoude dan misschien niet meer onmogelijk koud, maar toch nog gewoon koud.
Ik maak zulke lange dagen dat er van verven in het huis nog niet veel is gekomen. Alleen een deel van de keuken, rondom het gasstel heb ik afgeschuurd, geboend met wasmiddel en geverfd. Het is wel mooier geworden. Elke keer als ik in de keuken kwam, de afgelopen dagen, keek ik er met voldoening naar.
Moeder zag mijn verdriet en pakte mijn gezicht vast. Haar duim veegde teder over mijn wang. ‘Ik snap je, lieverd. Het spijt me dat ik alleen aan mijn eigen eenzaamheid denk, terwijl jij je allereerste uit­zetting alleen moet doen.’ Haar betraande ogen keken me begripvol aan. ‘Papa had erbij moeten zijn.’
De ter dood veroordeelde wordt alweer afgevoerd in zijn kruiwagen. De beul sjokt er vandoor. De menigte begint uiteen te vallen, te desintegreren. Kleinere kluitjes kiezen weer hun eigen pad. Straat­verkopers en temeiers proberen ze nog te onderscheppen om hun schamele waren te slijten.
‘U heeft natuurlijk gelijk, hoewel zij vóór haar beke­ring toch drie­honderd jaar aan één stuk in zee heeft rondgezwommen,’ sprak de dwergachtige Eochaid met zijn pientere glimlach. ‘En daarna nog eens drie­honderd jaar in een kuip op het land. En dat allemaal in een staat van ongenade.’ Hij strekte zich over het tafelblad, greep snel de bierkruik en schonk zijn nap vol, vóór de klauwachtige hand van de monnik de kruik kon opeisen.
Alles wat we weten of menen te weten (versus de loutere ervaring en gewaarwording) over wat zich buiten ons zenuwstelsel bevindt en afspeelt, is resultaat ven zuiver wiskundige berekeningen, hetzij op het puur neurofysiologisch domein van onze zintuigen en hersenen, hetzij op basis van mentale vergelijkingen en andere operaties, hetzij op basis van de inzet van eenvoudige of meer gesofisticeerde meetinstrumenten allerhande. Dat astronomen tot het besluit zijn gekomen dat de aarde rond de zon draait en niet omgekeerd bijvoorbeeld, danken we aan betere berekeningen, beter in de zin dat ze meer coherent zijn met andere of nieuwere berekeningen of dat ze aanleiding hebben gegeven tot adequate berekeningen op andere domeinen. Berekeningen moeten echter aanvaarden dat ze altijd gerelativeerd kunnen en zullen worden binnen een ruimer of hoger niveau van berekeningen. Ongeveer alles dat we als kennis in de meest brede betekenis van het woord aanvaarden, stoelt op berekeningen of de verhoogde precisie ervan. Fotografie, het werk van de camera, is een zaak van berekeningen. Net zoals hersenscans dat zijn: die zijn geheel en al het product van berekeningen op getalwaarden (bv. van de bloeddoorstroming in de diverse hersensgebieden), gekoppeld aan puur mensenwerk in de vorm van operationele beslissingen en besluitvormingsprocessen.[iii]
Dat is de reden dat ik nu vrijdag en zaterdag dienst heb ipv zondag en maandag. Dat komt mij ook erg goed uit. Dan ben ik niet te moe, later in de week, om de koffers in te pakken en dan kan ik meteen vrijdagmiddag weg, richting Tamale, daarna naar Accra en daarna, op 5 mei even een paar weken naar Nederland, om mee te maken dat Johanneke, onze dochter haar artsenbul krijgt na twee jaar verpleegkundeopleiding en bijna 7 jaar de artsenstudie te hebben gedaan. Ik heb veel respect voor haar. Geneeskunde is altijd in beweging; er zijn altijd weer nieuwe dingen. Ze kan nu zo langzamerhand ook dingen aan mij gaan uitleggen.
Dat hangt er helemaal vanaf. Soms moeten er dingen gebeuren en is het niet eens zozeer de duivel die dwarszit, maar de moeder gnosis die initieert. Ook creeeren de hersenen obstakels zelf om zo zichzelf daaraan te kunnen ontwikkelen, als een soort overlevings-strategie en te beschermen tegen veel ergere dingen. Dat neemt natuurlijk niet weg dat er een daadwerkelijke strijd is tegen boze machten en de noodzaak deze te ontmaskeren. Ergens in de komende tijd hopen wij meer te laten doorschemeren over Saveer en Lark, omdat dit te maken heeft met een nieuwe vorm van genealogische en sociale demonologie (o.a. familie-banden) die nogal diep gaat en waarvoor eerst voldoende voorbereiding moet zijn. We zullen hier in de serie naartoe gaan werken.
De eerste mensen werden de drie buffels zeker wel gewaar, maar in feite zagen ze die niet als drie buffels. Doordat ze niet op hun geur beroep konden doen, begonnen ze aandacht te schenken aan de buffels (aandacht = aan-denken, wat dus wijst op een ‘hogere’ corticale functie; een ‘besluit’ te kijken). Aandacht en concentratie zijn iets anders dan zo maar een arousal van het zenuwstelsel: bij een arousal zijn zowel de sensorische als de motorische organen gemobiliseerd, men is klaar voor actie. Aandacht is echter een puur sensorische activiteit. Vermoedelijk is door deze aandacht het waargenomene op één of andere manier ingeprent geraakt, waarbij het via de activering van bepaalde hersenregio’s tot een voorstelling werd. Recent onderzoek laat zien dat het voortdurend kijken naar een voorwerp ertoe leidt dat men dit voorwerp nadien op andere voorwerpen projecteren als een misperceptie, een voorstelling van iets wat er niet is, bijvoorbeeld bij de afwas het gezicht van Jezus herkennen in een vuile pan. De eerste mensen zagen als het ware de buffels ook als men niet keek en de configuratie van de buffels verwerd tot een mentale voorstelling. Een slide-in dus! Was de gewaarwording van licht nodig om de hersenen te activeren, dan bleek de voorstelling van de buffels zelf als een trigger voor actie te kunnen fungeren. Tussen de zintuiglijkheid van de gewaarwording van lichtprikkels en de actie schoof zich een mentaal tussenelement, een mentale interface. De hersenactivering zorgde ervoor dat het beeld van de omgeving continu aanwezig was zolang de ogen open waren, en zelfs als de ogen dicht waren kon men zich de omgeving voorstellen. Doordat het beeld permanent aanwezig was kon een beweging én in zijn sequentie worden gezien én in zijn onderdelen worden geanalyseerd. Deze veelzijdige mentalisering werd bekrachtigd doordat ze gekoppeld was aan de taalontwikkeling. Eigenlijk was de taal een noodzakelijke voorwaarde opdat de voorstellingen bewerkstelligd zouden worden. Het beloeren van de buffels ging gepaard met klankuitingen en de coördinatie van elkaars gedrag kreeg de vorm van ‘Zie, buffels!’ Via de taal werden de voorstellingen dus als het ware met anderen gedeeld en vermaatschappelijkt. De eerste mensen konden, zoals wij nu doen, wat ze zagen als werkelijk en waar ervaren, want die ervaringen werden gedeeld met anderen, meegedeeld, gecommuniceerd (het Latijnse woord ‘communis’ betekent ‘gemeen, gemeenschappelijk’ en ‘gemeen’ is etymologisch mogelijk ‘de gedachte die we samen hebben’). Zoals een kind zich doorheen het spreken met zijn moeder of zijn vader een wereld van werkelijkheden eigen maakt. Zien is dus veel meer dan het capteren van golflengtes licht. Het vereist meer dan de transmissie van zenuwimpulsen doorheen de oogzenuw naar de hersenen: het stoelt op een complexe interactie tussen heel wat zenuwcellen in de hersenen. Het zien was ook nauw verbonden met het aanwijzen met de vinger (‘betekenis’ en ‘teken’ hebben een Indogermaanse wortel ‘deig’ die we terugvinden in het Latijnse woord ‘digitus’ voor ‘vinger’).
‘Wie heeft een gouden ticket?’ Die vraag ging vorige week als een lopend vuurtje door het Havenziekenhuis in Rotterdam. Vanwege de ‘Dag van de verpleging’ op 12 mei kregen alle medewerkers een attentie: een dikke reep Tony Chocolonely-chocolade. Maar er was meer. In vijf van de 1000 tabletten zat een gouden ticket verstopt. De gelukkige winnaars kunnen zich binnenkort een paar uur Sjakie in de chocoladefabriek wanen en met de hele afdeling genieten van een grote chocoladefontein of andere smakelijke chocoladeprijzen. Op de foto Bianca Slooff van de polikliniek urologie. Zij is een van de gelukkige winnaars.
Het nieuwste Hoverboard heeft nog maar één wiel! Deze One Wheel is een skateboard met slechts één wiel in het midden.Net als bij het traditionele hoverboard of Segway bepaal je de richting van je verplaatsing door een bepaalde kant op te leunen.
Gevoelens van angst en paniek en hysterie. Je ego verliest veel van zichzelf en is bang. Het kan voelen alsof alles eindigt (meest is het zo!). Je systeem is ook overbeladen. Er gebeuren dingen met je die je niet kunt begrijpen. Je verliest ook gedragspatronen van een lagere vibratie die je ontwikkelt hebt voor overleving in 3D. Dit kan je kwetsbaar en machteloos doen voelen. Deze patronen en gedragingen die je verliest zijn niet nodig in de hogere rijken. Dit zal voorbijgaan en je zult uiteindelijk zoveel meer liefde, veiligheid en eenheid voelen. Wacht maar!
De Uitrusting van de noodsituatieSphygmomanometerOpenlucht noodsituatieuitrustingOnderneemster met tabletOverlevingWijzerplaatMobiele telefoon met kleurrijke toepassingspictogrammenZakenman wat betreft e-mailpictogramDe handen houden elektronische tablet
Hij had dit eerder gezien, besefte hij opeens. De herinnering bleef net buiten zijn bereik, gaf alleen vage aanwijzingen over wat hij destijds gezien had. Het was lang geleden, in een van zijn eerste levens. Een ten­toonstelling van werk dat toen al oud was. Hetzelfde patroon, of toch bijna. En nu gemaakt door iemand die pas aan zijn eerste leven begonnen was.

One Reply to ““uitrusting voor overleving starbound survival versnelling rugzak””

  1. Het komt door over die oorlog te praten en te schrijven, en de zoektocht naar een passende titel (“Charles & Co tegen de Mongolen”). Een titel die niemand zou mogen beledigen, al tekent mijn cartoonist niets omtrent politiek en afgodendiensten. Maar voor die gasten is een cartoonist een cartoonist, en een cartoonist is een ongelovige, enz…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *