“minimalistische overlevingsuitrusting goedkoop overlevingsuitrusting voor de camping”

44. DE KIKKER EN DE OCEAANIn zijn volgende en uiteindelijk laatste theatertournee in 1997-1998,bracht Toon zo niet een nog hogere graad van mysticiteit. Hij was 80 jaargeworden. Zijn liedjes zoals ‘Zee zijn met de zee’ zijn perfecte illustratiesvan volledig opgaan in het bestaansmysterie. Hij bracht ook in die showenkele van zijn oude komische acts, zoals een goochelnummer, maar nuontdekte je een bijzondere diepgang die al die tijd verborgen had geze-ten in de anders vooral visuele onderhoudende clown. Hij had nu geenmasker op, toonde zijn kunstje dat nog steeds even grappig was, maarplots besefte je dat Toon eigenlijk vooral toonde dat alles, het hele leven,eigenlijk een spel, een grap was. Ik herken in de laatste shows van ToonHermans de uitspraak van Ulrich Libbrecht: “Het leven is een boeiendevorm van tijdverlies. En dan maar liever op een boeiende wijze mijn tijd verlie-zen, dan hem op een vervelende wijze nuttig doorbrengen”. Ik denk dat hetleven van Toon Hermans daar een mooie illustratie van was. ToonHermans overleed op 22 april 2000. 34
Polly schudt de kussens op en het regent veren. Ze had gewoon bij Vrouw Holle moeten blijven werken. Waarom had ze zich ooit laten weglokken door Mackie? Vannacht was het weer raak geweest: eerst een pak slaag en daarna erop. Alle mannen zijn zwijnen, en Mackie Messer de ergste.
In de plotselinge stilte richtte Laura zich op en zag dat Peter tegenover haar zat. Hij leek van glas, niet helemaal geënt in deze realiteit. Ze kon de vitrinekast door hem heen zien. Langzaam stak ze een hand naar hem uit, raakte zijn gezicht aan. Hij was wel tastbaar, maar dan ook maar net. Hij voelde warm. ‘Het spijt me zo,’ fluisterde hij.
Het was interessant om de opbouw van de film te zien aan de hand van flashbacks via het quizprogramma en het opgroeien van Jamal. Dat elke vraag toevallig refereert naar datgene dat hij zelf had meegemaakt, tja, dat moet je er maar bijnemen. Het is wel jammer (behalve voor de laatste vraag) dat de opeenvolgende vragen eveneens chronologisch verlopen voor de gebeurtenissen tijdens Jamals leven.
Electric Vehicle Railway Direct Mail Nederland, Verenigd Koninkrijk, Italië, Duitsland, Polen, Oostenrijk, Tsjechië, Slowakije, België, Zwitserland, Hongarije, Frankrijk, Spanje, Portugal, Denemarken, Litouwen, Letland, Estland, Zweden, Finland 25-35 werkdagen
Voor het proces van afspraken maken kan deze bevrijding een zegen zijn daar relaties minder geteisterd zouden zijn door de eenzijdige druk van het waarderen van het vermogen tot consumeren, en meer door de werkelijke betrokkenheid van dienstbaarheid. Als de eer van de sociaal gezekerde niet langer wordt ontkend door de grotere profiteur, zal er voor de mensen meer zin zijn om afspraken te maken 
Weet dat ook al versnelt ons evolutionair proces samen met de Nieuwe hogere vibrationele energieën, wij allen deze veranderingen op onze eigen manier en onze eigen tijd ervaren, volgens wie we zijn en volgens onze eigen codering en ons eigen plan voor onze geboorte. Bovendien, over het algemeen gesproken, staat ons ascensie proces in verband met hoe wij onze eigen individuele energie beheren en wat ons geloof en onze ervaringen zijn (m.a.w. hoe wij bedraad zijn en hoe wij vibreren). Deze dingen kunnen veranderd worden en zullen ook automatisch veranderen wanneer wij ons zuiveren en meer licht binnen onszelf belichamen. Voor de hooggevoeligen, mediums en degenen die heel erg open staan voor de hogere rijken kan het ascensieproces wat uitdagender zijn.
Als het daglicht begint te verflauwen, kruipt het sepia stroperig naar de hoeken van mijn kamer terug. Ik – ja, zonder enige twijfel ik – kijk op. Een schim lijkt door het venster te glijden. Een spelen van het laatste avondlicht?
Intersectionality is a term coined by American civil rights advocate Kimberlé Williams Crenshaw to describe overlapping or intersecting social identities and related systems of oppression, domination, or discrimination.
Zohra wees met de punt van haar glazen machete naar de vloer. Een fijn spoor van donkere druppeltjes liep naar het midden van de gang. Om tot daar te komen, moesten ze voorbij verschillende woon­eenheden. Allemaal mogelijke schuilplaatsen van de slachter.
De samenleving kan een beest zijn dat de vrijheid van het individu verslindt. Leiders worden de slaven van hun eigen systeem en echtgenoten worden het slachtoffer van hun eigen betrokkenheid. Dit is een fundamenteel probleem dat kan worden opgelost door te zorgen voor en het beschermen van de persoonlijke privacy. Een eigen plek te hebben is een zegen. Niet te worden verstoord door lawaai, stank of ongewenste commercie etc. is een ideaal geworden om voor te werken. In de oude tijd waren er veel ongecultiveerde gebieden om je te kunnen terugtrekken in de vrije natuur. Deze manier van ontsnappen is steeds minder mogelijk in een overbevolkte wereld waar ieder geschikt stukje land wordt gebruikt voor landbouw en veeteelt. Een voordeur delen in een apartementengebouw is een minder private oplossing waarbij je gasten zich moeten mengen met vreemden die aan dezelfde voordeur aanbellen. Een paar vierkante meters delen met honderden mensen in een wolkenkrabber is zeker een uniek begrip van verticaal tijdruimtelijk besef waarmee meer ziekte dan eigen gezond verstand kan zijn gemoeid. Hoe ver kan men gaan in het najagen van het eigenbelang? Wat zeker is dat persoonlijke privacy en de volwassen positie elkaar nodig hebben. Hoe moet je je eigen zaken behartigen als je ze niet voor elkaar krijgt? Een samenleving die hierin faalt zou wel eens zijn mentale gesteldheid genaamd neurose niet te boven kunnen komen en instorten in ongewilde psychopathologie. Derhalve moet de privacy worden veiliggesteld als het eigen leven. Hoe meer mensen boven op elkaar zitten des te dringender de behoefte zich aan privézaken over te geven. De misdaad in grote steden kan worden bestreden met deze regel in gedachten. Waarom zou je de ander aanvallen als ieder zijn privé kan hebben?
Je niet kunnen herinneren aan de betekenis van alles. Toen ik mij in een intense periode van het transitieproces bevond en we ons in de worp van een flinke energiestoot naar de hogere rijken bevonden, herinner ik mij dat ik naar een vuilnisbak keek en niet wist waarvoor hij diende. Ik moest mijn geheugen van het “oude” binnengaan en ver terug reiken. Wat er gebeurde was dat ik op een punt vibreerde waar alles alleen de betekenis en identiteit bezit die wij eraan geven. In de hogere rijke is energie gewoon energie zonder etiket of betekenis. Alles is fris en nieuw. Een beetje zoals een Cursus in Wonderen ongedaan maken proces, zonder het “proberen”.
Daarnaast wordt de bezorgtijd mede bepaald door je locatie en waar je bestelling vandaan komt. Voor meer informatie kun je contact opnemen met onze klantenservice; we voorzien je dan zo snel mogelijk van een antwoord. Veel shop-plezier!
Om kwart over vijf vanmiddag was ik klaar met mijn werk. Ik heb daarna thuis in mijn tuin van 40 x 40 meter weer zwerfvuil opgeruimd. 90% is nu schoon. Alleen in een deel waarin de nightwatchman een groentetuintje heeft is het nog één grote bende. Allemaal plastic zakken, fluffy bags heten ze. Een groot probleem in grote delen van Afrika. Ik twijfel er nog aan of ik die plastic troep morgen wel wíl opruimen. Want het is zijn tuintje. Maar al zijn troep waait wel weer binnen één dag door mijn opgeruimde veld heen. Dus zal ik het toch maar doen. De watchman van wie het tuintje is, is inmiddels niet meer mijn watchman maar werkt nu overdag op een ziekenhuisafdeling. Ik wet niet waar precies.
Bezitsdrang is een groot struikelblok. Het is de ziekte die begeerte wordt genoemd. Van bezittingen raakt men bezeten. Er is nooit genoeg. Maar je kan niet de hele wereld onder controle krijgen en hem de jouwe noemen. Hoe meer je vergaart hoe meer je dit beseft. Je huis te hebben als een meubel-showroom annex museum voor moderne technologie, annex bibliotheek en kunstverzameling is een hopeloze onderneming. Materialisme is een geestesziekte in de categorie der gespletenheid. Iedereen weet dat geluk niet gekocht kan worden. Al waar je op mag hopen is een wereld die toegankelijk is zodat, hoewel niet de eigenaar, men de bezoeker kan zijn. Hoe meer we willen bezitten, hoe minder toegankelijk onze cultuur wordt. Je juiste vraag is aldus: hoe komen we van deze hindernis (afb.) af en hoe krijgen we een open cultuur. Eind twintigste eeuw is dit nog steeds science fiction. Er is een internet dat iedereen met iedereen verbindt en het ideaal van een open cultuur benadert. Maar nog steeds moet alles worden gekocht en bewaard. Dan zijn we eigenlijk nog als de Neanderthaler die niets anders wist dan te jagen en te verzamelen. Homo Sapiens is echt een andere soort. We hebben elkaar te kennen en niet te jagen en te bezitten. Aldus moeten bij private danwel overheids-inspanningen informatiebanken worden geschapen en toegankelijk gemaakt voor iedereen. Het is niet mogelijk noch bevredigend de lijn van vergaren en bezitten voort te zetten. Uiteindelijk moeten televisie, radio, stereo etc., boeken en computerprogramma’s worden gehanteerd met één venster op de wereld beschikbaar voor allen.
Bij mijn volgende verlof was ze het huis uit. Ze zou pas terugkomen als ik wegging, had ze tegen moeder gezegd. Nou viel die stoere praat samen met haar eindstage Rechten, dus volgens Lars had het niks met mij te maken.
Ik keek blijkbaar dom, want Lars vervolgde en­thousiast: ‘Je kunt hem tot beperkt niveau zelf pro­gram­meren. Je weet wel: een naam geven, comman­dootjes laten uitvoeren zoals koffie zetten of de bladzijden van je boek omslaan. Je kunt niks wijzigen aan zijn hoofdprogramma, maar da’s maar goed ook. Je zou zelf de bonen niet van de kabels willen haken, lijkt me.’
Nu weet u ook wel dat niet iedereen in deze wereld dezelfde taal spreekt. Een taal creëert een “universum”, en dus creëren afzonderlijke talen ook aparte werelden, eigen aan de mensen die deze taal spreken. En daarenboven heeft iedereen ook nog een stukje eigen taaltje en haar/zijn eigen wereldje. Deze verschillen in gehanteerde talen of taaltjes zijn vanzelfsprekend niet bevorderlijk voor de verstandhouding tussen mensen of groepen mensen die niet dezelfde taal aanwenden om zich te uiten. Tevens zijn niet alle vormen, “toestanden” of processen die we waarnemen of onderkennen, even klaar en duidelijk. Sommige zijn wazig en missen elk saillant reliëf, anderen ontberen scherpe contouren. Hun vertaling is dan ook problematisch en mensen kunnen ze elk op een eigen bijzondere en aparte wijze benoemen of omschrijven. In al deze gevallen kunnen disputen, meningsverschillen en bittere conflicten optreden, waarbij het vloeien van bloed niet altijd is uitgesloten. Zeker despotische en dictatoriale machthebbers of machtselites houden eraan dat hun “onderdanen” homogeen zijn, m.a.w. dat ze allen op ongeveer dezelfde wijze denken en handelen. Vandaar dat staatsgrepen doorgaans gepaard gaan met een systematische liquidatie of “neutralisering” van andersdenkende potentiële rivalen. Of dat nationalistische en autoritaire regimes streven naar homogeniteit in de samenlevingsrangen door zoiets als een “nationale identiteit” te propageren of op te leggen. Homogeniteit zullen ze dikwijls ook afdwingen door een of andere softe of harde vorm van “etnische zuivering” door te voeren. Een beleid dat de “sociale cohesie” in een samenleving wil opschroeven of deze wil bewaren, is in de praktijk omzeggens steeds een beleid van homogenisering: wie zich niet “bekeert” tot de officieel voorgeschreven (“politieke, “sociale”, “religieuze”, “morele”, …) “identiteit” wordt uitgesloten en desnoods fysiek afgevoerd, zodat alle (overblijvende en als dusdanig erkende) leden van de samenleving “dezelfde taal spreken” en iedereen een “lang en gelukkig” leven beschoren is.
Je zult beginnen te begrijpen wat het betekent om te geven en te ontvangen. Ze zijn verbonden.  Als je echt uit jezelf geeft, ontvang je de diepte van de ervaring.  Als je echt ontvangt, zul je meer verlangen creëren om te geven en je te verbinden.  Het zal een wederzijdse inspiratie zijn.
*8 Uranus conj. Jupiter conj. zwarte Maan in het 6de huis en de gecorrigeerde zwarte Maan in het 5de huis alles in Vissen. Deze samenstand maakt een driehoek met Maan en Venus in Schorpioen in het 2de huis.
Een andere antropologe, Sarah Hrdy, verzet zich gedeeltelijk maar toch uitdrukkelijk tegen de visie van Barbara Smuts. Hrdy stelt eveneens de patrilokaliteit centraal maar situeert deze pas in het tijdperk van de landbouwsamenleving zelf. Volgens Hrdy zijn de nu nog bestaande jager-verzamelaars helemaal niet overwegend patrilokaal maar hebben ze buitengewoon flexibele residentiepatronen. Pas als aanvallen van andere groepen dreigen, neigen ze tot patrilokaliteit en dat gaat dan inderdaad wel gepaard met veelwijverij en grotere agressie tegenover vrouwen. Matrilokale gemeenschappen zijn doorgaans jager-verzamelaars of gemeenschappen die aan tuinbouw doen en daar heerst meestal ook vrouwelijke afstamming (matrilineariteit). Waar veeteelt (herdersculturen) bedreven wordt of waar reeds de ploeg wordt gebruikt, is de samenleving zelden matrilokaal. Hrdy vat in een overzicht van een 400-tal culturen de verschillen tussen matrilokaliteit en patrilokaliteit als volgt samen. Matrilokale culturen worden primair gekenschetst door: intense zorg voor kinderen; lage graad van geweld en weinig oorlogsvoering; voorhuwelijkse en buitenechtelijke seks zijn geoorloofd; ruime uitgebreide families (extended family); lage of niet bestaande bruidsprijs; afwezigheid van een verheven god plus nog een reeks andere sociale en gedragskenmerken. In patrilokale culturen vinden we de omgekeerde verschijnselen plus de ruime verspreiding van veelwijverij, penalisatie van abortus, voorkomen van slavernij, verminking van de geslachtsorganen en instelling van een kastesysteem.
Opmerking: op dit moment ondersteunen we Rembours naar Saudi Arabië en de Verenigde Arabische Emiraten. We sturen je een bevestigingscode naar je telefoon om te veriferen dat je contactdetails juist zijn. Zorg ervoor dat je alle instructies uit het bericht opvolgt.
1. Voor een wetenschappelijk verslag van het onderzoek, zie: Baba Shiv, George Loewenstein, Antoine Bechara, Hanna Damasio, & Antonio R. Damasio “Investment Behavior and the Negative Side of Emotion.”, Psychological Science, 2005, vol.16, 6, p.435-444.
Het laatste kwadrant van het jaar zal leiden tot de vorming van meer groepsbewustzijn en de eenwording van groepsbewustzijn.  Dit zal eerst voorbereid worden door de verschuivingen in persoonlijke relaties.
Een illustratie hiervan vinden we in neuro-economisch onderzoek op basis van het zogenaamde ultimatum game [3]. In het ultimatumspel krijgen twee spelers de mogelijkheid om een bepaalde som bvb. 10 euro te verdelen. De eerste speler moet een aanbod doen (bvb. 8 euro voor hemzelf en 2 euro voor de ander) en de tweede speler kan het aanbod aanvaarden of verwerpen. Als het aanbod aanvaard wordt, mogen de spelers de verdeelde som houden; wordt het aanbod verworpen, dan krijgen beiden niets. De regels van de speltheorie voorzien een ongelijke verdeling ten voordele van de eerst biedende speler. Inderdaad, als de eerste speler een verdeling van 8 tegen 2 voorstelt, zou de tweede speler dit moeten aanvaarden want 2 euro is beter dan niets. Uit alle onderzoeken met het ultimatumspel blijken de eerste spelers echter in meerderheid een meer gelijke verdeling aan te bieden. De vrees dat de tegenspeler het aanbod zal verwerpen, brengt de eerste speler er blijkbaar in de meeste gevallen toe een gelijk of fair aanbod te doen. In de onderzoek naar de hersenactiviteiten bij de beslissing van de tweede spelers werd vastgesteld [4] dat wanneer deze een onfair aanbod weigerden, verhoogde activiteit optrad in de insula cortex. De spelers die het aanbod echter aanvaardden, vertoonden een grotere activering van de dorsolaterale prefrontale cortex. De voorste cingulate winding (ACC) was ook bijzonder actief. Verschillende hersendelen regelen dus blijkbaar verschillende soorten denkprocessen. In zekere mate lijkt dan de ACC te bemiddelen tussen deze verschillende hersenregio’s.
Zohra liep naar een deur met het pictogram van een trap. De deur was uit de scharnieren getrokken en hing schuin in het kader. Ze kroop door het driehoek­vormige gat naar binnen. Aangezien de maan zich aan de andere kant van het gebouw bevond, was het hier pikdonker. Ze knipte haar hoofdlamp aan en scheen ermee op de betonnen trappen. Heel even waagde ze het om in het ravijn tussen de trappen naar boven te gluren. De hoogte was duizelingwekkend.
Vanuit hun licht wiegende hulkje zagen ze de rook opstijgen uit het rieten dak van de herberg en boer­derij, waar ze kort geleden nog zo’n vredige nachtrust hadden genoten. Een nachtrust, wreed onderbroken door een gil van de herbergiersjongen. Gevolgd door een brul van Urendel, wiens legerstede leeg was geweest op dat moment.
Een tweede manier waarbij organismen elkanders gedrag kunnen modifiëren bestaat in niet-fysische interacties waarbij de interagerende organismen elkaar oriënteren binnen hun respectievelijk cognitief domein (het geheel van mogelijke interacties tussen een individu en zijn omgeving waarover dat individu beschikt). Zulke oriënterende interacties zijn communicatief: organisme A oriënteert het gedrag van organisme B naar een deel van zijn cognitief domein, zonder echter het verloop van diens gedrag te specifiëren. Hierbij wordt geen aaneengekoppelde keten van interacties uitgelokt zoals bij gedragskoppeling: immers het eventuele gedrag van beide organismen hangt af van de uitkomst van hun onafhankelijke maar toch parallelle interacties binnen hun eigen respectievelijke cognitieve domeinen. Het eerste organisme genereert met zijn gedrag een perturbatie die het tweede organisme ertoe brengt zich in zijn eigen cognitief domein te gaan oriënteren. De niet-linguïstische oorsprong van communicatief gedrag is merkbaar aanwezig bij veel dieren die met hun zichtbaar of hoorbaar gedrag coöperatief handelen bij een soortgenoot of soortgenoten uitlokken: b.v. een alarmgsignaal bij het waarnemen van een vijand; de coöperatie bij vogels, dolfijnen en primaten. Communicatief gedrag kan zich alleen ontwikkelen als de cognitieve domeinen van de interagerende organismen (hun ‘leefwereld’) in ruime mate samenvallen en vergelijkbaar zijn: een consensus-domein van coöperatieve interacties kan worden gevormd (een natuurlijke taal). Het gaat hierbij niet om de transmissie van informatie en al evenmin om de beschrijving van een onafhankelijk van ons bestaand universum waarover de dieren ‘spreken’. Taal is niet denotatief: het verwijst naar niets, het oriënteert de aangesprokene in zijn cognitief domein maar verwijst als dusdanig niet naar entiteiten die onafhankelijk buiten ons bestaan. Communicatieve interacties zijn intrinsiek niet-informatief, in de zin dat de ‘informatie’ geenszins de vorm bepaalt (‘in-form-eert’) van het antwoord van de aangesprokene. Vermits binnen de visie van de autopoiesis de activiteit van een zenuwstelsel nooit met een ander zenuwstelsel kan worden gedeeld, kan er niets ‘gecommuniceerd’ of overgedragen worden. De wijze waarop de aangesprokene zich oriënteert binnen zijn cognitief domein, is onafhankelijk van wat de ‘boodschap’ voor de spreker betekent. De consensualiteit gebaseerd op de vergelijkbaarheid van de cognitieve domeinen van de sprekers, komt wel over alsof de communicerende organismen een gemeenschappelijke wereld delen. Maturana & Varela’s analyse is een biologische, geen psychologische: het doet dan ook niets af van wat wij in onze schets van de mentalisering over gemeenschappelijkheid hebben gezegd. Dus, om samen te vatten: in de oriënterende interactie veroorzaakt het sprekend gedrag van organisme A in het zenuwstelsel van organisme B een specifieke activiteitstoestand dat de relaties belichaamt die in de interactie zijn gegenereerd en zo het gedrag van organisme B ‘representeert’. Als organisme B dan doorheen zijn structurele plasticiteit kan interageren met deze ‘representaties’, dan heeft zich een linguïstisch domein gevormd. Als een jager vingerwijzend tegen een ander zegt: ‘Zie, een beest’, dan gaat de andere jager zich oriënteren en richten binnen zijn mogelijkheid aan gedragingen en coöperatief gaan kijken in de richting van de uitgestoken vinger van de eerste (maar in principe kan hij evengoed niet kijken).
Er zijn ook bands die hun bandjes afspelen tijden hun zogenaamde optreden, dat vind ik persoonlijk heel erg, als je niet echt goed kan spelen bedonder je de zaak en laat iedereen in de waan van jouw kwaliteit.
Dit zal uit een groter gevoel van eigenwaarde en zelfwaardering ontstaan.  Je begint voor de allereerste keer te weten wat MACHT is vanuit een innerlijk ontwaken.  Je zult beginnen te manifesteren vanuit deze persoonlijke verbinding met jezelf, de ware bron.
tag:blogger.com,1999:blog-41998440651947806472018-03-02T18:15:29.330+01:00De LotusInspiratie voor de zielE.B.http://www.blogger.com/profile/02523809080862620833noreply@blogger.comBlogger279125tag:blogger.com,1999:blog-4199844065194780647.post-4601817035475250802015-06-16T07:06:00.000+02:002015-06-16T07:07:14.930+02:00<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="http://3.bp.blogspot.com/-nwmj4DReFMc/UYEKGOU9e4I/AAAAAAAAEmg/yFEKY8C30gc/s1600/Lotuslogo.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" src="http://3.bp.blogspot.com/-nwmj4DReFMc/UYEKGOU9e4I/AAAAAAAAEmg/yFEKY8C30gc/s1600/Lotuslogo.jpg" /></a></div><div style="text-align: center;"><span style="font-size: large;"><br /></span></div><div style="text-align: center;"></div><div><div style="text-align: center;"><div style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt; text-align: center;"><span style="-webkit-text-size-adjust: auto; background-color: rgba(255, 255, 255, 0); color: #660000; font-size: large;"><i>Dat is de universele motivatie achter al ons handelen en gedrag.<o:p></o:p></i></span></div><div style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt; text-align: center;"><span style="-webkit-text-size-adjust: auto; background-color: rgba(255, 255, 255, 0); color: #660000; font-size: large;"><i>We zijn echter geconditioneerd om het geluk te zoeken<o:p></o:p></i></span></div><div style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt; text-align: center;"><span style="-webkit-text-size-adjust: auto; background-color: rgba(255, 255, 255, 0); color: #660000; font-size: large;"><i>in alle richtingen, behalve de juiste.<o:p></o:p></i></span></div><div style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt; text-align: center;"><span style="-webkit-text-size-adjust: auto; background-color: rgba(255, 255, 255, 0); color: #660000; font-size: large;"><i>We richten het vizier op dingen buiten onszelf;<o:p></o:p></i></span></div><div style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt; text-align: center;"><span style="-webkit-text-size-adjust: auto; background-color: rgba(255, 255, 255, 0); color: #660000; font-size: large;"><i>op relaties, bezittingen, prestaties en bijzondere ervaringen.<o:p></o:p></i></span></div><div style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt; text-align: center;"><span style="-webkit-text-size-adjust: auto; background-color: rgba(255, 255, 255, 0); color: #660000; font-size: large;"><i>De ontdekking dat de oorsprong van geluk en vrede<o:p></o:p></i></span></div><div style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt; text-align: center;"><span style="-webkit-text-size-adjust: auto; background-color: rgba(255, 255, 255, 0); color: #660000; font-size: large;"><i>in onszelf besloten ligt en permanent toegankelijk is,<o:p></o:p></i></span></div><div style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt; text-align: center;"><span style="-webkit-text-size-adjust: auto; background-color: rgba(255, 255, 255, 0); color: #660000; font-size: large;"><i>is de grootste ontdekking die we als mens kunnen maken.<o:p></o:p></i></span></div><div style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt; text-align: center;"><span style="font-size: large;"><br /></span></div><div style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt; text-align: center;"><span style="-webkit-text-size-adjust: auto; background-color: rgba(255, 255, 255, 0); font-size: large;"><i><span style="color: #660000;">Nin Sheng</span></i><o:p></o:p></span></div><div align="center" style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt; text-align: start;"><span style="-webkit-text-size-adjust: auto; background-color: rgba(255, 255, 255, 0); font-size: large;">____________________________</span></div></div></div><div style="color: #831000; font-family: Helvetica; font-size: 21px;"></div>E.B.http://www.blogger.com/profile/02523809080862620833noreply@blogger.comtag:blogger.com,1999:blog-4199844065194780647.post-45577338863604338492015-06-16T07:05:00.002+02:002015-06-16T07:05:25.704+02:00De Juni 2015 Zonnewende – Celia Fenn<span style="font-size: large;">Het Kosmische Diamanten Hart Activeren</span><br /><span style="font-size: large;">De Nieuwe Aarde Ziel Voortbrengen</span><br /><span style="font-size: large;"><br /></span><span style="font-size: large;">De Dieren Terug Roepen</span><br /><span style="font-size: large;"><br /></span><span style="font-size: large;">12 Juni 2015 / Celia Fenn</span><br /><span style="font-size: large;"><br /></span><span style="font-size: large;"><br /></
span><span style="font-size: large;">Geliefde Familie van het Licht, jullie Planeet bereikt een belangrijk moment in diens proces van Ascentie en Transformatie. Als jullie het "Gebeurtenis Gebied" binnengaan van de Juni Zonnewende op de 21ste Juni, voelen jullie de binnenkomende en krachtige energieën van de Leeuwenpoort, de 8/8/8 en de laatste Maansverduistering van de tweejarige reeks op de 28ste van September.</span><br /><span style="font-size: large;"><br /></span><span style="font-size: large;">Deze gebeurtenissen markeren het definitieve "aarding' proces" van de Kosmische Diamanten Hart Frequenties in/naar de Multidimensionale Aarde Rasters, alsook de Geboorte van de Nieuwe Aarde Ziel. Dit is het werkelijke begin van de Aarde Ster/Planeet als een Multidimensionaal experimenteel werkelijkheidsgebied voor alle Licht Wezens die kozen te incarneren op de Aarde. Dit omvat niet alleen Mensen maar ook alle vormen van leven, inclusief de Dieren en Planten families.</span><br /><span style="font-size: large;"><br /></span><span style="font-size: large;">Bij deze prachtige samenkomst van energieën met de Zonnewende, zullen jullie volledig de Diamanten Codes en het Diamanten Licht belichamen door het activeren van het Kosmische Diamanten Hart. Jullie zullen de Nieuwe Aarde Ziel verwelkomen als een krachtig nieuw archetype, en jullie kunnen als jullie dat aldus kiezen, deelnemen aan het terug roepen van de dieren die ermee beginnen de Planeet te verlaten in een massale gebeurtenis van uitsterven.</span><br /><span style="font-size: large;"><br /></span><span style="font-size: large;"><br /></span><span style="font-size: large;">Het Activeren van het Diamanten Hart: Kosmische Codes … op Aarde&nbsp;</span><br /><span style="font-size: large;">zoals het in de Hemel is</span><br /><span style="font-size: large;"><br /></span><span style="font-size: large;">In Februari van 2014 maakten diegenen van jullie die Sterrenzaden en Galactische Strijders zijn een gigantische Tijdlijn Sprong of verschuiving van deze huidige tijdlijn. Het Groep Ziel werk was om een manier voorwaarts in/naar de Nieuwe Aarde te creëren op deze zeer zware tijdlijn. In dit proces van genezen en balanceren en de Diamanten Codes binnen brengen, zouden de tijdlijn gebieden van de Aarde verenigd zijn zodat alle tijdlijnen gericht waren op een Multidimensionale Nieuwe Aarde waar de mensheid door zou kunnen gaan samen te evolueren en te gedijen met alle andere Aarde Levensvormen. Dit was een heroïsche inspanning door de Familie van het Licht en diegenen van jullie die Vierde Dimensionale Tijd Meesters zijn, om de tijdlijnen in/naar een gemeenschappelijke toekomst van Vrede en Liefde uit te lijnen, jullie waren bedoeld dit te doen door vrede en harmonie in jullie eigen levens te creëren en door te leren hoe het Diamanten Licht en de Diamanten Codes te belichamen. Jullie waren ook bedoeld dit te doen door je diepgaand met de Aarde en de Elementale Energie te verbinden en de kostbare/dierbare creaties terug te roepen om deel te nemen aan de Nieuwe Aarde. Dit is wat er in deze tijd gevierd wordt.</span><br /><span style="font-size: large;"><br /></span><span style="font-size: large;">Het Diamanten Hart is de Kosmische Frequentie die belichaamd wordt binnenin de Galaxy om de hoogste frequenties van het Goddelijke Licht en de Goddelijke Creatieve Wil tot uitdrukking te brengen. De Diamanten Codes worden op de Aarde vanuit de Grote Centrale Zon of het Galactische Centrum ontvangen als pulsaties van Diamanten Wit Licht of Vuur. Het hart van de Aarde is in het proces van zich uit te lijnen met deze frequenties, en natuurlijk leren diegenen van jullie die als de familie van het Licht en Ster Strijders werkzaam zijn hoe jullie eigen Diamanten Hart met deze zelfde Kosmische Frequenties uit te lijnen.</span><br /><span style="font-size: large;"><br /></span><span style="font-size: large;">Het Diamanten Licht is het meest intense en de hoogste frequentie energie dat nochtans op de Aarde belichaamd werd. Het is een wit vuur dat Liefde, mededogen en creativiteit op zeer hoge niveaus brengt. Het sleutelwoord is "Intensiteit". Wanneer je dit Licht belichaamd dan begin je de intensiteit en passie van het Diamanten Licht te ervaren.</span><br /><span style="font-size: large;"><br /></span><span style="font-size: large;">In termen van jullie fysieke lichaam, kunnen er zeer krachtige en waarneembare effecten op alle niveaus zijn. Op het niveau van het lichaam, zullen alle plaatsen waar de frequentie laag is beïnvloed zijn, omdat het lichaam wegdraait uit de lagere frequentie en meer verfijnd raakt. Veel mensen merken dit op in het spijsverteringssysteem, aangezien dit een gebied is waar lage frequentie energieën nog steeds gevonden worden, aangezien mensen eten zonder het bewustzijn van wat zij aan het doen zijn. Op de emotionele en mentale niveaus, zullen alle lage frequentie angsten en ongerustheden wegdraaien en loslaten om vervangen te worden door hogere frequentie energieën. Dit mag voor een tijdje een verhoging geven aan ongerustheid en stress, en aan een overactieve mentale of emotionele energie, terwijl de oude patronen "opgevoerd" zijn als zij getransformeerd worden in/naar een Hogere Frequentie. Houd je niet vast aan wat losgelaten moet worden. Hoe meer jij je vasthoudt aan, hoe moeilijker het zal zijn om voorwaarts te gaan met je leven. Laat met gratie en dankbaarheid los en sta je Hogere Zelf toe jou voorwaarts te leiden in/naar de nieuwe frequenties en de nieuwe versie van jezelf.</span><br /><span style="font-size: large;"><br /></span><span style="font-size: large;">In termen van de Aarde zelf, veroorzaken deze intense frequenties veel beweging en verstoring in het weer en andere wereldwijde patronen. In de Stille Oceaan "Ring van Vuur' en andere plaatsen zullen jullie een verhoogde activiteit in de vulkanen en aardbevingen zien als de Aarde in/naar de Hogere Frequenties verhuist en de Planeet zich aanpast aan deze Diamanten Frequenties. De reinigende activiteiten van Vuur en Water zullen in deze tijd zeer waarneembaar zijn.</span><br /><span style="font-size: large;"><br /></span><span style="font-size: large;">Geliefden, jullie kozen om naar deze tijdlijn te springen om agenten van de verandering in deze tijd te zijn. Terwijl jullie met deze diepe en intense energieën werken, weet dat jullie met jullie Ziel werken, jullie Zielgroep en jullie Ziel Families. Jullie zijn Meesters van Tijd en Ruimte en jullie creëren een nieuwe tijdlijn voor de Aarde in haar reis door Tijd en Ruimte heen.</span><br /><span style="font-size: large;"><br /></span><span style="font-size: large;">De Nieuwe Aarde Ziel het Leven Schenken</span><br /><span style="font-size: large;"><br /></span><span style="font-size: large;">Geliefde Familie, sinds de grote energie verschuiving in December 2012, is jullie Planeet in een krachtig proces van Ascentie en Transformatie geweest. Dit proces zal beëindigen in 2017, als jullie volledig de Nieuwe Aarde tijdlijn en de Nieuwe Aarde Ziel het leven schenken binnenin jullie Multidimensionale Fysieke/Lichtlichaam Complex.</span><br /><span style="font-size: large;"><br /></span><span style="font-size: large;">Wij, als Engelen en Aartsengelen, werkten met jullie en leerden jullie de Heilige Hart meditatie om jullie toe te staan toegang te verkrijgen tot de Archetypische energie
ën van Yeshua en Mary Magdalene om het Gouden Licht van het Christus Bewustzijn te belichamen. Dit was essentieel om voor jullie de "Sterren Poorten" te creëren die de planeet in/naar Multidimensionale Frequenties zou verschuiven.</span><br /><span style="font-size: large;"><br /></span><span style="font-size: large;">Na 2012 begonnen de Diamanten Licht Frequenties de Aarde Rasters en Gebieden binnen te komen, en in deze nieuwe Multidimensionale Frequentie werd een Nieuwe Aarde Ziel geboren die het Diamanten Hart van het Nieuwe Aarde Wezen tot uitdrukking zou brengen.</span><br /><span style="font-size: large;"><br /></span><span style="font-size: large;">Het Goddelijke Vrouwelijke van het Diamanten Licht brengt zichzelf als de Hogere Wijsheid, Kracht, Moed en Passie tot uitdrukking. Diens Centrum is het hart en het activeert het Sacrale Centrum, het Wenkbrauw Centrum en de Ziel Ster in/naar Stralende Regenboog Frequenties van Intuïtie, Liefde, Passie, Intensiteit en Creativiteit. Zij is de Wijze Vrouw en Strijdster, die met intensiteit en integriteit liefheeft, en wiens focus, als de Grote Moeder, een wit vuur is dat het oude, de chaos, de verwarring wegruimt en ruimte creëert voor een nieuwe creatie van Gouden frequenties en Diamanten frequenties van Hogere Expressies van Goddelijke Liefde en Zegeningen.</span><br /><span style="font-size: large;"><br /></span><span style="font-size: large;">Het Goddelijke Mannelijke van het Diamanten Licht brengt zichzelf tot uitdrukking als Creativiteit, Overzichtelijkheid, Kracht, Bekrachtiging en de bekwaamheid om Nieuwe Creaties met Liefde, Intense Passie en Verantwoordelijkheid te structureren. Deze energie is ook in het Hart gecentreerd en activeert de Basis, de Zonnevlecht, de Keel en de Kroon Centrums. Hij is de Krachtige Schepper die orde en harmonie brengt in/naar de manifestatie door zijn creaties van het Gouden Licht en de Diamanten Intensiteit. Hij spreekt zijn waarheid en volgt het pad van zijn Ziel en Hogere Zelf.</span><br /><span style="font-size: large;"><br /></span><span style="font-size: large;">Wanneer het Diamanten Heilige Mannelijke en Vrouwelijke in uitlijning komen binnenin je Ziel, schenk je de Nieuwe Aarde Ziel het leven. Je wordt een Stralend Diamanten Licht Wezen wiens intense Licht, Passie en Overzichtelijkheid de weg voorwaarts in/naar de Nieuwe Aarde voor anderen kan verlichtten.</span><br /><span style="font-size: large;"><br /></span><span style="font-size: large;">Geliefde Familie van het Licht, met de Zonnewende zullen velen van jullie de "geboorte" van jullie Nieuwe Aarde Ziel in/naar het Diamanten Licht voltooien. Jullie mogen deze intense Vlam van Wit Vuur voelen als het binnenin jullie Hart, jullie Ziel en binnenin iedere cel in jullie Lichaam en Lichtlichaam ontsteekt. Dit zal een kostbaar geschenk en een krachtige transformatie zijn.</span><br /><span style="font-size: large;"><br /></span><span style="font-size: large;">De Dieren Terug Roepen en Diamanten Dankbaarheid</span><br /><span style="font-size: large;"><br /></span><span style="font-size: large;">Geliefde Familie van het Licht, terwijl jullie met het Diamanten Licht en de Ascentie Energieën werken, zijn jullie je bewust van hoe intens en uitdagend het leven op de Aarde in deze tijd kan zijn. Dit is niet alleen van toepassing op het menselijke leven maar op alle levensvormen op de Aarde.</span><br /><span style="font-size: large;">Terwijl de Aarde verschuift en verandert, wordt het voor vele levensvormen moeilijker om hun sjablonen van het leven in het bestaan op de Aarde vast te houden. Het is Goddelijke Liefde en Creativiteit dat hen hier verankert, maar zij hebben jullie hulp ook nodig.</span><br /><span style="font-size: large;"><br /></span><span style="font-size: large;">Jullie oorspronkelijke "missie" op de Planeet was om de Aarde te vullen en om de "Tuin" en de Dieren te verzorgen. Terwijl jullie de Aarde vulden, hebben jullie niet erg veel gezorgd voor de Tuin en diens Levensvormen. Vele Soorten voelen zich diepgaand ongeliefd, aangezien hun leefgebieden vernietigd zijn en hun families opgejaagd en vermoord worden als hulpmiddelen.</span><br /><span style="font-size: large;"><br /></span><span style="font-size: large;">In het binnenkomende Diamanten Licht, is het tijd om alle levensvormen terug te roepen, de Tuin te verzorgen, en specifiek de Dieren terug te roepen. Sta hen niet toe om uit te sterven zich ongeliefd en ongewenst voelend!</span><br /><span style="font-size: large;"><br /></span><span style="font-size: large;">De Stralende Glans van de Schepping is een kostbaar Geschenk, alles ervan. In deze tijd van de Zonnewende, en de geboorte van de Nieuwe Aarde Ziel, is het ook tijd om jullie Liefde, Waardering en Dankbaarheid voor de gehele Schepping te affirmeren. Roep de dieren terug, laat hen naar huis, naar de Aarde komen, en zich geliefd, geëerd en gewaardeerd voelen in hun natuurlijke omgevingen.</span><br /><span style="font-size: large;">De dieren werden vanuit het Goddelijke Creatie Sjabloon van de Galaxy gecreëerd om jullie metgezellen op de Aarde te zijn. Zij zijn ook "Ziel Familie", en zij zijn "Sterrenzaden" vanuit vele andere systemen en galaxies. Iedere soort brengt een geschenk van de Sterren. Als zij verdwijnen en uitgestorven raken, aldus zijn de zegeningen verloren en de Aarde raakt meer alleen en geïsoleerd.</span><br /><span style="font-size: large;"><br /></span><span style="font-size: large;">Geliefden, roep hen terug. Laat hen weten dat jullie harten naar hen en hun aanwezigheid en hun frequenties en hun geschenken hunkeren. Roep hun Zielen en Spirits, en laat hen weten dat jullie hun pijn en lijden gezien hebben. En laat hen weten dat jullie met hen samen zullen werken om een Nieuwe Aarde te creëren.</span><br /><span style="font-size: large;"><br /></span><span style="font-size: large;">Het is tijd om de tuin opnieuw geboren te laten worden en om de vele soorten die aan de Aarde geschonken werden te verzorgen. Het is tijd voor een krachtige nieuwe kracht om naar boven te komen, Diamanten Dankbaarheid. Dankbaarheid voor elk levend wezen en hun bijdrage aan de Tuin van het Leven die de Planeet Aarde is, en aan de Galaxy en de Kosmos!</span><br /><span style="font-size: large;">&nbsp;Vertaling: Cobie de Haan – http://www.denkmetjehart.blogspot.nl/</span><br /><span style="font-size: large;"><br /></span><span style="font-size: large;">© 2006-15 Celia Fenn and Starchild Global http://www.starchildglobal.com – You are free to copy, distribute, display, and perform the work under the following conditions: You must give the author credit, you may not use this for commercial purposes, and you may not alter, transform or build upon this work. For any reuse or distribution, you must make clear to others the license terms of this work. Any of these conditions can be waived if you get permission from the copyright holder. Any other purpose of use must be granted permission by author.</span><br /><span style="font-size: large;"><br /></span><span style="font-size: large;"><br /></span><span style="font-size: large;">Geplaatst door Ulla op 21:14</span>
E.B.http://www.blogger.com/profile/02523809080862620833noreply@blogger.com
tag:blogger.com,1999:blog-4199844065194780647.post-30142711020063160092015-05-05T12:14:00.001+02:002015-05-05T12:14:08.744+02:00De Kracht van de Ziel en de Kracht van de Geest: Balans Terug Brengen – Mei 2015 – Celia Fenn<div style="-webkit-text-stroke-color: rgb(148, 82, 0); -webkit-text-stroke-width: initial; color: #945200; font-family: 'Times New Roman'; font-size: 24px;"><span style="-webkit-text-stroke-width: initial;">Aartsengel Michael</span></div><div style="-webkit-text-stroke-color: rgb(148, 82, 0); -webkit-text-stroke-width: initial; color: #945200; font-family: 'Times New Roman'; font-size: 24px;">1 Mei 2015 / Celia Fenn</div><div style="-webkit-text-stroke-color: rgb(148, 82, 0); -webkit-text-stroke-width: initial; color: #945200; font-family: 'Times New Roman'; font-size: 24px; min-height: 27px;"><br /></div><div style="-webkit-text-stroke-color: rgb(148, 82, 0); -webkit-text-stroke-width: initial; color: #945200; font-family: 'Times New Roman'; font-size: 24px;">Geliefde Familie van het Licht, in deze afgelopen periode van jullie Ascentie Reis hebben jullie een intense tijd van verandering ervaren, met verduisteringen en Equinox verschuivingen die veel tumult in jullie levens creëerden. Velen van jullie mogen het gevoel hebben dat jullie in jullie eigen levens stuurloos zijn, en zijn niet zeker waar af te slaan. Je mag op een verlichte en bewuste manier goed ontwaakt en op je spirituele reis zijn, en toch nog steeds het gevoel hebben dat je niet echt begrijpt waarom de Aarde in zoveel chaos is en waarom de dingen niet gemakkelijker zouden kunnen zijn.</div><div style="-webkit-text-stroke-color: rgb(148, 82, 0); -webkit-text-stroke-width: initial; color: #945200; font-family: 'Times New Roman'; font-size: 24px;">Inderdaad, Geliefde Familie, tijden van een belangrijke verandering en overgang zijn nooit gemakkelijk op jullie Aarde, maar specifiek nu. Nooit eerder is de Aarde door zo een enorme grote verandering gegaan met zoveel geïncarneerde zielen die allemaal deze verandering samen co-creëren.</div><div style="-webkit-text-stroke-color: rgb(148, 82, 0); -webkit-text-stroke-width: initial; color: #945200; font-family: 'Times New Roman'; font-size: 24px; min-height: 27px;"><br /></div><div style="-webkit-text-stroke-color: rgb(148, 82, 0); -webkit-text-stroke-width: initial; color: #945200; font-family: 'Times New Roman'; font-size: 24px;">Ja inderdaad, dat is de natuur van de Vijfde Dimensie, dat jullie allemaal co-creëren en samen keuzes maken om een andere Werkelijkheid te creëren. Sommigen van jullie zijn ontwaakt en doen dit op een bewuste manier, maar velen zijn nog steeds in de "slaap" staat en maken hun keuzes zonder kennis en gebaseerd op oude energieën en patronen. Dit is waarom er zoveel chaos en verwarring is. Diegenen die nog steeds dezelfde onbewuste keuzes maken, ontdekken dat deze keuzes hen niet naar de plaatsen leiden waar zij willen zijn, en zij raken kwaad en verontrust. Zij streven ernaar om nieuwe keuzes te maken en ontdekken de Nieuwe Werkelijkheid, maar zijn nog steeds zoekende.</div><div style="-webkit-text-stroke-color: rgb(148, 82, 0); -webkit-text-stroke-width: initial; color: #945200; font-family: 'Times New Roman'; font-size: 24px;">Jullie, aan de andere kant, zijn bewust en jullie kunnen zien dat de verschuiving welke in ieder geïncarneerd wezen moet gebeuren is om het ego/verstand te verhuizen naar de Hart/Ziel als het centrum van hun wezen en leven op Aarde.</div><div style="-webkit-text-stroke-color: rgb(148, 82, 0); -webkit-text-stroke-width: initial; color: #945200; font-family: 'Times New Roman'; font-size: 24px; min-height: 27px;"><br /></div><div style="-webkit-text-stroke-color: rgb(148, 82, 0); -webkit-text-stroke-width: initial; color: #945200; font-family: 'Times New Roman'; font-size: 24px; min-height: 27px;"><br /></div><div style="-webkit-text-stroke-color: rgb(148, 82, 0); -webkit-text-stroke-width: initial; color: #945200; font-family: 'Times New Roman'; font-size: 24px;">Dit klinkt gemakkelijk genoeg, maar waarom is het zo moeilijk voor zo velen? Wel, dit is omdat gedurende de recente periode van jullie evolutie het verstand het sterkste component van de meeste mensen en hun wereld geworden is. Het verstand controleert de waarneming/gewaarwording en creëert continuïteit zodat het leven ervaren kan worden als een 'verhaal" dat op een rationele manier doorgaand is en "zin maakt" voor het verstand. Wanneer dingen gebeuren die geen zin schijnen te maken of die niet passen in het verhaal, is het verstand altijd in staat om de dingen glad te strijken en een verhaal te creëren dat verklaart waarom dingen gebeuren, gebaseerd op de ideeën van oorzaak en gevolg in een doorgaande tijdlijn. Echter, als je ontwaakt begin je te zien dat er vele tijdlijnen en vele verhalen zijn, allen worden verteld en spelen zich tegelijkertijd af in jullie werkelijkheid, terwijl zielen creëren en co-creëren.</div><div style="-webkit-text-stroke-color: rgb(148, 82, 0); -webkit-text-stroke-width: initial; color: #945200; font-family: 'Times New Roman'; font-size: 24px; min-height: 27px;"><br /></div><div style="-webkit-text-stroke-color: rgb(148, 82, 0); -webkit-text-stroke-width: initial; color: #945200; font-family: 'Times New Roman'; font-size: 24px;">Dit leidt naar verwarring, aangezien het verstand ernaar streeft om de chaos te ontrafelen en de "waarheid" te vinden. De waarheid is, Geliefden, dat het verstand nooit waarheid kan vinden, want waarheid behoort het Hart en de Ziel toe. Het is alleen hier dat elk Wezen zal vinden wat zij als de waarheid zoeken.</div><div style="-webkit-text-stroke-color: rgb(148, 82, 0); -webkit-text-stroke-width: initial; color: #945200; font-family: 'Times New Roman'; font-size: 24px; min-height: 27px;"><br /></div><div style="-webkit-text-stroke-color: rgb(148, 82, 0); -webkit-text-stroke-width: initial; color: #945200; font-family: 'Times New Roman'; font-size: 24px;">Wat er aan het gebeuren is in deze periode van overgang is dat jullie verstand ernaar streeft om vast te houden aan de dominantie van de verhaallijn en de waarheid van diens verhaal, en wil niet loslaten. Er is een diepe angst dat wanneer het verstand diens eigenaarschap van de "waarheid" loslaat, dat dan alles in elkaar zal storten. Dit is de aanname van jullie gebied van de "psychologie". Echter, wij zouden willen zeggen dat wanneer het verstand "loslaat" en de Ziel toestaat om in te grijpen, dat er een ander perspectief aangaande de Tijd, Ruimte en Werkelijkheid is dat elk wezen bevrijdt om het leven op een hoger niveau van bewustzijn en in harmonie met het Hart en de Ziel te ervaren. Een Nieuwe Droom en een Nieuwe Werkelijkheid is geboren. Jullie beginnen dingen te zien en te ervaren die eerder niet gezien en gevoeld werden, omdat
zij verborgen waren door de filters van het verstand. De sluiers zijn opgetild en jullie zien werkelijk&nbsp; wat er vóór jullie is!&nbsp;</div><div style="-webkit-text-stroke-color: rgb(148, 82, 0); -webkit-text-stroke-width: initial; color: #945200; font-family: 'Times New Roman'; font-size: 24px; min-height: 27px;"><br /></div><div style="-webkit-text-stroke-color: rgb(148, 82, 0); -webkit-text-stroke-width: initial; color: #945200; font-family: 'Times New Roman'; font-size: 24px;">In deze nieuwe manier van zijn, gaat het verstand door een component te zijn van het verhaal van de Creatie van de Werkelijkheid, maar het domineert en controleert niet. Het wordt de "verhalen verteller" die de verhalen van het Hart en de Ziel in/naar de manifestatie weeft zonder te moeten domineren, controleren of belangrijk te zijn.</div><div style="-webkit-text-stroke-color: rgb(148, 82, 0); -webkit-text-stroke-width: initial; color: #945200; font-family: 'Times New Roman'; font-size: 24px; min-height: 27px;"><br /></div><div style="-webkit-text-stroke-color: rgb(148, 82, 0); -webkit-text-stroke-width: initial; color: #945200; font-family: 'Times New Roman'; font-size: 24px;">De Vierde Dimensie Integreren: Avonturen in Tijd/Ruimte</div><div style="-webkit-text-stroke-color: rgb(148, 82, 0); -webkit-text-stroke-width: initial; color: #945200; font-family: 'Times New Roman'; font-size: 24px;">In de oude derde dimensionale wereld en werkelijkheid, was het gemakkelijk voor het verstand om verhalen en verzinsels te creëren die lineair waren, en dat had bevredigende aanvangen en beëindigingen aangaande dit lineaire continuüm. Het Ego Verstand was altijd gelukkig met de manier waarop de dingen zich ontwikkelden en verklaard konden worden op een lineaire ontwikkelende manier.&nbsp;</div><div style="-webkit-text-stroke-color: rgb(148, 82, 0); -webkit-text-stroke-width: initial; color: #945200; font-family: 'Times New Roman'; font-size: 24px; min-height: 27px;"><br /></div><div style="-webkit-text-stroke-color: rgb(148, 82, 0); -webkit-text-stroke-width: initial; color: #945200; font-family: 'Times New Roman'; font-size: 24px;">Maar, Geliefde Familie, met de verschuiving van de Aarde naar de Vijfde dimensionale rasters van Licht, en de verschuiving van het bewustzijn, begonnen jullie te ontwaken jegens de werkelijkheid van die vloeibare en stromende dimensie van Tijd/Ruimte die wij de Vierde Dimensie noemen. Dit is waar het concept van de "tijd" gecreëerd werd op tijdspiralen en tijdlijnen, en waar de tijd niet lineair en doorgaand is, maar spiraalsgewijs en circulair, opheffend en op magische wijze afhankelijk is van de vaardigheid en richting van diegenen die creëren.</div><div style="-webkit-text-stroke-color: rgb(148, 82, 0); -webkit-text-stroke-width: initial; color: #945200; font-family: 'Times New Roman'; font-size: 24px; min-height: 27px;"><br /></div><div style="-webkit-text-stroke-color: rgb(148, 82, 0); -webkit-text-stroke-width: initial; color: #945200; font-family: 'Times New Roman'; font-size: 24px;">Deze gewaarwording/waarneming van de tijd als iets dat zelf gecreëerd is en dat voorbij de lineaire eisen gaat van het dagelijkse leven op dit punt, is iets waarvan het verstand voelt dat het dat moet weerstaan. Waarom? Omdat, als het verstand deze waarneming van de werkelijkheid accepteert dan zullen al diens zorgvuldige constructies en verhalen naar beneden komen storten. Ja inderdaad, maar in hun plaats, zal de ziel ingrijpen met een magische en miraculeuze waarneming van de werkelijkheid dat jullie toestaat om een Nieuwe Werkelijkheid en een Nieuwe Ruimte op jullie eigen tijdlijnen te co-creëren, zonder oordeel, beschuldiging, karma of iedere van de andere bijeffecten van de oude werkelijkheid creatie.</div><div style="-webkit-text-stroke-color: rgb(148, 82, 0); -webkit-text-stroke-width: initial; color: #945200; font-family: 'Times New Roman'; font-size: 24px; min-height: 27px;"><br /></div><div style="-webkit-text-stroke-color: rgb(148, 82, 0); -webkit-text-stroke-width: initial; color: #945200; font-family: 'Times New Roman'; font-size: 24px;">Wanneer je verschuift in/naar de Vijfde dimensionale rasters en het Hogere Bewustzijn, open je de weg voor je ziel om jou de aard van een nieuwe Werkelijkheid te laten zien, waar de Ziel het leven vanuit een Galactisch of Kwantum perspectief ziet. Het leven is niet lineair en het is niet eindig! In de rijken van de Ziel, is het leven eindeloos en doorgaand op vele verschillende bogen of spiralen, sommige tegelijkertijd in andere of parallelle tijdlijnen en Universums.</div><div style="-webkit-text-stroke-color: rgb(148, 82, 0); -webkit-text-stroke-width: initial; color: #945200; font-family: 'Times New Roman'; font-size: 24px; min-height: 27px;"><br /></div><div style="-webkit-text-stroke-color: rgb(148, 82, 0); -webkit-text-stroke-width: initial; color: #945200; font-family: 'Times New Roman'; font-size: 24px;">Vanuit dat Ziel perspectief, wat in de Hart centreert, begrijp je dat Creatie komt door en uit Goddelijke Liefde. Je begrijpt dat alle dingen in en uit de manifestatie stromen in overeenstemming met een Goddelijk Plan of Handeling van Creatie, en die verandering en transformatie zijn de aard van het leven zelf. Jullie zijn in staat met gelijkmatigheid te verhuizen door tijden van discontinuïteit en beëindiging, omdat jullie gewaarworden dat beëindigingen altijd gevolgd worden door nieuwe aanvangen. Je voelt geen behoefte om wie of wat dan ook te beschuldigen, je accepteert eenvoudig het einde voor wat het is en kijkt voorwaarts naar de volgende creatie van Licht.</div><div style="-webkit-text-stroke-color: rgb(148, 82, 0); -webkit-text-stroke-width: initial; color: #945200; font-family: 'Times New Roman'; font-size: 24px; min-height: 27px;"><br /></div><div style="-webkit-text-stroke-color: rgb(148, 82, 0); -webkit-text-stroke-width: initial; color: #945200; font-family: 'Times New Roman'; font-size: 24px;">Vanuit jullie Ziel en Hart, Geliefden, zullen jullie een diep gevoel van Acceptatie en Vrede voelen als jullie het stromen van de Goddelijke Creatieve Intelligentie toestaan door jullie heen te gaan als een Creatieve Kracht, jullie de vreugde toestaand van het maken van keuzes en creatie te spinnen op een nieuw en hoger niveau van ervaring.</div><div style="-webkit-text-stroke-color: rgb(148, 82, 0); -webkit-text-stroke-width: initial; color: #945200; font-family: 'Times New Roman'; font-size: 24px; min-height: 27px;"><br /></div><div style="-webkit-text-stroke-color: rgb(148, 82, 0); -webkit-text-stroke-width: initial; color: #945200; font-family: 'Times New Roman'; font-size: 24px;">De Multidimensionale Verhalen van de Ziel</div><div style="-webkit-text-stroke-color: rgb(148, 82, 0); -webkit-text-stroke-width: initial; color: #945200; font-family: 'Times New Roman'; font-size: 24px;">Geliefden, wanneer je weg verschuift van het idee of een "doorgaande" geschiedenis en persoonlijk verhaal, begin je gewaar te worden dat de Ziel multidimensionaal is en op vele niveaus bestaat. Diens verhalen zijn in het verleden en de toekomst en in het huidige moment, wat het punt van oorsprong is.</div><div style="-webkit-text-stroke-color: rgb(148, 82, 0); -webkit-text-stroke-width: initial; color: #945200; font-family: 'Times New Roman'; font-size: 24px;">De Ziel is de Galactische Reiziger en de Diamanten Verhalen Verteller. Het spint het Diamanten Licht van Creatie in/naar een veelvoud van kleuren, lichten, ervaringen en verhalen. Het is jullie gen
ot, Geliefden, om met de Ziel te werken en om deze verhalen en liederen in/naar de manifestatie op jullie Vijfde Dimensionale Nieuwe Aarde te spinnen.</div><div style="-webkit-text-stroke-color: rgb(148, 82, 0); -webkit-text-stroke-width: initial; color: #945200; font-family: 'Times New Roman'; font-size: 24px; min-height: 27px;"><br /></div><div style="-webkit-text-stroke-color: rgb(148, 82, 0); -webkit-text-stroke-width: initial; color: #945200; font-family: 'Times New Roman'; font-size: 24px;">De maand van Mei zal jullie vele kansen/mogelijkheden geven om het houvast van het Ego Verstand losser te maken en uit te lijnen met de creatieve impulsen van de Ziel en het Hart, en jullie zelf op een nieuwe manier tot uitdrukking te brengen.</div><div style="-webkit-text-stroke-color: rgb(148, 82, 0); -webkit-text-stroke-width: initial; color: #945200; font-family: 'Times New Roman'; font-size: 24px; min-height: 27px;"><br /></div><div style="-webkit-text-stroke-color: rgb(148, 82, 0); -webkit-text-stroke-width: initial; color: #945200; font-family: 'Times New Roman'; font-size: 24px;">Als jij je Hart en je Lichtlichaam harmoniseert met de binnenkomende Diamanten Codes of Creatie Codes die ingekapseld zitten in de Galactische en Zonne Licht Transmissies vanuit het Goddelijke Hart en de Raden van Licht, zal jij je "geïnspireerd" voelen om te beginnen je leven als een werk van Goddelijke Inspiratie te creëren. Je zult ernaar streven te harmoniseren met de muziek van je Ziel en van Spirit en in dit Licht leven.</div><div style="-webkit-text-stroke-color: rgb(148, 82, 0); -webkit-text-stroke-width: initial; color: #945200; font-family: 'Times New Roman'; font-size: 24px; min-height: 27px;"><br /></div><div style="-webkit-text-stroke-color: rgb(148, 82, 0); -webkit-text-stroke-width: initial; color: #945200; font-family: 'Times New Roman'; font-size: 24px;">Als je deze overgang maakt, mag je enig ongemak en pijn in het Zonnevlecht gebied voelen. Dit is het deel van het lichaam dat het Ego Verstand representeert, en als het verstand die houvast op jouw werkelijkheid vrijgeeft en loslaat, worden vele oude patronen die pijn veroorzaken losgelaten. Deze loslatingen mogen ervaren worden als fysieke pijn in het verteringssysteem, waar de ervaring zelf "verteerd" wordt, of als verontrusting, slapeloosheid of slechte dromen. De beste manier om hiermee te werken is om gewoon diep adem te halen en het Diamanten Licht toe te staan alle oude patronen van werkelijkheid en stress te ontbinden dat je niet langer meer in je leven nodig hebt. Maak ruimte voor meer Vreugde en Liefde en Overvloed. Maak ruimte voor Dromen en Creativiteit!</div><div style="-webkit-text-stroke-color: rgb(148, 82, 0); -webkit-text-stroke-width: initial; color: #945200; font-family: 'Times New Roman'; font-size: 24px; min-height: 27px;"><br /></div><div style="-webkit-text-stroke-color: rgb(148, 82, 0); -webkit-text-stroke-width: initial; color: #945200; font-family: 'Times New Roman'; font-size: 24px;">De ziel heeft vele liederen om te zingen en verhalen om te vertellen, en is in afwachting van dat moment wanneer je een Galactische Verhalen Verteller wordt, een Sterren Danser of een Zanger(es) van Hemelse muziek, en wanneer je deze creatie in je leven op Aarde grondvest. Als jij je openstelt voor dit Hogere Bewustzijn, zal je gevuld worden met het Gouden Licht van het Christus Bewustzijn en het Briljante Witte Licht van de Diamanten Lichtcodes. Als je dichter naar je Ziel beweegt, begin je het Briljante Centrum van het Hart van Alles Dat Is te ervaren, wat het Thuis van de Ziel is. Hier, in het Diamanten Licht ervaar je Stilte en Geen Tijd, je ervaart Kosmische Liefde en Goddelijk Multi-modellerend Licht, je ervaart de Diepe Ruimte. En dan, breng je deze terug in/naar je hart en je zingt en danst en schrijft hen in/naar de manifestatie in het "verhaal" dat je leven is!</div><div style="-webkit-text-stroke-color: rgb(148, 82, 0); -webkit-text-stroke-width: initial; color: #945200; font-family: 'Times New Roman'; font-size: 24px; min-height: 27px;"><br /></div><div style="-webkit-text-stroke-color: rgb(148, 82, 0); -webkit-text-stroke-width: initial; color: #945200; font-family: 'Times New Roman'; font-size: 24px;">Dus, Geliefden, als je mediteert of eenvoudig in stilte zit, vraag je verstand om zachtjes diens houvast op je creatie van werkelijkheid los te laten en sta de Ziel/het Hogere Zelf toe een partner te zijn en om je creatie van werkelijkheid te leiden. Adem het Diamanten Licht en de Diamanten Codes in en vul je Wezen met de essentie van het Goddelijke Licht en Vrede … en creëer je Leven als een Avontuur van Liefde en Creativiteit!</div><div style="-webkit-text-stroke-color: rgb(148, 82, 0); -webkit-text-stroke-width: initial; color: #945200; font-family: 'Times New Roman'; font-size: 24px; min-height: 27px;"><br /></div><div style="-webkit-text-stroke-color: rgb(148, 82, 0); -webkit-text-stroke-width: initial; color: #945200; font-family: 'Times New Roman'; font-size: 24px;">Vertaling: Cobie de Haan – <a href="http://www.denkmetjehart.blogspot.nl/">http://www.denkmetjehart.blogspot.nl/</a></div><div style="-webkit-text-stroke-color: rgb(148, 82, 0); -webkit-text-stroke-width: initial; color: #945200; font-family: 'Times New Roman'; font-size: 24px; min-height: 27px;"><br /></div><br /><div style="-webkit-text-stroke-color: rgb(148, 82, 0); -webkit-text-stroke-width: initial; color: #945200; font-family: 'Times New Roman'; font-size: 24px;">© 2006-15 Celia Fenn and Starchild Global http://www.starchildglobal.com – You are free to copy, distribute, display, and perform the work under the following conditions: You must give the author credit, you may not use this for commercial purposes, and you may not alter, transform or build upon this work. For any reuse or distribution, you must make clear to others the license terms of this work. Any of these conditions can be waived if you get permission from the copyright holder. Any other purpose of use must be granted permission by author.</div>
E.B.http://www.blogger.com/profile/02523809080862620833noreply@blogger.com
tag:blogger.com,1999:blog-4199844065194780647.post-33001696370876000332015-01-10T09:12:00.000+01:002015-01-10T09:15:19.409+01:00De boom die maar niet groeide<span style="color: #660000; font-size: large;">Lea was een meisje van 10 jaar, die heel erg geloofde in het goede in de mensen om haar heen. Ze groeide op in een gezin met broertjes en zusjes, een vader en een moeder. Vanaf vlak na haar geboorte merkte ze al haar gevoeligheid op wanneer er in het gezin dingen anders liepen en er ook van haar verwacht werd om dingen te doen die ze niet echt begreep, maar wel voelde dat dit nodig was. Zo voorvoelde ze de angsten en de onmacht bij haar
moeder in de dagelijkse zorg voor het gezin, ervaarde ze het verdriet en de zorgen van haar vader hierbij en voelde dat ze haar broertjes en zusjes in bescherming wilde nemen.</span><br /><span style="color: #660000; font-size: large;">Haar eigen angsten en onzekerheden moesten maar even wijken.</span><br /><span style="color: #660000;"><span style="font-size: large;"><br /></span><span style="font-size: large;">Dit maakte dat ze vaak letterlijk door het leven ging met haar voeten net een stukje van de grond; alsof het dan minder erg was wat zij zelf voelde en ze zich beter kon concentreren op de lieve mensen om haar heen die haar zo nodig hadden,zo had ze ook beter overzicht.. Zo leerde ze zichzelf om makkelijker door het leven te stappen, je hoefde dan immers niet iedere keer je voeten op de grond te zetten en vervolgens weer op te tillen….. Ze leek wel een beetje op een boom die weinig tot geen wortels heeft, heen en weer werd gezwiept door de wind, maar net niet omviel.</span></span><br /><span style="color: #660000;"><span style="font-size: large;"><br /></span><span style="font-size: large;">Lea kon op deze manier, zo goed als een kind dat maar kan, er voor haar vader, haar moeder en haar broers en zusjes zijn. Als ze hun een moment van geluk kon bezorgen was zij ook even gelukkig. De gelukkige en blije momenten die wilde ze zich vooral herinneren. Dat schreef ze ook op in haar dagboek; wat ze op school beleefde, wat ze met haar vriendinnetjes deed en de spelletjes die ze samen met haar broers en zusjes deed.</span></span><br /><span style="color: #660000;"><span style="font-size: large;"><br /></span><span style="font-size: large;">Lea was graag buiten, ze genoot van de frisheid en de ruimte, maar ze merkte ook dat als ze op het strand was het zand niet echt kon voelen tussen haar tenen. Als ze in het bos was niet de sensatie voelde van takjes en steentjes onder je voeten. En als ze in bed lag haar lichaam niet helemaal kon laten rusten op het matras. Stel je voor dat je je daaraan overgaf………..Nee, dan was het beter dat ze net er boven bleef ‘zweven’, genoeg om alert te blijven.</span></span><br /><span style="color: #660000;"><span style="font-size: large;"><br /></span><span style="font-size: large;">Ze zag bij andere kinderen dat dit anders was; zij de grond en de aarde beleefden; zich koesterden aan het warme zand en Au! riepen van de sensatie van takjes en steentjes onder hun voeten. Zij konden zich ook gemakkelijker overgeven aan hun fantasieën en dromen…..</span></span><br /><span style="color: #660000;"><span style="font-size: large;"><br /></span><span style="font-size: large;">Op een dag ging ze alleen naar het bos niet ver van hun huis. Ze zag grote dikke stevige bomen met oneindig lange wortels; ze klom er graag in en leunde er tegen als ze uit wilde rusten; het voelde dik en stevig. Maar nu zag ze ook de bomen die er tussen stonden; ze waren dun en iel; je zag enkele wortels zitten wanneer de wind ze heen en weer zwiepte en je telkens aan het twijfelen bracht of de boom dit wel zou gaan redden. Het leek wel of deze dunne bomen steeds maar hoger en hoger wilde reiken om zo ook een glimp van het zonlicht op te vangen om zich aan te koesteren. En dat dit ten koste ging van hun wortels waar dan steeds aan getrokken werd en er zo ook voor zorgde dat er geen nieuwe wortels konden ontstaan.</span></span><br /><span style="color: #660000;"><span style="font-size: large;"><br /></span><span style="font-size: large;">Ze zag toen pas de oude vrouw zitten op een stam van een omgevallen boom. Ze had haar wel eens eerder gezien, maar toen was ze altijd een beetje bang geweest en had ze snel een andere weg genomen. Nu was Lea echter nieuwsgierig wie het was en waarom ze vaak in het bos kwam. Ze zag dat de vrouw bezig was; ze was een riem aan het maken van buigzame takken die ze ineen vlocht. Lea ging naast haar zitten, samen zwegen zij lange tijd. Lea voelde zich vertrouwd bij deze oude vrouw, die niets van haar verlangde en haar liet zijn wie ze was.</span></span><br /><span style="color: #660000;"><span style="font-size: large;"><br /></span><span style="font-size: large;">Toen de riem van buigzame takken klaar was legde de oude vrouw deze in de schoot van Lea zodat Lea kon voelen hoe stevig deze was en hoe zwaar ook. De vrouw vertelde haar dat ze deze riemen maakte voor de bomen waarvan de wortels niet sterk waren en telkens dreigden om te vallen wanneer de wind blies. Vervolgens haalde ze van onder haar schort 3 grote stukken schors; ze had er een soort buidels van gemaakt die later aan de riem zouden worden gehangen. Lea werd nu toch wel heel nieuwsgierig en wilde weten wat er dan in de buidels van schors opgeborgen werd en hoe dit de bomen zou helpen om dieper te wortelen en sterker te worden. De oude vrouw die ook een hele wijze vrouw bleek te zijn vertelde Lea dat ze de buidels vulde met zuiver water waaraan ze telkens een woord toevoegde als ze ze vol schonk.</span></span><br /><span style="color: #660000;"><span style="font-size: large;"><br /></span><span style="font-size: large;">De eerste buidel kreeg zuiver water waaraan het woord Verbinding was toegevoegd.</span></span><br /><span style="color: #660000;"><span style="font-size: large;"><br /></span><span style="font-size: large;">De bomen hadden het afgeleerd om zich werkelijk te verbinden met de wereld om hen heen. Ze moesten steeds maar hoger reiken om zich met zonlicht te voeden en bleven iel en dun. Intussen werd hun voeding uit de grond door de grote bomen om hen heen weggehaald. Dit maakte dat de andere bomen verder konden groeien, maar zijzelf klein bleven.</span></span><br /><span style="color: #660000; font-size: large;">Ze hadden niet geleerd dat verbinden allereerst met jezelf plaats vindt en dat je mag houden van jezelf, dat je de moeite waard bent en mag vragen wat je nodig hebt om eerst zelf stevig en groot te worden, zodat kinderen er later in kunnen klimmen en mensen er tegen aan kunnen leunen om uit te rusten.</span><br /><span style="color: #660000;"><span style="font-size: large;"><br /></span><span style="font-size: large;">De tweede buidel kreeg zuiver water waaraan de woorden Veiligheid en Vertrouwen waren toegevoegd.</span></span><br /><span style="color: #660000;"><span style="font-size: large;"><br /></span><span style="font-size: large;">De iele bomen zouden zich veilig moeten voelen in de beschutting van de grote dikke bomen om hen heen. Echter niets was minder waar; zij durfden daar niet op te vertrouwen en lieten zich verleiden om zo snel mogelijk om hoog te groeien om zo zelf toch wat zonlicht op te vangen. Ze hadden niet door dat ze daarmee juist hun eigen veiligheid uit het oog verloren…</span></span><br /><span style="color: #660000; font-size: large;">Door nu te leren niet meer zo naar anderen op te kijken en je niet meer te laten verleiden zullen de bomen veel dichter bij zichzelf blijven. Hun eigen kwaliteiten/vaardigheden leren ontdekken, ervaren dat ze de dingen op hun eigen manier mogen en kunnen doen.</span><br /><span style="color: #660000; font-size: large;">Door goed voor jezelf te zorgen en je te laten zien in wat je kunt en in wat je nog nodig hebt zulle
n anderen jou ook werkelijk gaan zien en rekening met je willen houden.</span><br /><span style="color: #660000;"><span style="font-size: large;"><br /></span><span style="font-size: large;">Deze twee buidels van schors hing de oude en wijze vrouw aan de riem. De vrouw vroeg Lea haar te helpen om deze riem om een iele boom te doen die achter hen stond. De riem was zo zwaar dat ze deze met zijn tweeën moesten tillen en om de boom heen slaan. Het kostte Lea veel inspanning maar het lukte met hulp van de vrouw. Lea zag de derde schors-buidel nog voor de omgevallen boomstam liggen en vroeg de oude wijze vrouw waarom deze nog niet gevuld was en aan de riem werd gehangen. De oude wijze vrouw zei dat deze buidel pas later zou worden toegevoegd wanneer de eerste twee buidels hun werk hadden kunnen doen; het water was opgenomen in de bast en de schors-buidels zichtbaar vergroeid waren met de boom. Ze vroeg Lea geduld te hebben…………………</span></span><br /><span style="color: #660000;"><span style="font-size: large;"><br /></span><span style="font-size: large;">De tijd verstreek. Lea werd ouder, maar ze was de oude wijze vrouw en haar verhaal niet vergeten. Dikwijls kwam ze in het bos bij de boom en zag dat de schors-buidels steeds meer onzichtbaar werden en vergroeiden met de stam. Ze zag ook dat de stam dikker werd en de boom dieper wortelde en niet meer zo heen en weer werd gezwiept wanneer het waaide……</span></span><br /><span style="color: #660000;"><span style="font-size: large;"><br /></span><span style="font-size: large;">Toen ze weer eens bij de boom kwam kijken zag ze direct de oude wijze vrouw weer op de omgevallen boomstam zitten met de derde buidel in haar hand.</span></span><br /><span style="color: #660000;"><span style="font-size: large;"><br /></span><span style="font-size: large;">Nu vulde de vrouw ook de derde buidel met zuiver water waaraan ze de woorden Met een open hart toevoegde.</span></span><br /><span style="color: #660000;"><span style="font-size: large;"><br /></span><span style="font-size: large;"><br /></span><span style="font-size: large;"><br /></span><span style="font-size: large;">Lea begreep die woorden niet en vroeg wat het betekende….De oude wijze vrouw legde haar uit dat de boom veel alleen had moeten doorstaan. Daardoor was hij zo kwetsbaar en wantrouwend geweest waardoor hij het al nooit durfde om zijn hart te laten spreken, bang als hij toen altijd al was om dan juist te zullen omvallen. Nu de boom het water van Verbinding, Veiligheid en Vertrouwen heeft opgenomen en vandaaruit ook op zichzelf en anderen heeft leren vertrouwen staat hij letterlijk steviger in de aarde.</span></span><br /><span style="color: #660000; font-size: large;">Nu heeft hij ook de ruimte om zijn hart te laten spreken en zijn verhaal te mogen doen en in zichzelf en in de ander te gaan geloven.</span><br /><span style="color: #660000;"><span style="font-size: large;"><br /></span><span style="font-size: large;">Samen hingen ze nu ook deze derde schors-buidel aan de riem die nog maar net zichtbaar was om de boom. Lea voelde dat deze buidel lang niet zo zwaar was als de andere twee.</span></span><br /><span style="color: #660000; font-size: large;">Ze sloeg spontaan haar armen om de boom en fluisterde zachtjes; “ Je kan het!”.</span><br /><span style="color: #660000; font-size: large;">Toen ze zich weer omdraaide was de oude en wijze vrouw verdwenen….</span><br /><span style="color: #660000;"><span style="font-size: large;"><br /></span><span style="font-size: large;">Lea liep langzaam terug naar huis. Onderweg merkte ze dat ze zo nu en dan Au! riep vanwege de takjes en steentjes die ze onder haar blote voeten voelde.</span></span><br /><span style="color: #660000; font-size: large;">Die nacht zonk ze diep weg in haar matras en droomde van de grote sterke boom en de buidels.</span><br /><span style="color: #660000;"><span style="font-size: large;"><br /></span><span style="font-size: large;">En morgen…morgen ging ze met haar vriendinnen naar het strand, ze verheugde zich er nu al op om het warme zand tussen haar tenen te voelen en door haar handen te laten glijden.</span></span><br /><span style="color: #660000;"><span style="font-size: large;"><br /></span><span style="font-size: large;">Josè</span></span><br /><span style="font-size: large;"><br /></span><a href="http://www.dreamchild.nl/de-boom-die-maar-niet-groeide/"><span style="font-size: large;">http://www.dreamchild.nl/de-boom-die-maar-niet-groeide/</span></a>
E.B.http://www.blogger.com/profile/02523809080862620833noreply@blogger.com
tag:blogger.com,1999:blog-4199844065194780647.post-10765637032111966052014-12-08T10:22:00.001+01:002014-12-08T10:57:55.298+01:00AE Michael *Tijd om te Beslissen * De Toekomst is NU<div style="-webkit-text-stroke-color: rgb(148, 82, 0); -webkit-text-stroke-width: initial; color: #945200; font-family: Palatino; font-size: 22px; margin-bottom: 24px;">December 2014 / Ronna Herman</div><div style="-webkit-text-stroke-color: rgb(148, 82, 0); -webkit-text-stroke-width: initial; color: #945200; font-family: Palatino; font-size: 22px; margin-bottom: 24px;">Geliefde meesters, nooit tevoren hebben jullie zo een wonderbaarlijke kans gehad om de mensheid en de Schepper te dienen. Jullie zijn op een kruispunt in jullie evolutionaire proces, want de wereld die jullie in het verleden gekend hebben is langzaam aan het vervagen. Als Goddelijke Vonken van de Schepper, werd aan jullie een groot geschenk gegeven, een schatkist van de Schepper Essentie om op iedere manier dat jullie wensten te gebruiken. Jullie begonnen dit leven met een portie aan Adamantine Deeltjes van Licht (de Essentie van de Opperste Schepper) opgeslagen binnenin jullie Heilige Hart, en ook een reserve weggestopt binnenin jullie Wortelchakra — het Heilige Vuur Zaad Atoom soms ook de Kundalini genoemd en wordt weergegeven als een opgerolde slang. Jullie hebben altijd toegang gehad tot het Heilige Vuur dat opgeslagen is binnenin jullie hart; echter, jullie moeten je herinneren hoe jullie "Sleutels voor het Koninkrijk" te gebruiken om deze krachtbron van Goddelijk Licht aan te steken en effectief te gebruiken. De Kundalini of het Slangenvuur is een andere kwestie, want jullie moeten 51% van de vervormde energie opruimen welke jullie in het verleden gecreëerd hebben om in te tappen op dit krachtige reservoir van G
oddelijk Schepper Licht. Om deze staat te bereiken, moeten jullie de trillingspatronen van jullie fysieke, emotionele, mentale en etherische lichamen harmoniseren tot aan de graad dat jullie Energetische Handtekening resoneert met de boventonen van de midden-vierde dimensies en hoger.</div><div style="-webkit-text-stroke-color: rgb(148, 82, 0); -webkit-text-stroke-width: initial; color: #945200; font-family: Palatino; font-size: 22px; margin-bottom: 24px;">De hogere-bewustzijn ontwaking begint wanneer het Kundalini Vuur ontsteekt binnenin de wortelchakra en naar boven begint te bewegen via de ruggenwervel door het etherische chakrasysteem, daardoor het proces activerend van het openen van de Zeven Zegels van het Hogere Bewustzijn. De Medulla Oblongata of de Ascentiechakra, welke soms de Mond van God genoemd wordt, is geactiveerd, en de Pijnappelklier begint te pulseren en te functioneren zoals het oorspronkelijk ontworpen was om te doen. Dit op diens beurt opent de Kroonchakra of de Lotus van Verlichting bovenop het hoofd. Daardoor verbindend met de stralende Kolom van Licht, welke uiteindelijk leidt naar je God-Zaad Atoom of Ik Ben Aanwezigheid. Wanneer je deze verbinding eenmaal maakt, ben je voor altijd veranderd. De bekrachtiging van Spirit begint door jou heen te stromen terwijl je begint om jouw meesterschap van Zelf opnieuw op te eisen samen met de goddelijke geschenken van jouw Goddelijke erfenis.</div><div style="-webkit-text-stroke-color: rgb(148, 82, 0); -webkit-text-stroke-width: initial; color: #945200; font-family: Palatino; font-size: 22px; margin-bottom: 24px;"><br />Het is voor jou tijd, en voor andere Lichtwerkers, om te begrijpen waar je in dit grote kosmische evenement van uitbreiding en evolutie past. Nu is de tijd waar jij je op voorbeid hebt in dit en vele vroegere levensspannen. Jullie, de trouwhartigen, die ernaar streven om het Zelfmeesterschap te bereiken, zodat jullie Wereld Dienaren van het Licht mogen worden, zijn nu meer dan ooit nodig. Het is nu de tijd om te verkondingen, "Ik zal ernaar streven om een ONBEVREESDE DRAGER van het LICHT te zijn zodat ik naar mij aan mag trekken en van mij uit mag stralen de maximale hoeveelheid van het Scheppers Licht naar buiten de wereld in, naar de mensheid en de gehele Schepping."</div><div style="-webkit-text-stroke-color: rgb(148, 82, 0); -webkit-text-stroke-width: initial; color: #945200; font-family: Palatino; font-size: 22px; margin-bottom: 24px;">Nieuwe paden in het brein worden geopend als jullie ermee beginnen om de lichtpakketten van wijsheid en jullie geschiedenis opgeslagen binnenin de hogere dimensionale niveaus van jullie Heilige Geest te ontsluiten. De oude paden en pijnlijke herinneringen van jullie derde- en vierde dimensionale verleden beginnen te vervagen, en jullie zullen ontdekken dat het steeds moeilijker wordt om de mislukkingen en het lijden van jullie vroegere levens te herinneren. Hebben wij jullie niet verteld dat jullie het verleden genezen terwijl jullie spiraalsgewijs de toekomst ingaan? Jullie zullen je herinneren wie jullie en jullie geschiedenis zijn, maar alleen de positieve, harmonieuze gebeurtenissen.</div><div style="-webkit-text-stroke-color: rgb(148, 82, 0); -webkit-text-stroke-width: initial; color: #945200; font-family: Palatino; font-size: 22px; margin-bottom: 24px;">Als een Verlicht Wezen, ben je begonnen een brug van bewustzijn terug in/naar de hogere rijken van dit Subuniversum te bouwen. Het wordt genoemd de Antakarana in oude, esoterische leringen en in de huidige de Regenboog Brug. Om naar het meesterschap terug te keren, moet je leren om de drie aspecten van je mentale aard te gebruiken: de brein-geest-Ziel. Je moet ook de vervormingen van de onderbewuste geest opruimen en de bewuste geest afstemmen op je Ziel Zelf zodat de wijsheid van je Ziel en Hogere Zelf door jouw vier lagere lichaamssystemen heen kan beginnen te stromen. Denk eraan, iedere atoom en jouw gehele fysieke Wezen hebben bewustzijn, en zij moeten Verlicht en afgestemd zijn op de hogere frequentiepatronen van ascentie. Je bent gemaakt van Goddelijke Essentie. Jij bent een Vonk/Fragment van de Opperste Schepper. Je hebt latente krachten die ontwikkeld moeten worden. Er is een grote noodzaak voor de mensheid om diens spirituele geheugen te verfrissen en de krachten van een Meester van het Licht te ontwikkelen.</div><div style="-webkit-text-stroke-color: rgb(148, 82, 0); -webkit-text-stroke-width: initial; color: #945200; font-family: Palatino; font-size: 22px; margin-bottom: 24px;">De Antakarana is samengesteld van sub-zijrivieren of stromen van Licht, welke uiteindelijk de verbindingen tussen de vele facetten van je Hogere Zelf en jouw God-Zaad Atoom zullen versterken. Deze stromen van Licht hebben bewustzijn, en zij bevatten de intelligentie van jouw meervoudige niveaus van Zelf welke in de hogere rijken verblijft. Zoals wij jullie verteld hebben, jullie onderbewuste geest is bezig bewust te worden, en jullie bewuste geest is bezig zich te openen voor de wijsheid van jullie superbewuste geest, welke de mysteriën van dit Subuniversum bevat.</div><div style="-webkit-text-stroke-color: rgb(148, 82, 0); -webkit-text-stroke-width: initial; color: #945200; font-family: Palatino; font-size: 22px; margin-bottom: 24px;">Jullie zijn in de laatste stadiums van een zeer wonderbaarlijk experiment: Spirit perfectioneren en vermengen met materie in diens hoogste vorm. Het ego begeerde lichaam, de wil van de fysieke persoonlijkheid, moet vermengen met de Wil van Spirit in/naar één gefuseerde eenheid van bewustzijn. Om te evolueren/ascenderen in/naar de volgende hogere frequentie niveaus van bewustzijn, moeten jullie nastreven om halverwege ferm te staan op het pad van Licht en schaduw terwijl jullie de rijken van de dualiteit bereizen. Het is wezenlijk belangrijk dat je toegang verkrijgt tot de Zaad Atomen van hoop, inspiratie en intuïtie, welke opgeslagen zijn binnenin jullie Heilige Geest en Heilige Hart. Als je de mist van negativiteit geleidelijk uit je etherische lichaam, je geest en emotionele lichaam verwijdert, zullen deze kostbare Zaad Atomen beginnen te pulseren en de krachtige kosmische deugden, talenten en wijsheid die daarin opgeslagen zijn, loslaten. Je moet ernaar streven om jezelf te ontkoppelen van de glamour van de materiële wereld en van de beperkende krachten van de materie.</div><div style="-webkit-text-stroke-color: rgb(148, 82, 0); -webkit-text-stroke-width: initial; color: #945200; font-family: Palatino; font-size: 22px; margin-bottom: 24px;">De Ziel zoekt eeuwig naar eenheid. Jullie zijn aan het leren om een praktische mysticus te zijn – om ferm verankerd in de verfijnde niveaus van de derde- en vierde dimensionale omgeving te staan terwijl jullie geleidelijk de veelvoudige facetten van jullie Wezenlijkheid vermengen in/naar &nbsp;de entree niveaus van de vijfde dimensie. Jullie zijn goed onderweg met het temmen van het menselijke intellectuele verstand om toegang te verkrijgen tot de intuïtieve hogere geest en het te gebruiken. Het innerlijke leven van een Zelfmeester wordt vanuit een mentale staat van bewustzijn geleefd en geregeerd. Emoties, gedachten en acties worden allemaal gefilterd door de mentale faculteit van de Ziel. Als een resultaat, geeft de illusie vrij baan aan de intuïtie, waardoor de hogere frequentie kennis geleidelijk beschikbaar wordt. De verleiding van de materiële wereld zal langzaam vervagen als het ego begeerde lichaam diens dominantie houvast verliest en de persoonlijkheid Ziel-bezield raakt. Als een Zelfmeester, zal je leren om efficiënt te functioneren binnenin de gecombineerde gebieden van dynamica, fysieke kracht en kosmische energie.</div><div style="-webkit-text-stroke-color: rgb(148, 82, 0); -webkit-text-stroke-width: initial; color: #945200; font-family: Palatino; font-size: 22px; margin-bottom: 24px;">De Aarde en de mensheid staan op de rand van de grootste ontwaking en transformatie sinds de teruggang van het me
nselijke bewustzijn in/naar de lagere rijken van dichtheid. Terwijl de Aarde en de mensheid zich gereed maken voor de volgende grote sprong in evolutie en uitbreidend bewustzijn, wordt alles op het diepste niveau van het bestaan omgeschud. Hoe hoger je reikt richting Verlichting, hoe dieper je in/naar de kernessentie van je verleden moet gaan. Als je intapt op de geheugencellen van je kosmische verleden, en je bewust wordt van je Koninklijke afkomst, herinner jij je ook hoe het was, keer op keer, in jouw vroegere verleden toen je werkelijkheid en de wereld op hun kop schenen te worden gezet. Alles dat vertrouwd/bekend was veranderde op de één of andere manier vlug of werd weggeveegd, vaak door oorlogen tussen naties en/of rassen, of door ecologische rampen via de elementen van de natuur: vuur, water, lucht/wind, en Aarde beweging.&nbsp;</div><div style="-webkit-text-stroke-color: rgb(148, 82, 0); -webkit-text-stroke-width: initial; color: #945200; font-family: Palatino; font-size: 22px; margin-bottom: 24px;">Zoals wij vele keren eerder verklaard hebben, "Onze Moeder/Vader God straft niet". Echter, als de universele patronen van verandering zelfs krachtiger worden, en deVerschuiving van de Tijdperken versnelt, wordt alles dat niet op waarheid, harmonie en vreedzame samenleving gebaseerd is tot in diens kern dooreen geschud. Vele kostbare Zielen die nog niet gereed zijn om af te studeren voor het wiel van reïncarnatie en karma transcenderen in/naar de hogere rijken ter voorbereiding op een opwaardering in bewustzijn als zij zich voorbereiden op een nieuwe en betere cyclus van ervaring in de materiële/fysieke rijken van de expressie. De lagere, drastische ongebalanceerde derde en lagere vierde dimensies keren geleidelijk aan terug naar het oorspronkelijk ontworpen spectrum van de dualiteit. Dat oude, vervormde project of experiment in cocreatie is bezig tot een einde te komen en zal nooit herhaald worden. Doordat jullie, de Legioenen van het Licht, bereikt hebben, is het verzekerd dat geen andere groep van Zielen ooit het diepe niveau van lijden, angst, negativiteit en ontberingen hoeven te ervaren welke jullie allemaal ervaren hebben tijdens jullie vele verblijven in dit Subuniversum en specifiek op de planeet Aarde.</div><div style="-webkit-text-stroke-color: rgb(148, 82, 0); -webkit-text-stroke-width: initial; color: #945200; font-family: Palatino; font-size: 22px; margin-bottom: 24px;">Bij de eeuwwisseling werd aan de prachtige, getrouwe dienaren van de Schepper en onze Vader/Moeder God, de grote Devic en Elementale Koninkrijken, een volgende nieuwe richtlijn gegeven – instructies om de Aarde te beginnen bezielen met een versnelling van de elementen van het leven, het kosmische vuur, de Adamantine Deeltjes van Schepper Licht, de levenskracht energie van de gehele Schepping: het lucht element, de Heilige adem van onze Vader/Moeder God; het reinigende en levensonderhoudende element van Water, en de fundering van jullie bestaan op het materiële vlak; en de elementen van de Aarde. Alle gebieden van de Aarde ervaren onstabiele weerspatronen en verschuivende landmassa's terwijl jullie moeder Aarde meer dichtheid afschudt, en de schrandere opbouw van beïnvloede negatieve gedachtevormen van diep binnenin Haar fysieke voertuig. De elementen zijn niet jullie vijanden, zij zijn Goddelijke geschenken van de Schepper; echter, de mensheid heeft de Aarde en elkaar genoeg overdadig gebruikt en misbruikt. Het is voor jullie allemaal tijd, als gevoelhebbende Wezens, om de volledige verantwoordelijkheid voor jullie creaties te nemen. Elke en iedere Ziel op de Aarde is in het proces van lijden door de consequenties of het oogsten van de beloningen van hun acties.</div><div style="-webkit-text-stroke-color: rgb(148, 82, 0); -webkit-text-stroke-width: initial; color: #945200; font-family: Palatino; font-size: 22px; margin-bottom: 24px;">Het is snel duidelijk aan het worden welke gebieden van de planeet het meest in behoefte zijn van reiniging en balanceren; echter, wij wensen geen angst of twijfel binnenin het bewustzijn van de massa's in te prenten. In feite is dat wat wij wensen te verdrijven als wij proberen om jullie ervan te verzekeren dat jullie en jullie alleen zullen beslissen of jullie ofwel in/naar de nieuwe omgeving van het hogere bewustzijn als een Zelfmeester verhuizen, of dat jullie vervormde energiepatronen cataclysmen en chaos aantrekken in/naar jullie persoonlijke omgeving. Onze hoofdzakelijke aandacht is om jullie te helpen begrijpen wat er voor jullie op voorraad is gedurende deze volgende kritieke jaren van transformatie van de Aarde en de mensheid. De beslissingen die jullie nu maken en de energieën die jullie uitstralen vanuit jullie zelf welke het auragebied creëren waarin jullie bestaan, zal jullie werkelijkheid van de toekomst bepalen, en hoe jullie deze gedenkwaardige jaren van overgang zullen ervaren. Het is tijd voor jullie om te beslissen of jullie ofwel voorwaarts zullen gaan op de spiraal van ascentie door het geschenk van Verlichting, hetgeen jullie een gouden kans zal geven om door de deur van het leven en in/naar de toekomst te stappen, volledig opzettelijk en bewust van wie en wat jullie zijn, ofwel jullie het fysieke stervensproces moeten ervaren door de oude Wetten van leven en dood binnenin de derde en vierde dimensionale rijken.</div><div style="-webkit-text-stroke-color: rgb(148, 82, 0); -webkit-text-stroke-width: initial; color: #945200; font-family: Palatino; font-size: 22px; margin-bottom: 24px;">Sinds jullie afdaling in/naar de wereld van de fysicaliteit, heeft jullie Spirit-Zelf geworsteld te functioneren binnenin diens fysieke bedekking terwijl jullie het spel van de dualiteit en afscheiding speelden. Het is nu tijd om al deze diverse facetten van jullie zelf terug in/naar harmonie te brengen zodat jullie wederom mogen functioneren in een staat van verenigd bewustzijn. Jullie auragebied en jullie uitstraling zal helderder branden en zal wijd en zijd uitbreiden terwijl jullie steeds meer facetten van jullie God-Zaad Atoom integreren – dat facet van jullie Goddelijke Zelf welke verblijft in de hoogste dimensies van het bestaan, het beginpunt voor de gebroken, Zelf-bewuste Wezens van het Licht binnenin dit Subuniversum. Is het niet wonderbaarlijk om een blijvende kameraad te hebben die jou dirigeert, inspireert, verzorgt en zelfs beschermt? Is het niet verbazingwekkend hoe zoveel Ziel families samenkomen om de hogere waarheden, talenten en ervaringen te delen – die zich bij elkaar aansluiten om een krachtige, synergetische gedachtevorm van Liefde, welwillendheid en bekrachtiging te creëren? Diegenen van jullie die trouwhartig op koers gebleven zijn downloaden verbazingwekkende concepten van kosmische wijsheid, en jullie worden op vele manieren geholpen terwijl de sluizen van overvloed zich wijder en wijder openen. Jullie hoogste visioenen/inzichten beginnen te manifesteren wanneer zij in uitlijning zijn met het grootste goed voor allen. Geïnspireerde gedachten en frisse, creatieve ideeën overstromen de geesten/gedachten van diegenen die de bekwaamheid hebben om deze verfijnde concepten te downloaden, en hen dan tot bloei te brengen in de materiële vorm ten gunste voor de gehele mensheid.</div><div style="-webkit-text-stroke-color: rgb(148, 82, 0); -webkit-text-stroke-width: initial; color: #945200; font-family: Palatino; font-size: 22px; margin-bottom: 24px;">Het mag aldus voor velen van jullie niet zo toeschijnen; echter, een wonderbaarlijk nieuw visioen, een krachtige waarschijnlijke toekomst voor de mensheid en de Aarde heeft vorm aangenomen, en wordt van moment-naar-moment versterkt en vergroot. Terwijl steeds meer van jullie langzaam jullie aandacht en gedachten terugtrekken uit de zelfbeperkende gedachtepatronen van het oude, ontbinden zij geleidelijk en worden ondoeltreffend. Wanneer jullie de attributen van jullie God-Zelf toestaan tevoorschijn te komen en de verfijnde energie van Spirit wordt de dominante kracht in jullie leven, wordt het pad voor jullie opgeruimd
om het proces te beginnen van toegang te verkrijgen tot de volledige spectrum componenten van de Twaalf Stralen en deze te integreren welke opgeslagen liggen binnenin jullie Diamanten Kern God Cel.</div><div style="-webkit-text-stroke-color: rgb(148, 82, 0); -webkit-text-stroke-width: initial; color: #945200; font-family: Palatino; font-size: 22px; margin-bottom: 24px;">Veel Lichtwerkers en SterrenZaad Zielen zijn zich bewust dat dit het meest belangrijke leven is dat zij ooit op de planeet Aarde zullen ervaren. Ook, voor vele wijze, geavanceerde Zielen die naar de Aarde kwamen om het Pad van Ascentie te openen en de weg leiden, is dit de laatste incarnatie die zij zullen ervaren in de dichtheid van de vier lagere dimensies van de materiële gebieden van het bewustzijn. Tegen onze dappere en onverschrokken strijders van het Licht, zeggen wij, "Het werk is goed uitgevoerd."</div><div style="-webkit-text-stroke-color: rgb(148, 82, 0); -webkit-text-stroke-width: initial; color: #945200; font-family: Palatino; font-size: 22px; margin-bottom: 24px;">Mijn geliefde kampioenen van het Licht, het is geen tijd voor de lafhartigen, en het is tijd om te stoppen met liefhebberen in de spiritualiteit. Velen van jullie werden halfslachtig in jullie inspanningen om te ontwaken tot de wijsheid van de Ziel en jullie Hogere Zelf. Het is tijd om jullie harten in vuur en vlam te zetten met een krachtig verlangen om het Zelfmeesterschap op te eisen en een Ziel-Zoeker te worden in plaats van een plezier-zoeker. De geheimen van hoe de dramatische veranderingen en de chaotische tijden van transformatie te bereizen worden onophoudelijk aan jullie geopenbaard. Echter, jullie moeten de inspanning maken en actief streven om de absoluut veilige methodes die voor jullie beschikbaar zijn te incorporeren, als jullie succesvol de schuimkop van de golven van verandering willen berijden tijdens de turbulente jaren die er in het verschiet liggen. Het is een tijd van het LATEN GAAN VAN DE OUDE-VERVAARDIGDE MANIER VOOR HET NIEUWE. Een opwaardering en verfijning van ieder facet/Vonk van God-bewustzijn, alsook van ieder dimensionaal niveau, winnen aan kracht/snelheid terwijl het verheven Licht van de Opperste Schepper voort straalt naar de uiterste rand van de gemanifesteerde Schepping binnenin dit Subuniversum.</div><div style="-webkit-text-stroke-color: rgb(148, 82, 0); -webkit-text-stroke-width: initial; color: #945200; font-family: Palatino; font-size: 22px; margin-bottom: 24px;">Geliefden, wij zien het Licht uitbreiden en aan kracht winnen in vele plaatsen rondom de wereld. Wij zien ook jullie uitstraling en beïnvloeding groeien, en jullie maken een positieve impact op meer levens dan ooit tevoren. Jullie moeten hart-gecentreerd en Ziel-gefocust blijven terwijl de chaos en de angst groeien en verspreiden over de gehele planeet heen. Wij hebben nu de krachten gebundeld, en wij zijn en zullen altijd onoverwinnelijk zijn, want wij vervullen een Goddelijk mandaat van onze Vader/Moeder God. Eeuwige Liefde, bescherming en zegeningen zijn van jullie, nu en voor altijd meer.</div><div style="-webkit-text-stroke-color: rgb(148, 82, 0); -webkit-text-stroke-width: initial; color: #945200; font-family: Palatino; font-size: 22px; margin-bottom: 24px;">&nbsp;IK BEN Aartsengel Michael&nbsp;</div><div style="-webkit-text-stroke-color: rgb(148, 82, 0); -webkit-text-stroke-width: initial; color: #945200; font-family: Palatino; font-size: 22px; margin-bottom: 24px;"><br />Vertaling: Cobie de Haan – &nbsp;</div><div style="-webkit-text-stroke-color: rgb(148, 82, 0); -webkit-text-stroke-width: initial; color: #945200; font-family: Palatino; font-size: 22px; margin-bottom: 24px;"><a href="http://www.denkmetjehart.blogspot.nl/">http://www.denkmetjehart.blogspot.nl/</a></div><div style="-webkit-text-stroke-color: rgb(148, 82, 0); -webkit-text-stroke-width: initial; color: #945200; font-family: Palatino; font-size: 22px; margin-bottom: 24px;">Transmitted through Ronna Herman&nbsp;<a href="http://www.ronnastar.com/" style="-webkit-text-stroke-width: initial;">http://www.ronnastar.com/</a><span style="-webkit-text-stroke-width: initial;"> * Copy freely and share. However, I claim the universal copyright for this article in the name of Archangel Michael. WE OFFER ARCHANGEL MICHAEL’S MESSAGES ON OUR WEBSITE AS A GIFT; HOWEVER, WE DO APPRECIATE YOUR DONATIONS TO HELP DEFRAY OPERATING EXPENSES AND POSTAGE FEES FOR THE FREE LOVE PACKETS WE SEND AROUND THE WORLD.</span></div><div style="-webkit-text-stroke-color: rgb(148, 82, 0); -webkit-text-stroke-width: initial; color: #945200; font-family: Palatino; font-size: 22px; margin-bottom: 24px;"><br />Geplaatst door Ulla</div><br /><div style="-webkit-text-stroke-color: rgb(148, 82, 0); -webkit-text-stroke-width: initial; color: #945200; font-family: Palatino; font-size: 22px; margin-bottom: 24px;">Labels: Ronna Herman</div>
E.B.http://www.blogger.com/profile/02523809080862620833noreply@blogger.com
tag:blogger.com,1999:blog-4199844065194780647.post-48304606641066461432014-11-24T11:15:00.000+01:002014-12-08T10:54:08.145+01:00De Magie Stijgt en de Vlinder Komt Tevoorschijn De Portalen van de 6de Dimensie naar de Aarde Werkelijkheid Openen – November/December 2014 – Celia Fenn<span style="color: #660000; font-size: large;">Aartsengel Michael – Celia Fenn</span><br /><span style="color: #660000; font-size: large;"><br /></span><span style="color: #660000; font-size: large;">Dit jaar 2014 is een krachtig jaar van verandering geweest, en nog steeds meer verandering, en tezelfdertijd heeft het geleken alsof de chaos iedere dag intensiveerde. Maar, Geliefden, terwijl jullie deze intense chaos mogen zien, zullen jullie ook dieper moeten kijken en het Goddelijke patroon zien dat tevoorschijn aan het komen is door dit tumult van creatieve energie. Jullie zullen verder en dieper moeten kijken om te zien hoe de Magie overal om jullie heen Stijgende is, en hoe de Vlinder, welke de tevoorschijn komende Nieuwe Mens is, ermee begint om diens vleugels te ontvouwen.</span><br /><span style="color: #660000; font-size: large;"><br /></span><span style="color: #660000; font-size: large;">In Februari van dit jaar, op de 2de van Februari, hetgeen een 2:2 portaal was, maakten wij jullie alert op het feit dat de Aarde op het punt stond om een belangrijke/grote verschuiving en overgang te ondergaan. In die tijd, verschoven jullie tijdlijnen, en was er een tijdelijke terugval in/naar de lagere trillingen, en acclimatiseerden jullie je met de nieuwe tijdlijn en begonnen de energieën te verheffen. Dit was het plan, dat door een klein beetje terug te vallen en dan de frequentie te verhogen, jullie in staat zouden zijn om zo een momentum te verzamelen dat jullie de portalen van de 6de dimensie open zouden barsten en dit wederom deel maakten van de Aarde Werkelijkheid. Dit proces werd bereikt, en op de 11:11, de 11de van November, werden
de portalen geopend en de 6de Dimensionale energieën van Magie begonnen op de Aarde verankerd te worden. Dit proces gaat op volle kracht verder tot aan de 12:12 op de 12de van December, en zal volledig geactiveerd zijn met de Zonnewende op de 21ste van December, wanneer de Aarde zich uitlijnt met het Galactische centrum en het Aardse 6de Dimensionale vlak bekrachtigd met de Lichtcodes voor de Nieuwe Werkelijkheid.</span><br /><span style="color: #660000; font-size: large;">Jullie bestaan nu werkelijk in een Multidimensionale Werkelijkheid. Met Werkelijkheidskaders rangschikkend van Driedimensionaal doorgaand naar Zesdimensionaal tegelijkertijd bestaand binnenin de Nieuwe Werkelijkheidsrasters van de Aarde. De Aarde als een Planetair Lichaam is verankerd in de 5de Dimensie, welke de Dimensie van Eenheid en onderlinge verbondenheid is. Er zijn velen die zichzelf nog steeds gewaarworden als gebonden door de wetten en werkelijkheid van de Derde Dimensie, en leven hun levens nog steeds binnenin dit raamwerk. Diegenen die hun besef en frequentie verhoogd hebben, hebben zich meester gemaakt van de Tijd en hebben de leiding over hun eigen levens en bestemming genomen, aldus voorbij de Vierde Dimensie en in/naar de Vijfde dimensie verhuizend met de Aarde zelf. Nu, zijn daar diegenen van jullie die gereed zijn om een volgende stap te nemen en in/naar de 6de Dimensionale Frequentie van Magie en Dromen te verhuizen, en om dit een deel van jullie levens op de Planeet Aarde te maken.</span><br /><span style="color: #660000; font-size: large;">Geliefden, terwijl deze nieuwe 6de Dimensionale Portalen zich openen, verhogen zij de trillingsfrequentie van de Aarde, en deze intensiveert wat waargenomen wordt als "chaos" op de Aarde. Zoals jullie mogen weten, hoe hoger de frequentie, hoe harmonieuzer en vreedzamer de energie. Maar, wanneer lagere frequenties hogere frequenties ontmoeten, dan is er onrust en onevenwichtigheid gedurende een poosje terwijl de energieën een balans vinden. Aldus is het, precies nu, dat de toenemende onrust een indicatie is van het verhogen van de frequentie op de Aarde en het tumult dat zich voordoet terwijl elke van de onderlinge verbonden Dimensies van Licht in/naar evenwicht met de anderen komen.</span><br /><span style="color: #660000; font-size: large;">Het is ook waar, dat de energieën van de Hogere Dimensies hun weg omlaag werken, zodat, wanneer de 6de Dimensie geopend is aangaande de Magische Creatie van de Tuin van Eden op de Planeet Aarde, dit zal beginnen te manifesteren totdat het verankerd is in de 5de Dimensie en de illusie van de Derde Dimensie met diens dualiteitsbewustzijn en conflicten uit de Tijdlijn zal verdwijnen.</span><br /><span style="color: #660000; font-size: large;">Dus, in deze volgende maand, tussen de 11:11 en de Zonnewende op de 21ste van December, kunnen jullie verwachten dat de chaos en het tumult zullen intensiveren, maar dat tegelijkertijd jullie de Magie zullen beginnen te zien stijgen in jullie levens, jullie zullen de Magie van de Aarde wederom zien en voelen, en tezelfdertijd zullen jullie ermee beginnen om de veranderingen in jullie Lichtlichaam en jullie Fysieke Lichaam gewaar te worden als jullie je met de 6de Dimensionale Frequentie en het Licht uitlijnen.</span><br /><span style="color: #660000; font-size: large;">Zonne, Galactische en Kosmische Energieën ondersteunen de Activeringen van de 6de Dimensionale Portalen</span><br /><span style="color: #660000; font-size: large;">In deze tijdsperiode, beginnend met de 2de van Februari, hebben jullie krachtige Lichtcode Activeringen ervaren van de Zonne, Galactische en Kosmische niveaus van Goddelijke Creatieve Intelligentie en Liefde.</span><br /><span style="color: #660000; font-size: large;">Geliefden, laat ons beginnen met de Zonne-energieën en hun rol in jullie Evolutie en Ontwikkeling. Wij weten dat jullie de belangrijke rol begrijpen van de Zonne-energieën en de Zonnevlammen met het verzenden van Lichtcodes naar de Aarde en naar jullie. Maar, sommigen van jullie mogen zich ook bewust zijn dat dit een proces is dat in twee richtingen werkt. De Zon verzendt ook energieën in reactie op de Aarde. Wanneer de Aarde, via de Aarde Raden, aangeeft dat Zij gereed is voor een versneld proces van transmutatie en verandering, zoals in Februari van dit jaar, reageert de Zonne Raad van de Zon, de Lichtwezens die toevertrouwd zijn met de verzending van Zonnecodes naar het Zonnesysteem en naar de Aarde, met wat er nodig is. En dus, terzijde van zeer krachtige Zons- en Maansverduisteringen, zijn er ook immens krachtige zonnevlammen geweest die jullie planeet dag na dag, week na week gebombardeerd hebben, en de noodzakelijke Lichtcodes en informatie brachten om de portalen te openen en de 6de Dimensie van Magie en Dromen in de Aarde Rasters te incorporeren.</span><br /><span style="color: #660000; font-size: large;">Dan ook, bereiden de Galactische Raad Wezens van het Licht, werkzaam met de Aarde Raden en de Zonne Raden van het Licht, zich voor op hun bijdrage aan dit proces. Laat in November, begint de Aarde zich uit te lijnen met het Galactische Centrum, en door de December Zonnewende is zij in volmaakte uitlijning voor de verzending van Galactische Lichtcodes door het Diamanten Licht dat deze Portalen zal verankeren en verzekeren dat zij een deel worden van de Nieuwe Werkelijkheid van een Multidimensionale Aarde. Dit zal inderdaad een Magische tijd zijn, wanneer de Aarde herijkt zal worden en grote regens van Magie en Liefde op de Aarde in golven van Overvloed en Vreugde neer zullen regenen en beschikbaar zijn voor allen die de zegeningen van dit Gebied van Liefde en Licht kunnen zien en voelen!</span><br /><span style="color: #660000; font-size: large;">Tegelijkertijd, helpen de Kosmische Raden en de Sterren Naties dit geboorteproces ook. Er zijn verscheidene Kosmische Uitstralende Stralen vanuit de "diepe ruimte" die informatie verzonden en met de nieuwe uitlijningen geholpen hebben. De Sterren Naties van de Andromeda Galaxy zijn zeer actief geweest met het helpen van het verankeren van de Magische Creatieve energieën op de Aarde, net zoals de Tweelingvlam Galaxy en jullie Heilige Roos Galaxy.</span><br /><span style="color: #660000; font-size: large;">Al deze krachtige transmissies van Licht en Lichtcodes zullen jullie helpen de grote veranderingen die op de Aarde en overal rondom jullie heen gebeuren te voelen en waar te nemen, en ook de grote veranderingen die in jullie levens en in jullie lichamen aan het gebeuren zijn.</span><br /><span style="color: #660000; font-size: large;">De Vlinder komt Tevoorschijn : 6de Dimensionale Menselijke Energie</span><br /><span style="color: #660000; font-size: large;">De versnelde overgangen en veranderingen op de Aarde hebben ook een parallelle versnelde verandering en overgang in jullie lichamen gehad. Velen van jullie mogen de spanningen en ongerustheden gevoeld hebben terwijl jullie Lichtlichaam en Fysieke Lichaam in/naar een volgende herrijking naar hogere frequenties van Licht gingen. Je mag het zeer moeilijk gevonden hebben om om te gaan met de waargenomen dichtheid van het leven rondom jou heen, en het drama en de manipulatie van de oude emotionele en mentale paradigma's van het leven. Je mag gehunkerd en verlangd hebben naar echte op het hart gecentreerde relaties en een echte familie of gemeenschap om deel van jouw leven uit te maken.</span><br /><span style="color: #660000; font-size: large;">Deze zijn allen "symptomen" van het verhuizen voorbij de oude sjablonen van het leven op Aarde en het tevoorschijn komen in een Nieuwe Werkelijkheid waar je in staat bent in Tijdlijnen op een Magische manier te manifesteren en te creëren. Je Hart is het centrum van deze werkelijkheid, en je voelt binnenin je
zelf de Magie overal om je heen naar boven komen, de Goddelijke Creatieve Intelligentie, die erop wacht om met jou te werken om een Nieuwe Werkelijkheid te vormen en te creëren.</span><br /><span style="color: #660000; font-size: large;">Zoals de Vlinder tevoorschijn komt, worden jullie herboren op een Hoger niveau van Bewustzijn, en jullie gaan een ander niveau van Werkelijkheid binnen welke een natuurlijke vooruitgang of Evolutie is van het proces van de Lichtlichaam Activering dat begeleid wordt door de Gouden Straal van het Christus Bewustzijn, het Galactische Diamanten Licht en de Platinum Straal. Als je gereed bent om met de binnenkomende Lichtcodes mee te verhuizen en door de 6D Portalen heen te gaan, dan zal je al door de voorafgaande fasen van het Ascentie Proces heengegaan zijn:</span><br /><span style="color: #660000; font-size: large;">1. Volledige Activering van het Lichtlichaam met het 13 Chakra Draaikolksysteem. Dit omvat de activering van het Christus Bewustzijn door de Gouden Straal, en de activering van de Tweelingvlam energieën door de Magenta en Turkooizen Stralen. Dan zal het Diamanten Licht de Galactische niveaus activeren, samen met de Platinum Straal. Deze Lichtlichaam activering zal het Hogere Hart Centrum openen en zal ook de Keel Chakra vergroten en aanpassen en het herijken met de Wenkbrauw en de Kroon en Zielster Chakra's, via de Pijnappelklier, en tot een mindere graad, met de Hypofyse en de schildklier. Dit kan intense ongerustheid veroorzaken, intense dromen en hartritmestoornissen, terwijl deze nieuwe "super Chakra's" online komen. Het zal een tijdelijk proces zijn.</span><br /><span style="color: #660000; font-size: large;">2. Meesterschap van de Tijd, de 4de Dimensie. Diegenen die door de 3de Dimensionale niveaus heen breken beginnen de Tijd/Ruimte als een gefabriceerde illusie te zien. Zij nemen waar dat de Tijd/Ruimte gecreëerd of gemanifesteerd kan worden via Tijdlijnen, en dat wanneer zij tevoorschijn komen als "Meesters van de Tijd", zij niet gevangen zijn binnenin de Tijdlijnen of verhalen van anderen. Zij zijn in staat om hun eigen tijdlijnen en hun eigen verhalen te genereren, en creëren en vormen de Tijd en Werkelijkheid dienovereenkomstig.</span><br /><span style="color: #660000; font-size: large;">3. Meesterschap van de 5de Dimensie en het Eenheidsbewustzijn en de Onderlinge Verbondenheid. Hier zal je voorbij gegaan zijn aan de eenvoudige "overlevings" mentaliteit van het individu naar een breder begrip van hoe alle levensvormen verbonden zijn in een enkelvoudig bewust organisme of genoemd wordt: "Gaia" of de Aarde, en hoe een ieder van ons een expressie van die Werkelijkheid is. Terwijl jij jouw tijdlijnen en verhalen creëert, zal je dat aldus doen met een besef van het Creatieve Centrum, het Goddelijke Hart, en een besef van alle andere verhalen door anderen gecreëerd welke ook expressies zijn van het Ene Hart van Liefde en Creatie.</span><br /><span style="color: #660000; font-size: large;">4. Je zult jezelf al geaard en verbonden hebben met het Hart van de Aarde via jouw Aarde Ster Chakra. Je zult gereed zijn om de Aarde Magie te activeren en te werken met de Elementalen en Feeën Rijken, en met alle wezens van Licht die in de Dimensies van de Aarde werken en creëren.</span><br /><span style="color: #660000; font-size: large;">5. Je zult je de processen van Bewuste Overgang meester gemaakt hebben, binnenin je leven, en vanuit andere dimensies en werkelijkheden, als onderdeel van jouw meesterschap van tijdlijnen en creatie.</span><br /><span style="color: #660000; font-size: large;">6. Je zult gereed zijn om de rijken van de Droom, Magie en Archetypes in/naar jouw Tijdlijnen te incorporeren en om de Werkelijkheid te creëren met gebruikmaking van deze krachtige en oer energieën. Je zult gereed zijn om tussen de tijdlijnen te bewegen, tussen de dimensies en tussen de werkelijkheden op een Bewuste en doelgerichte manier als een Bewuste Schepper.</span><br /><span style="color: #660000; font-size: large;">Als je volledig tevoorschijn komt op dit niveau van Bewustzijn, zal je begrijpen dat het tijd is om je vleugels te ontvouwen en de heldere en prachtige vlinder van het Licht te worden die je bent! Een Oneindige Ziel in de Menselijke Gestalte, en Engel van Licht in de manifestatie, een krachtige creatieve energie werkend op een Bewuste manier met de Goddelijke Creatieve Intelligentie om een Nieuwe Aarde en een Nieuwe Werkelijkheid te manifesteren!</span><br /><span style="color: #660000; font-size: large;">Vertaling: Cobie de Haan – <a href="http://www.denkmetjehart.blogspot.nl/">http://www.denkmetjehart.blogspot.nl/</a></span><br /><span style="color: #660000; font-size: large;">© 2006-14 Celia Fenn and Starchild Global <a href="http://www.starchildglobal.com/">http://www.starchildglobal.com</a> – You are free to copy, distribute, display, and perform the work under the following conditions: You must give the author credit, you may not use this for commercial purposes, and you may not alter, transform or build upon this work. For any reuse or distribution, you must make clear to others the license terms of this work. Any of these conditions can be waived if you get permission from the copyright holder. Any other purpose of use must be granted permission by author.</span><br /><span style="color: #660000; font-size: large;">&nbsp; </span><br /><span style="color: #660000; font-size: large;">Geplaatst door Ulla op 21:45</span><br /><span style="color: #660000; font-size: large;">Labels: Celia Fenn – Starchild</span>
E.B.http://www.blogger.com/profile/02523809080862620833noreply@blogger.com
tag:blogger.com,1999:blog-4199844065194780647.post-43375290946348105572014-07-08T07:07:00.002+02:002014-07-08T07:07:14.245+02:00De Energieën van Juli 2014-Jennifer Hoffman<div style="color: #8d120e; font-family: Palatino; font-size: 24px; margin-bottom: 24px;"><span class="Apple-tab-span" style="letter-spacing: 0px; white-space: pre;"> </span><span style="letter-spacing: 0px;">•</span><span class="Apple-tab-span" style="letter-spacing: 0px; white-space: pre;"> </span><span style="letter-spacing: 0px;">In de voorspellingen voor 2014, die je hier kan lezen , schreef ik dat de tweede helft van 2014 heel anders zou zijn dan de eerste, en die periode begint op 1 juli.</span></div><div style="color: #8d120e; font-family: Palatino; font-size: 24px; margin-bottom: 24px; min-height: 32px;"><span style="letter-spacing: 0.0px;"></span></div><div style="color: #8d120e; font-family: Palatino; font-size: 24px; margin-bottom: 24px;"><span style="letter-spa
cing: 0.0px;">Het hoort er dan ook bij dat de maand begint met Mercurius die direct gaat lopen, en in juli zullen Mars en Saturnus allebei hun lange retrogrades beëindigen, en vier planeten zullen van teken veranderen. Dat is veel activiteit voor één maand, maar we zijn er klaar voor, niet? Juli zal de deuren openen voor verandering, loslaten van veel stagnerende energie en zal ons uitnodigen om de veranderingen en transformatie aan te vatten die we al lang wilden doen. Die tijd waarop we hoopten en wachtten is nu hier. Al wat we hoeven te doen is beslissen wat we met de energie gaan doen.<br />Het verschil tussen verandering en transformatie – op energetisch level – is groot. Met verandering vervangen we gewoon het ene door het andere, op dezelfde manier als we elke dag van ondergoed wisselen. Met transformatie gaan we voor een volledige make-over, zodat zelfs de mensen die ons goed kennen ons niet langer herkennen. We hebben nu de kans op transformatie – zijn we bereid om die te nemen en een nieuwe versie van onszelf te worden? Dat is waartoe we uitgenodigd worden en waartoe we gedwongen worden, maar hoezeer we ook zeggen dat we dit willen, het engagement ertoe opnemen en aflijnen op en integreren van de energie zijn heel wat anders.<br />Laten we eerlijk zijn, dit is voor niemand een makkelijke periode geweest, vanaf de vroege jaren ’90 tot de eerste jaren van 2000. Mijn leven heeft moeilijke en onverwachte wendingen genomen in die periode, en ik weet dat voor jullie hetzelfde geldt. Ik heb bij momenten zo hard geprobeerd om veranderingen door te voeren, maar het was niet het moment, de dingen zaten niet juist, ik had andere dingen te doen waarvan ik me niet bewust was, en werk te doen dat me stevig gegrond hield op een plek waar ik niet wilde zijn. Maar mijn wensen leken niet zo belangrijk te zijn als de taak op zich en dit is tot nu onze ervaring geweest.<br />Er is niets dat ons nu nog tegenhoudt, behalve misschien het ongemak dat voortkomt van plots vrij te zijn na een lange tijd van belemmering. Het kan wat tijd vragen om te leren de missies die zo lang ons levensdoel waren los te laten, maar die willen even graag losgelaten worden door ons als omgekeerd. Alles zoekt nu naar transformatie, en we zullen waarschijnlijk niet hoeven te vragen waar we precies moeten loslaten, want het zal vrij duidelijk zijn, in de vorm van situaties en relaties waarop we niet langer afgelijnd zijn of mee resoneren.<br /></span></div><div style="color: #8d120e; font-family: Palatino; font-size: 24px; margin-bottom: 24px;"><span style="letter-spacing: 0.0px;"><span class="Apple-tab-span" style="white-space: pre;"> </span>•<span class="Apple-tab-span" style="white-space: pre;"> </span>Onze handen en harten, die zo gewend zijn om zware lasten van healing te dragen, zijn nu vrij om andere wegen te zoeken. Kunnen we loslaten wat volgens ons ons levensdoel en zielsmissie was, en kunnen we ons toestaan om in een nieuw doel te stappen dat onze vreugde dient? Verandering hangt in de lucht, maar het is de belofte van transformatie op zielsniveau die onze ware weg is. Als we afgelijnd gaan worden op de nieuwe energie, gaan we moeten bereid zijn de nieuwe versie van onszelf te worden, te herverbinden met de volledige omvang van onze kracht die we ontkend hebben in onze dienstbaarheid aan onze healingmissie en dit vereist eerst transformatie, en dan onze acceptatie van de veranderingen die van daaruit zullen voortkomen.<br />Hoe voelt het om niet langer een healer te zijn in elke situatie? Welke soort relaties kunnen we hebben wanneer onze allereerste intentie is gediend te worden op ons level van dienstbaarheid, om in gelijke mate te ontvangen wat we zo vrijelijk geven aan anderen? Dit is een van de dingen die we moeten aanpakken wanneer we juli ingaan, en ook een nieuwe fase van onze individuele en collectieve reis beginnen.<br />Diegenen onder ons die geleund hebben op anderen om de last van hun pijn te dragen en om hen te healen, zullen nu moeten leren dit zelf te doen. Zij die anderen hebben ondersteund en bij momenten dit level van mede-afhankelijkheid hebben aangemoedigd, zullen ontdekken dat ze de tijd noch de energie meer hebben om dit nog verder te doen. De tijd van de Geslachtofferde Healer is voorbij, net als de tijd van de Licht Werker. We zijn nu Bakens van Licht, die ons licht stralen vanuit onze eigen ruimte van vreugde, vrede, liefde, vervulling en overvloed, zodat anderen kunnen zien wat het is om te leven vanuit een staat van zijn die geheald, heel en compleet is. We zijn betere healers wanneer we anderen aan hun kracht herinneren, in plaats van medelijden te hebben met hun pijn. We zijn ook betere healers wanneer we gelukkig zijn en in vreugde leven, dan wanneer we lijden en worstelen met energie die niet de onze is. De aarde en de mensheid willen niet onze pijn voelen, ze willen weten dat er een alternatief is en kijken naar ons om het portaal te zien waar ze zelf doorheen moeten.<br />De thema’s van juli zijn: uitgebreid, geënergetiseerd, verlicht en geëvolueerd, doordat we</span></div><div style="color: #8d120e; font-family: Palatino; font-size: 24px; margin-bottom: 24px;"><span style="letter-spacing: 0.0px;"><span class="Apple-tab-span" style="white-space: pre;"> </span>◦<span class="Apple-tab-span" style="white-space: pre;"> </span>ons vermogen en bereidheid uitbreiden om energie op nieuwe levels van frequentie en vibratie ontvangen en vasthouden</span></div><div style="color: #8d120e; font-family: Palatino; font-size: 24px; margin-bottom: 24px;"><span style="letter-spacing: 0.0px;"><span class="Apple-tab-span" style="white-space: pre;"> </span>◦<span class="Apple-tab-span" style="white-space: pre;"> </span>geënergetiseerd zijn door ons nieuwe doel en onze nieuwe missie, en we de nieuwe energie gebruiken om een nieuw leven en manier van zijn te creëren die ons dienen en die we fijn vinden</span></div><div style="color: #8d120e; font-family: Palatino; font-size: 24px; margin-bottom: 24px;"><span style="letter-spacing: 0.0px;"><span class="Apple-tab-span" style="white-space: pre;"> </span>◦<span class="Apple-tab-span" style="white-space: pre;"> </span>ons licht als bakens van geïnspireerde transformatie voor anderen laten schijnen</span></div><div style="color: #8d120e; font-family: Palatino; font-size: 24px; margin-bottom: 24px;"><span style="letter-spacing: 0.0px;"><span class="Apple-tab-span" style="white-space: pre;"> </span>◦<span class="Apple-tab-span" style="white-space: pre;"> </span>evolueren naar een nieuwe hogere frequentie van zijn</span></div><div style="color: #8d120e; font-family: Palatino; font-size: 24px; margin-bottom: 24px;"><span style="letter-spacing: 0.0px;"><span class="Apple-tab-span" style="white-space: pre;"> </span>•<span class="Apple-tab-span" style="white-space: pre;"> </span>We gaan ook kansen krijgen om onze dromen in verband met relaties te vervullen, omdat deze nieuwe energie partnerschappen nodig heeft, op alle levels, en dat houdt in het creëren van liefdevolle, vervullende, romantische relaties met <br />partners die lieve zielen zijn (geen soulmates of karmische partners meer), en die ook klaar zijn voor relaties die beginnen op een gelijkwaardig level van volledigheid en healing.&nbsp;</span></div><div style="color: #8d120e; font-family: Palatino; font-size: 24px; margin-bottom: 24px;"><span style="letter-spacing: 0.0px;"><span cla
ss="Apple-tab-span" style="white-space: pre;"> </span>•<span class="Apple-tab-span" style="white-space: pre;"> </span>Kan het nog beter dan dat? Na maanden en jaren van wachten, denk ik dat we er eindelijk zijn, en ik kijk uit naar de beweging en transformatie, net zoals jullie.</span></div><div style="color: #8d120e; font-family: Palatino; font-size: 24px; margin-bottom: 24px;"><span style="letter-spacing: 0.0px;">Heb een prachtige maand.</span></div><div style="color: #8d120e; font-family: Palatino; font-size: 24px; margin-bottom: 24px;"><span style="letter-spacing: 0.0px;">door Jennifer Hoffman</span></div><div style="color: #8d120e; font-family: Palatino; font-size: 24px; margin-bottom: 24px;"><span style="letter-spacing: 0.0px;"><a href="http://www.enlighteninglife.com/">www.enlighteninglife.com</a> &nbsp;</span></div><br /><div style="color: #8d120e; font-family: Palatino; font-size: 24px; margin-bottom: 24px;"><span style="letter-spacing: 0.0px;">vert. Fran Tielemans&nbsp;</span></div>
E.B.http://www.blogger.com/profile/02523809080862620833noreply@blogger.com
tag:blogger.com,1999:blog-4199844065194780647.post-6394211269922779522014-05-05T07:19:00.005+02:002014-05-05T07:54:09.393+02:00Tijdreizen 101…… De Radicale Verschuivingen van de Afgelopen Drie Maanden Begrijpen! Mei 2014 – Celia Fenn<div style="color: #8d120e; font-family: Palatino; font-size: 24px; margin-bottom: 24px;"><span style="letter-spacing: 0px;">Er schijnt één ding te zijn waar iedereen het op het moment mee eens is – alles is aan het veranderen en zeer snel. De manier waarop wij onszelf gewaarworden en onze plaats in de wereld is zeer rap aan het veranderen. Na de 2012 Sterrenpoort, zijn wij een zeer ander ras geworden. Onze geesten zijn vaak nog steeds in shock als we ernaar streven om de enorme grote veranderingen te integreren die we overal om ons heen kunnen voelen. Soms lijkt het alsof niets echt veranderd is, en toch kunnen we het verschil voelen. Ik heb dit ook in mijn spirituele werk gevoeld, we zijn ergens anders naartoe verschoven en wat wij voorheen wisten is op de één of andere manier niet "genoeg' voor het hier en nu.</span></div><div style="color: #8d120e; font-family: Palatino; font-size: 24px; margin-bottom: 24px; min-height: 32px;"><span style="letter-spacing: 0px;">Het was geen verrassing toen in mijn channelwerk, de Aartsengel Michael energie zich begon te focussen op twee relatief nieuwe en met elkaar verbonden onderwerpen: onze relatie met de Natuur en de Aarde en onze relatie met Tijd en Ruimte. Beide nieuw, oproepend voor nieuwe inzichten en nieuwe manieren van zijn/bestaan. Ik ben aan het werken met wat ik noem het 21ste eeuw Sjamanisme, hetgeen een manier is van het incorporeren van nieuwe inzichten over de Natuur en de Mensheid, maar dit stuk gaat over ons nieuwe inzicht van een relatie met de Tijd. We beginnen nog maar net gewaar te worden hoe onze relatie met de tijd verandert als wij veranderen, en ik heb dit stuk "Tijdreizen 101" genoemd, aangezien ik geloof dat wij nog maar net aan het begin staan van te begrijpen wat er mogelijk is als wij met de Tijd werken.</span><span style="letter-spacing: 0.0px;"></span></div><div style="color: #8d120e; font-family: Palatino; font-size: 24px; margin-bottom: 24px; min-height: 32px;"><span style="letter-spacing: 0px;">Het Tijdschip Aarde en de Aard van de Tijd</span><span style="letter-spacing: 0.0px;"></span></div><div style="color: #8d120e; font-family: Palatino; font-size: 24px; margin-bottom: 24px; min-height: 32px;"><span style="letter-spacing: 0px;">De omschrijving van de Aarde als een 'planeet' (betekent letterlijk "zwerver" in de Ruimte), schijnt op de één of andere manier gedateerd te zijn. De Aarde is een "Tijdschip", een structuur ontworpen om door de Ruimte te bewegen en Tijd te creëren. Wij zijn de Tijdreizigers. Wij reizen met en op de Aarde en wij creëren de Tijd op de Aarde zowel individueel als collectief.</span><span style="letter-spacing: 0.0px;"></span></div><div style="color: #8d120e; font-family: Palatino; font-size: 24px; margin-bottom: 24px; min-height: 32px;"><span style="letter-spacing: 0px;">Ja … jullie lezen dat correct. De tijd is niet iets dat met ons gebeurt. Wij zitten niet gevangen in een onvermijdelijke stroom van iets dat tijd genoemd wordt. Ons werk hier is om Tijd als Bewuste Schepper en Medewerkers met de Goddelijke Creatieve Intelligentie te creëren.</span><span style="letter-spacing: 0.0px;"></span></div><div style="color: #8d120e; font-family: Palatino; font-size: 24px; margin-bottom: 24px; min-height: 32px;"><span style="letter-spacing: 0px;">Wij creëren de tijd door in Tijdlijnen of Tijdspiralen voort te komen of eraan deel te nemen. Als wij ontstaan of ideeën/creaties inzaaien, laten wij elektromagnetische energieën vrij die zich verbinden en wisselwerken met de elektromagnetische energieën van de Natuur en van anderen, terwijl wij ideeën en energie in/naar de materie en de vorm vormen. Gebruik makend van de Bloem van het Leven Raster als de Matrix van het Leven, worden Licht en Energie aangetrokken in/naar de versterkte Blauwdruk door de intentie van de Tijdlijn, en wanneer de focus vastgehouden wordt, vormt het dan in/naar de Materie en de Manifestatie. En als dit zich voordoet, is er een Tijdlijn gecreëerd en de "illusie" van het bewegen door de Tijd heen is ook gecreëerd.</span><span style="letter-spacing: 0.0px;"></span></div><div style="color: #8d120e; font-family: Palatino; font-size: 24px; margin-bottom: 24px; min-height: 32px;"><span style="letter-spacing: 0px;">Tijdlijnen, Tijdspiralen en Verhalen</span><span style="letter-spacing: 0.0px;"></span></div><div style="color: #8d120e; font-family: Palatino; font-size: 24px; margin-bottom: 24px; min-height: 32px;"><span style="letter-spacing: 0px;">De manier waarop wij met de Tijd werken is door het creëren van en deelnemen aan Tijdlijnen of Tijdspiralen. Wij noemen deze "tijdlijnen"omdat in de oude derde dimensionale wereld wij gewend raakten aan het idee dat de tijd in een rechte lijn van begin tot het einde beweegt, met een begin en met een einde. Het was eindig en lineair, en wij werden onszelf ook gewaar eindig en lineair te zijn toen wij vanuit dat perspectief naar de wereld keken.&nbsp; Maar, aangezien wij ontwaakt en begonnen zijn ons bewustzijn te ascenderen, beginnen wij gewaar te worden dat wij van nature oneindig zijn en dat wij in Spiralen, hetgeen Cirkels van Licht zijn, door de tijd heen bewegen.</span><span style="letter-spacing: 0.0px
;"></span></div><div style="color: #8d120e; font-family: Palatino; font-size: 24px; margin-bottom: 24px; min-height: 32px;"><span style="letter-spacing: 0px;">Het patroon van zaaien en openen door Spiralen is heersend in de Natuur en in de Kosmos … het is de manier waarop wij in het leven inzaaien, ontrollen en openen. Het is het Meester Patroon van het Leven.</span><span style="letter-spacing: 0.0px;"></span></div><div style="color: #8d120e; font-family: Palatino; font-size: 24px; margin-bottom: 24px; min-height: 32px;"><span style="letter-spacing: 0px;">Dus, als Bewuste Scheppers van de Werkelijkheid, hebben wij de kracht om toegang te verkrijgen tot de Goddelijke Creatieve Vlam in en door ons hart en om de Creatie van Tijdlijnen of Spiralen te initiëren.</span><span style="letter-spacing: 0.0px;"></span></div><div style="color: #8d120e; font-family: Palatino; font-size: 24px; margin-bottom: 24px; min-height: 32px;"><span style="letter-spacing: 0px;">Dit is een vertrouwd proces, en wij doen het door ons met de Passie van onze Harten te verbinden, een "zaad" of Droom initiërend, en dan energie te focussen in/naar de Vorm van Manifestatie van die Tijdlijn/Spiraal. Wij zijn allemaal bekend met het proces van de Intentie, Focus en Manifestatie, maar nu kunnen we het ook zien als Tijd Creatie, want het is alleen op deze manier dat wij door de tijd heen bewegen door de Tijd zelf te creëren.</span><span style="letter-spacing: 0.0px;"></span></div><div style="color: #8d120e; font-family: Palatino; font-size: 24px; margin-bottom: 24px; min-height: 32px;"><span style="letter-spacing: 0px;">Dat is waarom het zo krachtig is om in de Plaats van het Hart en van "Geen tijd" te zijn, want daar verbind jij je met het Goddelijke Licht van de Schepping en bent bekrachtigd om de Tijd Creatie te initiëren.</span><span style="letter-spacing: 0.0px;"></span></div><div style="color: #8d120e; font-family: Palatino; font-size: 24px; margin-bottom: 24px; min-height: 32px;"><span style="letter-spacing: 0px;">Wanneer een Tijdspiraal eenmaal ingezaaid is, begint het zich dan te ontrollen, en terwijl het dat doet, straalt het een specifieke elektromagnetische frequentie uit welke de handtekening frequentie van de Tijdspiraal wordt. Het zal dan anderen aantrekken of afstoten wat afhankelijk is van hun frequentie en hun Tijdspiraal Creaties. Wanneer een Tijdspiraal een specifieke sterke frequentie heeft, zal het onmiddellijk beginnen om anderen aan te trekken om deel te nemen aan de Tijdspiraal of Tijdlijn en om een deel van het Verhaal te worden.</span><span style="letter-spacing: 0.0px;"></span></div><div style="color: #8d120e; font-family: Palatino; font-size: 24px; margin-bottom: 24px; min-height: 32px;"><span style="letter-spacing: 0px;">Want dit is eenvoudig hoe wij de Tijd en Tijdspiralen ontwikkelen, door de creatie van Verhalen en Vertellingen. De vroegste Sjamanen waren ook verhalenvertellers die de "wijsheid" van de mensen behielden, en spraken over afstammingen en toekomsten terwijl zij hun Tijdspiralen creëerden. Zij dansten in de Droomwerelden en verbonden met de Spirits van de natuur om bij de gezondheid en de energie van de Tijdspiraal van de Mensen te helpen.</span><span style="letter-spacing: 0.0px;"></span></div><div style="color: #8d120e; font-family: Palatino; font-size: 24px; margin-bottom: 24px; min-height: 32px;"><span style="letter-spacing: 0px;">Meer recentelijk, hebben de media en politici ernaar gestreefd om de "vertellingen" of verhalen van ons wezen te domineren met kant en klare vertellingen welke aan ons gevraagd werd deze te consumeren. Dit is omdat als wij niet onze eigen vertellingen/verhalen creëren, we dan in/naar het Verhaal of de Vertellingen van een ander aangetrokken worden. Hun energie zal ons in/naar hun Tijdspiraal en hun creatie trekken, ten koste gaande van die van onszelf. Dit is waarom het zo belangrijk is om ons bewust te zijn van hoe Tijdspiralen werken en hoe wij bekrachtigd zijn om de scheppers en opzichters te zijn van die van ons zelf, en om deel te nemen aan Groep Creaties van onze Keuze en Frequentie.</span><span style="letter-spacing: 0.0px;"></span></div><div style="color: #8d120e; font-family: Palatino; font-size: 24px; margin-bottom: 24px; min-height: 32px;"><span style="letter-spacing: 0px;">De kwestie van Frequentie is belangrijk, want iedere tijdlijn straalt diens frequentie handtekening uit, en jij kunt uit jouw eigen frequentie of gewenste frequentie vandaan getrokken worden als jij jezelf toestaat om in de frequenties van iemand anders verwikkeld te raken wiens verhaal en frequentie niet overeenkomt met jouw eigen frequentie of die jij nastreeft. Of, aanvankelijk, mag je in een frequentie resonantie zijn en dan mag de frequentie veranderen als de Spiraal zich ontwikkelt en als meer deelnemers Op dit punt, zal je moeten kiezen of je in de Tijdspiraal blijft of de Spiraal naar iets anders laat springen. Veel mensen zijn recentelijk gewaargeworden dat zij vrij plotseling geconfronteerd worden met het einde van relaties of banen vanwege dit type van plotseling verlies van de resonantie als de Tijdspiraal de verbinding en de focus verliest. In het verleden, toen wij allemaal min of meer op dezelfde frequentie en Tijd Verhaal zaten, was het niet zo waarneembaar, maar nu terwijl wij bekrachtigd worden en in staat zijn om Tijdspiralen te initiëren en te verschuiven, kunnen wij onmiddellijk dit fenomeen voelen en zien. In plaats van overstuur te zijn, zouden wij dit waarschijnlijk moeten zien als een markering dat onze Tijd Creatie vaardigheden aan het verbeteren zijn terwijl wij ons Verhaal en onze Droom in de juiste richting volgen, niets en niemand toestaand om ons uit onze eigen Tijdspiraal en Frequentie vandaan te trekken.</span><span style="letter-spacing: 0.0px;"></span></div><div style="color: #8d120e; font-family: Palatino; font-size: 24px; margin-bottom: 24px; min-height: 32px;"><span style="letter-spacing: 0px;">Ascentie, Tijdreizen en het Nieuwe Multidimensionale Lichtlichaam</span><span style="letter-spacing: 0.0px;"></span></div><div style="color: #8d120e; font-family: Palatino; font-size: 24px; margin-bottom: 24px; min-height: 32px;"><span style="letter-spacing: 0px;">De primaire voorwaarde voor Tijdreizen en Tijdspiraal Creatie is een actief Lichtlichaam dat toegang kan verkrijgen tot de Hogere Dimensies van Licht en binnenkomende Lichtcodes integreert, hetgeen eenvoudig nieuwe sjablonen voor creatie zijn.</span><span style="letter-spacing: 0.0px;"></span></div><div style="color: #8d120e; font-family: Palatino; font-size: 24px; margin-bottom: 24px; min-height: 32px;"><span style="letter-spacing: 0px;">Dit is de hele betekenis van de Ascentie en de Activering van het Lichtlichaam. Wanneer je met een zeven chakra Energie Systeem werkt dat gecentreerd is in de Zonnevlecht/Mentale energie, ben je alleen in staat om eindige tijdlijnen die in rampspoed eindigen te creëren. Dit is zeer duidelijk in onze wereld vandaag de dag wanneer mensen wanhopig worstelen met de "oude model mentaal gegenereerde tijdlijn", welke hen eenvoudig in/naar een toekomst van rampspoed leidt en een handtekening elektromagnetische energie van Angst en Verontrusting genereert. En, zelfs diegenen van ons die deze manier van zijn/bestaan achter zich gelaten hebben worden soms door deze energie handtekeningen beïnvloed die afgegeven zijn door de dominante derde dimensi
onale Tijdlijnen van de Aarde.</span><span style="letter-spacing: 0.0px;"></span></div><div style="color: #8d120e; font-family: Palatino; font-size: 24px; margin-bottom: 24px; min-height: 32px;"><span style="letter-spacing: 0px;">Wanneer het Lichtlichaam geactiveerd is, verhuist het centrum van balans naar het Hart en het Dertien Chakra energie systeem omvat de toegang tot de Hogere Dimensies en de Kosmische en Galactische Spiralen of Tijdspiralen. Je hebt toegang tot de Kosmische Creatie Codes en je initieert Tijdspiralen vanuit het centrum van Mededogen en Liefde. De energie handtekening van dergelijke Tijdspiralen zal Liefde en Creatie zijn en een meer gratievolle en oneindige relatie met de Tijd Creatie.</span><span style="letter-spacing: 0.0px;"></span></div><div style="color: #8d120e; font-family: Palatino; font-size: 24px; margin-bottom: 24px; min-height: 32px;"><span style="letter-spacing: 0px;">De activering van het Lichtlichaam zal je ook in staat stellen om Tijdspiralen te verschuiven en te springen zowel individueel en als een Groep. Dit is een belangrijke vaardigheid omdat het "teams' van Lichtstrijders in staat stelt om Tijdlijnen en Tijdspiralen binnen te gaan om hun frequentie te verhogen en hun richting te verschuiven om met de richting van de Evolutie van de Aarde binnenin de Galactische Gemeenschap te harmoniseren. Groep Tijdspiraal sprongen worden door de Galactische en Zonne Raden geautoriseerd in overleg met de Aarde Opzichter Raad en de Raad van Ouderen. We hebben net een dergelijke Sprong in de laatste paar maanden ervaren, toen teams van Lichtstrijders Tijdspiralen sprongen om de frequentie te verschuiven.</span><span style="letter-spacing: 0.0px;"></span></div><div style="color: #8d120e; font-family: Palatino; font-size: 24px; margin-bottom: 24px; min-height: 32px;"><span style="letter-spacing: 0px;">Aanvankelijk is dit niet gemakkelijk. Het Fysieke Lichaam lijdt aan een vorm van elektromagnetische "shock" of stress, welke sommige hebben benoemd als "ascentie symptomen". Dit gaat niet over het "opruimen van blokkades" als zodanig, het gaat over jouw lichaam toestaan te herijken met de nieuwe frequentie zodat jij je missie kunt voltooien op deze Tijdspiraal. Wanneer je een andere frequentie binnengaat, gebruik makend van jouw "Tijd/Frequentie Herijker" in jouw Pijnappelklier, incasseert jouw lichaam een aanzienlijke frequentie klap, en tenzij je geaard en sterk bent zal je fysiek leed ervaren. Dit kan omvatten; duizeligheid, misselijkheid, verontrusting, depressie, gebrek aan slaap, ongeaardheid, herinneringsverlies en gevoelens van buitengesloten en verloren te zijn. Wanneer jij je bewust bent van wat je doet, kan je 'landen" in jouw nieuwe Tijd Frequentie en jouw oriëntatie vrij snel terugkrijgen.</span><span style="letter-spacing: 0.0px;"></span></div><div style="color: #8d120e; font-family: Palatino; font-size: 24px; margin-bottom: 24px; min-height: 32px;"><span style="letter-spacing: 0px;">Op het moment, terwijl we inschepen met het Tijdreizen 101, doen we alleen maar kleine Tijdsprongen in de regio van de Aarde en initiëren en springen tijdlijnen binnenin de Aarde Tijdschip Frequenties. Maar, terwijl we meer vaardig worden en terwijl ons fysieke wezen meer gewend raakt aan deze verschuivingen, zullen wij Kosmische Sterreizigers en Sjamanen worden, lerende hoe de Frequenties naar andere werkelijkheden voorbij de Aarde te springen.</span><span style="letter-spacing: 0.0px;"></span></div><div style="color: #8d120e; font-family: Palatino; font-size: 24px; margin-bottom: 24px; min-height: 32px;"><span style="letter-spacing: 0px;">Het is belangrijk te begrijpen dat wanneer wij Tijdreizen wij onze Tijdreis machine gebruiken, hetgeen onze Pijnappelklier is in samenwerking met de Ziel Ster Chakra en de Hogere Chakra's. We gaan feitelijk nergens heen, we veranderen de frequenties. Wat dat betekent, is dat wij in het Eeuwige NU moment bestaan maar dat wij toegang kunnen krijgen tot wat voor frequentie van werkelijkheid dan ook die wij kiezen, terwijl wij meer vaardig raken. De meeste mensen denken van Tijdreizen in driedimensionale termen zoals het naar een andere plaats toegaan, wanneer in werkelijkheid het een verandering van Frequentie is op een specifiek Tijdspiraal.</span><span style="letter-spacing: 0.0px;"></span></div><div style="color: #8d120e; font-family: Palatino; font-size: 24px; margin-bottom: 24px; min-height: 32px;"><span style="letter-spacing: 0px;">Frequentie verschuivingen, Tijdsprongen en andere vormen van Tijdreizen zijn alleen mogelijk met de Geascendeerde "gereedschappen" hetgeen een actieve Pijnappelklier omvat die verbonden is aan de hypofyse en dat harmoniseert in/naar het Hormonale Systeem om het lichaam in uitlijning te brengen met de Frequentie Handtekening van de Tijdspiralen. De Hogere Chakra's moeten ook uitgelijnd zijn om soepele sprongen te creëren in/naar hogere frequenties en Tijdspiralen.</span><span style="letter-spacing: 0.0px;"></span></div><div style="color: #8d120e; font-family: Palatino; font-size: 24px; margin-bottom: 24px; min-height: 32px;"><span style="letter-spacing: 0px;">En, zeer belangrijk, je moet je voldoende bewust zijn om gewaar te worden wanneer de Tijdspiraal verschoven is en de Vertelling verandert.</span><span style="letter-spacing: 0.0px;"></span></div><div style="color: #8d120e; font-family: Palatino; font-size: 24px; margin-bottom: 24px; min-height: 32px;"><span style="letter-spacing: 0px;">En bekrachtigd genoeg is om om te kunnen gaan met de Nieuwe Vertelling terwijl je jouw eigen vertelling en Tijdspiralen ontrolt en ontvouwt binnenin de grotere Vertelling en Tijdspiralen van het Tijdschip de Aarde.</span><span style="letter-spacing: 0.0px;"></span></div><div style="color: #8d120e; font-family: Palatino; font-size: 24px; margin-bottom: 24px; min-height: 32px;"><span style="letter-spacing: 0px;">Een bedreven Tijdspiraal Springer, zelfs op het niveau van Tijdreizen 101, zal in staat zijn om tussen Vertellingen en Tijdspiralen te bewegen, en doen wat er gedaan moet worden, terwijl zij nog steeds hun eigen Balans en Evenwichtigheid handhaven. Denk eraan, er is niet slechts één "werkelijkheid", elke Tijdspiraal heeft een andere "versie" van werkelijkheid die co-existeert binnenin de grotere Frequenties van de Aardse Werkelijkheid.&nbsp;</span><span style="letter-spacing: 0.0px;"></span></div><div style="color: #8d120e; font-family: Palatino; font-size: 24px; margin-bottom: 24px; min-height: 32px;"><span style="letter-spacing: 0px;">De Nieuwe Aarde: Het Nieuwe Tijdspiraal en het Nieuwe Verhaal van Multidimensionaliteit</span><span style="letter-spacing: 0.0px;"></span></div><div style="color: #8d120e; font-family: Palatino; font-size: 24px; margin-bottom: 24px; min-height: 32px;"><span style="letter-spacing: 0px;">Met het 2012 Portaal op de Zonnewende in December, passeerde het Tijdschip Aarde door een "nulpunt" Tijdpoort en scheepte zich in op een nieuwe cyclus van Frequentie Evolutie die genoemd werd de "Nieuwe Aarde". In de Nieuwe Aarde ruimte, komen wij ertoe te begrijpen dat de manier waarop wij onze wereld waarnemen verschoven is van het gelimiteerde derde dimensionale naar de onbeperkte en oneindige multidimensionale werkelijkheid. In deze werkelijkheid, terwijl wij ons bewust worden van de kracht en bekrachtiging van
ons nieuwe multidimensionale Lichaam/Lichtlichaam Complex, zullen wij ons steeds meer realiseren hoe wij de werkelijkheid kunnen verschuiven en de frequentie fijn afstemmen door nieuwe verhalen te ontwikkelen welke onze levens op nieuwe manieren zullen definiëren.</span><span style="letter-spacing: 0.0px;"></span></div><div style="color: #8d120e; font-family: Palatino; font-size: 24px; margin-bottom: 24px; min-height: 32px;"><span style="letter-spacing: 0px;">Om dit te doen, moeten wij bereid zijn om de oude verhalen los te laten en te laten gaan. Dit zal de meeste van de geloofssystemen omvatten die onze levens voorafgaand aan het 2012 portaal definieerden en welke ons naar de "Tijdlijn" duwden eindigend in catastrofe en rampspoed. We moeten bereid zijn om onze behoefte om onszelf als "slachtoffers" te definiëren los te laten en onszelf toestaan om gemanipuleerd te worden door diegenen die bekwaam zijn om zich af te stemmen op de schaduwenergie door onze focus naar het geweld, de angst en armoede te wenden. We mogen ontdekken dat sommige van de mensen waar wij aan dachten als zijnde "lichtwerkers" in feite mogen werken met deze frequentie omdat zij ertoe aangezet werden om de wereld als een plaats van conflict over gelimiteerde bronnen/middelen te zien. De verschuiving zal zijn om het idee en het concept te omhelzen van de bekwaamheid van bekrachtigde Bewuste Scheppers om zich te focussen op het Diamanten Licht van Galactische Kracht/Macht en een alternatief en hogere frequentie werkelijkheid te creëren.</span><span style="letter-spacing: 0.0px;"></span></div><div style="color: #8d120e; font-family: Palatino; font-size: 24px; margin-bottom: 24px; min-height: 32px;"><span style="letter-spacing: 0px;">Wanneer wij kunnen accepteren dat de Aarde veelvoudige niveaus van werkelijkheid en veelvoudige Tijdlijnen/Tijdspiralen heeft, kunnen wij zien dat de Werkelijkheid niet een samenhangend en naadloos verhaal is. Het mag op die manier toeschijnen te zijn omdat wij ons gehele leven gesocialiseerd werden om de "magische" aard van de werkelijkheid op alledaagse manieren te zien en om onze levens uit te lijnen met de dominante driedimensionale vertellingen. Als kinderen, hadden wij er geen probleem mee om ons te verbinden met het magische en het onsamenhangende, maar als wij volwassen worden zijn wij "onderwezen" in het accepteren en zien van alleen een vooraf bepaalde samenhang en "verhaal" van onze levens. Toen wij de behoefte voor samenhangende Tijdlijnen lieten vallen en eenvoudig accepteerden dat het "Universum zich ontvouwt zoals het zou moeten", creëerden wij de ruimte voor Wonderen van synchronisatie en voor Tijdsprongen, en Springen in/naar andere dimensies.</span><span style="letter-spacing: 0.0px;"></span></div><div style="color: #8d120e; font-family: Palatino; font-size: 24px; margin-bottom: 24px; min-height: 32px;"><span style="letter-spacing: 0px;">Heel veel mensen waren teleurgesteld in 2012 toen er geen onmiddellijke manifestatie van een Nieuwe Aarde met een Paradijs was in een "kant en klare" staat. Maar die Paradijselijke Wereld bestaat al op een ander niveau van Frequentie omdat wij ons voorgenomen hebben en het in uitlijning met de Goddelijke Wil creëerden. Onze Missie als Lichtwerkers is om de gehele Aarde in/naar die frequentie te brengen. De Nieuwe Aarde is geen voorziening voor een "elite" groep van geascendeerde wezens, maar eerder een bestemming voor de gehele Aarde en allen die erop leven. Dit is het werk van de Lichtstrijders en de Indigo Kristal- en Diamantwezens die nu geïncarneerd zijn, om de Tijdlijnen te springen en de frequenties te verhogen zodat zij allemaal kunnen ontrollen en ascenderen in/naar de frequenties van het Hogere Bewustzijn, Liefde en Vrede/Vreedzaamheid.</span><span style="letter-spacing: 0.0px;"></span></div><div style="color: #8d120e; font-family: Palatino; font-size: 24px; margin-bottom: 24px; min-height: 32px;"><span style="letter-spacing: 0px;">De Diamant Kristal Kinderen die nu in grote aantallen naar de Aarde komen zijn al "bedraad" voor het Diamanten Bewustzijn en gereed om Tijdlijn Springers en Tijdreizigers en Scheppers te worden. Zij zullen geen moeilijkheden hebben bij het ombuigen van de tijd en het vormgeven van de werkelijkheid door zich er eenvoudig op te focussen en Licht en materie te vormen door hun multidimensionale fysieke lichamen. En omdat zij deze frequentie vasthouden, maken zij het voor ons mogelijk om in/naar dit niveau van Zijn/Bestaan en Gewaarwording te verhuizen.</span><span style="letter-spacing: 0.0px;"></span></div><div style="color: #8d120e; font-family: Palatino; font-size: 24px; margin-bottom: 24px; min-height: 32px;"><span style="letter-spacing: 0px;">In de laatste paar maanden, hebben zij dit proces op de Aarde in werking gesteld samen met de Lichtstrijder Teams. In Februari, op de 2/2, werd de huidige Tijdlijn van het Aardse Collectief 90 graden verschoven zodat de Aarde in essentie weg bewoog van het rechte lijn Tijdlijn-concept en naar een Spiraal die de Aarde zou harmoniseren met de Galactische Tijdspiralen en ons in de richting sturen van de "bestemming" van de Nieuwe Aarde van Overvloed en Vrede. Deze verschuiving veroorzaakte immense druk en turbulentie in het Collectieve Bewustzijn, met veel mensen die symptomen van fysieke en emotionele ellende rapporteerden. Dit was zowel van de radicale verschuiving in de Tijdlijn en diens frequentie als ook van het lichaam dat zichzelf moest laten wennen aan de nieuwe richting. Kort daarna, was er een groeps Tijdlijn Sprong, waar de Lichtstrijders een collectieve sprong deden naar een Tijdspiraal die de frequentie moest verhogen om uit te lijnen met de nieuwe energieën.</span><span style="letter-spacing: 0.0px;"></span></div><div style="color: #8d120e; font-family: Palatino; font-size: 24px; margin-bottom: 24px; min-height: 32px;"><span style="letter-spacing: 0px;">Deze collectieve Tijdspiraal Sprong werd door velen werkelijk gevoeld. De frequentie van de bestemming Tijdspiraal was feitelijk veel lager dan wat bereikt werd door een ieder van de groep individueel, en dus was er een redelijke hoeveelheid van ellende aangezien de Springers moesten proberen om zichzelf te kaliberen binnenin de nieuwe frequentie. Het gevoel mag geweest zijn van het omlaag getrokken worden of aangevallen te worden op het fysieke niveau, of het mag het voelen van oude emoties van verontrusting en depressie en angst geweest zijn die zo heersend zijn op deze Tijdspiraal. Misschien is het gemakkelijker te begrijpen dat terwijl het er uit gezien mag hebben alsof het leven als normaal doorging, dit was omdat jouw innerlijke holografische projector de beelden van de normaliteit lopende bleef houden, maar je in feite een enorme grote sprong in/naar en andere werkelijkheid gemaakt had waar je de veranderingen kon VOELEN met de innerlijke ogen of de intuïtie, en waar je gevraagd werd om de Lichtsabel van de Strijder te trekken en voorwaarts te avonturieren in jouw Missie van Licht!</span><span style="letter-spacing: 0.0px;"></span></div><div style="color: #8d120e; font-family: Palatino; font-size: 24px; margin-bottom: 24px; min-height: 32px;"><span style="letter-spacing: 0px;">Als jij dit leest, is het waarschijnlijk dat je ofwel deel uitmaakte van dit Licht/Tijd Strijdersteam of hen op de één of andere manier ondersteunde. Er zijn vele Lichtwerkers die niet zo geïnteresseerd zijn in het Tijdspringen. Maar meer geïnteresseerd zijn in het eenvoudig vasthouden van de frequentie waar zij in deze tijd zijn. Allen dragen bij aan de herijking van de Frequentie en de Tijd op de A
arde en de verschijning van de Nieuwe Aarde werkelijkheid door een serie van "Tijd Poorten" of "Tijd Portalen".</span><span style="letter-spacing: 0.0px;"></span></div><div style="color: #8d120e; font-family: Palatino; font-size: 24px; margin-bottom: 24px; min-height: 32px;"><span style="letter-spacing: 0px;">Het opwindende ding over het leren om een Tijdreiziger te zijn en om de Sprongen te maken, is dat mettertijd je in staat zult zijn om de frequentie te verfijnen zodat je de sprongen in/naar Galactische en Kosmische Frequenties kunt maken als ster Sjamanen en Droom Wandelaars. Dit is wat op ons wacht terwijl wij leren om de Tijdspiralen te navigeren en onze eigen Tijdspiralen creëren vanuit het Hart van wie wij Zijn.</span><span style="letter-spacing: 0.0px;"></span></div><div style="color: #8d120e; font-family: Palatino; font-size: 24px; margin-bottom: 24px; min-height: 32px;"><span style="letter-spacing: 0px;">Het Diamanten Lichtlichaam en de Bewuste Focus van Licht in/naar de Tijd</span><span style="letter-spacing: 0.0px;"></span></div><div style="color: #8d120e; font-family: Palatino; font-size: 24px; margin-bottom: 24px; min-height: 32px;"><span style="letter-spacing: 0px;">De aankomst op de Aarde van de Diamanten Licht Kinderen en onze activering van het Diamanten Lichtlichaam heeft ons toegestaan om individuele "Tijdschepen" en "Tijdreizigers" te worden, of dat zullen worden wanneer wij het besef en de vaardigheden leren.</span><span style="letter-spacing: 0.0px;"></span></div><div style="color: #8d120e; font-family: Palatino; font-size: 24px; margin-bottom: 24px; min-height: 32px;"><span style="letter-spacing: 0px;">Aanvankelijk, is het om Licht en Frequentie te focussen door het verfijnde Lichtlichaam en de frequentie te verhogen en Tijdspiralen te manifesteren die zich rondom ons heen zullen vormen als wij de omgeving rondom ons heen beïnvloeden door de Wetten van Resonantie.</span><span style="letter-spacing: 0.0px;"></span></div><div style="color: #8d120e; font-family: Palatino; font-size: 24px; margin-bottom: 24px; min-height: 32px;"><span style="letter-spacing: 0px;">Op dit moment is het een zware roeping. We beginnen er nog maar net mee en we mogen ons een beetje wiebelig voelen, of een heleboel wiebelig als wij ernaar streven om het Licht door ons Bewustzijn te focussen en om "het Licht van de Wereld" te zijn.&nbsp;</span><span style="letter-spacing: 0.0px;"></span></div><div style="color: #8d120e; font-family: Palatino; font-size: 24px; margin-bottom: 24px; min-height: 32px;"><span style="letter-spacing: 0px;">Maar denk eraan, ons proces van "Ascentie" is om het op Koolstof gebaseerde lichaam te vershuiven in/naar een kristallen Gestalte … en deze hoogste structuur van kristallijne energie van de koolstof gestalte is het Diamanten. Een ieder van ons kan het Diamanten Bewustzijn activeren en de Vaardigheden van Tijdreizen Meester worden terwijl we de Tijdspiralen bereizen!</span><span style="letter-spacing: 0.0px;"></span></div><div style="font-family: Palatino; font-size: 24px; margin-bottom: 24px; min-height: 32px;"><span style="color: #8d120e; letter-spacing: 0px;">Vertaling: Cobie de Haan – </span><a href="http://www.denkmetjehart.blogspot.nl/" style="letter-spacing: 0px;"><span style="color: #e69138;">http://www.denkmetjehart.blogspot.nl/</span></a><span style="color: #8d120e;"><span style="letter-spacing: 0px; letter-spacing: 0px;"></span></span></div><div style="color: #8d120e; font-family: Palatino; font-size: 24px; margin-bottom: 24px; min-height: 32px;"><span style="letter-spacing: 0px;">© 2014-15 Celia Fenn and Starchild Global</span><span style="letter-spacing: 0px;">&nbsp;</span><span style="letter-spacing: 0.0px;"></span></div><div style="color: #8d120e; font-family: Palatino; font-size: 24px; margin-bottom: 24px; min-height: 32px;"><span style="letter-spacing: 0px;">This work is licensed under a Creative Commons License.</span><span style="letter-spacing: 0.0px;"></span></div><div style="color: #8d120e; font-family: Palatino; font-size: 24px; margin-bottom: 24px; min-height: 32px;"><span style="letter-spacing: 0px;">You are free to copy, distribute, display, and perform the work under the following conditions: You must give the author credit, you may not use this for commercial purposes, and you may not alter, transform or build upon this work. For any reuse or distribution, you must make clear to others the license terms of this work. Any of these conditions can be waived if you get permission from the copyright holder. Any other purpose of use must be granted permission by author.</span><span style="letter-spacing: 0.0px;"></span></div><br /><div style="color: #8d120e; font-family: Palatino; font-size: 24px; margin-bottom: 24px;"><span style="letter-spacing: 0.0px;">Geplaatst door Ulla</span></div>
E.B.http://www.blogger.com/profile/02523809080862620833noreply@blogger.com
tag:blogger.com,1999:blog-4199844065194780647.post-8064513010795055542014-05-01T20:23:00.003+02:002014-05-01T20:28:07.552+02:00De planeet is dood. Leve de nieuwe planeet – Steve Rother<div style="color: #8d120e; font-family: Palatino; font-size: 24px; margin-bottom: 24px;"><span style="letter-spacing: 0.0px;">Geen Geheimen meer.</span></div><div style="color: #8d120e; font-family: Palatino; font-size: 24px; margin-bottom: 24px;"><span style="letter-spacing: 0.0px;">Groeten van Thuis. Wij hebben over jullie gewaakt en hebben jullie gadegeslagen. Jullie pad begint op nieuwe manieren te veranderen en het wordt erg mooi op Aarde, hoewel jullie er anders over denken.</span></div><div style="color: #8d120e; font-family: Palatino; font-size: 24px; margin-bottom: 24px; min-height: 32px;"><span style="letter-spacing: 0.0px;"></span><br /></div><div style="color: #8d120e; font-family: Palatino; font-size: 24px; margin-bottom: 24px;"><span style="letter-spacing: 0.0px;">Wij nemen heel duidelijk veel chaos waar. Er zijn vele nieuwe blauwdrukken en herdefinities van wie jullie werkelijk zijn. Vaak ervaren jullie het nieuws en de omstandigheden in je leven als een grote chaos, het is een grote disharmonie die de mensen de straat op drijft. Kijk maar naar Turkije, Syrië, Egypte, Venezuela en zoveel andere locaties.</span>&lt
;/div><div style="color: #8d120e; font-family: Palatino; font-size: 24px; margin-bottom: 24px; min-height: 32px;"><span style="letter-spacing: 0.0px;"></span><br /></div><div style="color: #8d120e; font-family: Palatino; font-size: 24px; margin-bottom: 24px;"><span style="letter-spacing: 0.0px;">Waarom? Wat is er dan zo anders aan deze tijd ten opzichte van enkele jaren terug? Zelfs twee of drie jaar geleden zou je nooit demonstraties van deze omvang hebben gezien in zoveel landen tegelijk. De ganse mensheid is veranderd, geliefden, jullie zijn tot een nieuwe perceptie gekomen.</span></div><div style="color: #8d120e; font-family: Palatino; font-size: 24px; margin-bottom: 24px; min-height: 32px;"><span style="letter-spacing: 0.0px;"></span><br /></div><div style="color: #8d120e; font-family: Palatino; font-size: 24px; margin-bottom: 24px;"><span style="letter-spacing: 0.0px;">Een deel van deze uitdaging is dat jullie geen geheimen meer voor elkaar verborgen kunnen houden. Is dat niet interessant? Vanuit ons perspectief is het juist prachtig. Jullie leven in de tijd van transparanties en geen geheimen meer, waarover wij al een hele tijd hebben gesproken. Jullie dachten niet dat het zou gebeuren, toch is het zover.</span></div><div style="color: #8d120e; font-family: Palatino; font-size: 24px; margin-bottom: 24px; min-height: 32px;"><span style="letter-spacing: 0.0px;"></span><br /></div><div style="color: #8d120e; font-family: Palatino; font-size: 24px; margin-bottom: 24px;"><span style="letter-spacing: 0.0px;">Leef met Vergeving.</span></div><div style="color: #8d120e; font-family: Palatino; font-size: 24px; margin-bottom: 24px;"><span style="letter-spacing: 0.0px;">Oké, wat gebeurt er als jullie achter geheimen komen? Welnu, het eerste wat jullie doen is overreageren en boos worden omdat jullie je leven lieten bouwen op leugens. Jullie voelen je er boos en gefrustreerd om. Welnu, jullie zullen moeten leren elkaar te vergeven omdat jullie allemaal met leugens hebben geleefd.</span></div><div style="color: #8d120e; font-family: Palatino; font-size: 24px; margin-bottom: 24px; min-height: 32px;"><span style="letter-spacing: 0.0px;"></span><br /></div><div style="color: #8d120e; font-family: Palatino; font-size: 24px; margin-bottom: 24px;"><span style="letter-spacing: 0.0px;">Jullie hebben allemaal verborgen geheimen die nu boven water komen. In de nieuwe tijden van transparantie is nu alles anders. Het eerste wat wij jullie vragen is elkaar vriendelijk te bejegenen, en elkaar bij elke gelegenheid te voeden, daar is vergeving voor nodig. Dat is het enige dat we jullie vragen, omdat jullie in een nieuwe werkelijkheid zijn gekomen.</span></div><div style="color: #8d120e; font-family: Palatino; font-size: 24px; margin-bottom: 24px; min-height: 32px;"><span style="letter-spacing: 0.0px;"></span><br /></div><div style="color: #8d120e; font-family: Palatino; font-size: 24px; margin-bottom: 24px;"><span style="letter-spacing: 0.0px;">Het voelt, vergeleken met vroeger, nogal vreemd aan en dingen gebeuren nu met de snelheid van liefde. De vertraging van tijd bestaat niet meer. Het meest belangrijke is dat jullie nu een collectief bewustzijn hebben, dat op het randje van frustratie staat. Dat is de reden waarom zo veel mensen zich durven uiten! Ze voelen dat ze zoveel te zeggen hebben dat ze het naar buiten brengen of dat ze hoe dan ook rebelleren om gehoord te worden. En wij vinden het prachtig.</span></div><div style="color: #8d120e; font-family: Palatino; font-size: 24px; margin-bottom: 24px; min-height: 32px;"><span style="letter-spacing: 0.0px;"></span><br /></div><div style="color: #8d120e; font-family: Palatino; font-size: 24px; margin-bottom: 24px; min-height: 32px;"><span style="letter-spacing: 0.0px;"></span><br /></div><div style="color: #8d120e; font-family: Palatino; font-size: 24px; margin-bottom: 24px;"><span style="letter-spacing: 0.0px;">Harmonie is jullie Toekomst.</span></div><div style="color: #8d120e; font-family: Palatino; font-size: 24px; margin-bottom: 24px;"><span style="letter-spacing: 0.0px;">Jullie creëren een nieuwe wereld, de Era van Autorisatie, precies op de wijze die een ieder van jullie nodig heeft. Jullie komen in opstand tegen de manier waarop in het verleden de dingen voor jullie bepaald werden. Jullie hebben wereld leiders</span></div><div style="color: #8d120e; font-family: Palatino; font-size: 24px; margin-bottom: 24px;"><span style="letter-spacing: 0.0px;">gehad die gekozen werden om jullie te leiden, maar dat is niet meer nodig!</span></div><div style="color: #8d120e; font-family: Palatino; font-size: 24px; margin-bottom: 24px; min-height: 32px;"><span style="letter-spacing: 0.0px;"></span><br /></div><div style="color: #8d120e; font-family: Palatino; font-size: 24px; margin-bottom: 24px;"><span style="letter-spacing: 0.0px;">Jullie zijn bewuste scheppers die leven en creëren op deze planeet, en wat jullie leiders moeten doen is jullie veiligheid verschaffen. Heel simpel; het zijn dienaren en geen leiders. Veel mensen zetten hun leiders aan de kant, maar dat is echter niet waar alle opstanden om gaan. Ze leiden niet tot de weg die jullie willen gaan.</span></div><div style="color: #8d120e; font-family: Palatino; font-size: 24px; margin-bottom: 24px;"><span style="letter-spacing: 0.0px;">Wat zal er daarna gebeuren?</span></div><div style="color: #8d120e; font-family: Palatino; font-size: 24px; margin-bottom: 24px;"><span style="letter-spacing: 0.0px;">Voorlopig, geliefden, zal het alleen maar erger worden en dat is geen geheim.</span></div><div style="color: #8d120e; font-family: Palatino; font-size: 24px; margin-bottom: 24px;"><span style="letter-spacing: 0.0px;">Wat uiteindelijk zal gebeuren is dat het collectieve bewustzijn van de mensheid zich zal verbinden, ofschoon het momenteel te moeilijk is. Er zijn nog teveel mensen die zich van anderen willen afscheiden; de afscheiding op Aarde zal jullie vooruitgang stoppen.</span></div><div style="color: #8d120e; font-family: Palatino; font-size: 24px; margin-bottom: 24px; min-height: 32px;"><span style="letter-spacing: 0.0px;"></span><br /></div><div style="color: #8d120e; font-family: Palatino; font-size: 24px; margin-bottom: 24px;"><span style="letter-spacing: 0.0px;">Heel simpel jullie bevinden je in de Eeuw van Harmonie. Jullie zijn begonnen aan de derde golf van autorisatie, die iedereen gelijkwaardig maakt. Daarom zal alles wat afscheiding schept een probleem zijn voor de toekomst van de mensheid.</span></div><div style="color: #8d120e; font-family: Palatino; font-size: 24px; margin-bottom: 24px;"><span style="letter-spacing: 0.0px;">Alles wat in harmonie samenkomt, is de toekomst waar jullie allen naar streven.</span></div><div style="color: #8d120e; font-family: Palatino; font-size: 24px; margin-bottom: 24px; min-height: 32px;"><span style="letter-spacing: 0.0px;"></span><br /></div><div style="color: #8d120e; font-family: Palatino; font-size: 24px; margin-bottom: 24px;"><span style="lett
er-spacing: 0.0px;">Jullie hebben dit bepaald, wij niet. Jullie zijn het die in deze Era van Autorisatie stapten en zeiden: “Ik ben een bewuste schepper. Ik herinner me alle magie die ik bezat toen ik een kind was.” Jullie zijn het niet helemaal vergeten en jullie kunnen er elk moment weer over beschikken.</span></div><div style="color: #8d120e; font-family: Palatino; font-size: 24px; margin-bottom: 24px; min-height: 32px;"><span style="letter-spacing: 0.0px;"></span><br /></div><div style="color: #8d120e; font-family: Palatino; font-size: 24px; margin-bottom: 24px;"><span style="letter-spacing: 0.0px;">Dat is erg mooi en wij voorzien dat jullie er aan toe komen. Dit volgende energie niveau is hier voor jullie allemaal. Er is ook enige hulp waar jullie niet bekend mee zijn, en dat is waar wij vandaag over willen spreken.</span></div><div style="color: #8d120e; font-family: Palatino; font-size: 24px; margin-bottom: 24px; min-height: 32px;"><span style="letter-spacing: 0.0px;"></span><br /></div><div style="color: #8d120e; font-family: Palatino; font-size: 24px; margin-bottom: 24px;"><span style="letter-spacing: 0.0px;">De Wedergeboorte van de Aarde.</span></div><div style="color: #8d120e; font-family: Palatino; font-size: 24px; margin-bottom: 24px;"><span style="letter-spacing: 0.0px;">Weet je, dit is niet nieuw voor jullie. Jullie bleven maar praten over de Era van Autorisatie. Jullie bleven praten over je vrijheid oppakken en over in staat zijn om elk moment te kunnen creëren, zoals je gewend bent als je Thuis bent. Dit is prachtig, geliefden, want jullie scheppen de hemel; Thuis op Aarde. Dit impliceert tevens dat jullie de verantwoordelijkheid voor die vermogens moeten nemen, want verantwoordelijkheid is wat de magie voor jullie zal aarden.</span></div><div style="color: #8d120e; font-family: Palatino; font-size: 24px; margin-bottom: 24px; min-height: 32px;"><span style="letter-spacing: 0.0px;"></span><br /></div><div style="color: #8d120e; font-family: Palatino; font-size: 24px; margin-bottom: 24px;"><span style="letter-spacing: 0.0px;">Jullie wisten dat het kwam, want jullie hebben er op gestudeerd en vele mensen hebben het zelfs voorspeld. Toch namen jullie in de laatste ronde van het Spel het besluit om er nog een ronde aan te plakken. Jullie zeiden: “We gaan niet weg! Wij zijn hier nog niet klaar!” De planeet was op haar eind cyclus, en die verandert niet zo snel als het collectieve bewustzijn van de mensheid. De planeet heeft dus nog steeds grote problemen en veel uitdagingen zullen aan de oppervlakte komen.</span></div><div style="color: #8d120e; font-family: Palatino; font-size: 24px; margin-bottom: 24px; min-height: 32px;"><span style="letter-spacing: 0.0px;"></span><br /></div><div style="color: #8d120e; font-family: Palatino; font-size: 24px; margin-bottom: 24px;"><span style="letter-spacing: 0.0px;">Jullie zien de frustratie en de woede van de demonstranten, zelfs als jullie niet begrijpen waar de strijd om draait. Jullie hebben empathie voor hen, want jullie weten hoe ze zich voelen. Veel van die emoties worden nu getriggerd door de problemen diep in de Aarde.</span></div><div style="color: #8d120e; font-family: Palatino; font-size: 24px; margin-bottom: 24px; min-height: 32px;"><span style="letter-spacing: 0.0px;"></span><br /></div><div style="color: #8d120e; font-family: Palatino; font-size: 24px; margin-bottom: 24px;"><span style="letter-spacing: 0.0px;">Vanuit meerdere perspectieven zijn jullie je bewust wat er zich in de Aarde afspeelt. Gaia gaat door een belangrijke hergeboorte om een nieuwe cyclus te beginnen. Oorspronkelijk zouden jullie hier niet zijn om dit mee te maken. Nu hebben jullie een extra ronde in het Spel gecreëerd en jullie traden naar voren om er aan deel te nemen.</span></div><div style="color: #8d120e; font-family: Palatino; font-size: 24px; margin-bottom: 24px; min-height: 32px;"><span style="letter-spacing: 0.0px;"></span><br /></div><div style="color: #8d120e; font-family: Palatino; font-size: 24px; margin-bottom: 24px;"><span style="letter-spacing: 0.0px;">Het is prachtig, maar ook uitdagend omdat de Aarde op haar einde liep. Op Aarde waren al vele soorten uitgestorven. Maar de Aarde is onlangs opnieuw bezaaid, en dat bezaaien zal doorgaan. Er zullen nog meer meteoren, kometen en zonnevlammen zijn die dat proces bijstaan. Er zullen later dit jaar enkele komen die jullie schrik aanjagen, vergeet dan niet gewoon door te ademen.</span></div><div style="color: #8d120e; font-family: Palatino; font-size: 24px; margin-bottom: 24px; min-height: 32px;"><span style="letter-spacing: 0.0px;"></span><br /></div><div style="color: #8d120e; font-family: Palatino; font-size: 24px; margin-bottom: 24px;"><span style="letter-spacing: 0.0px;">(Er rinkelt een telefoon) Oh, dat is voor ons. Niemand belt dit nummer, maar je hoort het rinkelen. Magisch vandaag… (Steve graaide in zijn jaszak en gooide zijn rinkelende GSM van het podium af.)</span></div><div style="color: #8d120e; font-family: Palatino; font-size: 24px; margin-bottom: 24px; min-height: 32px;"><span style="letter-spacing: 0.0px;"></span><br /></div><div style="color: #8d120e; font-family: Palatino; font-size: 24px; margin-bottom: 24px;"><span style="letter-spacing: 0.0px;">Kristal Kinderen hebben de Sleutel voor deze Transitie Tijden.</span></div><div style="color: #8d120e; font-family: Palatino; font-size: 24px; margin-bottom: 24px;"><span style="letter-spacing: 0.0px;">Dus, waarom zijn wij hier? Waar gaat het om? Wat is het mooie deel dat wij voorzagen? Jullie allemaal en wij allemaal, zagen wat er plaatsvond en creëerden een kans voor dit volgende niveau.</span></div><div style="color: #8d120e; font-family: Palatino; font-size: 24px; margin-bottom: 24px; min-height: 32px;"><span style="letter-spacing: 0.0px;"></span><br /></div><div style="color: #8d120e; font-family: Palatino; font-size: 24px; margin-bottom: 24px;"><span style="letter-spacing: 0.0px;">Hoe participeerden jullie hierin? Waar zijn de antwoorden die jullie voor je zelf achterlieten? Welnu, het was bijna 22 jaar geleden dat de eerste Kristal Kinderen op Aarde werden geboren. Begrijpen jullie nu waar dit toe leidt? Kunnen jullie zien wat er gebeurt met de Kristal Kinderen?</span></div><div style="color: #8d120e; font-family: Palatino; font-size: 24px; margin-bottom: 24px; min-height: 32px;"><span style="letter-spacing: 0.0px;"></span><br /></div><div style="color: #8d120e; font-family: Palatino; font-size: 24px; margin-bottom: 24px;"><span style="letter-spacing: 0.0px;">Zij zijn gekomen met een ongelooflijke gevoeligheid. Zij kunnen niet omgaan met andere mensen vanwege hun ongelooflijke sensitiviteit, maar er is meer dan dat.</span></div><div style="color: #8d120e; font-family: Palatino; font-size: 24px; margin-bottom: 24px;"><span style="letter-spacing: 0.0px;">Jullie hebben op Aarde een enorme toename gezien in wat jullie het ‘spectrum wanorde’ noemen. Geliefden, dit spectrum heeft een hoog percentage Kristal Kinderen die uitdagingen/problemen hebben die met jullie allemaal.</span></div><div st
yle="color: #8d120e; font-family: Palatino; font-size: 24px; margin-bottom: 24px; min-height: 32px;"><span style="letter-spacing: 0.0px;"></span><br /></div><div style="color: #8d120e; font-family: Palatino; font-size: 24px; margin-bottom: 24px;"><span style="letter-spacing: 0.0px;">Jullie brachten hoogfrequente kinderen op een erg laagfrequente planeet. Omdat zij niet in staat zijn te aarden, zijn ze in zich zelf gekeerd en creëerden wat jullie op Aarde in een alarmerend tempo ervaren: Autisme en spectrum stoornissen.</span></div><div style="color: #8d120e; font-family: Palatino; font-size: 24px; margin-bottom: 24px;"><span style="letter-spacing: 0.0px;">Hoewel zij op de Aarde in opkomst zijn, is het niet ‘slecht’. Jullie zagen wat er zou plaatsvinden en plantten jullie hoop in de Kristal Kinderen. Jullie gaven ze de ruimte ook al ervaren jullie er ongelooflijk problemen mee.</span></div><div style="color: #8d120e; font-family: Palatino; font-size: 24px; margin-bottom: 24px; min-height: 32px;"><span style="letter-spacing: 0.0px;"></span><br /></div><div style="color: #8d120e; font-family: Palatino; font-size: 24px; margin-bottom: 24px;"><span style="letter-spacing: 0.0px;">Zelfs met hun gevoeligheden en de andere kenmerken waar ze mee moeten omgaan, hebben ze het antwoord. Dat zullen jullie gaan zien in de zeer nabije toekomst. Jullie zullen tv interviews met mensen zien die uitleggen wat er zich zal voordoen op een manier die voor iedereen goed aanvoelt. Kristal Kinderen planten de zaden diep in jullie harten en voeden die zaden. Dat is waar ze voor gekomen zijn en ze zijn er erg goed in, want ze weten hoe ze met die energie moeten werken.</span></div><div style="color: #8d120e; font-family: Palatino; font-size: 24px; margin-bottom: 24px; min-height: 32px;"><span style="letter-spacing: 0.0px;"></span><br /></div><div style="color: #8d120e; font-family: Palatino; font-size: 24px; margin-bottom: 24px;"><span style="letter-spacing: 0.0px;">We hebben ze al die jaren Kristal Kinderen genoemd, gewoon omdat zij kinderen waren toen wij, meer dan 20 jaar geleden, voor het eerst over ze begonnen te spreken. Maar nu zijn ze tieners en jonge volwassenen. Zijn ze zich dit bewust? De meesten niet op individuele basis. Hoewel de meeste van hen zich niet bewust zijn van hun gaven, hebben ze wel verbinding.</span></div><div style="color: #8d120e; font-family: Palatino; font-size: 24px; margin-bottom: 24px; min-height: 32px;"><span style="letter-spacing: 0.0px;"></span><br /></div><div style="color: #8d120e; font-family: Palatino; font-size: 24px; margin-bottom: 24px;"><span style="letter-spacing: 0.0px;">Geliefden, het is erg magisch als die verbinding gebeurt, en het begint nu al. Het wordt getriggerd door wat de Aarde emotioneel loslaat, want Zij ondergaat erg veel zoals jullie dagelijks merken. Groenland smelt en het is niet langer een vermoeden dat het water zal rijzen op de planeet; je ziet het gebeuren.</span></div><div style="color: #8d120e; font-family: Palatino; font-size: 24px; margin-bottom: 24px; min-height: 32px;"><span style="letter-spacing: 0.0px;"></span><br /></div><div style="color: #8d120e; font-family: Palatino; font-size: 24px; margin-bottom: 24px;"><span style="letter-spacing: 0.0px;">Er zijn belangrijke veranderingen op Aarde en jullie voeren ook de spanning in de tektonische platen op, die onlangs bij Los Angelos een kleine landverschuiving hadden. Dat was een kleintje, maar er wordt hier veel meer spanning opgevoerd.</span></div><div style="color: #8d120e; font-family: Palatino; font-size: 24px; margin-bottom: 24px;"><span style="letter-spacing: 0.0px;">Welnu, betekent dat dit een aardbeving of een vulkaaneruptie moet zijn? Nee, dat is niet noodzakelijk.</span></div><div style="color: #8d120e; font-family: Palatino; font-size: 24px; margin-bottom: 24px; min-height: 32px;"><span style="letter-spacing: 0.0px;"></span><br /></div><div style="color: #8d120e; font-family: Palatino; font-size: 24px; margin-bottom: 24px;"><span style="letter-spacing: 0.0px;">We zullen zien hoe veel werk de Kristal Kinderen aankunnen, omdat thans een collectief bewustzijn op vele niveaus plaatsvindt. De Kristal Kinderen zijn gekomen met een talent om zich op een manier te verbinden die de meeste mensen niet kunnen.</span></div><div style="color: #8d120e; font-family: Palatino; font-size: 24px; margin-bottom: 24px; min-height: 32px;"><span style="letter-spacing: 0.0px;"></span><br /></div><div style="color: #8d120e; font-family: Palatino; font-size: 24px; margin-bottom: 24px;"><span style="letter-spacing: 0.0px;">De Indigo’s hebben hier ook deel aan, want zij hebben met een nieuw communicatieniveau gewerkt om de weg te zuiveren van de misverstanden die op Aarde zijn gebracht. Indigo’s hebben alle systemen omvergeworpen, en hielpen daarna alles weer op een nieuwe manier te ordenen.</span></div><div style="color: #8d120e; font-family: Palatino; font-size: 24px; margin-bottom: 24px;"><span style="letter-spacing: 0.0px;">Wie zijn de Kristal Kinderen? Kristal Kinderen voelen energie op een manier waar jullie allemaal mee worstelen, jullie volgen cursussen om te leren energie te voelen.</span></div><div style="color: #8d120e; font-family: Palatino; font-size: 24px; margin-bottom: 24px; min-height: 32px;"><span style="letter-spacing: 0.0px;"></span><br /></div><div style="color: #8d120e; font-family: Palatino; font-size: 24px; margin-bottom: 24px;"><span style="letter-spacing: 0.0px;">De Hoeder geloofde dat hij een hoogfrequente leraar was totdat iemand een</span></div><div style="color: #8d120e; font-family: Palatino; font-size: 24px; margin-bottom: 24px;"><span style="letter-spacing: 0.0px;">rotsblokje in handen gaf en vroeg: “Kan je die mooie energie voelen?” En hij zei: “Nee. Het voelt als een rotsblokje.” Niet iedereen voelt dingen op dezelfde wijze, daarom volgen jullie cursussen om te leren energie te voelen. Welnu, voel de opwinding, geliefden!</span></div><div style="color: #8d120e; font-family: Palatino; font-size: 24px; margin-bottom: 24px; min-height: 32px;"><span style="letter-spacing: 0.0px;"></span><br /></div><div style="color: #8d120e; font-family: Palatino; font-size: 24px; margin-bottom: 24px;"><span style="letter-spacing: 0.0px;">Wat er plaatsvond is dat jullie afgestemd zijn op de energie van de Aarde. Als zij deze uitdagingen ervaart, die overigens heel normaal zijn, verbinden jullie allen je emotionele systemen met de Aarde. Zij ondergaat enorme veranderingen; de collectieve vibratie veranderde toen een kritieke massa werd bereikt, en jullie traden de Era van Autorisatie binnen.</span></div><div style="color: #8d120e; font-family: Palatino; font-size: 24px; margin-bottom: 24px; min-height: 32px;"><span style="letter-spacing: 0.0px;"></span><br /></div><div style="color: #8d120e; font-family: Palatino; font-size: 24px; margin-bottom: 24px;"><span style="letter-spacing: 0.0px;">Jullie gingen door de 12.12.12 Poort helemaal tot aan 21.12.12, en dat deden jullie in een tijd waarin de Aarde zou eindigen. Toch staan jullie hier met een glimlach
op je gezicht, wachtend op de volgende stap. Dat is zo mooi. Wij, aan deze zijde van de Sluier, moedigen jullie aan zoals je nooit kunt geloven. Er waren zo veel entiteiten hier aan het werk om verbazingwekkende energie naar de Aarde te sturen.</span></div><div style="color: #8d120e; font-family: Palatino; font-size: 24px; margin-bottom: 24px; min-height: 32px;"><span style="letter-spacing: 0.0px;"></span><br /></div><div style="color: #8d120e; font-family: Palatino; font-size: 24px; margin-bottom: 24px;"><span style="letter-spacing: 0.0px;">Wij hoopten dat jullie het voelden, want het is nu aan jullie omdat de Aarde van jullie is. Jullie zullen met haar in harmonie komen of jullie laten haar sterven. Wij zeggen jullie, geliefden, dat ze nog in een stervende cyclus is en dat het nodig is met haar samen te werken in een nieuwe eenheid. De Kristal Kinderen zullen niet alleen aan de Aarde werken, ze zullen ook aan jullie werken, want de mensen zijn de stichters van deze zeer uitdagende problemen.</span></div><div style="color: #8d120e; font-family: Palatino; font-size: 24px; margin-bottom: 24px; min-height: 32px;"><span style="letter-spacing: 0.0px;"></span><br /></div><div style="color: #8d120e; font-family: Palatino; font-size: 24px; margin-bottom: 24px;"><span style="letter-spacing: 0.0px;">De Aarde heeft eerder vele evolutionaire periodes meegemaakt. Zij heeft er geen probleem mee, ze zal het weer doormaken en het zal werken; ze zal er aan de ander kant uit komen. De Aarde weet hoeveel cycli zij heeft doorstaan en het raakt haar niet. Wat haar wel zorgen baart is de mensheid, jullie reis in deze zeer lastige tijd van transities en problemen en jullie gebrek aan begrip.</span></div><div style="color: #8d120e; font-family: Palatino; font-size: 24px; margin-bottom: 24px; min-height: 32px;"><span style="letter-spacing: 0.0px;"></span><br /></div><div style="color: #8d120e; font-family: Palatino; font-size: 24px; margin-bottom: 24px;"><span style="letter-spacing: 0.0px;">Hier is het goede nieuws, geliefden. De Kristal Kinderen zijn niet afgescheiden van jullie, zij zijn deel van jullie. Hoewel zij een (boven) toon hebben gevonden waarmee ze communiceren, kunnen jullie je allemaal op die energie afstemmen in de zeer nabije toekomst. Spoedig zullen jullie beginnen je eigen ervaring op Aarde te kristalliseren waarmee jullie een frequentie bereiken waarop jullie negativiteit niet langer kunnen tolereren.</span></div><div style="color: #8d120e; font-family: Palatino; font-size: 24px; margin-bottom: 24px; min-height: 32px;"><span style="letter-spacing: 0.0px;"></span><br /></div><div style="color: #8d120e; font-family: Palatino; font-size: 24px; margin-bottom: 24px;"><span style="letter-spacing: 0.0px;">Daarom zien jullie nu alle chaos op Aarde, want jullie zien het eigenlijk vanuit een hogere vibratie. Jullie dagelijkse leven bevestigt dat echter niet. Hoewel het er niet op lijkt dat je het hebt bereikt, kunnen jullie het in je hart voelen. Jullie openen je ogen, maar kunnen het niet om je heen zien, dus worden jullie gefrustreerd. Besef dat het niet alleen jou treft, het gaat de ganse mensheid aan.</span></div><div style="color: #8d120e; font-family: Palatino; font-size: 24px; margin-bottom: 24px; min-height: 32px;"><span style="letter-spacing: 0.0px;"></span><br /></div><div style="color: #8d120e; font-family: Palatino; font-size: 24px; margin-bottom: 24px;"><span style="letter-spacing: 0.0px;">“Nee” – De Start van een Nieuwe Macht Cyclus.</span></div><div style="color: #8d120e; font-family: Palatino; font-size: 24px; margin-bottom: 24px;"><span style="letter-spacing: 0.0px;">Het collectieve bewustzijn van de mensheid bereikt een kritiek niveau. Jullie verlangen een vrede op Aarde, die jullie nu niet ervaren. Alles wat jullie op tv zien is alles behalve vredig op dit moment, omdat het transitionele tijden zijn. Maar vrede is exact waar jullie op af stevenen. Jullie machtscyclus begint met ‘nee‘ te zeggen. Met andere woorden; in het begin van een machtscyclus zeg je ‘Nee!’.</span></div><div style="color: #8d120e; font-family: Palatino; font-size: 24px; margin-bottom: 24px;"><span style="letter-spacing: 0.0px;">Of dat nu individueel is of als mensheid</span></div><div style="color: #8d120e; font-family: Palatino; font-size: 24px; margin-bottom: 24px;"><span style="letter-spacing: 0.0px;">Vaak definiëren jullie je zelf met wat je niet wilt in het leven, daarom zeggen jullie: “Dit is er al de hele tijd geweest. Ik ben een nieuw mens, ik heb iets nieuws nodig.” Of dat nu een nieuwe relatie, nieuwe vriendschap of een nieuwe baan is, jullie kunnen dit in je leven zien. De meeste mensen gaan om de zeven jaar door een machtscyclus.</span></div><div style="color: #8d120e; font-family: Palatino; font-size: 24px; margin-bottom: 24px; min-height: 32px;"><span style="letter-spacing: 0.0px;"></span><br /></div><div style="color: #8d120e; font-family: Palatino; font-size: 24px; margin-bottom: 24px;"><span style="letter-spacing: 0.0px;">Als er andere triggers zijn zoals contracten waaraan je gewerkt hebt, of als je terug kijkt op je leven, kan je erg duidelijk zien dat je door machtscycli bent gegaan die begonnen met “Nee. Dit is iets wat ik niet langer wil.” Dit is iets wat de hele mensheid nu exact doet: “Nee! Wij hebben jullie (regeringen) niet meer nodig.”</span></div><div style="color: #8d120e; font-family: Palatino; font-size: 24px; margin-bottom: 24px; min-height: 32px;"><span style="letter-spacing: 0.0px;"></span><br /></div><div style="color: #8d120e; font-family: Palatino; font-size: 24px; margin-bottom: 24px;"><span style="letter-spacing: 0.0px;">Nu is dat lastig omdat de mensen waar jullie ‘nee’ tegen zeggen gewoon niet luisteren. Maar luisteren zullen ze, en dat is waar. Het is de verandering die nu plaatsvindt, maar wat je dient te onthouden is de machtscyclus. Wat betekent dat? Nu, dat is nogal simpel. Het begint met zeggen: ‘Nee. Ik wil dit niet meer in mijn leven. Dit is wie ik nu ben.”</span></div><div style="color: #8d120e; font-family: Palatino; font-size: 24px; margin-bottom: 24px; min-height: 32px;"><span style="letter-spacing: 0.0px;"></span><br /></div><div style="color: #8d120e; font-family: Palatino; font-size: 24px; margin-bottom: 24px;"><span style="letter-spacing: 0.0px;">Dan bereik je het punt waarop het niet meer nodig is dingen weg te stoppen. Dan zal je dus zeggen: “Oké, ik zit op de top van mijn machtscyclus.” En je voelt je er gemakkelijk bij, het is niet meer nodig dingen uit je leven te verwijderen. Dan bereik je het punt waarop jullie je zelf beginnen te definiëren met wat je in je leven wilt, in plaats van wat je niet in je leven wilt.</span></div><div style="color: #8d120e; font-family: Palatino; font-size: 24px; margin-bottom: 24px; min-height: 32px;"><span style="letter-spacing: 0.0px;"></span><br /></div><div style="color: #8d120e; font-family: Palatino; font-size: 24px; margin-bottom: 24px;"><span style="letter-spacing: 0.0px;">Het gaat niet met ja knikken, het gaat alleen met nee zeggen. De hele mensheid is net een nieuwe machtscyclus gestart, en wij denken niet dat het jullie zeven jaar kost om het te integreren. Hoe
wel wij geloven dat het heel snel zal gaan, is het aan jullie en de Kristal Kinderen omdat zij deze cyclus begonnen.</span></div><div style="color: #8d120e; font-family: Palatino; font-size: 24px; margin-bottom: 24px; min-height: 32px;"><span style="letter-spacing: 0.0px;"></span><br /></div><div style="color: #8d120e; font-family: Palatino; font-size: 24px; margin-bottom: 24px;"><span style="letter-spacing: 0.0px;">Zij ontwaken uit de droom en nemen plaatsen op jullie wereld in die je niet verachtte. Jullie dachten dat ze op witte paarden zouden komen om redding te brengen, in plaats daarvan hebben ze zeer duidelijk de zaden van waarheid geplant. Hoewel ze het soms hebben bereikt via hun eigen wanorde of fysieke uitdagingen/beperkingen, hebben ze het gedaan en het netwerk van de kristallen vibratie is gevestigd.</span></div><div style="color: #8d120e; font-family: Palatino; font-size: 24px; margin-bottom: 24px; min-height: 32px;"><span style="letter-spacing: 0.0px;"></span><br /></div><div style="color: #8d120e; font-family: Palatino; font-size: 24px; margin-bottom: 24px;"><span style="letter-spacing: 0.0px;">Begrijp alsjeblieft, geliefden, dat er al heel lang Kristal Kinderen op Aarde zijn geweest. Meestal werden ze gevreesd: Christus was er een en Boeddha ook. Jullie zullen het telkens weer zien, want veel van de mensen van wie jullie boodschappen van licht ontvingen zijn erg sensitief en machtig geweest. Dat zijn eigenlijk de twee kenmerken van de Kristallen: ongelooflijke macht als gevolg van hun extreme gevoeligheid.</span></div><div style="color: #8d120e; font-family: Palatino; font-size: 24px; margin-bottom: 24px; min-height: 32px;"><span style="letter-spacing: 0.0px;"></span><br /></div><div style="color: #8d120e; font-family: Palatino; font-size: 24px; margin-bottom: 24px;"><span style="letter-spacing: 0.0px;">Past dat op de Aarde? Niet op de oude Aarde. Daarom zijn al die veranderingen nu gaande. Jullie hebben dit bereikt, geliefden, door je frequentie bewust te verhogen. Jullie hebben cursussen gevolgd, gebeden, naar je zelf geluisterd, gemediteerd, gesproken met je eigen geest en je zelf gechanneld. Dat is wat er nodig is en dat zijn de stukjes waarmee de Kristal Kinderen op Aarde kwamen.</span></div><div style="color: #8d120e; font-family: Palatino; font-size: 24px; margin-bottom: 24px; min-height: 32px;"><span style="letter-spacing: 0.0px;"></span><br /></div><div style="color: #8d120e; font-family: Palatino; font-size: 24px; margin-bottom: 24px;"><span style="letter-spacing: 0.0px;">Zaden die de Kristal Kinderen hebben geplant.</span></div><div style="color: #8d120e; font-family: Palatino; font-size: 24px; margin-bottom: 24px;"><span style="letter-spacing: 0.0px;">Op een gegeven moment, niet zo lang geleden, bracht de Hoeder tijdens een channeling cursus een Kristal Kind op het podium, en zei: ”Oké laat ons dit proberen.” De persoon zei: “Ik weet/kan het.” De Hoeder zei: “Weet je als je channelt, kan je dit, “ en de persoon zei: “Ik weet/kan het.” En zo gaat het met deze wezens die echt niet een bord vasthouden met: “Ik heb alle antwoorden voor de planeet Aarde.”</span></div><div style="color: #8d120e; font-family: Palatino; font-size: 24px; margin-bottom: 24px;"><span style="letter-spacing: 0.0px;">Dit zijn wezens die hun kracht verborgen hielden, om de natuurlijke evolutie van de mensheid te verstoren, of om dat te versnellen. Als ze dat wel hadden gedaan, dan zou de planeet veel van jullie verloren hebben; het gaat namelijk niet om de Kristal Kinderen, maar om de ganse mensheid.</span></div><div style="color: #8d120e; font-family: Palatino; font-size: 24px; margin-bottom: 24px; min-height: 32px;"><span style="letter-spacing: 0.0px;"></span><br /></div><div style="color: #8d120e; font-family: Palatino; font-size: 24px; margin-bottom: 24px;"><span style="letter-spacing: 0.0px;">Het gaat om de collectieve frequentie die nu omhoog gaat naar een niveau waarop jullie in harmonie kunnen komen met kristal. Het zal niet alleen hen helpen, maar het zal het aantal ontwikkelingen die jullie nu hebben met betrekking tot autisme reduceren. Want, geliefden, autisme is slechts één van de fysieke uitdagingen waarmee Kristal Kinderen worstelen.</span></div><div style="color: #8d120e; font-family: Palatino; font-size: 24px; margin-bottom: 24px; min-height: 32px;"><span style="letter-spacing: 0.0px;"></span><br /></div><div style="color: #8d120e; font-family: Palatino; font-size: 24px; margin-bottom: 24px;"><span style="letter-spacing: 0.0px;">Als jullie in staat zijn inzicht te verwerven in de kenmerken van deze kinderen, zullen jullie ongelooflijke gaven vinden die diep verborgen zijn onder de ogenschijnlijke handicaps. Ze zijn niet gehandicapt, geliefden, en dat is het nieuwe sleutel element op Aarde om een beter begrip voor hen te bereiken. De grootste uitdaging hiervan is reactie. (Oordelen)</span></div><div style="color: #8d120e; font-family: Palatino; font-size: 24px; margin-bottom: 24px; min-height: 32px;"><span style="letter-spacing: 0.0px;"></span><br /></div><div style="color: #8d120e; font-family: Palatino; font-size: 24px; margin-bottom: 24px;"><span style="letter-spacing: 0.0px;">Als jullie de reacties (oordelen) op Aarde lang genoeg kunnen vasthouden om te zien wat er waarlijk gebeurt, zullen jullie hart voor hart veranderen. Betekent dit dat als iedereen in de zaal plotseling een collectieve kristal frequentie bereikt, alle problemen in de wereld op zullen lossen? Dat de chaos in Turkije, China, Venezuela, Syrië, Egypte en de Oekraïne zullen verdwijnen?</span></div><div style="color: #8d120e; font-family: Palatino; font-size: 24px; margin-bottom: 24px; min-height: 32px;"><span style="letter-spacing: 0.0px;"></span><br /></div><div style="color: #8d120e; font-family: Palatino; font-size: 24px; margin-bottom: 24px;"><span style="letter-spacing: 0.0px;">Nee, maar jullie kunnen absoluut de mogelijkheid aarden om de vrede daar te manifesteren. En als dat jullie intentie is, zal het ook lukken. Maar het is nu tijd om je aandacht diep naar binnen te richten, niet naar buiten. Het mag er op lijken dat de problemen over de hele wereld zich net op armlengte afstand afspelen, maar er is geen armlengte. Het is niet de ver van mijn bed show!</span></div><div style="color: #8d120e; font-family: Palatino; font-size: 24px; margin-bottom: 24px; min-height: 32px;"><span style="letter-spacing: 0.0px;"></span><br /></div><div style="color: #8d120e; font-family: Palatino; font-size: 24px; margin-bottom: 24px;"><span style="letter-spacing: 0.0px;">Zelfs als het niet in je eigen land, bij jullie in de straat plaatsvindt, gebeurt het nog met het collectieve bewustzijn van de mensheid. Dit zijn echt de tijden op Aarde waarin mensen zullen leren in harmonie te leven; ze zullen ontdekken hoe veel onderlinge overeenkomsten er zijn in plaats van verschillen. Op dit moment zijn de normale patronen van afscheiding die op Aarde bestonden de grootste schijfrem op de evolutie van de mensheid.</span></div><div style="color: #8d120e; font-family: Palatino; font-size: 24px; margin-bottom: 24px; min-height: 32px;"><span style="letter-spacing: 0.0px;"></span><br /&gt
;</div><div style="color: #8d120e; font-family: Palatino; font-size: 24px; margin-bottom: 24px;"><span style="letter-spacing: 0.0px;">De meeste Kristal Kinderen komen nu tot volwassenheid of jong volwassenheid.</span></div><div style="color: #8d120e; font-family: Palatino; font-size: 24px; margin-bottom: 24px;"><span style="letter-spacing: 0.0px;">Jullie denken dat je het moeilijk had in je kindertijd, maar je zou de uitdagingen moeten zien waarmee de Kristal Kinderen geconfronteerd werden om door de rest van de wereld begrepen te worden. Dat was zeer uitdagend, toch is het begrip gekomen en het werkt.</span></div><div style="color: #8d120e; font-family: Palatino; font-size: 24px; margin-bottom: 24px; min-height: 32px;"><span style="letter-spacing: 0.0px;"></span><br /></div><div style="color: #8d120e; font-family: Palatino; font-size: 24px; margin-bottom: 24px;"><span style="letter-spacing: 0.0px;">Vele van hen begeleiden studies en onderzoek om de rest van de wereld te helpen waar ze naar uit moeten kijken en wat ze kunnen verwachten. Dat krijgt grotere betekenis als de tijd voortschrijdt, want jullie zien nu nieuwe mensen op Aarde. Zij zullen niet opstaan en roepen: “Kies mij, want ik kan jullie regering goed leiden.”</span></div><div style="color: #8d120e; font-family: Palatino; font-size: 24px; margin-bottom: 24px; min-height: 32px;"><span style="letter-spacing: 0.0px;"></span><br /></div><div style="color: #8d120e; font-family: Palatino; font-size: 24px; margin-bottom: 24px;"><span style="letter-spacing: 0.0px;">Zij zullen eerder achter de schermen blijven, en zo hoort het ook, geliefden, omdat jullie de behoefte aan leiders los laten. Jullie kunnen in collectieve eendracht op een nieuwe manier samen werken.</span></div><div style="color: #8d120e; font-family: Palatino; font-size: 24px; margin-bottom: 24px; min-height: 32px;"><span style="letter-spacing: 0.0px;"></span><br /></div><div style="color: #8d120e; font-family: Palatino; font-size: 24px; margin-bottom: 24px;"><span style="letter-spacing: 0.0px;">De Familie van E.</span></div><div style="color: #8d120e; font-family: Palatino; font-size: 24px; margin-bottom: 24px;"><span style="letter-spacing: 0.0px;">Een ander belangrijke zaak waarover wij willen praten is dat, als je niet op Aarde kwam als een Kristal Kind, je kritieke informatie uit vorige levens bezat die je toen niet kon delen.</span></div><div style="color: #8d120e; font-family: Palatino; font-size: 24px; margin-bottom: 24px;"><span style="letter-spacing: 0.0px;">Sommige van jullie stierven op de brandstapel of werden gemarteld, of je werd door fysieke kenmerken weerhouden naar voren te treden. Geliefden, dit is een nieuwe tijd en een nieuwe energie. Dit is niet de eerste belangrijke stap die jullie als collectief hebben gemaakt.</span></div><div style="color: #8d120e; font-family: Palatino; font-size: 24px; margin-bottom: 24px; min-height: 32px;"><span style="letter-spacing: 0.0px;"></span><br /></div><div style="color: #8d120e; font-family: Palatino; font-size: 24px; margin-bottom: 24px;"><span style="letter-spacing: 0.0px;">Bij kritieke tijden van massa evolutie is er altijd een speciaal team van Thuis om zaden op Aarde te planten die nodig zijn voor autorisatie. Dat team is aanzienlijk gegroeid en is grotendeel samengesteld uit wezens die onlangs op Aarde zijn geïncarneerd, het zijn de mensen van de ‘E’ frequentie.</span></div><div style="color: #8d120e; font-family: Palatino; font-size: 24px; margin-bottom: 24px; min-height: 32px;"><span style="letter-spacing: 0.0px;"></span><br /></div><div style="color: #8d120e; font-family: Palatino; font-size: 24px; margin-bottom: 24px;"><span style="letter-spacing: 0.0px;">Als wij die term gebruiken, weten jullie allemaal meteen wat de “E” betekent. Als jullie het alleen in één taal willen horen, noemen we het simpel “Empowerment”,</span></div><div style="color: #8d120e; font-family: Palatino; font-size: 24px; margin-bottom: 24px;"><span style="letter-spacing: 0.0px;">Maar het is veel meer dan dat. “E” is toevallig het meest algemene geluid dat mensen maken; het komt het meest voor in de Engelse taal en in andere talen.</span></div><div style="color: #8d120e; font-family: Palatino; font-size: 24px; margin-bottom: 24px; min-height: 32px;"><span style="letter-spacing: 0.0px;"></span><br /></div><div style="color: #8d120e; font-family: Palatino; font-size: 24px; margin-bottom: 24px;"><span style="letter-spacing: 0.0px;">Waarom? Omdat jullie je zouden herinneren waarom je hier bent. Jullie zijn naar voren getreden om menselijke autorisatie, of menselijke rechten te vestigen. We hebben hier al over gesproken, geliefden. De eerste keer dat de incarnatie en masse plaatsvond was 800 jaar geleden ten tijde van de ondertekening van de Magna Carta. Jullie vestigden aandacht op het menselijk bewustzijn waarmee een cyclus van autorisatie op Aarde begon.</span></div><div style="color: #8d120e; font-family: Palatino; font-size: 24px; margin-bottom: 24px; min-height: 32px;"><span style="letter-spacing: 0.0px;"></span><br /></div><div style="color: #8d120e; font-family: Palatino; font-size: 24px; margin-bottom: 24px;"><span style="letter-spacing: 0.0px;">Dat verankerde de nieuwe energieën en maakte dat jullie in je autorisatie kwam en dat je het kon benutten in je volledigheid en volkomenheid. Wat prachtig! Jullie zijn vele malen op Aarde teruggekeerd. De familie van “E” is altijd op kritieke tijden geïncarneerd, bijvoorbeeld ten tijde van het ondertekenen van de</span></div><div style="color: #8d120e; font-family: Palatino; font-size: 24px; margin-bottom: 24px;"><span style="letter-spacing: 0.0px;">(Emancipatie) Onafhankelijkheid Verklaring.</span></div><div style="color: #8d120e; font-family: Palatino; font-size: 24px; margin-bottom: 24px; min-height: 32px;"><span style="letter-spacing: 0.0px;"></span><br /></div><div style="color: #8d120e; font-family: Palatino; font-size: 24px; margin-bottom: 24px;"><span style="letter-spacing: 0.0px;">Er zijn heel wat kampioenen geweest als Jimmy Carter, een pindaboer die een van de eerste mensen was die over mensenrechten sprak. Hoe helpen jullie planeet Aarde? Dat doe je door iedereen als gelijkwaardig te zien. Het is eigenlijk heel eenvoudig, want jullie brengen samen wat afgescheiden was, opdat jullie dit Spel konden spelen van net doen alsof je afgescheiden bent.</span></div><div style="color: #8d120e; font-family: Palatino; font-size: 24px; margin-bottom: 24px; min-height: 32px;"><span style="letter-spacing: 0.0px;"></span><br /></div><div style="color: #8d120e; font-family: Palatino; font-size: 24px; margin-bottom: 24px;"><span style="letter-spacing: 0.0px;">En dat is het kenmerk van waar de mensheid zich thans bevindt. Zij wiens naam begint met de “E” hebben dat intentioneel gedaan, opdat ze zich konden herinneren wie ze zijn en wat hun doel is. Je zult het misschien niet geweten hebben, of de naam niet fijn gevonden hebben, het is wel een duidelijke identificatie.</span></div><div style="color: #8d120e; font
-family: Palatino; font-size: 24px; margin-bottom: 24px; min-height: 32px;"><span style="letter-spacing: 0.0px;"></span><br /></div><div style="color: #8d120e; font-family: Palatino; font-size: 24px; margin-bottom: 24px;"><span style="letter-spacing: 0.0px;">Betekent dit dat als je de “E” niet in je naam hebt, je niet van de familie van “E” bent? Nee, dat betekent dat je ouders niet geluisterd hebben naar wat je wilde en noemden je anders…</span></div><div style="color: #8d120e; font-family: Palatino; font-size: 24px; margin-bottom: 24px; min-height: 32px;"><span style="letter-spacing: 0.0px;"></span><br /></div><div style="color: #8d120e; font-family: Palatino; font-size: 24px; margin-bottom: 24px;"><span style="letter-spacing: 0.0px;">Vier je Geest.</span></div><div style="color: #8d120e; font-family: Palatino; font-size: 24px; margin-bottom: 24px;"><span style="letter-spacing: 0.0px;">Er zijn vele wezens die op Aarde zijn gekomen voor dit specifieke doel, en vele onder hen noemen zichzelf Lichtwerkers. Wij zijn zo trots op jullie. Mocht je ooit Thuis zien voordat je thuis komt, zullen jullie begrijpen waarom het onze harten zozeer roert er getuige van te zijn wat jullie bereikt hebben. Dit zou een tijd van grote opschudding moeten zijn, want het was oorspronkelijk bedoeld als het Armageddon…</span></div><div style="color: #8d120e; font-family: Palatino; font-size: 24px; margin-bottom: 24px; min-height: 32px;"><span style="letter-spacing: 0.0px;"></span><br /></div><div style="color: #8d120e; font-family: Palatino; font-size: 24px; margin-bottom: 24px;"><span style="letter-spacing: 0.0px;">Eigenlijk zou het nu geëindigd zijn; maar er zijn vele gebeurtenissen die versneld zijn voorgevallen om al deze veranderingen mogelijk te maken. De chaos op Aarde is slechts een overblijfsel van wat jullie niet hebben kunnen opruimen.</span></div><div style="color: #8d120e; font-family: Palatino; font-size: 24px; margin-bottom: 24px;"><span style="letter-spacing: 0.0px;">Dus geef je zelf een schouderklopje, geliefden, want jullie deden geweldig werk en openden reeds de poort naar de Era van Autorisatie. Hoewel het er soms erg tumultueus en uitdagend lijkt, hebben jullie geen notie hoe het kan zijn geweest en waar jullie pad oorspronkelijk heen leidde.</span></div><div style="color: #8d120e; font-family: Palatino; font-size: 24px; margin-bottom: 24px; min-height: 32px;"><span style="letter-spacing: 0.0px;"></span><br /></div><div style="color: #8d120e; font-family: Palatino; font-size: 24px; margin-bottom: 24px;"><span style="letter-spacing: 0.0px;">Jullie zijn de grootste engelen die ooit hebben geleefd, en jullie doen waarlijk ongelooflijk werk. Besef dat er veel wezens een stap terug deden opdat jullie dit spel konden spelen in het pretenderen dat je mens bent. Weet je, in deze cyclus werden uitsluitend de allerbesten naar de Aarde gestuurd.</span></div><div style="color: #8d120e; font-family: Palatino; font-size: 24px; margin-bottom: 24px; min-height: 32px;"><span style="letter-spacing: 0.0px;"></span><br /></div><div style="color: #8d120e; font-family: Palatino; font-size: 24px; margin-bottom: 24px;"><span style="letter-spacing: 0.0px;">Welnu, wie besliste wie de beste waren? Dat zijn allen die achter bleven, en zij</span></div><div style="color: #8d120e; font-family: Palatino; font-size: 24px; margin-bottom: 24px;"><span style="letter-spacing: 0.0px;">juichen jullie nu allemaal toe. Zij trachten jullie bij te staan in het openen van Poorten, ze werken en channelen via jullie om berichten op Aarde te brengen die je nu leest.</span></div><div style="color: #8d120e; font-family: Palatino; font-size: 24px; margin-bottom: 24px; min-height: 32px;"><span style="letter-spacing: 0.0px;"></span><br /></div><div style="color: #8d120e; font-family: Palatino; font-size: 24px; margin-bottom: 24px;"><span style="letter-spacing: 0.0px;">Gefeliciteerd, geliefden. In tijden van chaos, vragen wij jullie te feesten. Vier je Licht. Vier wie je bent. Vier het aspect van het collectief dat jouw naam draagt… dat deel waarin je kwam om je Licht op Aarde te brengen. Jullie zijn succesvol geweest en hebben nu kansen die voor je liggen. De oordelen uit het verleden zullen je blokkeren, net zoals welke afscheiding dan ook.</span></div><div style="color: #8d120e; font-family: Palatino; font-size: 24px; margin-bottom: 24px; min-height: 32px;"><span style="letter-spacing: 0.0px;"></span><br /></div><div style="color: #8d120e; font-family: Palatino; font-size: 24px; margin-bottom: 24px;"><span style="letter-spacing: 0.0px;">De negatieve energie hield jullie in de lagere frequenties, dus als jullie in staat zijn dat los te laten in het collectieve bewustzijn zullen jullie sneller in de nieuwe tijd arriveren. Aard je zelf in die prachtige nieuwe wereld die jullie hebben gebouwd, want wij juichen jullie toe. Jullie zijn helden, degenen die onze dromen uitdragen. Wij zijn nooit op Aarde geweest, geen van ons, behalve dan de Hoeder.</span></div><div style="color: #8d120e; font-family: Palatino; font-size: 24px; margin-bottom: 24px; min-height: 32px;"><span style="letter-spacing: 0.0px;"></span><br /></div><div style="color: #8d120e; font-family: Palatino; font-size: 24px; margin-bottom: 24px;"><span style="letter-spacing: 0.0px;">Wij hebben veel energie gespendeerd in het waken over een ieder van jullie, zowel individueel als collectief. Nu bevinden jullie je in een positie waar wonderen zouden kunnen gebeuren. Gefeliciteerd, geliefden. Welkom Thuis!</span></div><div style="color: #8d120e; font-family: Palatino; font-size: 24px; margin-bottom: 24px; min-height: 32px;"><span style="letter-spacing: 0.0px;"></span><br /></div><div style="color: #8d120e; font-family: Palatino; font-size: 24px; margin-bottom: 24px;"><span style="letter-spacing: 0.0px;">Het is uit eerbied dat wij jullie vragen elkaar met respect te bejegenen. Voed elkaar waar en wanneer je kunt. Speel goed samen.</span></div><div style="color: #8d120e; font-family: Palatino; font-size: 24px; margin-bottom: 24px; min-height: 32px;"><span style="letter-spacing: 0.0px;"></span><br /></div><div style="color: #8d120e; font-family: Palatino; font-size: 24px; margin-bottom: 24px;"><span style="letter-spacing: 0.0px;">Espavo.</span></div><div style="color: #8d120e; font-family: Palatino; font-size: 24px; margin-bottom: 24px; min-height: 32px;"><span style="letter-spacing: 0.0px;"></span><br /></div><div style="color: #8d120e; font-family: Palatino; font-size: 24px; margin-bottom: 24px;"><span style="letter-spacing: 0.0px;">De groep.</span></div><div style="color: #8d120e; font-family: Palatino; font-size: 24px; margin-bottom: 24px; min-height: 32px;"><span style="letter-spacing: 0.0px;"></span><br /></div><div style="color: #8d120e; font-family: Palatino; font-size: 24px; margin-bottom: 24px; min-height: 32px;"><span style="letter-spacing: 0.0px;"></span><br /></div><div style
="color: #8d120e; font-family: Palatino; font-size: 24px; margin-bottom: 24px;"><span style="letter-spacing: 0.0px;">Artikelen op deze website mogen vrij verspreid worden onder vermelding van de juiste bron:&nbsp;ArjunA –<a href="http://www.assayya.com/">www.assayya.com</a></span></div>
E.B.http://www.blogger.com/profile/02523809080862620833noreply@blogger.com
tag:blogger.com,1999:blog-4199844065194780647.post-68291496137199675912014-04-08T08:44:00.002+02:002014-04-08T08:44:55.029+02:00Verenigen Met Je TweelingVlam -Celia Fenn- Aartsengel Michael<div style="color: #955909; font-family: Palatino; font-size: 24px;"><span style="letter-spacing: 0px;">Celia: In deze tijd van verhoogde Kosmische- en Zonnestraling, vinden velen hun weg naar het Licht en de Liefde binnenin hun harten en zielen. Zij komen “thuis”. Het is daar dat zij die bron van Onvoorwaardelijke Liefde zullen vinden welke genoemd wordt de “TweelingVlam”.</span></div><div style="color: #955909; font-family: Palatino; font-size: 24px;"><span style="letter-spacing: 0.0px;">Veel mensen schrijven en vragen mij wanneer zij hun TweelingVlam zullen ontmoeten, of dat hun TweelingVlam in incarnatie is. In deze channeling welke gegeven werd door Aartsengel Michael voor een particuliere cliënt, legt hij uit dat de TweelingVlam een energie is die hoofdzakelijk binnenin jou gevonden wordt, en dan ervaren kan worden in de externe of gemanifesteerde wereld. Het is als zodanig geen persoon, maar een energie die gedeeld en ervaren kan worden door twee energetische verenigbare zielen. De channeling begint met een discussie over de rol van de zielgroep binding en zielfamilie verenigingen, en gaat dan naar het onderwerp van de TweelingVlammen:<br />“Je vraagt ons eerst over jouw zielfamilie, en jouw relatie met hen. Wel, inderdaad, wij kunnen zeggen dat de ervaring van het openstellen van het Zelf voor de waarheid dat je “ÉÉN” bent inderdaad een openbaring is, en dat vele Lichtwerkers deze specifieke eenheid en eensgezindheid momenteel in groepen ervaren. Het is één van de vreugdevolle beloningen van het in staat zijn om volledig toegang te verkrijgen tot het bewustzijn van het Hogere Zelf terwijl je in de menselijke gestalte bent. Want dan begrijp je dat het Hogere Zelf of de Ziel een buis/kanaal voor Spirit of de Goddelijke Creatieve Intelligentie is, en dat het inderdaad dezelfde intelligentie of “geest” is die alle dingen bewoont.<br />Maar, zelfs groter dan dit, is het waarachtige wonder dat langzaam tevoorschijn komt in jullie bewustzijn als mensen. Dat jullie deel uit kunnen maken van deze Eensgezindheid, deze Goddelijke Geest, en jullie kunnen ook Individuen zijn – terzelfdertijd. Ja, uiteindelijk zal je in staat zijn om deze twee niveaus van bewustzijn bijeen te houden, en dus zal je “jij” zijn maar zal je ook de “Ene” zijn, en er zal geen conflict tussen hen bestaan… Zij zullen als een continuüm van Licht en Bewustzijn bestaan.<br />Want zie, dierbaren, veel mensen stellen zich voor dat zij in/naar het bewustzijn van de Ene moeten verhuizen en daar permanent moeten blijven. Dan, zijn zij teleurgesteld wanneer zij dat niet kunnen bereiken of dat bewustzijn bezitten. Maar wij zeggen, dat het doel is om in staat te zijn om beide staten van bewustzijn vast te houden. Er is niets verkeerd met jullie individuele bewustzijn, want dit is het algehele doel van jullie evolutie hier op de Aarde geweest. Dat de “Ene”, of het Spirit bewustzijn, in staat zou moeten zijn om de “Vele” niveaus van bewustzijn, of het menselijke individuele wezen vast te houden, en dat de “Velen” ook in staat zouden moeten zijn om de “Ene” vast te houden. Om dit te doen, moeten beide niveaus van bewustzijn op dezelfde wijze en sterkte functioneren.<br /></span></div><div style="color: #955909; font-family: Palatino; font-size: 24px;"><span style="letter-spacing: 0.0px;"><span class="Apple-tab-span" style="white-space: pre;"> </span>•<span class="Apple-tab-span" style="white-space: pre;"> </span>Want zie, in jullie huidige spirituele cultuur, zijn jullie gewend geraakt om het individuele “ego” of het lagere wezen als van weinig waarde te beschouwen, en spirit als alles te zien. Maar, totdat je hen beide als identiek belangrijk kunt houden, zal je worstelen om waarlijk de ervaring van de Ene binnen te gaan, want je zult niet de macht hebben om de ervaring op het materiële niveau vast te houden. Het is alleen wanneer het lagere zelf sterk en bekrachtigd en gebalanceerd is, dat het hogere zelf kan verenigen en één kan worden met het lagere zelf. Het is, op vele manieren, het model van de TweelingVlam relatie. En, in feite, kunnen wij dat zeggen totdat je de bekwaamheid bereikt hebt om “één” met jezelf te zijn, je zult nooit in staat zijn om “één” te zijn met een ander in een TweelingVlam relatie. Dit is inderdaad de reden waarom zovelen aangetrokken worden in/naar relaties met hun zielfamilies, zodat zij mogen beginnen de energie en de kracht te begrijpen die er nodig is om een TweelingVlam relatie in echte kracht en Liefde binnen te gaan.<br />Dit besef zal inderdaad meer algemeen worden als mensen de stroming van de energieën beginnen te begrijpen, en uiteindelijk, wanneer het Ascentieproces volledig voltooid is, zullen alle mensen een begrip van dit proces hebben.<br />Nu, wanneer je spreekt over deze innerlijke Mannelijke aanwezigheid, zouden wij willen zeggen dat het de wijsheid en begeleiding van jouw innerlijke Goddelijke Mannelijke of TweelingVlam energie representeert. Deze innerlijke relatie bereidt de weg voor, voor de manifestatie van een externe relatie die in staat zal zijn om jouw TweelingVlam energie te dragen. Hoe meer je wisselwerkt met de innerlijke mannelijke aanwezigheid, hoe meer je de diepe liefde en de ondersteuning van de Goddelijke Mannelijke energie zult begrijpen, en hoe het binnenin een relatie tot uitdrukking gebracht zou kunnen worden.<br />Dus wij zouden kunnen zeggen, ja, dit is jouw TweelingVlam, maar dat ontkracht niet de mogelijkheid dat jouw TweelingVlam energie zich mag manifesteren in een fysieke relatie met een materiële partner die deze energie zal dragen en deze energie tot uitdrukking zal brengen. Want, als je werkelijk de “les” van de “innerlijke versmelting” met de Goddelijke Geest of intelligentie begrijpt, dan zal je begrijpen dat deze energie binnenin jou kan bestaan en ook tot uidrukking gebracht kan worden door het kanaal van een ander menselijke wezen.<br /></span></div><div style="color: #955909; font-family: Palatino; font-size: 24px;"><span style="letter-spacing: 0.0px;">•<span class="Apple-tab-span" style="white-space: pre;"> </span>Twin_Flame___Balancer_by_zeldaconnetion:<br />Hoe dit mogelijk is? Wel, die persoon is zowel een kanaal voor de Goddelijke Geest of Energie, als een individu, zoals wij eerder aanhaalden. Dus, je kunt relateren met het individu als een individu, maar ook als een kanaal voor de
Goddelijke Geest of Intelligentie.<br />Welnu, het is niet volledig waar dat er geen geslacht is in de wereld van de Geest. Want zie, de basis van alle energiestromingen is Mannelijk en Vrouwelijk, en deze zijn aanvullende energieën. De meeste van de oude scheppingsverhalen, omvatten de Oude Egyptenaren, en vertellen over een “Begin” waar de Bronenergie zich verdeelde in Mannelijke en Vrouwelijke vormen, en toen, vanaf dat begin, kwamen alle andere vormen tevoorschijn en werden gecreëerd. De oude Egyptische Godenwereld omvatte Goddelijke Wezens, of Goden en Godinnen, die altijd in een samenwerkingsverband waren – voor iedere mannelijke godheid was daar een vrouwelijke tegenhanger.<br />Dus, binnenin de wereld van Spirit of Energie, is er altijd een mannelijke en een vrouwelijke “lading”, of wat jullie zouden kunnen noemen “elektrisch” en “magnetisch”. Het mannelijke is elektrisch, of actief, en het vrouwelijke is magnetisch of aantrekkelijk.<br /></span></div><div style="color: #955909; font-family: Palatino; font-size: 24px;"><span style="letter-spacing: 0.0px;"><br /></span></div><br /><div style="color: #955909; font-family: Palatino; font-size: 24px;"><span style="letter-spacing: 0.0px;">•<span class="Apple-tab-span" style="white-space: pre;"> </span>TWINSOULS – van Irma Schiffers<br /><br />Welnu, deze zijn de energieën die aan het werk zijn in de TweelingVlam relatie. Degene die de Goddelijke Vrouwelijke energie draagt zal iemand magnetiseren of aantrekken die de Goddelijke Mannelijke energie draagt, en zij zullen zich verenigen om de “Ene” energie van de Bron te creëren.<br />Maar, net zoals wij eerder met onze woorden verklaarden over de Vereniging tussen het Hogere Zelf en het Fysieke Zelf, moeten beide partners sterk en gebalanceerd en krachtig binnenin zichzelf zijn. Elke partner moet een persoonlijke innerlijke balans van mannelijke en vrouwelijke energie bereikt hebben om een sterke fundering te creëren zodat zij dat ook los zouden kunnen laten in de “Ene” en zichzelf toe zouden kunnen staan om een kanaal te worden voor de enkelvoudige “lading” van de Goddelijke Mannelijke of Vrouwelijke energie binnenin een vereniging welke zowel spiritueel als fysiek kan zijn.<br />En, in een dergelijke Vereniging, is er wederom die miraculeuze paradox – beide partners bestaan als uitgesproken individuen en nochtans bestaan zij ook als de “Ene”. Zij zijn zich van zichzelf bewust als individuen, maar zijn zich ook van zichzelf bewust als de “Ene” als een “Eenheid” of “Dyade” welke een wezen is die groter en krachtiger is dan dat zij als individuen zijn.<br />Dit “heilige huwelijk” is, op diens beurt, een reflectie van de heilige vereniging van het Goddelijke Mannelijke en Vrouwelijke binnenin de Bron. Eén van de doelen van jullie spirituele evolutie en ascentie momenteel is om jullie in staat te stellen om dergelijke verenigingen binnen te gaan die het “Goddelijke Huwelijk” spiegelen, en derhalve jullie in staat stellen om een individu met jullie eigen leven en doel te blijven.<br />Dus, wij hopen dat jullie begrijpen, dat jullie niet bedoeld zijn, in dit stadium, om de energie van gelukzaligheid in dit stadium voor altijd vast te houden. Het is een te hoge trilling voor jullie momenteel. Jullie leren geleidelijk om je “af te stemmen” op die frequentie zodat je het vast mag houden als één van de vele frequenties die jullie nu in staat zijn om vast te houden als een multidimensionaal wezen. Wees geduldig met jullie zelf, en houdt geen enkele verwachting van over hoeveel en hoever … weet dat alles volgens de Goddelijke Timing gebeurt en dat alles goed is. Jullie “falen” niet en jullie hebben niets op te ruimen. Jullie raken langzaam gewend aan een andere manier van zijn/bestaan, en het zal een tijdje voor jullie lichaam en energiesysteem nemen om waarachtig al deze nieuwe informatie te integreren en te ontwikkelen en aan te passen aan de nieuwe manier van het tot uitdrukking te brengen van de waarheid van wie jullie zijn.<br />Want … terwijl jullie inderdaad individuen zijn, brengen jullie ook, elk en iedereen van jullie, de passies en Liefde van de Goddelijke Geest tot uitdrukking. Jullie zijn de Goddelijke Geest in actie, en als zodanig kunnen jullie de Vreugde, de Creativiteit en Liefde van de Goddelijke Geest ervaren. Een Heilige Vereniging binnengaan met een TweelingVlam is de meest prachtige en vreugdevolle manier van het ervaren van deze Liefde en Vreugde. Het is inderdaad een wonderbaarlijk geschenk aan alle kinderen van de Aarde in deze tijd!<br />Mogen jullie gezegend zijn met Onvoorwaardelijke Liefde en Gratie. Altijd!”<br />Vertaling: Cobie de Haan – <a href="http://www.denkmetjehart.blogspot.nl/">http://www.denkmetjehart.blogspot.nl/</a><br />© Celia Fenn and Starchild Global<br />This work is licensed under a Creative Commons License.<br />You are free to copy, distribute, display, and perform the work under the following conditions: You must give the author credit, you may not use this for commercial purposes, and you may not alter, transform or build upon this work. For any reuse or distribution, you must make clear to others the license terms of this work. Any of these conditions can be waived if you get permission from the copyright holder. Any other purpose of use must be granted permission by author.</span></div>
E.B.http://www.blogger.com/profile/02523809080862620833noreply@blogger.com
tag:blogger.com,1999:blog-4199844065194780647.post-85415631543147832392014-03-27T11:23:00.005+01:002014-03-27T11:23:59.369+01:00Nieuwe Overvloed – maart 2014 – Steve Rother<div style="color: #955909; font-family: Palatino; font-size: 24px;"><span style="letter-spacing: 0px;">Op naar een Derde Golf Economie.</span></div><div style="color: #955909; font-family: Palatino; font-size: 24px; min-height: 32px;"><br /><span style="letter-spacing: 0.0px;"></span></div><div style="color: #955909; font-family: Palatino; font-size: 24px;"><span style="letter-spacing: 0.0px;">Gegroet, geliefden, Ik ben Elrah van de Ritmische Dienst. De Mensheid bekent nu kleur. Ik moest even binnenkomen om op z’n minst naar deze prachtige groep mensen te glimlachen. Jullie weten ook wie je bent, omdat wij hier een hele tijd aan hebben samengewerkt. Vergun het mij jullie iets te zeggen: Jullie hebben de lat op Aarde hoger gelegd dan ooit tevoren.</span></div><div style="color: #955909; font-family: Palatino; font-size: 24px; min-height: 32px;"><span style="letter-spacing: 0.0px;"></span><br /></div><div style="color: #955909; font-family: Palatino; font-size: 24px;"><span style="letter-spacing: 0.0px;">Veel mensen ondervinden problemen of worstelen met hun oude geloofssystemen omdat jullie al naar de nieuwe Aarde zijn verhuisd. Jullie blijven denken dat je hier op de oude Aarde bent, dus blijven jullie
steeds met oude ideeën worstelen. Maar jullie zijn heldere wezens en jullie zullen vrij snel op ons niveau komen, dus maak je er geen ernstige zorgen over.</span></div><div style="color: #955909; font-family: Palatino; font-size: 24px; min-height: 32px;"><span style="letter-spacing: 0.0px;"></span><br /></div><div style="color: #955909; font-family: Palatino; font-size: 24px;"><span style="letter-spacing: 0.0px;">Ik zal zo eM binnen brengen omdat jullie hem gemakkelijker begrijpen. Jullie vinden het lastig naar mij te luisteren vanwege de ritmes, want dat is mijn manier om te spreken. Geliefden, besef alsjeblieft dat wij van Thuis uit alleen met jullie werken als jullie erom vragen. Jullie leven op de planeet van de Vrije Keus, waardoor niemand zich met je kan bemoeien, maar wij zijn altijd hier voor je.</span></div><div style="color: #955909; font-family: Palatino; font-size: 24px; min-height: 32px;"><span style="letter-spacing: 0.0px;"></span><br /></div><div style="color: #955909; font-family: Palatino; font-size: 24px;"><span style="letter-spacing: 0.0px;">Als jullie je openen en roepen: “Kom maar binnen! Laat ons maar zien of de Geest daar is!” of als jullie Thuis accepteren, zijn wij er meteen. Wij tikken je op de schouder, glimlachen recht in je gezicht, en soms werken wij ’s nachts aan jullie terwijl je slaapt, want jullie zijn de grootste engelen die ooit waar dan ook hebben geleefd.</span></div><div style="color: #955909; font-family: Palatino; font-size: 24px; min-height: 32px;"><span style="letter-spacing: 0.0px;"></span><br /></div><div style="color: #955909; font-family: Palatino; font-size: 24px;"><span style="letter-spacing: 0.0px;">Jullie zijn door de Poort gegaan die verondersteld werd een einde aan de Aarde te maken, en toch zijn jullie hier en scheppen jullie op elk moment van de dag een nieuwe wereld. Dat is niet gemakkelijk. Het brengt veel stress mee en er zijn veel nieuwe geloofssystemen die jullie moeten downloaden en integreren. Maar de schoonheid is er al, evenals jullie hart en dat zien we.</span></div><div style="color: #955909; font-family: Palatino; font-size: 24px; min-height: 32px;"><span style="letter-spacing: 0.0px;"></span><br /></div><div style="color: #955909; font-family: Palatino; font-size: 24px;"><span style="letter-spacing: 0.0px;">Konden jullie maar zien wat wij zien vanuit Thuis… Zijn jullie ooit ’s nachts buiten geweest, vooral hier in Las Vegas? Je kijkt naar de lucht waar je de meest ongelooflijke, prachtige kleuren ziet veranderen. Het begint hier als roze, maar tegen de tijd dat het daar is, is het een schitterend purper. De kleuren veranderen gewoon in de lucht, en na enkele minuten wordt alles het mooiste, diep karmozijnrood voordat het nacht wordt.</span></div><div style="color: #955909; font-family: Palatino; font-size: 24px; min-height: 32px;"><span style="letter-spacing: 0.0px;"></span><br /></div><div style="color: #955909; font-family: Palatino; font-size: 24px;"><span style="letter-spacing: 0.0px;">Zoiets is er nu ook gaande met de Aarde, omdat de collectieve frequenties van de Aarde nu erg snel aan het veranderen zijn. Het is net alsof je NU je foto moet maken omdat het nog nimmer zo mooi is geweest. O, wacht even… Dat neem ik terug. Het is Nu mooier dan ooit. Zo ziet het er voor ons uit hier Thuis, terwijl wij deze ongelooflijke evolutie aanschouwen. Welnu, wat aanschouwen wij dan?</span></div><div style="color: #955909; font-family: Palatino; font-size: 24px; min-height: 32px;"><span style="letter-spacing: 0.0px;"></span><br /></div><div style="color: #955909; font-family: Palatino; font-size: 24px;"><span style="letter-spacing: 0.0px;">Wel, wij kijken omlaag en vangen jullie gedachten op terwijl jullie denken: “Wat doe ik toch verkeerd? Er is iets verkeerd, maar ik weet niet wat het is, maar het voelt gewoon verkeerd.” Wij weten hoe lastig het is om jezelf te zien. Wij weten hoe lastig het is om net te doen alsof je mens bent, maar jullie doen het juist uitstekend. Dat moet je echt geloven.</span></div><div style="color: #955909; font-family: Palatino; font-size: 24px; min-height: 32px;"><span style="letter-spacing: 0.0px;"></span><br /></div><div style="color: #955909; font-family: Palatino; font-size: 24px;"><span style="letter-spacing: 0.0px;">Wij weten dat jullie je depressief voelen, wij weten dat jullie je afgescheiden voelen, maar vertrouw ons maar; dat zijn jullie niet. Jullie zijn dichter bij Thuis dan ooit tevoren, en daarom hebben jullie vele illusies van het Spel verloren hetgeen eigenlijk perfect is. Jullie wilden de Sluier dunner maken, maar nu de Sluier dunner wordt, klagen jullie omdat je de dingen niet meer kunt zien zoals je gewend was. Oké, raad eens wat? Het wordt allemaal gemakkelijker. Er staat jullie een grote ommekeer te wachten. Ik nodig nu eM uit, en hij zal jullie iets vertellen wat je te wachten staat.</span></div><div style="color: #955909; font-family: Palatino; font-size: 24px; min-height: 32px;"><span style="letter-spacing: 0.0px;"></span><br /></div><div style="color: #955909; font-family: Palatino; font-size: 24px;"><span style="letter-spacing: 0.0px;">Gegroet, geliefden, Ik ben eM.</span></div><div style="color: #955909; font-family: Palatino; font-size: 24px; min-height: 32px;"><span style="letter-spacing: 0.0px;"></span><br /></div><div style="color: #955909; font-family: Palatino; font-size: 24px;"><span style="letter-spacing: 0.0px;">Laten we over geld praten. Deze dag is zo mooi! Jullie kunnen je zelf zien en de kleur van je frequentie. Dat is waarlijk wat kleur is; de frequentie van licht, een fragment van het volledige spectrum van licht, en dat is wat jullie zijn. Wij gaan dat woord echt gebruiken.</span></div><div style="color: #955909; font-family: Palatino; font-size: 24px; min-height: 32px;"><span style="letter-spacing: 0.0px;"></span><br /></div><div style="color: #955909; font-family: Palatino; font-size: 24px;"><span style="letter-spacing: 0.0px;">Normaal gebruiken wij overvloed, energie of andere woorden omdat wij niet op Aarde zijn geweest. Wij hebben geen ervaring met geld. Wij kunnen jullie echter wel iets zeggen over jullie ervaring omdat wij jullie daar altijd mee helpen. Vergun het ons iets van het grotere beeld te geven. Ik zal je zeggen dat dit al eerder is opgenomen, maar wij verprutsten de opname doelbewust omdat het niet de juiste tijd was. Nu is het tijd.</span></div><div style="color: #955909; font-family: Palatino; font-size: 24px; min-height: 32px;"><span style="letter-spacing: 0.0px;"></span><br /></div><div style="color: #955909; font-family: Palatino; font-size: 24px;"><span style="letter-spacing: 0.0px;">Totale Ommekeer in de Wereld Economie.</span></div><div style="color: #955909; font-family: Palatino; font-size: 24px; min-height: 32px;"><span style="letter-spacing: 0.0px;"></span><br /></div><div style="color: #955909; font-family: Palatino; font-size: 24px;"><span style="letter-spacing: 0.0px;">Het oude systeem werkt niet in de Nieuwe Werkelijkheid. Er zijn perfecte verschijnin
gsdata waar de Hoeder van Tijd mee werkt, en wanneer hij het signaal geeft wordt de informatie vrijgegeven.</span></div><div style="color: #955909; font-family: Palatino; font-size: 24px; min-height: 32px;"><span style="letter-spacing: 0.0px;"></span><br /></div><div style="color: #955909; font-family: Palatino; font-size: 24px;"><span style="letter-spacing: 0.0px;">Enige weken terug, toen de Hoeder (Steve) klaar zat om het op te nemen, gaf hij het bericht goed door. Maar de collectieve frequentie kon het nog niet helemaal aan, daarom verprutsten wij de opname. Heel simpel. Hij was niet in staat die op name te gebruiken, dus zeggen wij jullie nu waar we over zouden spreken, want jullie economieën zijn voor ons tamelijk interessant om waar te nemen.</span></div><div style="color: #955909; font-family: Palatino; font-size: 24px; min-height: 32px;"><span style="letter-spacing: 0.0px;"></span><br /></div><div style="color: #955909; font-family: Palatino; font-size: 24px;"><span style="letter-spacing: 0.0px;">Wij vermoeden dat jullie momenteel wel weten dat de economie op Aarde niets van doen heeft met echte cijfers, want die economie is voortgekomen uit jullie verwachtingen, en dat is dan ook uitgekomen. Enkele jaren geleden was er al een verwarring, een barst in jullie vertrouwen, en iedereen viel over elkaar heen om een rookgordijn op te trekken zodat alles weer normaal leek.</span></div><div style="color: #955909; font-family: Palatino; font-size: 24px; min-height: 32px;"><span style="letter-spacing: 0.0px;"></span><br /></div><div style="color: #955909; font-family: Palatino; font-size: 24px;"><span style="letter-spacing: 0.0px;">Jullie stopten alles zeer succesvol onder een valse vlag en iedereen op Aarde voelde dat, maar de werkelijkheid was dat niemand gerustgesteld was met die energie. Dat kwam omdat het over heel de Aarde werd uitgesponnen, en jullie voelden dat allemaal. Jullie zijn echt een globale economie en dat is de reden waarom we nu over geld kunnen spreken want vroeger moesten we spreken over dollars, Euro´s, Yen of iets anders om jullie aandacht te trekken. Jullie zijn op de mooiste manieren met geld verbonden</span></div><div style="color: #955909; font-family: Palatino; font-size: 24px; min-height: 32px;"><span style="letter-spacing: 0.0px;"></span><br /></div><div style="color: #955909; font-family: Palatino; font-size: 24px;"><span style="letter-spacing: 0.0px;">Het stoort in feite jullie onderlinge verbondenheid nu jullie in de Derde Golf van Autorisatie zijn beland. Nu het vooral om harmonie gaat en met anderen door een deur kunnen gaan, beginnen jullie zaken anders in te zien. Welnu, het eerste wat er gebeurde was dat de oude systemen waar je op vertrouwde, onderuit gingen, of dat nu met geld, met leven of met wat dan ook te maken had.</span></div><div style="color: #955909; font-family: Palatino; font-size: 24px; min-height: 32px;"><span style="letter-spacing: 0.0px;"></span><br /></div><div style="color: #955909; font-family: Palatino; font-size: 24px;"><span style="letter-spacing: 0.0px;">Plotseling werkten die systemen niet meer, hoewel vele mensen er nog op vertrouwden om de kost te verdienen of overvloed binnen te halen. Jullie zullen nu ontdekken dat er niets meer is. Bovendien zullen jullie ontdekken dat hoe meer je zoekt, hoe minder je vindt…</span></div><div style="color: #955909; font-family: Palatino; font-size: 24px; min-height: 32px;"><span style="letter-spacing: 0.0px;"></span><br /></div><div style="color: #955909; font-family: Palatino; font-size: 24px;"><span style="letter-spacing: 0.0px;">Welnu, het eerste wat iemand op Aarde dan doet, is aan zich zelf twijfelen, en denken dat hij op een of ander manier niet goed genoeg is of niet gelijkwaardig is met de rest van de wereld omdat hij geen geld verdient terwijl iedereen dat wel doet.</span></div><div style="color: #955909; font-family: Palatino; font-size: 24px; min-height: 32px;"><span style="letter-spacing: 0.0px;"></span><br /></div><div style="color: #955909; font-family: Palatino; font-size: 24px;"><span style="letter-spacing: 0.0px;">Geliefden, dat is een cyclus van zelftwijfel. Weet je wat er gebeurt als god aan zichzelf twijfelt? Dan komt er een vicieuze cirkel die nimmer eindigt omdat je altijd gelijk hebt. Dus als je aan jezelf twijfelt, word je daar ook in bevestigd.</span></div><div style="color: #955909; font-family: Palatino; font-size: 24px; min-height: 32px;"><span style="letter-spacing: 0.0px;"></span><br /></div><div style="color: #955909; font-family: Palatino; font-size: 24px;"><span style="letter-spacing: 0.0px;">Dat heeft geen enkele zin, en toch doen jullie het steeds weer. Dat doen jullie ook als collectief, maar het is juist die collectieve frequentie en de collectieve gedachten van de mensheid die we nu de wereld zien veranderen.</span></div><div style="color: #955909; font-family: Palatino; font-size: 24px; min-height: 32px;"><span style="letter-spacing: 0.0px;"></span><br /></div><div style="color: #955909; font-family: Palatino; font-size: 24px;"><span style="letter-spacing: 0.0px;">De Familie van de E Frequentie.</span></div><div style="color: #955909; font-family: Palatino; font-size: 24px; min-height: 32px;"><span style="letter-spacing: 0.0px;"></span><br /></div><div style="color: #955909; font-family: Palatino; font-size: 24px;"><span style="letter-spacing: 0.0px;">Er zijn vele zielen hier die van de E Familie zijn; de Familie van de E Frequentie. Jullie zijn steeds weer hier op Aarde geweest voor menselijke rechten. Wij vertelden jullie dat twee van jullie grootste prestaties zo’n 800 jaar geleden plaatsvonden, in beginsel toen jullie eindelijk de eerste verklaring van de menselijke rechten tot stand brachten, die door een regering werd erkend… elke regering.</span></div><div style="color: #955909; font-family: Palatino; font-size: 24px; min-height: 32px;"><span style="letter-spacing: 0.0px;"></span><br /></div><div style="color: #955909; font-family: Palatino; font-size: 24px;"><span style="letter-spacing: 0.0px;">Die verklaring werd de Magna Charta genoemd, en jullie hebben daar heel goed aan gedaan door er ook voortdurend naar te streven. Een van de grootste prestaties die de E Family verrichtte, waarmee ze een enorm verschil op Aarde mee maakten, was het vrijmaken van de slaven en de Emancipatieproclamatie.</span></div><div style="color: #955909; font-family: Palatino; font-size: 24px; min-height: 32px;"><span style="letter-spacing: 0.0px;"></span><br /></div><div style="color: #955909; font-family: Palatino; font-size: 24px;"><span style="letter-spacing: 0.0px;">Dat ging met ups en downs, toch konden jullie je niet helemaal in de nieuwe energie vinden. Dat lag aan de collectieve frequentie van de Aarde; de mensheid schommelde gedurende lang tijd heen en weer. Het leek er op dat alles weer in duisternis terugviel, maar de E Familie kwam en masse opdagen, en plotseling was het geregeld.</span></div><div style="color: #955909; font-family: Palatino; font-size: 24px; min-height:
32px;"><span style="letter-spacing: 0.0px;"></span><br /></div><div style="color: #955909; font-family: Palatino; font-size: 24px;"><span style="letter-spacing: 0.0px;">Jullie maakten vorderingen en dat doen jullie nu weer. Jullie hebben vele regels voor jezelf en voor de mensheid bedacht, die jullie allemaal op een of andere wijze met elkaar hebben gedeeld. Al die regels moeten in deze periode opnieuw geijkt worden.</span></div><div style="color: #955909; font-family: Palatino; font-size: 24px; min-height: 32px;"><span style="letter-spacing: 0.0px;"></span><br /></div><div style="color: #955909; font-family: Palatino; font-size: 24px;"><span style="letter-spacing: 0.0px;">Op naar een Nieuwe Economie.</span></div><div style="color: #955909; font-family: Palatino; font-size: 24px; min-height: 32px;"><span style="letter-spacing: 0.0px;"></span><br /></div><div style="color: #955909; font-family: Palatino; font-size: 24px;"><span style="letter-spacing: 0.0px;">Nu, laat ons spreken over wat er met jullie geld gebeurde, want het is bijna alsof vele van jullie ontwaakt zijn en dit hebben verwacht. Jullie hebben hier en daar zoveel geld verdiend, maar dan doe je exact hetzelfde werk en plotseling is er nu geen geld meer.</span></div><div style="color: #955909; font-family: Palatino; font-size: 24px; min-height: 32px;"><span style="letter-spacing: 0.0px;"></span><br /></div><div style="color: #955909; font-family: Palatino; font-size: 24px;"><span style="letter-spacing: 0.0px;">Wat gebeurde er? Welnu, geliefden, dit was in feite wat wij bijna drie jaar geleden al voorspelden. We houden er niet van onze voorspellingen te claimen omdat dit een negatieve voorspelling was, maar wij waarschuwden jullie dat er een tijd zou komen van corrigerende inflatie.</span></div><div style="color: #955909; font-family: Palatino; font-size: 24px; min-height: 32px;"><span style="letter-spacing: 0.0px;"></span><br /></div><div style="color: #955909; font-family: Palatino; font-size: 24px;"><span style="letter-spacing: 0.0px;">Nu, waarom spreekt niemand van inflatie op Aarde? Omdat jullie regeringen er alles aan gedaan hebben om het voor jullie te verbergen. Het is geen complot of iets van dien aard. Het is heel simpel; jullie hebben met de cijfers zitten knoeien opdat het erop leek dat alles beter zou gaan. Zelfs de wijze waarop jullie Centrale Bank geld drukt, is een van de manieren om met cijfers te knoeien.</span></div><div style="color: #955909; font-family: Palatino; font-size: 24px; min-height: 32px;"><span style="letter-spacing: 0.0px;"></span><br /></div><div style="color: #955909; font-family: Palatino; font-size: 24px;"><span style="letter-spacing: 0.0px;">Dat deden jullie met zo’n succes dat de aandelenmarkt boven zichzelf uitsteeg.</span></div><div style="color: #955909; font-family: Palatino; font-size: 24px; min-height: 32px;"><span style="letter-spacing: 0.0px;"></span><br /></div><div style="color: #955909; font-family: Palatino; font-size: 24px;"><span style="letter-spacing: 0.0px;">Maar hoe ging het met jullie? Welnu, dit is waar de inflatie zich doet gelden, geliefden. Onlangs trok de Hoeder een van zijn creditcards en hij ondervond er problemen mee. Dus hij trachtte het bedrijf te bellen. Op de achterkant van de creditcard stond duidelijk dat het telefoonnummer 24 uur bereikbaar was, maar toen hij belde, bleek dat ze pas open gingen na 08:00 uur.</span></div><div style="color: #955909; font-family: Palatino; font-size: 24px; min-height: 32px;"><span style="letter-spacing: 0.0px;"></span><br /></div><div style="color: #955909; font-family: Palatino; font-size: 24px;"><span style="letter-spacing: 0.0px;">Wat er gebeurde? Inflatie. Heel simpel. Jullie krijgen minder diensten dan waarvoor je normaal betaalt, en het vond over de hele planeet plaats. Er zijn maar weinig mensen die zich dat bewust zijn, aangezien het heel rustig is omdat jullie regeringen de cijfers voor jullie verborgen hadden, en jullie economie pimpten zonder de cijfers de kans te geven zichzelf te corrigeren.</span></div><div style="color: #955909; font-family: Palatino; font-size: 24px; min-height: 32px;"><span style="letter-spacing: 0.0px;"></span><br /></div><div style="color: #955909; font-family: Palatino; font-size: 24px;"><span style="letter-spacing: 0.0px;">Welnu, wij zeggen niet eens dat het één goed is en het andere fout, geliefden, want jullie spelen het spel van Vrije Keus, er is dus geen goed of fout. Wij zeggen alleen maar dat je niet aan jezelf moet twijfelen. Als je plotseling geconfronteerd wordt met gebrek of inflatie en het gaat niet zoals je gewend bent, of je maakt de gebruikelijke connecties niet meer, besef dan dat dit tijdelijk is en dat het een correctie is.</span></div><div style="color: #955909; font-family: Palatino; font-size: 24px; min-height: 32px;"><span style="letter-spacing: 0.0px;"></span><br /></div><div style="color: #955909; font-family: Palatino; font-size: 24px;"><span style="letter-spacing: 0.0px;">De realiteit is, dat jullie een paar maanden tegemoet gaan met deze zeer dichte energie. Het zou zelfs nog dichter (benauwder) kunnen worden voordat het wat gemakkelijker wordt, maar besef dat je aan een nieuw vertrouwen bouwt. Dat vertrouwen zal een nieuwe economie scheppen, want dat is waar het allemaal om draait.</span></div><div style="color: #955909; font-family: Palatino; font-size: 24px; min-height: 32px;"><span style="letter-spacing: 0.0px;"></span><br /></div><div style="color: #955909; font-family: Palatino; font-size: 24px;"><span style="letter-spacing: 0.0px;">Dit is een manifestatie van jullie uitwisselende energieën. Het is een natuurlijk balanceren. Thuis komt alles op natuurlijke manier in balans. Er is geen behoefte om hoe dan ook iets uit te wisselen, en nu jullie Thuis meer evenaren dan een paar weken terug, zien jullie de noodzaak van aanpassing en verandering.</span></div><div style="color: #955909; font-family: Palatino; font-size: 24px; min-height: 32px;"><span style="letter-spacing: 0.0px;"></span><br /></div><div style="color: #955909; font-family: Palatino; font-size: 24px;"><span style="letter-spacing: 0.0px;">Energie leren uitwisselen zonder de voorstelling ervan.</span></div><div style="color: #955909; font-family: Palatino; font-size: 24px; min-height: 32px;"><span style="letter-spacing: 0.0px;"></span><br /></div><div style="color: #955909; font-family: Palatino; font-size: 24px;"><span style="letter-spacing: 0.0px;">Er vinden vele nieuwe dingen plaats op Aarde, en ze zijn erg mooi. Jullie zullen getuige zijn van een opkomende economie die de fysica, en de wijze waarop vele economieën op Aarde werken, zal veranderen. Jullie zullen een nieuw type energie zien arriveren, en jullie zullen ook een nieuw type geld mensen zien.</span></div><div style="color: #955909; font-family: Palatino; font-size: 24px; min-height: 32px;"><span style="letter-spacing: 0.0px;"></span><br /></di
v><div style="color: #955909; font-family: Palatino; font-size: 24px;"><span style="letter-spacing: 0.0px;">Ik zeg die woorden en jullie kregen allemaal een iets verschillend idee van wat een geld mens is, maar de werkelijkheid is dat jullie dat merken als het zover is, omdat geld nooit vermengd is geweest met zuivere geest energie. Dat kon eerder ook niet omdat geld een menselijke integratie was die afgescheiden was van de rest. Het andere aspect hiervan is, dat jullie allemaal een haat/liefde verhouding hebben met geld.</span></div><div style="color: #955909; font-family: Palatino; font-size: 24px; min-height: 32px;"><span style="letter-spacing: 0.0px;"></span><br /></div><div style="color: #955909; font-family: Palatino; font-size: 24px;"><span style="letter-spacing: 0.0px;">Het is tamelijk interessant dat het zelfs goed overleeft in spirituele kringen omdat jullie vaak moeten toeleggen om je werk gedaan te krijgen, daarom verwacht iedereen dat je het gratis doet. Welnu, Geest is overal gratis voor iedereen, maar jullie zullen ook ontdekken dat er een nieuwe vorm van uitwisseling plaats vindt, en in werkelijkheid leren jullie allemaal energie uit te wisselen zonder de oude voorstelling van zaken. Met het verstrijken van tijd zullen jullie veel nieuwe innovatieve ideeën hebben.</span></div><div style="color: #955909; font-family: Palatino; font-size: 24px; min-height: 32px;"><span style="letter-spacing: 0.0px;"></span><br /></div><div style="color: #955909; font-family: Palatino; font-size: 24px; min-height: 32px;"><span style="letter-spacing: 0.0px;"></span><br /></div><div style="color: #955909; font-family: Palatino; font-size: 24px;"><span style="letter-spacing: 0.0px;">Een Wereld Economie zonder Oorlog.</span></div><div style="color: #955909; font-family: Palatino; font-size: 24px; min-height: 32px;"><span style="letter-spacing: 0.0px;"></span><br /></div><div style="color: #955909; font-family: Palatino; font-size: 24px;"><span style="letter-spacing: 0.0px;">Jullie zullen erg spoedig gaan werken aan een wereld valuta. Het idee is vaker geïntroduceerd, maar het is nooit gerealiseerd, het bleef tot nu toe bij ideeën.</span></div><div style="color: #955909; font-family: Palatino; font-size: 24px; min-height: 32px;"><span style="letter-spacing: 0.0px;"></span><br /></div><div style="color: #955909; font-family: Palatino; font-size: 24px;"><span style="letter-spacing: 0.0px;">Er is veel werk te doen, zoals de Europese Unie je kan bevestigen, om wereld valuta te scheppen van gelijke waarde. Jullie hebben een lange weg te gaan. Alleen al de gedachte, geliefden, dat jullie allemaal met elkaar door één deur kunnen, is het mooie ervan.</span></div><div style="color: #955909; font-family: Palatino; font-size: 24px; min-height: 32px;"><span style="letter-spacing: 0.0px;"></span><br /></div><div style="color: #955909; font-family: Palatino; font-size: 24px;"><span style="letter-spacing: 0.0px;">Omdat jullie allen deel van elkaar uitmaken, zullen jullie weerstand voelen om weer in oorlog te raken. Wij hopen dat jullie dat allemaal luid en duidelijk horen.</span></div><div style="color: #955909; font-family: Palatino; font-size: 24px; min-height: 32px;"><span style="letter-spacing: 0.0px;"></span><br /></div><div style="color: #955909; font-family: Palatino; font-size: 24px;"><span style="letter-spacing: 0.0px;">Als jullie weer ergens in de wereld oorlog gaan voeren, zullen jullie je zelf bombarderen.</span></div><div style="color: #955909; font-family: Palatino; font-size: 24px; min-height: 32px;"><span style="letter-spacing: 0.0px;"></span><br /></div><div style="color: #955909; font-family: Palatino; font-size: 24px;"><span style="letter-spacing: 0.0px;">De integratie van al het geld ter wereld begint op een nieuwe manier uit zichzelf te integreren. Jullie denken dat er vele mensen, regeringen, regels en wetten zijn die jullie financiën bepalen. Dat is niet zo! Jullie bepalen je financiën en overvloed. Bovendien, geliefden, proberen wij aan de ander kant van de Sluier zaken op jullie pad te zetten die het leven gemakkelijker kunnen maken.</span></div><div style="color: #955909; font-family: Palatino; font-size: 24px; min-height: 32px;"><span style="letter-spacing: 0.0px;"></span><br /></div><div style="color: #955909; font-family: Palatino; font-size: 24px;"><span style="letter-spacing: 0.0px;">Er zijn tijden dat je op dat pad loopt en zegt: “Oh, geld stinkt. Ik heb een hekel aan geld.” Wij zeggen dan: “Oké, we zullen een andere manier moeten vinden om het ze duidelijk te maken…” Begrijp alsjeblieft dat het aan jullie is, want je kunt een hergeboorte ervaren met het hele idee.</span></div><div style="color: #955909; font-family: Palatino; font-size: 24px; min-height: 32px;"><span style="letter-spacing: 0.0px;"></span><br /></div><div style="color: #955909; font-family: Palatino; font-size: 24px;"><span style="letter-spacing: 0.0px;">Dus, wat is het mooie aspect van geld? Dat is heel simpel geliefden. Geld kan je werk focussen. Als je geen zorgen hoeft te hebben hoe het geld binnenkomt, ben je vrij om het hoogste potentieel op Arde te bereiken omdat niemand je zal zeggen wat je moet doen. Wij vragen jullie een beetje te dromen, jullie allemaal.</span></div><div style="color: #955909; font-family: Palatino; font-size: 24px; min-height: 32px;"><span style="letter-spacing: 0.0px;"></span><br /></div><div style="color: #955909; font-family: Palatino; font-size: 24px;"><span style="letter-spacing: 0.0px;">Jawel, de volgende maanden kunnen voor vele mensen wel eens zeer uitdagend worden, maar het duurt slechts 60 dagen en dan zal het Licht op vele prachtige manieren terug komen.</span></div><div style="color: #955909; font-family: Palatino; font-size: 24px; min-height: 32px;"><span style="letter-spacing: 0.0px;"></span><br /></div><div style="color: #955909; font-family: Palatino; font-size: 24px;"><span style="letter-spacing: 0.0px;">Intussen kijk je om je heen en je wisselt zoveel&nbsp; mogelijk vrije energie uit; hugs, glimlachen en de rest. Aanmoediging, vertrouwen, integriteit… alles. Sta stevig in de storm, want het is maar voor een korte periode.</span></div><div style="color: #955909; font-family: Palatino; font-size: 24px; min-height: 32px;"><span style="letter-spacing: 0.0px;"></span><br /></div><div style="color: #955909; font-family: Palatino; font-size: 24px;"><span style="letter-spacing: 0.0px;">Langzaam de bodem raken.</span></div><div style="color: #955909; font-family: Palatino; font-size: 24px; min-height: 32px;"><span style="letter-spacing: 0.0px;"></span><br /></div><div style="color: #955909; font-family: Palatino; font-size: 24px;"><span style="letter-spacing: 0.0px;">Geliefden, als jullie je economie niet hadden gepimpt, zou het zeer snel de bodem geraakt hebben. Jullie zouden dan alles moeten herbouwen op een nieuwe v
aste bodem. Hoewel die crash en de bodem raken enorme destructie zou hebben veroorzaakt en een ernstige terug val op Aarde, het zou jullie wel voorwaarts hebben gedreven naar vaste bodem.</span></div><div style="color: #955909; font-family: Palatino; font-size: 24px; min-height: 32px;"><span style="letter-spacing: 0.0px;"></span><br /></div><div style="color: #955909; font-family: Palatino; font-size: 24px;"><span style="letter-spacing: 0.0px;">Aangezien jullie die weg niet zijn ingeslagen, moesten wij jullie langzaam de bodem laten voelen. In de komende twee maanden zullen jullie de bodem raken, let maar op. Als alles nog erger wordt, vier dat dan en besef dat wij op schema liggen met onze boodschap. Vier de maand mei als die er is, geliefden, omdat jullie dan allemaal op een nieuwe manier verankerd raken.</span></div><div style="color: #955909; font-family: Palatino; font-size: 24px; min-height: 32px;"><span style="letter-spacing: 0.0px;"></span><br /></div><div style="color: #955909; font-family: Palatino; font-size: 24px;"><span style="letter-spacing: 0.0px;">Jullie zullen een afnemen van alle beperkingen ervaren en een flow van energie</span></div><div style="color: #955909; font-family: Palatino; font-size: 24px;"><span style="letter-spacing: 0.0px;">overal om je heen op elke manier waarnemen. Wat je overvloed aangaat, jullie geld op Aarde, neem zoveel als je wilt… alsjeblieft. Jullie blijven denken dat het beperkt is, maar dat is niet zo en jullie evenmin. Laat het door je heen stromen en kijk hoeveel goeds je ermee kunt doen.</span></div><div style="color: #955909; font-family: Palatino; font-size: 24px; min-height: 32px;"><span style="letter-spacing: 0.0px;"></span><br /></div><div style="color: #955909; font-family: Palatino; font-size: 24px;"><span style="letter-spacing: 0.0px;">Ontdek manieren om je Licht daarin te verankeren. Dat impliceert niet dat je een rijk leventje moet leiden als je daar niets in ziet. Wat het betekent is dat jullie vrij zijn van de beperkingen van de lagere energie. Kijk de twee volgende maanden uit naar het nieuws hierover.</span></div><div style="color: #955909; font-family: Palatino; font-size: 24px; min-height: 32px;"><span style="letter-spacing: 0.0px;"></span><br /></div><div style="color: #955909; font-family: Palatino; font-size: 24px;"><span style="letter-spacing: 0.0px;">Neem waar hoe de diverse stukjes op hun plaats vallen en zelfs als er met betrekking tot jullie economieën slecht nieuws is, adem je gewoon door.</span></div><div style="color: #955909; font-family: Palatino; font-size: 24px; min-height: 32px;"><span style="letter-spacing: 0.0px;"></span><br /></div><div style="color: #955909; font-family: Palatino; font-size: 24px;"><span style="letter-spacing: 0.0px;">Wij rekenen op jullie voor het koesteren van veel energie op Aarde, opdat mensen niet in angst, of in het negatieve hoeven verkeren. De uitdaging over wat er gaande is, is dat het verzwegen wordt. Mensen praten over het algemeen niet over geldproblemen als ze daarmee kampen omdat ze zich ervoor schamen.</span></div><div style="color: #955909; font-family: Palatino; font-size: 24px; min-height: 32px;"><span style="letter-spacing: 0.0px;"></span><br /></div><div style="color: #955909; font-family: Palatino; font-size: 24px;"><span style="letter-spacing: 0.0px;">Geliefden, weet dat wij nooit beschaamd over jullie zijn. Jullie maken ons juist trotser dan je ooit zult weten. Het Spel is nu veranderd, en de fundering onder het Spel verandert ook vanwege jullie. Reik naar het hoogste. Heb de moed om overvloed te vieren. Heb de moed het anderen te leren die dat nodig hebben en houdt vastberaden stand in het Licht.</span></div><div style="color: #955909; font-family: Palatino; font-size: 24px; min-height: 32px;"><span style="letter-spacing: 0.0px;"></span><br /></div><div style="color: #955909; font-family: Palatino; font-size: 24px;"><span style="letter-spacing: 0.0px;">Het is ons een eer, geliefden, jullie te vragen elkaar met respect te bejegenen.</span></div><div style="color: #955909; font-family: Palatino; font-size: 24px; min-height: 32px;"><span style="letter-spacing: 0.0px;"></span><br /></div><div style="color: #955909; font-family: Palatino; font-size: 24px;"><span style="letter-spacing: 0.0px;">Voed elkaar zover en zoveel je kunt. Speel dit nieuwe spel ten volle.</span></div><div style="color: #955909; font-family: Palatino; font-size: 24px; min-height: 32px;"><span style="letter-spacing: 0.0px;"></span><br /></div><div style="color: #955909; font-family: Palatino; font-size: 24px;"><span style="letter-spacing: 0.0px;">Espavo.</span></div><div style="color: #955909; font-family: Palatino; font-size: 24px; min-height: 32px;"><span style="letter-spacing: 0.0px;"></span><br /></div><div style="color: #955909; font-family: Palatino; font-size: 24px;"><span style="letter-spacing: 0.0px;">De groep.</span></div><div style="color: #955909; font-family: Palatino; font-size: 24px; min-height: 32px;"><span style="letter-spacing: 0.0px;"></span><br /></div><br /><div style="color: #955909; font-family: Palatino; font-size: 24px;"><span style="letter-spacing: 0.0px;">Artikelen op deze website mogen vrij verspreid worden onder vermelding van de juiste bron: ArjunA <a href="http://www.assayya.com/">www.assayya.com</a></span></div>
E.B.http://www.blogger.com/profile/02523809080862620833noreply@blogger.com
tag:blogger.com,1999:blog-4199844065194780647.post-5497510640026215952014-01-26T11:50:00.002+01:002014-01-26T11:55:03.437+01:00Roerloze Tijd. 14 Januari 2014 – Steve Rother.<div><span style="color: #783f04; font-size: large;">De polariteitsverandering van de zon / 19 januari 2014</span></div><div><span style="color: #783f04; font-size: large;"><br /></span></div><div><span style="color: #783f04; font-size: large;"><br /></span></div><div><span style="color: #783f04; font-size: large;"><br /></span></div><div><span style="color: #783f04; font-size: large;">Geliefden, gegroet.</span></div><div><span style="color: #783f04; font-size: large
;"><br /></span></div><div><span style="color: #783f04; font-size: large;">Ik ben eM en ik ben hier omdat jullie de planeet hebben veranderd. Jullie hebben elk afzonderlijk deel ervan veranderd en jullie beginnen nu te wennen aan een nieuwe wereld. Dat is beslist niet gemakkelijk en daarom willen wij jullie vertellen wat je te wachten staat, want dat is het mooie van waar jullie nu middenin zitten</span></div><div><span style="color: #783f04; font-size: large;">De Hoeder heeft gesproken over deze verandering in de polariteit van jullie zon, maar de zon is niet de enige die van polariteit verandert. De Aarde is ook al meerdere keren veranderd. Waarom zou iets überhaupt de polariteit veranderen?</span></div><div><span style="color: #783f04; font-size: large;">Welnu, geliefden, de simpele rede is dat het allemaal om balans gaat.</span></div><div><span style="color: #783f04; font-size: large;">Het polariteitsveld of dualiteit, waarmee jullie in deze derde dimensie werkten, heeft alles afgescheiden, waardoor jullie met je percepties moesten leren omgaan. Jullie scheppen het moment van ontwaken. Thans zijn er veel meer mogelijkheden voorhanden op nieuwe manieren, en dit is wat wij jullie vandaag &nbsp;willen zeggen omdat het al begonnen is.</span></div><div><span style="color: #783f04; font-size: large;">Weet je, het eerst jaar van deze transitie had alles te maken met wennen; het ging er om de nieuwe macht te leren begrijpen. Nu staat zelfs de werking van de kosmos achter jullie. De polariteitsverandering van de zon projecteert een enorm magnetisch veld. Nee, het is niet sterk; het is enorm. Het bedekt de kosmos met wat jullie een zwak (en wij noemen het subtiel) energieveld noemen dat alles doordringt.</span></div><div><span style="color: #783f04; font-size: large;">Welnu, dat is hoe wij alles beheersen. Wij gebruiken effectief het collectieve ‘wij’, omdat jullie er ook deel van uitmaken. Wij beheersen het Universum met deze subtiele magnetische velden. Dat gebruikten jullie ook als je healing op afstand deed, of wanneer je mensen je licht &amp; liefde stuurde. Je stuurde je magnetische golven uit, opdat anderen zich er in konden koesteren en de energie konden voelen.</span></div><div><span style="color: #783f04; font-size: large;"><br /></span></div><div><span style="color: #783f04; font-size: large;">Maart 2014.</span></div><div><span style="color: #783f04; font-size: large;"><br /></span></div><div><span style="color: #783f04; font-size: large;">Terwijl de Zon gaat veranderen, komt de slinger van polariteit tot rust, en alles wat daarmee resoneerde komt tot rust. Dit brengt nieuwe rimpelingen op gang, want al snel zal een deel ervan voorwaarts gaan, terugvallen, en opnieuw voorwaarts gaan… en uiteindelijk zal de slinger een nieuw balans vinden in de tegenovergestelde richting.</span></div><div><span style="color: #783f04; font-size: large;"><br /></span></div><div><span style="color: #783f04; font-size: large;">In plaats van de ene kant op te gaan, zal het de andere kant opgaan, en die verandering is een kans voor jullie allemaal in de komende vier maanden. Met andere woorden, het begint Hier &amp; Nu. Jullie wetenschappers geloven niet dat het over een maand begint, maar wij zeggen jullie dat het al begonnen is. Je zult het in je emotionele lichaam ervaren, maar je zult er pas eind maart aan wennen.</span></div><div><span style="color: #783f04; font-size: large;"><br /></span></div><div><span style="color: #783f04; font-size: large;">Maart 2014 zal een gewenningsperiode zijn voor deze nieuwe energie, en zolang als het duurt, zullen jullie leren leven in een nieuwe wereld. Ja, het zal onwennig aanvoelen, net zoals dat het geval is met de transitie van de oude wereld naar deze nieuwe wereld. Maar dit keer zullen jullie meer zekerheid voelen, jullie zullen vertrouwen voelen in je hart, en dat is het mooie van deze periode.</span></div><div><span style="color: #783f04; font-size: large;"><br /></span></div><div><span style="color: #783f04; font-size: large;">De Hereniging van Licht op Aarde.</span></div><div><span style="color: #783f04; font-size: large;"><br /></span></div><div><span style="color: #783f04; font-size: large;">Er is nog veel meer. De Hoeder heeft gesproken over leven in een tijd zonder geheimen. Dat is het mooiste van alles, omdat als jullie alle illusies loslaten over wat jullie pretenderen te zijn, kom je bij de geest binnenin in je uit, en dan leren jullie elkaar op een totaal nieuwe manier kennen.</span></div><div><span style="color: #783f04; font-size: large;"><br /></span></div><div><span style="color: #783f04; font-size: large;">Dit wat nu gaande is, is de hereniging van licht op Aarde en het is prachtig om te zien. Vanaf nu brengen de volgende 12 maanden jullie het vermogen een nieuw Licht op Aarde te verankeren binnen je essentie. Jullie hebben meer van je eigen licht gedragen, en jullie hebben tevens het vermogen in een nieuw lichaam te leven.</span></div><div><span style="color: #783f04; font-size: large;"><br /></span></div><div><span style="color: #783f04; font-size: large;">Dit nieuwe lichaam zal niet alle emotionele littekens dragen waar jullie mee waren belast, en het zal jullie toestaan je energie op eigen gezag te veranderen.</span></div><div><span style="color: #783f04; font-size: large;"><br /></span></div><div><span style="color: #783f04; font-size: large;">Jullie hebben ermee geoefend en ermee gewerkt op nieuwe levensterreinen, maar ze komen nu binnen.</span></div><div><span style="color: #783f04; font-size: large;"><br /></span></div><div><span style="color: #783f04; font-size: large;">Goed, wat is er nu nodig om dat te bereiken, om te begrijpen dat elke emotie die je ervaart echt is? Ja, dat brengt veel mensen in verwarring omdat jullie over je emoties nadenken en ze bestempelen met positieve of negatieve etiketjes. Wij beschouwen geen enkele emotie als goed of fout. Emoties zijn gewoon de reflecties van wie jullie zijn en van wat je op dat moment ervaart.</span></div><div><span style="color: #783f04; font-size: large;"><br /></span></div><div><span style="color: #783f04; font-size: large;">Een Roerloos Moment… Het Nul Punt.</span></div><div><span style="color: #783f04; font-size: large;"><br /></span></div><div><span style="color: #783f04; font-size: large;">Terwijl de verandering plaatsvindt en de energieslinger subtiel van de ene naar de andere kant zwaait, zullen jullie een zelfvertrouwen voelen dat je tot nu toe hebt gemist. Dat geeft jullie de kans om in actie te komen, maar je moet er wel op voorbereid zijn, en daarom geven wij jullie juist nu deze boodschap.</span></div><div><span style="color: #783f04; font-size: large;"><br /></span></div><div><span style="color: #783f04; font-size: large;">Het is tijd voor onbeweeglijkheid, roerloosheid, ter voorbereiding op die actie die op je drempel ligt. Er ligt jullie een ongewone kans te wachten, omdat de richting verandert en de magnetische invloed van de zon op jullie ev
en stopt als het naar het Nul Punt gaat. Als het Nul Punt wordt bereikt, en dat gaat erg snel, is er een magische tijd van balans op Aarde!</span></div><div><span style="color: #783f04; font-size: large;"><br /></span></div><div><span style="color: #783f04; font-size: large;">Het belangrijkste van die balans is de mannelijk/vrouwelijke energie waar jullie al heel lang mee hebben geworsteld. Nu doen zich die energieën voor, en jullie krijgen de kans je zelf in balans te brengen, je eigen energie en die van je omgeving. Jullie scheppen in feite een geheel nieuwe wereld en jullie moeten de kans aanpakken om een nieuwe wereld om je heen te kiezen.</span></div><div><span style="color: #783f04; font-size: large;"><br /></span></div><div><span style="color: #783f04; font-size: large;">Dit betekent je zelfvertrouwen terugkrijgen omdat dat de magneet is waarmee je alles uit het Universum naar je toe trekt. Net als toen je nog Thuis was… Als je aan een chocolade taart dacht, verscheen die taart voor je neus. Weet je, jullie hebben die vermogens Hier &amp; Nu. Jullie zullen echter geen taart naar je toe trekken, jullie zullen elkaar aantrekken.</span></div><div><span style="color: #783f04; font-size: large;"><br /></span></div><div><span style="color: #783f04; font-size: large;">Jullie zijn er klaar voor je Nieuwe Werkelijkheid te creëren.</span></div><div><span style="color: #783f04; font-size: large;"><br /></span></div><div><span style="color: #783f04; font-size: large;">Er moeten nieuwe verbindingen en nieuwe families gemaakt worden, nieuwe energieën moeten op Aarde gebracht worden, en daarom geschiedde alles in het voorbije jaar zoals het gebeurde. Nu zijn jullie er klaar voor.</span></div><div><span style="color: #783f04; font-size: large;"><br /></span></div><div><span style="color: #783f04; font-size: large;">Veel mensen zeggen: “Hoezo, ben ik er klaar voor? Ik heb helemaal geen verbinding. Ik heb juist alles verloren. ”</span></div><div><span style="color: #783f04; font-size: large;"><br /></span></div><div><span style="color: #783f04; font-size: large;">Vertrouw ons nu maar. Jullie zijn er klaar voor, want jullie zijn in een positie waarbij jullie in je Nieuwe Werkelijkheid kunnen stappen en het ook creëren</span></div><div><span style="color: #783f04; font-size: large;"><br /></span></div><div><span style="color: #783f04; font-size: large;">Daarom vragen wij jullie allemaal niet naar jezelf te kijken zoals anderen je beschouwen, maar naar de manier waarop je van binnen voelt.</span></div><div><span style="color: #783f04; font-size: large;"><br /></span></div><div><span style="color: #783f04; font-size: large;">Kijk eens naar je eigen balans tussen het mannelijke en vrouwelijke. Enkele mensen hebben de ene energie beter dan de andere beschouwd, dat zijn ze niet, want ze worden beide op zich nutteloos. Er dient balans te zijn tussen beide energieën als jullie vooruit willen; alles wat onevenwichtig is, zal zich op een nieuwe manier voordoen, en jullie wereld op een zeer opdringerige manier in je werkelijkheid manifesteren.</span></div><div><span style="color: #783f04; font-size: large;"><br /></span></div><div><span style="color: #783f04; font-size: large;">Jullie hebben het vermogen, de nieuwe ideeën en de motivatie voor je leven zelf te regisseren, maar jullie stem moet hierin gehoord worden. Jullie zijn de enigen die je eigen realiteit kunnen scheppen. Als jullie je mannelijke en vrouwelijke energie in balans brengen door genoeg mannelijke macht en vrouwelijke creativiteit of scheppingskracht aan te trekken en de schoonheid van beide te accepteren, kunnen jullie met Ease &amp; Grace in de Nieuwe Werkelijkheid stappen.</span></div><div><span style="color: #783f04; font-size: large;"><br /></span></div><div><span style="color: #783f04; font-size: large;">De Nul Punt Energie.</span></div><div><span style="color: #783f04; font-size: large;"><br /></span></div><div><span style="color: #783f04; font-size: large;">Zo lang als de rotatie – het slingeren van dualiteit – duurt, zullen jullie zodra het de andere kant op gaat je kansen krijgen.</span></div><div><span style="color: #783f04; font-size: large;"><br /></span></div><div><span style="color: #783f04; font-size: large;">De meeste mensen zullen denken: ‘Er is iets niet helemaal in orde vandaag. Ik weet niet wat het is, maar ik voel me niet meer zo geaard als vroeger, dus moet er iets goed fout zijn… Misschien doe ik iets verkeerd.”</span></div><div><span style="color: #783f04; font-size: large;"><br /></span></div><div><span style="color: #783f04; font-size: large;">Wij zeggen jullie dat dit het loslaten is; dit is de Nul Punt Energie die jullie allen de komende paar maanden kunnen ervaren. Terwijl jullie er aan beginnen te wennen en zodra het volledig is geland, is het tijd om in actie te komen, want er is geen betere tijd om in je passie te komen… maar wat betekent dat?</span></div><div><span style="color: #783f04; font-size: large;"><br /></span></div><div><span style="color: #783f04; font-size: large;">Betekent dat dat het tijd is voor jullie om de boel de boel te laten en eindelijk alles te doen wat je dacht te moeten doen? Veel mensen hebben in feite lijsten met dingen die ze in dit leven willen bereiken. Geliefden, wij zeggen je dat het nooit gaat om wat je bereikt, het gaat om de weg die jullie willen gaan. Als jullie voor de weg van het hart kiezen, is het voor ons gemakkelijk alles magnetisch op het pad te leggen dat jullie kiezen.</span></div><div><span style="color: #783f04; font-size: large;"><br /></span></div><div><span style="color: #783f04; font-size: large;">Maar, als jullie twijfelen en zeggen: “Ik wacht tot ik vertrouwen genoeg heb om die stap te maken. Ik ben niet zeker van mezelf.” Dan gaat het moment voorbij, want dat is jullie keus. Er is een zeer unieke kans om je eigen balans te verankeren in de nieuwe Lichtenergie van de Aarde, waarin zowel het mannelijke als het vrouwelijke gelijkwaardig gelijkmatig worden.</span></div><div><span style="color: #783f04; font-size: large;"><br /></span></div><div><span style="color: #783f04; font-size: large;">Het Satan Experiment.</span></div><div><span style="color: #783f04; font-size: large;"><br /></span></div><div><span style="color: #783f04; font-size: large;">Jullie hebben erg lang in een polariteitsveld of, zoals jullie zeggen, dualiteit geleefd. Welnu, dat is voorbij, want het is nu een veld van trialiteit. De meeste mensen weten niet goed hoe dat werkt, en gebruiken nog gewoon de zelfde eigenschappen en controlemechanismen die in dualiteit werden toegepast.</span></div><div><span style="color: #783f04; font-size: large;"><br /></span></div><div><span style="color: #783f04; font-size: large;">Die mensen zijn behoorlijk gefrustreerd omdat die manier soms wel werkt en meestal niet. L
aat ons daarom er iets over zeggen. In de dualiteit kende alles wat jullie zagen een tegenstelling, dat is de rede waarom de mensheid de illusie van de hel schiep. Jullie konden je niet voorstellen dat er een hemel bestond zonder dat er een tegenstelling was, en natuurlijk is die tegenstelling op alle denkbare manieren misbruikt. Wij konden ons niet voorstellen dat jullie het zo zouden gebruiken, geliefden. O ja, jullie zijn bekend met de term ‘Zo Boven Zo Beneden’. Dat is werkelijk hoe het is.</span></div><div><span style="color: #783f04; font-size: large;"><br /></span></div><div><span style="color: #783f04; font-size: large;">Vaak wedijveren wij met jullie op Aarde, en dat deden we dan ook met het Satan Experiment. Wij pretendeerden dat er dualiteit in de hemel was, terwijl die er niet was, dus hadden wij een Satan Experiment en dat werkte heel goed. Maar wij zeggen jullie dat hij nu Thuis is. Lucifer is een van de grootste engelen van alle tijden en heeft iedereen geholpen te wennen aan dualisme omdat dat nodig was.</span></div><div><span style="color: #783f04; font-size: large;"><br /></span></div><div><span style="color: #783f04; font-size: large;">Jullie hebben dat heen en weer gedoe niet meer nodig, het is niet meer nodig drie stappen voorwaarts te gaan en soms twee stappen terug te doen. Nu kunnen jullie in je werkelijkheid gestaag vooruit en voorwaarts gaan in een nieuw leven.</span></div><div><span style="color: #783f04; font-size: large;">Het enige wat je hoeft te doen is die ene stap naar voren.</span></div><div><span style="color: #783f04; font-size: large;"><br /></span></div><div><span style="color: #783f04; font-size: large;">Al jullie emoties zijn perfect.</span></div><div><span style="color: #783f04; font-size: large;"><br /></span></div><div><span style="color: #783f04; font-size: large;">Velen zijn uitdagingen tegengekomen op hun pad, of ze hebben zich zelfs afgevraagd of ze wel op het juiste pad waren, of ze hebben de tekens van de Geest niet goed geïnterpreteerd en doen iets verkeerd. Geliefden, het hele proces van goed en kwaad is inherent aan dualiteit.</span></div><div><span style="color: #783f04; font-size: large;"><br /></span></div><div><span style="color: #783f04; font-size: large;">Wij zeggen jullie nu dat het slechts om een lichte aanpassing gaat. Hoewel vele van jullie niet het succes hebben gekregen waar je op hoopte, kan dat nu allemaal veranderen. Gebruik alsjeblieft niet de zelfde spelregels die je tot nu toe in je wereld gebruikte. Handel in plaats daarvan rechtstreeks vanuit je hart en stem alles daar op af. Besef dat al je emoties op elk moment perfect zijn, en dat je ze nooit hoeft te verbergen. Dat is het moeilijkste op Aarde.</span></div><div><span style="color: #783f04; font-size: large;"><br /></span></div><div><span style="color: #783f04; font-size: large;">Nog maar kort geleden zat de Hoeder hier en keek naar de vrouw die Meg heette, en de tranen vloeiden uit zijn ogen. Hij probeerde het even voor iedereen te verbergen maar hield dat niet vol. Dat is de balans van energie die stroomt. Niet dat iedereen nu zo nodig moet huilen, maar als jullie je in dit leven altijd groot houden, gebeurt er soms iets dat je toch klein krijgt…</span></div><div><span style="color: #783f04; font-size: large;"><br /></span></div><div><span style="color: #783f04; font-size: large;">De bedrading moest aangepast worden maar dat is de balans, want als hij op dat moment zich zorgen had gemaakt wat iedereen wel van hem dacht; dat hij toch niet de mannelijke figuur was die hij als jongen voor zijn omgeving moest zijn, dan zou alle vooruitgang die hij geboekt had op dat moment zijn uitgewist.</span></div><div><span style="color: #783f04; font-size: large;"><br /></span></div><div><span style="color: #783f04; font-size: large;">Dit is typerend voor de Aarde. Je maakt een stap vooruit, draait je om en ziet al die mensen die naar jou kijken, en je doet weer een stap terug. Nu is het tijd voor een nieuwe visie, een nieuwe balans van je eigen seksuele energie, en een andere rol op Aarde te claimen omdat jullie de grootste leraren en healers zijn.</span></div><div><span style="color: #783f04; font-size: large;"><br /></span></div><div><span style="color: #783f04; font-size: large;">Enkelen onder jullie Her-Inneren het zich, sommige werken op die gebieden om het door te geven, en anderen proberen het zich gewoon te her-inneren.</span></div><div><span style="color: #783f04; font-size: large;"><br /></span></div><div><span style="color: #783f04; font-size: large;">Jullie kleur is een deel van een Grote Regenboog.</span></div><div><span style="color: #783f04; font-size: large;"><br /></span></div><div><span style="color: #783f04; font-size: large;">Geliefden, oordeel nimmer over je zelf, want als je dat doet, sla je god als het ware in het gezicht. Het is jullie toevertrouwd iets enorms op Aarde te zetten gedurende een zeer kritieke tijd in de evolutie, en nu proberen jullie hier te ontdekken of dit eigenlijk wel de juiste tijd is.</span></div><div><span style="color: #783f04; font-size: large;"><br /></span></div><div><span style="color: #783f04; font-size: large;">“Ik heb altijd iets geweten, maar misschien draafde ik gewoon door. Misschien dacht ik een verschil op Aarde te kunnen maken. Misschien zag ik mezelf al op het toneel met mensen spreken…”</span></div><div><span style="color: #783f04; font-size: large;"><br /></span></div><div><span style="color: #783f04; font-size: large;">Misschien niet. Misschien waren die visioenen diep in je eigen herinnering geplant opdat jullie je konden her-inneren wie je bent en wat je kwam doen. Het is nu meer dan ooit tijd, geliefden, en jullie zullen het zien gebeuren. Sommige mensen zullen zich terugtrekken als ze de energie voelen omdat het overdonderend is.</span></div><div><span style="color: #783f04; font-size: large;"><br /></span></div><div><span style="color: #783f04; font-size: large;">Eerst voelt het aan als een stoot hete wind in je gezicht, maar als je zegt: “Het is oké, we wisten dat het zou komen, dus we zullen ons beschermen en zien uit te vinden wat we nodig hebben om aan die nieuwe energie te acclimatiseren.” Dat is het punt waarop je de verandering niet meer als negatief ziet, en tegelijk de grootste uitdaging op Aarde vanwege de dualiteit en polariteit waarmee jullie zo lang hebben geleefd.</span></div><div><span style="color: #783f04; font-size: large;"><br /></span></div><div><span style="color: #783f04; font-size: large;">Jullie zien alles als goed of fout, boven of beneden, goed of slecht en zwart of wit.</span></div><div><span style="color: #783f04; font-size: large;"><br /></span></div><div><span style="color: #783f04; font-size: large;">Het wordt tijd om de prachtige grijzen in de wereld te brengen. Er was eigenlijk nooit sprake van zwart of wit omdat alles een vermengen van energie is. Jullie waren dol op de zuiverheid van afgescheidenheid en het unic
um van wie je was, dus stond je op en je liet je kleur aan de wereld zien.</span></div><div><span style="color: #783f04; font-size: large;"><br /></span></div><div><span style="color: #783f04; font-size: large;">Welnu, geliefden, jullie zijn deel van een grote regenboog. Jullie hebben je zelf als afgescheiden beschouwd, en nu bereiken jullie het bestaansniveau op Aarde waarop jullie de verbindingen gaan zien. Ja, er zijn veel mensen die de eerste stap hebben gezet in wat jullie Lichtwerk noemen en iets hebben laten gebeuren dat overeenstemt met je hartsenergie.</span></div><div><span style="color: #783f04; font-size: large;"><br /></span></div><div><span style="color: #783f04; font-size: large;">Dat is erg mooi, maar soms ook moeilijk omdat het niet altijd de resultaten genereert waarop je gefocust was. Waarom gebeurt dat? Dat gebeurt, geliefden, omdat het soms niet volledig is afgestemd op het grotere plaatje, en dat is wat jullie allemaal moeten leren. Jullie leren om lichtvoetig te gaan en met de stroom mee te gaan. Het gaat er niet om dat jullie je doel moeten bijstellen, maar jullie hebben nu het vermogen een kortere weg op je pad af te leggen.</span></div><div><span style="color: #783f04; font-size: large;"><br /></span></div><div><span style="color: #783f04; font-size: large;">Wij zeggen jullie wel dat er nog vele veranderingen op Aarde zullen zijn. Sommigen zien die als negatief omdat het soms nodig is eerst een stap terug te doen om vooruit te gaan. Jullie zullen dit vooral zien met betrekking tot geheimen, want er zullen geen geheimen meer zijn. Jullie zullen dat dagelijks zien op je tv en dat is prachtig. Jullie zullen je fascinatie voor alle leugens die je worden verteld moe worden.</span></div><div><span style="color: #783f04; font-size: large;"><br /></span></div><div><span style="color: #783f04; font-size: large;">Je zult uitgeput raken van het omgaan met alle corruptie en samenzweringen. Jullie zullen simpelweg in je hart kijken en iets in beweging zetten. Houdt dat in dat als het afgeblokt wordt, je niet succesvol bent? Neen, geliefden. Het betekent dat je beter naar je hart luistert. Zodra je er een bestemming aan geeft, brengen jullie je zelf uit het nu moment waarover de Hoeder zo duidelijk heeft gesproken.</span></div><div><span style="color: #783f04; font-size: large;"><br /></span></div><div><span style="color: #783f04; font-size: large;">Het Nu is het enige moment waarin het mogelijk is te leven en er een spirituele ervaring te hebben. Toch leven vele mensen in het verleden of in de toekomst; jullie investeren in je zelf op verschillende manieren. Het gaat er nu om in dat moment te zijn waar je jezelf kan aarden in een geheel nieuw licht, en dat is uitdagend. Jullie zullen nieuwe begrippen leren: “Ik ben een evenwichtig wezen. Ik heb geen seksuele geaardheid.”</span></div><div><span style="color: #783f04; font-size: large;"><br /></span></div><div><span style="color: #783f04; font-size: large;">Er zijn veel gepolariseerde planeten als de Aarde in wat jullie het Universum noemen, of zullen we dat het Multiversum noemen? Het Universum betekende gewoonlijk al dat is, maar nu is het meer een deel van al dat is. Wij houden van de wijze waarop jullie dit veranderden. Wij hebben eerder al gesproken over de nieuwe planeten die in jullie zonnestelsel gevonden zullen worden. Jullie hebben er al drie van ontdekt en er zullen er meer volgen. Is dat belangrijk voor jullie? Nee, geliefden, het is gewoon prachtig voor jullie omdat het niet langer nodig is over iets in het duister te blijven tasten.</span></div><div><span style="color: #783f04; font-size: large;"><br /></span></div><div><span style="color: #783f04; font-size: large;">Jullie perfecte imperfectie.</span></div><div><span style="color: #783f04; font-size: large;"><br /></span></div><div><span style="color: #783f04; font-size: large;">Er zijn zeker veel aanpassingen omdat jullie als geblinddoekte goden rondliepen en niet in staat waren te zien dat jullie goden waren. Zelfs al stond het duidelijk op hun borst geschreven, jullie moesten het via de harten en ogen van iemand anders zien. Nu is zelfs die reflectie langzaam aan het verdwijnen, waardoor jullie meer van je zelf kunnen zien.</span></div><div><span style="color: #783f04; font-size: large;"><br /></span></div><div><span style="color: #783f04; font-size: large;">Het is moeilijk omdat als je zoveel schoonheid in je zelf ziet, je er uiteraard aan gaat twijfelen. Als je in de spiegel zou kijken en een ongelooflijk schoonheid weerspiegeld ziet, zouden jullie onontkoombaar de perfecte imperfectie vinden. Je zou zien wat er verkeerd is, hetgeen niet meer dan natuurlijk is in een veld van dualiteit. Jullie brengen het in je werkelijkheid door van die imperfecties te houden.</span></div><div><span style="color: #783f04; font-size: large;"><br /></span></div><div><span style="color: #783f04; font-size: large;">Geliefden, dat is wat jullie zijn. Jullie zullen &nbsp;niet geliefd zijn vanwege je perfecties, want jullie zijn geliefd om je imperfecties omdat dat hetgeen is wat jullie op Aarde durfden te dragen. Nu, ontdek wat je ermee kunt doen, want dat is het mysterie dat jullie vastgehouden en geheim gehouden hebben voor andere mensen. Jullie geloofden dat zij die naar jullie keken, jullie op een of andere manier hebben gedefinieerd, maar dat zal veranderen. Zijn jullie klaar voor de volgende stap?</span></div><div><span style="color: #783f04; font-size: large;"><br /></span></div><div><span style="color: #783f04; font-size: large;">De snelheid van liefde.</span></div><div><span style="color: #783f04; font-size: large;"><br /></span></div><div><span style="color: #783f04; font-size: large;">Het gebeurt nu, dus verwelkom deze tijden en de gewijde maanden die voor jullie liggen. Breng je magie in die periode en ga in je passie leven, maar hecht je niet aan de uitkomst want dat brengt je uit het NU moment. Zeg gewoon: “Vandaag ben ik iets dichter op het gevoel van iets in mijn hart gekomen dat ik in mijn dagelijkse leven heb ervaren.”</span></div><div><span style="color: #783f04; font-size: large;"><br /></span></div><div><span style="color: #783f04; font-size: large;">Nu zijn jullie op de goede weg om schepper wezens te zijn die, op elk moment van de dag met een evenwichtige energie, een brandnieuwe wereld scheppen.</span></div><div><span style="color: #783f04; font-size: large;"><br /></span></div><div><span style="color: #783f04; font-size: large;">Hier komt het interessante deel, geliefden, want wij zeggen jullie dat er een</span></div><div><span style="color: #783f04; font-size: large;"><br /></span></div><div><span style="color: #783f04; font-size: large;">evenwichtige seksuele energie op Aarde is. De mannelijke energie was de meest krachtige, terwijl de scheppende rust/stilte van het vrouwelijke altijd ietwat verborgen is gebleven.</span></div><div><span style="color: #783f04; font-size: large;"><br /></span></div><div><span style="color: #783f04; font-
size: large;">Dat moet erg snel veranderen als alles op Aarde op het punt staat te ontwaken, want er kan op die manier generlei dominantie meer zijn. Welnu, dat impliceert veel veranderingen in ieders leven. De wijze waarop jullie collectieve frequenties hebben waargenomen, zoals door de ogen van je regeringen, zijn aan het veranderen.</span></div><div><span style="color: #783f04; font-size: large;"><br /></span></div><div><span style="color: #783f04; font-size: large;">De magie is zich aan te ontvouwen op Aarde, dus welk daal claimen jullie voor je zelf? Nu kan dat. Durf naar voren te komen en weet dat jullie met een zeer belangrijke boodschap naar de Aarde zijn gezonden, een boodschap die hard nodig is. Je kunt je boodschap hier brengen en iedereen zegt dat ze het niet begrijpen. Maar dat houdt niet in dat je ermee moet stoppen.</span></div><div><span style="color: #783f04; font-size: large;"><br /></span></div><div><span style="color: #783f04; font-size: large;">Misschien probeer je het eens op een andere wijze te verkondigen, maar het blijft evengoed de boodschap van je hart, ook al is het niet op de juiste plaats en op de juiste tijd. Jullie zullen anders vervallen tot een niet nagekomen creatie in plaats van een bewuste creatie, en dat is waarmee jullie geleefd hebben, geliefden.</span></div><div><span style="color: #783f04; font-size: large;"><br /></span></div><div><span style="color: #783f04; font-size: large;">Oordeel je zelf niet, want jullie hebben het goed gedaan. Jullie gaan voort met de snelheid van liefde, die net iets sneller is dan lichtsnelheid. Zelfs Einstein wist dat niet.</span></div><div><span style="color: #783f04; font-size: large;"><br /></span></div><div><span style="color: #783f04; font-size: large;">Jullie zijn Schepper Wezens.</span></div><div><span style="color: #783f04; font-size: large;"><br /></span></div><div><span style="color: #783f04; font-size: large;">Jullie stapten in een prachtige energie, en hier is het deel waar jullie je niet volledig bewust van waren. Toen je nog Thuis was en je aan een chocoladetaart dacht, verscheen die taart gesneden en wel voor je neus, klaar om gegeten te worden precies zoals je verwacht had. Als je, zelfs hier op Aarde, aan een chocoladetaart denkt, komt het naar je toe, maar het moet alleen door de vertraging van tijd gaan.</span></div><div><span style="color: #783f04; font-size: large;"><br /></span></div><div><span style="color: #783f04; font-size: large;">Nu moet die taart je op een iets andere manier vinden, want wij willen graag dat jullie de scheppende eigenschappen van Thuis op Aarde gaan benutten. De tijdlijn is drastisch afgenomen, toch weten veel mensen dat niet omdat ze de grenzen niet bewust genoeg hebben verdrongen.</span></div><div><span style="color: #783f04; font-size: large;"><br /></span></div><div><span style="color: #783f04; font-size: large;">Er is een nieuwe manier om energie erg snel te creëren; licht gronden, dat houdt in dat je in plaats van met alles te werken, je de energie inbrengt en het in beweging zet. Dit was tot nu toe aan een beperkt aantal mensen geleerd, maar nu is het inherent aan een ieder van jullie en het collectief der mensheid. Jullie kunnen zaken erg snel manifest maken, maar het duurt geen jaren om te veranderen.</span></div><div><span style="color: #783f04; font-size: large;">Vele van jullie zullen nu uitreiken in een nieuwe expressie van licht, een vrijheid van expressie. Jullie zullen het erg bevrijdend vinden als je planeet niet alleen het mannelijk/vrouwelijke in evenwicht brengt, maar die balans ook erkent. Op dit moment kent jullie taal zelfs geen woorden voor een evenwichtig wezen, daarom noemen jullie het onevenwichtig aan de mannelijke – dan wel aan de vrouwelijke kant.</span></div><div><span style="color: #783f04; font-size: large;"><br /></span></div><div><span style="color: #783f04; font-size: large;">Wat te denken van een evenwichtig wezen zoals ik? Daar heb je het al. Al die veranderingen staan nu voor je neus, en wij popelen om te zien welke keuzes jullie maken. Jullie zijn der schepper wezens die op Aarde zijn onthuld. Welkom Thuis, geliefden.</span></div><div><span style="color: #783f04; font-size: large;"><br /></span></div><div><span style="color: #783f04; font-size: large;">Het is een hele eer jullie te vragen elkaar met respect te bejegenen. Voed elkaar wanneer je kunt. Speel goed samen. Ik ben eM</span></div><div><span style="color: #783f04; font-size: large;"><br /></span></div><div><span style="color: #783f04; font-size: large;">Espavo,</span></div><div><span style="color: #783f04; font-size: large;"><br /></span></div><div><span style="color: #783f04; font-size: large;">De groep.</span></div><div><span style="color: #783f04; font-size: large;"><br /></span></div><div><span style="color: #783f04; font-size: large;"><br /></span></div><div><span style="color: #783f04; font-size: large;"><br /></span></div><div><span style="color: #783f04; font-size: large;"><br /></span></div><div><span style="color: #783f04; font-size: large;">Artikelen op deze website mogen vrij verspreid worden onder vermelding van de juiste bron: ArjunA –<a href="http://www.assayya.com/">www.assayya.com</a></span></div>
E.B.http://www.blogger.com/profile/02523809080862620833noreply@blogger.com
tag:blogger.com,1999:blog-4199844065194780647.post-74115226530960401392013-11-26T15:01:00.002+01:002013-11-26T15:19:47.787+01:00Kosmisch weerbericht :”Ster van Bethlehem” – Yvonne Weeber<div style="color: #5c0700; font-family: Helvetica; font-size: 24px;"><span style="letter-spacing: 0.0px;">Lieve mensen,</span></div><div style="color: #5c0700; font-family: Helvetica; font-size: 24px; min-height: 29px;"><span style="letter-spacing: 0.0px;"></span><br /></div><div style="color: #5c0700; font-family: Helvetica; font-size: 24px;"><span style="letter-spacing: 0.0px;">Zo in wat enorme krachtige en prachtige tijden leven we toch. Het gaat allemaal zo snel en er gebeurt zoveel dat ik bijna iedere dag een weerbericht kan schrijven. Helaas heb ik daar de tijd niet voor. Als mijn nieuwe website klaar is heb ik ruimte om een blog bij te houden. Waar ik om de pa
ar dagen updates zal verwerken. Maar okay, hoe zitten we erbij? Hé he´. Eindelijk kunnen we weer een beetje adem gaan halen. We hebben een pittige aantal weken achter de rug met zon in Schorpioen, Retrograde Mercurius conjunct Saturnus, Venus conjunct Pluto de eclipsen reeks enz. Pluto en de zon in Schorpioen namen ons mee naar de onderwereld. We hebben onze schaduwkanten onder ogen gezien en we hebben een pittige tijd gehad wat betreft keuzes maken en loslaten wat niet meer nodig was. Met het grote driehoek in de watertekens waren het pittige emotionele tijden. Tijden van diepe inzichten, diepzinnige gesprekken, keuzes maken. Afscheid nemen van mensen, relaties, werk, oude gewoontes enz..Maar de zon loopt nu in het optimistische teken Boogschutter waardoor we weer plannen kunnen gaan maken.</span></div><div style="color: #5c0700; font-family: Helvetica; font-size: 24px; min-height: 29px;"><span style="letter-spacing: 0.0px;"></span><br /></div><div style="color: #5c0700; font-family: Helvetica; font-size: 24px;"><span style="letter-spacing: 0.0px;">Tussenwereld</span></div><div style="color: #5c0700; font-family: Helvetica; font-size: 24px; min-height: 29px;"><span style="letter-spacing: 0.0px;"></span><br /></div><div style="color: #5c0700; font-family: Helvetica; font-size: 24px;"><span style="letter-spacing: 0.0px;">En ja we zitten nog steeds in een soort tussenwereld. Het leek alsof we vast zaten. Voor velen een lastige tijd en soms zelfs met nare depressieve gevoelens. Alles was zo serieus en soms ook zwaar. Terwijl we ook het gevoel hebben klaar te zijn. En dat klopt ook. We zijn er klaar voor. Jarenlang hebben we heel hard gewerkt, en natuurlijk we komen nu ook nog wel dingen tegen, maar dat zijn de puntjes op de I. Pluto heeft ons meegenomen naar de onderwereld om daar nog eens goed te kijken naar schaduwstukken en eventuele delen die nog niet erkend waren. Voor we overstappen, moet onze basis schoon zijn en helder. Daarnaast hebben velen van ons ook heel hard voor het collectief werk gedaan om de energie hoog te houden. Nu is dat niet meer nodig. Iedereen mag voor zijn-haar eigen energie zorgen. Daardoor kregen we ook ruimte om die stukken nog op te ruimen waar we geen ruimte en tijd voor hebben gehad. Daardoor kunnen we het gevoel krijgen dat Nu alles anders moet. We kunnen zien dat we geen goeroes meer nodig hebben. Geen autoriteiten buiten onszelf die zeggen wat we moeten doen. We worden door Pluto begeleid om alle antwoorden binnen in onszelf te vinden. Want daar ligt ten slotte de schat verborgen.</span></div><div style="color: #5c0700; font-family: Helvetica; font-size: 24px; min-height: 29px;"><span style="letter-spacing: 0.0px;"></span><br /></div><div style="color: #5c0700; font-family: Helvetica; font-size: 24px;"><span style="letter-spacing: 0.0px;">Heilige graal&nbsp;</span></div><div style="color: #5c0700; font-family: Helvetica; font-size: 24px;"><span style="letter-spacing: 0.0px;">Het beeld wat ik kreeg in deze situatie was een beeld van één van de films van Indiana Jones, The last Crusade. Indy, zijn vader is op zoek naar de Heilige Graal en is zoek. Indy gaat hem zoeken. Hij vindt het dagboek van zijn vader waar hij aanwijzingen vindt die naar de heilige graal leiden. Deze wordt natuurlijk gestolen. Ze reizen af naar de Canyon of the Crescent Moon, waar de tempel van de heilige graal zich bevindt. Na allerlei achtervolgingen komt Indy uit bij een opening in een rots. Hij kan niet verder. Hij staat boven een duizelingwekkende kloof en hij weet dat hij naar de overkant moet. Hij herinnert zich een aanwijzing uit het dagboek dat hij moet vertrouwen en dat vertrouwen het enige is waardoor hij &nbsp;de Heilige graal kan vinden. Met ogen dicht zet hij een stap in het niets. Tot zijn verwondering zet hij zijn voet op een onzichtbare brug. Zo loopt hij naar de overkant. Hij komt aan in een grot waar een&nbsp;&nbsp;eeuwenoude kruisridder de heilige graal bewaakt. Maar er staan honderden bekers, de een nog mooier dan de ander. Indy pakt de meest simpele van hout. Die blijkt het natuurlijk ook te zijn. Dit beeld staat symbool voor de periode waar we Nu in zitten. Het enige wat we nog hoeven te doen is vertrouwen en de volgende stap zetten in het niets om bij de heilige graal te komen.</span></div><div style="color: #5c0700; font-family: Helvetica; font-size: 24px; min-height: 29px;"><span style="letter-spacing: 0.0px;"></span><br /></div><div style="color: #5c0700; font-family: Helvetica; font-size: 24px;"><span style="letter-spacing: 0.0px;">Onze verhalen los laten</span></div><div style="color: #5c0700; font-family: Helvetica; font-size: 24px;"><span style="letter-spacing: 0.0px;">En dat vertrouwen is soms lastig. Eeuwenlang hebben we gestreden, innerlijk en uiterlijk, met onszelf, en met de ander, om nu tot ware liefde te komen, met onszelf en met de ander. Ware liefde is de heilige graal. Niet meer door voor de ander te zorgen, of dat we met ons spirituele ego´s denken het beter te weten dan de ander, want iedereen is zijn haar eigen weg gegaan. Iedereen is wakker aan het worden. We hebben zo lang in onze verhalen geloofd. Verhalen dat we niet de moeite waard waren, dat de ander ons pijn heeft gedaan, trauma´s over van alles en nog wat. Maar zijn we bereid de verhalen los te laten? Zijn we bereid het drama los te laten? Het is lastig voor ons als mensen juist omdat we zo hard gewerkt hebben het streven naar oplossingen en hard werken los te laten. Stel je eens voor dat het inderdaad klaar is. Dan mogen we vanuit vreugde en plezier gaan creëren. Kunnen we eindelijk gaan doen wat we echt leuk vinden! Als het goed is gaan we daarin geholpen worden.</span></div><div style="color: #5c0700; font-family: Helvetica; font-size: 24px; min-height: 29px;"><span style="letter-spacing: 0.0px;"></span><br /></div><div style="color: #5c0700; font-family: Helvetica; font-size: 24px;"><span style="letter-spacing: 0.0px;">Komeet Ison, de nieuwe Ster van Bethlehem</span></div><div style="color: #5c0700; font-family: Helvetica; font-size: 24px;"><span style="letter-spacing: 0.0px;">Door wetenschappers wordt de komeet Ison de nieuwe Ster van Bethlehem genoemd. Dit omdat Ison op 26 december het dichtste bij de aarde is en wellicht ook het beste te zien is.</span></div><div style="color: #5c0700; font-family: Helvetica; font-size: 24px;"><span style="letter-spacing: 0.0px;">Op dit moment lopen er wel 4 kometen door ons zonnestelsel. De belangrijkste Lovejoy die door het teken kreeft loopt en Ison, de komeet van de eeuw. Deze werd in 2012 ontdekt toen hij door het teken tweelingen liep. Daarna liep hij door de sterrenbeelden Kreeft, Leeuw en Maagd en gaat nu rakelings langs Mercurius. Terwijl Ison&nbsp;&nbsp;pas in 2012 ontdekt is, waren er in 2009 al graancirkels te zien van deze groene komeet welke in de tussentijd vleugels heeft ontwikkeld. Bijzonder dat de graancirkels al een boodschap hadden over deze komende komeet.</span></div><div style="color: #5c0700; font-family: Helvetica; font-size: 24px; min-height: 29px;"><span style="letter-spacing: 0.0px;"></span><br /></div><div style="color: #5c0700; font-family: Helvetica; font-size: 24px; min-height: 29px;"><span style="letter-spacing: 0px;">Op mijn facebook pagina staan er twee filmpjes over de komeet. Een met het pad wat hij gaat door de ruimte en nog een andere. Heel interessant. Ison is nu vlak voor zonsopgang met het blote o
og zichtbaar. Op 28 november, Thanksgiving day, heeft Ison een close encounter met de zon en gaat dan helemaal goed zichtbaar worden. Hij blijft in ons zonnestelsel tot ongeveer 14 februari. Wellicht vinden niet alle astrologen zo’n komeet de moeite waar om over te schrijven. Ik zie een komeet, als een brenger van het licht. Natuurlijk heeft zo’n komeet invloed op ons hele Zijn. Een komeet bestaat uit sterrenstof. En als we bedenken dat wij als mensheid ook uit sterrenstof bestaan. Al het water op onze planeet, het water wat wij dagelijks drinken, is miljoenen jaren oud en afkomstig van ingeslagen meteorieten vanuit de ruimte. Zo boven zo beneden, zo binnen, zo buiten.</span><span style="letter-spacing: 0.0px;"></span></div><div style="color: #5c0700; font-family: Helvetica; font-size: 24px; min-height: 29px;"><span style="letter-spacing: 0.0px;"></span></div><div style="color: #5c0700; font-family: Helvetica; font-size: 24px; min-height: 29px;"><span style="letter-spacing: 0px;">Het is alsof er een groot insect door je aura vliegt. Je hoeft het niet te zien, maar je systeem voelt het wel degelijk. De energie wordt daardoor veranderd. Dat insect komt je iets brengen, zo ook een komeet door ons zonnestelsel. Zeker als je de Chaostheorie kent.&nbsp;</span></div><div style="color: #5c0700; font-family: Helvetica; font-size: 24px; min-height: 29px;"><span style="letter-spacing: 0.0px;"></span><br /></div><div style="color: #5c0700; font-family: Helvetica; font-size: 24px; min-height: 29px;"><span style="letter-spacing: 0px;"><br /></span><span style="letter-spacing: 0px;">Chaostheorie</span><span style="letter-spacing: 0.0px;"></span></div><div style="color: #5c0700; font-family: Helvetica; font-size: 24px; min-height: 29px;"><span style="letter-spacing: 0px;">Wetenschappelijke theorie, die ervan uitgaat dat er in de natuur altijd een zekere chaos heerst. Aan de hand van computerberekeningen beschreef Lorenz in 1961, dat in theorie het fladderen van de vleugels van een vlinder die opstijgt van een takje ergens op de evenaar hele kleine luchtbewegingen kunnen veroorzaken, die uit kunnen groeien tot een heuse orkaan elders op de wereld. De grafische weergave van de spreiding van de uitkomsten van de berekeningen heeft de vorm van een vlinder. Vandaar dat deze theorie ook bekend is als ′vlinder van Lorenz′</span></div><div style="color: #5c0700; font-family: Helvetica; font-size: 24px; min-height: 29px;"><span style="letter-spacing: 0.0px;"></span><br /></div><div style="color: #5c0700; font-family: Helvetica; font-size: 24px;"><span style="letter-spacing: 0.0px;">Als een dergelijke beweging van een vlinder al zulke enorme gevolgen kan hebben, wat voor gevolgen zou een komeet als deze dan wel niet hebben?</span></div><div style="color: #5c0700; font-family: Helvetica; font-size: 24px; min-height: 29px;"><span style="letter-spacing: 0.0px;"></span><br /></div><div style="color: #5c0700; font-family: Helvetica; font-size: 24px;"><span style="letter-spacing: 0.0px;">Christus bewustzijn</span></div><div style="color: #5c0700; font-family: Helvetica; font-size: 24px;"><span style="letter-spacing: 0.0px;">Naar mijn mening wordt er geen nieuwe Messias geboren met deze Ster van Bethlehem. Ja de Messias in de mens zelf. Volgens mij brengt deze komeet licht in het bewustzijn van de mens. Deze komeet gaat op Thanksgiving day rakelings langs de zon. Wellicht brengt hij het bewustzijn van dankbaarheid, dankbaarheid voor het leven. Wellicht brengt hij het licht in ons hart, nu we ook geconfronteerd worden hoe kwetsbaar we eigenlijk zijn. Op 26 december gaat hij rakelings langs de aarde. Hoe de exacte beweging wordt, kunnen de astronomen nog niet eens zeggen. Het kan zijn dat hij zijn baan vervolgt langs de zon. Maar het kan ook zijn dat Ison door de zon verzwolgen wordt. En dan kan ook nog, en dat is de meest besproken theorie, dat hij een korte draai maakt rakelings langs de zon en dan weer terug gaat. Dus een soort looping maakt. Op zijn terugweg komt hij dan weer rakelings langs Mercurius en de Aarde. We worden wakker geschud, om liefde toe te laten, om vanuit compassie te leven en om dankbaar te zijn voor dat wat er is en voor het leven. Het Christus bewustzijn kan geactiveerd worden.</span></div><div style="color: #5c0700; font-family: Helvetica; font-size: 24px; min-height: 29px;"><span style="letter-spacing: 0.0px;"></span><br /></div><div style="color: #5c0700; font-family: Helvetica; font-size: 24px;"><span style="letter-spacing: 0.0px;">Fijne tijd!</span></div><div style="color: #5c0700; font-family: Helvetica; font-size: 24px; min-height: 29px;"><span style="letter-spacing: 0.0px;"></span><br /></div><div style="color: #5c0700; font-family: Helvetica; font-size: 24px;"><span style="letter-spacing: 0.0px;">Yvonne Weeber</span></div><div style="color: #5c0700; font-family: Helvetica; font-size: 24px; min-height: 29px;"><span style="letter-spacing: 0.0px;"></span><br /></div><br /><div style="color: #5c0700; font-family: Helvetica; font-size: 24px;"><span style="letter-spacing: 0.0px;">Ps: Je bent vrij de nieuwsbrief door te sturen. Als je informatie gebruikt dan graag met bronvermelding. Je kunt je inschrijven voor de nieuwsbrief op&nbsp;www.joyhappiness.nl</span></div>
E.B.http://www.blogger.com/profile/02523809080862620833noreply@blogger.com
tag:blogger.com,1999:blog-4199844065194780647.post-38021904692280043202013-10-21T09:37:00.002+02:002013-10-21T09:37:59.489+02:00Dromen met de aarde. Celia Fenn.Het Onvermijdelijke van Verandering en Diepe Dromen met Gaia … Een Nieuwe Gemeenschap van Licht<br />Aartsengel Michael <br /><br />Geliefde Familie van Licht, het zijn een paar intense en tumultueuze maanden geweest sinds het Planetaire Nieuwe Jaar in juli en de invoering van Nieuw Licht door de Sterrenpoorten in juli en augustus. Deze Energie Verschuivingen hebben op een zeer Diep Niveau Verandering gebracht.<br /><br />Deze Verandering is onvermijdelijk, want het maakt deel uit van het proces van Leven en Evolutie. Toen de Aarde in december 2011 in/naar de Vijfde Dimensie verschoof, schudde zij Haar stijve beperkingen van de oude Derde Dimensionale Rasters van zich af en stond zichzelf toe om zich opnieuw te verbinden met de Gratievolle Stroom van Goddelijk Licht vanuit het Hart van de Kosmos. Dit betekende dat ieder Levend Wezen op de Planeet Aarde ook verrijkt was met deze Nieuwe Frequentie van Versnelde Verandering.<br /><br />Verandering is onvermijdeli
jk. Het maakt deel uit van het proces van Leven en Groei. Het is de opening van een knop in de Lente en het vallen van de bladeren in de Herfst. Het zijn de eerste groene spruiten van de zomeroogst. Allen hebben hun moment in de Tijd, in de Rijkheid van het tot Bloei komen van het Fysieke Leven.<br /><br />Maar, zelfs voorbij de natuurlijke wetten van Groei en Verandering op de Aarde, zijn er ook Veranderingen die plaatsvinden op een zeer diep niveau van Bewustzijn en van Creatie. De Nieuwe Lichtcodes die door de Sterrenpoort portalen binnenkomen versnellen en activeren energieën op de atomische en subatomische niveaus, welke wij zouden willen noemen de "God Deeltjes". Deze nanodeeltjes zijn de Goddelijke Kosmische Intelligentie als het zich in de Fysieke Werkelijkheid manifesteert. Als deze deeltjes evolueren en veranderen, initiëren zij aldus Verandering op alle niveaus van de Schepping. <br /><br />Dus, Geliefden, wij zouden willen zeggen dat Verandering zich eerst op een zeer diep niveau voordoet in het Weefsel van de Schepping en in het collectieve Bewustzijn van de Aarde. Maar, jullie zullen deze Verandering ook in jullie Fysieke Lichamen voelen en in jullie Collectieve Ervaring als Gemeenschappen.<br /><br />Het Fysieke Lichaam en de Nieuwe Werkelijkheid.<br /><br />Terwijl de diepe verschuivingen zich voordoen, zal jullie Fysieke Lichaam het proces beginnen van het zich aanpassen aan de Nieuwe Werkelijkheid van de Rasters van het Hogere Bewustzijn. Er zijn hier twee processen bij betrokken. De eerste is een zeer diepe reiniging en het afgooien van alles dat zwaar is, van een lage frequentie is, giftig en beperkend voor jullie en anderen is. Jullie mogen opmerken dat jullie lichaam naar veranderingen zoekt, in dieet, oefening, slaappatronen en manieren van expressie. Dit proces van "verduidelijking" is noodzakelijk voor de volgende stap, waar het lichaam ermee begint om "Licht in de Cellen te Ademen".<br /><br />Het proces van het "ademen van Licht" is een Cellulair Proces en het doet zich spontaan in de Cellen voor wanneer het Lichaam op een voldoende Hoge Frequentie is en gereed is om de omschakeling te maken. Op dit punt, zal het Lichaam ongeveer 50% van diens voedingstoffen ontlenen van het Licht in een intracellulair synthetisch proces, en ongeveer 50% van fysiek voedsel. <br /><br />Wij zouden, nochtans, willen zeggen dat deze verschuiving alleen gebeurt wanneer het Lichaam zuiver, geaard en uitgelijnd is met het Lichtlichaam. Het is een Spontane Evolutie en doet zich voor wanneer je klaar bent. Op dat punt word je een "Stralend Persoon" aangezien je begint Licht vanuit jouw Cellen uit te Stralen. Dit is het Eerste niveau van de verschuiving van de oude op Koolstof gebaseerde Fysieke Vorm naar het Nieuwe op Kristallijne Licht gebaseerde vorm.<br /><br />Geliefden, wij vragen jullie om niet te proberen dit proces te forceren, maar te luisteren naar jullie lichaam en wat het nodig heeft. Als je niet gereed bent voor de Verschuiving kan er nog steeds meer traditioneel voedsel nodig zijn totdat jouw lichaam gereed is. Zelfs na de verschuiving, zal jij jouw voedsel en energieniveaus in de gaten moeten houden om je ervan te verzekeren dat jouw lichaam diens nieuwe patronen van energetische uitstraling handhaaft.<br /><br />Wanneer je de verschuiving eenmaal gemaakt hebt zal je het zeer moeilijk vinden om in de nabijheid te zijn van mensen en milieus die giftig en verontreinigd zijn. Jouw nieuwe energetische structuur is ontworpen voor de Nieuwe Aarde en verlangt schone lucht, licht en voedzaam voedsel, en een licht gevulde harmonieuze omgeving.<br /><br />Deze verschuiving van het Fysieke/Energetische functioneren, zal ook gevoeld worden op de Emotionele en Mentale niveaus. Jouw Emotionele en Mentale energieën kunnen voor een poosje onstabiel zijn, en tamelijk breed fluctueren als jouw Systeem versnelde lichtenergieën die door het zenuwstelsel reizen integreert en die de hormonale systemen en de breincellen ontsteken. Je kunt bij jezelf gewaar worden dat je zeer snel met sterke emoties op sommige situaties reageert. Weet gewoon dat het een poosje zal duren om je aan de versnellingen in jouw systeem aan te passen.<br /><br />Geliefde Familie, na verloop van tijd hebben wij jullie laten zien hoe jullie zelf te aarden in de Aarde Ster Chakra en het Aarde Centrum, en hoe uit te lijnen met het Kosmische Hart. Dit is een essentiële dagelijkse oefening als je eraan werkt om de licht ademhaling en de versnelling van licht impulsen in het zenuwstelsel te integreren.<br /><br />Wanneer dit proces volledig is, voel jij jezelf uitlijnen in/naar een nieuw gevoel van jezelf en jouw macht als een Meester van het Licht. Je zult meer vertrouwen hebben in jouw bekwaamheid om overvloed te manifesteren door te werken met het Goddelijke Licht en het te vormen in/naar Cocreaties met de Goddelijke Bron.<br /><br />De Aarde Gemeenschap en de Nieuwe Werkelijkheid<br /><br />Geliefde Familie van Licht, net zoals een ieder van jullie deze versnelling van Licht ervaart, zo ook is jullie Collectieve Expressie als een Globale Gemeenschap. In de Vijfde Dimensie is het aspect van onderlinge verbondenheid het hoofdvoertuig voor de manifestatie van de Collectieve of Globale Werkelijkheid. Aldus is het dat jullie zullen ontdekken dat jullie verschoven zijn van een cultuur van "naties" naar een Globale en Planetaire beschaving waar "naties" eenvoudig deel uitmaken van een Planetair Netwerk.<br /><br />Om het duidelijker uit te leggen, in het verleden dacht ieder persoon hoofdzakelijk aan zichzelf als behorend bij een specifieke natie met een nationale identiteit welke hen definieerde. Jullie identificeerden jullie ook met de kwesties van jullie specifieke naties of staat. Welnu, als de Aarde een Planetaire cultuur of Eén Globale Natie wordt welke verbonden is, zullen alle kwesties die de Planeet beïnvloeden iedere natie en ieder persoon beïnvloeden. Er is een nieuwe identificatie met de Aarde in plaats van eenvoudig met een deel ervan.<br /><br />De Nieuwe Indigo en Kristal kinderen weten dit al en zij zijn "bedraad" om hun levens te leven als Globale Burgers, voorbij de beperkingen van grenzen en begrenzingen. De Nieuwe Aarde zal de erkenning toestaan van Eén Planeet in plaats van vele naties. Het is de volgende stap in de Collectieve Evolutie van de Globale Gemeenschap.<br /><br />Dit betekent niet dat dit Globale Collectief gecontroleerd, gemanipuleerd of gedomineerd zal worden door wat voor macht of groep dan ook. Met de 2012 Overgang, ging de verantwoordelijkheid voor de Aarde over naar de Hogere Dimensionale Raden van Ouderen en de Raad van Aarde Opzichters. Deze zijn de Licht Raden die de richting en evolutie van jullie planeet bepalen. Jullie werken met hen wanneer jullie mediteren voor Veranderingen, voor Vrede, om het lijden te beëindigen en om de Nieuwe Aarde te Creëren. Ieder persoon die opgeroepen is om een Aarde Opzichter te zijn zal de behoefte voelen te helpen waar de Planeet hen ook maar oproept.<br /><br />Dus, dit betekent effectief dat regeringen administrateurs worden op het Fysieke niveau van de beslissingen en richtingen die geformuleerd worden op de Hogere niveaus door deze Raden van Licht. Dus, zullen jullie vele verrassende verschuivingen gewaarworden in de manier waarop regeringen omgaan met Globale kwesties.<br /><br />Aanvankelijk, als de energieën versnellen, zullen jullie geconfronteerd worden door vele onverwachte en verrassende evenementen. Alles is aan het veranderen. Maar, geleidelijk aan zullen jullie beginnen de uitlijning van de Nieuwe Werkelijkheid te zien, tevoorschijn komend als het Licht begint te manifesteren op de reacties en de beantwoording van diegenen die de Aarde op het Fysieke niveau administreren. <br /><br />Terwijl jullie deze veranderingen observeren, raak dan niet ongerust, sta jullie zelf eenvou
dig toe te accepteren dat de diepe veranderingen een Nieuwe Werkelijkheid aan het manifesteren zijn die in harmonie zijn met de Goddelijke Creatieve Intelligentie. De oude littekens en trauma's van Atlantis zijn in het verleden en er is niets te vrezen. De toekomst zal een uitbreiding in/naar het Licht zijn, de Vreugde en Overvloed van de Nieuwe Werkelijkheid.<br /><br />Wederom, zeggen wij dat de Indigo en Kristal generaties hier zijn om de weg te leiden in/naar deze Nieuwe Werkelijkheid. Zij zullen temperamentvol zijn, zorgzaam en gevuld met Vuur en Licht om deze Nieuwe Werkelijkheid te manifesteren. Het is hun Missie en Nu is het hun Tijd. Er zullen vele tevoorschijn komende Jonge Leiders zijn die zullen helpen de Planetaire Gemeenschap te begeleiden vanuit de gelimiteerde Economische "Geest Gevangenis" van mentale constructen naar een Nieuwe Werkelijkheid van de Mogelijkheden van andere manieren van Leven, Delen en Manifesteren wat er nodig is voor het Leven op Aarde.<br /><br /><br />Diep Dromen met Gaia … Een Nieuwe Gemeenschap van Licht<br /><br />Geliefden, in al deze Diepe Veranderingen, is er een ander aspect van Jullie dat ook aan het veranderen is. In het verleden waren jullie gelimiteerd door de aard van jullie maatschappij in het oude energie raster. Jullie waren ontkoppeld van de Aarde en de Hemel en jullie leefden jullie leven in een "gesloten circuit" van mentale en emotionele ideeën en gevoelens die jullie toestonden om gecontroleerd te worden door diegenen die de media manipuleerden welke deze ideeën controleerden.<br /><br />In het Ontwakingsproces waren jullie in staat je te ontkoppelen van jullie "gesloten circuit" matrix en breiden jullie werkelijkheid uit in/naar een Multidimensionaal besef dat zowel de Hemel als de Aarde omhelsde.<br />Maar, op de Aarde zijn nog steeds velen die binnenin het oude gesloten circuit leven, en velen komen nog steeds in/naar het Nieuwe Bewustzijn tevoorschijn. Dus, zijn er verschillende "niveaus" van Bewustzijn, het meer kunstmatige mentale/emotionele circuit en een veel dieper Multidimensionaal Uitgebreid Bewustzijn.<br /><br />Het is dit Uitgebreide Bewustzijn waar wij nu over wensen te spreken. Het is een Bewustzijn dat diep in de Aarde en diep in de kosmos voelt. Het is een Bewustzijn welke jullie verbinding met de Galaxy laat ontwaken, maar ook met de Aarde.<br /><br />Als je uitbreidt in/naar de Nieuwe Werkelijkheid zal je bij jezelf gewaarworden dat je "droomt" met de Aarde. Je zult je bewust worden dat je deel uitmaakt van Gaia en dat Zij tegen jou spreekt, niet op een oppervlakkige manier, maar in een zeer diep bewustzijn waar zij aan jou beelden en gevoelens zal toesturen. Je zult met Haar voelen en met Haar dromen.<br /><br /><br />Sommigen van jullie mogen gevraagd worden om te helpen bij diepe genezende processen voor de Aarde op plaatsen zoals Fukushima in Japan, of te helpen bij het werken met de Wouden, of bij het opruimen en reinigen van de Oceanen en de Lucht zodat de Nieuwe Aarde kan manifesteren. Diegenen die opgeroepen worden voor dit werk zullen de Strijders van het Licht zijn die intentie zullen focussen in/naar de Transformatie van oude geloven en patronen vanuit Atlantis in/naar de Nieuwe Aarde patronen.<br /><br />Dan zullen daar diegenen zijn die gevraagd worden om eenvoudig met Gaia te dromen en om een Nieuwe Aarde te dromen van Overvloed, Liefde, Schoonheid en Overzichtelijkheid. Om Heldere Luchten te Dromen, Schone Oceanen en Meren, Gezonde Bomen en Bossen en Planten, En dat alle Levende Wezens in Liefde en Respect samen bestaan. Dit is het tevoorschijn komen en de originele droom, aangezien het Atlantis trauma genezen is en de Nieuwe Aarde Tevoorschijn in/naar de manifestatie komt.<br />Wij wensen jullie Vreugde in jullie Diepe Dromen van een Nieuwe Aarde en een Nieuwe Werkelijkheid.<br /><br />Vertaling: Cobie de Haan – http://www.denkmetjehart.blogspot.nl/<br /><br />© 2013-14 Celia Fenn and Starchild Global – http://www.starchildglobal.com/<br /><br />Geplaatst door Ulla op 10:13<br />Labels: Celia Fenn – Starchild
E.B.http://www.blogger.com/profile/02523809080862620833noreply@blogger.com
tag:blogger.com,1999:blog-4199844065194780647.post-3451241124819980822013-10-20T10:23:00.003+02:002013-10-20T10:23:21.338+02:00 De Energie in de Zaal ~ – Oktober 2013 – Steve RotherDe Collectieve Stem van de Derde Golf<br /><br /><br />Groeten van Thuis.<br /><br />Jullie zijn Prachtige Onvolmaaktheden<br /><br />Groeten, Ik ben Elrah van de Ritmische Dienst.<br />Ik ben hier om iedereen voor een moment tot rust te laten komen en om jullie een grote oude glimlach te geven – één van mijn glimlachen … zo dat was 'um. Jullie denken dat het amusant is dat ik hier zit te praten met deze grappige stem, glimlachen en me maf gedragend, maar weten jullie wat ik aan het doen ben? Ik breng de energie tot rust, omdat als jullie je ogen gedurende een minuut sluiten en energetisch voor jullie uitreiken, jullie bijna het niveau van de energie in de zaal kunnen voelen. Velen van jullie voelden het toen jullie vandaag pas binnengekomen waren en sommigen van jullie gingen een paar keer terug naar buiten en kwamen weer terug om te acclimatiseren wat betreft de energie. Weten jullie, het is echt aan het worden. Dat is het leuke gedeelte hierover omdat gedurende een lange tijd dit geen deel van jullie werkelijkheid uit kon maken, want zien jullie, het bestond in de kleinere werelden van toen jullie kinderen waren. Maar wanneer jullie beginnen om volwassen te worden herinneren jullie je niet dat jullie de energie van de zaal/kamer kunnen voelen; jullie denken zelfs niet dat jullie zelfs de harten van andere mensen kunnen voelen, maar dat kunnen jullie. Toen de Opzichter (Steve) echt heel klein was, waren zijn ouders religieus en bleven zij hem de gehele tijd met zich meenemen naar de kerk en wilde hij op het één of andere punt een prediker worden, dus bleef hij vragen, "Hoe kom ik daar? Hoe kan ik het beste worden dat ik kan zijn?" zij bleven zeggen, "Wees braaf. Wees braaf. Wees gewoon braaf ongeacht wat dan ook." Wel, wat is braaf zijn feitelijk? Hij was zeer verward hierover totdat hij betrapt werd toen hij slecht/fout was, toen begreep hij het beter. Soms ben je de polariteit nodig om te zien waar jouw grenzen zijn en daar is niets verkeerds mee, dierbaren. Jullie zijn met een reden op de Aarde. Nummer één: Jullie worden niet verwacht volmaakt te zijn, wisten jullie dat? Met andere woorden, kan je niet volmaakt zijn zelfs als je het zou proberen om te zijn. Dat maakt deel uit van de regels op de planeet Aarde. Alleen hier is onvolmaaktheid. Thuis is volmaaktheid.Wanneer je naar de Aarde komt verdeel jij al jouw volmaaktheid in/naar andere dimensionale niveaus, alleen maar zodat je kunt spelen en pretenderen volmaakt te zijn. Nu gaan wij jullie vragen om jullie Licht te schijnen op al jullie prachtige onvolmaaktheden omdat die werkelijk het licht van Thuis zijn dat jullie meebrachten. Dat is de essentie van de smaak van het Licht dat jullie eraan gaven.<br /><br />Wij zijn het IJs – Jullie zijn d
e Smaken<br />Het Collectieve Hart van de Mensheid<br /><br />Wij gaven een channeling die zeer interessant voor mij was omdat het recht uit mijn hart kwam en het ging helemaal over ijs. Oh ja, ijs is zeer populaire op jullie planeet en om heel veel verschillende redenen. Het smaakt niet alleen goed, het is zoet en plaatst altijd een glimlach op jouw gezicht maar ook biedt het altijd een overvloed aan keuzes aan, nietwaar? Je kunt die smaak of deze smaak kiezen, en het ijs op vele verschillende manieren eten … in een hoorn, in een milkshake, of een bananasplit.<br /><br />Wel, dat is de manier waarop wij het onder woorden brengen omdat het op een bepaalde manier tot uitdrukking brengt wie wij zijn. Want zien jullie, Thuis hebben wij niet te maken met ego's of de fysieke bubbels van biologie zoals jullie daar wel mee te maken hebben. Wij zijn het licht; wij zijn het ijs en jullie zijn de vele smaken. Van jullie allemaal wordt verwacht om het door te brengen met het beste van jullie individuele smaak. Het licht is hetzelfde licht dat in al deze prachtige stralen doorkomt; een ieder van jullie voorziet dit licht op de meest onvergelijkbare manieren van smaken. Wel, dat is het licht daarbuiten dat jullie nu beginnen te bespeuren wanneer jullie de energie in de zaal voelen. Hoewel jullie dat nu ervaren, is er veel meer dan dat. Er zijn mensen over de gehele planeet heen die gedacht hebben dat zij de leiding hadden, maar beseffen dat dit niet langer meer het geval is. Velen van hen zijn diegenen die jullie verkozen hebben om jullie regeringen te leiden en in belangrijke posities geplaatst hebben om de dingen voor jullie te besturen. Zij denken dat zij aan het hoofd staan dus doen zij het beste dat zij kunnen omdat de meesten van hen ook vanuit hun hart werken. Jullie moeten begrijpen dat zelfs als je het niet met iemand eens bent, het niet betekent dat zij niet vanuit hun hart werken. Het betekent gewoon dat zij niet met zowel hun hart als hun hoofd communiceren, dus moeten zij het opnemen tegen de energie in de zaal. Want zien jullie, het was niet zo belangrijk voorheen omdat niemand het kon voelen. Nu voelen jullie allemaal elkanders energie. Jullie technologieën hebben er zeker iets mee van doen, omdat jullie allemaal nu een mobiele telefoon kunnen pakken en allerhande dingen op het internet zeer snel naar voren kunnen halen. Dat konden jullie voorheen niet doen, en jullie zijn niet langer meer gelimiteerd op de manier dat jullie dat gewend waren. Die energie in de zaal is niet de energie in de zaal meer, want het is de energie van de planeet Aarde. Iedereen voelt het en probeert uit te vogelen waar de weerstand is, en waar het pad van de minste weerstand is. Het is het collectieve hart op de planeet Aarde; het is het ene hart van de planeet Aarde, van de mensheid.<br /><br />Harmonie: De Derde Golf van Bekrachtiging.<br />Herinner je, dierbaren, een paar maanden geleden gaven wij jullie een boodschap over de derde golf van bekrachtiging. Wij hebben gesproken over de eerste en de tweede golf van bekrachtiging gedurende vele jaren. De eerste golf van bekrachtiging leerde hoe de leider te volgen, om feitelijk iemand te volgen die jullie in/naar iets beters zou kunnen leiden. Het nam een lange tijd voor de mensen om te leren hoe dat te doen. Toen leerde de tweede golf van bekrachtiging hoe jezelf te volgen, wat oneindig moeilijker is dan het volgen van iemand anders omdat het betekent dat jij jouw vertrouwensniveaus op moet bouwen en moet leren om jouw gezonde grenzen te bekrachtigen. Het was zeer belangrijk om te leren en jullie hebben dat goed gedaan gedurende de laatste 60 jaren op Aarde. De derde golf is harmonie. Kijk om je heen en jullie kunnen zien wat er gaande is in jullie regeringen en wat er economisch plaatsvindt; jullie hebben het daar zeer moeilijk met de polariteit. Hoe meer jullie proberen om samen te komen, hoe meer jullie volledig apart van elkaar willen zijn. Dit is een natuurlijke reactie met betrekking tot de verwijdering van de energie in de zaal, omdat er nu geen reden meer is om niet te harmoniseren. Dus vele mensen hebben al hun geloofssystemen opgebouwd op: "Ik moet dit doen, ik moet dat doen, ik moet dit doen. Ik moet dit tegenwerken, ik moet tegengesteld zijn aan dat. Ik moet gepolariseerd zijn." Nu is er een derde pool, wat betekent dat het niet eenvoudig meer zwart en wit is. Jullie hebben een derde positie hier waar jullie op in kunnen tappen, jullie eigen hogere zelf, wat het waarom is dat wij het trialiteit noemen. Deze derde positie staat jullie toe om een nieuwe pool te hebben. Het hoeft niet zwart en wit meer te zijn. Nu kunnen jullie alle prachtige kleuren van de regenboog ervaren, en welke van deze expressies dan ook kiezen omdat jullie niet alleen maar deze manier of die manier meer hoeven te zijn. Het kan nu deze manier en die manier zijn, nochtans hebben velen van jullie moeilijkheden.<br /><br />Harmonische Harten: De Energie in de Zaal/Kamer<br />Wanneer jullie het nieuws aanzetten en naar alle uitdagingen kijken waar de planeet doorheen gaat, als je nauwkeurig kijkt zal je zien dat zij allemaal veranderingen zijn vanwege de energie in de zaal. Is dat niet interessant? Jullie gingen een paar weken geleden bijna een oorlog in. Een paar weken geleden zaten jullie er aldus zo dichtbij, maar wat veranderde er? Wederom, de energie in de zaal. Zovelen van jullie hielden het in jullie hart vast zodat nieuwe wegen/manieren gevonden werden, nieuwe mogelijkheden braken door, die er in het begin niet eens waren. Nu hebben jullie iedereen die naar voren komen en proberen om de dag te redden. Het is echt zo prachtig, maar wij weten dat jullie hen niet allemaal vertrouwen en jullie denken dat de meeste van hen spelletjes spelen. De waarheid van de kwestie is dat iedereen op deze planeet probeert om het zo goed als zij kunnen te doen. Alles wat jullie hoeven te doen, is aandacht te schenken aan de energie in de zaal omdat dat de markering is – dat ik jullie ruimte waar jullie kunnen weten waar de dingen goed of verkeerd voor jullie zijn. Jullie zijn de enigen die van belang zijn, weten jullie. Ahh, jullie dachten dat niet. Jullie hebben aan alle anderen rondom jullie heen gedacht. "Hoe kan ik het leven voor hen aangenaam maken?" Nu zal het over jullie gaan omdat dit de aard van de nieuwe energie en het nieuwe licht is. Dit is de schoonheid van de energie in de zaal. De energie op de planeet Aarde is veranderd; er zijn geen geheimen meer. Velen van jullie wereldleiders hebben alle soorten van problemen hiermee, maar dat is prima omdat er geen zwart en wit is, er is geen polariteit. Er is zelfs geen goed of fout op de manier zoals jullie daar altijd over gedacht hebben.<br /><br />Terug in de tijd toen de Opzichter echt heel jong was, werd hij meegenomen naar de kerk en werd hem verteld om braaf te zijn. Waarom werd hem verteld om braaf te zijn? God ziet alles en houdt de score bij, en dat werd duidelijk aan de Opzichter verteld. Als je aan het einde van het jaar niet genoeg kabouterpunten had, ging je met Kerstmis geen cadeautjes krijgen of iets anders waar zij je over vertelden voor het niet braaf zijn. Nu gaan jullie in plaats daarvan, met de energie in de zaal, omdat jullie collectieve harten hebben die overal en nergens mee overeen komen. Wij vertellen jullie dat het gewoonlijk voor mensen tamelijk mogelijk was om iets aan het algemene publiek over te dragen, maar het werkt niet meer op die manier. Nu leren jullie allemaal nieuwe vormen van communicatie die volledig door het hart heen zullen komen. Alles moet volledig open zijn, omdat in de tijden van geen geheimen meer, het niet mogelijk is om ook maar iets achteruit te houden. Jullie worden allemaal wat jullie noemen paragnosten. Welnu, wij houden niet echt van dat woord, omdat het feitelijk jullie spirit is die op een prachtige manier via jullie fysieke lichaam doorkomt. Het is dezelfde manier waarop wij thuis de gehele tijd communiceren, wat het waarom is dat jullie diep in jullie hart weten dat het prachtig en dat het van waarheid is. Jullie allemaal ku
nnen nu beginnen om met deze energie te werken. Hoewel er 7 miljard mensen op deze planeet zijn, maar jullie zijn veel meer dan dat omdat jullie de energie in de zaal vasthouden. Wanneer wereldleiders in de ene richting gaan en zij zeggen, "Wij geven er niet om wat er gebeurt. Wij geven er niet om wie het ontdekt. Wij geven er niet om wat er plaatsvindt, we gaan het sowieso toch doen." Zal dat niet langer meer mogelijk zijn, wat nochtans is, wat er gebeurde. Jullie hebben oorlog op jullie planeet afgewend en het was niemands plan om dat te doen; jullie deden dit binnenin jullie harten. Jullie zouden zeer trots op jullie zelf moeten zijn omdat alle machinerie bezig was op te starten om naar de oorlog te gaan. Het zou weer op jullie planeet gaan gebeuren en zij hadden niet nog meer excuses nodig, maar de energie in de zaal veranderde het. Zij waren niet in staat om het te laten werken. Hoe prachtig is dat? Jullie beginnen om aan het hoofd van jullie eigen werkelijkheid te staan. De planeet Aarde is bezig om zich om te keren in/naar een plaats van bewuste scheppers en wij zijn zo trots op jullie.<br /><br />Ik ga nu terzijde treden en breng eM een poosje binnen terwijl wij nog steeds een beetje tijd over hebben. Omdat ik aldus opgetogen raak, is het voor mij soms moeilijk om terzijde te stappen. Maar zien jullie, wij hebben niet te maken met de ego's op dezelfde manier als jullie daar wel mee te maken hebben, dus eM is net zo blij als een peer daarachter … Ik weet niet hoe blij een peer kan worden, maar hij is blij. Het geeft er niet om of ik nu spreek met mijn tonen of dat hij spreekt, omdat wij van hetzelfde hart zijn. Hoewel jullie allemaal deze zware ego's met jullie meedragen, die zeer moeilijk om te dragen zijn, weet dat zij noodzakelijk zijn op de Aarde. Nochtans, houdt het ego jullie tegen van het zien van andermans hart. Dus als jullie gewoon aandacht schenken aan de energie in de zaal, zullen jullie levens veel gemakkelijker worden – Jullie zullen de weg om te gaan zien en dat pad van de minste weerstand op de meest prachtige manieren ontdekken. Nu zal ik terzijde stappen voor slechts een moment en eM binnenbrengen.<br /><br />Het Balanceren van Mannelijke/Vrouwelijke Energie<br />(Voordat eM doorkomt kan Steve/eM bijna niet praten van het lachen…..)<br />Wel, groeten, Ik ben eM. We hadden een lach klem zitten beneden binnenin en we moesten deze eruit laten. Hij wilde het er niet uitlaten, dus ging ik mijn gang en liet het er sowieso uit. Welkom iedereen. Ik ben zo opgetogen om hier bij jullie te zijn omdat jullie de energieën aan het balanceren zijn. Wij vertellen jullie dat het zo opwindend voor ons vanuit dit perspectief is om naar te kijken, omdat wat er gebeurt, is dat jullie op heel veel manieren gepolariseerd geweest zijn op de Aarde. Het is hoe jullie toegestaan werd om het spel te spelen en, daarom, zijn jullie in staat geweest om vertrouwen te vinden door het hebben van een energie die al uitgezet was. Nu, hebben jullie deze in de polariteit genomen en deze mannelijk genoemd en die vrouwelijk, en jullie raakten zo klem in deze energieën dat het zeer moeilijk voor jullie is om de seksuele energie op jullie planeet te balanceren, maar jullie verrichten aldus fantastisch werk. Want zien jullie, ik balanceer wat wij noemen de mannelijke/vrouwelijke energie. Welnu, ik hoef niet op de Aarde te leven dus voor mij is het gemakkelijk, heel anders dan voor velen van jullie omdat het een voortdurend evenwicht is om in staat te zijn dat te doen. Het is een zeer lange tijd op de Aarde geweest waar jullie geprobeerd hebben om deze energie te balanceren. Nu zijn jullie gedurende een vrij lange tijd in de schommeling van de mannelijke energie geweest en wat de meesten van jullie zich niet herinneren is dat er tijden geweest zijn toen de vrouwen ook aan het hoofd stonden. Nochtans, hadden wij net zoveel problemen en dus gaat het over het hebben van balans. Het gaat niet langer over polariteit, en omdat jullie de polariteit verliezen kunnen jullie beginnen om de seksuele energie tussen jullie allemaal in evenwicht te brengen. Dat opent allerhande soorten van mogelijkheden.<br /><br />Het was slechts recentelijk dat wij een expert vroegen om in/naar de LichtMeester groep te komen en enige van de Lichtmeesters te onderwijzen over waar transgenderisme helemaal over gaat, omdat jullie niet vertrouwd zijn met jullie volledige seksuele expressies op de planeet Aarde. Jullie zijn alleen vertrouwd met de gepolariseerde versies welke jullie nodig waren om jullie geschiedenis mee op te bouwen. Liefde is liefde is liefde, en er zijn aldus niet meer regels. Zo eenvoudig is het. Nu, wat er aan het plaatsvinden is, is dat jullie zeggen, "Oké, ik hoef niet altijd in deze of die relatie te zijn." En wij vertellen jullie om niet jullie seksualiteit af te meten aan jullie relaties maar aan jullie energie, aan wie jullie zijn. Kunnen jullie je eigen beperkingen vinden met jullie seksuele energie-geloven? Wel, zeker, jullie hebben hen allemaal op de één of andere manier. Jullie hebben allemaal jullie serie aan regels op de planeet Aarde geleerd waar jullie naar moeten leven om al deze prachtige negatieve en positieve gepolariseerde energie te balanceren. Welnu, jullie allemaal hebben toegang tot een veel diepere liefde en verbinding met jullie eigen spirit, want jullie spirit kent geen polariteit. Wanneer je hier komt en pretendeert een man of een vrouw te zijn, betekent dat eenvoudig dat je de spirituele energie van Thuis neemt en het door een filter heen haalt welke alleen een klein deel hiervan aantoont. Het is niet totdat je gebalanceerd raakt in alle gebieden dat je in staat zult zijn om meer van jouw eigen spirit in diens volledigheid en uniekheid vast te houden. Het is niet gemakkelijk via welke strekking van de verbeelding dan ook, omdat in een gebied van polariteit succes altijd door herhaling gedefinieerd werd. "Oh, je deed iets prachtigs. Dat is geweldig." Is dit succes? Nee. Niet totdat je het verschillende keren herhaald hebt. Dan keert het zich om in/naar een geloofssysteem, dat is wat wij noemen "GS". Dit krijgt meer van jullie in de moeilijkheden dan dat jullie je mogelijk voor zouden kunnen stellen. Jullie hebben hen altijd gebruikt omdat zij zeer succesvol waren, maar jullie elimineren ook alle andere mogelijkheden. Nu is dat aan het veranderen en wij vertellen jullie dat er reacties zullen zijn met betrekking tot de balans van mannelijke/vrouwelijke energieën.<br /><br />Depolarisatie<br />Een depolarisatie is ook aan het gebeuren, dat jullie allemaal in staat zal stellen je op nieuwe manieren te harmoniseren. Nogmaals, het is niet gemakkelijk. Op het moment dat je probeert om te depolariseren, staan al deze gepolariseerde wezens op en zeggen, "Wacht eventjes. Dit is mijn waarheid, dit is de manier waarop het altijd geweest is, en dit is de manier waarop ik het houd." Dat is de menselijke aard, dus wees niet alleen geduldig met jullie zelf, maar met alle schepselen op de Aarde. Jullie zijn aan het veranderen en jullie veranderen het licht zoals het van Thuis komt en jullie brengen het tot uitdrukking met de prachtige smaken van het ijs, zoals Elrah het noemt. Jullie voorzien het Licht van smaak; dat is ook wat jullie Thuis doen en wij her/erkennen jullie licht. Wij zien jullie; wij weten dat jullie hier specifiek vanwege jullie gaven/geschenken geplaatst zijn. Nu, wat wij jullie vragen om te doen, is om alle bescherming af te &nbsp;nemen die jullie daar geplaatst hebben, zodat jullie een comfortabel leven kunnen hebben en jullie ermee kunnen beginnen, te zijn wie jullie werkelijk zijn. Er is geen verklaring nodig voor de waarheid. Jullie mogen hen niet altijd leuk vinden, of jullie mogen van tijd tot tijd wensen dat jullie hen zouden kunnen verschuiven, maar wij vragen om gewoon te zijn wie jullie zijn. Ervaar al het goede, het slechte, het lelijke en ieder ander deel hiervan, omdat dit het gehele concept van jullie menselijke ervaring is. Jullie zijn op een zoektocht naar schoonheid op de planeet Aard
e. Jullie allemaal kijken om je heen en proberen de schoonheid te vinden die jullie van Thuis kennen en bij gelegenheid vinden jullie hier een stukje van. Wanneer jullie dat doen, lichten wij van Thuis op en we zeggen, "Kijk! Hij heeft schoonheid gevonden. Is dat niet prachtig?" en iedereen glimlacht en verlicht jouw pad voor jou. Reik uit en vind die schoonheid; het is overal om jullie heen en maakt deel uit van wie jullie nu zijn.<br /><br />De Planeet Aarde Opnieuw Inzaaien met Nieuwe Lichtvormen<br />Wij wensen om nu één extra ding nog toe te voegen, want wij hebben over een zeer belangrijke gebeurtenis gesproken dat op de planeet Aarde aan het plaatsvinden is. Het begon feitelijk rondom januari van dit jaar. Want zien jullie, jullie zijn door een gigantisch portaal heen gegaan, dierbaren, door de 12-12-12 helemaal door naar december de 21ste, en jullie kwamen in een nieuwe wereld tevoorschijn, een wereld waar jullie beetje bij beetje aan acclimatiseren en jullie nieuwe comfortzones in deze nieuwe wereld vinden. Het is tamelijk anders dan wat jullie voorheen gezien hebben. Een deel van de reden is, dat vele van de dingen die op jullie pad geplaatst werden om jullie weg te markeren en jullie vertrouwen gegeven hebben, onlangs verwijderd werden. Velen van jullie zijn in staat geweest om jullie reflectie te zien. Jullie hebben jezelf een psycholoog genoemd, of een genezer, of misschien zelfs een lezer. Deze woorden werken niet meer. Jullie zijn veel groter dan al deze reflecties waar jullie naar gezocht hebben in het universum rondom jullie heen. Dus, velen van jullie zijn in paniek geraakt omdat jullie reflectie er niet meer is. Eén van de dingen die er plaatsvonden in deze tijd, is dat er een beschermend schild rondom de Aarde was, welke daar gedurende miljoenen aan jaren geweest is – niet duizenden. Het straalde feitelijk vanuit de planeet Aarde door de piramides op de Aarde heen. Er was een piramide-raster welke een zeer licht magnetisch schild rondom de Aarde creëerde, welke vele van de meteorieten en kometen afhield van het vernietigen van jullie planeet en van het onderbreken van de stroming en de evolutie van het leven op de planeet Aarde. Het is zeer succesvol geweest, want er zijn vele asteroïden en rotsblokken daarbuiten die zeer rechtstreeks op jullie planeet gericht waren en die het niet geraakt hebben. Eerder dit jaar werd dat beschermende schild verwijderd omdat jullie het niet langer meer op dezelfde manier nodig hadden. Wat wij jullie vertellen is, dat er nu iedere dag een wonder gebeurt. Jullie ontvangen nu vele van deze kometen, asteroïden en vlekken van stof vanuit de buitenste ruimte die jullie voorheen niet ontvingen. Hoewel jullie altijd iets tot een kleine gradatie ontvangen hebben, dit jaar is het dramatisch gegroeid en jullie zullen zelfs meer zien in de rest van dit jaar. Waarom? Vanwege de eenvoudige reden dat jullie opnieuw ingezaaid worden. De planeet Aarde begint aan een gehele nieuwe cyclus van leven en deze zijn de zaden van het leven dat opnieuw geplant worden.<br /><br />Toen de Opzichter vanochtend het nieuws aanzette, zag hij dat de globale opwarming nu bewezen is. Er is geen twijfel meer in de wetenschappelijke gedachten waar dan ook dat de globale opwarming veroorzaakt werd door de mensen. Wij vertellen jullie, dierbaren, dat het absoluut waar is. Wij vertellen jullie ook dat jullie het kunnen veranderen en jullie zijn de hoek al omgeslagen. Nu als een gigantische beladen trein die in één richting gaat, terwijl jullie beslissen om een juiste afslag te nemen zal het enige tijd nemen en dat is wat er nu aan het plaatsvinden is. De gehele mensheid is zich aan het aanpassen en begint naar de nieuwe energieën te verschuiven. Iedere keer dat jullie een meteoor binnen zien komen of dat jullie een verhaal horen dat er gisteren een meteoor explodeerde boven dit of dat land, vier dat dan, want het betekent dat de nieuwe zaden van licht geplant worden en dat zij de gehele Aarde veranderen.<br /><br />Welnu, jullie wetenschappers en biologen zijn het absoluut oneens met wat ik zeg. De planeet Aarde, volgens hen, is nog steeds op een stervende cyclus. Jullie verliezen nu soorten op een rap tempo, maar dit is waarom wij het voor jullie opnieuw aanplanten. Nu, het zal tijd nemen voor deze zaden van licht om zich te ontwikkelen, maar jullie zijn degenen die kozen om hier te zijn tijdens deze verandering van de cyclus. Jullie wensten niet om de Aarde uit te wissen en overnieuw te beginnen zoals jullie eerder gedaan hebben. Jullie wilden hier blijven in deze lichamen en hier bewust doorheen lopen. Wij zouden niet trotser op jullie kunnen zijn, want jullie hebben het al een heel stuk gemakkelijker gemaakt dan dat jullie ooit droomden. Wij vertellen jullie dit omdat er een paar dingen gebeurd zijn in de recente dagen en meer zit eraan te komen. Eén daarvan is, dat jullie een enorme aardbeving gehad hebben in een deel van jullie wereld dat jullie Afghanistan of Pakistan (in september) noemen, maar feitelijk vormde het een nieuw eiland. Dit eiland is niet verwacht om hier zeer lang te zijn omdat het weldra in de oceaan terug zal zinken, maar het zal hier lang genoeg zijn. De tektonische platen hebben eenvoudig rondom elkaar heen bewogen, en gedurende die tijd toen deze energieën opbouwden is er een spanning op de Aarde geweest waar jullie je allemaal aan verbonden hadden. Jullie allemaal hebben het leven een klein beetje moeilijker gevonden vanwege de spanning waar de Aarde doorheen ging. Wij kijken naar de vreselijke dingen die er gebeurd zijn en jullie proberen om jullie energie te sturen. Maar vier de Aarde ook, want zij heeft net een gigantische hoeveelheid aan spanning losgelaten en zij stelt een heleboel energie opnieuw in. Nu, waarom kwam dit eiland naar boven? Wel, het eiland is een zeer klein eiland. Het is slechts ongeveer 75cm hoog en ongeveer 60 meter breed wat weer terug naar beneden zal gaan, maar het heeft het naar de oppervlakte gehaald om sterrenstof te verzamelen.<br /><br />De ISON Komeet (Be)Zaait de Aarde met Sterrenstof<br />Jullie hebben een specifieke komeet die eraan komt, waar jullie van weten dat wij daar onlangs over gesproken hebben. Het wordt nu verwacht om jullie op 28 november 2013 te bereiken, welke in de Verenigde Staten de dag van het Dank-geven (Thanksgiving Day) genoemd wordt. Deze komeet gaat de Aarde dichtbij passeren zoals het dat eerder gedaan heeft, maar het zal zoveel sterrenstof op de Aarde sprenkelen dat het herzaaiingsproces feitelijk zichtbaar mag zijn en sommigen mogen het sterrenstof naar beneden vanuit de atmosfeer zien komen. Dat stof draagt leven. Deze zijn de sterren zaaiingen van de planeet Aarde in de nieuwe cyclus, op de Nieuwe Aarde, degene die op het punt stond te sterven maar jullie veranderden van gedachten. Jullie werden wakker vanuit de droom en namen jullie verordening als bewuste scheppers en hier zijn jullie, rondlopend op de nieuwe Aarde zeggende, "Waarom is alles niet hetzelfde? Waarom voel ik me depressief? Waarom kan ik mijn licht niet zien?" Jullie hebben er geen idee van hoeveel jullie al gedaan hebben. Jullie hebben het spel al gewonnen, dierbaren. Wij weten dat het niet zo aanvoelt. Wij weten dat het voor velen moeilijk is om alleen maar te overleven, maar jullie hebben er geen idee van wat er eerder gebeurde. Meer dan 90% van de planeet Aarde zou volledig uitgeroeid geweest zijn en het zou zeer gelijk geweest zijn aan hoe jullie Mars vandaag de dag kennen. Nochtans, hier zijn jullie, gereed om in/naar deze volgende fase van het leven te lopen. Loop erin met jullie ogen open. Vier het bij iedere gelegenheid, want jullie zijn de grootste engelen die er ooit geleefd hebben. Het is onze eer om hier te zijn en tegen jullie te spreken en jullie te helpen herinneren wie jullie zijn en waarvoor jullie naar de Aarde kwamen om te brengen, omdat nu de tijd is. Herinner je de energie in de zaal en wanneer jullie het nieuws aanzetten en enige wereldgebeurtenissen zien, denk dan na over de energie in de zaal. Zal de energie van de mensheid dat toestaan te gebeuren? Weet
dat jullie stem en jullie hart een groot verschil maakt op de planeet Aarde. Het is geen nummerspel, het is een energetisch spel. Terwijl jullie leren om jullie harten zelfs sneller te verbinden door de hulp van technologieën – jullie hebben de technologieën niet nodig, zij leren jullie eenvoudig hoe het te gebruiken … hoe jullie eigen harten te gebruiken om een wereld van bewustzijn op de planeet Aarde te creëren. Jullie zijn formidabel … elk en iedereen van jullie en wij hopen dat jullie die pracht en die speciaalheid en uniekheid voelen die jullie allemaal dragen. Jullie zijn spirits van Thuis die doen alsof zij mensen zijn maar wij weten wie jullie zijn en wij zijn hier om jullie daar slechts aan te herinneren.<br />Het is met de grootste eer dat wij jullie vragen om elkaar met respect te behandelen. Koester elkaar bij iedere kans. Geniet van deze komeet die eraan komt en speel goed met elkaar.<br /><br />Espavo.<br />De Groep<br /><br />Vertaling: Cobie de Haan – http://www.denkmetjehart.blogspot.nl/<br /><br />http://lightworker.com/beacons/2013/2013_10-EnergyintheRoom.php<br /><br /><br />Geplaatst door Ulla<br /><div><br /></div>
E.B.http://www.blogger.com/profile/02523809080862620833noreply@blogger.com
tag:blogger.com,1999:blog-4199844065194780647.post-39082564231871993142013-10-03T09:49:00.003+02:002013-10-03T10:16:11.260+02:00"Liefde Is een Natuurlijke Staat van Zijn" – Ronna Herman<div style="color: #5c0700; font-family: Helvetica; font-size: 14px;"><span style="letter-spacing: 0.0px;">Doorgegeven via Ronna Herman, LM-10-2013 (Oktober 2013)</span></div><div style="color: #5c0700; font-family: Helvetica; font-size: 14px; min-height: 17px;"><span style="letter-spacing: 0.0px;"></span><br /></div><div style="color: #5c0700; font-family: Helvetica; font-size: 14px; min-height: 17px;"><span style="letter-spacing: 0.0px;"></span><br /></div><div style="color: #5c0700; font-family: Helvetica; font-size: 14px;"><span style="letter-spacing: 0.0px;">Geliefde meesters, vergeet nooit: Liefde is een natuurlijke staat van Zijn. Liefde is een levensonderhoudende, ingeboren conditie. Wanneer liefde de uitstralende kracht in jullie leven is, verdwijnt angst. Angst wordt gecreëerd door de afwezigheid van liefde. Angst is een staat van de geest gecreëerd door in te tappen op lagere frequentie, verwrongen, gedachtevormen. Wanneer jij je naar binnen keert en intapt op die bron van liefde binnenin jouw Heilige Hart, doordringt het eerst jouw Innerlijke Wezen; het overblijfsel straalt dan uit in/naar de wereld. Als een resultaat, zullen jullie beginnen te zien door ogen welke gefilterd worden door liefdevolle energie, wat zal veranderen hoe je naar de mensen in jouw leven kijkt … het zal ook hoe jij de uitdagingen en kansen van iedere dag hanteert, beïnvloeden … een overtrek van liefdevolle energie creëert wonderen.</span></div><div style="color: #5c0700; font-family: Helvetica; font-size: 14px; min-height: 17px;"><span style="letter-spacing: 0.0px;"></span><br /></div><div style="color: #5c0700; font-family: Helvetica; font-size: 14px;"><span style="letter-spacing: 0.0px;">Om een Zelfmeester te worden, moet je proberen om de rechter en linker hemisferen van jouw brein te integreren zodat je toegang mag krijgen tot jouw Heilige Geest. Het is ook belangrijk dat je de mannelijke/vrouwelijke attributen en deugden van het volmaakte Adam en Eva Kadmon sjabloon van jouw universele OverZiel-Zelf integreert. (ADAM=ATOOM * EVA=EVOLUTIE).</span></div><div style="color: #5c0700; font-family: Helvetica; font-size: 14px; min-height: 17px;"><span style="letter-spacing: 0.0px;"></span><br /></div><div style="color: #5c0700; font-family: Helvetica; font-size: 14px;"><span style="letter-spacing: 0.0px;">Alsjeblieft, neem een paar momenten om rustig te zitten en naar binnen te keren terwijl jij je focust op jouw Heilige Hart Centrum. Voel de uitbreiding van jouw Zonnekracht Centrum terwijl je dieper en dieper in jouw Heilige Hart Kamer gaat. Voel de overweldigende liefde welke langzaam door jouw lichaam heen uitstraalt, want jullie zijn nu verbonden met jullie Diamanten Kern God Cel, welke het kostbare Zaad Atoom bevat van jouw Goddelijke Essentie. Daarin is een onvermoeibare voorraad van Adamantine Deeltjes wachtend op jou om hen te activeren met jouw liefdevolle intentie. Het is een tastbare ervaring, geliefden. Het is echt, en het is het meest wonderbaarlijke, gelukzalige gevoel dat je ooit zult ervaren terwijl je in een aards voertuig verblijft, want je zult ingetapt hebben op de zuivere liefdevolle Essentie van onze Moeder/Vader God.</span></div><div style="color: #5c0700; font-family: Helvetica; font-size: 14px; min-height: 17px;"><span style="letter-spacing: 0.0px;"></span><br /></div><div style="color: #5c0700; font-family: Helvetica; font-size: 14px;"><span style="letter-spacing: 0.0px;">Jullie op koolstof gebaseerde lichaam keert zeer geleidelijk terug naar de opsilicium/kristallijne gebaseerde&nbsp;vorm van jullie volmaakte LichtLichaam. Op het één of andere niveau, streven alle menselijke Wezens naar een Ziel-bezielde persoonlijkheid en eenheid met zijn/haar Ziel Zelf en OverZiel-Hogere Zelf. Of jij je er nu wel of niet bewust van bent, een geheugen Zaad Atoom is diep binnenin de Diamanten Kern God Cel van iedere ziel op Aarde begraven … een innerlijk verlangen om naar&nbsp;kosmische afstemming&nbsp;te streven en deze tot stand te brengen. Jouw persoonlijke vijfdimensionale Piramide van Licht is jouw hemelse heiligdom waar je geleidelijk aan zult beginnen om de frequenties, de attributen en kwaliteiten van de hogere vierde dimensie te integreren, en uiteindelijk de intrede niveaus van de vijfde dimensie. Binnenin deze hogere rijken van bestaan, zijn er subdimensies van&nbsp;Licht, Heilig vuur, geluid en kleur.</span></div><div style="color: #5c0700; font-family: Helvetica; font-size: 14px; min-height: 17px;"><span style="letter-spacing: 0.0px;"></span><br /></div><div style="color: #5c0700; font-family: Helvetica; font-size: 14px;"><span style="letter-spacing: 0.0px;">ZONNE VUUR:&nbsp;Niets kan aan de straling en de magnetische invloed van het verheven Scheppers Licht ontsnappen dat nu ons Sub-universum, galaxy, zonnesysteem, de Aarde en de mensheid doordringt. De&nbsp;Kosmische Stralen van Scheppers Licht&nbsp;zullen jullie bewustzijn verhogen, en zullen jullie afstemming met de hogere wijsheid van de Kosmische Geest versnellen, daardoor desleutels en codes van ascentie&nbsp;aanstekend. Het Opperste Schepper bewustzijn is vooruit STRAAL-verbredend in/naar het universum via de grote Aartsengelen via krachtige kosmische stromingen. Deze stromingen werden de&a
mp;nbsp;Rivier van het Leven&nbsp;genoemd. Het is belangrijk te begrijpen dat er&nbsp;SCHEPPER STRALEN&nbsp;zijn alsook&nbsp;GOD STRALEN. Er is een Gouden Galaxy imperium dat heerst over iedere Sub-universele wereld. Twee grote Wezens worden de Opperste Overziel van een Sub-universum … een toegewezen Vader/Moeder God … die verblijven binnenin de&nbsp;Sub-universele, Grote Centrale Zon.</span></div><div style="color: #5c0700; font-family: Helvetica; font-size: 14px; min-height: 17px;"><span style="letter-spacing: 0.0px;"></span><br /></div><div style="color: #5c0700; font-family: Helvetica; font-size: 14px; min-height: 17px;"><span style="letter-spacing: 0.0px;"></span><br /></div><div style="color: #5c0700; font-family: Helvetica; font-size: 14px; min-height: 17px;"><span style="letter-spacing: 0.0px;"></span><br /></div><div style="color: #5c0700; font-family: Helvetica; font-size: 14px;"><span style="letter-spacing: 0.0px;">Tijdens dit tijdperk van monumentale transformationele verandering, worden de Opperste Schepper Stralen,&nbsp;krachtige stromen van Goddelijk Bewustzijn&nbsp;bevattend, in/naar de Grote Centrale Zon van elk universum gestraald. Deze hogere frequentie Stralen van Schepper Licht worden dan voort gestuurd in/naar de&nbsp;zonnen&nbsp;welke ieder Sub-universum OverLichten. Van binnenuit de Heilige Hart kern van onze Vader/Moeder God, worden deze pas bezielde kosmische Stralen, welke de nieuwe Goddelijke Blauwdruk voor dit Sub-universum bevatten, dan naar buiten toe uitgestraald in/naar ieder opvolgende galaxy. Deze krachtige nieuwe Stralen passeren dan door de centrale zon van ieder zonnesysteem, de zon van iedere planeet, en uiteindelijk naar de mensheid op de planeet Aarde.</span></div><div style="color: #5c0700; font-family: Helvetica; font-size: 14px; min-height: 17px;"><span style="letter-spacing: 0.0px;"></span><br /></div><div style="color: #5c0700; font-family: Helvetica; font-size: 14px;"><span style="letter-spacing: 0.0px;">Velen van jullie voelen zich overweldigd en kunnen niet begrijpen wat al deze gecompliceerde informatie met jullie persoonlijk te maken heeft. Wij verzekeren jullie geliefden, dat een ieder van jullie beïnvloed wordt door de invoering van hogere frequentie energie, of je dat nu wel of niet gelooft. De mensheid is in het midden van een grote evolutionaire verandering, welke vele tests en uitdagingen zal omvatten, alsook wonderbaarlijke kansen. Jullie leren om gaven en bekwaamheden te gebruiken die gedurende eeuwen voorbij eeuwen sluimerend hebben gelegen. Jullie worden niet be/veroordeeld door jullie score of niveau en authenticiteit terwijl jullie in/naar de rijken van verlichte waarheid gaan, slechts door jullie intentie.</span></div><div style="color: #5c0700; font-family: Helvetica; font-size: 14px; min-height: 17px;"><span style="letter-spacing: 0.0px;"></span><br /></div><div style="color: #5c0700; font-family: Helvetica; font-size: 14px;"><span style="letter-spacing: 0.0px;">Ieder persoon die channelt of informatie voortbrengt, zal een volgende vinden voor het niveau van kennis welke zij geven … veel van wat er voorheen niet voor jullie beschikbaar was … inzichten, gereedschappen en methoden die jullie nodig zullen hebben om de spiraal van ascentie over te steken. Soms zullen zij de onschuld van spirit voortbrengen, een vriendelijke liefdevolle natuur welke resoneert met onvoorwaardelijke liefde, als een stralend voorbeeld van een waar meester. Anderen kunnen de lessen van het onderscheidingsvermogen leren, wat vrij mogelijk via pijnlijke ervaringen zal zijn, zodat je ertoe zult komen te beseffen dat je niet langer jouw waarheid of macht weg kunt geven aan een ander.</span></div><div style="color: #5c0700; font-family: Helvetica; font-size: 14px; min-height: 17px;"><span style="letter-spacing: 0.0px;"></span><br /></div><div style="color: #5c0700; font-family: Helvetica; font-size: 14px;"><span style="letter-spacing: 0.0px;">Het is tijd dat steeds meer van jullie, diegenen die enige van de verdraaiingen binnenin het LichtPad opgeruimd hebben, welke uitbreidt vanaf jouw Kroon Chakra naar jouw Goddelijke IK BEN Aanwezigheid/God Zelf, beginnen om jullie&nbsp;telepathische vermogens&nbsp;te ontwikkelen. Jullie intuïtie en geïnspireerde gedachten nemen toe omdat jullie nu luisteren naar de fluisteringen van jullie Ziel Zelf. Het is een wonderbaarlijke gelegenheid wanneer je gereed en in staat bent om je opnieuw te verbinden met de vele facetten van jouw Goddelijke Zelf.</span></div><div style="color: #5c0700; font-family: Helvetica; font-size: 14px; min-height: 17px;"><span style="letter-spacing: 0.0px;"></span><br /></div><div style="color: #5c0700; font-family: Helvetica; font-size: 14px;"><span style="letter-spacing: 0.0px;">Gedurende de voorbije dertig jaren of zo, werden een grote variëteit van liefdevolle, toegewijde boodschappers en leraren naar buiten in/naar de arena van publiekelijke dienstbaarheid geduwd om jullie toegang te geven tot de veelvoudige nieuwe kosmische informatie dat voort begon te gutsen toen de etherische sluier of de quarantaine van de Aarde opgeheven werd. Nochtans, met de grote variëteit van nieuwe informatie, veel van wat in harmonie was/is met de concepten en leringen van de Hiërarchie en Wezens van Licht, was/is er nog steeds informatie dat in gedachtevormen naar voren wordt gebracht welke door de geloofssystemen en de werkelijkheid van de boodschapper gefilterd worden … informatie welke tegenstrijdig en verwarrend is … sommige deels waar, veel beschaduwde waarheid, en zelfs enige verdraaide hersenschimmen die opgepikt werden vanuit de mythen van het massa bewustzijn. Lang geleden, gaven wij jullie een waarschuwing:<b> "Verwerk altijd wat voor nieuwe leringen dan ook door jullie Heilige Hart/Geest voordat je het als jouw waarheid accepteert." Het onderscheidingsvermogen is een integraal deel van Zelf-meesterschap.</b></span></div><div style="color: #5c0700; font-family: Helvetica; font-size: 14px; min-height: 17px;"><span style="letter-spacing: 0.0px;"></span><br /></div><div style="color: #5c0700; font-family: Helvetica; font-size: 14px;"><span style="letter-spacing: 0.0px;">Wat er nu voor diegenen van jullie in de voorhoede gebeurt, de Wegwijzers, is dit: Jullie gingen door het proces van loslating heen van alles dat jullie dachten dat belangrijk was in jullie driedimensionale werkelijkheid, jullie niet werkende relaties en jullie niet essentiële bezittingen opgevend. Jullie gewaarwording van wat en wie jullie zijn heeft zich verbeterd en enorm uitgebreid terwijl jullie in/naar harmonie en fijnafstemming met jullie Hogere Zelf gingen – geleidelijk aan toegang verkrijgend tot meer verfijnde energie, hogere frequenties, nieuwe informatie en grotere wijsheid. Als een resultaat, raakten jullie uiteindelijk meer comfortabel binnenin jullie vierde dimensionale werkelijkheid terwijl jullie door alle negatieve emotionele energieën heen werkten die naar boven kwamen bubbelen van diep binnenuit jullie onderbewuste geest, ouderwetse inzichten eruit vegend en transmuterend. De pulserende, transformerende Lichtfrequenties weerkaatsten ook door de dieptes van jullie cellulaire structuur heen en begonnen om alle angstige en beperkende gedachtevormen los te breken welke zich door de eeuwen heen opeengestapeld hadden … hen in beroering brengend, hen naar buiten plaatsend om losgelaten en vervangen te worden met Goddelijke Licht inhou
d.</span></div><div style="color: #5c0700; font-family: Helvetica; font-size: 14px; min-height: 17px;"><span style="letter-spacing: 0.0px;"></span><br /></div><div style="color: #5c0700; font-family: Helvetica; font-size: 14px;"><span style="letter-spacing: 0.0px;">Velen van jullie dragen oude, pijnlijke herinneringen van verraad en achterlating van hoe jullie uiteindelijk verstrikt werden binnenin het fysieke lichaam en jullie je niet langer meer naar eigen goeddunken terug konden trekken. Jullie waren vergeten dat het jullie opdracht was om je te focussen op Spirit en om Spirit te integreren binnenin het fysieke lichaam … om een verlenging te worden van jullie Goddelijke Aanwezigheid in de manifestatie, het leven ontwikkelend en perfectionerend in de fysieke expressie … via het mentale, emotionele, astrale/verlangende lichaam door het geschenk van de vrije wil. Dit is waar het experiment scheef ging, en een liefde/haat relatie met het fysieke voertuig begon, welke doorgegaan is en zich door de eeuwen heen vergrootte. Kijk om je heen naar de mensheid in z'n algemeenheid. Hoe ver jullie gevallen zijn van de volmaakte, magnifieke voertuigen waarin jullie je eerst op de planeet Aarde belichaamden … het prachtige ontwerp, de verbijsterende, ingewikkelde structuur welke jullie oorspronkelijk bewoonden.</span></div><div style="color: #5c0700; font-family: Helvetica; font-size: 14px; min-height: 17px;"><span style="letter-spacing: 0.0px;"></span><br /></div><div style="color: #5c0700; font-family: Helvetica; font-size: 14px;"><span style="letter-spacing: 0.0px;">Daar waren diegenen van jullie die grote leiders zijn geweest, uitoefenaars van macht en autoriteit in vele vroegere levens. Jullie zweerden voorafgaand aan de incarnatie van dit leven dat jullie, wederom, de uitdaging zouden accepteren en dat jullie deze keer zouden slagen. Jullie kunnen zien wat er gewrocht is door misbruik van deze geschenken. Wanneer gaan diegenen die nu aan de macht zijn, deze natuurlijke leiders die altijd naar voren lijken te komen om de mensheid te dirigeren en te beïnvloeden, ontwaken en zich realiseren wat een groot geschenk er aan hen gegeven werd? Zij moeten beseffen dat deze geschenken van hen afgenomen zullen worden, en uiteindelijk tegen hen gekeerd zullen worden, als zij niet de verantwoordelijkheid nemen voor de grote eer welke aan hen geschonken werd, en ermee beginnen om hun bekwaamheden naar behoren ten gunste van iedereen te gebruiken?</span></div><div style="color: #5c0700; font-family: Helvetica; font-size: 14px; min-height: 17px;"><span style="letter-spacing: 0.0px;"></span><br /></div><div style="color: #5c0700; font-family: Helvetica; font-size: 14px;"><span style="letter-spacing: 0.0px;">Er zijn velen van jullie die de potentiële talenten bezitten om bekwame genezers en zorgdragers te worden … een zeer eerbare manier om de mensheid te dienen. Velen van jullie gebruiken deze geschenken/gaven zoals zij bedoeld waren om gebruikt te worden, maar velen meer hebben profijt genomen van de massa's en hun kennis en bekwaamheden misbruikt om de mensheid te controleren en om grote sommen geld te verzamelen. En er is een misvatting dat het zijn van een dienaar of zorggever van de mensheid geen waardige taak of inspanning is, en op velen wordt neergekeken of er wordt profijt van genomen als zijnde "minder dan" of niet zo belangrijk als diegenen die andere plichten of roepingen uitvoeren. Vergis je niet, deze geachte, onzelfzuchtige Zielen zijn integraal voor het welzijn van de mensheid en zijn ook Goddelijke afgezanten van de Schepper.&nbsp;&nbsp;</span></div><div style="color: #5c0700; font-family: Helvetica; font-size: 14px; min-height: 17px;"><span style="letter-spacing: 0.0px;"></span><br /></div><div style="color: #5c0700; font-family: Helvetica; font-size: 14px;"><span style="letter-spacing: 0.0px;">Diegenen van jullie die kwamen met een overweldigende liefde voor de Schepper en jullie prachtige planeet hebben een grote verantwoordelijkheid voor de Aarde gevoeld.</span></div><div style="color: #5c0700; font-family: Helvetica; font-size: 14px; min-height: 17px;"><span style="letter-spacing: 0.0px;"></span><br /></div><div style="color: #5c0700; font-family: Helvetica; font-size: 14px;"><span style="letter-spacing: 0.0px;">Jullie hebben altijd geweten (zelfs voordat het een populair geloof of een geaccepteerd concept was) dat de Aarde een levende, ademhalende entiteit is. Jullie voelen een grote affiniteit voor de natuur en voor de wonderbaarlijke variëteit en de grandeur van de flora en fauna welke de Aarde Moeder als een geschenk aan de mensheid aanbiedt. Velen van jullie voelen een diepe persoonlijke pijn, bijna als een aanval op jullie eigen Wezen, aangaande het misbruik, de verwaarlozing en de egoïstische vernietiging welke de mensheid op dit eens volmaakte, zuivere paradijs gewrocht heeft. Jullie zijn degenen die zich het meest vreedzaam voelen in de bergen, in de wildernis of op de kust zittend kijkend naar het wonder van de golven als zij schuimkoppen, pulseren en stromen, proberend jullie ongezonde planeet gerust te stellen.</span></div><div style="color: #5c0700; font-family: Helvetica; font-size: 14px; min-height: 17px;"><span style="letter-spacing: 0.0px;"></span><br /></div><div style="color: #5c0700; font-family: Helvetica; font-size: 14px;"><span style="letter-spacing: 0.0px;">Stuur jullie liefdevolle energie voort, dierbaren … voel de machtsgolf via jullie Wezen terwijl jullie de hoogst mogelijke frequenties binnenbrengen, en zend dan deze genezende/herstellende energie omlaag in/naar de Aarde. Visualiseer de genezende/het herstellende, transformerende Licht door het etherische web van de Aarde heen, stromend, opruimend en genezend/herstellend. Dit is jullie missie, jullie deel van het Goddelijke Plan. Jullie weten wie jullie zijn. Je zult weten dat dit jouw missie is door de vreugde, sereniteit en het gevoel van vreedzaamheid dat je voelt als jij jezelf toestaat om een instrument van genezing/herstel voor de Moeder Aarde te zijn.</span></div><div style="color: #5c0700; font-family: Helvetica; font-size: 14px; min-height: 17px;"><span style="letter-spacing: 0.0px;"></span><br /></div><div style="color: #5c0700; font-family: Helvetica; font-size: 14px;"><span style="letter-spacing: 0.0px;">Sommigen van jullie hebben onsamenhangende en verstorende gedachten ontvangen, en dromen helder en in groot detail. Wij vertellen jullie dat jullie toegang beginnen te krijgen tot enige van jullie parallelle levens, sommigen van jullie Hogere Zelf, Vonken van Licht die andere dimensies ervaren. Velen van jullie die aangeduid zouden kunnen worden als zijnde "op het snelle spoor van ascentie" zijn in het proces van het integreren van steeds meer fragmenten van jullie Hogere Zelf, en als een resultaat, kan je veel verwarrende of tegenstrijdige informatie ervaren. Soms, kan je verdraaide informatie en gedachtevormen ervaren die jou niet lijken toe te behoren, en andere keren, kan je wonderbaarlijke inzichten en diepgaande nieuwe concepten ontvangen. Sta deze nieuwe concepten toe om langzaam in/naar jullie bewustzijn te filteren, en als zij als waarheid binnenin jullie Heilige Hart en Geest resoneren, is het passend om de nieuwe kennis te integreren en er gebruik van te maken. Echter, net zoals met de emoties en gedachten die van binnenuit jullie eigen Wezen opwellen die gebaseerd zijn op angst of negativiteit van wat voor soort dan ook, zie de gedachtevormen
die niet op liefde of op vreugde gebaseerd zijn onmiddellijk getransmuteerd worden in/naar zuivere, Goddelijke Licht substantie en laat hen dan los.</span></div><div style="color: #5c0700; font-family: Helvetica; font-size: 14px; min-height: 17px;"><span style="letter-spacing: 0.0px;"></span><br /></div><div style="color: #5c0700; font-family: Helvetica; font-size: 14px;"><span style="letter-spacing: 0.0px;">Mijn dappers strijders, raak niet ontmoedigd. Nu is de tijd om het geschenk van de Eerste Straal van de Goddelijke Wil/Macht naar voren te trekken. Jullie worden beproefd en getest om te zien of jullie op kunnen staan tegen jullie grootste angsten en hen kunnen overwinnen, en om te zien of jullie de volledige omvang van Schepper Licht kunnen en zullen accepteren dat aan jullie aangeboden wordt. Jullie maken dramatisch vooruitgang. De schaduwen en duistere hoeken van de Aarde en de geesten van de mensheid-in-het-algemeen zullen niet in staat zijn om de straling van Schepper Licht voor veel langer te weerstaan. Houd jullie standvastig aan jullie visie vast. Heb moed en bemoedig anderen terwijl jullie onbeschroomd in/naar het Licht van de toekomstige wereld marcheren. Wij staan naast jullie en omwikkelen jullie met een aura van Gods Liefde,</span></div><div style="color: #5c0700; font-family: Helvetica; font-size: 14px; min-height: 17px;"><span style="letter-spacing: 0.0px;"></span><br /></div><div style="color: #5c0700; font-family: Helvetica; font-size: 14px;"><span style="letter-spacing: 0.0px;">IK BEN Aartsengel Michael.&nbsp;</span></div><div style="color: #5c0700; font-family: Helvetica; font-size: 14px; min-height: 17px;"><span style="letter-spacing: 0.0px;"></span><br /></div><div style="color: #5a1c00; font-family: Helvetica; font-size: 14px;"><span style="color: #5c0700; letter-spacing: 0.0px;">Vertaling: Cobie de Haan -</span><span style="letter-spacing: 0.0px;">&nbsp;&nbsp;<a href="http://www.denkmetjehart.blogspot.nl/"><span style="color: #5a1c00; letter-spacing: 0px;">http://www.denkmetjehart.blogspot.nl/</span></a></span></div><div style="color: #5c0700; font-family: Helvetica; font-size: 14px; min-height: 17px;"><span style="letter-spacing: 0.0px;"></span><br /></div><div style="color: #5c0700; font-family: Helvetica; font-size: 14px;"><span style="letter-spacing: 0.0px;">Transmitted through Ronna Herman</span><span style="color: #5a1c00; letter-spacing: 0.0px;">&nbsp;<a href="http://www.ronnastar.com/"><span style="letter-spacing: 0px;">http://www.ronnastar.com/</span></a></span><span style="letter-spacing: 0.0px;">&nbsp;* Copy freely and share. However, I claim the universal copyright for this article in the name of Archangel Michael. WE OFFER ARCHANGEL MICHAEL’S MESSAGES ON OUR WEBSITE AS A GIFT; HOWEVER, WE DO APPRECIATE YOUR DONATIONS TO HELP DEFRAY OPERATING EXPENSES AND POSTAGE FEES FOR THE FREE LOVE PACKETS WE SEND AROUND THE WORLD.</span></div>
E.B.http://www.blogger.com/profile/02523809080862620833noreply@blogger.com
tag:blogger.com,1999:blog-4199844065194780647.post-63778531520755069382013-06-22T18:16:00.002+02:002013-06-22T18:40:08.550+02:00Maria Magdalena over “Lust en Liefde”- Pamela Kribbe<span style="font-size: large;">Juni 2013 / Pamela Kribbe<br /><br /><br />Lieve mannen en vrouwen, ik geef jullie allemaal een eregroet. Ik ben hier in jullie midden als een ziel, als een vrouw, als een zuster. Ik ben één met jullie, en ben mens geweest, ik ken van binnenuit alle gevoelens die jullie vandaag de dag hebben. Zij zijn mij niet vreemd.<br /><br /><br />Wat mij het meest opvalt, nu dat ik naar het leven op de Aarde kijk vanaf deze zijde, is de kostbaarheid van het leven op Aarde. De kwetsbaarheid van het zijn van een mens, de pijn en de verwondingen die je doorleeft terwijl je op Aarde bent, en daar tegenover staand, jouw ongelooflijke moed, jouw onwankelbare verlangen voor Licht en Liefde, jouw doorzettingsvermogen en vreugdevolle zeges. Dat karakteriseert nu voor mij het leven op Aarde. Ik zie jullie als moedige engelen welke die ervaring, dat avontuur, op jullie nemen.<br /><br /><br />Wanneer je afdaalt in/naar het aardse leven, kom je bijna altijd vanuit een Rijk welke trilt op een hoger niveau dan de menselijke maatschappij dat nu op Aarde doet. Ergens diep binnenin, zeg je “ja” tegen het ontmoeten van deze Aardse energie. Je maakt de beslissing: “Ik ga dit op me nemen”: de dans met het leven op Aarde, welke ten dele een dans met de duisternis is, met angst, weerstand, eenzaamheid, en het gevoel van verloren te zijn. Je neemt dat risico, en ik kan nu zien waarom. Ondanks al het lijden, de inspanningen, de zwaarte, is er nergens een plaats zo diep, zo rijk, en zo intens als wanneer je in de materie, in de vorm belichaamd bent. Vaak, echter, wil jij jezelf van de vorm scheiden en eraan voorbij gaan, om te versmelten met iets groters, iets hogers. Je zoekt om bevrijd te worden van de grenzen van het aardse leven. Maar ik zie de schoonheid van jullie zoals jullie zijn, als aardse mensen: man, vrouw, kind, of volwassene. In die specifieke vorm welke jullie hebben, stralen jullie het Licht van de Schepping uit. Veel spirituele tradities hebben zich gefocust op de transcendentie van de menselijke vorm: “het lichaam is niet goed, het is geen boodschapper van de waarheid; de emoties zijn verdacht, passies zijn godsonmogelijk; seksualiteit is een bron van verleiding, ja zelfs giftig.” Het volledige aardse bestaan was feitelijk verzwakt en beroofd van diens heiligheid door dit type van denken en dit gebeurde vanuit een verlangen naar controle.<br /><br /><br />Er zijn machten op de Aarde geweest die de controle over het leven wilden. En om controle over de mensen, over het leven uit te oefenen, bereik je dat het beste op de manier van het denken: via ideeën en beelden die je uitdraagt, die je gebruikt om te indoctrineren. Mentale controle is veel meer allesomvattend dan manipulatie door fysieke macht/kracht. Je kunt mensen diep in hun zielen aanraken en hen veranderen wanneer je bepaalde beelden over wie zij zijn voor hen plaatst, over hun waardigheid of onwaardigheid, en de goedheid of “slechtheid” (boosaardig) van hun natuurlijke impulsen.<br />Jullie zijn op die manier zeer diep beïnvloed, en vanwege die conditionering begonnen jullie het leven op Aarde op vele manier te zien als onwaardig. Dit is aan jullie geleerd, en onbewust dragen jullie die impressies nog steeds met jullie mee. Zij hebben nog steeds een invloed op hoe jullie over jezelf denken, hoe jullie je voelen over jullie lichaam, jullie lusten, verlangens, emoties en jullie passie.<br /><br /><br />Vandaag de dag beginnen de dingen wat te on
tdooien; oude ideeën staan op de rand van instorten. Dit komt omdat steeds meer mensen ontwaken, het verlangen voelen om echt zichzelf te zijn. Deze nieuwe golf van energie laat mensen individueel ontwaken, de één na de ander, en terug naar jullie natuurlijke zelf, terwijl jullie deel uitmaken van de Aarde. Jullie lichaam maakt deel uit van de Aarde: jullie seksualiteit, jullie instincten, de taal van jullie lichaam maken deel uit van de Aarde. Jullie aardse natuur kan niet onbepaald ontkend worden; het is een levensvatbaar deel van de Schepping.<br />En hoe staan de dingen met jullie in die verbinding, tussen het lagere en hogere? Traditioneel, werd aan jullie verteld dat spiritualiteit te maken had met “het hogere”, en vaak ook met dienstbaarheid aan een ideaal – jij in de dienst van iets hogers – zoals jij jezelf ten dienste plaatst van jouw buren en van jouw leefgemeenschap. En het lagere werd vergeleken met wat ego-georiënteerd is, het focussen op jezelf, jouw eigen verlangens nastreven. Als jij jouw eigen geaardheden volgde, raakte je “van het spoor af”; het egogeoriënteerde was beladen met zonde en oordeel.<br /><br /><br />Nu, echter, zijn jullie te midden van een transformatie in het denken over spiritualiteit. Jullie voelen die oproep voor verandering vanuit jullie gehele wezen, en jullie zijn hier gekomen om de ontwaking van het bewustzijn op de Aarde te ondersteunen. Voordat jullie de sprong in/naar jullie huidige leven maakten, voelden jullie het&nbsp;potentieel&nbsp;van een fundamentele verschuiving in deze tijd plaatsvinden. Jouw ziel voelde de trekkracht hiervan en je besloot: “Ik wil hier deel van uitmaken, dus hier ga ik weer.” De dominantie van het oude bewustzijn is, als het ware, tot de limiet uitgestrekt. De dingen zouden nu anders moeten zijn. Zelfs het voortdurende voortbestaan van de mensheid, de natuur, en de harmonie met de Aarde is ervan afhankelijk.<br />Dit proces van ontwaking en transformatie vraagt dat jullie je naar het zogenoemde lagere in jullie zelf keren en om er een volledige andere waarde aan toe te wijzen. En wat betekent dat naar het lagere keren? Verbinding maken met jouw lichaam, met jouw buik, met jouw gevoelens – het her/erkennen van jouw eigen dierlijke natuur.<br /><br /><br />Als menselijke wezens, hebben jullie gedurende zo’n lange tijd in jullie hoofd geleefd dat jullie de verbinding verloren zijn met wat ik zou willen noemen jullie “dierlijkheid”, het dierlijke, instinctieve deel van jullie. Die term roept onmiddellijk bepaalde associaties op, maar wat is “dierlijkheid” nu echt? Dieren hebben geen mentale energie zoals mensen dat hebben. Zij leven vanuit het instinct, maar dat instinct is veel meer geavanceerd, een veel fijner gereedschap dan over het algemeen aangenomen wordt door mensen. Instinct zit in jullie buik. Instinct helpt je direct te bespeuren hoe iets voor jou aanvoelt: als het goed aanvoelt of als het afstotelijk aanvoelt; of het je iets begerenswaardig brengt of als je liever hebt dat het weggaat. Maar wat moeilijk is voor mensen om te doen, is om op hun instinct te vertrouwen, en soms kunnen zij het niet langer meer voelen. Aldus hebben jullie zo sterk vanuit jullie hoofd geleefd dat jullie de verbinding met jullie instinct verloren zijn, de wijsheid van jullie dierlijke aard.<br /><br /><br />Jullie moeilijke relatie met jullie eigen dierlijkheid, het dier binnenin jullie, toont zichzelf duidelijk in het gebied van de seksualiteit. Wat gebeurt er wanneer mensen een intieme, seksuele relatie met elkaar aangaan? In een vriendschap, waar er geen seksualiteit is, kan je tot enige mate buiten het gebied van het instinctieve blijven, de dierlijke natuur. Je kunt je vanuit het hoofd verbinden, en wanneer de verbinding zich verdiept, ook vanuit het hart. Maar wanneer het gebied van de seksualiteit geopend is tussen twee mensen, zijn er andere machten in het spel. Er is een instinctieve aantrekkingskracht op het fysieke niveau, een aantrekkingskracht tussen tegengestelden, dat weinig te maken heeft met het hoofd en ook niet noodzakelijkerwijs met het hart. De macht van hun seksuele passie maakt mensen vaak angstig en zij kunnen op twee manieren reageren. De aantrekkingskracht kan zo een angst inboezemen van het verliezen van de controle, van het verliezen van jezelf, dat jij je afsluit en je terugtrekt. Of je gaat met de stroming van de aantrekkingskracht mee, maar je blijft gefocust op de sensaties van lust die je in jouw lichaam hebt en je opent jezelf niet tot de diepgaande intimiteit welke de seksualiteit jou in/naar kan initiëren. Het is zeldzaam dat twee mensen de intimiteit en de verbinding op de beide niveaus van hun dierlijke aard en van hun hart kunnen ervaren.<br /><br /><br />Dit is zo jammer, want seksualiteit kan waarlijk de toegangspoort zijn naar een diepgaande mix van spirituele en menselijke liefde. Waarom is het zo moeilijk voor mannen en vrouwen om de heilige en genezende aspecten van seksualiteit te ervaren? Wanneer het aankomt op de fysieke, de seksuele instincten, zijn jullie opgegroeid met allerlei soorten taboes en verbodsbepalingen. Dat is begonnen te veranderen gedurende een paar decennia, maar er is nog steeds geen echte vrijheid in dat gebied. Kan jij je op je gemak voelen met de sensaties van lust die je ervaart? Kan je van hen genieten? Of is het feitelijk iets verontrustends wat je kwijt wilt raken, ofwel door het hebben van fysieke seks (wat seks maakt tot “krabben waar het jeukt”), of door jezelf ervoor uit-te-zetten door de macht van het verstand/denken? Het is nog steeds moeilijk voor mensen om speels en vreugdevol hun eigen seksuele verlangens te omhelzen. Wat er gebeurd is dat zij ofwel vast komen te zitten in oordelen of angsten hierover, en hun hoofd ingaan. Of zij raken bedolven in hun lust op een schuldige, heimelijke manier, van de seksualiteit iets makend dat in het donker gebeurt. In beide gevallen, kan er geen verbinding zijn tussen het hart en het beest, tussen het hogere en het lagere, tussen lust en liefde. Niet in staat zijnde om het dierlijke deel te waarderen, sluit jou ook af van het liefdevolle en spirituele deel.<br /><br /><br />Hoe kan jij je opnieuw verbinden wat afgescheiden was en vrijer aanvoelt met jouw eigen dierlijke en seksuele aard? Ten eerste, eer het lichaam en laat oude oordelen over lust en seksualiteit los. Lust is een natuurlijk stroming van energie dat door het lichaam gegenereerd wordt. Het is onschuldig en niet inherent gevaarlijk of vernietigend. Probeer het met vreugde en plezier te verwelkomen. Wanneer het ook maar is dat je lust voelt, geniet van de tinkelende sensaties in jouw lichaam, zie het als genietbaar op zichzelf, zonder dat je erop hoeft te reageren. Er is een fundamentele seksualiteit aan jouw lichaam dat als een onderstroming bestaat, en het stelt jou in staat om te genieten van verschillende soorten van lichamelijke sensaties, zoals eten, drinken, aanraken, dansen, baden, of wandelen in de zon. Seksualiteit, seks hebben met iemand anders, is één expressie van deze fundamentele sensualiteit dat aan jou als een menselijk wezen toebehoort. Wees er niet beschaamd over, geniet ervan. Jouw sensuele aard is iets kostbaars en heerlijks. Als jij jouw eigen sensuele aard omhelst en de sensaties van lust met een open geest verwelkomt, zou je er plezier mee hebben! Je zou het kunnen delen met een ander persoon en als er een diepere verbinding is tussen jullie beiden, zal je opmerken hoe de stroming van lust jou feitelijk nader tot hen brengt, jullie harten toestaand zich tot elkaar te openen en niet slechts op het fysieke niveau te vermengen maar ook op het emotionele en spirituele niveau.<br /><br /><br />Lust kan leiden naar liefde en oprechte intimiteit. Wat ik graag wil benadrukken is dat lust niet het tegengestelde is van heilige en serene liefde tussen twee mensen. Lust en liefde kunnen samengaan en lust kan jullie feitelijk helpen om een diepere staat van intimiteit met elkaar te bereiken, als jullie je er zonder schaamte of re
serves aan overgeven. Jullie hebben dit diep-gezetelde denkbeeld dat als je loslaat, als je de golf van jullie emoties of passies berijdt, de dingen uit de hand zullen lopen. Maar het is vaak precies andersom. Als je probeert om iets zoals seksuele passie te beteugelen en te controleren, werk je tegen een natuurlijke stroming in die zo krachtig is dat je sowieso zult verliezen. Door het te beteugelen, veroorzaak je verdraaide en zelfs perverse expressies van de seksualiteit. Vernederende vormen van seksualiteit gaan altijd samen met zieke en stijve oordelen over de menselijke natuur. Dat is waarom religieuze heftigheid en seksuele perversiteit vaak hand in hand gaan.<br /><br /><br />Je veilig voelen met jouw eigen seksuele aard, is de eerste stap naar een intieme verbinding met een ander. Je waardeert jouw eigen lichaam en de soort ervaringen die het jou aan wilt bieden. Natuurlijk, om je intiem te verbinden met een ander persoon vereist meer dan alleen dit. Je hebt te maken met een ander wezen, gevormd en gekneed door een andere achtergrond en geschiedenis. Voor jullie beiden om je veilig en beschermd/zeker te voelen, zullen jullie harten zich tot elkaar moeten openen. Jullie beiden zullen verdedigingen opgebouwd hebben om jezelf te beschermen tegen overgave aan een ander, tegen vertrouwen. Jullie dragen allemaal oude emotionele kwetsuren binnenin. Een ieder van jullie heeft aldus een verdediging, en het is belangrijk om hen in jezelf te her/erkennen. Emotionele intimiteit komt naar boven wanneer je bereid bent om jouw eigen angsten onder ogen te zien en wanneer je waarlijk bereid bent om elkanders pijn te begrijpen. Als je bereid bent om dat te doen, is er vreugde in jullie harten en zal er een stroming van genezing tussen jullie zijn. Jullie zullen dichterbij elkaar komen, zowel op het niveau van het lichaam als op het niveau van de ziel. Dit delicate proces van samenkomen is waar de kunst van vrijerij/geslachtsgemeenschap echt over gaat. Het omvat toewijding, geduld, eerlijkheid, en moed. Het is zowel passievol als hoogst spiritueel.<br /><br /><br />Toen ik aanvankelijk sprak over de kostbaarheid van de menselijke ervaring op de Aarde, refereerde ik ook naar de kunst van het vrijen. Als een ziel, ben je niet gebonden aan een vorm. Je bent niet, in jouw essentie, een man of een vrouw, een kind of een volwassene, ziek of gezond – deze zijn allemaal tijdelijke manifestaties. Desalniettemin, bieden deze vergankelijke vormen een variëteit aan ervaringen die potentieel bijzonder en diepgaand spiritueel zijn. Zijnde een vrouw of een man biedt jullie de mogelijkheid aan, van het ervaren van menselijke vrijerij, en om er fysiek, emotioneel en spiritueel van te genieten.<br /><br /><br />Er bestaat veel verwarring over de seksualiteit in de menselijke maatschappij. In de ontmoeting tussen man en vrouw, kan er een opening zijn in/naar een heilige gemeenschap, een ruimte waarin jij je opgetild voelt in/naar een heelheid die jullie beiden transcendeert als menselijke wezens. Je kunt het de ziel noemen, of God, maar het opmerkelijke is, dat deze heilige ervaring helemaal niet lijkt op lust, hoewel lust – elkaar fysiek verkennend – de entree er naartoe vormt. Jullie aardse natuur is niet minderwaardig of laag-bij-de-grond; seksualiteit en spiritualiteit kunnen partners zijn. Dat is waarom ik jullie aanmoedig je gemakkelijk te voelen met jullie eigen passie, jullie lichamelijke verlangens, jullie seksualiteit. Onderzoek het in jouw eigen tempo en in jouw eigen ritme. In feite, zou ik jullie nu graag uit willen nodigen om jullie besef toe te staan af te dalen in/naar jullie buik. Jullie besef is niets anders dan een focus, dus dirigeer die focus nu naar jullie buik. Ervaar hoe dat gebied aanvoelt, en verzink zelfs dieper in de regio van jullie seksuele organen en het staartbotje/wortelchakra – jullie bekken. Daal omlaag naar die regio van jullie lichaam met jullie aandacht die objectief en neutraal is. Dit is een prachtig deel van jullie lichaam, en bespeur hier de bron van de levenskracht – je zou een kleur kunnen voelen of zien. Ervaar hoe je die levenskrachtstroming, van sensualiteit en fysicaliteit, toe kunt staan om via jouw benen af te dalen, en dat dit verbinding maakt met de Aarde. Voel hoe voordelig en natuurlijk het is om deze stroming van het lichaam te ervaren.<br /><br /><br />Observeer, als je dat kunt, of jouw lichaam nu iets nodig heeft, of dat jij jouw lichaam toestaat om alles te ervaren waar het van houdt om te ervaren. Misschien is er iets dat jouw lichaam en jouw alledaagse leven graag vaker zou willen ervaren? Het kan een eenvoudig iets zijn, iets waar je met jouw hoofd aan voorbij gaat. Neem deze behoeftes serieus; het lichaam wil jullie naar Huis brengen. Het lichaam is niet in oppositie tot de ziel, het is de ziel in de materiële vorm. Het is jouw hoofd, in plaats van jouw lichaam, dat jou van jouw ziel verbant. Sluit vrede met jouw lichaam en geniet van diens vele geschenken.<br /><br /><br />© Pamela Kribbe<br /><br /><br /><a href="http://www.jeshua.net/">http://www.jeshua.net</a> <br /><a href="http://www.pamela-kribbe.nl/">http://www.pamela-kribbe.nl/</a></span>
E.B.http://www.blogger.com/profile/02523809080862620833noreply@blogger.com
tag:blogger.com,1999:blog-4199844065194780647.post-56041620883596108602013-05-20T13:21:00.004+02:002013-05-20T13:21:49.153+02:00“Het Herstellen van de Mannelijke en Vrouwelijke Energie in het Lichaam”<br /><div style="color: #831000; font-family: Helvetica; font-size: 21px;"><span style="letter-spacing: 0px;">Mei 2013 / Pamela Kribbe</span></div><div style="color: #831000; font-family: Helvetica; font-size: 21px; min-height: 25px;"><span style="letter-spacing: 0.0px;"></span></div><div style="color: #831000; font-family: Helvetica; font-size: 21px; min-height: 25px;"><span style="letter-spacing: 0px;">Pamela:&nbsp;Wanneer ik de Aarde channel, voelt haar energie zeer kalm en koesterend voor mij aan. In tegenstelling tot andere “energie gebieden” die ik channel (ik zie hen niet als menselijke personen, meer als universele doch unieke onderwijzende energieën) die mij van bovenaf omwikkelen, bereiken de energieën van de Aarde mij van onderaf. Ik heb een gevoel van het gedragen te worden binnenin een krachtige en koesterende schoot en dit geeft mij een gevoel van bevrijding en van vreugde en veiligheid.&nbsp;</span><span style="letter-spacing: 0.0px;"></span></div><div style="color: #831000; font-family: Helvetica; font-size: 21px; min-height: 25px;"><span style="letter-spacing: 0.0px;"></span></div><div style="color: #831000; font-family: Helvetica; font-size: 21px; min-height: 25px;"><span style="letter-spacing: 0.0px;"></span><br /></div><div style="color: #831000; font-family: Helvetica; font-size: 21px;"><span style="letter-spacing: 0.0px;">In dit eerste bericht, “Het Herstellen van de Mannelijke en Vro
uwelijke Energie in het Lichaam”, spreekt de Aarde over hoe onze menselijke geschiedenis van worsteling en agressie onze mannelijke en vrouwelijke energieën beïnvloed heeft. Zij wijst naar de emotionele verwondingen binnenin onze lichamen; zowel onze mannelijke als onze vrouwelijke energie werden beschadigd, en het is in zowel mannen als vrouwen gebeurd. De Aarde nodigt ons uit om onze verwondingen te genezen door volledig af te dalen in ons heilige lichaam en onze pijn met vriendelijke toewijding onder ogen te komen.</span></div><div style="color: #831000; font-family: Helvetica; font-size: 21px;"><span style="letter-spacing: 0.0px;">Moeder Aarde:&nbsp;Lieve vrienden, Ik ben jullie moeder, de Aarde die jullie draagt. Ik stroom onophoudelijk door jullie heen, en ik wil jullie met mijn energie koesteren en inspireren. Wij horen bij elkaar; wij doen deze dans gezamenlijk.</span></div><div style="color: #831000; font-family: Helvetica; font-size: 21px;"><span style="letter-spacing: 0.0px;">Leven in een lichaam, man of vrouw, is een samenspel tussen jouw ziel en dat van de Aarde. Eer jouw prachtige lichaam, het lichaam dat ik aan jou gegeven heb. Het is een expressie van vrouwelijke of mannelijke energie, dus voel de schoonheid daarvan. Observeer het van binnenuit. Ervaar de krachtige energieën in jouw lichaam: de emoties, de gevoelens, de passies, de verlangens. Zij zijn krachtige energieën waar je soms tegen in opstand komt. Nochtans, probeer de zuivere schoonheid van jouw lichaam voor een moment te voelen zonder het te willen controleren. Voel het krachtgebied dat je bent als een fysiek wezen.</span></div><div style="color: #831000; font-family: Helvetica; font-size: 21px;"><span style="letter-spacing: 0.0px;">Je ontvangt onophoudelijk informatie van je lichaam en je negeert vaak die bijdrage omdat je denkt dat je in jouw hoofd weet wat het beste voor jou is of wat verkeerd voor jou is. Je negeert vaak jouw lichaam, dit geschenk van mij. Ik vraag je om in plaats daarvan jouw aandacht naar beneden te richten naar de grond onder jouw voeten, de fundering waarop je in dit leven staat, en om terug te keren naar jouw heilige lichaam – de woning van jouw ziel. Sluit vrede met jouw lichaam en weersta niet langer deze energieën die daar manifesteren – respecteer hen. Jouw ziel is uitgenodigd om met de energieën van de Aarde te dansen, met de energieën van het zijn van een vrouw, van het zijn van een man, van het samen zijn.</span></div><div style="color: #831000; font-family: Helvetica; font-size: 21px;"><span style="letter-spacing: 0.0px;">Laat ons dit vandaag doen. Probeer om geloven/overtuigingen los te laten in termen van goed of fout, geloven over wat er toegestaan wordt en wat niet. Probeer om deze ideeën los te laten, allemaal tezamen. Laat de energieën voor zichzelf spreken. Als je in de natuur rondom je heen kijkt, zie je een voortdurend spel van energieën en krachten: in de wind, in het water, in de temperatuur, in de seizoenen, in het weer. Alles beweegt voortdurend, maar neigt natuurlijk te zijn tot een bepaald evenwicht en evenwichtigheid wanneer de dingen toegestaan wordt om hun eigen koers te nemen. Een zelfgenoegzame behoefte om te controleren en te organiseren leidt uiteindelijk naar onbalans, naar een gebrek van evenwichtigheid. En dit gebeurt ook met jouw eigen menselijke aard, omdat je deel uitmaakt van de aardse natuur. Laat het proberen om alles te controleren en te manipuleren los. Kijk naar wie je bent, hier en nu, in deze tijd. Sta jouw verlangens toe om aanwezig te zijn en om tegen jou te “spreken”.<br />Een ieder van jullie die hier aanwezig is verlangt naar liefde. Liefde in relaties met anderen en liefde voor jezelf. Liefde om te geven en liefde om te ontvangen, en dat is zoals het zou moeten zijn, omdat dit verlangen oprecht is. Hoewel je dit sterke verlangen hebt, is er een deel van jou welke angstig is en in het donker. Dit deel maakt jou bang voor liefde. Dus hoewel één deel van jou ernaar hunkert, en uitreikt naar liefde, sluit een ander deel van jou je onbedoeld af van het geven en ontvangen van liefde.</span></div><div style="color: #831000; font-family: Helvetica; font-size: 21px;"><span style="letter-spacing: 0.0px;">Jullie zijn de voorlopers van een nieuwe tijd, jullie zijn pioniers. Jullie nemen stappen op nieuwe grond, op onontdekt terrein. Jullie willen vanuit het hart en jullie ziel leven, en jullie willen kennis maken met wat liefde echt is. Niet de beelden van liefde die via de media geportretteerd worden, maar een liefde die indrukwekkender en grootser is. Een liefde die beide partners toestaat om volledig te zijn wie zij zijn. Een liefde zoals de natuur het bedoelde te zijn.</span></div><div style="color: #831000; font-family: Helvetica; font-size: 21px;"><span style="letter-spacing: 0.0px;">Dit is een overgangstijd op Aarde. Steeds meer mensen verlangen diepte in hun relaties, een echt ontmoeten met de andere persoon, en dat is waar jouw pad jou naartoe leidt. Maar het is niet een pad dat jou alleen maar naar de hoogtes leidt; het is ook een pad dat naar de dieptes kan leiden, want op dit pad kom jij jouw eigen angsten tegen, de vooroordelen van jouw ouders en voorouders, en de pijn van de generaties die jou voorgegaan zijn. Dat is de keuze die je maakt wanneer je eenmaal voor een relatie in het nieuwe tijdperk kiest. Je kiest dan voor een andere manier van zijn/bestaan. Je kiest voor een openheid en oprechtheid dat naar de kern gaat van wie jij bent, en daarom daagt die keuze jou uit om, vanuit de volledigste omvang van jouw ziel, het deel van jou te openbaren wat zich nog steeds in de duisternis verbergt.</span></div><div style="color: #831000; font-family: Helvetica; font-size: 21px;"><span style="letter-spacing: 0.0px;">Laat ons vandaag in openheid en zonder oordeel kijken naar wat er nog steeds binnenin jullie geopenbaard moet worden. Wat voor pijn, wat voor angst leeft daar? Wat hindert jou om van jezelf en iemand anders te houden? Laat ons eerst naar het verleden kijken en naar hoe de mannelijke en vrouwelijke energieën zich in de voorbije eeuwen ontwikkeld hebben. Wij zien dan dat de mannelijke energie eeuwenlang een dominante rol heeft gespeel en dat beide seksen, zowel de vrouw als de man, vanwege dat geleden hebben. De mannelijke energie die in jullie geschiedenis dominant was, was zeer veel een mentale energie van het willen dirigeren en bepalen van de aardse natuur, alsook de menselijke natuur. Deze vorm van energie wil in bedwang houden en controleren, vaak vanwege een verlangen naar macht.</span></div><div style="color: #831000; font-family: Helvetica; font-size: 21px;"><span style="letter-spacing: 0.0px;">In alle lagen van de maatschappij is die energie aan het werk geweest. In regeringen, religies, en in het dagelijkse leven, werd de vrouwelijke energie, de emotionele en de intuïtieve, onderdrukt. Het resultaat hiervan was dat de vrouwen zich minderwaardig voelden. De vrouwelijke kwaliteiten werden minder, of helemaal niet, gewaardeerd. Dat was het overheersende beeld. Vrouwen werden beschouwd als tweede-klas burgers, mindere menselijke wezens, en de vrouwelijke energie over het algemeen werd beschouwd als verdacht/dubieus.<br /></span></div><div style="color: #831000; font-family: Helvetica; font-size: 21px;"><span style="letter-spacing: 0.0px;">Als je agressief bent, en jij focust je op controle, macht, en manipulatie door mentale processen, wordt het vrouwelijke weldra jouw vijand, omdat het vrouwelijke van nature meer stromend, meer flexibel, en meer verbonden is aan de kwaliteiten van het gevoel en de emotie. Het vrouwelijke is de bron van alle inspiratie. Zij creëert de brug naar jouw ziel. Jouw ziel stroomt door jouw vrouwelijke energie. De mann
elijke energie is bedoeld om die inspiratie te ondersteunen, en om het voor deze inspiratie mogelijk te maken om gevestigd te worden in de materiële wereld.</span></div><div style="color: #831000; font-family: Helvetica; font-size: 21px;"><span style="letter-spacing: 0.0px;">Dat is de manier zoals het zou zijn als het mannelijke en vrouwelijke goed met elkaar zouden samenwerken, maar door de geschiedenis heen raakte de natuurlijke coöperatie verbroken, en werden mannen en vrouwen vreemden van elkaar die tegenover elkaar kwamen te staan. En dit gebeurde niet alleen aan de buitenzijde tussen mannen en vrouwen, maar ook binnenin de harten van mannen en vrouwen. De mannen raakten vervreemd van hun eigen emotionele leven, raakten ervan afgeschermd, en vrouwen begonnen zich in toenemende mate onzeker te voelen over wie zij waren en wat zij konden doen. In beide seksen, heeft de mannelijke dominantie verwondingen achtergelaten.</span></div><div style="color: #831000; font-family: Helvetica; font-size: 21px;"><span style="letter-spacing: 0.0px;">Ik zou graag willen dat jullie je bij me aansluiten in een oefening van geleide visualisatie. Stel je voor dat je een man en een vrouw ziet die naast elkaar staan. Ik zou hier graag een beeld willen schetsen van de mannelijke en de vrouwelijke ziel op het collectieve niveau. Een zeer geschetst beeld, dus een algemeen beeld, maar iets dat je kunt herkennen, of waarmee jullie je zouden kunnen identificeren.</span></div><div style="color: #831000; font-family: Helvetica; font-size: 21px;"><span style="letter-spacing: 0.0px;">Wanneer je ernaar kijkt hoe een man er historisch gezien uitziet, naar de pijn die hij geleden heeft, dan zie je een man wiens emoties het niet toegestaan is om voldoende te stromen. Mannen werden geïdentificeerd met denken, doen, en handelen, maar de verbinding met hun hart is verbroken of moeilijk te vinden. Als je naar het figuur van de man kijkt, kan je zien dat hij deels in een schelp of in een harnas leeft. Dit harnas geeft hem het gevoel van veiligheid aan de ene kant, maar tezelfdertijd beperkt het hem, omdat zijn hart verstikt/onderdrukt is. Je kunt zijn getijde van passie en liefde zien, maar die onderstroming zou niet vrijelijk door zijn harnas heen kunnen stromen; er is stagnatie en een blokkade binnenin hem. Mannen kunnen hun gevoelens niet erg goed tot uitdrukking brengen, omdat zij te kampen hebben met een oud harnas dat hen niet zo heel erg goed meer past, en je kunt waarnemen dat er al scheuren zitten in het harnas van deze gerepresenteerde man.</span></div><div style="color: #831000; font-family: Helvetica; font-size: 21px;"><span style="letter-spacing: 0.0px;">Mannen vechten tegen dit eeuwenoude harnas, omdat zij hun gevoelens meer buitenwaarts tot uitdrukking willen brengen. Maar binnenin deze beperking, welke een resultaat is van de oordelen van het verleden, is het nog steeds zo dat, als een man, je bepaalde emoties niet vanuit jouw hart tot uitdrukking kunt brengen en jij je waarlijk niet met een ander kunt verbinden. Vanuit het gezichtspunt van deze beperkingen, zal je een bepaalde veiligheid opgeven wanneer jij jouw remmingen loslaat, en dat is gevaarlijk en beangstigend.</span></div><div style="color: #831000; font-family: Helvetica; font-size: 21px;"><span style="letter-spacing: 0.0px;">Laat ons nu kijken op de manier van deze visualisatie naar hoe de vrouw eruit ziet als een resultaat van haar lange verleden van pijn en onderdrukking. Als je naar deze gerepresenteerde vrouw kijkt, is het eerste ding dat je ziet dat ze iets mist. De vrouw is niet volledig aanwezig, vanwege de onderdrukking en het seksuele geweld dat zij ervaren heeft in het verleden, duizenden aan jaren. Iets is uitgezet, specifiek binnenin haar buik in de lagere chakra’s.</span></div><div style="color: #831000; font-family: Helvetica; font-size: 21px;"><span style="letter-spacing: 0.0px;">De pijn van het geweld is te zwaar geweest om te verwerken. En wat mensen doen, als trauma’s teveel zijn om te verwerken, is dat zij er op de één of andere manier voor vluchten. Zij proberen om hun lichaam te verlaten en zijn niet langer voldoende gegrond en zijn niet langer verbonden met hun innerlijke kracht, omdat het te pijnlijk is om volledig aanwezig in hun lichamen te zijn. Dat is wat globaal waar geweest is voor vrouwen.</span></div><div style="color: #831000; font-family: Helvetica; font-size: 21px;"><span style="letter-spacing: 0.0px;">Vraag jezelf om je nu in jouw verbeelding aan deze beide figuren te verbinden, en laat ons beginnen met de man. Verbeeld je dat jij met jouw bewustzijn die man binnengaat. Voel de pijn die daar leeft, en ook het verlangen in hem om in staat te zijn weer te voelen, om vanuit zijn hart te leven. Bekijk ook of jij ook binnenin jezelf enige van dat zelfde beperkte harnas herkent. Tot welke omvang draag jij dat ook met jou mee, dit harnas dat schijnbaar de zekerheid van controle geeft, maar dat jou ook tegenhoudt van het jouw ziel toe te staan om op Aarde te stralen? Zie of je die man kunt vertellen, en ook jezelf, dat je dit harnas neer kunt leggen, stuk voor stuk, het steeds meer loslatend. Je kunt loslaten wat daar overtollig is en niet langer meer nodig is. Doe dat nu, maar doe het niet met kracht/dwang. Bekijk wat uit zichzelf weg kan vallen.</span></div><div style="color: #831000; font-family: Helvetica; font-size: 21px;"><span style="letter-spacing: 0.0px;">Observeer wat vrijer aanvoelt in jouw energiegebied en in jouw emoties, en waar naartoe het losgelaten kan stromen. Misschien is er een plaats in jouw lichaam waar het spontaan naartoe kan stromen. Echter, het kan zijn dat een deel van het harnas overblijft of weigert zich over te geven. Als dat zo is, laat het gewoon zo, het hoeft allemaal niet in één keer te gaan. Op deze manier, heb je nu jezelf geholpen, alsook het bredere spectrum van de volledige mannelijke energie hier op Aarde, welke in deze tijd wil transformeren, wil veranderen. Welnu, stap uit de figuur van de man vandaan die jij je voorstelde.</span></div><div style="color: #831000; font-family: Helvetica; font-size: 21px;"><span style="letter-spacing: 0.0px;">Breng nu jouw bewustzijn naar een punt van focus, de figuur van deze man verlatend, en kijk naar de vrouw. Merk op hoe je de figuur van de vrouw ziet, de onzekerheid en onveiligheid, de fragiliteit en delicaatheid in haar, het niet durven van het volledig hier te zijn. Ga daar voor een moment naartoe met jouw besef/bewustzijn en sta het toe in haar bewustzijn en in haar lichaam af te dalen. Je kunt je met haar angst en de weerstand om hier volledig te zijn verbinden, af te dalen in dat fragiele gebied van haar onderlichaam, in haar schoot.<br /></span></div><div style="color: #831000; font-family: Helvetica; font-size: 21px;"><span style="letter-spacing: 0.0px;">Ik, Moeder Aarde, ben bij jou wanneer je dit doet, dus je bent veilig. Ik zal je ondersteunen, dus wees niet bang. Raak aanwezig in de energie binnenin die vrouwelijke figuur. Laar haar weten dat je daar voor haar bent, dat je haar zult ontvangen. Vertel haar hoe prachtig zij is, hoe welkom zij is in deze wereld op de Aarde. Wij hebben haar intuïtieve gaven en de verbinding die zij met de ziel creëert nodig, met haar innerlijk weten en de schoonheid die zij naar het leven toebrengt. Wij hebben haar weer nodig op de Aarde.</span></div><div style="color: #831000; font-family: Helvetica; font-size: 21px;"><span style="letter-spacing: 0.0px;">Stel je voor dat de één of andere ladder vanuit de hemel tevoorschijn komt en de volle en authentieke vrouwelijke energie langzaam naar beneden afdaalt, en doe dit voor jezelf alsook voor de volledige vro
uwelijke energie in deze tijd. Zij moet zich welkom op de Aarde voelen, omdat zij zich van de Aarde onttrokken heeft, vanwege de agressie en de pijn die zij ervoer.</span></div><div style="color: #831000; font-family: Helvetica; font-size: 21px;"><span style="letter-spacing: 0.0px;">Deze pijn is in jullie allemaal aanwezig, of je nu een man of een vrouw bent. Dat is waarom het zo moeilijk is om je emoties de vrijheid van expressie te geven en om te durven zijn wie je bent in de dieptes van jouw ziel. Zie of je erin slaagt om de sporten van de ladder dichterbij te brengen, maar sta het de vrijheid toe om het te doen zoals het dat wilt; het hoeft niet allemaal in één keer naar beneden te komen. Welnu, verlaat deze voorgestelde figuur van een vrouw en komt naar jezelf terug, in jouw lichaam, in het hier en nu.</span></div><div style="color: #831000; font-family: Helvetica; font-size: 21px;"><span style="letter-spacing: 0.0px;">Je kunt jezelf in een driehoek visualiseren met deze twee figuren, de mannelijke energie en de vrouwelijke energie. Dit zijn beelden die met jou te maken hebben, met jouw leven als een individu en, tezelfdertijd, transcenderen deze beelden jouw individuele leven, omdat zij krachtgebieden zijn die de maatschappij als een geheel doordringen.</span></div><div style="color: #831000; font-family: Helvetica; font-size: 21px;"><span style="letter-spacing: 0.0px;">Door de verwondingen van het verleden te (h)erkennen via deze voorgestelde figuren in deze visualisatie, genees je ook een deel van jezelf, en raak je vrij van het verleden. Je kunt wederom een geïnspireerde, voelende man worden, en een krachtige, zelfverzekerde, intuïtief begaafde vrouw. Op deze manier, bevrijd jij jezelf van de pijn van het verleden, alsook voeg je genezing toe aan het collectieve bewustzijn.</span></div><div style="color: #831000; font-family: Helvetica; font-size: 21px;"><span style="letter-spacing: 0.0px;">Dank je wel voor het werk dat je wilt doen voor dit transformatieproces. Jullie zijn de voorlopers van een nieuwe tijd.</span></div><div style="color: #831000; font-family: Helvetica; font-size: 21px;"><br /></div><div style="color: #021eaa; font-family: Helvetica; font-size: 21px;"><span style="color: #831000; letter-spacing: 0.0px;">© Pamela Kribbe /&nbsp;<a href="http://www.jeshua.net/"><span style="color: #021eaa; letter-spacing: 0px;">http://www.jeshua.net</span></a></span></div><div style="color: #021eaa; font-family: Helvetica; font-size: 21px;"><span style="letter-spacing: 0.0px; text-decoration: underline;"><a href="http://www.pamela-kribbe.nl/">http://www.pamela-kribbe.nl/</a></span></div>
E.B.http://www.blogger.com/profile/02523809080862620833noreply@blogger.com
tag:blogger.com,1999:blog-4199844065194780647.post-59586957922481263772013-04-30T12:21:00.002+02:002013-04-30T12:32:07.837+02:00Hart en verstand<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="http://2.bp.blogspot.com/-OEz1kxRk1a4/UX-a-Bb-hOI/AAAAAAAAEmQ/lUDwSMfPIYQ/s1600/Lotuslogo.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" src="http://2.bp.blogspot.com/-OEz1kxRk1a4/UX-a-Bb-hOI/AAAAAAAAEmQ/lUDwSMfPIYQ/s320/Lotuslogo.jpg" /></a></div><br /><br /><div style="text-align: center;">"Het bestaan is een gespannen koord waarop we voortgaan, heen en</div><div style="text-align: center;">weer getrokken door tegengestelde impulsen. Elke dag moeten we</div><div style="text-align: center;">het evenwicht tussen de twee schalen van die weegschaal in ons,</div><div style="text-align: center;">die het hart en het verstand zijn, bewaren. Als het hart te veel</div><div style="text-align: center;">naar een kant overhelt, als de gevoelens teveel spreken, moet je</div><div style="text-align: center;">vlug het verstand, de gedachte laten ingrijpen, en omgekeerd. Er</div><div style="text-align: center;">moet steeds aan de ene kant iets worden toegevoegd en aan de</div><div style="text-align: center;">andere kant wat worden weggehaald.</div><div style="text-align: center;">Om te lopen, hebben we twee voeten die we beurtelings vooruit</div><div style="text-align: center;">zetten; zo moeten we ook op psychisch vlak vooruitgaan door</div><div style="text-align: center;">afwisselend een beroep te doen op het verstand en op het hart.</div><div style="text-align: center;">Wanneer en tot welk punt het intellect moet ingrijpen, en wanneer</div><div style="text-align: center;">en tot welk punt het hart moet tussenkomen, is een moeilijke</div><div style="text-align: center;">vraag. Slechts zelden ontmoeten we mensen die in staat zijn om</div><div style="text-align: center;">scherpzinnig en streng op te treden en die tegelijk toegeeflijk,</div><div style="text-align: center;">soepel en ontvankelijk blijven tegenover de anderen . Om dit te</div><div style="text-align: center;">bereiken, moeten we bewust de activiteiten leren afwisselen, die</div><div style="text-align: center;">nu eens het verstand en dan weer het hart voeden."</div><div style="text-align: center;"><br /></div><div style="text-align: center;">Omraam Mikhaël Aïvanhov</div>E.B.http://www.blogger.com/profile/02523809080862620833noreply@blogger.comtag:blogger.com,1999:blog-4199844065194780647.post-76557373256222579812013-03-28T11:23:00.003+01:002013-03-28T11:24:39.407+01:00Heb jij Kristal-Energie?Door Jennifer Hoffman<br /><br /><a href="http://www.enlighteninglife.co
m">www.enlighteninglife.com</a><br /><br />Kristal-energie is een diep spirituele, hoog empathische energetische imprint die op de voorgrond is gekomen door volwassenen die in de jaren '50 en '60 geboren zijn, en door de jongere generaties geboren na 1976.<br />De vroege Kristal-mensen brachten een hoog geconcentreerde vorm van de Kristal-energie naar de planeet, en deden zo de voorbereiding voor de kinderen die later zouden komen.<br /><br />Kristal-energie is bedachtzaam, gevoelig, hoog intuïtief en heel spiritueel verbonden. Deze energie integreert niet goed in de 3de dimensie en heeft het moeilijk, zeker in een wereld die zo gefocust is op het materiële.<br />Kristal-mensen zijn hoog empathisch, wat hen ertoe brengt uit de mainstream weg te blijven, omdat ze gewoon teveel voelen. Waar Indigo's rebels zijn en gericht op actie, zijn Kristal-mensen rustiger, geduldiger en al zijn ze niet zo agressief als Indigo's, toch zijn ze even volhardend. <br /><br />Ze kiezen om te handelen wanneer ze voelen dat de energie juist zit voor ze, in plaats van vooruit te stormen. Kristal-volwassenen begonnen de spirituele beweging in de jaren '70 en '80, en schreven over onderwerpen waar niemand over had gehoord of die niemand begreep, maar ze volhardden in hun inspanningen, tevreden op de achtergrond staand, en wetend dat wat ooit als 'raar' werd beschouwd, mainstream zou worden, zoals dat vandaag het geval is.<br /><br />Kristalmensen zijn hier om spirituele balans te creëren, om ons te leren hoe onze spirituele en materiële aspecten te integreren, om in de hemel te leven terwijl men op aarde is. <br />Maar de toenemende polariteit van het ascensieproces is moeilijk geweest voor hen, en ze voelden dat ze het energetisch veld van de aarde zijn binnengekomen lang voor dat klaar was voor hen. <br /><br />Ze voelen zich beter in een uitnodigende, verwelkomende, vriendelijke en hoog spirituele omgeving, en wat ze dan ontmoetten was allesbehalve zoiets.<br />Ze kunnen zich voelen alsof ze in twee werelden leven, de rustige, veilige wereld van hun eigen energie, en de buitenwereld, waarvan ze voelen dat die hen niet apprecieert of begrijpt.<br /><br />Energetisch gevoelig zijn kan een vals gevoel van angst creëren, omdat ze vaak niet weten hoe hun eigen energie te onderscheiden van wat ze rond zich voelen.<br />Omdat ze healers van nature zijn, voelen ze zich gedwongen om er zich volop in te storten en energie te healen, in plaats van een stap achteruit te zetten en healing energie op een hoger level te gaan toepassen, waar ze zich comfortabeler bij voelen.<br /><br />Meer dan anderen voelen ze de krachtige energie-verschuivingen en schoonmaak en de angst van vandaag waar velen momenteel doorheen gaan.<br />Omdat ze zo empathisch zijn en zulk een enorm healingpotentieel hebben, moeten ze hard werken om de negativiteit rond zich niet op te pikken en die dan zelf te transmuteren, want dat kan depressie, angst, fysiek ongemak, ziekte en energetische burn-out veroorzaken.<br /><br />Kristalmensen voelen aan als oude zielen, wijs in spirituele zaken, maar vaak heel kinderlijk wanneer het op het materiële aankomt. Hun grootste uitdaging is om in hun leven gegrond, gefocust te blijven, en in hun eigen energie, maar toch de wereld niet buiten sluiten, en zich terug te trekken in hun eigen veilige energetische ruimte.<br /><br />Door hun empathie in balans te brengen met onthechting, het zetten van sterke energetische grenzen en het gebruik van hun healingkwaliteiten vanuit bekrachtiging in plaats van als martelaars, gaan ze veel oplossingen brengen in de problemen van de wereld, en kunnen ze anderen helpen om bekrachtiging te vinden van binnenuit, uit hun eigen spiritueel centrum.<br /><br />Zonder onthechting kunnen ze makkelijk hun focus kwijtraken, niet geaard zijn en door het leven zweven als in een soort energetische limbo.<br />Kristalmensen en Indigo's werken samen om een complete oplossing te bieden aan de wereld, door uitdagingen te identificeren, en transformatieve alternatieven te voorzien.<br /><br />Als ze de tijd, ruimte en aanmoediging krijgt, verlicht, steunt, gidst en richt Kristal-energie de diepste transformatie van de meest dichte energie tot zijn hoogste octaven.<br />De Kristal-boodschap benadrukt healing en onvoorwaardelijke liefde, wanneer ze gefocust kunnen blijven op de waarde van hun gaven, en ze te gebruiken om de wereld rond zich op te tillen.<br /><br />Hun gaven liggen in kunst, muziek, informatie delen, onderwijzen, channelen, empathie, mededogen en healing op zielsniveau. Het tot uitdrukking brengen van de Kristal-energie in jezelf, je kinderen en anderen, creëert energetische openingen in een wereld die geboren wordt wanneer de oude sterft, om zo de krachtige transformatie te creëren van de hemel op aarde, met de nadruk op empathie en mededogen, en het vinden van spirituele balans in een materieel gefocuste wereld.<br /><br />Jennifer Hoffman<br />Vert. Fran Tielemans<br /><br /><a href="http://www.maitreya.be">http://www.maitreya.be</a>
E.B.http://www.blogger.com/profile/02523809080862620833noreply@blogger.com
tag:blogger.com,1999:blog-4199844065194780647.post-53944954445183366822013-03-20T07:50:00.003+01:002013-03-20T08:03:28.323+01:00Lotus OlieGepubliceerd op dinsdag 19 maart 2013 13:15<br />Geplaatst door Chris Vroom<br /><br />De Heilige of Indische Lotus, Nelumbo nucifera, is een waterplant uit de familie Nelumbonaceae en komt oorspronkelijk uit Indonesië en India. De lotus groeit nu ook in Japan, Suriname, Thailand, Australië en in het zuidoosten van de USA. De stengels dragen afzonderlijk bladeren of bloemen en kunnen afhankelijk van de diepte van het water waarin ze groeien ruim 5 meter lang worden. De grote roze bloemen of witte steken een weinig boven de bladeren uit, zij openen zich vroeg in de ochtend en sluiten zich `s avonds weer. De plant heeft een kegelvormige vrucht waarin de zaden zich in gaten bevinden.<br /><br /><a href="http://1.bp.blogspot.com/–NRw5kULlqk/UUlfMCk_eoI/AAAAAAAAEkM/AprhjmXGQqk/s1600/IMG_3631.jpg" imageanchor="1" ><img border="0" src="http://1.bp.blogspot.com/–NRw5kULlqk/UUlfMCk_eoI/AAAAAAAAEkM/AprhjmXGQqk/s320/IMG_3631.jpg" /></a><br /> <br />Als de zaden rijp zijn draait de vrucht zich naar beneden zodat de zaden in het water kunnen vallen. Die zaden blijven heel lang (soms honderden jaren) kiemkrachtig.

Hoewel de Lotus in moerasachtige bodem groeit zijn bloemen en bladeren nooit bevuild, modder en water hechten zich niet aan de bladeren. Dit zelfreinigend vermogen wordt het lotuseffect genoemd, de uit het bestuderen van de plant gewonnen kennis vindt nu veel technische toepassingen bijv. bij lakken.Het vermogen om vuil af te stoten maakte de plant in grote delen van Azië tot een symbool van zuiverheid en loyaliteit. Het oude Egypte en India vereerden de Lotus als heilige bloem. In het hindoeïsme en het boeddhisme heeft de Lotusbloem een grote betekenis. Omdat hij ontstaat uit de modder symboliseert hij de goddel
ijke geboorte en zuiverheid.

Goden, boeddha's en bodhisattva's zitten of staan meestal op een troon in de vorm van een open lotusbloem zoals bijv. Boeddha en Vishna. Indische godinnen worden vaak afgebeeld met een Lotusbloem in de hand. De Indische leer van de chakra`s baseert zich op de acht bloembladeren van de Lotus. Lotus symboliseert de wedergeboorte, vruchtbaarheid, welstand en einde van het menselijke leven.

In de oorsprongslanden vindt men dat de Lotus een heilzame werking op het gehele lichaam heeft en worden Lotusbloemen, zaden, wortels en jonge bladeren gegeten. Zelfs de zaden worden gegeten nadat ze van de bittere vliezen zijn ontdaan. In de grote bladeren wordt voedsel verpakt en jonge bladeren worden gebruikt voor de behandeling van koorts, overmatig zweten en diarree. De wortelknopen werken positief op hart, nieren en milt en hebben een bloedstelpende werking, terwijl de zaden worden toegepast bij irritaties, slapeloosheid, onregelmatige hartslag.

Pas de laatste jaren is het gelukt een olie van de Lotusbloem te extraheren. Voor de olieproductie worden witte, roze of blauwe bloemen geoogst. De plaatselijke bevolking paddelt in een, op een wastobbe lijkend bootje, tussen de planten om de bloemen voorzichtig één voor één met de hand te plukken. De bloemen moeten zo snel mogelijk na de pluk naar de destilleerderij gebracht worden. Daar wordt de olie door hexanextractie gewonnen. Voor 1 kilo absolue benodigt men tussen de 75000 en 100000 bloemen.

Lotus absolue heeft een warme kruidige zinnelijke geur, het is een krachtig afrodisiacum. In de aromatherapie wordt Lotus verdund met een basisolie of in de aromalamp gebruikt bij o.a.; huiduitslag, huidirritaties, rimpels, depressies, prikkelbaarheid, stress, frigiditeit. Een paar druppels Lotus toegevoegd aan een huidolie verminderen rimpels, roodheid en irritaties. De olie regenereert de huid en stimuleert vorming van nieuw weefsel.

Lotus is de ideale olie voor rusteloze mensen want hij zorgt als geen ander ervoor dat lichaam en geest tot rust komen. Hij helpt vooral bij extreme stress lichamelijke en geestelijke harmonie te vinden. Daarbij is de juiste dosering belangrijk 2-3 druppels in 50 ml. basisolie is de juiste verhouding voor evenwicht en harmonie, een grotere hoeveelheid heeft echter een verdovende werking.

psychisch: De Lotusgeur helpt bij mentale uitputting en geestelijke oververmoeidheid, opent de geest en verschaft ons toegang tot ons zelf. Angst voor de toekomst en nachtmerries worden met zachte hand een halt toegeroepen. Lotus sterkt onze innerlijke kracht, maakt ons zelfbewuster en creatiever.(toepassen in bad of verdamper)

spritueel: Er is geen andere plant dan de Lotus die zo met spirituele symboliek beladen is. Het is de goddelijke geur die vooral op het kruin chakra inwerkt maar ook de andere energiebronnen op elkaar afstemt. Hij verdiept de meditatie en het is eenvoudig om met de Lotus in trance te geraken. De meest waardevolle voor meditatie is de witte Lotus, hij werkt direct op de sahasrara en is een grote hulp bij zware geestelijke arbeid.

contra-indicatie: werkt bedwelmend in hogere concentratie en irriteert de huid bij pure toepassing

mengen met: Lotusolie kan in de verdamper gecombineerd worden met Gurjunbalsem, Rozenhout, Linaloë, Ho-Blad, Elemi, Wierook, Mirre, Amyris en Citrusoliën maar is eigenlijk een olie voor pure toepassing.

verdampen om te mediteren: verdamp in de aromalamp 2 druppels Lotus en 1 druppel Elemi ontspannend avondbad bij stress: meng 2 druppels Lotus of Lotus attar, 2 druppels Pomerans, 2 druppels Amyris en 2 druppels Gurjunbalsem met een theelepel honing of een beetje melk en voeg dit mengsel aan het badwater toe. ontspannende zinlijke massage-olie: voeg 2 druppels Lotus of Lotus attar, 2 druppels Bloedsinaasappel, 1 druppel Amyris, 1 druppel Wierook en 1 druppel Curcumawortel toe aan 50 ml. Abrikozenpit- of Perzikpitolie<br /><br />Bron :Anthemis<br />
E.B.http://www.blogger.com/profile/02523809080862620833noreply@blogger.com
tag:blogger.com,1999:blog-4199844065194780647.post-25097703577355550272013-03-16T15:42:00.001+01:002013-03-16T15:44:58.130+01:00Boodschap Aartsengel Michaël via Ronna Herman van maart 2013"Wees standvastig, geliefden"<br /><br />Doorgegeven via Ronna Herman, LM-03-2013<br /><br />Geliefde meesters, wat wij Heilige Adem noemen bestaat uit de normale derde/vierde-dimensionale lucht met zowel zuurstof als Prana, de lucht/ether van de derde en vierde dimensie die ook de Adamanten Deeltjes van ScheppersLicht bevat. De omvang en de kracht van deze Goddelijke Deeltjes nemen toe bij elk hoger niveau van bewustzijn dat jullie bereiken. De krachtige Oneindigheidsademhaling opent de paden die naar de multidimensionale niveaus van Scheppersbewustzijn leiden. Jullie innerlijk perspectief zal zich automatisch verbreden naarmate jullie geleidelijk aan jullie manier van denken en waarnemen veranderen.<br /><br />De lus die je op de Inademing van de Oneindigheidsademhaling maakt gaat door de Medulla Oblongata heen, door de achterzijde van het hoofd naar buiten, en omhoog, je ZieleSter in. De Adamanten Deeltjes van ScheppersLicht die jullie hebben ingeademd via het achterportaal van jullie Heilig Hart zijn geprogrammeerd om een bepaald aantal Levenscode Zaadatomen van jullie Overziel-Hoger Zelf te integreren wanneer de Heilige Adem door jullie ZieleSter gaat. De Uitademing gaat door de Stuitchakra heen en gaat het Kundalini Zaadatoom binnen dat zich in de stuitchakra bevindt. Afgemeten porties van de Adamanten Deeltjes die zijn opgeslagen in de Stuitchakra worden aan de Heilige Adem toegevoegd, en dit proces wordt overzien door jullie Overziel-Hoger Zelf. De Adamanten Deeltjes van Licht die in de Stuitchakra zijn opgeslagen zijn uniek, want ze zijn al voorgeprogrammeerd met een aantal van jullie speciale talenten, eigenschappen en kwaliteiten uit vorige levens. De Heilige Adem gaat vervolgens aan de voorzijde van het fysieke voertuig terug omhoog en gaat dan automatisch het lichaam daar binnen waar zich jullie kristallijnen Stiltepunt Zaadatoom bevindt. Dit Zaadatoom werd ontworpen om deze LichtDeeltjes van hogere frequentie aan te trekken, te integreren en vast te houden. Het zou een opvangcentrum genoemd kunnen worden, want het is rechtstreeks verbonden met jullie Heilig Hart. De Adamanten Deeltjes van Licht worden dan in jullie Heilig Hart getrokken om door jullie zaadgedachten en intentie te worden geactiveerd. Deze geprogrammeerde Adamanten Deeltjes zijn dan klaar om te worden uitgeademd in jullie Twaalf-Stralen-ScheppersWiel, en tevens de wijde wereld in. Een bepaald deel zal ook de Wereldpiramide en andere piramiden van Licht van jullie keuze instromen.<br /><br />De Pijnappelklier zou een Lichtfilter voor de hersenen kunnen worden genoemd. Het chakra-systeem is ontworpen om de juiste trillingsfrequenties aan te trekken en het lichaam in te filteren – frequenties die door de Aartsengelen naar ons uitgeSTRAALd worden en de eigenschappen, kwaliteiten en deugden van elke afzonderlijke Straal bevatten. Er is een complexe formule bestaande uit een breed scala van
frequentiepatronen die voortdurend de menselijke aura binnendringen, en die vervolgens naar de klieren in het fysieke lichaam worden getransporteerd. Jullie begrips- en bewustzijnsniveau zal bij elke download van energie van hogere frequentie hoger worden.<br /><br />Wanneer jullie eenmaal toegang hebben verkregen tot jullie Heilig Hart en jullie je Zonnekrachtcentrum hebben geactiveerd, begint het Nulpunt of Stiltepunt Zaadatoom in jullie Zonnekrachtcentrum jullie reserve van kosmische energie op te slaan. Wanneer jullie een Zelf-Meester en een bewuste medeschepper worden, zullen jullie toegang hebben tot een oneindige hoeveelheid Adamanten Deeltjes om in jullie creatieve activiteiten te gebruiken en om met anderen te delen. Het HEILIGE WITTE KOSMISCHE VUUR, de Adamanten Deeltjes, die je als ontwaakte Zelf-meester aantrekt, moet voortdurend circuleren. Slechts een bepaalde hoeveelheid, zoveel als geschikt is voor elke Ziel om op hun huidige niveau van ver-LICHT-ing te integreren, kan in het fysieke voertuig worden opgeslagen. De rest moet de wereld van vorm in worden geSTRAALd. Volwassen spiritualiteit is geen onbewuste ervaring. Jullie moeten ernaar streven om een zelfvoorzienende goddelijkheid te ontwikkelen waarbij jullie voortdurend de rijke Pranische Adem van Leven / Adamanten Deeltjes van ScheppersEssentie inademen. Door dit te doen, zullen jullie via de Achtste Chakra, jullie ZieleSter, en via het achterportaal van jullie Heilig Hart geestelijk voedsel beginnen te ontvangen van de Rivier van Leven. <br />Elke Zelfbewuste persoon functioneert als een levende ster, die harmonische frequentietrillingen kan ontvangen en geleiden overeenkomstig zijn/haar niveau van bewustzijn. Zoals jullie nu weten, worden deze frequenties je ZieleLied genoemd. Jullie zijn een lichtpunt, een heldere Vonk van het Goddelijke. Dit Subuniversum bestaat uit één gigantisch Hemels ZieleLied.<br /><br />Terwijl jullie de bekwaamheid ontwikkelen om de Heilige Ademhaling diep en moeiteloos uit te voeren, zal jullie bewustzijn geleidelijk aan afdalen naar jullie Heilig Hartcentrum, en dan zelfs nog dieper, naar de Vesica Piscis Mandala die het Heilige Zaadatoom van Wit Vuur bevat – jullie eigen, persoonlijk Goddelijk Facet van onze Vader/Moeder God. Dit is wanneer jullie zoveel Heilige Liefde in jullie op mogen nemen als jullie maar kunnen bevatten. Dit is waar jullie je realiseren dat jullie zowel de dromer als de droom zijn. Het is in deze Heilige Ruimte dat jullie je reis terug naar heelheid (heiligheid) aanvangen terwijl jullie ernaar streven om jezelf opnieuw te creëren als een ZONNEKIND van onze Vader/Moeder God. Dit is voorbestemd, het is jullie Goddelijke Erfgoed.<br /><br />Onthoud alsjeblieft dat slechts een minuscuul Facet van jullie complete "Wezen" is geïncarneerd in de dichtheid van de derde en vierde dimensies. De vierde dimensie is het astrale vlak, een brug naar de vijfde dimensie. De drie lagere subniveaus zijn gevuld met een groot scala aan emotioneel energetisch puin en een breed spectrum van botsende frequenties en mentale gedachtevormen. De vierde dimensie is de opslagplaats voor overtuigingen van het massabewustzijn van de mensheid van alle voorbije tijdperken op Aarde. De vierde dimensie bevat ook het auraveld van het mentale lichaam van de Aarde.<br /><br />Er is een reden waarom jullie Sterrenzaad genoemd worden, want wanneer jullie terugkeren naar Zelf-Meesterschap, zullen jullie het proces starten van het integreren van hoog-ontwikkelde kristallijnen Levenscode Zaadatomen; een nieuw, geavanceerd evolutionair proces dat in het volgende aankomende Gouden Tijdperk zal worden gebruikt. De mensheid is klaar om een gigantische sprong in bewustzijn te maken. Op een bepaald moment in ieders Zielereis door tijd en ruimte, is er een verlangen om terug te keren naar de hogere rijken – een Goddelijke ontevredenheid treedt in die niet kan worden ontkend. Eerst moeten jullie je bewust worden van de stem van jullie geweten. De fluisteringen van jullie Ziel zullen luider en kenmerkender worden wanneer jullie gehoor beginnen te geven aan de roep van Spirit. Jullie voelende aard wordt gevoeliger wanneer jullie afgestemd worden op hogere trillingspatronen van mensen, plaatsen, gedachten en handelingen. Uiteindelijk zullen jullie leren om de Zielelied-trillingen van jullie Zielefamilie, en van de verschillende meesters en engelenwezens van elkaar te kunnen onderscheiden. Ja, de mensheid bevindt zich temidden van dramatische veranderingen, een evolutionair proces van heftige proporties. Maar onthoud, het is gewoon een onderdeel van de eindeloze spiraal. Ieder van jullie die zich bewust wordt van zijn/haar Godsbewustzijn heeft een grote verscheidenheid aan gedenkwaardige overgangsprocessen in dit universum ervaren.<br /><br />Let alsjeblieft op: het is niet langer toegestaan om stil te blijven staan of zelfs om lange tijd op hetzelfde niveau te blijven – de tijd en het transformatieproces gaan hiervoor te snel. Jullie taal is aan het veranderen; jullie gedachtenvormen zijn anders. De oude delen van jullie hersenen die jullie verleden bevatten worden geleidelijk aan verfijnd of opgelost, en dus begint het erop te lijken alsof alles wat er eerder gebeurde, zelfs vorig jaar, een vage droom is. Nieuwe gebieden van jullie hersenen worden geactiveerd en jullie moeten heel anders leren denken. Lichtpakketten van informatie, holografische beelden van grote betekenis en heilige geometrische patronen zullen jullie bewustzijn beginnen binnen te komen, en jullie moeten leren deze te ontcijferen. Het kan lijken alsof de mensen, die jullie achter jullie laten, jullie niet meer begrijpen, of dat jullie geen woorden kunnen vinden om op de oude afgezaagde manier gesprekken te voeren. Jullie zullen ook merken dat je niet meer elke gedachte hoeft uit te spreken daar jullie de energieën en gedachten van degenen om je heen telepathisch beginnen op te pikken. Jullie intuïtieve vermogens zullen toenemen, en jullie zullen moeilijk te misleiden zijn. Jullie zullen jullie waarheid spreken met spirituele integriteit, en jullie zullen niet bereid zijn om deel te nemen aan de negatieve spelletjes van het verleden.<br /><br />We verzoeken jullie dringend om je niet te hechten aan een manier van zijn, een modaliteit, een filosofie die te beperkt of te gestructureerd is, en om niet in afspraken te trappen waarbij je je macht geeft aan iemand buiten jezelf. Onderscheidingsvermogen, onderscheidingsvermogen, onderscheidingsvermogen – we kunnen dit niet genoeg benadrukken, want zo snel als een ogenschijnlijke waarheid voortkomt en jullie deze in jullie geloofssysteem integreren, zo snel kan deze weer vervangen worden door een hogere waarheid of een nieuw concept. Zien jullie niet als jullie terugkijken dat veel van de kennis die jullie nu accepteren als jullie absolute waarheid, tien jaar of zelfs zes maanden geleden alle verbeelding te boven ging? Wees je ervan bewust dat veel van de dingen waar jullie vandaag zeker van zijn, morgen of in de nabije toekomst ongetwijfeld zullen veranderen.<br /><br />Op mentaal niveau wordt jullie bewustzijn gebombardeerd met nieuwe ideeën en concepten. Deze zijn in eerste instantie vaag, maar geleidelijk nemen ze vaste vorm aan wanneer jullie je verbeterde vermogen tot redeneren gebruiken om de formules en uitvindingen van de toekomst te ontvouwen en te decoderen. Wanneer jullie je afstemmen op de hogere niveaus van de vijfde dimensie, zullen jullie je facetten beginnen te herinneren van de scheppingsblauwdruk voor dit Subuniversum: hoe je een zuivere gedachte vasthoudt totdat deze is gerealiseerd en hoe jullie geholpen hebben bij het creëren van een grote verscheidenheid aan wonderbaarlijke dingen. Velen van jullie zullen beginnen geometrische vormen, fonkelende kristallen, en briljante nieuwe kleuren te zien naarmate jullie je door en voorbij tijd en ruimte bewegen, de rijken van Licht in.<br /><br />We hebben verteld dat vele speciale ontheffingen worden gegeven aan diegenen die dapper naar voren treden en hun erfgoed opeisen. Wa
nneer de massa wakker wordt en roept om hulp, oplossingen, informatie en bemoediging, zullen jullie meer dan ooit nodig zijn, mijn dapperen. Wij wachten erop om jullie te ondersteunen, om jullie wijsheid, capaciteiten en kennis te schenken die alle verbeelding te boven gaat. Want zie je, jullie hersenen hebben altijd voor 100% gefunctioneerd, wat jullie zal verrassen, omdat jullie gehoord hebben dat de gemiddelde persoon slechts ongeveer 10% van hun hersenkracht gebruikt. Vóór het midden van de twintigste eeuw hadden de massa's alleen toegang tot het beperkte deel van de hersenen dat resoneert met de frequenties van de derde en lagere vierde dimensies. Het is de geest die beperkt is/was, niet de hersenen. Naarmate jullie de hogere frequenties in evenwicht brengen en ze integreren, krijgen jullie steeds meer toegang tot de kracht van jullie hersenen die resoneert met de hogere vierde en vijfde dimensies. Sommige gevorderde Zielen hebben zelfs toegang tot de lagere niveaus van de zesde dimensie. Het is pas mogelijk om toegang te krijgen tot deze geavanceerde delen van je hersenen wanneer je afgestemd bent op die verfijnde frequenties. Het belangrijkste doel op dit moment is om jullie trillingsfrequenties te verhogen tot het niveau dat nodig is om de membranen van Licht op te lossen die de portalen naar jullie Heilige Geest en Heilig Hart en de vijfde-dimensionale niveaus van de hersenstructuur afschermen. Dat is wanneer jullie echt vooruitgang zullen beginnen te boeken in jullie spirituele zoektocht.<br /><br />Wees je ervan bewust dat er een eb en vloed patroon is in het proces van ascensie. Grote pulsaties van trillingspatronen van nieuwe, hogere Kosmische Stralen bombarderen de Aarde, afgewisseld met rustige tijden, zodat er geen sprake is van overbelasting. Ascentie is niet een proces met een constante voorwaartse beweging. Het is een instroom van energie en nieuwe informatie, gevolgd door een tijd van opnemen, integreren en manifesteren. Veel sensaties komen nu meer uitgesproken op jullie over. Jullie kunnen soms het gevoel hebben alsof jullie een grote sprong in het onbekende of een stap achteruit, de onzekerheid in, genomen hebben. Op andere momenten kunnen jullie een vergroot gevoel van kwetsbaarheid hebben. Jullie zouden nu een beetje gewend moeten zijn aan de eb en vloed van vergrootte, versnelde frequenties; maar als je naar het volgende niveau van bewustzijn geduwd wordt, laat dit vaak alarmbelletjes van verschillende gradaties afgaan in jullie fysieke/mentale/emotionele lichamen.<br /><br />Het is tijd om een beslissing te nemen, want dit is een tijd van het oogsten van Zielen. Ieder moet beslissen of hij/zij met de Aarde voorwaarts wilt gaan terwijl de Aarde spiraalsgewijs de hoger dimensionale frequenties in beweegt; of dat ze willen vertrekken en op een later tijdstip terug te keren; of dat ze naar een andere planeet met een driedimensionale werkelijkheid willen gaan om hun lessen in de fysieke expressie te volbrengen. Veel Zielen zullen als onderdeel van hun contract en Goddelijke missie ervoor kiezen om de Aarde te verlaten, en vele andere prachtige Zielen worden ergens geplaatst of klaargemaakt om posities van gezag, posities van macht te bekleden. Zij zullen onopvallend zijn, en waarschijnlijk op de achtergrond blijven, totdat het tijd is om naar voren te stappen en zich bekend te maken. Zij zullen dynamisch en krachtig zijn en een nieuwe visie voor de mensheid uitdragen – één die alle mensen zal dienen en de basis zal leggen voor het Nieuwe Tijdperk dat komen gaat.<br /><br />En dus zeggen wij jullie: ‘WEES STANDVASTIG, GELIEFDEN.' Dit is de tijd om jullie waarheid te zoeken, om opnieuw de controle en heerschappij over jullie wereld te nemen, om je te herinneren dat je een vertegenwoordiger van de Schepper bent die op een belangrijke missie is die "de evolutie van de mensheid en de planeet Aarde" heet. Accepteer je kracht als een meester van co-creatie. Accepteer en activeer de gaves die jullie geschonken zijn en die in jullie sluimeren.<br /><br />Dit is een tijd van massaal ontwaken nu steeds meer dierbare Zielen het duwtje van Geest beginnen te voelen en beginnen te luisteren naar de influisteringen van zijn/haar Ziel Zelf. Daarom zullen onze toekomstige boodschappen enkele concepten bevatten die we eerder hebben gegeven in de afgelopen twintig jaar. Dit zal een goede herhaling zijn voor degenen onder jullie die al vele jaren toegewijde studenten zijn. Het zal ook die mensen stimuleren en inspireren die net beginnen het Licht van de Waarheid te zoeken, want de boodschappen zullen segmenten bevatten die zij goed kunnen begrijpen. Wanhoop niet, geliefden, als jullie naar onze huidige leringen zijn geleid en ze te moeilijk te begrijpen blijken te zijn. Onze vele boodschappers van het Licht hebben onvermoeibaar gewerkt om onze wijsheidsleringen naar buiten te brengen die de basisprincipes van spiritualiteit behandelen, de vele tussenliggende niveaus, en nu de huidige, gevorderde kosmische leringen. Als jullie deze oudere boodschappen opzoeken, zullen jullie je eigen begripsniveau vinden, en kunnen jullie gemakkelijk vanaf daar verder gaan.<br /><br />Het evolutionaire proces voor de mensheid is in volle gang en gaat in een verbazingwekkend tempo voorwaarts. Open jullie geest en jullie hart, geliefden, en aanvaard de infusie van Goddelijke Liefde/Licht die jullie wacht. Koester je met ons in de glorie van hereniging terwijl we samen verder gaan op deze ongelooflijke reis in een nieuwe werkelijkheid. Wij zijn altijd bij jullie. Jullie zijn enorm geliefd.<br /><br />IK BEN Aartsengel Michaël<br /><br />© Doorgegeven via Ronna Herman.* Kopieer en deel vrijelijk. Echter, ik maak aanspraak op het universele auteursrecht voor dit artikel in naam van Aartsengel Michaël. 
Wij bieden de boodschappen van Aartsengel Michaël via onze website aan als geschenk. Wij stellen jullie donaties om de kosten te drukken van de gratis liefdespakketten die wij de wereld rondsturen echter zeer op prijs.
E.B.http://www.blogger.com/profile/02523809080862620833noreply@blogger.com
tag:blogger.com,1999:blog-4199844065194780647.post-54310672916192292292013-02-28T07:50:00.001+01:002013-02-28T08:27:29.658+01:00Een nieuwe relatie met tijd – Steve RotherGegroet, geliefden, Ik Ben de Hoeder van Tijd. <br />Ik ben hier als eerste omdat Elrah normaliter de eerste is en dan mag ik alle stukjes die hij in de zaal heeft laten liggen, oppakken en ze voor jullie begrijpelijk maken. Vandaag dacht ik als eerste te komen om die stukjes aan hem over te laten.<br /><br />Goed, we zullen zien of dat werkt, maar de rede waarom ik als eerste wil komen, is om jullie allen iets te vertellen wat je op een diep niveau begint te begrijpen.<br /><br />De illusie die jullie tijd noemen is in zeer specifieke gebieden van jullie bestaan op Aarde manifest. Het heeft jullie goed geholpen je zelf te zien als wezens op een tijdlijn. Het heeft jullie vele mogelijkheden gegeven jezelf te zien als geesten die zich als mens voordoen.<br /><br />Dat was niet gemakkelijk en vaak genoeg liepen jullie tegen uitdagingen met betrekking tot tijd aan, omdat jullie altijd geloofden dat tijd eindig was. Met andere woorden er
was slechts een bepaalde hoeveelheid tijd.<br /><br />Goed, wij zeggen jullie dat je relatie met tijd nu is veranderd en dat is lastig te begrijpen. Het zal enige tijd vergen om tot je door te dringen en in jullie nieuwe regels, want jullie hebben allemaal je eigen regeltjes waar jullie je aan houden.<br /><br />Jullie hebben allemaal je eigen idee over "op Aarde zijn" en dat werkte redelijk goed, dus het zal nog even zo doorgaan. Maar, jullie beginnen nu alles van een ander perspectief waar te nemen omdat jullie eigenlijk meer inzicht hebben in dat wat jullie tijd noemen.<br /><br />Dat is geen uitdaging omdat er in werkelijkheid maar één tijd is. Jullie zien de schaduwen aan beide kanten van tijd, maar weet je, dat wat jullie toekomst of verleden noemen, zijn schaduwen van de enige indruk van tijd die in gans het universum beschikbaar is, en dat is NU, op dit moment.<br /><br />Zonder dit moment, zonder de andere delen ervan, bestaat niets want het zijn slechts reflecties in beide richtingen. Nu was de uitdaging voor de meeste mensen dat ze beheerst werden door hun reflecties in beide richtingen van tijd. De meeste mensen hebben iets gewild.<br />Positief is Toekomst. Negatief is Verleden.<br />Wanneer mensen iets van waarde hebben, plaatsen ze het in hun toekomst. We vragen jullie nu even je ogen te sluiten en 12 jaar terug te gaan, ga gewoon 12 jaar terug in je eigen leven en haal je een beeld voor de geest. Noem het niet goed of slecht, zie het op een schaal van 1 tot 5, waar is je energie?<br /><br />Goed. Nu, laat die energie even los en ga terug in je lichaam. Sluit nu je ogen weer en ga 12 jaar in de toekomst. Test je energie, waar is je energie? Hoe meet je die? Het merendeel der mensen verbergt hun pijn in het verleden en hun vreugde in de toekomst.<br /><br />Dat was het normale gedrag van de mensheid, dus als jullie in het NU moment zijn, hebben jullie nog steeds die verbinding met wat jullie trachten in de toekomst voor elkaar te krijgen en wat jullie in het verleden hebben ervaren. Maar wat jullie niet helemaal beseffen, is dat de regels plotseling zijn veranderd.<br /><br />Jullie spelen nog hetzelfde spel waar jullie zo gewend aan zijn en wat jullie al die tijd hebben gespeeld.<br /><br />Nu zijn de regels veranderd en jullie gaan ontdekken dat je niet meer dezelfde reflectie in de toekomst hebt en dat het verleden veel plooibaarder kan zijn. De mensheid heeft het verleden altijd als vaststaand beschouwd en erg eindig in het bestaan. Geliefden, het is slechts een herinnering en als die herinnering je leven gaat beheersen, kan je die herinnering veranderen. Mensen kunnen zich in het NU moment op de tijdlijn verzoenen.<br /><br />Het weefsel van Tijd in Harmonie brengen.<br /><br />Het is erg gemakkelijk. Het meeste harmoniseert zich elk moment. Wanneer jullie een ruimte met veel mensen binnengaan, is het eerste wat jullie doen, de energie van iedereen voelen en je erop afstemmen, jezelf in harmonie brengen. Dat doen jullie door een deel van jezelf in hun reflectie te herkennen.<br /><br />Dat is de verbinding die jullie allemaal van nature hebben. Dus, als jullie dit inbrengen en het op die manier in harmonie brengen, vraagt dat een inspanning van iedereen. Die inspanning komt door jullie overtuigingen over wie jullie zijn en wie jullie zijn geweest. Dat is jullie heden en het NU moment is het enige dat jullie hebben.<br /><br />Wat er nu plaatsvindt, is dat de mensheid in staat zal zijn het allemaal in een enkel NU moment samen te brengen. De energie indruk die deze ervaring achterlaat op het weefsel van tijd. Het zal nog enige aanpassingen vergen voor het benut kan worden. De meeste systemen op Aarde worden nog steeds verworven en geregeld om eindige tijd te meten. Nu, tijd is niet eindig en is dat nooit geweest, daarom zijn er aanpassingen nodig om tijd bij te houden.<br /><br />De Oproep.<br /><br />Jullie zullen hier zelf meer over leren want in dit NU moment klinkt jullie oproep.<br /><br />Dat is de tijd waarop jullie naar de Aarde geroepen werden. Dit is het deel waarvoor jullie zijn opgeroepen… NU.<br /><br />Jullie denken: “Oké, als ik al die cursussen volg, als ik dat meester word, zal ik mijn werk starten. Ik zal iets beschikbaar maken en ik zal een verschil op Aarde maken.” Geliefden, dat is NU. Dat is niet in de toekomst, het was nooit in de toekomst. Jullie hebben het daar samen met hoopvolle verwachtingen neergezet.<br /><br />Wij zeggen nu dat alle mensen hun relatie met toekomst en verleden zullen veranderen. Dit is het begin van het wijzigen van de expressie van lineaire tijd op Aarde. Dit zal het bijhouden van tijd op Aarde veranderen. Dit zal veel veranderen in de starre illusie met betrekking tot tijd zoals tot nu toe op Aarde gedefinieerd werd.<br /><br />Wij hebben oefeningen en kansen gegeven om tijd te buigen en om ermee te gaan spelen en het meer buigzaam te maken. De eerste vereiste is begrip en overtuiging. Het is heel simpel. Als je gelooft dat je tijd kunt veranderen, zul je het veranderen. Het zou nog beter zijn als wij zeiden dat tijd niet te veranderen is, omdat zodra we zeggen dat jullie iets niet kunnen, doen mensen het. En ze doen het nog goed ook!<br /><br />De waarheid is dat mensen leren op een andere manier naar tijd te kijken en dat is prachtig. Er is geen tijd, ja ik moet dit zeggen, zoals het NU. Er is niets meer dan dit moment, en hoewel mensen veel van hun energie over verleden, heden en toekomst verdeeld hebben, zullen ze die begrippen niet meer in die zin gebruiken.<br /><br />De mensheid zal ook ontdekken hoe gemakkelijk het te veranderen is, wanneer het verleden en de toekomst toegelaten worden in het NU Moment. Veel mensen lopen met emotionele littekens, wat hen helpt het te definiëren.<br /><br />Ze zullen hun identiteit niet verliezen, ze kunnen het alleen niet meer op elk moment gebruiken. Ze vervallen in een behoudende levensstijl in plaats van een doelgerichte actie. Dit is vaak het gevolg van onevenwichtigheid in het belang van het NU moment. Het is meer gebruikelijk op Aarde om te reageren op iets wat op je afkomt dan je eigen tempo te bepalen.<br /><br />Circulaire Tijd.<br /><br />Geliefden, jullie zijn de grootste engelen die ooit leefden en jullie zijn er nu aan toe om een overwicht op Aarde te brengen. Wij zullen jullie alleen kleine dingen hiervan laten zien terwijl jullie je er bewust van worden. Kijk er naar uit want het zal aanvankelijk met kleine stappen beginnen.<br /><br />Als je er één mist of als je niet elk moment in het Nu bent en het glijdt naar het verleden af, laat je het gewoon gaan. Jullie hebben er geen controle over, maar als het niet in harmonie is, kunnen jullie het zelfs veranderen als het al in je verleden is vergleden.<br /><br />En hoe verander je de toekomst? Je hoeft de toekomst niet te veranderen; je verandert de toekomst door je energie in het NU moment te zuiveren. Dat is het concept van circulaire tijd. Ik zal er nu niet veel energie aan besteden, maar ik zeg jullie gewoon dat de energie die mensen hun verleden noemen, in feite het weefsel schept van hun toekomst.<br /><br />Het is een grote cirkel. Het weefsel van het verleden en alle onopgeloste zaken cirkelen rond en scheppen steeds weer dezelfde problemen op jullie planeet. Daarom hebben jullie dezelfde uitdagingen met andere mensen. Vonden jullie dat niet interessant? Wij zeggen jullie dat alle mensen leren van herhalingen. Zo werkt tijd eigenlijk en dat is het mooie van dit moment, aangezien jullie alle dingen uit je verleden, die jullie zo dierbaren waren, loslaten. Jullie zullen het heel gemakkelijk vinden.<br /><br />Nu jullie door de poort zijn gegaan, zullen jullie ontdekken dat het gemakkelijker is de energetische koorden die jullie op vele manieren in je leven hebben beheerst, los te laten. Stel dat je een disha
rmonie in je leven ervaart. Je hebt bijvoorbeeld een confrontatie met iemand die je heel dierbaar is. Jullie zeggen zeer kwetsende dingen, gaan uit elkaar en praten vijf jaar niet met elkaar.<br /><br />We zeggen je dat de kwetsende woorden die gezegd zijn je de hele tijd pijn doen, elk moment van elke dag, omdat jullie je niet met dat moment hebben verzoend en in harmonie hebben gebracht. Goed, betekent dit dat jullie je met elk wezen en elk mens moeten harmoniseren. Nee, natuurlijk niet. Daar gaat het niet om op Aarde. Op Aarde gaat het om diversiteit. Wij weten dat jullie op plaatsen komen waar je, zoals jullie dat noemen, uitdagingen zult ervaren.<br /><br />Soms zijn het in feite jullie uitdagingen die de Geest van Thuis bepalen en in jullie allen naar boven halen, en dat heeft de afgelopen jaren erg goed gewerkt. Wat er nu plaatsvindt, is dat jullie Aarde aan het veranderen is. Jullie hebben deze kans gecreëerd door in je toekomst te stappen en je Nu moment te claimen.<br /><br />Wacht niet tot morgen, geliefden, het komt niet op de manier zoals jullie denken. Als jullie vasthouden aan de oude overtuigingen van het verleden, zullen jullie ook tegengewerkt worden in het aarden van je energie op de mooiste tijdstempel van dit moment. Wij vragen jullie dus je hiervan bewust te zijn.<br /><br />Jullie hebben hier op Aarde de gewoonte om, als je elkaar ontmoet, te zeggen: “Hallo, hoe gaat het met je?” Wel, ik ga dat anders aanpakken. Ik zal zeggen: “Hallo, hoe is je tijdstempel? Hoe gaat het Hier en Nu met je? Hoe past jouw geest op dit moment in je fysieke lichaam?”<br /><br />Het is helemaal in orde om te zeggen: “Oh, mijn broekriem zit te strak”, of wat dan ook. Want wij zijn er zeker van dat je een dergelijke reactie kunt verwachten.<br /><br />Maar de reden waarom wij jullie dit vragen is je er bewust van te zijn, want dat is het moment dat je het in afstemming met je macht kunt gebruiken. Dat is het moment waarop alle mensen geautoriseerd worden en hoe het zou moeten zijn.<br /><br />Herhaling staat aan de Basis van Lineaire Tijd.<br /><br />Nu, ik wil nog één ding noemen voor ik plaats maak voor mijn broeder. Ik zal jullie ook zeggen dat er cycli zijn. De mensheid gaat op vele niveaus door cycli, inclusief de cyclus die je als jullie werkelijkheid ervaart. Deze cycli zijn wat Elrah ritmes noemt.<br /><br />De simpelste manier om dit uit te leggen is het te vergelijken met een willekeurig patroon op het tapijt dat hier voor me ligt. Ik kan een plek vinden waar het patroon anders is dan de rest, maar als het echt een willekeurig patroon is, zal dat patroon zich op ander plekken herhalen. Dat is hoe het Universum is gebouwd.<br /><br />Het Universum bevat meervouden van vele zaken. Gedurende de komende zeven maanden krijgt alles op Aarde een kans om collectief de ganse planeet te veranderen. Jullie worden nu door al deze argumenten en uitdagingen op Aarde heen en weer geslingerd. Maar wij zeggen jullie dat een eenvoudige harmoniserende techniek voor de meeste mensen goed zal uitpakken.<br /><br />Ik geef het nu over aan mijn broeder, want hij staat minzaam te wachten om te kunnen spreken, en dat is ongebruikelijk. Ik verlaat jullie voor dit moment, maar weet dat jullie me dierbaar zijn, en dat mijn hart weet wie jullie zijn en ik kon niet trotser zijn op de prachtige wezens die in bewustzijn op Aarde lopen. Jullie veranderen deze planeet met elke ademtocht die je doet, en wij juichen jullie toe van deze kant van de Sluier op een manier die jullie nooit hebben gekend. Perfect werk!<br /><br />Ik Ben de Hoeder van Tijd.
E.B.http://www.blogger.com/profile/02523809080862620833noreply@blogger.com
tag:blogger.com,1999:blog-4199844065194780647.post-59239938344927606432013-02-05T07:49:00.004+01:002013-02-05T07:49:37.991+01:00De energie van februari, door Jennifer Hoffman<br /><div style="font-family: Helvetica; font-size: 18px;"><span style="letter-spacing: 0px;">Geschreven door </span><a href="http://www.nieuwetijdskind.com/author/jennifer-hoffman/" style="letter-spacing: 0px;"><span style="color: #021eaa; letter-spacing: 0px;">Jennifer Hoffman</span></a><span style="letter-spacing: 0px;"> Geen Reacties</span><span style="letter-spacing: 0px;">&nbsp;</span></div><div style="font-family: Helvetica; font-size: 18px;"><span style="letter-spacing: 0.0px;">Gepubliceerd: februari 5th, 2013<br />Dit is een nieuwe maand vol wonderlijke kansen maar die zullen niet helemaal duidelijk zijn, omdat je naar binnen moet gaan om ze te vinden. In feite ga je nog dieper in jezelf moeten duiken om de waarde en het potentieel van bepaalde keuzes, waarmee je deze maand geconfronteerd wordt, te zien.<br />Het is tijd om alle moed te verzamelen en van de springplank te duiken, in de donkere wateren van het onbekende, en die kunnen zowel diep zijn als ondiep. Dat zal je pas weten wanneer je erin springt. Het energie- thema voor februari is WEDERGEBOORTE en de vraag van deze maand is of je wil zwemmen of wegzinken ?<br />Het kan soms nodig zijn om te drijven of in het water te gaan voor je je klaar voelt om je keuze te maken, maar het zal niet zo moeilijk zijn als je zou denken.<br />(Diegenen onder jullie die een hekel hebben aan astrologie kunnen dit deel overslaan, maar ik voeg het er toch bij omdat de astrologie van februari ons zoveel vertelt over de energie van deze maand en de rol ervan in de afwerking van het Atlantische paradigma.)<br />Deze maand zal je een overvloed aan planeten in Vissen zien, met Neptunus, Cheiron, Mars, de Maan (kort), de Zon en Mercurius die allemaal rond de 19de in Vissen staan (en Mercurius retrograde in Vissen deze maand). Vissen is het teken van spiritueel begrijpen, verlichting, gevangenschap, jezelf tegenwerken (of zelf-sabotage), verwarring en het onbekende, afhankelijk van hoe zijn energieën gebruikt worden.<br />Er is een hoog spirituele focus die onze mensheid ofwel uitdaagt, ofwel ons bekrachtigt om ons volledig af te lijnen op onze goddelijkheid.<br />Hetgeen belangrijk is in de context van de energie van februari, onze ascensiereis, en het oprijzen van het goddelijke vrouwelijke, is de activiteit van Mars en Venus, die typisch de mannelijke en vrouwelijke energieën voorstellen. We hebben nu Mars in Vissen en Venus in Waterman en ze gingen allebei in nieuwe tekens in op 2 februari.<br />Denk eraan dat Atlantis door water vernietigd werd en we in een waterachtige baarmoeder gevormd zijn.<br />Er is hier veel synchroniciteit.<br /></span></div><div style="font-family: Helvetica; font-size: 18px;"><span style="letter-spacing: 0.0px;"><br />Ik denk dat deze twee planetaire posities enkele interessante quasi-wederzijdse aspecten en energie-delen voorstellen.<br />Waterman, dat nu bezet is door Venus, wordt geregeerd door Uranus, die momenteel in Ram staat, het teken dat geregeerd is door Mars. Vissen, de plaats waar Mars staat de komende twee maand, is het teken van
Venus verheffing (waar het op zijn sterkst staat, naast zijn eigen huistekens van Weegschaal en Stier), en het is momenteel aan het samenkomen met Neptunus, die gedefinieerd wordt als een hogere octaaf of vibratie van Venus. Mars in Vissen kan voelen alsof we door water lopen, maar dat is omdat zijn gewoonlijke beweging voorwaarts naar binnen is gefocust.<br />Venus in Waterman staat open voor nieuwe ideeën en nieuwe manieren om iets te doen, maar in plaats van passief te zijn (als slachtoffer), wordt het nieuwe bewustzijn gevoed door de energie van Mars.<br />Deze aflijningen zijn nodig voor de laatste afsluiting van het Paradigma van Atlantis, waardoor we eonen lang de mannelijke en vrouwelijke energieën hebben tot uiting gebracht, op chaotische en destructieve manieren.<br />We kunnen nu die energieën toestaan in harmonie te zijn, voor het eerst sinds de vernietiging van Atlantis. Op welke manieren probeert je goddelijke vrouwelijke zichzelf te uiten? Heb je de moed om naar buiten te treden, je uit te spreken en moedig vooruit te gaan op de manier van een verlicht, heel, goddelijk wezen?<br />Waarvoor staan je mannelijke en vrouwelijke energieën? Zijn ze in balans of niet, voel je je meer of minder krachtig in je mannelijke of je vrouwelijke energie?<br /><a href="http://i2.wp.com/www.nieuwetijdskind.com/wp-content/uploads/2013/02/vertrouwen.jpg"><span style="color: #021eaa; letter-spacing: 0px;"><br /></span></a>Vissen is het twaalfde huis van de dierenriem, de afwerking van een reis, voor het begin van een nieuwe.<br />In Vissen kunnen we alle informatie die we geleerd hebben samenvoegen, de hoogste aspecten ervan vinden, en een nieuwe verlichte, geëvolueerde, geënergetiseerde en versterkte cyclus beginnen.<br />Of we kunnen zien waar we gefaald hebben in het bereiken van ons potentieel en onze kracht, en waar we ons misbruikt, gebruikt, overweldigd, gedemoraliseerd en depressief voelen.<br />Dit zal de focus zijn van de energie van februari, hoe ga jij jouw reis interpreteren en welke aspecten ga je kiezen om je op af te lijnen? Waarin wil je opnieuw geboren worden?<br />De hoogten en laagten zijn allebei beschikbaar en welke keuze je maakt staat voor je energie op dit moment. We kunnen slachtoffer zijn van ons verleden, of overwinnaars in het nu.<br />Nu is het moment om te kiezen, omdat we die energetische uitdrukking zullen be-leven de rest van 2013.<br />De astrologie toont ons een dwingende verbinding van Mars en Venus, of mannelijke en vrouwelijke energieën, met Mars die zichzelf van binnenuit ervaart, in plaats van alleen aan de buitenkant, wat eigen is aan Mars-energie. Venus gaat zichzelf ervaren op een meer uitwaarts gerichte manier, en met de elektrische energie van Uranus, versterkt door de onderliggende steun van de Mars-energie. Het is het oprijzen van de goddelijke en mannelijke energieën, die wederzijds ondersteunend werken en die een potentieel meebrengen om te evolueren in partnerschap, gelijkheid, kracht delen en elkaar erkennen als twee helften van hetzelfde geheel. Dit is de healing van het Atlantische Paradigma, na eonen lang oorlog te voeren tegen mekaar kunnen deze twee energieën eindelijk in vrede samenkomen.<br />In Februari hebben we ook het Chinese Nieuwjaar op 10 februari (in Waterman), en Mercurius retrograde in Vissen, en dat geeft ons bijkomende kansen om onze waarheid te communiceren, wie vragen we iets en wat gebeurt er in onze innerlijke conversaties? Communiceren we helder en met al onze energie, of houden we ons terug, uit angst? Communiceren we als slachtoffer of als overwinnaar?<br />De kennis van deze maand zal duidelijk zijn, we kunnen de wereld niet kennen tenzij we onszelf kennen en het potentieel van de wereld is niet iets dat we moeten zoeken in een nooit eindigende zoektocht naar zingeving, het ontplooit zich binnenin ons.<br />We zijn telkens weer naar de wereld teruggekeerd, in de poging onszelf, elkaar en de wereld te healen.<br />In februari hebben we de kans om die healing af te werken en datgene te worden waartoe we tot nu nooit de kans hadden, geheald, heel en volledig, krachtig voorbereid om onze missie als healers te vervullen en de nieuwe aarde vanuit onze evolutie te creëren.<br />Gaan we dit benaderen als slachtoffer of als overwinnaar? Als de gehealde of als de gemartelde healer? Gelijk gebalanceerd in onze mannelijke en vrouwelijke aspecten?<br />Het is onze tijd om te stralen, dus straal maar.<br />Heb een prachtige maand.<br /><br />Jennifer Hoffman<br /><br /><br />Vertaling: Fran Tielemans</span></div>
E.B.http://www.blogger.com/profile/02523809080862620833noreply@blogger.com
tag:blogger.com,1999:blog-4199844065194780647.post-54694621814013440222013-01-24T10:01:00.002+01:002013-01-24T10:01:22.363+01:00De Nieuwe Wereld / De volgende stappen – Steve Rother<br /><div style="font-family: Helvetica; font-size: 18px;"><span style="letter-spacing: 0px;">Elrah begint:</span></div><div style="font-family: Helvetica; font-size: 18px; min-height: 22px;"><span style="letter-spacing: 0.0px;"></span></div><div style="font-family: Helvetica; font-size: 18px;"><span style="letter-spacing: 0.0px;">Ik Ben Elrah van de Ritmische Dienst. Welkom allemaal! Ik heb jullie de hele tijd gadegeslagen. Ik kijk gewoon mee over de schouder van de Hoeder en zo af en toe herinnert hij zich dat ik er ook ben. Dan richt hij zich tot mij om te overleggen en ik geef hem wat informatie. Weet je, eigenlijk komt de informatie voortdurend. Maar meestal zegt hij dan: “Dat komt later wel.”</span></div><div style="font-family: Helvetica; font-size: 18px; min-height: 22px;"><span style="letter-spacing: 0.0px;"></span><br /></div><div style="font-family: Helvetica; font-size: 18px;"><span style="letter-spacing: 0.0px;">Een Nieuwe Gedachte.</span></div><div style="font-family: Helvetica; font-size: 18px;"><span style="letter-spacing: 0.0px;">Ik ben hier vandaag om vele redenen, maar ik wil eerst even praten over je eigen veiligheid… je veiligheid. Oei, daar dachten jullie niet aan, lieverds: “Wat kunnen we doen om veilig te zijn op de Nieuwe Aarde?” Welnu, jullie hoeven je over veiligheid geen zorgen te maken zoals je gewend was omdat jullie niet gewond kunnen raken door dezelfde dingen waarvan je vroeger dacht dat ze je pijn konden doen.</span></div><div style="font-family: Helvetica; font-size: 18px; min-height: 22px;"><span style="letter-spacing: 0.0px;"></span><br /></div><div style="font-family: Helvetica; font-size: 18px;"><span style="letter-spacing: 0.0px;">Ik wil iets met jullie delen over algemene veiligheid, en een andere benadering die je zou kunnen overwegen terwijl jullie je ware grootte laten zien. Wat er nu plaatsvindt, is dat jullie op vele nieuwe niveaus als nimmer tevoren open staan.</span></div><div style=&quo
t;font-family: Helvetica; font-size: 18px;"><span style="letter-spacing: 0.0px;">Daarom is er iets meer kwetsbaarheid als jullie je gaan openen en gedurende de tijd dat je er gewend aan raakt ontvankelijk te zijn.</span></div><div style="font-family: Helvetica; font-size: 18px; min-height: 22px;"><span style="letter-spacing: 0.0px;"></span><br /></div><div style="font-family: Helvetica; font-size: 18px;"><span style="letter-spacing: 0.0px;">Het gaat er niet om dat jullie al die muren of filters, of wat daar op lijkt moeten bouwen. Maar wat er gebeurt, is dat zodra iemand zich werkelijk opent en zomaar door het leven gaat, er ook meer mogelijkheden ontstaan om je van het pad te weerhouden of er van af geleid te worden. Dat kan nu heel gemakkelijk gebeuren, want hoewel jullie niet voelen dat je anders bent dan enkele dagen geleden, zijn jullie dat wel!</span></div><div style="font-family: Helvetica; font-size: 18px; min-height: 22px;"><span style="letter-spacing: 0.0px;"></span><br /></div><div style="font-family: Helvetica; font-size: 18px;"><span style="letter-spacing: 0.0px;">Jullie zijn absoluut anders. Veel van jullie energie is opengegaan op manieren die je nog niet hebt meegemaakt, dus wat ze je willen vertellen is dat jullie je eerst bewust moeten zijn van je eigen wezen. Je zou tegen je zelf kunnen zeggen: “Oké, ik heb nu hier een beetje pijn en ik weet niet wat het is. Maar ik wil enige tijd besteden om er energie heen te zenden om er mee te communiceren.”</span></div><div style="font-family: Helvetica; font-size: 18px; min-height: 22px;"><span style="letter-spacing: 0.0px;"></span><br /></div><div style="font-family: Helvetica; font-size: 18px;"><span style="letter-spacing: 0.0px;">Ga nu niet die dingen die zich voordoen negeren omdat je op een nieuwe manier open staat. Je zult zien dat je nu veel sterker bent dan vroeger. Maar in de tussentijd zijn er wat kwetsbaarheden, maar ook mogelijkheden die je kunt ervaren door een kleine barst in je schild. Geliefden, ik zeg je dat er altijd een manier is om dat te verhelpen.</span></div><div style="font-family: Helvetica; font-size: 18px; min-height: 22px;"><span style="letter-spacing: 0.0px;"></span><br /></div><div style="font-family: Helvetica; font-size: 18px;"><span style="letter-spacing: 0.0px;">Wat er gebeurt, is dat de mensen zo snel van start zijn gegaan dat ze de hele tijd in hun hoofd zitten en niet in hun hart. Jullie proberen een uitkomst te bedenken: “Hoe breng ik het tot het volgende niveau?” En je hersens beginnen te kraken en er komt rook uit je oren, en voor je het weet zit je met de gebakken peren.</span></div><div style="font-family: Helvetica; font-size: 18px; min-height: 22px;"><span style="letter-spacing: 0.0px;"></span><br /></div><div style="font-family: Helvetica; font-size: 18px;"><span style="letter-spacing: 0.0px;">Weet je, het gaat hier Thuis altijd om balans. Dat is waarschijnlijk de grootste verandering van wat er in de afgelopen dagen gebeurde. Het is al enige tijd aan de gang. Het is niet nieuw, lieverds, maar jullie hebben een hart. Jullie hebben altijd een hart gehad. Hoewel jullie altijd hebben geweten dat het geheim werkelijk in het hart zit en niet in het hoofd, proberen jullie toch je weg door het leven te bedenken.</span></div><div style="font-family: Helvetica; font-size: 18px; min-height: 22px;"><span style="letter-spacing: 0.0px;"></span><br /></div><div style="font-family: Helvetica; font-size: 18px;"><span style="letter-spacing: 0.0px;">Een van de grootste veranderingen die je zult ervaren in de Nieuwe Wereld, is je realiseren dat je hart altijd de weg naar thuis wist.</span></div><div style="font-family: Helvetica; font-size: 18px;"><span style="letter-spacing: 0.0px;">Jullie moesten proberen je een weg door de mensheid te bedenken, proberen uit te vinden hoe jullie je hart aan de wereld en de samenleving konden aanpassen, maar nu zal alles vanuit het hart gebeuren.</span></div><div style="font-family: Helvetica; font-size: 18px; min-height: 22px;"><span style="letter-spacing: 0.0px;"></span><br /></div><div style="font-family: Helvetica; font-size: 18px;"><span style="letter-spacing: 0.0px;">Nu is hier nog een ding dat ze je vertellen, negatieve emoties. Jullie hebben er nogal wat op Aarde gedragen, en dat diende jullie goed voor even omdat ze je hielpen het contrast tussen licht en donker te zien. Je kunt alleen liefde voelen als je weet wat angst is. Goed, wij weten dat jullie allemaal begrijpen wat angst is. Het is in balans omdat dat deel klaar is, dus nu zijn jullie echt in het nieuwe veld van trialiteit gestapt – van dualiteit naar trialiteit gegaan.</span></div><div style="font-family: Helvetica; font-size: 18px; min-height: 22px;"><span style="letter-spacing: 0.0px;"></span><br /></div><div style="font-family: Helvetica; font-size: 18px;"><span style="letter-spacing: 0.0px;">Ik heb niet drie handen anders zou ik ze gebruiken opdat jullie konden zien wat ik deed, maar zo werkt dat niet. Jullie hebben drie zaken nu in plaats van twee. Het is niet langer zwart of wit, en dat is het magisch mooie aspect ervan. Nu hebben jullie een ander deel van je zelf waar je ruggespraak mee kan hebben. Het heeft veel weg van de kleine man op je schouder waar de Hoeder zojuist over sprak. Je hoeft je alleen maar te herinneren dat je mag vragen; je hoeft je alleen maar af te stemmen op dat deel van je zelf.</span></div><div style="font-family: Helvetica; font-size: 18px; min-height: 22px;"><span style="letter-spacing: 0.0px;"></span><br /></div><div style="font-family: Helvetica; font-size: 18px;"><span style="letter-spacing: 0.0px;">Spiegels van Traditie.</span></div><div style="font-family: Helvetica; font-size: 18px; min-height: 22px;"><span style="letter-spacing: 0.0px;"></span><br /></div><div style="font-family: Helvetica; font-size: 18px;"><span style="letter-spacing: 0.0px;">En dan nog iets. Jullie zijn zo gewend aan al die wonderlijke tradities en regels die jullie zelf hebben gemaakt. Op een gegeven moment probeerden we met de Hoeder te spreken, maar zijn benen lagen niet gemakkelijk en hij zei: “Wacht even ik moet eerst de juiste houding vinden.” En hij worstelde met zijn armen en benen om de juiste houding te vinden om te luisteren.</span></div><div style="font-family: Helvetica; font-size: 18px; min-height: 22px;"><span style="letter-spacing: 0.0px;"></span><br /></div><div style="font-family: Helvetica; font-size: 18px;"><span style="letter-spacing: 0.0px;">Tenslotte was hij tevreden en zei: “Oké, ik ben er klaar voor.” En wij zeiden: “We hebben niets te zeggen.”</span></div><div style="font-family: Helvetica; font-size: 18px; min-height: 22px;"><span style="letter-spacing: 0.0px;"></span><br /></div><div style="font-family: Helvetica; font-size: 18px;"><span style="letter-spacing: 0.0px;">En hij zei: “Maar ik ben er klaar voor.” En wij zeiden: “En wij hebben nog steeds niets te zeggen.”</span></div><div style="f
ont-family: Helvetica; font-size: 18px; min-height: 22px;"><span style="letter-spacing: 0.0px;"></span><br /></div><div style="font-family: Helvetica; font-size: 18px;"><span style="letter-spacing: 0.0px;">Hebben jullie een kristallen bol nodig om de toekomst te zien? Wel, als je gelooft dat je er een nodig hebt, mag je hem gerust gebruiken. Maar hebben jullie dat nodig? Absoluut niet! Alles zit thans binnen in jullie, en wij proberen jullie te helpen die aspecten van jezelf wakker te schudden. Jullie zullen nieuwe vermogens ontdekken, maar wij weten dat het lastig is, lieverds. Het is moeilijk voor ons hier te zijn en jullie te zeggen hoe het is een mens te zijn.</span></div><div style="font-family: Helvetica; font-size: 18px; min-height: 22px;"><span style="letter-spacing: 0.0px;"></span><br /></div><div style="font-family: Helvetica; font-size: 18px;"><span style="letter-spacing: 0.0px;">Ik ben zelf nooit op Aarde geweest, maar ik doe mijn best om te leren hoe ik hier een mens kan zijn. Ik hoef niet alles in balans te brengen zoals jullie dat doen. Het is gemakkelijk voor mij binnen te komen en gewoon mezelf te zijn zonder me er om te bekommeren of jullie mij mogen of niet. Jullie energie is veranderd, jullie zijn dus niet meer dezelfde mensen die jullie waren.</span></div><div style="font-family: Helvetica; font-size: 18px; min-height: 22px;"><span style="letter-spacing: 0.0px;"></span><br /></div><div style="font-family: Helvetica; font-size: 18px;"><span style="letter-spacing: 0.0px;">Het begint op een nieuwe manier te veranderen. Claim je macht, want jullie zijn altijd goed geweest met dingen. Hebben jullie je eigen meesterschap in eigendom? Zijn jullie trots op dat wat je al meester bent?</span></div><div style="font-family: Helvetica; font-size: 18px; min-height: 22px;"><span style="letter-spacing: 0.0px;"></span><br /></div><div style="font-family: Helvetica; font-size: 18px;"><span style="letter-spacing: 0.0px;">De Nieuwe Jij.</span></div><div style="font-family: Helvetica; font-size: 18px;"><span style="letter-spacing: 0.0px;">De bedoeling is alleen maar jullie te zeggen dat je een nieuw aspect van je Zelf hebt dat fonkelnieuw is. Zodra jullie beginnen uit te reiken naar deze nieuwe aspecten en gewoon je zelf zijn, zeggen jullie: “Wel, wat als ze me niet aardig vinden? Wat als ik buiten me zelf niet geaccepteerd word?”</span></div><div style="font-family: Helvetica; font-size: 18px;"><span style="letter-spacing: 0.0px;">Welnu, dat is hun probleem, toch? Wat jullie van mij denken gaat mij niet aan.</span></div><div style="font-family: Helvetica; font-size: 18px;"><span style="letter-spacing: 0.0px;">Wij zouden het fijn vinden als je dat onthoudt, want dat is precies wat alle aspecten van Thuis samenbrengt.</span></div><div style="font-family: Helvetica; font-size: 18px; min-height: 22px;"><span style="letter-spacing: 0.0px;"></span><br /></div><div style="font-family: Helvetica; font-size: 18px;"><span style="letter-spacing: 0.0px;">Het is tijd dat opnieuw te doen. Jullie creëren Thuis met een hoofdletter T exact hier op Aarde, en jullie doen het geweldig. Jullie allen brachten een klein deel mee, maar dat is het leuke van Thuis creëren op Aarde. Je kunt geen stappen overslaan, want jullie moeten alle stappen in een specifieke volgorde nemen.</span></div><div style="font-family: Helvetica; font-size: 18px;"><span style="letter-spacing: 0.0px;">Dat houdt in dat jullie allemaal hier moesten komen met wat je meebracht. De meeste mensen zeggen: “Ik weet niet of mijn deel van de puzzel goed genoeg is, of dat ik goed genoeg ben om het in te brengen. Ik weet het gewoon niet.”</span></div><div style="font-family: Helvetica; font-size: 18px; min-height: 22px;"><span style="letter-spacing: 0.0px;"></span><br /></div><div style="font-family: Helvetica; font-size: 18px;"><span style="letter-spacing: 0.0px;">Wel, wij weten het en we vragen jullie alleen maar uit te proberen. Neem je meesterschap in eigendom. Voel je veilig in de wetenschap van wie je echt bent en waar je vandaan komt, want wij houden van jullie op een wijze die je begrip te boven gaat. Wij houden van jullie op manieren die je nog niet kunt bevatten, maar jullie staan op het punt dat te ontdekken.</span></div><div style="font-family: Helvetica; font-size: 18px; min-height: 22px;"><span style="letter-spacing: 0.0px;"></span><br /></div><div style="font-family: Helvetica; font-size: 18px;"><span style="letter-spacing: 0.0px;">Ik laat het aan de Hoeder van Tijd over om dat duidelijk te maken, omdat ik nagenoeg klaar ben. Hij heeft me slechts een bepaald hoeveelheid tijd gegeven, wet je wel. Ik ga nu weg, maar weet dat ik van jullie houd en dat ik altijd op diverse manieren bij je ben.</span></div><div style="font-family: Helvetica; font-size: 18px; min-height: 22px;"><span style="letter-spacing: 0.0px;"></span><br /></div><div style="font-family: Helvetica; font-size: 18px;"><span style="letter-spacing: 0.0px;">Ik ben het die plots achter je tevoorschijn kom en je kietelt als je probeert te serieus te zijn, omdat je het je dient te herinneren. Het is maar een spel en het gaat erom dat jullie je een weg naar Thuis glimlachen, en plezier hebben zolang je op Aarde bent. Jullie kwamen immers voor die prachtige menselijke ervaringen. Dus, ik zal jullie een glimlach schenken. En jullie glimlachen altijd terug, ook al laat ik een stomme glimlach zien en dat is geweldig.</span></div><div style="font-family: Helvetica; font-size: 18px; min-height: 22px;"><span style="letter-spacing: 0.0px;"></span><br /></div><div style="font-family: Helvetica; font-size: 18px;"><span style="letter-spacing: 0.0px;">Het is een reflectie van mijn hart en een reflectie van wie jullie zijn. Wij zijn aspecten van elkaar en ik vier dat elke dag van mijn leven. Ik ben Elrah van de Ritmische Dienst.</span></div><div style="font-family: Helvetica; font-size: 18px; min-height: 22px;"><span style="letter-spacing: 0.0px;"></span><br /></div><div style="font-family: Helvetica; font-size: 18px;"><span style="letter-spacing: 0.0px;">————————————</span></div><div style="font-family: Helvetica; font-size: 18px;"><span style="letter-spacing: 0.0px;">De Hoeder van Tijd.</span></div><div style="font-family: Helvetica; font-size: 18px;"><span style="letter-spacing: 0.0px;">Gegroet. Ik ben de Hoeder van Tijd. Ik ben hier vandaag omdat jullie tijd en alles waar je naar kijkt hebben veranderd. De nieuwe energieën zijn op Aarde en ze werken thans via een ieder van jullie. Ja, op een of andere manier voelen jullie je niet anders dan hiervoor, maar jullie hebben ook lichte verwachtingen.</span></div><div style="font-family: Helvetica; font-size: 18px; min-height: 22px;"><span style="letter-spacing: 0.0px;"></span><br /></div><div style="font-family: Helvetica; font-size: 18px;"><span style="letter-spacing: 0.0px;">Wij hopen dat jullie die
verwachting op pakken en er iets magisch van maken, want dat is jullie manier van scheppen, lieverds. Wanneer je er naar uitkijkt om door die poort te gaan, is het zeer speciaal als jullie er eindelijk door gaan. Jullie zijn de scheppers die de energie hebben gecreëerd waar jullie nu in leven. Welnu, neem het in eigendom. Ken het.</span></div><div style="font-family: Helvetica; font-size: 18px; min-height: 22px;"><span style="letter-spacing: 0.0px;"></span><br /></div><div style="font-family: Helvetica; font-size: 18px;"><span style="letter-spacing: 0.0px;">Als je een energie ontmoet die afschuwelijk aanvoelt en totaal niet met je eigen energie resoneert, heb dan de moed het in eigendom te nemen en je af te vragen: “Waarom heb ik dit in het leven geroepen? Wat is mijn les met betrekking tot deze disharmonie? Waar sta ik nu?”</span></div><div style="font-family: Helvetica; font-size: 18px; min-height: 22px;"><span style="letter-spacing: 0.0px;"></span><br /></div><div style="font-family: Helvetica; font-size: 18px;"><span style="letter-spacing: 0.0px;">Houd stand, want jullie zullen ontdekken dat er vele energieën op Aarde gaan veranderen, waarschijnlijk meer dan je in je hele leven hebt ervaren. Wat er aan de hand is, is erg simpel. De Aarde verandert, want het moet ruimte maken voor geautoriseerde mensen.</span></div><div style="font-family: Helvetica; font-size: 18px;"><span style="letter-spacing: 0.0px;">Een ieder van jullie heeft een nieuw niveau van je eigen autorisatie, en jullie beginnen er naar uit te reiken en het te benutten. Daarom zegt Elrah jullie ermee te spelen, naar buiten te treden en te glimlachen.</span></div><div style="font-family: Helvetica; font-size: 18px; min-height: 22px;"><span style="letter-spacing: 0.0px;"></span><br /></div><div style="font-family: Helvetica; font-size: 18px;"><span style="letter-spacing: 0.0px;">Vind het leuk om net te doen of je mens bent, want dat is waar je glimlach uit voortkomt. Het komt van Thuis. Wanneer je iets of iemand ziet die je aan Thuis herinnert, voel je een diepe connectie, en nu zal dat steeds vaker gebeuren. Het zal heel gewoon voor jullie zijn om volkomen onbewust op straat te lopen en iemand te passeren die je energie als een magneet tot zich trekt.</span></div><div style="font-family: Helvetica; font-size: 18px; min-height: 22px;"><span style="letter-spacing: 0.0px;"></span><br /></div><div style="font-family: Helvetica; font-size: 18px;"><span style="letter-spacing: 0.0px;">Contracten Beëindigen.</span></div><div style="font-family: Helvetica; font-size: 18px;"><span style="letter-spacing: 0.0px;">Jullie beginnen allemaal nieuwe contracten aan te gaan omdat jullie verschoven zijn in vele van jullie Plan B contracten. Waarom heten ze Plan B? Heel simpel. De Aarde zou eigenlijk eindigen en dat was Pan A. De meeste Plan A contracten zijn beëindigd, omdat de wereld verondersteld werd te vergaan tussen 2000 en 2012.</span></div><div style="font-family: Helvetica; font-size: 18px;"><span style="letter-spacing: 0.0px;">Het zou ongeveer 12 jaar gekost hebben om deze planeet te verwoesten en haar er net zo uit te laten zien als Mars en Venus, want dat is exact wat er met hen gebeurde.</span></div><div style="font-family: Helvetica; font-size: 18px; min-height: 22px;"><span style="letter-spacing: 0.0px;"></span><br /></div><div style="font-family: Helvetica; font-size: 18px;"><span style="letter-spacing: 0.0px;">Wat er nu plaatsvindt, is dat jullie je op verschillende manieren verbinden en een nieuwe energie hier op Aarde bouwen. Jullie hebben heel lang naar de hemel getuurd en je afgevraagd of er andere wezens zoals jullie zelf waren. Wij zeggen jullie, geliefden, dat wanneer jullie bij Spirit Thuis komen je een ongelooflijke diversiteit in persoonlijkheden of energietypes zult vinden.</span></div><div style="font-family: Helvetica; font-size: 18px; min-height: 22px;"><span style="letter-spacing: 0.0px;"></span><br /></div><div style="font-family: Helvetica; font-size: 18px;"><span style="letter-spacing: 0.0px;">De meeste mensen lijken op elkaar, wist je dat? Jullie klinken voor ons allemaal hetzelfde, omdat wij hier een grote diversiteit hebben. Jullie verschillen allemaal een beetje van elkaar, vergeleken met de rest van het Universum. En het mooie ervan is dit: Jullie zijn nooit alleen geweest.</span></div><div style="font-family: Helvetica; font-size: 18px; min-height: 22px;"><span style="letter-spacing: 0.0px;"></span><br /></div><div style="font-family: Helvetica; font-size: 18px;"><span style="letter-spacing: 0.0px;">Wanneer jullie eindelijk vergelijkbaar leven vinden in het Universum, zullen ze daar eigenlijk heel erg op jullie lijken en dat is de kosmische grap. Jullie verwachten Marsmannen met een groen lichaam en kleine uitstulpingen die uit hun hoofd groeien. Maar ze lijken heel erg op jullie; de verbindingen zijn opvallend gelijk, maar op een iets andere tijdlijn.</span></div><div style="font-family: Helvetica; font-size: 18px; min-height: 22px;"><span style="letter-spacing: 0.0px;"></span><br /></div><div style="font-family: Helvetica; font-size: 18px;"><span style="letter-spacing: 0.0px;">Nu komt het leuke deel. Jullie hebben die ongelooflijke telescopen op de hoogste bergen van de Aarde gebouwd om het Universum te observeren. Jullie hebben tevens al die ongelooflijke luisterapparatuur gebouwd om radiogolven van de Kosmos op te vangen en je hebt getracht die uit te filteren. Jullie hebben gevarieerd succes geboekt tot dusverre, maar jullie succes zal niet voortduren op het huidge pad om de eenvoudige reden dat iemand anders jullie heeft gevonden.</span></div><div style="font-family: Helvetica; font-size: 18px; min-height: 22px;"><span style="letter-spacing: 0.0px;"></span><br /></div><div style="font-family: Helvetica; font-size: 18px;"><span style="letter-spacing: 0.0px;">Jawel, geliefden, jullie zijn ontdekt! Er is een planeet, nee het wordt niet de Aarde genoemd. Er staat geen naam op geschreven, maar ze hebben een naam in hun taal gegeven aan deze planeer met die blauwheid en mist eromheen. Er is water en ze geloven dat er wel eens leven zou kunnen zijn op die vreemde blauwe planeet daar buiten.</span></div><div style="font-family: Helvetica; font-size: 18px; min-height: 22px;"><span style="letter-spacing: 0.0px;"></span><br /></div><div style="font-family: Helvetica; font-size: 18px;"><span style="letter-spacing: 0.0px;">Dat zijn jullie, want jullie zijn ontdekt. Het zal nog enige tijd vergen voordat de technologie het punt bereikt waarop ze contact met jullie kunnen maken, maar jullie zijn verbonden en jullie gaan ook informatie te ontvangen. Jullie zullen ontdekken dat jullie eigen fysieke lichamen iets sneller zijn dan je had gedacht.</span></div><div style="font-family: Helvetica; font-size: 18px;"><span style="letter-spacing: 0.0px;">We hebben jullie een tijdlijn van 120 jaar gegeven. Ja, we houden ervan jullie deze leuke dingen te geven, want zodra wij jullie ook maar een regel geven, breken jullie het.</span></div><div style="f
ont-family: Helvetica; font-size: 18px;"><span style="letter-spacing: 0.0px;">Het is een deel van de menselijke aard. Jullie nemen een regel en jullie zeggen: “Ach, het is maar een regel. Ik zal er aan denken als ik er aan voorbij ga.”</span></div><div style="font-family: Helvetica; font-size: 18px;"><span style="letter-spacing: 0.0px;">Dat doen jullie vaak, en nu zijn wij dankbaar dat jullie die tijdlijn al hebben ingekort.</span></div><div style="font-family: Helvetica; font-size: 18px; min-height: 22px;"><span style="letter-spacing: 0.0px;"></span><br /></div><div style="font-family: Helvetica; font-size: 18px;"><span style="letter-spacing: 0.0px;">Het zal jullie feitelijk geen 120 jaar kosten om deze cyclus te completeren, want jullie zitten tegenwoordig in het 190 gebied. Eigenlijk gaan we jullie zelfs geen getallen geven om de doodeenvoudige reden dat jullie alles zo snel vooruit brengen. Weten jullie wie je bent? Herinneren jullie je het gevoel diep binnenin, het geest vertrouwen dat jullie ontvingen vlak voor je in het Spel stapte?</span></div><div style="font-family: Helvetica; font-size: 18px; min-height: 22px;"><span style="letter-spacing: 0.0px;"></span><br /></div><div style="font-family: Helvetica; font-size: 18px;"><span style="letter-spacing: 0.0px;">Het is tijd dat nu tevoorschijn te halen, want elk van jullie eigen gidsen zal beginnen zeer duidelijk met je te praten. Wat je ermee doet is geheel aan jullie.</span></div><div style="font-family: Helvetica; font-size: 18px;"><span style="letter-spacing: 0.0px;">Het gaat niet om goed of fout, want het is een zeer persoonlijke connectie. Maar een ieder van jullie zal hen horen die op je schouder hebben gezeten, ofwel als je gids of als de vele connecties die op je wachten aan de andere kant van de Sluier.</span></div><div style="font-family: Helvetica; font-size: 18px; min-height: 22px;"><span style="letter-spacing: 0.0px;"></span><br /></div><div style="font-family: Helvetica; font-size: 18px;"><span style="letter-spacing: 0.0px;">Jullie zijn de grootste engelen die ooit leefden en er is hier Thuis een geweldig welkomst comité dat op jullie wacht. Als jullie Thuis komen, zullen we feest vieren zoals je nog nooit hebt meegemaakt. Als je dacht dat dansen op de 12.12.12 leuk was, wacht dan tot je onze feesten ervaart, ja, wij weren wat feesten is. Wij weten hoe we iets kunnen vieren. En feesten is wat wij jullie vragen te doen, want dat is eigenlijk wat jullie door het hele einde van deze planeet heeft gesleept. Jullie vierden je weg naar Thuis en jullie hebben het gehaald.</span></div><div style="font-family: Helvetica; font-size: 18px; min-height: 22px;"><span style="letter-spacing: 0.0px;"></span><br /></div><div style="font-family: Helvetica; font-size: 18px;"><span style="letter-spacing: 0.0px;">En hier zitten jullie dan. Wat is de volgende gebeurtenis? Hoe gaan jullie deze nieuwe energie gebruiken? Dat kunnen wij jullie niet zeggen, lieverds, want het zal voor een ieder van jullie verschillend zijn. Jullie hebben een erg gewijd pad dat voor jullie is uitgestippeld. Moeten jullie op dat pad blijven? Absoluut niet.</span></div><div style="font-family: Helvetica; font-size: 18px;"><span style="letter-spacing: 0.0px;">Het is gewoon een van de vele mogelijkheden die voor jullie liggen.</span></div><div style="font-family: Helvetica; font-size: 18px; min-height: 22px;"><span style="letter-spacing: 0.0px;"></span><br /></div><div style="font-family: Helvetica; font-size: 18px;"><span style="letter-spacing: 0.0px;">Hoewel dat het pad van de minste weerstand was toen jullie in het Spel kwamen, zullen jullie ook ontdekken dat de vele contracten die je sloot niet meer gelden.</span></div><div style="font-family: Helvetica; font-size: 18px;"><span style="letter-spacing: 0.0px;">Jullie hebben gewoon veranderd wie je bent. Daarom hebben jullie de connectie evenals het contract veranderd. Daarom is het nu het perfecte moment om rond te kijken en je hart te inventariseren.</span></div><div style="font-family: Helvetica; font-size: 18px; min-height: 22px;"><span style="letter-spacing: 0.0px;"></span><br /></div><div style="font-family: Helvetica; font-size: 18px;"><span style="letter-spacing: 0.0px;">“Wat betekent het meest voor mij in deze nieuwe energie? Hoe kan ik in deze Nieuwe Wereld stappen en mijn werkelijkheid scheppen… een werkelijkheid die mij ondersteunt, een wereld die ons allen op de mooiste manier Thuis brengt?”</span></div><div style="font-family: Helvetica; font-size: 18px; min-height: 22px;"><span style="letter-spacing: 0.0px;"></span><br /></div><div style="font-family: Helvetica; font-size: 18px;"><span style="letter-spacing: 0.0px;">Dat is de taak die we jullie geven. Wij zeggen jullie dat er enkele zeer magische data voor je liggen; we zullen jullie of wij hebben jullie tot nu toe twee gegeven</span></div><div style="font-family: Helvetica; font-size: 18px;"><span style="letter-spacing: 0.0px;">De data die we al hebben gegeven en die jullie al voorbij zijn gegaan zijn de 12.12.12 en de 21.12.12. Jullie hebben absoluut gelijk als je zegt dat 31 december ook een dag is om te vieren, maar niet omdat dat het begin is van het einde van het jaar.</span></div><div style="font-family: Helvetica; font-size: 18px; min-height: 22px;"><span style="letter-spacing: 0.0px;"></span><br /></div><div style="font-family: Helvetica; font-size: 18px;"><span style="letter-spacing: 0.0px;">Er is een andere energiegolf die op die datum inkomt. Veranker het. Geef het door. Jullie hebben reguliere golven energie die binnenkomen, maar als jullie hier in stappen zal het meer op een stroom lijken dan op een golf. Aan deze zijde van de poort is tijd aan het uitbreiden in plaats van het inkrimpen dat jullie hier hebben ervaren.</span></div><div style="font-family: Helvetica; font-size: 18px; min-height: 22px;"><span style="letter-spacing: 0.0px;"></span><br /></div><div style="font-family: Helvetica; font-size: 18px;"><span style="letter-spacing: 0.0px;">Wij zeggen jullie dat de volgende datum 19 augustus is. Nu, is het nodig dat jullie die specifieke data kennen? Is het nodig dat je stil op een perfecte locatie zit met je benen gekruist en de handpalmen tegen elkaar?</span></div><div style="font-family: Helvetica; font-size: 18px;"><span style="letter-spacing: 0.0px;">Nee, natuurlijk niet. Wees je er gewoon bewust van dat de Aarde nog steeds verandert en zich aanpast om ruimte te geven aan de geautoriseerde mensen die hun plek innemen en hun macht in eigendom nemen. Wij zouden niet gelukkiger kunnen zijn aan deze kant van de Sluier.</span></div><div style="font-family: Helvetica; font-size: 18px; min-height: 22px;"><span style="letter-spacing: 0.0px;"></span><br /></div><div style="font-family: Helvetica; font-size: 18px;"><span style="letter-spacing: 0.0px;">De Planeet van Vrije Keus is geslaagd.</span></div><div style="font-family: Helvetica; font-size: 18px;
"><span style="letter-spacing: 0.0px;">De Aarde is het grootste experiment aller tijden; de planeet van Vrije keus is zojuist geslaagd! Ik was in staat mijn vinger voor de zesde keer omlaag te doen en jullie kwamen allemaal erg rap in beweging, maar niet vanwege mijn vinger.</span></div><div style="font-family: Helvetica; font-size: 18px; min-height: 22px;"><span style="letter-spacing: 0.0px;"></span><br /></div><div style="font-family: Helvetica; font-size: 18px;"><span style="letter-spacing: 0.0px;">De grootste uitdaging die we kenden aan deze kant van de Sluier, terwijl wij toekeken hoe jullie allemaal in deze nieuwe wereld stapten was dat we ons zorgen maakten over segregatie. Wij waren bezorgd dat jullie je verschillende frequentie niveaus zouden scheiden, dat jullie zouden zeggen dat alleen de hoogste in de Nieuwe Wereld zou wandelen en dat de laagste van de wereld zou verdwijnen.</span></div><div style="font-family: Helvetica; font-size: 18px; min-height: 22px;"><span style="letter-spacing: 0.0px;"></span><br /></div><div style="font-family: Helvetica; font-size: 18px;"><span style="letter-spacing: 0.0px;">Geliefden, dat zou dezelfde fout zijn geweest die jullie in Atlantis maakten, toch is het niet gebeurd. Jullie maakten de opening groot genoeg om de hele mensheid ineens er door te laten gaan. Dat was kritiek op dit punt omdat zoveel van jullie hier uit de dagen van Atlantis komen, zoals de Hoeder.</span></div><div style="font-family: Helvetica; font-size: 18px; min-height: 22px;"><span style="letter-spacing: 0.0px;"></span><br /></div><div style="font-family: Helvetica; font-size: 18px;"><span style="letter-spacing: 0.0px;">Hij is hier, maar hij is hier om een verschil te maken. Hij gebruikt dezelfde technologie die hij vroeger gebruikte, maar dit keer om licht te verspreiden in plaats van angst. Kijk wat jullie de Nieuwe Wereld hebben te bieden. Jullie hebben nu meer dan ooit die kans. Het is een grootse tijd om een mens op Aarde te zijn, maar jullie zijn geen mens. Jullie zijn geesten die pretenderen mensen te zijn, en dat gaat jullie erg goed af.</span></div><div style="font-family: Helvetica; font-size: 18px; min-height: 22px;"><span style="letter-spacing: 0.0px;"></span><br /></div><div style="font-family: Helvetica; font-size: 18px;"><span style="letter-spacing: 0.0px;">Wij weten wie jullie zijn. Wij helpen jullie alleen maar dat te herinneren. Het is ons een hele eer dat wij jullie voorgaan in de Nieuwe Tijd. Welkom Thuis. Welkom Thuis. Welkom Thuis. Bejegen elkaar met respect en voed elkaar wanneer je kunt. Speel goed samen. Ik ben de Hoeder van Tijd.</span></div><div style="font-family: Helvetica; font-size: 18px; min-height: 22px;"><span style="letter-spacing: 0.0px;"></span><br /></div><div style="font-family: Helvetica; font-size: 18px; min-height: 22px;"><span style="letter-spacing: 0.0px;"></span><br /></div><div style="font-family: Helvetica; font-size: 18px;"><span style="letter-spacing: 0.0px;">Espavo.</span></div><div style="font-family: Helvetica; font-size: 18px; min-height: 22px;"><span style="letter-spacing: 0.0px;"></span><br /></div><div style="font-family: Helvetica; font-size: 18px;"><span style="letter-spacing: 0.0px;">De groep.</span></div><div style="font-family: Helvetica; font-size: 18px; min-height: 22px;"><span style="letter-spacing: 0.0px;"></span><br /></div><div style="font-family: Helvetica; font-size: 18px; min-height: 22px;"><span style="letter-spacing: 0.0px;"></span><br /></div><div style="font-family: Helvetica; font-size: 18px;"><span style="letter-spacing: 0.0px;">Artikelen op deze website mogen vrij verspreid worden onder vermelding van de juiste bron: ArjunA –<a href="http://www.assayya.com/"><span style="color: #021eaa; letter-spacing: 0px;"> www.assayya.com</span></a></span></div><div style="font-family: Helvetica; font-size: 18px; min-height: 22px;"><span style="letter-spacing: 0.0px;"></span><br /></div><div style="font-family: Helvetica; font-size: 18px;"><span style="letter-spacing: 0.0px;">Geplaatst door Ulla</span></div>
E.B.http://www.blogger.com/profile/02523809080862620833noreply@blogger.com

“overlevingsuitrusting voor bushcraft wandeluitrusting met overlevingsuitrusting”

Eoachaid kreeg nieuwe energie en stuurde recht op de steiger af. Het veer zette bijna niemand meer over, niet meer sinds de verhalen waren rondgegaan over Cynethryth die haar intrek in de oude Toren had genomen, en sinds enkele patrouilles van Offa nooit van de overkant waren teruggekeerd. De dwergman was door de bretwalda aan Harbrand ter beschikking gesteld. De ridder wist dat hij natuurlijk allereerst als spion en agent van Offa fungeerde. En de monnik Urendel? Die was meegekomen uit het Frankenland als drager van de relikwie die een nog machtiger wapen was dan de zwaarden en bijlen van Harbrand en zijn mannen: een strengetje hoofdhaar van Sint-Walburga, die nog maar kort geleden heilig was verklaard, en als patrones tegen hekserij en honds­dolheid vitaler en werkzamer was dan welke verstofte martelaar of sacrosancte kerkleraar ook.
In iedereen van ongeveer 5 seconden kun je een mooie, stevige stand voor uw favoriete elektronisch gadget.Dit is een sterk vereenvoudigde versie van petrov de instructable waarvan ik dacht was slim maar te fancy.Stap 1: onderdelen Alles wat u nodig h
Je bent een R&R mens onverbloemd.En je schrijft lekker uit de losse pols En het warm hart voor muziek En de schoonheid en echtheid van het leven.Alles En En zonder te veel aan veelvoud.Ik geniet altijd van je hersenspinsels en gedachten sprongen zoals ik dit schrijven noem. Ja jong ouder worden we alleen nog maar, met of zonder gebreken. En ja die eigenwijze spieren. Vergeet niet dat die het hardste werk hebben geleverd al die levens jaren. Ertegenin trainen na acceptatie helpt nu en dan. meer nu dan dan..Maar je kan terug blikken op een rijk leven. Rijk in alle opzichten, ervaringen, ontmoetingen , wegen , geuren, kleuren, klanken, harmonie en schoonheid. Hallo… schatrijk is de R & R geest.Wens je nog steeds een fanatstisch vol leven toe. Doei, ellen hauwert
Kontakt verliezend met het belang van de ziel, begoocheld door de aantrekkelijkheid van de materiële natuur, kunnen paren afdwalen van het rechte pad der emancipatie (afb. & afb. ) en de minder gerechte bereiken van menselijke aktiviteit verkennen. Daarvan leert men zeker over de limieten en grenzen die men niet moet overschrijden. Een ander ongewild effect van een dergelijke ervaring is het machtskonflikt. Experimenterend verliest men makkelijk het gezag en de zekerheid van de kultuur en orde van de ziel. Proberen zelf de macht te krijgen in een begoocheld en verwrongen idee van gezag en rijpheid, kan men in een relationele hel belanden. De geliefde beminde wordt een diktator en het gekoesterde leventje wordt een leugen. Om een veilige weg terug te vinden, terug naar het goede en echte van de tijd, kan men tijdelijk aanvaarden terug te vallen in een situatie van leerlingschap ten einde de verloren discipline weer teug te vinden. Daar is vaak hulp bij nodig. Enkel door boeken alleen is het moeilijk ook maar iets vooruit te komen. Sommige dingen zijn zuiver sociaal en veel kennis en regelgeving is ongeschreven. Om iets te leren is er ook de bron van het gezag van buitenaf en andere zoekers van de waarheid van persoonlijke emancipatie (afb.). Daarvoor zijn er priesters, politici en wetenschappelijke therapeuten die onderrichten en helen overeenkomstig hun geloofsovertuiging, politiek en paradigmata. Ieder systeem mag claimen exclusief en de enige en ware oplossing te zijn, maar de politieke werkelijkheid leert ons dat klaarblijkelijk het naast elkaar bestaan van allen de behoefte is. Welk systeem van bestuur ook aangenomen, ieder zal vast houden aan zijn eigen overeenkomsten. Men mag meedoen voor zover men ertoe in staat is maar het veranderen zal moeilijk of onmogelijk zijn. Er is een natuurwet die de coëxistentie en continuering gebiedt van de diversiteit van alle levende wezens en alleen bij het verlies van funktie en aanpassing sterft de soort uit.
Om de juiste beheersing over het lichaam te krijgen heeft het zorgzame aandacht nodig daar het zal waarschuwen tegen programmamislukkingen en verstoringen. Luisterend naar het lichaam moet men ook leren leren te luisteren naar de geest welke eveneens als een kontrolepaneel zal weerspiegelen wanneer bepaalde tekortkomingen, virussen of andersoortige negativiteiten het programma te niet doen. Schizofrenen kunnen mensen zijn die tegen zichzelf praten beseffende dat ze de kontrole hebben verloren en opgegeven. Normale mensen kunnen eveneens voor zichzelf spreken en luisteren hun geestelijke gezondheid behoudend door hun problemen met andere mensen uit te werken in de voorstelling op die manier de kontrole terugwinnend die op introspektie verloren leek te zijn. Het denken naar binnen keren is een noodzaak. Te beseffen dat iedereen tijdelijk een schizoïde gebrek aan kontrole over het denken heeft is essentiëel om gemotiveerd te kunnen zijn om bewust de aktie-programma’s door te werken en ze te corrigeren naar de veranderingen van de tijd. Dit is rijpheid. Aangaande de jongeren is het belangrijk ze te leren dingen door te praten zowel voor zichzelf als met anderen. Men kan het presenteren met gebeden of volkswijsheden om ze te leren zich te concentreren en stand te houden ter wille van een goede geest. Weglopen voor die werkelijkheid is een algemene basis niet alleen voor individuele ziekten, mentaal en fysiek, maar ook van collectieve sociopathische ontsporing. Jonge en onervaren mensen die later in het volwassen leven hun achterstand moeten inhalen met de geboden der rijpheid, leren onder begeleiding met het volwassen voorbeeld te internaliseren en zodoende te luisteren niet alleen naar hun eigen lichaam en geest maar ook naar mensen in het algemeen. De juiste identificatie met het ouderlijk gezag vormt de basis van alle goede lichamelijke en geestelijke gezondheid.. 
Mevrouw van Zanen schudt haar hoofd. ‘Voor hem moet u een onthef­fing aanvragen. In principe mag ieder huishouden één robot erop nahouden zonder dat die meetelt voor het arbeidspotentieel. Tenzij het natuurlijk een Kolossus is.’ Ze schatert het uit om haar eigen grapje. ‘Alsof iemand een Kolossus in huis zou nemen, hè?’ zegt ze als wij niet reageren. Dan komt ze ter zake.
We hadden vandaag weer 39 kinderen op poli, waarvan er 3 zijn opgenomen en er 4 a.s. donderdag moeten terugkomen – of eerder wanneer ze achteruit zouden gaan. Bijna alle 39 kinderen hadden dezelfde klachten: 3 dagen koorts, hoesten en hoesten en/of diarree, zonder bloed erbij. Een virus?? Het gaat het hele jaar zo door. Het is de kunst er de kinderen met buiktyfus tussenuit te pikken en die te behandelen met een antibioticum en de andere 90% niet.
Gladys stătea. Filme Online Gratis, . Go Music for Free Download Mft Colectia Completa 199X 2009 Mft. Milionar de weekend download torrent filme. Milionar de weekend download torrent filme. I, Tonya’ Ices Robust Weekend;. 2014. Deze film stond al lang op mijn lijstje. Weekend cu mama. De pus pe hard a list of 49 titles. Boeiende film die het harde overlevingsleven in de sloppenwijken van Bombay en bij uitbreiding in India weergeeft. 1992)Teatru) Milionar la minutTV) Milionar pentru o zi1924) Milionari de weekend2004. 13_r. Milionar de vara.
Het succes van de poll kan zeker mede hierdoor verklaard worden dat er elke dag een aantrekkelijke prijs wordt verloot onder de kijkers die een smsje hebben verstuurd. Een elektrische fiets, een etentje met de minister van Oorlog of met het hoofd van de Staatsveiligheidsdienst, een zakloze stofzuiger, een gesigneerd truitje van de Rode Duivels, een gratis jaarabonnement van het weekblad Knack, enz.
De patrilokaliteit vergemakkelijkte ook de alliantievorming tussen mannetjes die zo sterker stonden in hun oorlogjes met andere groepen of stammen of in het behoeden van hun hulpbronnen. Met de invoering van intensieve landbouw werd dan het pleit voor de vrouwen beslecht, want hun economische rol als voedselverzamelaars ging verloren. Mannen hadden er met de verzameling van bezittingen (veestapel, graanarsenaal, etc.) nu veel meer belang bij om zeker te zijn dat de kinderen van hun vrouw wel degelijk de hunne waren maar ook om meer te ‘investeren’ in hun kinderen, waardoor vrouwen dan weer minder reden hadden om zich tegen de dominantie van hun man te verzetten. Daarenboven gingen mannen ook andere mannen gaan domineren, m.a.w. er ontstond een hiërarchie waardoor andere mannen (van lagere rang) niet meer tussenbeide konden komen als de meester zijn vrouw sloeg. Barbara Smuts wijst erop dat transcultureel onderzoek inderdaad laat zien dat de mannelijke dominantie over vrouwen correleert met de mate van hiërarchie tussen mannen zelf. Het patriarchaat werd uiteindelijk bezegeld doordat vrouwen medeplichtig werden: vrouwen konden hun belangen als mens en als moeder op de duur beter behartigen door banden aan te gaan met mannen in plaats van met vrouwen. En daarbij kwam dat zich binnen de taal seksuele ongelijkheidsideologieën begonnen te ontwikkelen (waarvan bijvoorbeeld de Bijbel uitstekende voorbeelden laat zien). Barbara Smuts verbindt dus in één lijn mannelijke primatenagressie met het mannelijk patriarchaat zoals dat in de landbouwsamenlevingen vorm kreeg. Patrilokaliteit, gebrek aan wederzijdse vrouwelijke contacten en steun, mannelijke alliantievorming; mannelijke controle over hulpbronnen, vrouwelijke medeplichtigheid en de ontwikkeling van genderideologieën: zo voltrok zich het patriarchaat.
Britse snowboarder Billy Morgan is geland de sport eerste ooit 1800 vierpersoonskamers cork. De ruiter, die Groot-Brittannië op de Olympische Winterspelen 2014 in Sotsji heeft vertegenwoordigd, was in Livigno, Italië, toen hij de manoeuvre bereikt. Het gaat om wegknippen vier keer, terwijl het lichaam ook vijf volledige rotaties op een zijwaarts of naar beneden …
Wat verderop hield de man halt. ‘Rotjochies.’ Hij rochelde en spuwde. ‘Die klootzakjes mogen blij zijn dat ik hen niet te pakken heb gekregen.’ Hij scheen met zijn zaklamp in de uitgestrekte duisternis.
‘Ik wil niet sterven,’ zei Lieven opeens. Ze waren bij de tiende verdie­ping aangekomen, precies halverwege. Die psychologische grens had hem kennelijk aan het twijfelen gebracht. ‘Tenminste, niet hier en al zeker niet vandaag.’
Het geluid van de tik joeg Samuel uit de herinnering. Hij had toch op het symbool gedrukt en zag dat de doos nu bijna helemaal open was. Hij zag iets, papier? Het bloed suisde in zijn oren, een nevel kwam voor zijn ogen. Alles wat hij gevoeld had terwijl hij de doos opende, verbleekte bij de panische angst die nu op­borrelde. Hij moest de doos onmiddellijk sluiten, ver­stop­pen, misschien zelfs verbranden. In zijn hoofd voelde hij de herinneringen die verbonden waren met het water langzaam opkomen. Nu of nooit …
Mededeling: dinsdag 6 december wordt het huis in de kerstsfeer gezet door creatieve vrijwilligers. Donderdag 1 december Sinterklaas lunch feest. De goede Sint komt vanmiddag op de Lunch. Hij moet tenslotte
Mike staarde haar aan vanaf een foto van hem en de Linda-snol die alle hoop aan diggelen sloeg. Hij had zijn tong zo ver in haar mond gestoken, het leek alsof hij een inwendig onderzoek aan het verrichten was. De klootzak.
Milwaukee INKZALL™ Fijne punt kleur Markeerstift 4-delig Set: zwart, rood, blauw en groenBijzonderheden· Duurzame punt van acryl is ideaal voor schrijven op ruw materiaal zoals OSB en beton · Ook geschikt voor hout, metaal, kunststof en keramiek · Punt van acryl blijft langer scherp, zelfs onder druk stompt de punt niet af · De inkt droogt
In geval van storm deinen de schepen op de golven en ze botsen en schuren en klappen tegen elkaar, terwijl de beman­ningsleden als opgeschrikte mieren over het dek zwermen, touwen vastsjorrend, enterhaken gereed houdend, verwen­singen schreeuwend die weggevoerd worden door de wind.
Ik ben een paar keer in Brazilie geweest en kreeg daar het vervelende gevoel dat de Nederlandse man negatief aangekeken wordt vanwege de verplichte inburgeringscursus die behaald moet worden in het land van herkomst. In eerste instantie denk ik dat deze cursus gemaakt is voor de islamitische mens die wel in Nederland wil wonen maar vanwege reliqieuze standpunten het nederlandse cultuurklimaat haat en eigenlijk de dood wenst en dus alleen maar in Nederland wil wonen vanwege onze maatschappelijke rijkdom. Dat is op zich begrijpelijk, maar wat ik nu ook begin te denken is dat alleen de Brasileira deze verplichte cursus moet doen en niet de Venezuelaanse, zeg ik dat correct? En dat derhalve de afkeer van de nederlander in Brazilie terecht is, tenzij je gewoon een 100% hoerenloper bent dan kom je wel aan je trekken, maar geld deze verplichte cursus voor iedereen uit Zuid-Amerika die in Nederland wil wonen of alleen voor mensen uit Brazilie? Let wel; ik vind het schandalig dat deze curus niet gewoon in Nedderland gemaakt kan worden. Mensen in een arm land hebben levenszorgen als geldbehoefte, eetzorgen van de dag, is er wel een mogelijkheid om naar een dokter te gaan als dat noodzakelijkl is. Kort samengevat een overlevingsleven waarbij studeren voor een cursus en deze met goed resultaat behalen een onmogelijkheid is zelfs al is deze cursus erg makkelijk. Het zou eigenlijk ook gewoon mogelijk moeten zijn om deze test te halen in Nederland waar het leven dergelijke problemen niet kent. Ik weet dat het mijn stokpaardje is maar de constatering werkte ontnuchterend voor me en ik vind het belangrijk. Hoe zit dat nu precies?
‘Nee,’ antwoordde Gaetan. ‘Het was toen ze veertien was, als ik me niet vergis. Opeens begon ze last te krijgen aan haar linkerbeen. Geen dokter die iets kon vinden, maar het ging niet voorbij. Uiteindelijk werd besloten dat het psychosomatisch was. Een reactie van haar lichaam op iets dat ze in een vorig leven had meegemaakt. Iets zo traumatisch dat het zelfs na een hergeboorte haar bleef plagen.’
Hoogst vermoedelijk was het mijn respect voor zowel het één als het ander, alsmede voor de derde hond die met het been heen liep, die ervoor zorgde dat ik in deze fase van onstuimige jeugdige ontwikkeling wel in dualiteiten dacht maar niet in onverenigbare en elkaar uitsluitende polen of tegenstellingen. Scherpe polarisaties met de erbij horende vraag: “Which side are you on?” hebben me altijd al een aarzelend en ongemakkelijk gevoel gegeven. Mogelijk vanuit een schrik en afkeer voor het nemen van risico’s. Het wedden op twee paarden sluit ook nog het voordeel niet uit dat soms beide paarden kunnen winnen. Ongetwijfeld had ik als kind reeds een uitgesproken voorkeur voor non-zero-sum games en win-winsituaties. Ik herinner me bijvoorbeeld dat ik ergens rond mijn 7de een dergelijk soort oplossing had bedacht na een traumatische beginervaring bij het op de schoolspeelplaats georganiseerde knikkerspel, een aangelegenheid waar toen je ganse status in de groep van peers en soms zelfs ook je lichamelijke integriteit, en zeker dus ook je zelfbeeld, in het geding waren. Als naïeve nieuweling in dat knikkerspel verloor ik na de eerste spelbeurten meteen al een substantieel aantal van mijn knikkers. Dit met de onwrikbare overtuiging dat mijn vader die een volle beurs ongerepte knikkers aan mijn liefdevolle zorgen had toevertrouwd, zich tegenover dat teleurstellend resultaat niet bepaald vergevingsgezind zou opstellen. Dus kwam ik op het idee ’s morgens zonder knikkers op zak naar school te trekken en de sinaasappel die mijn moeder me elke morgen in mijn tas stopte, in te ruilen voor twee of drie knikkers. Daarmee kon ik dan aan de slag zonder enig risico op stuitend verlies.

“Großhandel Überlebensausrüstung für den Weiterverkauf Wazoo Überlebensausrüstung”

* In a 42-17 Broncos win over Jacksonville in the Wild Card Round, Davis carried 31 times for 184 yards and Denver’s first two touchdowns. In the Divisional Round win over the Chiefs, 14-10, Davis carried 21 times for 101 yards and scored both Broncos touchdowns; in Pittsburgh the next weekend for the AFC Championship, Davis carried 26 times for 139 yards and a touchdown in a 27-24 win for Denver; and then in Super Bowl XXXII, a 31-24 win over Brett Favre’s defending champion Packers, he carried 30 times for 157 yards and three touchdowns.
In 2004, Collins made an appearance during the fourth season of Top Gear, alongside parachutist Tim Carter.[27] The stunt involved Carter and an aerial cameraman jumping out of a Cessna light aircraft then landing in the open-topped Mercedes car being driven at a speed by Collins.[28] The open-top car was introduced as belonging to Collins and had earlier been used—driven by The Stig—during a wig test in Series 3 Episode 5.
Die Warnung kommt jedoch zu spät, das Wesen, das immer noch existiert, gewinnt Kontrolle über die Enterprise. Es ist körperlos und hat die Jahrhunderte auf einem nahe gelegenen Stern überdauert, den es ohne Wirtsköper nicht verlassen kann. Kirk erwägt den gleichen Weg wie das andere Raumschiff – Selbstzerstörung findet dann aber eine andere Möglichkeit…
Wenn Sie auf das Internet gehen, können Sie Anzeigen zu finden auftauchen, die Sie zu vielen Websites führen, die Ihnen sagen sie haben eine Heilung für GERD. Was sie Werbung ist in der Regel eine “Heilung” für GERD die häufigste Symptom, Sodbre
Collins was placed second in the Marlboro Masters Formula 3 championship event in 2000. He set the pace at the 2001 Le Mans 24 hours race in his first season for approximately four hours during the rain at night. After winning the European Stock Car Championship in 2003 ASCAR stock car racing he was signed by PDM Racing to do selected rounds of the 2004 Indy Racing League, but the car never appeared. In 2005, he competed in the British GT Championship in a Porsche 996 GT3, winning races on the way before moving up to the FIA GT Series with Ascari where he led races and scored several pole positions.
1 Spule 15 bis 20 Meter von Monofilament Angelschnur auf Ihre Rolle. Befestigen Sie das Monofilament Linie mit einer Laube Knoten. (Siehe Ressource 1.) Monofilament wird als Unterlage an der Rolle durch die glatte Beschaffenheit PowerPro geflochtene Schnur verwendet.
Amazon AusLese: Jeden Monat vier außergewöhnliche eBook-Neuerscheinungen für je nur 2,49 EUR und Taschenbuch-Neuerscheinungen für je 7,99 EUR. Erfahren Sie hier mehr über das Programm oder melden Sie sich gleich beim Amazon AusLese Newsletter an.
Ständig und überall stoßen wir an Grenzen, seien es äußere Konventionen oder Steine, die wir uns selbst in den Weg legen. Richtig frei fühlen wir uns nie. Mit seiner fast anarchischen Fuck-It-Methode zeigt John C. Parkin, wie wir die Mauern in uns erkennen, niederreißen und mit nur zwei Worten ihren Wiederaufbau verhindern können. Seine klugen und erfrischend ehrlichen Einsichten machen deutlich, dass sich der Ernst des Lebens mit Gelassenheit und innerer Balance viel leichter ertragen lässt und sich das Leben so von seiner schönsten Seite präsentiert!
1 Nip sechs paracord Längen über 10 Meter lang. Falten Sie sie alle in zwei Hälften. Klemmen Sie die Klappe von einem Kabel und wickeln Sie es um den Boden eines Metallring. Öffnen Sie das Telefon in eine kleine Schleife und schieben Sie die Enden der Schnur durch die Schlaufe. Ziehen Sie es fest in eine Buchtknoten. Wiederholen Sie mit den anderen beiden Leitungen; Sie sollten am Ende mit sechs Schnüren in einer Reihe. Sie sind Korden A bis F von links nach rechts.
Ben and Jerry celebrate the shop’s one-year anniversary – and the customers who made it possible – by holding the first-ever Free Cone Day: free scoops for all, all day long. The annual ice cream give-away continues today in scoop shops around the world.
Dunning, John D. (1995). “‘Good Stuff’ Never Changes: John D. Dunning”. In Oldham, Gabriella. First Cut: Conversations With Film Editors. Berkeley, Calif.: University of California Press. ISBN 0-520-07586-2.
Kreditkarte Größe, leicht zu passen in Ihre Brieftasche, Tasche. 11 Funktionen: Dosenöffner, Flaschendeckelöffner, 4-Punkt-Schraubenschlüssel, 2-Punkt-Schraubenschlüssel, Schmetterling Schraubenschlüssel, Richtungsschlüssel, Schraubendreher, Messerkante, Sägeblatt, Lineal, Schlüsselkette Loch.
In 2015, Kingsley played a driving instructor in the film Learning to Drive.[26] He voiced Bagheera in Disney’s reboot of The Jungle Book,[27] and recorded Yogananda’s Autobiography of a Yogi in book-on-tape format.
Die Wahrheit ist, dass die meisten Amerikaner körperlich und emotional abhängig von Kohlenhydraten sind. Die meisten Kohlenhydrate in Glukose umwandeln und wie die Forschung zeigt, benötigen die meisten Krebsarten Glukose zu überleben. Gesunde menschliche Zellen können entweder Glukose oder Ketonkörper für Energie verwenden. Krebszellen haben jedoch eine Beeinträchtigung der Atmung, was dazu führt, dass sie nicht in der Lage sind, Ketone für Energie zu verwenden. Das Prinzip hinter der ketogenen Diät für Krebsbehandlung ist, den Glukoseverbrauch und den Kalorienverbrauch stark zu reduzieren, um den Körper zu zwingen, Ketonkörper herzustellen, die er als Energiequelle verwenden kann. Das Ergebnis dieser Diättherapie ist es, im Wesentlichen Krebszellen zu verhungern, während alle anderen gesunden Zellen im Körper von Ketonkörpern genährt werden.
Tolle Sache über heute (abgesehen von der Verfügbarkeit von Informationen über das Internet) ist die Art und Weise Marken können zueinander offen sein und zusammenarbeiten bei großen Projekten zusammen. Dieses Mal spreche ich besonders über die MB & F ‘Moonmachine’. Als ich zum ersten Mal sah, wurde meine Aufmerksamkeit auf den Mond gezogen, der auf dem ‘Rotor’ Teil der Uhr angezeigt wurde. “So ein ungewöhnliches Schau-Ding”, dachte ich, obwohl ich schon das Ungewöhnliche von HM3 ‘Frosch’ gesehen habe, das ist der Vorgänger der Mondmachine.

“Überlebensrucksackgang amerikanischer Überlebenszahnradschein”

AFTERS AIREST ALERTS ALTERS ANTRES ARETES ARETTS ARMETS ARREST ARRETS ARTELS ARTIES ASSERT ASTARE ASTERN ASTERS ASTERT AVERTS BAREST BASTER BERETS BERTHS BESORT BESTAR BESTIR BISTER BISTRE BITERS BITSER BLERTS BREAST BREEST BREIST BRENTS BRUTES BURETS BUSTER CARETS CARTES CASTER CATERS CERTES CHERTS CITERS CORSET COSTER CRATES CRESTA CRESTS CRUETS CRUSET CURETS DATERS DERATS DERTHS DESERT DETERS DIREST DOTERS DRIEST DRYEST DUSTER EARTHS EASTER EATERS EGRETS ENTERS ERECTS ERGOTS ERSATZ ERUCTS ERUPTS ESCORT ESPRIT ESTERS ESTRAL ESTRAY ESTRIN ESTROS ESTRUM ESTRUS ETHERS EVERTS EXERTS EXSERT EXTRAS FASTER FEREST FESTER FETORS FOREST FORTES FOSTER FREEST FREETS FREITS FRITES GASTER GATERS GOSTER GRASTE GRATES GREATS GREETS GROSET GUTSER HATERS HEARTS HORSTE INERTS INSERT INTERS JESTER JUSTER KITERS LASTER LISTER LITERS LITRES LUSTER LUSTRE LUTERS MASTER MATERS MATRES MEREST MERITS MESTER METERS METRES METROS MISTER MITERS MITRES MOTSER MPRETS MUSTER NESTER NESTOR NITERS NITRES NOTERS OATERS OPTERS ORATES OSETRA OSTLER OTHERS OTTERS OUSTER OUTERS OXTERS OYSTER PASTER PATERS PEARST PESTER PETARS PETERS PETRES PIERST PIERTS POSTER PRATES PRENTS PRESET PRESTO PRESTS PRIEST PUREST RAMETS RAREST RASTER RATELS RATERS RAWEST REACTS REASTS REASTY REATAS REATES REBUTS RECAST RECITS RECTOS RECTUS RECUTS REESTS REESTY REFITS REGEST REISTS RELETS RELIST REMITS RENEST RENTES REPAST REPOST REPOTS RESEAT RESECT RESENT RESETS RESHOT RESIFT RESITE RESITS RESORT RESPOT RESTED RESTEM RESTER RESTOS RESULT RETAGS RETEMS RETEST RETIES RETROS RETUSE REVEST REVETS REWETS REWTHS RIFEST RIPEST RITZES RIVETS ROATES RONTES ROSETS ROSETY ROSTED ROSTER ROTTES ROUTES ROZETS RUDEST RUSSET RUSTED RUSTLE RUSTRE SAETER SAFTER SALTER SATIRE SCOTER SCREET SCROTE SEARAT SEATER SECRET SECTOR SENTRY SEREST SETTER SIFTER SINTER SISTER SITREP SITTER SKATER SLATER SMITER SOFTER SORBET SOREST SORTED SORTER SORTES SORTIE SOUTER SOWTER SPERST SPRENT SPRITE STAGER STALER STARED STARER STARES STARVE STATER STAYER STAYRE STEARD STEARE STEARS STEERS STEERY STELAR STEREO STERES STERIC STERNA STERNS STEROL STERVE STEWER STEYER STIRED STIRES STIRRE STIVER STOKER STONER STOPER STORED STORER STORES STOREY STORGE STOURE STOVER STOWER STOWRE STRAES STRAFE STRAKE STREAK STREAM STREEK STREEL STREET STRENE STREPS STRESS STREWN STREWS STRIAE STRIDE STRIFE STRIKE STRIPE STRIVE STROBE STRODE STROKE STROVE STUMER STYLER STYRED STYRES SUITER SURBET SUREST SURETY SUTLER SUTURE SWEERT SWEIRT SYRTES TABERS TAKERS TALERS TAMERS TAPERS TARGES TARRES TARSEL TASERS TASKER TASTER TATERS TAVERS TAWERS TAXERS TEASER TENORS TENSER TENSOR TERAIS TERCES TEREKS TERFES TERNES TERRAS TERSER TESTER TETRAS TETRIS THEIRS THERES THERMS THREES THRESH THROES THYRSE TIGERS TILERS TIMERS TIROES TITERS TITRES TOKERS TONERS TOPERS TORIES TOROSE TORSEL TORSES TORTES TOSHER TOSSER TOTERS TOUSER TOWERS TOWSER TOYERS TRACES TRADES TRANSE TRAPES TRAVES TREADS TREATS TRECKS TREENS TREMAS TRENDS TRESSY TRESTS TREVIS TREZES TRIBES TRICES TRIENS TRIERS TRIKES TRINES TRIOSE TRIPES TRISTE TRITES TRODES TROKES TRONES TROPES TROUSE TROVES TRUCES TRUEST TRYERS TRYKES TRYSTE TSORES TUBERS TUNERS TURMES TURVES TUSKER TUSSER TUYERS TWEERS TWERPS TWIERS TWIRES TWOERS TWYERS TYLERS TYROES ULSTER UNREST UPREST URATES URITES UTERUS UTTERS VASTER VERIST VERSET VERSTE VERSTS VERTUS VESTRY VOTERS WASTER WATERS WESTER WORSET WRESTS WRIEST WRITES WRYEST XYSTER YAREST YESTER ZESTER ZOSTER
Nach Angaben der Federal Emergency Management Agency, eine grundlegende Überlebensausrüstung bei mindestens drei verschiedenen elektrischen Elemente enthalten: eine Taschenlampe und Ersatzbatterien, betrieben eine Batterie oder Kurbel-Radio und ein Handy und Ladegerät. Entscheiden Sie sich für ein Funkgerät, das Signale von der National Oceanic and Atmospheric Administration Wetter Sender empfangen können, wie es Ihnen hilft, den Überblick über Bedingungen in einem wetterbedingten Notfall zu halten, wie ein Tornado oder Hurrikan.
Es ist ein wunderbares Konzept wirklich. Nichts konnte die Verbindung zwischen Louis Vuittons Erbe der Luxusreise und ihrem relativ neuen Engagement für die Uhrmacherei besser als eine Uhr gezeigt haben, die in der Lage ist, die Zeit in 24 Weltstandorten gleichzeitig anzuzeigen. Die Schaffung eines solchen Zeitmessers erforderte scharfes Zifferblatt und mechanisches Know-how, um ein lesbares, nutzbares Modell zu schaffen – genau die Art von Fähigkeiten, die Louis Vuitton zur Verfügung hat, hat das La Fabrique du Temps im Jahr 2011 erworben.
Das Zifferblatt verfügt über zwei überlagerte Zifferblätter, die die mittleren Stunden und Minuten mit den weißen SuperLuminova-Händen, einem Sekundenzähler bei 9 Uhr, dem Datumsfenster um 3:30 Uhr, dem Split-Time-Chronographen-Sekunden-Funktionsmodus durch große, zentrale Sekundenzeiger, Chronographen-Minutenzähler bei 12 Uhr und Stundenzähler um 6 Uhr. Umgeben davon sind übergroße römische Ziffern mit dem unverschämten Dubey & Schaldenbrand Logo über das Zifferblatt von X bis XI.
… weitere Others:   Google — Wikipedia — Wiktionary — Leo — PONS — Langenscheidt — MerriamWebster — TheFreeDictionary — Wordnet — Chemnitz — Reverso — Google News — Ultralingua — Cambridge — Onelook — Links anpassen
Selbst entscheiden zu können, selbst Grenzen setzen, klar machen zu können, sagen können was man möchte oder nicht, für sich selbst einstehen können, selbst bestimmen können was ich mache, wie ich lebe – ich sein, mich selbst kennen, spüren, wissen wer ich bin, was ich möchte, was mir gut tut und was nicht. (Natürlich im Rahmen der Möglichkeiten und ohne anderen zu schaden!)
Ben and Jerry celebrate the shop’s one-year anniversary – and the customers who made it possible – by holding the first-ever Free Cone Day: free scoops for all, all day long. The annual ice cream give-away continues today in scoop shops around the world.
In den frühen zwanzigsten Jahrhunderts begann alles zu ändern. Bestimmte reiche Familien mit den letzten Namen von Carnegie, von Morgan und von Rockefeller beachteten die möglichen Profite, die von den neuen patentierten Medikamenten gebildet werden konnten. Sie traten zusammen mit der American Medical Association ein, die allopathische Ärzte vertrat und einen Plan zur Kontrolle des Gesundheitssystems in Amerika implementierte.
Collins has appeared on the popular BBC television programme Top Gear as himself,[26] with his company providing drivers[8] and driving services since December 2003.[5] In Series 2 Episode 10, Collins appeared as one member of BBC Top Gear-team in the 24-hour Citroën 2CV racing event. The team finished thirteenth, out of thirty four cars, 24 laps behind the leaders, with Collins setting fastest lap.
Ich pflegte, Geld für alle Spaziergänge, Läufe, Tanz-Marathons, Swimathons, Bikeathons, etc. zu geben. Ich pflegte zu glauben, dass ich eine gute Tat tat. Ich sah all jene behinderten Kinder und Frauen, die unter Brustkrebs und anderen lebensbedrohlichen Krankheiten litten, und meine Herzschnüre würden verdrehen. Mit den sympathischen Klängen des Bittens von Kindern in meinen Ohren, würde ich meine Brieftasche öffnen und unterstützen, was ich glaubte, muss ein guter Grund sein.
Nach Angaben der US Federal Emergency Management Agency und dem Roten Kreuz, Wasser ist das wichtigste Element in Ihrer Überlebensausrüstung gehören. Planen Sie auf eine Gallone Wasser pro Person pro Tag. Sealed Mineralwasser ist eine sichere und bequeme Möglichkeit, Wasser zu Ihrem Lebensausrüstung hinzuzufügen. Ersetzen Mineralwasser einmal im Jahr.
Ich hatte letzten 2 Jahre BP, ich Atenolol Tabletten nahm contionusly, aber meine BP level150, mein Zustand verbessern, ist nicht, können Sie mir jede Beratung geben? —-schneiden—- In Antwort auf kaismama bei 2013.02.28 09.17 Es ist möglich, Sie

“Survival Gear Rucksäcke neues Überlebenszahnrad 2018”

Kehren wir noch einmal zum Thema Survival-Ausbildung zurück. Stell dir vor, Max Mustermann geht in den Survival Shop lässt sich ein individuelles Survival Set zusammenstellen. Er kauft ein perfekt auf seine Bedürfnisse angepasstes Überlebenspaket und stellt es in eine Kellerecke. Kommt es dann aufgrund einer Notsituation zum Einsatz, verfällt Max in Panik und ist unfähig, Prioritäten festzulegen. Da Max außerdem über keine ausgeprägten Führungskompetenzen verfügt, kann er seine Gruppe (Familie, Mitbetroffene) nicht dazu bewegen, effizient zusammen zu arbeiten. Weiterhin fehlt ihm dringend benötigtes Wissen, etwa wie man spezielle Knoten bindet, wie man einen Wasserfilter baut oder wie man in der Natur Erste Hilfe leistet.
ACCELERAIENT ACCELERASSENT ACCELERATES ACCELERATEUR ACCELERATEURS ACCELERATRICE ACCELERATRICES ACCELERENT ACCELERERAIENT ACCELERERAIT ACCELERERENT ACCELERERONT ACCELEROMETRE ACCELEROMETRES ACCUEILLERAIENT ACETYLERAIENT ACETYLERENT ACETYLEREZ ACETYLERIEZ ADULTEREE ADULTEREES ADULTERERAIENT ADULTERERENT ADULTEREREZ ADULTERERIEZ ADVERBIALEMENT ADVERBIALISERAIENT ADVERBIALISERENT AEROMODELISTE AEROMODELISTES AFFLEUREMENT AFFLEUREMENTS AFFLEURERAIENT AFFLEURERENT AGENOUILLERAIENT AGENOUILLERENT AGGLOMERERAIENT AGGLOMERERENT AGNELERAIENT AGNELERENT AGNELLERAIENT AGREABLEMENT AIGRELETTE AIGRELETTES AIGUILLETERENT AIGUILLETTERAIENT AIGUILLETTEREZ AIGUILLETTERIEZ ALCALINOTERREUSE ALCALINOTERREUSES ALEATOIREMENT ALERTEE ALERTEES ALERTEMENT ALERTERAIENT ALERTERENT ALERTEREZ ALERTERIEZ ALESERAIENT ALESERENT ALEVINERAIENT ALEVINERENT ALGEBRIQUEMENT ALIENERAIENT ALIENERENT ALIMENTERAIENT ALIMENTERENT ALIMENTEREZ ALIMENTERIEZ ALLECHERAIENT ALLECHERENT ALLEGERAIENT ALLEGERENT ALLEGORIQUEMENT ALLEGORISERAIENT ALLEGORISERENT ALLEGREMENT ALLEGUERAIENT ALLEGUERENT ALLUMETTIERE ALLUMETTIERES ALPHABETISERAIENT ALPHABETISERENT ALPHABETISEREZ ALPHABETISERIEZ ALTERAGENE ALTERAGENES ALTEREE ALTEREES ALTERERAIENT ALTERERENT ALTEREREZ ALTERERIEZ ALTERNATIVEMENT ALTERNEE ALTERNEES ALTERNERAIENT ALTERNERENT ALTERNEREZ ALTERNERIEZ ALTIEREMENT ALTILIGERIENNE ALTILIGERIENNES AMELIORERAIENT AMELIORERENT AMEULONNERAIENT AMEULONNERENT AMONCELERENT AMONCELLERAIENT ANDERLECHTOISE ANDERLECHTOISES ANGELISERAIENT ANGELISERENT ANHELERAIENT ANHELERENT ANNELERENT ANNELLERAIENT ANTIMINISTERIELLE ANTIMINISTERIELLES ANTIPERSONNELLE ANTIPERSONNELLES ANTIREFLEXIVE ANTIREFLEXIVES ANTIRELIGIEUSE ANTIRELIGIEUSES ANTITUBERCULEUSE ANTITUBERCULEUSES ANTIULCEREUSE ANTIULCEREUSES APERCEPTIBILITE APERCEPTIBILITES APERCEPTIBLE APERCEPTIBLES APPAREILLEMENT APPAREILLEMENTS APPAREILLERAIENT APPAREILLERENT APPELERENT APPELLERAIENT AQUARELLERAIENT AQUARELLERENT ARBALETRIERE ARBALETRIERES ARGENTEUILLAISE ARGENTEUILLAISES ARISTOTELICIENNE ARISTOTELICIENNES ARTERIELLE ARTERIELLES ARTERIOSCLEREUSE ARTERIOSCLEREUSES ARTERIOSCLEREUX ARTERIOSCLEROSE ARTERIOSCLEROSES ASSEMBLERAIENT ASSEMBLERENT ATEMPORELLE ATEMPORELLES ATHEROSCLEREUSE ATHEROSCLEREUSES ATHEROSCLEREUX ATHEROSCLEROSE ATHEROSCLEROSES ATTELERENT ATTELLERAIENT ATTELLEREZ ATTELLERIEZ AUREOLERAIENT AUREOLERENT AUTOELEVATEUR AUTOELEVATEURS AUTOELEVATRICE AUTOELEVATRICES AUTOEVALUERAIENT AUTOEVALUERENT AUTOEVALUEREZ AUTOEVALUERIEZ AUTOFLAGELLERAIENT AUTOFLAGELLERENT AUTOFLAGELLEREZ AUTOFLAGELLERIEZ AUTOREGULEE AUTOREGULEES AUTOREGULERAIENT AUTOREGULERENT AUTOREGULEREZ AUTOREGULERIEZ AUTOREPLIQUEE AUTOREPLIQUEES AUTOREPLIQUERAIENT AUTOREPLIQUERENT AUTOREPLIQUEREZ AUTOREPLIQUERIEZ AVEUGLERAIENT AVEUGLERENT BALEINOPTERE BALEINOPTERES BALENOPTERE BALENOPTERES BALNEOTHERAPIE BALNEOTHERAPIES BARCELONNETTE BARCELONNETTES BATELERENT BATELIERE BATELIERES BATELLERAIENT BATELLEREZ BATELLERIE BATELLERIES BATELLERIEZ BELERAIENT BELERENT BELLETRIEN BELLETRIENNE BELLETRIENNES BELLETRIENS BELLETTRIEN BELLETTRIENNE BELLETTRIENNES BELLETTRIENS BELLIGERANTE BELLIGERANTES BEMOLISERAIENT BEMOLISERENT BEQUILLERAIENT BEQUILLERENT BERCELONNETTE BERCELONNETTES BERLINETTE BERLINETTES BETAILLERE BETAILLERES BEUGLERAIENT BEUGLERENT BIBELOTERAIENT BIBELOTERENT BIBELOTEREZ BIBELOTERIEZ BIDIRECTIONNELLE BIDIRECTIONNELLES BILATERALEMENT BILATERIENNE BILATERIENNES BILLETTERIE BILLETTERIES BIMBELOTERIE BIMBELOTERIES BIMBELOTIERE BIMBELOTIERES BIMESTRIELLE BIMESTRIELLES BIOELECTRICITE BIOELECTRICITES BIOELECTRIQUE BIOELECTRIQUES BIOELECTRONIQUE BIOELECTRONIQUES BIOMETEOROLOGIE BIOMETEOROLOGIES BLASPHEMERAIENT BLASPHEMERENT BLATERERAIENT BLATERERENT BLATEREREZ BLATERERIEZ BLESERAIENT BLESERENT BLESSERAIENT BLESSERENT BLETSERAIENT BLETSERENT BLETSEREZ BLETSERIEZ BLEUETERIE BLEUETERIES BLEUETIER BLEUETIERE BLEUETIERES BLEUETIERS BLEUTERAIENT BLEUTERENT BLEUTEREZ BLEUTERIEZ BLISTERISEE BLISTERISEES BLISTERISERAIENT BLISTERISERENT BLISTERISEREZ BLISTERISERIEZ BORDELISERAIENT BORDELISERENT BOSSELERENT BOSSELLERAIENT BOTTELERENT BOTTELLERAIENT BOTTELLEREZ BOTTELLERIEZ BOUELERAIENT BOUELERENT BOULEGUERAIENT BOULEGUERENT BOULEVERSAIENT BOULEVERSANTE BOULEVERSANTES BOULEVERSASSENT BOULEVERSEMENT BOULEVERSEMENTS BOULEVERSENT BOULEVERSERAIENT BOULEVERSERAIT BOULEVERSERENT BOULEVERSERONT BOURRELEMENT BOURRELEMENTS BOURRELERENT BOURRELLERAIENT BOUTEILLERIE BOUTEILLERIES BREDOUILLEMENT BREDOUILLEMENTS BREDOUILLERAIENT BREDOUILLERENT BRELERAIENT BRELERENT BRELLERAIENT BRELLERENT BRESILLERAIENT BRESILLERENT BRETAILLERAIENT BRETAILLERENT BRETAILLEREZ BRETAILLERIEZ BRETELLE BRETELLES BRETTELAIENT BRETTELAMES BRETTELASSE BRETTELASSENT BRETTELASSES BRETTELASSIEZ BRETTELATES BRETTELE BRETTELEE BRETTELEES BRETTELER BRETTELERENT BRETTELES BRETTELEZ BRETTELIEZ BRETTELLE BRETTELLENT BRETTELLERA BRETTELLERAI BRETTELLERAIENT BRETTELLERAIS BRETTELLERAIT BRETTELLERAS BRETTELLEREZ BRETTELLERIEZ BRETTELLERIONS BRETTELLERONS BRETTELLERONT BRETTELLES BREVETABILITE BREVETABILITES
Ben-Hur also appears on several “best of” lists generated by the American Film Institute, an independent non-profit organization created by the National Endowment for the Arts in 1967. The “AFI 100 Years… series” were created by juries consisting of over 1,500 artists, scholars, critics, and historians, with movies selected based on the film’s popularity over time, historical significance, and cultural impact. Ben-Hur appeared at #72 on the 100 Movies, #49 on the 100 Thrills, #21 on the Film Scores, #56 on the 100 Cheers and #2 on the AFI’s 10 Top 10 Epic film lists. In 2004, the National Film Preservation Board selected Ben-Hur for preservation by the National Film Registry for being a “culturally, historically, or aesthetically significant” motion picture.[167] It was listed as number 491 on Empire’s 500 Greatest films of all time.[168]
Was könnte uns da helfen? Ich meine damit, wie können wir uns darin einüben, unsere Herzenstüren und Herzensohren offen zu halten, besonders im Alltagstrubel und sonstigen Problemen, mit denen wir gerade zu kämpfen haben.
Kreditkarte Größe, leicht zu passen in Ihre Brieftasche, Tasche. 11 Funktionen: Dosenöffner, Flaschendeckelöffner, 4-Punkt-Schraubenschlüssel, 2-Punkt-Schraubenschlüssel, Schmetterling Schraubenschlüssel, Richtungsschlüssel, Schraubendreher, Messerkante, Sägeblatt, Lineal, Schlüsselkette Loch.
In 1958, King (still using his birth name) joined a doo-wop group called the Five Crowns.[4] Later that year, the Drifters’ manager George Treadwell fired the members of the original Drifters, and replaced them with the members of the Five Crowns.[5]
indem Sie die Sache nicht wie ein Eigentümer in Gebrauch nehmen und alles unterlassen, was deren Wert beeinträchtigt. Paketversandfähige Sachen sind zurückzusenden. Bei einer Rücksendung aus einer Warenlieferung haben Sie die Kosten der Rücksendung zu tragen, wenn die gelieferte Ware der bestellten entspricht.
Jump up ^ Jens Georg Hansen; Henrik Schmidt; Jorn Rosborg; Elisabeth Lund (22 July 1995). “Predicting acute maxillary sinusitis in a general practice population”. BMJ. 311 (6999): 233–236. doi:10.1136/bmj.311.6999.233. PMC 2550286 . PMID 7627042.
Und da gibt es nicht so sehr den Einfluß ob der Körper grad funktioniert oder nicht (für die Patientenverfügung beschränkt sich das natürlich darauf, dass der Körper das nicht mehr kann, dass ich wegen körperliche Prozesse nicht mehr in der Lage bin meinen Willen zu äußern oder verständlich zu machen. An diesem Punkt will ich dann nicht das alles getan wird damit dieser Körper überlebt. Da ich es da dann nicht mehr kann, ist es mir wichtig, das im Vorfeld klar zu machen, deutlich zu formulieren was dann mit mir passieren soll) – denn die ersten 30 Jahre meines Lebens war auch nur „Überleben“ und bis vor gut 3 Jahren war es fast immer nur „Überleben“ und nicht Leben – auch wenn ich es da dann schon kennengelernt hatte, dass es da einen Unterschied gibt.
Du hast schon die Ausrüstung, aber an der Praxis hapert es noch? Dann ist eines unserer Survival-Camps sicherlich eine Option für dich – es gibt sogar ein Schnupper-Camp für Anfänger. Übrigens: Wer sich beides holt, kommt günstiger. Denn mit jedem gekauften Survival-Set von SurviCamp erhältst du einen Gutschein für eine Ausbildung – getreu unserer Maxime, dass Ausrüstung ohne Ausbildung nicht viel bringt.
Amazon AusLese: Jeden Monat vier außergewöhnliche eBook-Neuerscheinungen für je nur 2,49 EUR und Taschenbuch-Neuerscheinungen für je 7,99 EUR. Erfahren Sie hier mehr über das Programm oder melden Sie sich gleich beim Amazon AusLese Newsletter an.
5 Stecken Sie das Licht an eine Steckdose und hängen Sie die Zeichenfolge in den Haken. Sie können wählen, um eine gerade, gespannte Saite haben, oder lassen Sie die Schnur hängen nach unten ein oder zwei Zoll zwischen jedem Haken.
The Anti-Defamation League issued a statement condemning the film’s misuse of the Holocaust and its imagery, “Using the Holocaust in order to tarnish those who promote the theory of evolution is outrageous and trivializes the complex factors that led to the mass extermination of European Jewry”.[59]
When protestors in New York City and other places take to the streets under the Occupy Wall Street banner in the fall of 2011 to rally against increasing economic inequality in the United States, high unemployment, mortgage fraud, and too much corporate influence in American politics, Ben & Jerry’s Board of Directors issues a direct statement of solidarity, and we show up in Zucotti Park on several occasions to scoop ice cream for Occupiers.
Collins is a regular writer for Autosport Magazine testing the latest racing cars, has written for The Sunday Times, fronted Sky Sports’ televised NASCAR coverage, along with appearances on the British car-focused television programmes Top Gear (BBC Two), Pulling Power (ITV1) and driven (Channel 4).[16]
Dein typischer Tag besteht darin, dir Monster vom Leib zu halten – kriegerische Spinnen und wilde Jagdhunde zum Beispiel – und dabei gleichzeitig Materialien zu sammeln, aus denen du wertvolle Überlebensausrüstung herstellen kannst.
Vorbereitung für den Ernstfall, bevor es auftritt Mittel halten Überlebensausrüstung auf der Hand. Während Survival Kits reichen von bloßen Knochen für Anfänger und Fortgeschrittene mit allem Drum und Dran, werden die meisten Survival Kits die gleiche Grund Liste der Überlebensausrüstung enthalten. Überprüfen Sie regelmäßig ein Survival-Kit nach der Montage, da einige Produkte müssen möglicherweise im Laufe der Zeit ersetzt werden.
Categories: 1959 filmsEnglish-language films1950s drama filmsAmerican epic filmsAmerican filmsReligious epic filmsHistorical epic filmsAmerican Christmas filmsFilms about ChristianityPortrayals of Jesus in filmPortrayals of the Virgin Mary in filmCultural depictions of TiberiusCultural depictions of Pontius PilateFilms set in classical antiquityFilms set in ancient RomeFilms set in the Roman EmpireFilms set in the 1st centuryFilms shot in RomeSound film remakes of silent filmsFilms directed by William WylerUnited States National Film Registry filmsBest Picture Academy Award winnersFilms whose director won the Best Directing Academy AwardFilms featuring a Best Actor Academy Award-winning performanceFilms featuring a Best Supporting Actor Academy Award-winning performanceFilms that won the Best Sound Mixing Academy AwardFilms that won the Best Visual Effects Academy AwardFilms whose art director won the Best Art Direction Academy AwardFilms whose cinematographer won the Best Cinematography Academy AwardFilms whose editor won the Best Film Editing Academy AwardFilms that won the Best Original Score Academy AwardBest Drama Picture Golden Globe winnersFilms whose director won the Best Director Golden GlobeFilms featuring a Best Supporting Actor Golden Globe winning performanceMetro-Goldwyn-Mayer filmsChase filmsFilms that won the Best Costume Design Academy AwardFilms scored by Miklós RózsaBen-Hur filmsBest Film BAFTA Award winnersFilms set in the Mediterranean SeaFilms adapted into comics

“Amerikaans gemaakt overlevingsuitrusting dagelijks draag overlevingsuitrusting”

Beijjun liet haar kin even op Meyago’s schouder rusten, zei toen peinzend: ‘De fabriek is na de Tweede Val nooit afgesloten geweest van buitenaf, Meyago, omdat niemand dacht dat die driehonderd vervloekte kweektanken ooit nog gebruikt konden worden. En nu heeft iemand vier bewakers om het leven gebracht, heeft iemand anders vier nieuwe wakers aangesteld. En iemand probeerde via Yuun Kuhalin toegang krijgen tot deze duivelse machines waarmee mensen en monsters gemaakt kunnen worden… Vertel me, Dame: waarom zou iemand dat doen? In het licht van wat u zojuist heeft gezien, waarom zou iemand deze moeite nemen?’
‘Ach, lieverd.’ Ik laveer tussen de troep door en trek haar in mijn armen, Over haar schouder kijk ik naar de schermen en begrijp meteen waar ze op heeft gezocht. Op APV en SSF, maar het meeste gaat over de ARBOT-wet.
TE KOOP IN DEZE KINDVRIENDELIJKE WOONWIJK BIEDEN WIJ U DIT RUIME LANDHUIS MET GARAGE TE HUUR AAN. DE WONING IS VOORZIEN VAN GEHEEL BETEGELDE GEZELLIGE DOORZON WOONKAMER MET DUBBELE OPENSLAANDE DEUREN NAAR
Gelieve mij geen woorden in de mond leggen die ik nooit gezegd of gesuggereerd heb. Ik reageer op het naïve idee dat er in de verre toekomst een weg is naar ultiem en glorieus levensgeluk. Ik maak daarbij duidelijk dat het verstandig is om in te zien dat het gevoel van gelukkig zijn vanwege het bereiken van doel A net zo lang duurt tot de behoefte om doel B te bereiken zich voordoet. Voor doel B geldt dezelfde relatief korte duur van het gelukkig voelen, want ook nu weer klopt de drang om doel C te halen al gauw aan de deur, etc. Op die manier gaat het je hele leven door (tot het moment dat je dood gaat). Het leven zou je dus kunnen zien als de uitkomst van de hele reeks bereikte en niet-bereikte doelen die een persoon zich heeft gesteld, en dan zeg ik helemaal niets over een eventueel doel van het leven. Ik ontdoe enkel het idee dat levensgeluk neerkomt op het behalen van één welbepaald doel in de verre toekomst van haar mysterieuse jasje. Dat wil helemaal niet zeggen dat we geen lange termijn doelen mogen stellen, dat wil enkel zeggen dat we lange (en korte) termijn doelen moeten zien voor wat ze zijn. Niet minder, maar zeker ook niet meer.
De aanwezige jarenlange ervaring op het gebied van survey en service garandeert een professionele aanpak van een breed scala aan reddingsmiddelen, zoals reddingsvlotten, rubberboten, overlevingspakken, reddingsvesten, pilotladders, brandbeveiligingsmiddelen. jacobslifesaving.com
Ze klonk zo bezorgd dat de tranen weer in Laura’s ogen opwelden. ‘Het gaat wel,’ zei ze waterig. ‘Ik moet alleen even moed verzamelen om iets te gaan doen. Uit deze stoel te komen. En jij moet blijven waar je bent, je hebt het al zwaar genoeg en hier kun je toch niks doen, joh.’ Miranda was hoogzwanger van de tweede en had haar handen vol aan de peuter die rondliep en haar eigen bekkeninstabiliteit. ‘Ik vond het fantastisch dat je er vanmorgen was, ik kan je niet zeggen hoeveel dat voor me betekende.’
‘Gisteren sprak je nog, hoe zal ik het zeggen, mechanisch. Nu hoor ik vloeiende zinnen en proef ik emotie in wat je zegt.’ Hij legde zijn handen op haar schouders, voelde de ingehouden kracht. ‘Wie ben je, Ariadne? En wat ben je?’
Binnen laten Paul en zijn makkers hun vlammen­werpers doven. Ik vroeg het me al af, en glimlach inwendig. Mook heeft misschien een goed wapen gevonden tegen mijn kennelijke onkwets­baarheid, maar de inherente zwakte ervan niet goed doordacht. Ik laat me gewillig de rechter lift in diri­geren. Een van de soldaten trekt een knuppel met twee stalen punten. Terwijl hij naar de tredmolen loopt, laat hij een blauw­witte boog tussen de punten knetteren; de liftslaven zetten zich in beweging. De snurker krijgt de stok in zijn flank en komt tot een bruut schokkend ontwaken. Paul en een van de anderen voegen zich bij me in de lift, en kreunend en krakend begint de lange weg naar boven terwijl de buisverlichting met een glasachtig tingelen aanspringt.
Echt geven is moeilijker.: het is niet alleen het ding, maar ook de persoon en zijn fysieke aanwezigheid die moet worden geaccepteerd. De twintigste eeuw is gekenmerkt door een krisis van werkeloosheid: de mensheid weet niet hoe te dienen met nauwelijks enige dienstbaarheid als noodzaak vanwege de automatisering. De oplossing is het laten vallen van vruchtdragende aktiviteit als criterium voor dienstbaarheid. Men moet niet zozeer een produkt bieden als een dienst aan de noodzakelijke orde. Vrede is het hoogste produkt daar oorlog het basisbelang van allen zal vernietigen. Antwoord op het probleem van de werkeloosheid is om alle mensen uit te nodigen, maar niet te verplichten, tot dienst aan het beroep van vredebewaarder niets anders eisend dan het vermogen om te lezen en te schrijven (lagere school). De rechtvaardiging is dat (een gerechte) vrede bewaren meer produktief is dan het motiveren deze te breken. Men kan dat nieuwe beroep zekerheidsagent noemen daar zekerheid het primaire motief is van het handhaven van het basis sociaal belang. Zekerheid wordt sociaal bereikt middels sociale kontrole. Enkel materiële zekerheid wordt bereikt door het bewaken van bezit in geformaliseerde overeenstemming, terwijl sociale zekerheid wordt bereikt door het bewaken van wet en orde. Zo is een zekerheidsagent een professioneel met een status tussen die van de politie ( de uitvoerder van de wet) en de normale burger (de onderdaan van de wetten van de staat) in. Hij is degene die roept om de (sociale)wet, maar niet degene die de wet uitvoert. Hij kan electronisch geregistreerd zijn (b.v. door het gebruik van een kredietkaart als zijnde sociaal aanwezig (weg van zijn privé-adres) middels een arbeidsovereenkomst voor een zekere tijds-spanne uit vrije wil en kan passief als een getuige worden opgeroepen in geval van misdaad of aktief de wetshandhaving afroepen middels een (stil) alarm (net als iedere andere burger). Hij kan worden beschermd door de wettelijke status van ambtenaar zodat hij niet mag worden beledigd. Voor optimale vrijheid kan het minimum van twintig uur per maand tegen een nul-salaris van 10% boven de reguliere sociale zekerheid worden vastgesteld (10% als de hoeveelheid geld uitgegeven aan het elders aanwezig zijn om vrij te zijn met het winstmotief: socialisatie-subsidie). En dat is alles wat er voor de taakomschrijving van de sociale zekerheidsagent nodig is. De rest wordt geregeld door de herkenning van zijn (vrije) kleding van betrokkenheid bij de onderliggende orde van status- en beroepsoriëntatie (afb.) Hij kan vrijgezel zijn, getrouwd, teruggetrokken of onthecht zowel als intellectueel, ambtelijk, commerciëel of op arbeid zijn georiënteerd. Dat definiëert sociale kontrole en bevrijding van de sociaal gezekerden voor een formele identiteit. Zo mag het instituut van de sociale kontrole zich bezighouden met aktieve dienst terwille van de sociale kontrole en de normale professionele erkenning terwijl nog steeds de mensen is toegestaan passief en vrijer te zijn op het oude en problematische nivo van werkeloosheid-aanpassings-beloning en erkenning.
Het huwelijk en de partnerrelaties kunnen een samenzwering van slechte gewoonten zijn. Niet zelden zal de Heer zich manifesteren in de vorm van een partner om de lessen van de eeuwige waarden te onderrichten. Sex wordt geboden als een les of afstraffing tegen het het egoïsme, de bezitsdrang, liegen en corruptie. Lustig vergeet men de waarde van de subliminale continentie die zich voedt met de vooruitgang van de innerlijke kracht van de ziel: verliefd verlies je je verstand een ego opbouwend, bezittingen verwervend, schipperend met de waarheid, en corrumperend in de sex. Verzot op de afstraffing van de liefde verliest men intelligentie en boekt men geen werkelijke vooruitgang; men leert niet echt. Oude getrouwen van de celibataire continentie gaan verloren in het proces en de onzelfzuchtige houding is vergeten in de verbijstering van het uiterlijk effect. Moedwillig voorgaande relaties aanhouden en een houding van liefdadigheid is de genezing voor alle nevenwerkingen van de school der liefde. Het vereist het overwicht van de geaardheid goedheid (afb.), het mededogen, delen en zorgdragen, dat niet vreemd is aan het ouderlijk instinct dat samen zou moeten gaan met de sexuele voorkeur. Duidelijk is waarom het niet corrumperen van de ouderlijke zorg zo belangrijk is. Zelfzuchtige sex ruïneert de verbondenheid met de ziel en zo ook de uitweg uit de verstriktheid van de materiële verbijstering. 
Het woord auctor vinden we terug in onze aanduiding van een schrijver als auteur. Dit lijkt tegenstrijdig met de betekenis van de ‘auctor’ als woordvoerder van iemand anders of van een groep. Wij leven in de waan dat de schrijver in hoogst persoonlijke naam spreekt, meer zelfs dat hij spreekt (schrijft) op een wijze dat niemand anders kan. Oorspronkelijk werden schrijvers van boeken echter geacht juist niet in naam van zichzelf te spreken. Een boek werd in veel gevallen ingefluisterd door de Muze, in opdracht van een machtige persoon geschreven (die zelf niet kon schrijven, de koningen tot de 16de-17de eeuw bv.). De ideeën die werden neergepend waren deze van een groep van individuen. In die zin was de schrijver dus een ‘auctor’ en zeker niet iemand die aan de ‘allerindividueelste expressie van de allerindividueelste emotie’ deed. Dat soort schrijver treedt eigenlijk pas op met de romantiek in de 18de-19de eeuw. En in die zin kon Jacques Derrida er terecht op wijzen dat de auteur, de schrijver, niet verwijst naar de psyche of identiteit van een persoon maar dat teksten steeds betrekking hebben op andere teksten (de zogenaamde intertekstualiteit).
32. DE KIKKER EN DE OCEAANzich. Hij was gevuld met een amandelnoot. Hij kreeg aan zijn ogenschijnlijkesoortgenoten maar niet uitgelegd dat hij ook een suikerboon was, van een andertype. De bruine bonen konden er zich moeilijk in vinden. Ze hadden dan maarbesloten dat hij, de Witte, een boon met 0 % cacao was. De Witte voelde erzich niet goed bij. Hij was een suikerboon en had inderdaad 0 % cacao in zich.Maar hij vond die manier om zich te beschrijven fout, zeker als je status er ooknog eens van ging afhangen.Plots voelde hij een vorm van geluk en zelfbevestiging. Hij werd als enige gegre-pen door het kind dat de boon in de mond stak. Zachtjes zuigend aan de sui-kermantel. Hij wist weer waarom hij er was.In dit hoofdstuk zullen we even de wereld van de comparatieve filosofieinduiken. Ik wil u laten zien hoe men, en dan bedoel ik vooral Prof. Dr.Ulrich Libbrecht, daar de begrippen ratio en emotie, kennis en belevingintegreert in één raamwerk dat dient om de levensbeschouwelijke hou-dingen die de mens in verschillende culturen aanneemt, te vergelijken.Libbrecht ontwikkelde een model dat ik dan verder in dit boek vertaaldheb naar een managementmodel.Het verhaal van de suikerboon heb ik geschreven om het onderwerp vande comparatieve filosofie samen te vatten. De wereld van de comparatie-ve wijsbegeerte probeert levensbeschouwingen uit alle hoeken van dewereld met elkaar te vergelijken. Om deze vergelijking te maken heeftLibbrecht een model ontwikkeld. Het valt buiten het bestek van dit boekom de motivatie voor het model toe te lichtenvii, maar het verdient wel-iswaar de vermelding dat Libbrecht gezocht heeft naar een objectiefmodel dat losstaat van de cultuur waarin het werd ontwikkeld, in hetgeval van Libbrecht de westerse cultuur (aangezien Libbrecht een wester-ling uit Zulzeke, Oost-Vlaanderen, België is). Dit om te vermijden dat deculturele achtergrond van de wetenschapper de vergelijking zou beïn-vloeden. Ons eigen wereldbeeld is immers het onbewuste referentieka-der waarmee we andere wereldbeelden vergelijken. De geschiedenistoont aan dat we, meestal zonder het te beseffen, andere culturen sneleen lagere waarde geven dan de onze. Zo vonden we zowel de ‘negers’ inzwart-Afrika als de Indianen in Noord-Amerika primitief vanwege deuiterlijkheden van hun cultuur zoals hun kledij, eetgewoontes en ritue-len. Ons westerse wereldbeeld met één christelijke god beschouwden weals superieur, met als gevolg dat we zwart-Afrika zo nodig moesten beke-ren, dito Amerika, Australië, … Dit doet me denken aan mijn bezoek 22
Ik ken weinig socialisten die de 2de optie ernstig nemen en beseffen dat misère van mensen eerder (neo)fascisten maakt dan socialisten. Dat lijkt me zo logisch dat ik niet begrijp dat socialistische politici ervan overtuigd waren dat mensen als gevolg van de crisis van 2008 “socialist” zouden worden. Waarom zouden ze? De geschiedenis van de laatste 100 jaar en ook deze van vandaag levert voldoende dat het rechtse extremisten zijn die garen spinnen bij torenhoge werkloosheid of relatieve of absolute daling van de lonen. Juist Kareltje (Marx dus) wist al dat er met het lompenproletariaat niets positiefs valt aan te vangen. Vandaar dat we voldoende principes hebben voorzien (3, 4, 5 en 7, zie hieronder) die ervoor zorgen dat technologische vooruitgang ook sociale vooruitgang zal zijn. Als er zoiets als het “ware socialisme” bestaat, dan is het dat wel!

“Apokalypseüberlebens-Ausrüstungsliste Überleben Ausrüstung marietta ga”

Sie wollen, dass wir aufhören, die Frage zu stellen: “Warum hat der 40-jährige Krieg gegen Krebs keine Ergebnisse hervorgebracht?” Sie wollen, dass wir aufhören zu fragen, warum gibt es nur drei genehmigte Behandlungen für Krebs (Chirurgie, Strahlentherapie und Chemotherapie) und warum keine neuen Krebs-Therapien wurden von der US-FDA in den letzten 100 Jahre genehmigt. Sie wollen, dass wir Hoffnung für einen helleren Tag in der Krebsbehandlung haben, während unsere Freunde und Familie sterben an den Tausenden jeden Tag.
Ich werde die verschiedenen Teile der “unheiligen Allianz” diskutieren, die verwendet wurden, um die Krebsfabrik zu bauen. Ich werde die Rollen von Pharma-Unternehmen, Ärzten, medizinischen Forschern, Non-Profit-Krebs Wohltätigkeitsorganisationen, die FDA und CDC, Kohlenhydrat-Sucht und medizinische Götzendienst. Ich werde auch weiter zu diskutieren, was aktuelle Forschung zeigt uns, wie wir erfolgreich heilen Krebs mit alternativen Behandlungen. Eine Person mit Krebs muss nicht in die Krebsfabrik treten und die Kontrolle über sein Leben in das medizinische System übergeben. Wir haben andere Optionen. Allerdings müssen diejenigen, die die Krebsfabrik zu vermeiden, bereit sein, durch eine komplette Reform des Lebensstils gehen.
Heston and Boyd both had to learn how to drive a chariot. Heston, an experienced horseman, took daily three-hour lessons in chariot driving after he arrived in Rome and picked up the skill quickly.[o][42][131] Heston was outfitted with special contact lenses to prevent the grit kicked up during the race from injuring his eyes.[131] For the other charioteers, six actors with extensive experience with horses were flown in from Hollywood, including Giuseppe Tosi, who had once been a bodyguard for Victor Emmanuel III of Italy.[48]
Die Erneuerung, das Einswerden mit sich selbst ist ein Prozess. Und erst recht  100%iges Vertrauen in den Vater im Himmel zu setzen. Oft genug wollen unsere Gedanken und unser Herz in die Gegenrichtung. 
Mein aktueller GSI ist wohl zu alt und wenn man mich dann sieht, denken die sich wohl, das sich das nicht lohnt. Obwohl der so heftig ist, das eigentlich immer eine Untersuchung fällig wäre (wo sie aber auch nichts finden würden).
Kingsley was made a Knight Bachelor at Buckingham Palace in 2002 for services to the British film industry.[5] In 2010, he was awarded a star on the Hollywood Walk of Fame.[6] In 2013, he received the BAFTA Los Angeles Britannia Award for Worldwide Contribution to Filmed Entertainment.[7]
Verantwortlich für Aleksandars (Sašas alter ego) Überlebenswerkzeuge war Opa Slavko, der kurz vor seinem Tod seinem Enkel Zauberhut und Stab vermacht hatte. Erfindung und Fantasie, so der Opa, seien die wertvollsten Gaben. „Merk dir das und denk dir die Welt schöner aus“. Und war gestorben, schnell wie Carl Lewis, der im Fernsehen gerade in Tokio den 100-Meter-Weltrekord brach. Was auf den ersten Blick lächerlich wirkt, waren simple aber mächtige Instrumente. Die Erinnerungssterne, mit denen Aleksandar fortan seinen Zauberhut beklebte, wandelten sich zu Schreckensbildern, als der 14-Jährige 1992 mitansehen musste, wie serbische Truppen in seine Heimatstadt Višegrad einfielen und sie dem Erdboden gleichmachten. Hier half auch kein Zauberstab.
Stein is married to entertainment lawyer Alexandra Denman, who is from Arkansas.[32][33] They were married in 1968, but divorced in 1974. Eventually, they got back together, and in 1977, they were married again. They have one son, Tom, born in 1987. Stein lives with Denman in Beverly Hills and Malibu, California.[34][35] He also has a summer home in Sandpoint, Idaho.[36] Stein also owns an apartment in the Watergate complex in Washington, D.C., which he inherited from his parents.[37]
Im Bauch darf ich mich wohlfühlen wie ein Baby im Gebärmutter seiner Mutter. Dort können wir  uns einfach treiben lassen, ähnlich dem, wie dieses im Fruchtwasser sich vergnügt. Unser Fruchtwasser ist die Liebe des Vaters im Himmel, die uns umgibt.
E-Mail an Freunde Auf Facebook teilen (wird in einem neuen Fenster oder Reiter geöffnet). Auf Twitter teilen (wird in einem neuen Fenster oder Reiter geöffnet). Auf Pinterest teilen (wird in neuem Fenster oder neuer Registerkarte geöffnet)
Es gibt vielleicht kein besseres Schaufenster für eine Uhrenfirma als die Olympischen Spiele und Omega sind natürlich sehr stolz auf ihre historischen Verbindungen mit dem prestigeträchtigen Event. Im Jahr 1932 waren sie die erste Marke, um offiziell alle Disziplinen zu beenden und wenn die Olympia-Fackel in Brasilien beleuchtet wird, wird es das 27. Mal sein, dass Omega als offizieller Zeitnehmer für die Veranstaltung gedient hat.
Bernanke attended Harvard University in 1971[25], where he lived in Winthrop House, as did the future CEO of Goldman Sachs, Lloyd Blankfein, and graduated with an A.B. degree, and later with an A.M. in economics summa cum laude in 1975. He received a Ph.D. degree in Economics from the Massachusetts Institute of Technology in 1979 after completing and defending his dissertation, Long-Term Commitments, Dynamic Optimization, and the Business Cycle. Bernanke’s thesis adviser was the future governor of the Bank of Israel, Stanley Fischer, and his readers included Irwin S. Bernstein, Rüdiger Dornbusch, Robert Solow, and Peter Diamond of MIT and Dale Jorgenson of Harvard.[26]
Wenn ein Netzteilkabel geschnitten oder durchtrennt, kann es repariert werden. Einige dieser Adapter kann teuer oder schwer zu ersetzen, wie zum Beispiel Laptop-Netzteile oder einige Spiel-Systeme, und eine einfache Reparatur kann wertvolle Zeit und Geld zu sparen. , Bevor diese Reparatur, ist es jedoch wichtig, zu prüfen, ob der Abschnitt der Schnur sich lohnt Reparatur oder Austausch. Es gibt viele Netzteile, die mit entfernbaren Teilen, die erschwinglich und leicht austauschbar sind gekommen. Diese können an vielen großen Kette Abteilung oder Elektronikgeschäften erworben werden.
* Because of the nature of the sport, it’s important for a team to find the right fit in a player it identifies as a potential backup quarterback, just as it’s critical for a player to put himself into the type of environment that can result in a long-term relationship.
Jump up ^ “”National Treasure 2” AKA “National Treasure: Book Of Secrets””. Wild about Movies. Archived from the original on 2 June 2009. Retrieved 24 June 2009. a contraption actually mounted on the roof of the Mercedes-Benz C-Class vehicle which allowed famed British driver Ben Collins the ability to do the actual driving, while Turteltaub and cinematographer John Schwartzman shot Nicolas Cage, Diane Kruger and Justin Bartha inside of the vehicle
Es ist ein interessanter Umzug, um sicher zu sein, und einer, der sich sehr gut mit dem Fokus der Marke auf die technischen Aspekte der mechanischen Uhrmacherei beschäftigt, vor allem in diesem Jahr, da sie den 250. Jahrestag ihres Namensvorsitzes feiern John Arnold, selbst ein außergewöhnlich vollendeter Uhrmacher, der Spezialisiert auf hochpräzise marine Chronometer.
In den 1800er Jahren gab es zwei primäre Ansätze zur Heilung. Das allopathische Modell sah Krankheit als ein Eindringling, die aus dem Körper durch den Einsatz von verschiedenen Behandlungen, die Blutungen, die Verabreichung von toxischen Substanzen wie Quecksilber und Blei, und die Verwendung von chirurgischen Verfahren. Die andere allgemeine Art war das empirische medizinische Modell, das versuchte, einer Person zu helfen, Krankheit zu überwinden, indem sie eine eigene Fähigkeit der Person heilte und förderte. Kräuter und stark verdünnte Substanzen wurden gegeben, um die normale Funktion des Körpers zu unterstützen.
Ich versichere, dass ich meinen Ärzten gehorchen werde. Ich nehme alle Medikamente, die er oder sie verschreibt. Ich werde meinem Doktor vertrauen, weil er oder sie nie etwas tun würde, das nicht in meinem besten Interesse sein würde. Ich werde alle Formen alternativer Therapien mißtrauen und mißtrauen allen Ärzten des Gesundheitswesens außer denen, die von meinem Arzt zugelassen sind. Ich übernehme die Verantwortung für mein Leben und meine Gesundheit meinem Arzt und den Therapien des herkömmlichen amerikanischen medizinischen Systems. Ich werde sie mit meiner Gesundheit anvertrauen und ihnen für alle Erfolge Gutschrift geben. Wenn ich nicht geheilt werden kann, dann werde ich das Versagen der Genetik zuzuschreiben, und wird mein Arzt beruhigen, dass er oder sie die beste Pflege angeboten, die für meinen Zustand angeboten werden könnte. Ich werde das herkömmliche medizinische System in Amerika loben, bis ich sterbe.
Unsere Erkenntnisse geben einen direkten Einblick in die Konsequenzen von Herz-Kreislauf-Erkrankungen bei jungen Frauen, die jahrzehntelang nach dem ersten Ereignis bestehen und die Bedeutung lebensvermeidbarer Strategien betonen.”
Widerrufsrecht Sie haben das Recht, binnen 1 Monat ohne Angabe von Gründen diesen Vertrag zu widerrufen. Die Widerrufsfrist beträgt 1 Monat ab dem Tag an dem Sie oder ein von Ihnen benannter Dritter, der nicht der Beförderer ist, die Waren in Besitz genommen haben bzw. hat. Um Ihr Widerrufsrecht auszuüben, müssen Sie uns Carsten Nobel, trend-xtreme, Hauptstr.41b, 16341 Panketal TEL:01734402358 , E-Mail : trend-xtreme@gmx.de,mittels einer eindeutigen Erklärung (z.B. ein mit der Post versandter Brief oder E-Mail) über Ihren Entschluss, diesen Vertrag zu widerrufen, informieren. Sie können dafür das beigefügte Widerrufsformular verwenden, das jedoch nicht vorgeschrieben ist. Machen Sie von dieser Möglichkeit Gebrauch, so werden wir Ihnen unverzüglich (z.B. per E-Mail) eine Bestätigung über den Eingang eines solchen Widerrufs übermitteln. Zur Wahrung der Widerrufsfrist reicht es aus, dass Sie die Mitteilung über die Ausübung des Widerrufsrechts vor Ablauf der Widerrufsfrist absenden. Folgen des Widerrufs Wenn Sie diesen Vertrag widerrufen, haben wir Ihnen alle Zahlungen, die wir von Ihnen erhalten haben, einschließlich der Lieferkosten (mit Ausnahme der zusätzlichen Kosten und Rücksendekosten , die sich daraus ergeben, dass Sie eine andere Art der Lieferung als die von uns angebotene, günstige Standardlieferung gewählt haben), unverzüglich und spätestens binnen vierzehn Tagen ab dem Tag zurückzuzahlen, an dem die Mitteilung über Ihren Widerruf dieses Vertrags bei uns eingegangen ist. Für diese Rückzahlung verwenden wir dasselbe Zahlungsmittel, das Sie bei der ursprünglichen Transaktion eingesetzt haben, es sei denn, mit Ihnen wurde ausdrücklich etwas anderes vereinbart; in keinem Fall werden Ihnen wegen dieser Rückzahlung Entgelte berechnet.
Leider verlief unser Rückflug nach Europa nicht ganz so problemlos wie der Hinweg. Da es sich ja nicht um einen Ferry-Flug, sondern um eine Urlaubsreise handelte, wollten wir nicht den selben Weg in umgekehrter … [read]
Text is available under the Creative Commons Attribution-ShareAlike License; additional terms may apply. By using this site, you agree to the Terms of Use and Privacy Policy. Wikipedia® is a registered trademark of the Wikimedia Foundation, Inc., a non-profit organization.

“Überlebensausrüstung Werkzeuge Überlebensausrüstung und Ausrüstung”

Mein aktueller GSI ist wohl zu alt und wenn man mich dann sieht, denken die sich wohl, das sich das nicht lohnt. Obwohl der so heftig ist, das eigentlich immer eine Untersuchung fällig wäre (wo sie aber auch nichts finden würden).
When making a one-way move, you have many options which include our enclosed cargo trailers or the 5′ x 9′ Ramp Trailer. Using a cargo trailer for your long distance move protects your goods from extreme weather conditions and keeps your belongings safe inside the trailer with a padlock. Cargo trailers offer you the most protection for your long move and are the best way to ensure all your items make it to their destination. Our one way Ramp Trailer will do the job if you’re moving a motorcycle, golf cart, or a large or bulky item that won’t fit in an enclosed trailer. The 5′ x 9′ utility trailer is a customer favorite for both one -way and in-town moves, engineered to make loading and unloading your items easy with a spring assisted ramp.
Die “Münze” hat einen 4 cm Durchmesser. Mit ausgeklapptem und gut arretierbarem Messer kommt sie aber auch nur auf 6,5 cm. Ein wirklich praktischer Nutzen erschließt sich mir nicht, aber zum Zwecke der Verteidigung kann es durchaus nützlich sein, da kann ein Angreifer aber auch nur mit der Spitze erwischt werden und ein etwas tieferer Kratzer verursacht. Es lässt sich für meinen Geschmack etwas zu leicht öffnen, d.h. die Klinge ist im geschlossenen Zustand nach meiner Meinung nicht fest genug arretiert.
Paracord, auch als Fallschirm oder 550 Kabel, verfügt über eine starke, Faserkern durch einen Nylonaußengehäuse umgeben ist. Wilderness Entdecker tragen oft paracord zu helfen, sie einzurichten Stände oder machen Waffen und Überlebenswerkzeuge in einem Notfall. Andere wickeln Messer und Wanderstock übernimmt mit ihm oder weben Flaschenhalter und Taschen von ihm. Paracord ist so vielseitig wie es stark; Sie können sogar bullwhips machen daraus. Paracord bullwhips sind schwerer als andere paracord Projekte zu machen; jedoch, wenn Sie die richtigen Werkzeuge und etwas Geduld haben, können Sie eine paracord Peitsche zu machen.
Als Sponsoren der Quest haben Doxa 331 Doxa Mission 31 Sub Professional Limited Edition Uhren erstellt und für zusätzliche Exklusivität haben die ersten 31 Stücke in den Händen von Fabien Cousteau (die jeden Tag einen anderen tragen wird) verlassen. Bei der Rückkehr an die Oberfläche werden diese Stücke in die Doxa in der Schweiz zurückgebracht, um eine endgültige Abreise zu machen, bevor sie an die Handvoll glücklicher Kunden ausgeliefert werden, die für $ 2.890 online bestellt hatten.
ABLOQUERAIENT ABLOQUERENT ABOULERAIENT ABOULERENT ACCELERATEUR ACCELERATEURS ACCOUPLERAIENT ACCOUPLERENT ACCUEILLERAIENT ACCUEILLERAIT ACCUEILLERONT ACCUEILLIRENT ACCULERAIENT ACCULERENT ACCULTUREE ACCULTUREES ACCULTURERAIENT ACCULTURERENT ACCULTUREREZ ACCULTURERIEZ ACCUMULERAIENT ACCUMULERENT ACERICULTEUR ACERICULTEURS ACERICULTRICE ACERICULTRICES ACERICULTURE ACERICULTURES ACETABULAIRE ACETABULAIRES ACETYLURE ACETYLURES ACIDULERAIENT ACIDULERENT ACTUALISERAIENT ACTUALISERENT ACTUALISEREZ ACTUALISERIEZ ACTUARIELLE ACTUARIELLES ADRENOLYTIQUE ADRENOLYTIQUES ADULERAIENT ADULERENT ADULTERAIENT ADULTERAMES ADULTERASSE ADULTERASSENT ADULTERASSES ADULTERASSIEZ ADULTERATES ADULTERE ADULTEREE ADULTEREES ADULTERENT ADULTERER ADULTERERA ADULTERERAI ADULTERERAIENT ADULTERERAIS ADULTERERAIT ADULTERERAS ADULTERERENT ADULTEREREZ ADULTERERIEZ ADULTERERIONS ADULTERERONS ADULTERERONT ADULTERES ADULTEREZ ADULTERIEZ ADULTERINE ADULTERINES AFFABULERAIENT AFFABULERENT AFFLEURAIENT AFFLEURASSENT AFFLEURATES AFFLEUREMENT AFFLEUREMENTS AFFLEURENT AFFLEURERAIENT AFFLEURERAIT AFFLEURERENT AFFLEURERONT AFFLOUERAIENT AFFLOUERENT AFFLUERAIENT AFFLUERENT AFFOUILLERAIENT AFFOUILLERENT AFFUBLERAIENT AFFUBLERENT AGENOUILLERAIENT AGENOUILLERAIT AGENOUILLERENT AGENOUILLERONT AGGLUTINERAIENT AGGLUTINERENT AGGLUTINEREZ AGGLUTINERIEZ AGUILLERAIENT AGUILLERENT AIGUILLERAIENT AIGUILLERENT AIGUILLETER AIGUILLETERENT AIGUILLETTERA AIGUILLETTERAI AIGUILLETTERAIENT AIGUILLETTERAIS AIGUILLETTERAIT AIGUILLETTERAS AIGUILLETTEREZ AIGUILLETTERIEZ AIGUILLETTERIONS AIGUILLETTERONS AIGUILLETTERONT AIGUILLONNERAIENT AIGUILLONNERENT ALAMBIQUERAIENT ALAMBIQUERENT ALCALIMETRIQUE ALCALIMETRIQUES ALCALINOTERREUSE ALCALINOTERREUSES ALCALINOTERREUX ALEURITE ALEURITES ALGEBRIQUEMENT ALIENATEUR ALIENATEURS ALIMENTATEUR ALIMENTATEURS ALLEGORIQUEMENT ALLEGUERAIENT ALLEGUERAIT ALLEGUERENT ALLEGUERONT ALLEUTIER ALLEUTIERS ALLOMETRIQUE ALLOMETRIQUES ALLOSTERIQUE ALLOSTERIQUES ALLOUERAIENT ALLOUERENT ALLUMERAIENT ALLUMERENT ALLUMETTIER ALLUMETTIERE ALLUMETTIERES ALLUMETTIERS ALLUVIONNERAIENT ALLUVIONNERENT ALOURDISSEMENT ALOURDISSEMENTS ALPAGUERAIENT ALPAGUERENT ALPHABETISEUR ALPHABETISEURS ALTERNATEUR ALTERNATEURS ALTIMETRIQUE ALTIMETRIQUES ALUMINERAIENT ALUMINERENT ALUMINOTHERMIE ALUMINOTHERMIES ALUNERAIENT ALUNERENT AMELIORATEUR AMELIORATEURS AMEUBLIRAIENT AMEUBLIRENT AMEULONNERAIENT AMEULONNERAIT AMEULONNERENT AMEULONNERONT AMOUILLERAIENT AMOUILLERENT ANGULAIREMENT ANNUALISERAIENT ANNUALISERENT ANNULERAIENT ANNULERENT ANTIALLERGIQUE ANTIALLERGIQUES ANTIBROUILLEE ANTIBROUILLEES ANTINEVRALGIQUE ANTINEVRALGIQUES ANTINUCLEAIRE ANTINUCLEAIRES ANTIRELIGIEUSE ANTIRELIGIEUSES ANTIRELIGIEUX ANTIREPUBLICAINE ANTIREPUBLICAINES ANTITUBERCULEUSE ANTITUBERCULEUSES ANTITUBERCULEUX ANTIULCEREUSE ANTIULCEREUSES ANTIULCEREUX APPLAUDIMETRE APPLAUDIMETRES APPLIQUERAIENT APPLIQUERENT AQUARELLAIENT AQUARELLASSENT AQUARELLATES AQUARELLENT AQUARELLERAIENT AQUARELLERAIT AQUARELLERENT AQUARELLERONT AQUARELLISTE AQUARELLISTES ARCHITECTURALE ARCHITECTURALES ARGENTEUILLAIS ARGENTEUILLAISE ARGENTEUILLAISES ARISTOTELIQUE ARISTOTELIQUES ARSOUILLERAIENT ARSOUILLERENT ARTERIOSCLEREUSE ARTERIOSCLEREUSES ARTERIOSCLEREUX ARTICULEE ARTICULEES ARTICULERAIENT ARTICULERENT ARTICULEREZ ARTICULERIEZ ASSURANTIELLE ASSURANTIELLES ATHEROSCLEREUSE ATHEROSCLEREUSES ATHEROSCLEREUX AUREOLAIENT AUREOLASSENT AUREOLATES AUREOLENT AUREOLERAIENT AUREOLERAIT AUREOLERENT AUREOLERONT AUSCULTERAIENT AUSCULTERENT AUSCULTEREZ AUSCULTERIEZ AUSTRALASIENNE AUSTRALASIENNES AUSTRALIENNE AUSTRALIENNES AUTOANALYSERAIENT AUTOANALYSERENT AUTOANALYSEREZ AUTOANALYSERIEZ AUTOCELEBRATION AUTOCELEBRATIONS AUTOELEVATEUR AUTOELEVATEURS AUTOELEVATRICE AUTOELEVATRICES AUTOEVALUER AUTOEVALUERA AUTOEVALUERAI AUTOEVALUERAIENT AUTOEVALUERAIS AUTOEVALUERAIT AUTOEVALUERAS AUTOEVALUERENT AUTOEVALUEREZ AUTOEVALUERIEZ AUTOEVALUERIONS AUTOEVALUERONS AUTOEVALUERONT AUTOFLAGELLER AUTOFLAGELLERA AUTOFLAGELLERAI AUTOFLAGELLERAIENT AUTOFLAGELLERAIS AUTOFLAGELLERAIT AUTOFLAGELLERAS AUTOFLAGELLERENT AUTOFLAGELLEREZ AUTOFLAGELLERIEZ AUTOFLAGELLERIONS AUTOFLAGELLERONS AUTOFLAGELLERONT AUTOMUTILERAIENT AUTOMUTILERENT AUTOMUTILEREZ AUTOMUTILERIEZ AUTOPROCLAMEE AUTOPROCLAMEES AUTOPROCLAMERAIENT AUTOPROCLAMERENT AUTOPROCLAMEREZ AUTOPROCLAMERIEZ AUTOPROPULSEE AUTOPROPULSEES AUTOREGLAGE AUTOREGLAGES AUTOREGULAIENT AUTOREGULAMES AUTOREGULASSE AUTOREGULASSENT AUTOREGULASSES AUTOREGULASSIEZ AUTOREGULATES AUTOREGULATEUR AUTOREGULATEURS AUTOREGULATRICE AUTOREGULATRICES AUTOREGULE AUTOREGULEE AUTOREGULEES AUTOREGULENT AUTOREGULER AUTOREGULERA AUTOREGULERAI AUTOREGULERAIENT AUTOREGULERAIS AUTOREGULERAIT AUTOREGULERENT AUTOREGULEREZ AUTOREGULERIEZ AUTOREGULERIONS AUTOREGULERONS AUTOREGULERONT AUTOREGULES AUTOREGULEZ AUTOREGULIEZ AUTOREPARABLE AUTOREPARABLES AUTOREPLIQUAIENT AUTOREPLIQUAMES AUTOREPLIQUASSE AUTOREPLIQUASSENT AUTOREPLIQUASSES AUTOREPLIQUASSIEZ AUTOREPLIQUATES AUTOREPLIQUE AUTOREPLIQUEE AUTOREPLIQUEES AUTOREPLIQUENT AUTOREPLIQUER AUTOREPLIQUERA AUTOREPLIQUERAI
Die pharmazeutische Industrie will uns glauben, dass die US Food and Drug Agency (FDA) und die Centers for Disease Control (CDC) arbeiten, um eine sichere und wirksame medizinische Versorgung für alle Amerikaner zu gewährleisten. Die Wahrheit ist, dass die FDA jetzt finanziert wird, zum großen Teil durch Gebühren von Pharmaunternehmen bezahlt, und die CDC marschiert zum Trommelschlag der pharmazeutischen Industrie.
Jeder Watch-Enthusiast, der sein Salz wert ist, wird eine beliebte “Taucheruhr” haben und sicherlich gibt es keinen Mangel an Auswahl, da die meisten großen Uhrenhersteller eine spezielle, dedizierte Kollektion haben, um den lukrativen Sportuhr-Kunden zu locken, mit unterschiedlichen Kapazitäten zum Eintauchen in die Tiefe Der klaren blauen Meere (wie sie immer in den begleitenden Werbebildern sind).
Alice Hoffmann allerdings Angst Aplasie Arzt Ärztin Aufenthaltsraum Außerdem bekam bereits Beruhigungsmittel besser Besuch Bett Biopsie Blut Blutwerte Chemotherapie dachte denken Eingriff Entlassung entsetzt erklärte Erkrankung ersten Chemo erzählte essen Fast Food Frau Gedanken Gefühl gehen Gespräch Gesundheit ging große Hause helfen heute Hund Infusionen Intensivstation Irgendwie Jahren Kampf Katheter Katzen Kinder Klinik Knochenmarkstransplantation konnte Kontakt Körper Krankenhaus Krankenhausaufenthalt Krankheit Krebs Kurz lange lassen Leben Leiden Leukämie Leukozyten ließ machte Magensonde Manchmal Medikament Mitpatienten Morgen Morphium Mundschutz müssen musste Nachmittag Nacht natürlich Nebenwirkungen neue Zimmernachbarin obwohl Operation Patienten Petra Pflegepersonal Rauchen Raucherzimmer Reha Röntgen Rückfall sagte saß schlecht schlimm Schmerzen Schmerzmittel schnell schwer Schwester Situation sofort sollte später sprach Stammzellen stark Station Stationsarzt sterben Tatsache Therapie Thrombozyten Tiere Tierheim Tierrechte Tierschutz Tochter Transplantation Trost überstanden überstehen Umweltschutz unserer versuchte verzweifelt viele Menschen völlig wichtig wieder Wochen wollte wusste zentralen Venenkatheters Zimmer zuhause Zustand zweite Chemo
During the chariot race, Messala drives a chariot with blades on the hubs to tear apart competing vehicles; he attempts to destroy Judah’s chariot, but wrecks his own instead. Messala is fatally injured, while Judah wins the race. Before dying, Messala tells Judah that “the race is not over” and that he can find his family in the Valley of the Lepers. Judah visits the nearby leper colony, where he sees his mother and sister while remaining hidden from them.
3 Pinch einem Ende der Schleife der Schnur. Schieben Sie das Kabel teilweise durch das Auge des Reißverschlusses, wodurch zwei Schleifen. Ziehen Sie eine Schleife durch die andere und ziehen Sie sie, um die Schleife zu dem Reißverschluss zu befestigen.
* With most professional athletes in most professional team sports, the goal always is to be a starter, but for quarterbacks in the NFL the role of backup is a distinctive career path. Backup quarterbacks have a value beyond providing depth at a position, and teams have come to learn that finding the right backup can be as important as finding the right starter.
Modifiziere deinen Twitch-Stream mit diesem individuellen Conan Exiles Twitch-Overlay. Das Overlay ist ein perfekter Rahmen für deinen Stream und erhöht die Begeisterung für Conan um hundert Prozent. Conan Exiles-Wallpaper
Jump up ^ Although Tunberg received sole credit for the screenplay, Maxwell Anderson, S. N. Behrman, Gore Vidal and Christopher Fry worked on the script in the course of development. See the Writing section for more details.
E-Mail an Freunde Auf Facebook teilen (wird in einem neuen Fenster oder Reiter geöffnet). Auf Twitter teilen (wird in einem neuen Fenster oder Reiter geöffnet). Auf Pinterest teilen (wird in neuem Fenster oder neuer Registerkarte geöffnet)
After accepting that in order to play regularly he needed to leave Manchester, whether on loan or permanently,[53] Foster signed a three-year contract with Premier League club Birmingham City on 19 May 2010.[54] The fee was not disclosed, though media speculation suggested an initial fee of £4 million, potentially rising to £6 million with add-ons.[55] The club were seeking a replacement for Foster’s fellow England international goalkeeper Joe Hart, who had returned to Manchester City after a successful 2009–10 season on loan at Birmingham.[56] Foster made his Birmingham debut on the opening day of the 2010–11 season in a 2–2 draw away to Sunderland.[57] On his home debut the following week against Blackburn Rovers, he saved a penalty from Morten Gamst Pedersen as Birmingham won the match 2–1.[58]
I’m Emily, the Chief Curiosity Correspondent of The Field Museum in Chicago, former volunteer of the University of Montana Zoological Museum, and I’d like to share some of the amazing things we have i
Head of a Hunting Spear. “The protruding wings on either side of the base were intended to check the forward momentum of a charging animal, keeping it at a safe distance from the hunter. The fine brass inlay decorating the spearhead is a reminder that hun
bug out bag mit kleinkindist donald trump ein kürbiswie vermeidet man eine gehirnwäschenerf munitionszählerpinata mit Klebeband verstärkendie schöne und das biest ring boxesp8266-01 richtig anscliessenbierfermentor glasservomotoren steurungesp8266 gpio0affenfaust mit billiardkugelbatman Lego Gesichtrecurve takedown bauen anleitungarduino sms heizungsregleresp8266 arduino uno
nodemcu webserverDas teuerste Schach der Weltaushärtendes gewebe cosplayDIAS DE LOS MUERTOS bicles miserables kostümediy handwerkergürtel aus jeansvorsatzschiene für backbleche aus pappeic ht12e schaltungpumpensteuerung Heizung Arduinointervallometer für nexpokemonami dekorieren dreiminecraft bilder zum abmalenkupfer blumenvorschriften in Hutteparabolmikrofon funktionsweise
Wer zu den weltweit rund 50% der Menschen gehört, die in Städten leben, für den ist Survival in den meisten Fällen kein Thema von Relevanz. In Deutschland wohnen im Jahr 2015 sogar schon mehr als 75% der Einwohner in Städten (Quelle), Tendenz steigend. Viele wachsen heute also mitten in der Komfortzone der Zivilisation auf. Hier ist es unnötig, überlebenswichtige Techniken und Fertigkeiten zu erlernen: Supermarkt, Arzt, Feuerwehr, Krankenhaus und Getränkemarkt liegen um die Ecke, aus der Leitung fließt trinkbares Wasser, aus der Steckdose kommt Elektrizität. Eine städtische Infrastruktur bietet alles, was ein Mensch zum Überleben braucht.
Du weißt, dass eine Marke oder ein Uhrmacher einen unverwechselbaren Stil hat, wenn du gehst. “Warte, ich habe das schon mal gesehen!” Beim Betrachten einer völlig neuen Uhr Ich spreche nicht über das gesamte Modell oder einfach nur kopieren / einfügen mit einem Wechsel von Farbe und Material, sondern ein Detail, eine Art zu dekorieren, oder ein Element, das der Uhrmacher hält Modell nach Modell zu bringen. Wir konnten die Satelliten – Stunden – Anzeige aus nehmen Urwerk , die Breguet Hände, die MB & F Fliegen Unruh (in Legacy – Machines) oder die 3D – Mondphase Ball von De Bethune . Jedes dieser Elemente wird in deinem Gedächtnis gespeichert, auch wenn du kein großer Uhrenkenner bist. Und wenn Sie sind, wie ich, ein bisschen gelangweilt von den Klassikern, werden Sie begehren, etwas Neues zu finden, einzigartig und unverwechselbar.
Als Jungen träumte der Filmemacher James Cameron von einer Reise zum tiefsten Teil des Ozeans. Es ist kein Zufall, dass zwei seiner erfolgreichsten Filme, die Deep und Titanic beide beteiligt bemannte Handwerk absteigend auf den Grund des Ozeans, ob absichtlich oder unabsichtlich.

“Survival Hunter Getriebe Liste Fallout 4 Überlebensausrüstung Mod”

Max Mustermann hat sich nur auf seine Überlebensausrüstung verlassen, die Überlebensausbildung und ein Training jedoch vernachlässigt. Die Folge: Er kann seine Ausrüstung nun kaum sinnvoll nutzen, um sich und seine Gruppe aus der Gefahrenlage zu bringen. Eine vollständige Outdoor- oder Survival-Ausrüstung kaufen ist eben nicht alles.
The “Examples from the Internet” do, in fact, come from the Internet. We are able to identify trustworthy translations with the aid of automated processes. The main sources we used are professionally translated company, and academic, websites. In addition, we have included websites of international organizations such as the European Union. Because of the overwhelming data volume, it has not been possible to carry out a manual editorial check on all of these documents. So, we logically cannot guarantee the quality of each and every translation. This is why they are marked “not verified by PONS editors”.
Categories: 1943 birthsLiving people20th-century English male actors21st-century English male actorsActors awarded British knighthoodsAnnie Award winnersBest Actor Academy Award winnersBest Actor BAFTA Award winnersBest Drama Actor Golden Globe (film) winnersBritish people of Indian descentEnglish male actors of South Asian descentEnglish male film actorsEnglish male Shakespearean actorsEnglish male stage actorsEnglish male television actorsEnglish male voice actorsEnglish people of Gujarati descentEnglish people of Kenyan descentEuropean Film Award for Best Actor winnersGrammy Award winnersKnights BachelorMale actors from YorkshireNational Youth Theatre membersNew Star of the Year (Actor) Golden Globe winnersOutstanding Performance by a Male Actor in a Miniseries or Television Movie Screen Actors Guild Award winnersPeople educated at Manchester Grammar SchoolPeople from PendleburyPeople from SnaintonRecipients of the Padma Shri in artsRoyal Shakespeare Company members
Wir müssen also innehalten. Halten, stehenbleiben, uns hinsetzen. Das ist allemal besser als in den Angriff-Modus zu schalten und unsere wertvollen Kräfte verschwenden. Denn das ist das Ziel des Teufels, weil er dann in unserem geschwächten Zustand dann angreifen und erheblich verletzen kann.
6 Fahren Flechten Ihre Schnüre zusammen, Weben und überlappenden wechselseitig mit den äußersten zwei Schnüre. Fahren Sie bis zum Ende des Dübel-Stab erhalten; Peitsche wird hier enger geworden. Es wird von selbst einzugrenzen zwei oder drei weitere Male, wie Sie Geflecht fortzusetzen; es sollte in einer einzigen Schnur Hinter von den anderen weg zu beenden. Schmelzen Sie die Enden der Schnur, um dieses Einzelkabel, die Peitsche zu sichern. Verlassen Sie die Einzelkabel ungeschmolzen, um die Rissbildung Sound.
As a teenager in the 1960s in the small town of Dillon, Bernanke used to help roll the Torah scrolls in his local synagogue. Although he keeps his beliefs private, his friend Mark Gertler, chairman of New York University’s economics department, says they are “embedded in who he (Bernanke) is”.[16] On the other hand, the Bernanke family was concerned that Ben would “lose his Jewish identity” if he went to Harvard. Fellow Dillon native Kenneth Manning, who would eventually become a professor of the history of sciences at MIT, assured the family “there are Jews in Boston”. Once Bernanke was at Harvard for his freshman year, Manning took him to Brookline for Rosh Hashanah services.[17]
Die Survival-Trainer von SurviCamp kennen die unterschiedlichsten Situationen, Jahreszeiten, die globalen und regionalen Herausforderungen und haben auf Basis ihrer Erfahrungen mehr als nur eine Survival-Ausrüstung-Checkliste angelegt.
Gesponserte Produkte sind Anzeigen für Produkte, die von Händlern auf Amazon.de verkauft werden. Wenn Sie auf eine Anzeige für ein Gesponsertes Produkt klicken, werden Sie zu einem Amazon Detailseite gebracht, wo Sie mehr über das Produkt erfahren und es kaufen können.
Current searches: musikrichtung, as to why, beugung, rekindle, liegen, infringing, wirtschaftslage, disappointment, von großer bedeutung, bank reconciliation, während, endow, vielfältig, dispel, organigramm
Kingsley was created a Knight Bachelor in the 2002 New Year Honours for services to the British film industry.[5][31] The award was announced on 31 December 2001, which happened to be Kingsley’s 58th birthday.[32] After receiving his award from Elizabeth II at Buckingham Palace, Kingsley stated; “I told the Queen that winning an Oscar pales into insignificance – this is insurmountable. I’m fascinated by the ancient, by mythology, by these islands and their tradition of story telling. I feel that I am a story teller and to receive a knighthood is really recognition of that.”[5] His demand to be called ‘Sir’ was documented by the BBC, to some criticism.[33] Since then, Kingsley appears to have altered his stance; credits for his latest films refer to him as Ben Kingsley. Co-star Penélope Cruz was reportedly unsure what to call him during the filming of Elegy as someone had told her she needed to refer to him as “Sir Ben”. One day it slipped out as such, and she called him that for the remainder of the shoot.[34] Kingsley has denied accusations that he prefers to be referred to by his title, saying, “If I’ve ever insisted on being called ‘Sir’ by colleagues on a film set then I am profoundly sorry. I don’t remember ever doing that and I tend not to forget.”[35]
Fühlen Sie sich wie ein blocky Mann Erwachen auf seltsame cube Insel, kann mich nicht erinnern, wer Sie sind und wie Sie dort ankamen! Wo Ihr Haus? Flucht aus dieser seltsamen Insel und nach Hause mit Cube-Insel-Überlebens-Simulator in 3D!
Leider glauben die meisten Mitglieder des konventionellen Gesundheitssystems fälschlicherweise, dass Glukose notwendig ist, um das menschliche Leben zu unterstützen. Jede Zelle im menschlichen Körper kann auf Ketonkörpern einschließlich des menschlichen Gehirns, aber nicht Krebszellen leicht überleben.
Die Omega Speedmaster Mark II Rio 2016 Uhr wird auf 2.016 einzeln nummerierte Stücke mit einem Verkaufspreis von $ 6.500 begrenzt sein. Sie können ein paar schönen „Live – Pics“ auf finden Hodinkee und weitere Informationen auf der offiziellen Webseite Omega .
* Based on Tomlin’s assessment at that recent news conference, and looking back on how the Steelers chose to nurture and develop him instead of moving on at some point during the ups and downs of their four seasons together, Jones figures to have a future here as a backup to Ben Roethlisberger if he’s interested in that. Or he might choose to chase an opportunity to be a starter, or at least compete for a starting job.
Sehen Sie unsere Qualitätsprodukte an Lanyard, Patches, Emblem, Pin Badge, Schlüsselanhänger, Medaille, Münze, Abzeichen, Schnalle, Herausforderung Münzen, Abzeichen, Embleme, Gürtelschnallen, Stickerei Patches und Kontakt zu Kontakt .
Meine Entdeckung hat mich so interessiert, dass ich fragen musste, wer für den Mond verantwortlich war und wusste ich, dass es tatsächlich eine Zusammenarbeit von MB & F mit einem Mann hinter seiner eigenen Marke – Stepan Sarpaneva war. Natürlich habe ich mich mehr interessiert und habe seine hauseigenen Uhren und seine Geschichte entdeckt.

“metalen gear solid 5 survival overlevingsuitrusting afbeeldingen”

Strategie is het resultaat van de ervaring: men heeft geleerd respekt te oefenen overeenkomstig bepaalde principes. Naar het uiterlijk effect zijn er even zoveel principes als er mensen zijn: ieder heeft zijn eigen versie van het idee van mens zijn. Dit kan heel verwarrend zijn. Jezelf zijn is een vaag idee van behoud van integriteit waarvoor er niets absoluuts bestaat, geen wetten of regels in het algemeen naar het schijnt. Maar bij nadere bestudering moet worden gezegd dat jezelf blijven een waarde is: het is een bekentenis naar de kultuur van de kontinentie. Kontinentie schijnt de essentie van de ware leer te zijn. Het betekent dat men zichzelf trouw zou moeten blijven; jezelf niet moet verraden. Dit is de helft van de eeuwige waarden: lieg niet en bedrieg niet terwille van het waar en rein zijn. De andere helft van delen en helpen is een sociale notie. Naar de eerste notie van continentie kan men egoïstisch zijn aangezien het betrekking heeft op het omgaan met jezelf. Maar aangezien niemand een eiland is kan de sociale optie niet worden ontkend. Wat dit betreft is het eerste ‘ego-onderwerpende’ principe het religieus algemeen bekende principe van het mededogen. Ter wille van het mededogen is het andere principe van de soberheid, de bereidheid te delen, aanvaard. Aldus realiserend dat het belang van het ego slechts de halve werkelijkheid is kan men niet ontkomen aan de zelfverloochenende liefdesprincipes van het mededogen en het niet bezitterig zijn. Het is niet een gebod maar een psychologische werkelijkheid waar niemand aan ontkomt. Liefde kan niet individueel worden afgeroepen, maar collectief kunnen we niet ontsnappen aan aan delen en helpen zonder in oorlog te raken. Individueel kan men uitkomen op geestesziekte falend in de psychologische behoefte om zèlf te helpen en je leven te delen. Men mag voor patiënt spelen en hulp van anderen afdwingen delend in ziekte. Niettemin worden de waarden bekrachtigd hoewel niet uitgeoefend naar het ideaal van de zelfverwerkelijking. De gerijpte optie van onafhankelijkheid kan het heel moeilijk maken om te ontdekken hoe we moeten delen en helpen zonder anderen de afhankelijkheid in te betuttelen en te manipuleren. Het is heel gemakkelijk om een valse autoriteit te worden die claimt beter te zijn dan degenen die behoeftig zijn. Maar om de ander een profiteur te noemen is onrechtvaardig daar iedereen profiteert van de verworvenheden van de voorvaderen. Dankbaarheid neemt heel natuurlijk de vorm aan van helpen en delen: men voelt zich schuldig zonder beschuldigd te zijn. Alleen op frustratie van dienstbaarheid en onvermogen om te delen doemen problemen op. Aldus worden werkeloosheid en individualisme als grote bedreigingen gezien in de moderne samenleving.
Het stoten van het hoofd van de piloot tijdens de noodlanding, het achterover hellen van de stoel van de piloot waardoor de passagier daarachter bekneld werd, alsmede de door de passagiers geuite problemen over de reddingsvesten waren reden voor nader onderzoek naar de overlevingsaspecten. onderzoeksraad.nl
‘De ouderen verspilden enkel kostbare voorraden energie en voedsel. Onacceptabel. De jongere mannen waren gevaarlijk, want niet alleen sterk maar ook gevormd naar patriarchale standaar­den. Dat strookt met de zienswijze van mijn bouwers voor de opvoeding van de kinderen, dus moest ik ze opruimen. Van de vrouwen had ik eieren nodig met jullie specifieke genetische weerstand tegen de virussen die in de lucht zweven. Het oogstproces in deze omstandigheden is niet optimaal, ze hebben het niet overleefd, maar ik heb gelukkig voldoende eieren geoogst.’ Ariadne glim­lachte naar hem. ‘Het zaad dat ik op het oog had, dat heb jij me gegeven. Dus ben je niet nuttig meer, gewoon het laatste obstakel. Maar niet lang meer.’ Ze drukte een korte kus op zijn voor­hoofd en liet daarna zijn slappe lichaam op de grond glijden.
De afgelopen twee weken zijn hier twee Nederlandse kinderartsen uit Apeldoorn en een co-assistent op bezoek geweest. Heel gezellig, Weer een impuls om goed te blijven nadenken en weer een mogelijkheid om een specialist te benaderen per e-mail wanneer we hier een kind hebben met een vreemde ziekte.
De badkamer stond vol stoom. De lucht voelde warm, maar op een of andere manier ook weer niet. De warmte leek van haar ijskoude huid af te glijden, voor haar te wijken en achter haar weer samen te komen. Ze deed niet eens moeite om zich uit te kleden, maar stapte zo, met sokken, ondergoed, spijkerbroek en al in het bad.
Als er macht en controle in het spel is, ervaar je een continue stroom aan macht en onmacht over de praktische uitvoering en de vorm die zich dan maar niet wil laten vangen. Er wordt namelijk van ons gevraagd om concreet en authentiek te zijn in het contact en ook de ander zo te zien en te benaderen.*7 Het werkt niet meer op de oude manier met overheersing en vooringenomen ideeën die wij projecteren. Deze samenstand van Pluto met de noordelijke Maansknoop leert ons puur en open te zijn in het contact en de communicatie, zodat we kunnen gaan Scheppen vanuit waarachtige eenheid.*5 Dat kan alleen maar als wij op een pure manier contact maken. De ander of het andere waar we contact mee maken te laten zijn wat het is. Dan kan ook in de psyche de polarisatie van Geest en Stof tot uiting komen zonder dualiteit. Dan kunnen we de hemel op Aarde creëren en is alles nieuw. We leven dan vanuit onze authenticiteit, de ware identiteit (zon) ontdaan van alle ideeën, verwachtingen en rollen (steenbok), wetend hoe te handelen (Mars).*4
Nu moet ik erbij vertellen dat ze al ziek is sinds ze bij ons kwam met 1 jaar. Ze heeft Leishmania/Erlichia en een schildklier probleem. Dus ze krijgt al haar hele leven medicatie. Nu is het einde in zicht, alleen is nu mijn vraag hoe weet ik dat het genoeg is. Ze is nu in twee weken 2 kilo afgevallen, omdat ze niet alles meer eet. Ze is dus duidelijk misselijk. Wel wil ze nog naar buiten en speelt ze af en toe nog met haar vriendjes en dan zou je echt niet zeggen dat er iets aan de hand is. Ze krijgt altijd al pijnstillers voor de andere ziektes, dus ik vind het heel lastig om te zien wanneer ik de beslissing moet nemen. Is er iemand die hier ervaring mee heeft en mij kan vertellen op welke symptomen ik verder moet letten, om te zien dat ze echt pijn gaat krijgen.
Harrald voelde zijn ogen branden. Armena woonde met haar ouders en enkele familieleden in een dorpje ergens aan de Italiaans-Zwitserse grens. Die aan­duiding had niet veel zin meer tegenwoordig, nu landen waren verdwenen en de laatste plaatsen waar mensen woonden één voor één ten onder gingen. Ze was ongeveer zijn leeftijd en hij had de ijdele hoop gehad haar ooit te zien. ‘Dan zijn we waarschijnlijk de laatste mensen op Aarde.’
Als ik wakker word, ligt het lab in schemering gedrenkt. De elektronen­microscoop aan de wand tegen­­over me is een imposante grauwe toren; de werk­banken lichtere rechthoeken; de binnendeur van de luchtsluis een glinstering in de hoek. Met de gedoofde TL-buizen resteert slechts het zwakke dag­licht dat door de gesloten lamellen sijpelt.
‘We kunnen je helpen, Erwin,’ zei Samuel op een rustige toon. Hij stond nu met zijn rug naar het balkon gericht. Hij registreerde het geroep dat van het plein de kamer binnenkwam, liet het over hem heen glijden. ‘Geef gewoon je mes af, dan kunnen we allemaal naar beneden gaan en alles rustig bespreken.’ Vanuit zijn ooghoek zag hij dat de andere mannen nu ook in de deuropening stonden, klaar om in te grijpen. Hij zwaaide met zijn rechterhand en hoopte dat ze het teken zouden begrijpen.
Die afgescheiden nieuwe soort is ondertussen, sinds een kleine halve eeuw, officieel geregistreerd onder de naam “robot“. De Robot: een volmaakt redelijke soort, zij het dat de exemplaren niet “denken”. Toch niet zoals dieren en mensen plegen te denken.
De betrokkenheid met de wereld die een man (of vrouw) ontwikkelt is te vergelijken met de betrokkenheid met een vrouw (of man). De wereld is er gemaakt van materie en gehandhaafd door materiële aktiviteit. Een vrouw is ook een materiële manifestatie van de mensheid. De eis die de relatie stelt is die van de liefde: de moet zowel liefde voor de wereld zijn de wereld als liefde voor de vrouw. Kinderloos kan men de kunst van het bedrijven en onderhouden van de liefde een lange tijd beoefenen, maar onvervuld zal de sexuele aandrift wegvallen en andere wegen van manifestatie bewandelen. Vervulling van zich verhouden tot de wereld en de andere (ook dezelfde) sexe is gedefiniëerd door materiële opbrengst: er moet een produkt zijn; een kind, een cultureel ding. Zoals eerder gezegd is het hoogste produkt de vrede met het meer bezonnen werk als staande dichter bij de ziel dan de materiële bevrediging van de lagere zintuigen alleen. Hoe dan ook moet er voor ieder huwelijk een vorm van materiële opbrengst zijn. Zelfs het spirituele huwelijk van een non met haar klooster en Heer behoeft de uitdrukking van haar materiële dienst aan de orde: heilige artikelen e.d. zijn ook feitelijke dingen. Een prediker van een religie moet de mensen bij elkaar praten als materiëel bewijs van succes. Aldus heeft een normaal huwelijk tussen een man en een vrouw de eenvoudigste plicht van de voortplanting. De aard van het huwelijk zal veranderen als men het eenvoudige sexuele motief laat vallen voor een andere opbrengst. Hoe meer kultureel de opbrengst, hoe minder waarschijnlijk (noodzakelijk) het huwelijk zal zijn. Oplossing voor dit probleem is produktief zijn voor de ziel geweten en zelfherinnering producerend. Bij ieder maken echter is er de schaduw van de hartstocht die de noodzaak predikt vanuit de ontevredenheid met de afwezigheid ervan. Deze schaduw kan, de pijn van de evolutie definiërend, de vorm aannemen van woede lust, jaloezie en angst (afb.&afb..). Hoe dichter bij het belang van de ziel hoe groter de kans van zuivering van de schaduw en kans op harmoniëren met het bestaande als een uitbreiding. Het belang van de ziel vergeten zal de kans op zuivering bederven en zal van de bijdrage een verdringing maken i.p.v. een uitbreiding. Ongezuiverd, verdringend gaat men bergafwaarts eindigend in waanzin, ziekte oorlog en degradatie.  
Het kabinet wil dat ouderen veel langer thuis blijven wonen of intrekken bij anderen zoals hun kinderen. Maar vervolgens krijgen die anderen minder toeslagen, of de bijstand  vervalt of er wordt gekort op aow.
Het voorgaande laat logischerwijze toe een ophefmakende stelling te formuleren: alleen wie van zichzelf vindt dat hij/zjj een “apart persoon” is die verschilt van al zijn/haar medemensen, bloed- en stamverwanten incluis, kan zich vervelen. Alleen dat soort mensen kunnen zichzelf bij het wachten op een trein of in een wachtzaal de duvel aandoen met zich af te vragen: “Wat zit ik hier in godsnaam te doen?” Verveling is dan ook typisch voor mensen met een bijzonder particulier beroep dat hen anders maakt dan de “gemene mens”. Boeren en bouwvakkers als sociaal type vervelen zich bijvoorbeeld zelden. Wel: kunstenaars allerhande, alle mensen dus die zich geroepen voelen een talent dat hen persoonlijk eigen is, te oefenen en tot vervolmaking te brengen. Dat soort lieden en enkelingen komt uiteraard als eerste in aanmerking om zichzelf ten prooi te geven aan een energieverslindende verveling die hen, het mag paradoxaal lijken, ook nog een bijzonder dubbelzinnig masochistisch genot verschaft. (Je moet een “verheven” mens zijn, een halve al of niet vervallen edelman, om je de luxe te kunnen permitteren de verveling over je te laten neerdalen. Net zoals je rond de jaren 1900 een sociale mislukkeling waart als je niet opgezadeld zat met een “neurose” of van je dokter niet de diagnose “neurasthenie” had meegekregen! Neuroticus of neurasthenicus zijn betekende toen zoveel als rijk genoeg zijn om ziek en dus zonder te moeten gaan werken door het leven te kunnen gaan. In de marge van die Belle Epoque had je dan natuurlijk van die mafketels en niet al te slimme fraudeurs die dachten van de gelegenheid te kunnen profiteren. Zij poogden met heel matig succes te “trichen” met die oorzakelijkheidsketen “eigenzinnigheid => verveling”. Zo van: “Ik verveel me, dus ik moet een kunstenaar zijn!” Anderzijds geldt eerlijkheidshalve natuurlijk ook: wie over de ganse lijn uitblinkt door gebrek aan talent, mag zich met recht en reden publiekelijk voorstellen als een “heel bijzonder en apart persoon”. Al ontbreekt hun dan weer het talent om zich dat zelfbesef effectief eigen te maken.)
‘Nee. Dat had ik niet toegestaan.’ Met een laatste blik op de schuur, die als een kaartenhuis naar links opzij helt, zegt ze: ‘Ze zijn van mij. Van mij! Ik doe ermee wat ik wil. Jij hoeft je niet kapot te werken of in de armoede te steken voor mij.’ Ze wenkt Botje en loopt naar de keuken terug.
‘Sint-Muirgen ja. Ze zeggen dat ze een telg was van de moeder van het meer, moeder Hydra noemen de geleerden haar. En van de onheuglijke vader, de grote visman die ze in het Oosten Dagon noemen. Onze Manannan Mac Lir misschien. De ontzagwekkende koning. Maar wel een vriend van de dromers.’
Hij draaide het tablet om in zijn handen. ‘Laten we uw rapport een leuke vingeroefening noemen…’ Hij keek op. ‘Stel dat er sprake is van een derde partij? Iets of iemand die van buitenaf invloed uitoefent op de politieke en technologische ontwikkeling van deze wereld? U heeft de tumor in de hersenen van Yuun Kuhalin gezien? Dezelfde vreemde massa vonden we ook in twee van zijn… collega’s.’
Hallo daar alles wat je vlees en grill liefhebbers van jongens en meisjes. Deze ‘in staat is over hoe een accuboormachine aangedreven rotisserie te verdienen op het cheapo. En snel. Het hele proces van de eenvoudige dingen moet meer zijn dan een uur
Helaas: in het Engels of het Frans (laat staan in het Duits of Spaans) jongleer ik niet zo maar met de taal. En al heeft een Amsterdamse veel-uitgever me eens terug gefloten met de melding “te wetenschappelijk om literatuur te zijn, te literair om wetenschap te zijn”, een degelijk werk moet toch ook leesbaar zijn, en met enige zwier geschreven, nee? Ik hoef immers geen cv te stofferen met saaie hardcovers die academische jury’s bij hun beoordeling moeten toelaten bewijs te leveren van hun beheersing van een exclusief specialistenjargon.
‘Dit heb je natuurlijk nog niet gezien,’ zei Gaetan lachend. ‘Tien jaar geleden heeft een kunstenaar het bestuur overtuigd om iets moderns te doen. Je kunt op tien plaatsen dergelijke meesterwerkjes vinden. Nie­mand is er gelukkig mee, maar het heeft zoveel geld gekost dat het be­stuur er niet overheen durft te schilderen.’ Hij liep dichter naar de gevel. ‘Dit werk is nog een van zijn betere. En natuurlijk heeft de kunste­naar geen van zijn werken een naam gegeven.’ Hij stak zijn borst vooruit, hief zijn hand in een dramatische pose en proclameerde: ‘Het is aan de toe­­schouwer om zelf te bepalen wat hij ziet. Een kunste­naar mag hierin geen beperkingen opleggen.’ Nu lachte hij tot hij tranen in zijn ogen kreeg.
Er zal activiteit in de zonnevlecht zijn met meer beweging in de spijsvertering.  Er kan brandend maagzuur zijn, wanneer de hogere energieën letterlijk doorheen alle blokkades branden.  Er kan een opgeblazen gevoel en de schijnbare toename van gewicht zijn, terwijl je de nieuwe energieën probeert te integreren welke eerst de blokkades zullen treffen.  Uitdagingen in het endocriene stelsel zullen in deze tijd duidelijker worden.  De thymus wordt wakker geschud.
Met trage koprollen schoof de dwerg aan haar voorbij, zijn handen op zijn knieën en zijn ogen nu vrolijk en blinkend van welbehagen; hij leek haar lachend toe te knikken en zonk in een brede baan van luchtbellen traag buitelend verder de diepte in, gevolgd door haar eindeloze tinnen ketting, losgeraakt, kronkelend als een slang, naar waar in haar ooghoek een schaduw van een voorwereldse, grote tentakel kwijnend leek te wenken, vaag en donker, als uit een overlevering van eeuwen op eeuwen. Tezelfdertijd leek een aan de dwerg tegengestelde kracht of stroming Drida omhoog te duwen, naar de oppervlakte waar als God het wilde eindelijk het ontwaken wachtte.
En hoewel ik de gebogen glazen wanden en micro­manipulators in de hermetische cabine herken, lijkt mijn zicht onscherp, alsof ik door een soepige mist kijk. Een duizeling overvalt me, die nog verdubbelt als ik me realiseer dat het bodemloze gevoel geen maag heeft om zich in op te houden.
Hij ademde diep uit door zijn neus en zette het lemmet op het vlees. Heel precies sneed slager Berend een zeer dun plakje carpaccio. De lende schreeuwde het uit. Berend probeerde het uit alle macht te negeren. Zijn hoofd bonsde en iedere keer als zijn mes even rustte op het werkblad, beefden zijn handen. Zonder geluid gilde Berend mee, met vertrokken, open mond. En ieder plakje dat hij sneed, werd net iets dikker, net iets slordiger dan het vorige.
2. de evolutie selecteerde coöperatieve genen en elimineerde in belangrijke mate de genen voor agressiviteit. Maar hoe moeten we dan de geweldige outburst van agressie en wreedheid in de stedelijke beschavingen verklaren?