“alaskan survival gear overlevingsuitrusting lijsten”

De Stanley Food Jar is een lekvrije thermosbeker- of pot, gemaakt van dubbelwandig roestvrij staal. Het blik kunt u eenvoudig dicht of open draaien en de grote opening maakt drinken of eten uit het blik gemakkelijk. Dankzij de goed geïsoleerde binnenwand blijft eten tot 12 uur warm of gekoeld. De behuizing is gemaakt van extreem sterk RVS, waardoor
Ik gromde en greep hem bij zijn kraag. Met een bevredigende klap sloeg hij tegen een scheefgezakte cateringkar. Voordat ik echter iets kon zeggen, wrong hij als een slang in mijn handen en draaide zich met een grom los, om me vervolgens in een houdgreep klem te zetten.
Enfin. Zo komt het dat die titel omtrent de aan de gang zijnde oorlog me een stout stukje voor de geest bracht dat ik enkele maanden geleden schreef. Maar dat ik vermoedelijk terecht aan zelfcensuur onderwierp. Dat was in het najaar 2014, en toen had ik nog geregeld stoute oprispingen van schaamteloosheid die zich de dag erop wel reeds tot schaamte had gemetamorfoseerd. We drukken hier een flink gekuiste versie af.
Digitale Sleutelhanger met LCD Projectie met tijd en klokfunctie Deze digitale sleutelhanger met LCD projectie heeft een LED lichtstraal met een hoge intensiteit.Je kunt met deze gadget de datum/tijd projecteren tot een afstand van 2 meter. De LCD projector heeft een handige pocket grootte met sleutelhanger en is dus erg makkelijk te bevestigen
Er kunnen enkele radicale ideeën zijn, maar ze zullen door het massabewustzijn ondersteund worden, wanneer de verschuivingen beginnen plaats te vinden.  Er zal een toename van zowel eensgezindheid als conflicten zijn, zoals sommigen die dieper in de controle opgaan om te proberen aan de oude vormen vast te houden.  Dit maakt allemaal deel uit van het proces.
Dit kan gebruikt worden om het hoogst mogelijke zicht te behalen, door zicht in te stellen op Quake Pro, een snelheids drankje te drinken, te sprinten en te vliegen. Na een tijdje zal de snelheid echter terug keren naar normaal.
What you can DO with Garmin Tactical GPS Navigator! (:Tap The LINK NOW:) We provide the best essential unique equipment and gear for active duty American patriotic military branches, well strategic selected.We love tactical American gear
Daar is een andere mentaliteit aan de gang, men is misschien minder getalenteerd en moet misschien alles eerst bestuderen, maar men komt er wel en vaak beter geschoold en beter in kennis van hun eigen kunnen en nivo.
Kunnen deze verschillen in gevoeligheden die gelden voor tegenwoordige mannen en vrouwen, veralgemeend worden naar de ganse geschiedenis van de mensheid? Uiteraard zijn wij daar op zijn zachtst gezegd niet van overtuigd. De uiteenlopende gevoeligheden, zo geloven wij, mogen dan wel kloppen met de realiteiten anno 3.000 v. Chr., ze zijn onzes inziens niet genetisch gegeven maar vloeien voort uit de specifieke situatie van mannen en vrouwen in een herderscultuur. We mogen niet vergeten dat in de herdersculturen en ook in de landbouwculturen de families kleiner zijn geworden en dat de partners dus afhankelijker zijn van elkaar voor levensonderhoud en sociaal respect. Verder kan niet genoeg benadrukt worden dat de vrouw economisch sterk in waarde gaat dalen en niet langer zelfstandig kan overleven. Zij heeft dus veel meer dan vroeger belang bij een sterke ‘emotionele’ binding, een zekerheid op investering vanwege de man op lange termijn. De man van zijn kant is meer dan in zijn vrouw geïnteresseerd in de opvoeding van zijn kinderen en eist dus de garantie dat de verwekte kinderen effectief de zijne zijn, een garantie die natuurlijk nooit waterdicht kan zijn. Het woord van de vrouw is niet voldoende, hij moet de vrouw effectief zo veel mogelijkheid de gelegenheid ontnemen om met een andere man naar bed te gaan.
Onder het steriele licht van de gloeilamp in de woon­kamer leek de puzzeldoos een onschuldig speeltje. Samuel had de doos uit zijn werk­plaats gehaald en staarde er nu al bijna een uur naar. Hij had nog altijd geen idee wie het gemaakt had en wat er in zat. Was het een cadeau geweest voor een lang vergeten ver­jaar­dag? Dat kan, maar waarom kon hij er zich dan niets meer over herinneren? Hij pakte de doos op en wreef over het ganse oppervlak. De zon aan de boven­kant, geflankeerd door graan. Aan de onderkant vormden de lijnen een maan die boven een blank land zweefde. Allemaal eenvoudige symboliek. De dag die gevolgd werd door de nacht om dan weer over te gaan tot de dag. Leven en dood, gevolgd door een weder­opstanding. Samuel was geen gelovig persoon, in tegenstelling tot sommigen die de eeuwige cyclus van reïncarnatie als een geschenk van een Schepper beschouwden. Toch sprak de symboliek van de doos hem wel aan. Simpel en toch met betekenis.
Verder zullen een paar politici ook de nakende overbevolking vermelden, maar daarbij denkt men ook weer aan de belasting van de planeet en niet zozeer aan die massa mensen die erbij zullen kome en diegenen die er reeds zijn. En mogelijk zal een enkeling het hebben over ruimtevaart, de kolonisatie van de planeet Mars en de uitwijking van de elite van de mensheid daarnaartoe.
In ons verhaal ligt de klemtoon op coöperatie. Een beeld wordt opgehangen van de eerste mensengemeenschappen als vreedzame, samenwerkende en goedhartige samenlevingen. Het Hof van Eden. Enigszins is deze voorstelling gewild. De mensen hadden in hun precaire levensomstandigheden nauwelijks keus. Ze waren allen op één of andere manier op elkaar aangewezen. Zij vormden in tegenstelling tot de mensapen geen stel biologische individuen met wat sociaal gedrag. Nee, zij waren lotgenoten, zij waren een werkelijk sociale groep. Hun leven was geen pretje. Maar wij geloven niet dat de eerste mensen elkaar agressief (in de zin van brutaal of toornig) te lijf gingen en ook niet dat ze andere stammen gingen overvallen om daar de kinderen aan de spies te rijgen en de meisjes en vrouwen te verkrachten. Oorlog werd pas belangrijk wanneer de bevolkingsdichtheid beduidend was toegenomen zodat de stammen elkaar bijna letterlijk voor de voeten gingen lopen. Wij hopen in het voorgaande voldoende argumenten te hebben aangebracht om te staven dat de eerste mensen effectief coöperatief waren. Daarnaast kunnen we verwijzen naar onze messianistische fantasieën (Jezus de Verlosser, de Mehdi van de Islam, de Apocalyps als voorbode van de Gerechtigheid, het proletariaat dat de klassenloze maatschappij zal doen zegevieren, enz.), onze roep naar een synthese van vrijheid, gelijkheid en broederlijke en zusterlijke rechtvaardigheid, onze zucht naar gelukzalige rust en naar het ‘goede leven’ die we menen te vinden in roes en verslaving, onze permanente onbevredigdheid en onvrede met onszelf, onze films en boeken waar het Goede het wint op het Kwaad zonder dat we precies weten waarin de good guy zich eigenlijk onderscheidt van de bad guy: allemaal tekenen, zo denken we, dat we reminiscenties hebben aan een vreedzaam, gelukzalig leven. En het Einde van de Geschiedenis zal pas daar zijn als we inderdaad weer aanknoping hebben gevonden met de bron van deze reminiscenties. Als Francis Fukuyama meende dat met de val van de Berlijnse Muur en van het communisme Hegels Einde van de Geschiedenis nog eens bevestigd werd (dat Einde dat Hegel dateerde op 1806 met de overwinning van Napoleon op Pruisen in de slag van Jena), dan was hij misschien wat voorbarig. Maar het ziet er wel naar uit dat het Einde van de Geschiedenis nabij is.
Meditatie: Serieuze overweging overeenkomstig een plan. De bewuste handeling van het gelijkrichten van de geest met de (waarden, kennis, individuele en sociale werkelijkheid van de) ziel. Omdat met mediatie een proces van deconditionering op gang wordt gebracht, wordt de energie die door het proces vrijkomt gewoonlijk gebonden middels oefeningen: gebed, lichaamshoudingen,en rituelen. De klassieke waarschuwing is dat meditatie zonder het juiste binden van de energie het gevaar geeft mentaal en sociaal te ontsporen. Het vormt het alternatief voor afreageren dat het ego met het lichaam verbindt de energie zonder plan loslatend (afb.).
Opnieuw een schreeuw, nu vanuit de keuken. Het geluid hield aan en begon te pulseren, alsof de adem in vlagen uit iemands longen werd gedrukt. Berend rende naar achteren en zag Willem grote brokken rund in de elektrische gehaktmolen gooien. Toen het vak boven op de molen vol was, draaide hij zich om en begon het varkensvlees dat op de werkbank lag in stukjes te snijden. Het malen van de vleesmolen kon het pul­serende geschreeuw van het vlees niet overstemmen en daarbij voegde zich nu de korte, droge kreten van de hamlappen. Berend klemde zijn handen om zijn hoofd. Vaag hoorde hij ergens het winkelbelletje en daarna zijn naam. Verdwaasd liep hij naar de winkel, waar de oudere meneer met zijn hondje aan de andere kant van de toonbank stond. De hond gromde.
Het was te gevaarlijk wie dan ook, gevaarlijk om zelfs Ujhalin in ver­trouwen te nemen, te onverstandig haar gedachten te delen, niet wijs te spreken over de dingen die ze gisteren en vandaag gezien had, gehoord had, gelezen had.
Het terras lag zo hoog dat Helga Dijk Europa boven de daken en masten zag uitsteken. Boven de Wallenkant kleurde de hemel lichtrood: dat was het hemelweb dat het zengende ultraviolet tegenhield boven de Randstad maar uiteraard niet boven Buitendijks.
Ik knipperde mijn tranen weg en keek door het raam naar de blauwe hemel die werd doorsneden door lange, witte stroken. Het kielzog van vliegtuigen. Condens. Chemtrails, hoorde ik René zeggen. De pixelpest daalde op mij neer.
Ze wrikken de spleet wijder en voeren de touwen erdoorheen, ze omwikkelen het boegbeeld en leggen vlotte knopen. Spanish Joe en Scar-face nemen ieder een touw ter hand. Long Tom klemt zijn kaken opeen voor de last die hij gaat ontvangen. Ellis plaatst de koevoet om de laatste nagels waaraan het beeld nu nog hangt los te wrikken.
Zoals eerder gesteld kan lust liefde worden door te werken volgens een schema. Dit is de essentiële alchemie om goud te maken van de stilte die alle zwakheden der mensen overdekt. Daar echter ook dieven in stilte te werk gaan is het dus niet de prioriteit van de stilte die wordt voorgestaan. Het behoeft bewuste bespreking om een dominerende heilige geest te hebben. Een psycholoog mag in stilte observeren, analyseren, rapporteren en adviseren, maar de politiek van het sociaal bestuur zal de uitdaging aan moeten gaan om de geestelijke motieven der wijsheid te paren aan de materiële motieven van de gewone man. De klasse der bestuurders, de politici en andere ambtenaren van de regering moeten compromissen sluiten en het eens zijn over tijdelijke regelingen van orde die voor allen bevredigend zouden zijn. Belangrijk is telkens weer te beseffen dat geen materiële overeenkomst voor eeuwig gefixeerd kan zijn. Er is altijd een uitbreiding, een uitzondering of een nieuw evolutionair principe dat het perspectief zal veranderen vragend om wijzigingen of algemene hervorming. Als bij voorbeeld vuurwapens gemeengoed zijn zou dat niet langer zo kunnen zijn als er wapens om het zenuwstelsel te depolariseren komen die in staat zijn om mensen minder destructief buiten werking te stellen. Er zouden nieuwe wetten voor nodig zijn om de mensheid voor een komplete chaos te behoeden in de verschuivende machtsevenwichten. Als b.v. biomechanische inductie zou resulteren in een nieuw evolutionair vermogen tot beheersing van de materie zou op die manier fossiele brandstof belachelijk worden, en zouden alle economische evenwichten verschuiven zodat de hele mensheid een ander soort van internationale politiek van bestuur nodig zou hebben om te overleven. Alle planning om de menselijke behoeften aan veiligheid, transport, huisvesting, voedsel, werk en entertainment te regelen is afhankelijk van het stadium van evolutie waarin de samenleving en de mensheid zich bevindt. Altijd lijden we onder de psychologische wet der consonantie die onze positie of gehechtheid om de beste te zijn dikteert. En altijd zal de evolutie een soort van pijn zijn lijdend onder de weerstand tegen verandering of decompensatie na onthechting. Met de ziekten van geblokkeerde vooruitgang en onbezonnen onthechting moet rekening worden gehouden met behulp van liberalisatie tegen verdringing en alternering tegen decompensatie. Men mag alleen maar liberaal zijn als het niet een verdringing of beschadigen van anderen inhoudt en men kan alleen maar iets los laten als je vast kan houden aan een acceptabel alternatief. Zonder onderscheid de onthechting en het liberale benadrukken zal resulteren in waanzin en ziekte en moet worden gekenmerkt als misleiding en oplichting of leugens, misleiding, egoïsme en bezitsdrang in een politieke en therapeutische vermomming.
Daarom keek ze zwijgend toe terwijl twee mannen efficiënt haar kleding doorzochten. Daarom zweeg ze toen de vier brieven die ze had meegekregen één voor één geopend werden; gefotografeerd; achteloos in een bak gesmeten. Daarom beantwoordde ze geduldig de zelfde vragen als altijd.
Wisten wij veel. Anticonceptie werkt niet tijdens reizen met bijna de lichtsnelheid. Iets met de bloed­baan: te veel medisch geleuter om mij te boeien. Aanvankelijk was ik kwaad, wilde geen kind. Maar Lars en moeder sprongen een gat in de lucht.
Al onmiddellijk op de eerste pagina van het Voorwoord struikelde ik over de verwijzing naar John Lennon’s song “Imagine”, met de bekende verzen “Imagine there’s no heaven … No religion too”. Niet dat ik mij stoor aan deze tekstinhoud. Wél heb ik altijd al een niet te remediëren hekel gehad aan Lennon’s zielig-ziekelijke behoefte om zich steeds zo maar ostentatief voor te stellen als een moreel voorbeeld, na te volgen door allen en iedereen. Ik vind “Working Class Hero” een heel heel mooie song, maar krijg het bij zijn slotzin: “If you want to be a hero well just follow me” (de aristocratisch geboren Marianne Faithfull was dan ook zo wijs in haar cover van de song dat afgrijselijk arrogante slotvers te schrappen). En al even megalomaan klinkt Lennon in “Imagine” met de zin “I hope someday you’ll join us”.
Een veertiger? Had hij al zoveel levens gehad? Het was niet gemakkelijk om zich het precieze aantal te herinneren, alles leek samen te vloeien na een tijdje. Hij draaide zich bruusk om en liep naar de keuken. ‘Wil je iets te drinken? Ik weet niet wat er staat, of zelfs of ik iets in huis heb om eerlijk te zijn.’
Vuurwapens baren me weinig zorgen. Steek- en slagwapens evenmin. Maar vuur, vuur is een probleem, vermoed ik. Ik heb nog niet getest in hoeverre mijn nieuwe lichaam hittebestendig is, maar mijn bots zijn waarschijnlijk te klein om meer dan een paar seconden stand te houden.
Deze graad wordt ook wel de graad van ‘stabiliteit’ genoemd. Het is geen rustige standvastigheid; het is een daad van weerstand voor zelfbehoud. De gehele persoonlijkheid (de man) is ferm en energiek, uiterlijk koelbloedig, maar van binnen brandt het… Zij willen de storm doen bedaren en de elementen terug in evenwicht brengen…Zij zijn degenen die niet in paniek zullen raken en zo betrouwbaar zijn ‘als een rots’, aldus citaten uit het boek van Koppejan.*3
Het begin van zijn hersenstam was een glad en helder blauw. Ze bestudeerde de dikte van de schedel­wand, de wasachtige glans van het vlees in de holte; de bobbels en vloeiende randen van de schedel­basis.
Daarnaast heeft de zombiecrisis-moordenaar gratis spel spelen uniek en realistisch 3D-grafisch, hopen dat u van de verlaten zombie-vrije schieten met moderne wapens zal genieten, met inbegrip van sniper geweren, geweren, pompwapens en shortguns.
Auto’s Baby & peuter Boeken Cadeaus & gadgets Computers Dierenbenodigdheden Drogisterij DVD’s Elektronica Erotiek Eten & drinken Fietsen Games Horloges Huishoudelijk Kantoor Kleding Klussen Meubels Mode accessoires Multimedia-accessoires Muziekinstrumenten Parfumerie Sanitair Schoenen Sieraden Software Speelgoed Sport & outdoor Tuinartikelen Woonaccessoires
De omvorming van primaire agressie in doelgericht gedrag is vermoedelijk de eerste vorm van gedragsstilering geweest. Wild om zich heen slaan zal nu meer en meer de vorm, de stijl gaan aannemen van een hand- en vuistgemeen, een kaakslag of een schoppen met de voet. Met andere woorden ook de agressie tegen groepsgenoten, zowel van de eigen als van de andere sekse, krijgt een nieuwe dimensie. En het contact met andere mensengroepen verwordt tot oorlog. De eerste Homo’s beschouwden andere mensengroepen die ze ontmoetten, ongetwijfeld niet als soortgenoten, maar als ook een soort dieren en in ieder geval als rivalen voor dezelfde voedselbronnen. Ze zullen andere mensengroepen dan vermoedelijk op dezelfde manier behandeld hebben als hinderlijke wilde dieren. Oorspronkelijk veel wederzijds agressief gebrul zonder winnaar of verliezer, in een later stadium vermoedelijk afslachting door de groep die het best de jachttechnieken beheerste en over de doeltreffendste wapens (werktuigen) beschikte. In deze context is kannibalisme eerder voor de hand liggend dan immoreel. Het contact tussen diverse mensengroepen moet dan in bepaalde omstandigheden langzaam en schoorvoetend tot pacificatie hebben geleid, verzoening die steeds ritueel werd vastgelegd. Rituelen zijn inderdaad niets anders dan culturele gedragsvoorschriften om ‘natuurlijke’ vooral agressieve neigingen te onderdrukken. Die pacificatie was zeker vereist wanneer men, bij gelijke oorlogskracht, tot uitwisseling van goederen wou komen en men deze dus niet kon roven (uiteraard pas in een later stadium toen de mensengroepen reeds een surplus inruilbare goederen hadden geproduceerd).
Mensen zullen meer teleurgesteld zijn in de dualiteit, de schande en veroordeling van hun religieuze overtuigingen.  Goed en kwaad.  Recht en onrecht tegenover elkaar. Wanneer de ziel de tweede chakra doordringt, creëert ze een omwenteling in de manier waarop je relateerde met elk deel van je leven.  Het is een poging om diepere waarheden te onthullen, zodat je kunt reageren en naar diepere verbintenissen en oplossingen kunt bewegen.

“coole Überlebensausrüstung Mittelalter Überlebensausrüstung”

International shipping and import charges paid to Pitney Bowes Inc. Learn More- opens in a new window or tab Any international shipping and import charges are paid in part to Pitney Bowes Inc. Learn More- opens in a new window or tab International shipping paid to Pitney Bowes Inc. Learn More- opens in a new window or tab Any international shipping is paid in part to Pitney Bowes Inc. Learn More- opens in a new window or tab
Mit zoomable Design, schwere, kompakte Handheld-Taschenlampen, zoom für einen intensiven Strahl oder für eine breitere Beleuchtung. 3 Lichtmodi wie High / Low / Strobe. Mit seinem ultra-hellen LED-Licht und der Fähigkeit, für Stunden von gerade einer einzelnen AA-Batterie zu laufen (nicht eingeschlossen).
nodemcu webserverDas teuerste Schach der Weltaushärtendes gewebe cosplayDIAS DE LOS MUERTOS bicles miserables kostümediy handwerkergürtel aus jeansvorsatzschiene für backbleche aus pappeic ht12e schaltungpumpensteuerung Heizung Arduinointervallometer für nexpokemonami dekorieren dreiminecraft bilder zum abmalenkupfer blumenvorschriften in Hutteparabolmikrofon funktionsweise
Unique: The editorially approved PONS Online Dictionary with text translation tool now includes a database with hundreds of millions of real translations from the Internet. See how foreign-language expressions are used in real life. Real language usage will help your translations to gain in accuracy and idiomaticity!
Wichtig ist auch der Ort bzw. die Klimazone der Ausrüstung: Brauche ich sie für ein Trekking im Hochgebirge, für eine Wüstentour oder eine Safari? Outdoor Ausrüstung oder Survival-Ausrüstung kaufen für die falsche Klimazone ist ein Fehler, den man schnell bereuen wird.
In AD 26, Judah Ben-Hur (Charlton Heston) is a wealthy prince and merchant in Jerusalem, who lives with his mother, Miriam (Martha Scott); his sister, Tirzah (Cathy O’Donnell); their loyal slave, Simonides (Sam Jaffe); and Simonides’ daughter, Esther (Haya Harareet). Esther loves Judah, but is committed to another. Judah’s childhood friend, the Roman citizen Messala (Stephen Boyd), is now a tribune. After several years away from Jerusalem, Messala returns as the new commander of the Roman garrison. Messala believes in the glory of Rome and its imperial power, while Judah is devoted to his faith and the freedom of the Jewish people. This difference causes tension between the friends, and results in their split after Messala issues an ultimatum demanding that Judah deliver potential rebels amongst the populace to the Roman authorities.
Es gibt viele Dinge zu beachten beim Kauf einer Uhr. Viele werden der Macht der Werbung erliegen, Armbanduhren, die Schlagzeilen machen, wenn sie an Berühmtheit Handgelenke oder die von sportlichen Helden gebilligt werden. Es braucht einen mutigen (und informierten) Uhrenkäufer, um über den neuesten neuen Trend hinauszugehen. Nicht jeder wird den Namen Armand Nicolet erkennen, wenn du es wählst, einen zu kaufen, aber diejenigen, die es tun, werden höchstwahrscheinlich ein kenntnisreicher Enthusiasten mit einer Vorliebe für höchste Aufmerksamkeit zum Detail sein.
DHgate >  Sport & Outdoor >  Outdoor-Garäte >  Wanderung & Camping >  Geräte Von Lagerung & Pflege >  Stark! Outdoor Schweizer Armeemesser Multifunktions-Selbstverteidigung Hohe Härte Überlebenswerkzeuge Jagd Taktische Kampfmesser Freies Verschiffen
Während der Rolex Deepsea Sea-Dweller die große Leistung von Cameron würdigt, unter der Haut ist es der Sea Dweller, den wir bereits mit der Cerachrom schwarzen Keramik-Lünette kennen, der aus einem Monoblock von Rolexs eigenem 904L gehärtetem Stahl und dem Helium-Fluchtventil gefertigt ist Arbeitet wie eine Miniatur-Dekompressionskammer.
bug out bag mit kleinkindist donald trump ein kürbiswie vermeidet man eine gehirnwäschenerf munitionszählerpinata mit Klebeband verstärkendie schöne und das biest ring boxesp8266-01 richtig anscliessenbierfermentor glasservomotoren steurungesp8266 gpio0affenfaust mit billiardkugelbatman Lego Gesichtrecurve takedown bauen anleitungarduino sms heizungsregleresp8266 arduino uno
As he and other slaves are being marched to the galleys, they stop in Nazareth to water the Romans’ horses. Desperate with thirst, Judah begs for water, but the commander of the Roman detachment denies it to him. He collapses, but is revived when Jesus Christ gives him water. After three years as a galley slave, Judah is assigned to the flagship of the Roman Consul Quintus Arrius (Jack Hawkins), who has been charged with destroying a fleet of Macedonian pirates. Arrius admires Judah’s determination and self-discipline, and offers to train him as a gladiator or charioteer. Judah declines the offer, declaring that God will aid him in his quest for vengeance. When the Roman fleet encounters the Macedonians, Arrius orders all the rowers except Judah to be chained to their oars. Arrius’ galley is rammed and sunk, but Judah unchains the other rowers, and rescues Arrius. In despair, Arrius wrongly believes the battle ended in defeat and attempts to atone in the Roman way by falling on his sword, but Judah stops him. They are rescued, and Arrius is credited with the Roman fleet’s victory.
We Cover Tutorials and DIY Life Hacks For Survival Skills For Everything From A Camping Trip In The Wilderness, To The Apocalypse. Whether You Are Looking For Skills And Basic Tips For Outdoor Living, Shelter For Emergency Preparedness, Or Weapons For Sel #SurvivalSkillsTraps #wildernesssurvival #survivaldiy
Die Wahrheit ist, dass die meisten Amerikaner körperlich und emotional abhängig von Kohlenhydraten sind. Die meisten Kohlenhydrate in Glukose umwandeln und wie die Forschung zeigt, benötigen die meisten Krebsarten Glukose zu überleben. Gesunde menschliche Zellen können entweder Glukose oder Ketonkörper für Energie verwenden. Krebszellen haben jedoch eine Beeinträchtigung der Atmung, was dazu führt, dass sie nicht in der Lage sind, Ketone für Energie zu verwenden. Das Prinzip hinter der ketogenen Diät für Krebsbehandlung ist, den Glukoseverbrauch und den Kalorienverbrauch stark zu reduzieren, um den Körper zu zwingen, Ketonkörper herzustellen, die er als Energiequelle verwenden kann. Das Ergebnis dieser Diättherapie ist es, im Wesentlichen Krebszellen zu verhungern, während alle anderen gesunden Zellen im Körper von Ketonkörpern genährt werden.
The clock has become a cultural symbol of the United Kingdom, particularly in the visual media. When a television or film-maker wishes to indicate a generic location in the country, a popular way to do so is to show an image of the tower, often with a red double-decker bus or black cab in the foreground.[63]
“Ich finde es sehr interessant, dass wir alle diese Spaziergänge für die Heilung von Krebs haben.Wir haben alle Risikofaktoren.Wir haben alle Spenden bekommen.Wir werden eine Heilung in diesem Jahrzehnt zu finden.Dieses Geld hält immer in und es Alle gehen zu den gleichen Jungs. (Dr. Julian Whitaker, MD Gründer, Whitaker Wellness Institute)
E-Mail an Freunde Auf Facebook teilen (wird in einem neuen Fenster oder Reiter geöffnet). Auf Twitter teilen (wird in einem neuen Fenster oder Reiter geöffnet). Auf Pinterest teilen (wird in neuem Fenster oder neuer Registerkarte geöffnet)
Zu der Folge selber, der Anfang war ganz OK, schönes exotisches Raumschiff + Alien, aber danach ziemliche Schonkost. Dieses Wesen wirkte einfach nur böse ohne irgend ein Profil. Ein Gegner, den man in der Originalserie auch schon das eine oder andere mal zu sehen bekam. Diese Verteidigungsanlage auf der Brücke fand ich cool, jedoch scheint dies ziemlich wirkungslos zu sein.
11 August 2007: Start of 6-week stoppage for maintenance. Bearings in the clock’s chime train and the “great bell” striker were replaced, for the first time since installation.[34] During the maintenance the clock was driven by an electric motor.[35] Once again, BBC Radio 4 broadcast the pips during this time. The intention was that the clock should run accurately for a further 200 years before major maintenance is again required; in fact the repairs sufficed for ten years.[36]
Der Schlüssel zu fast allen Systemen ist heute “Modularität”. Stücke werden hinzugefügt oder entfernt, je nachdem, was Sie bis zu. Sie werden am Ende mit einem Gürtel-Kit, das Sie throigh WWIII oder die Zombie-Apocalypse erhalten.
Hergestellt aus Wolfram Stahl Für überlegene Stärke & Portabilität, brechen ein Fenster / Glas, Flucht in einer Notsituation. Der perfekte Stift für jeden, der in Überleben, Jagd oder im Freien sowie Militär oder Notdienste Personal ist.
Stewart, James B., “Eight Days: the battle to save the American financial system”, The New Yorker magazine, September 21, 2009. Pages 58–81. Summarizing Sept 15–23, 2008 with interviews by James Stewart of Paulson, Bernanke, Geitner.
Foster was originally selected in Manchester United’s squad for the 2008 FIFA Club World Cup, but after suffering a broken finger in training the day before the was due to depart for Japan, he was replaced by Ben Amos.[36] On 1 March 2009, Alex Ferguson named Foster in goal for the 2009 League Cup Final at Wembley Stadium. After keeping a clean sheet in normal time, Foster then made a save from Tottenham’s Jamie O’Hara in the consequent penalty shoot-out. This, combined with a miss from David Bentley, gave United a 4–1 win in the shootout and the 2009 League Cup title.[37] After the match, Foster was given the Alan Hardaker Trophy for his man of the match performance.[38]
Categories: 1975 birthsLiving peopleSportspeople from BristolEnglish racing driversIndy Lights driversBritish Formula Three Championship drivers24 Hours of Le Mans driversEnglish television presentersEuropean Le Mans Series driversSpecial Air Service soldiersPeople educated at Blundell’s SchoolAlumni of the University of ExeterEnglish stunt performersFIA World Endurance Championship drivers24 Hours of Spa driversTop Gear peopleASCAR drivers
Die Marke wurde Mitte der 90er Jahre wiederbelebt und konnte ihre Entscheidung in den 70er und frühen 80er Jahren nutzen, um alle Hersteller zu besichtigen, um Uhrenbewegungen und Komponenten zu kaufen. Ihre Strategie war, jede Bewegung nach der Ära zu rezitieren, als sie geschaffen wurde. Die Dubey & Schaldenbrand-Entwürfe fanden schnell eine Nische mit Sammlern.

“Überlebensausrüstung billig survival kits überleben getriebe”

Sauberkeitsränder, langfristig scharf; Sehr gut geeignet für wilde Verwendung, kann abschneiden einige kleine Holz; Der Messergriff stimmt mit der menschlichen Mechanik überein, bequemer; Faltgröße ca. 3 “, leicht zu tragen; Es gibt einen Metallclip, das Messer kann auf der Taille tragen.
Es war ein auf seinem kräftigen Handgelenk eine Uhr, die eine Rarität in fast allen Kreisen gewesen wäre, aber auf dem 3-stündigen roten Auge zu Davao City Philippinen war es tatsächlich ein Anblick für geschwollene, schlaf beraubte Augen. Auf seinem Handgelenk war ein Dubey & Schaldenbrand Grand Shar DB , fast schauend unterdimensioniert trotz seiner imposanten 44mm Fall.
* Last weekend’s regular season finale served as a showcase for Landry Jones, the backup quarterback who has been of primary interest to Steelers fans even though he has played nothing more than a secondary role since arriving as a No. 4 draft pick in 2013. And now that Jones is just months away from possibly becoming an unrestricted free agent, he is becoming even more of a hot-button topic.
[janbrill] Andrew from Far North Aviation will take care of all your needs, may it be just fuel or the complete survival equippment for your journey to Iceland. Don’t be confused by the slightly “used” appearance of the facilities, Far North is top notch and makes Wick a quick and convenient fuelstop.
Oh, now I remember. He lied. He was a politician who lied. How remarkable. He lied to protect his subordinates who were covering up a ridiculous burglary that no one to this date has any clue about its purpose. He lied so he could stay in office and keep his agenda of peace going. That was his crime. He was a peacemaker and he wanted to make a world where there was a generation of peace. And he succeeded.
The aim of the renovation is to repair and conserve the tower, upgrade facilities as necessary, and ensure its integrity for future generations. The last significant renovation work was carried out to the tower in 1983–85. The most significant addition to the tower will be the addition of a lift.[3] The clock faces are to be repainted and re-gilded,[75] and many broken panes of glass are also being replaced on the dials.[76]
Am Strand zu übernachten, ist eigentlich verboten. Seit Freitag werden in Schleswig-Holstein aber Ausnahmen gemacht – und zwar für eine Weltneuheit. Der erste Schlaf-Strandkorb wurde offiziell vorgestellt. Acht solcher Körbe können Gäste jetzt an der Ostsee buchen und unter freiem Himmel direkt am M…
Sie wandern gerne, klettern oder begeben sich auf einen Survival Ausflug, sind passionierter Angler, Outdoor Sportler oder Camper? Dann ist dieses Survival Knife ein Must Have, mit dem Sie immer auf der sicheren Seite sind und das benötige Werkzeug griffbereit zur Hand haben. Die hochwertige rostfreie Klinge aus Edelstahl ist 16 Zentimeter lang und verfügt über einen praktischen Sägerücken. Durch die Gürtelscheide können Sie Ihr Camping Knife optional mit Druckknöpfen sichern und sich vor einer Verletzung durch Unachtsamkeit schützen. Was auf den ersten Blick wie ein solides Gürtelmesser aussieht, entpuppt sich mit dem Aufdrehen des Griffes als Highlight mit einer großzügigen Überlebensausrüstung. Alles was Sie in der Wildnis benötigen und was Ihnen hilfreich sein kann, finden Sie im Griff. Bei diesem Survival Knife können Sie auf ein wirklich taktisches Gürtelmesser vertrauen und sicher sein, dass Sie auf der Jagd, beim Camping oder in der Wildnis bestens gerüstet sind.
Ghergish aus Eritrea hat ein Deutsch-Tigrinya-Wörterbuch auf seinem Smartphone installiert. Tigrinisch wird in Äthiopien und Eritrea gesprochen. Seine Muttersprache. Ahmed wiederum hat ein Arabisch-Wörterbuch installiert. Wenn er auf ein arabisches Wort klickt, wird es auf Deutsch vorgelesen.
Commande client Epieu de chasse demontable en trois pieces lame lancéolée de 31.2 cm forgée en XC 75 avec trempe selective , tubes inox Customer’s order , Hunting spear demontable in three pieces with blade of 12.3″ forged in 1075 carbon steel with selective temper , stainless tubes www.aufildelalame.fr
The film score was composed and conducted by Miklós Rózsa, who scored most of MGM’s epics,[109] although Zimbalist had previously commissioned and then set aside a score from William Walton.[110] Rózsa researched Greek and Roman music, incorporating this work into his score for authenticity. Rózsa himself directed the 100-piece MGM Symphony Orchestra during the 12 recording sessions (which stretched over 72 hours). The soundtrack was recorded in six-channel stereo.[100] More than three hours of music were composed for the film,[111] and two-and-a-half hours of it were finally used, making it (as of 2001) the longest score ever composed for a motion picture.[112] The score contains no leitmotifs for the main characters. While not a leitmotif, the score does transition from full orchestra to pipe organ whenever Jesus Christ appears.[100]
Ben Shalom Bernanke[2] (/bərˈnæŋki/ bər-NANG-kee; born December 13, 1953) is an American economist at the Brookings Institution[3] who served two terms as Chairman of the Federal Reserve, the central bank of the United States, from 2006 to 2014. During his tenure as chairman, Bernanke oversaw the Federal Reserve’s response to the late-2000s financial crisis. Before becoming Federal Reserve chairman, Bernanke was a tenured professor at Princeton University and chaired the department of economics there from 1996 to September 2002, when he went on public service leave.
Aufgabe 2:         Ihr nehmt den  Vertrauens-Anker und pinnt ihn in den Prozent-Bereich, der der dem aktuellen  Stand deines Vertrauens in den Vater im Himmel entspricht. – siehe Download „Vertrauens-Anker“ als Vorlage. 
Sir Ben Kingsley (born Krishna Pandit Bhanji; 31 December 1943)[1][3][4] is an English actor with a career spanning over 50 years. He has won an Oscar, Grammy, BAFTA, two Golden Globes, and a Screen Actors Guild Award. He is known for his starring role as Mohandas Gandhi in the 1982 film Gandhi, for which he won the Academy Award for Best Actor. He has appeared in Schindler’s List (1993), Twelfth Night (1996), Sexy Beast (2000), House of Sand and Fog (2003), Lucky Number Slevin (2006), Shutter Island (2010), Prince of Persia: The Sands of Time (2010), Hugo (2011), Iron Man 3 (2013), The Boxtrolls (2014), and The Jungle Book (2016).
13 Top Survival Skills | Learn Now, Survive Later | Doomsday Prepping For Beginners Or Seasoned Prepper by Survival Life at http://survivallife.com/2015/12/09/survival-skills-infographic/ #survivaltips #SurvivalPreppingApocalypse
Ständig und überall stoßen wir an Grenzen, seien es äußere Konventionen oder Steine, die wir uns selbst in den Weg legen. Richtig frei fühlen wir uns nie. Mit seiner fast anarchischen Fuck-It-Methode zeigt John C. Parkin, wie wir die Mauern in uns erkennen, niederreißen und mit nur zwei Worten ihren Wiederaufbau verhindern können. Seine klugen und erfrischend ehrlichen Einsichten machen deutlich, dass sich der Ernst des Lebens mit Gelassenheit und innerer Balance viel leichter ertragen lässt und sich das Leben so von seiner schönsten Seite präsentiert!
In a letter to Congress from then-New York State Attorney General Andrew Cuomo dated April 23, 2009, Bernanke was mentioned along with former Treasury Secretary Henry Paulson in allegations of fraud concerning the acquisition of Merrill Lynch by Bank of America. The letter alleged that the extent of the losses at Merrill Lynch were not disclosed to Bank of America by Bernanke and Paulson. When Bank of America CEO Ken Lewis informed Paulson that Bank of America was exiting the merger by invoking the “Materially Adverse Change” (MAC) clause, Paulson immediately called Lewis to a meeting in Washington. At the meeting, which allegedly took place on December 21, 2008, Paulson told Lewis that he and the board would be replaced if they invoked the MAC clause and additionally not to reveal the extent of the losses to shareholders. Paulson stated to Cuomo’s office that he was directed by Bernanke to threaten Lewis in this manner.[50]
Survival-Vorbereitung kann und sollte aus zwei Bereichen bestehen: Der Ausrüstung und der Ausbildung. Die Survival-Ausbildung wiederum unterteilt sich in die Bereiche handwerkliche Kompetenzen, Führungskompetenzen, physische Widerstandsfähigkeit und psychische Widerstandsfähigkeit (Resilienztraining). Nur wer sich mit beiden Bereichen (Survival-Ausrüstung und Survival-Ausbildung) beschäftigt, kann bestmöglich auf Krisensituationen (z.B. Naturkatastrophen) oder Unfälle (z.B. Knochenbruch beim Wandern) reagieren.
Jump up ^ Miller A, Green M, Robinson D (1983). “Simple rule for calculating normal erythrocyte sedimentation rate”. Br Med J (Clin Res Ed). 286 (6361): 266. doi:10.1136/bmj.286.6361.266. PMC 1546487 . PMID 6402065.
Mein Cally grollt halt gerne. Und das soll er auch in Zukunft dürfen. Eigentlich bin ich der Meinung, die Herren schauen sich das zu oberflächlich an. Sollte denen mal vorschlagen, das ich die Autos aussuche, die kontrolliert werden sollen…
Wichtig ist auch der Ort bzw. die Klimazone der Ausrüstung: Brauche ich sie für ein Trekking im Hochgebirge, für eine Wüstentour oder eine Safari? Outdoor Ausrüstung oder Survival-Ausrüstung kaufen für die falsche Klimazone ist ein Fehler, den man schnell bereuen wird.
ABLERET ABRITEE ACCRETE ACERENT ACHETER ACRETES ACTEREZ ADEXTRE AERATES AFFRETE AGERATE AGREENT AGRESTE AHEURTE ALERTEE ALERTER ALERTES ALERTEZ ALTEREE ALTERER ALTERES ALTEREZ ALTERNE ALTIERE AMEUTER ANCETRE ANTHERE APPRETE APRETES APTERES ARDENTE ARENITE ARETIER ARETINE ARGENTE ARIETTE ARPENTE ARPETES ARPETTE ARRENTE ARRETEE ARRETER ARRETES ARRETEZ ARTERES ASTERIE ATELIER ATERIEN ATRESIE ATTELER ATTERRE ATTIREE AUSTERE AUTEURE AVERENT AVERTIE AVORTEE AXERENT BARETER BARETES BARETEZ BARYTEE BATELER BATEREZ BATIERE BECOTER BECTERA BEERAIT BEERENT BEERONT BELITRE BERCENT BERNENT BERTHES BETISER BETOIRE BISTREE BITEREZ BITUREE BLATERE BLETSER BLEUTER BORATEE BRACTEE BRECHET BRELENT BRETTEE BRETTER BRETTES BRETTEZ BRETZEL BREVETA BREVETE BREVETS BREVITE BROUTEE BRUITEE BURETTE BUTEREZ CAFETER CALETER CARTEES CASERET CASTREE CAUTERE CENTREE CENTRER CENTRES CENTREZ CERASTE CERITES CERITHE CERMETS CERNENT CETERAC CHATREE CHERENT CHERTES CHESTER CINTREE CITEREZ CITERNE CONTREE CORSETE CORTEGE COTEREZ COTERIE COTIERE CRANTEE CRATERE CREATES CREDITE CREMENT CRENENT CREPENT CREPITE CRETACE CRETEES CRETENT CRETERA CRETIEZ CRETINE CREUSET CREVENT CREVOTE CRITERE CROTTEE CROUTEE CRUENTE CRYPTEE CURETEE CURETER CURETES CURETEZ CURETTE DATEREZ DATERIE DEBATER DEBITER DEBUTER DECOTER DECRETA DECRETE DECRETS DECRITE DEFERAT DEGOTER DEGREAT DEJETER DELITER DELUTER DEMATER DENITRE DENOTER DENTERA DENTIER DENTURE DEPARTE DEPERIT DEPETRA DEPETRE DEPITER DEPORTE DEPOTER DEPUTER DERATEE DERATER DERATES DERATEZ DERMITE DEROUTE DESERTA DESERTE DESERTS DESSERT DETALER DETAXER DETELER DETENIR DETERGE DETERRA DETERRE DETIREE DETIRER DETIRES DETIREZ DETONER DETORDE DETORSE DETOURE DETRONE DEUTERE DEVETIR DEXTRES DIESTER DIPTERE DIRECTE DISERTE DOTEREZ DURETES DUVETER EBATTRE EBOUTER EBRIETE EBRUITE ECARTEE ECARTER ECARTES ECARTEZ ECLATER ECOTERA ECOTEUR ECOURTE ECOUTER ECRANTE ECREMAT ECRETAI ECRETAS ECRETAT ECRETEE ECRETER ECRETES ECRETEZ ECRIENT ECRITES ECROUTE ECURENT EDENTER EDICTER EDITERA EDITEUR EFFRITE EGARENT EGERMAT EGRENAT EJECTER ELECTRO ELURENT ELYTRES EMBATER EMBATRE EMBETER EMERITE EMETTRA EMETTRE EMIRENT EMMETRA EMMETRE EMOTTER EMPATER EMPETRA EMPETRE EMPORTE EMPOTER EMURENT ENCARTE ENCRENT ENERVAT ENFUTER ENRENAT ENTAMER ENTARTE ENTERAI ENTERAS ENTEREZ ENTERRA ENTERRE ENTETER ENTIERE ENTIERS ENTOLER ENTORSE ENTOURE ENTRAVE ENTRAXE ENTREES ENTRENT ENTRERA ENTREVU ENTRIEZ ENTUBER ENTURES EPATERA EPATEUR EPEURAT EPIROTE EPITRES EPREINT EPRITES EPURENT EREINTA EREINTE ERGOTEE ERGOTER ERGOTES ERGOTEZ ERIGEAT ERIGENT ERMITES ERODENT EROTISE ERRANTE ERRATES ERUCTEE ERUCTER ERUCTES ERUCTEZ ERUDITE ESCORTE ESPERAT ESSARTE ESTARIE ESTIMER ESTIVER ESTRADE ESTRIEN ESTRONE ESTROPE ETABLER ETAGERA ETAGERE ETAIERA ETALERA ETALIER ETAMERA ETAMEUR ETAMPER ETAMURE ETARQUE ETAYERA ETENDRA ETENDRE ETERNEL ETERNUA ETERNUE ETETERA ETHEREE ETHERES ETIGERA ETIOLER ETIRAGE ETIREES ETIRENT ETIRERA ETIREUR ETIRIEZ ETOFFER ETOILER ETONNER ETOUPER ETRANGE ETRAVES ETRECIE ETRECIR ETRECIS ETRECIT ETREINS ETREINT ETRENNA ETRENNE ETRIERS ETRILLE ETRIPEE ETRIPER ETRIPES ETRIPEZ ETRIQUE ETRIVEE ETRIVER ETRIVES ETRIVEZ ETROITE ETUDIER ETUVERA ETUVEUR EVENTER EVENTRA EVENTRE EVERTUA EVERTUE EVITERA EXALTER EXCITER EXCRETA EXCRETE EXECRAT EXERCAT EXHORTE EXISTER EXPERTE EXPERTS EXPORTE EXTERNE EXTIRPE EXTRAIE EXTREMA EXTREME EXTRUDE EXTUBER EXULTER FARTEES FEDERAT FEINTER FENETRA FENETRE FERLENT FERMENT FERMETE FERRATE FERRENT FERRETS FERRITE FERTILE FERVENT FETARDE FETERAI FETERAS FETEREZ FEUTREE FEUTRER FEUTRES FEUTREZ FIENTER FIERENT FIEROTE FIERTES FILETER FILTREE FLETRIE FLEURET FORJETE FREGATE FREINTE FRELATE FRETEES FRETENT FRETERA FRETEUR FRETIEZ FRETTEE FRETTER FRETTES FRETTEZ FRITEES FRITTEE FROTTEE FRUITEE FURETER FURETES FURETEZ GALETER GATEREZ GATERIE GEASTER GENERAT GERANTE GERATES GERBENT GERCENT GERMENT GERONTE GETTERS GITEREZ GOBETER GRATTEE GREATES GRECITE GRELENT GRELETS GRENENT GRESENT GREVENT GRUTEES GUERETS GUERITE GUETREE GUETRER GUETRES GUETREZ GUETTER HALETER HALTERE HATEREZ HEBETER HECTARE HERBENT HERITEE HERITER HERITES HERITEZ HERSENT HESITER HETAIRE HETERIE HETEROS HETRAIE HEURTEE HEURTER HEURTES HEURTEZ HIERENT HUERENT ICTERES IMPETRE INERTEE INERTER INERTES INERTEZ INERTIE INTEGRE INTERET INTERNE IRRITEE ISTREEN ITEREES ITERENT ITERERA ITERIEZ IXERENT JARRETE JARTEES JERKENT JETEURS JETTERA JUTEREZ KOTEREZ LAETARE LANERET LECTEUR LECTURE LENTEUR LEPTURE LESTERA LETTREE LETTRER LETTRES LETTREZ LEVITER LIBERTE LIERENT LIRETTE LITEREZ LITERIE LITIERE LITREES LORETTE LOTERIE LURETTE LUSTREE LUTEREZ MARKETE MARTELE MASTERE MATEREZ MATERNE MATIERE MATUREE MEDITER MEGOTER MEISTRE MEMERAT MENTEUR MENTORE MERDENT MERITEE MERITER MERITES MERITEZ MESTRES METAYER METEORE METIERS METRAGE METREES METRENT METRERA METREUR METRIEZ METRITE METTEUR METTREZ MEURENT MEURTRE MIRETTE MITEREZ MITREES MOLETER MONTREE MUERENT MURETTE MUTEREZ MYSTERE NEMERTE NERITES NEUTRES NEVRITE NIERENT NITREES NOTEREZ NUERENT OBERENT OBTUREE OERSTED OESTRES
From August 5, 2002 until June 21, 2005, he was a member of the Board of Governors of the Federal Reserve System, proposed the Bernanke Doctrine, and first discussed “the Great Moderation” — the theory that traditional business cycles have declined in volatility in recent decades through structural changes that have occurred in the international economy, particularly increases in the economic stability of developing nations, diminishing the influence of macroeconomic (monetary and fiscal) policy.
Bis heute ist Dubey & Schaldenbrand bekannt für die Montage vieler ihrer Uhren mit antiken Bewegungen, aber in diesem Fall ist die Bewegung das treue Arbeitspferd der Chronographen, der Valjoux 7750. Aber diese Bewegung wurde in den Werkstätten von Dubey & Schaldenbrand handgefertigt und handgeschmückt In La Chaux de Fonds, und hier die Uhr ist, glänzend in all seinen Rhodium beschichteten gebläuten Schrauben, Cotes de Geneve 18k Gold Ruhm, wie wir für die Hitze und Feuchtigkeit von Davao.
One of the most lavish sets was the villa of Quintus Arrius, which included 45 working fountains and 8.9 miles (14.3 km) of pipes.[97] Wealthy citizens and nobles of Rome, who wanted to portray their ancient selves, acted as extras in the villa scenes.[48][98] To recreate the ancient city streets of Jerusalem, a vast set covering 0.5-square-mile (1.3 km2) was built,[12] which included a 75-foot (23 m) high Joppa Gate.[98] The sets were so vast and visually exciting that they became a tourist attraction, and various film stars visited during production.[12][105] The huge sets could be seen from the outskirts of Rome, and MGM estimated that more than 5,000 people were given tours of the sets.[49]
Stewart, James B., “Eight Days: the battle to save the American financial system”, The New Yorker magazine, September 21, 2009. Pages 58–81. Summarizing Sept 15–23, 2008 with interviews by James Stewart of Paulson, Bernanke, Geitner.
With a $5 correspondence course in ice cream-making from Penn State and  a $12,000 investment ($4,000 of it borrowed), Ben and Jerry open their first  ice cream scoop shop in a renovated gas station in Burlington, Vermont.

“Überlebensausrüstung für Zombieapokalypse notfall und survival getriebe”

Das Zifferblatt des Louis Vuitton Escale Worldtime besteht aus drei Scheiben, alle mobil und alle über eine einzige Krone verstellbar. Die große Außenseite, die sehr bunt ist, kennzeichnet die Initialen der Städte auf der ganzen Welt. Es kann gedreht werden, um sich an die Referenzstadt anzupassen, die um 12 Uhr über dem gelben Pfeil positioniert werden soll. Die beiden zentralen Scheiben drehen sich ständig, die äußere ist in zwei schwarze und weiße Halbkreise unterteilt, um Tag- und Nachtzeit anzuzeigen, während die kleinste in der Mitte die Minuten zeigt. Unterhalb des gelben Pfeils, der die Stunde in der Referenzstadt angibt, können die Minuten mit den präzisen Markierungen auf dem innersten Kreis gelesen werden, um die Genauigkeit zu unterstützen. So kann die Referenzzeit sowie die Zeit an allen 24 Standorten auf einen Blick leicht gelesen werden – aber natürlich,
Ein Mann, zwei Worte: Wie einfach Sinnsuche sein kann, hat John C. Parkin mit seinem Erfolgsbuch Fuck It! überzeugend dargelegt und unzähligen Menschen damit zu mehr Gelassenheit und Lebensfreude verholfen. Da es aber nicht immer ganz leicht ist, diese innere Haltung auch wirklich im Alltag zu leben, zeigt er in seinem neuen Praxisbuch, wie wir lernen können, für immer loszulassen und innere Freiheit zu erlangen – durch die unkonventionelle, aber denkbar effiziente Fuck-It-Lösung!
Utility trailers are perfect for towing oversized cargo and landscaping materials. These trailers have an open-top allowing you to move tall and odd-shaped items. Accomplish any do-it-your-self project or move with these open trailers. Home improvement projects, furniture delivery, business deliveries,
Geflochtene Schnur ist eine beliebte Wahl für baitcasting und herkömmlicher Art Rollen. Im Vergleich zu Monofilament ist geflochtene Schnur “Limper” und hat weniger Speicher als Monofile Angelschnur. Dies macht Geflecht einfacher zu werfen und widerstandsfähiger gegen backlashing. Auf der anderen Seite, ist Monofilament unter Wasser als Geflecht weniger sichtbar, so viele Fischer Krawatte auf einem kurzen Stück Monofilament um als Führungskraft zu verwenden.
Bernanke wrote about his time as chairman of the Federal Reserve in his 2015 book, The Courage to Act, in which he revealed that the world’s economy came close to collapse in 2007 and 2008. Bernanke asserts that it was only the novel efforts of the Fed (cooperating with other agencies and agencies of foreign governments) that prevented an economic catastrophe greater than the Great Depression.[5]
Hallo alle zusammen! Dies ist eine Lötstation von mir. Ich habe nicht ein Schritt für Schritt Tutorium dafür, aber ich denke, die Bilder sind genug. Allerdings bin ich immer noch einige Beschreibung mit den Bildern. Schritt 1: Materialien und Werkzeu
Experten erklären das damit, dass manche Teufel inzwischen Antikörper zur Abwehr des Krebses entwickelt haben. Zudem schreitet die Entwicklung eines Impfstoffs voran. Mehr als hundert gezüchtete und geimpfte Teufel, die in den vergangenen beiden Jahren ausgesetzt wurden, leben noch. Jetzt kommt es darauf an, dass sie sich mit den wilden Tieren kreuzen und für ordentlich Nachwuchs sorgen.
Born in Leamington Spa, Warwickshire,[2] Foster started his football career as a youngster at Racing Club Warwick of the Southern League Division One West. He became their first-choice goalkeeper in December 2000,[4] and in April 2001 he turned professional with Division Two club Stoke City after being spotted by scout Colin Dobson. He signed a one-year contract with an option for a further two years; the “five-figure” fee was undisclosed, and RC Warwick would benefit from the inclusion of a sell-on clause.[5] During his time at Stoke, Foster had loan spells at Bristol City,[6] Tiverton Town,[7] Stafford Rangers, Kidderminster Harriers[8] and Wrexham.[9] Foster sustained a cruciate ligament injury in June 2003 while playing tennis with his brother,[10] which sidelined him for a period of six months.[11][12] After his recovery, Foster was awarded the number 14 shirt and received his maiden call up to the Potters’ first team for a First Division match versus Wimbledon on 17 January 2004.[13] He remained on the bench for the 1–0 victory and was an unused substitute on a further six occasions during the remainder of the 2003–04 season.[13] Foster was called into the first team squad for four matches during the 2004–05 season.[14]
Außerdem hängt die Transitzeit davon ab, wo Sie sich befinden und woher Ihr Paket stammt. Wenn Sie weitere Informationen wissen möchten, wenden Sie sich bitte an den Kundenservice. Wir werden Ihr Problem so schnell wie möglich lösen. Viel Spaß beim Einkaufen!
Vidal’s claim about a homoerotic subtext is hotly debated. Vidal first made the claim in an interview in the 1995 documentary film The Celluloid Closet, and asserted that he persuaded to direct Stephen Boyd to play the role as if he were a spurned homosexual lover.[38] Vidal said that he believed that Messala’s vindictiveness could only be motivated by the feeling of rejection that a lover would feel, and claimed to have suggested to Wyler that Stephen Boyd should play the role that way, and that Heston be kept in the dark about the Messala character’s motivations.[31] Whether Vidal wrote the scene in question or had the acting conversation with Wyler, and whether Wyler shot what Vidal wrote, remain issues of debate.[21][31][39] Wyler himself said that he did not remember any conversation about this part of the script or Boyd’s acting with Gore Vidal,[31] and that he discarded Vidal’s draft in favor of Fry’s.[15] Morgan Hudgens, publicity director for the film, however, wrote to Vidal in late May 1958 about the crucial scene, and implied there was a homosexual context: “… the big cornpone [the crew’s nickname for Heston] really threw himself into your ‘first meeting’ scene yesterday. You should have seen those boys embrace!”[40] Film critic F. X. Feeney, in a comparison of script drafts, concludes that Vidal made significant and extensive contributions to the script.[41]
Im Vergleich zu den schwächenden Effekten herkömmlicher Chemotherapien und Strahlung sind jedoch die mit der ketogenen Diät verbundenen Symptome relativ mild und vergehen nach 2-3 Tagen für die meisten Menschen. Dennoch sind Glukose Entzugserscheinungen und das Gefühl des Hungers einfach zu unbequem für einige Menschen, unabhängig von der potenziellen therapeutischen Nutzen. Es ist daher wichtig für die Ärzte zu erkennen, dass einige Krebspatienten möglicherweise nicht in der Lage oder nicht bereit sind, die eingeschränkte ketogene Ernährung aus verschiedenen Gründen zu implementieren. Manche Menschen sind einfach nicht fähig zu fassen. Daher wird der Standard der Pflege [Chirurgie, Strahlung, Chemotherapie] die einzige therapeutische Option für diese Patienten.
Entdecken Sie die große blocky Insel und genießen Sie eine malerische Aussicht auf cube Meer, Wälder und Berge auf dieser geheimnisvollen Insel voller Geheimnisse gestrandet! Ihr Hauptziel ist die Heimat, am Leben zu erhalten! Versuchen Sie, sich daran zu erinnern, die Sie spielen, diese Überlebenssimulator werden. Füllen Sie verschiedene Missionen, finden blocky Überlebenswerkzeuge, die Ihnen helfen, aus diesem Würfel Insel zu entkommen! Salvage alle blockartige Werkzeuge und Waffen, die Ihnen helfen, um geheimnisvollen Würfel Insel zu erkunden! Verwenden Sie alle Ihre Fähigkeiten Überleben am Leben zu bleiben Spielen dieses Simulators, zu vermeiden, kämpft gegen blocky Insel Raubtiere und entdecken Sie die Geheimnisse dieser mysteriösen Ort! Jagd nach wilden Tieres, aber seien Sie vorsichtig! Blocky Raubtiere können Sie statt zu jagen! Jagd oder gejagt werden, um aus diesen Würfel Insel lebt! Schwimmen auf das Meer, zu Fuß rund um genießt atemberaubende blockartige Landschaften und versuche mich zu erinnern, wer du bist! Überprüfen Sie Cube-Insel-Überlebens-Simulator – große 3D-Spiel für alle Altersgruppen!

“leichte Überlebensausrüstung Überlebens-Jäger-PvP-Ausrüstung”

Hinweis: Einige dieser Inhalte werden über Steam und Websites von Drittanbietern bereitgestellt. Detaillierte Anweisungen, wo du die Inhalte erhältst, sind verfügbar. Inhalte sind nur in englischer Sprache verfügbar. Die Auslieferung der T-Shirts beginnt im März 2017. Du wirst per E-Mail informiert, wann du dein T-Shirt anfordern kannst.
From a renovated gas station in Burlington, Vermont, to far-off places with names we sometimes mispronounce, the journey that began in 1978 with 2 guys and the ice cream business they built is as legendary as the ice cream is euphoric.
Bitte immer nur genau eine Deutsch-Englisch-Übersetzung eintragen (Formatierung siehe Guidelines), möglichst mit einem guten Beleg im Kommentarfeld. Wichtig: Bitte hilf auch bei der Prüfung anderer Übersetzungsvorschläge mit!
✅ 20% sparen bei 4 Produkten mit FELLOWS4 | Premium Reise-Bauchtasche mit RFID-Blocker für Damen & Herren | Leichte Hüfttasche enganliegend | Gürtel-Tasche für Sportler & Reisende | Flacher geräumiger Geld-Gürtel (Grau)
Am Strand zu übernachten, ist eigentlich verboten. Seit Freitag werden in Schleswig-Holstein aber Ausnahmen gemacht – und zwar für eine Weltneuheit. Der erste Schlaf-Strandkorb wurde offiziell vorgestellt. Acht solcher Körbe können Gäste jetzt an der Ostsee buchen und unter freiem Himmel direkt am M…
4 Schieben Sie das Kabel Schlossanordnung in das Gehäuse auf der Oberschiene, damit es direkt über die Löcher in der Kopfleiste ist. Die Rückseite der Seilklemme Montage wird in der Lippe der Kopfschiene einrasten.
“Breast Cancer Awareness Month wurde tatsächlich von den Unternehmen, die Tamoxifen machen initiiert.Die Geräte für Mammogramme werden von General Electric und General Electric ist in einer Beziehung mit den Menschen hinter Brustkrebs Awareness Month, so gibt es eine riesige Industrie, die in investiert wird Brustkrebs Obwohl das Ziel ist edel, für mich ist es obszön, dass diese Unternehmen sind mit dem Symbol des rosa Bandes für kommerzielle Zwecke nur sehr wenige Dollar jemals machen es wirklich helfen Frauen. (Dr. Sherrill Sellman, Autor von Was Frauen wissen müssen, um ihre Töchter vor Brustkrebs zu schützen.)
Sollten von unseren Lieblingsartikeln etwas nicht mehr erhältlich sein, weil angeblich Ladenhüter, gilt es unser Herz offenzuhalten für Alternativen. Damit wir nicht im Ärger verharren. Auch weiß der Geist des Vaters im Himmel immer eine Lösung.
5 Stecken Sie das Licht an eine Steckdose und hängen Sie die Zeichenfolge in den Haken. Sie können wählen, um eine gerade, gespannte Saite haben, oder lassen Sie die Schnur hängen nach unten ein oder zwei Zoll zwischen jedem Haken.
In May 2011, Foster announced that he would be making himself unavailable for international selection for an indefinite period. He intended to “prolong [his] club career for as long as possible” by allowing his body “a proper rest period between games” to reduce “niggling” injuries.[80] It was not until February 2013 that he made himself available for selection again.[81] In the next international break, he was called up to the England squad for World Cup qualifiers against San Marino and Montenegro.[82] On 29 May 2013 Foster represented England in a friendly fixture against the Republic of Ireland.[citation needed]
Sauberkeitsränder, langfristig scharf; Sehr gut geeignet für wilde Verwendung, kann abschneiden einige kleine Holz; Der Messergriff stimmt mit der menschlichen Mechanik überein, bequemer; Faltgröße ca. 3 “, leicht zu tragen; Es gibt einen Metallclip, das Messer kann auf der Taille tragen.
Ben & Jerry’s gets creative with real Greek yogurt, introducing an epic selection of Greek Frozen Yogurt flavors that are uniquely creamy, boldly loaded with chunks and swirls, and really Greekin’ good!
After accepting that in order to play regularly he needed to leave Manchester, whether on loan or permanently,[53] Foster signed a three-year contract with Premier League club Birmingham City on 19 May 2010.[54] The fee was not disclosed, though media speculation suggested an initial fee of £4 million, potentially rising to £6 million with add-ons.[55] The club were seeking a replacement for Foster’s fellow England international goalkeeper Joe Hart, who had returned to Manchester City after a successful 2009–10 season on loan at Birmingham.[56] Foster made his Birmingham debut on the opening day of the 2010–11 season in a 2–2 draw away to Sunderland.[57] On his home debut the following week against Blackburn Rovers, he saved a penalty from Morten Gamst Pedersen as Birmingham won the match 2–1.[58]
More than 30 actresses were considered for the role of Esther.[65] The Israeli actress Haya Harareet, a relative newcomer to film, was cast as Esther on May 16, 1958,[65] after providing a 30-second silent screen test.[66] Wyler had met her at the Cannes Film Festival, where she impressed him with her conversational skills force of personality.[67] Sam Jaffe was cast as Simonides on April 3, 1958,[68] and Finlay Currie was cast as Balthasar on the same day.[68] Wyler had to persuade Jack Hawkins to appear in the film, because Hawkins was unwilling to act in another epic motion picture so soon after The Bridge on the River Kwai.[32] Hugh Griffith, who gained acclaim in the post-World War II era in Ealing Studios comedies, was cast as the colorful Sheik Ilderim.[69] The role of Jesus was played by Claude Heater (uncredited), an American opera singer performing with the Vienna State Opera in Rome when he was asked to do a screen test for the film.[70]
New Year’s Eve 1962: The clock slowed due to heavy snow and ice on the hands, causing the pendulum to detach from the clockwork, as it is designed to do in such circumstances, to avoid serious damage elsewhere in the mechanism – the pendulum continuing to swing freely. Thus, it chimed-in the 1963 new year nine minutes late.[27]

“doppelte Überlebensausrüstung Clearance-Survival-Gang”

Bernanke is particularly interested in the economic and political causes of the Great Depression, on which he has published numerous academic journal articles. Before Bernanke’s work, the dominant monetarist theory of the Great Depression was Milton Friedman’s view that it had been largely caused by the Federal Reserve’s having reduced the money supply and has on several occasions argued that one of the biggest mistakes made during the period was to raise interest rates too early.[56] In a speech on Milton Friedman’s ninetieth birthday (November 8, 2002), Bernanke said, “Let me end my talk by abusing slightly my status as an official representative of the Federal Reserve. I would like to say to Milton and Anna [Schwartz, Friedman’s coauthor]: Regarding the Great Depression. You’re right, we did it. We’re very sorry. But thanks to you, we won’t do it again.”[57]
Deutsch: Eine Überlebensausrüstung für die Schule machen, Español: elaborar un kit de supervivencia para la escuela, Français: faire un kit de survie pour l’école, Bahasa Indonesia: Membuat Tas Perlengkapan Bertahan Hidup untuk Keperluan Sekolah, Português: Fazer um Kit de Sobrevivência Para a Escola
Wer eine zweckmäßige Survival Ausrüstung kaufen oder ein Outdoor- und Survival-Set zusammenstellen möchte, braucht dafür Erfahrung, gute Beratung oder zumindest eine Survival-Ausrüstung-Liste für seine individuelle Überlebensausrüstung.
Wyler felt Tunberg’s draft was too much of a morality play overlaid with current Western political overtones, and that the dialogue was too modern-sounding.[32] Zimbalist brought in playwright S. N. Behrman (who also wrote the script for Quo Vadis) and then playwright Maxwell Anderson to write drafts.[15] Gore Vidal biographer Fred Kaplan states that British poet and playwright Christopher Fry was hired simultaneously with Vidal, although most sources (including Vidal himself) state that Vidal followed Anderson, and that Fry did not come aboard until Vidal was close to leaving the picture.[33] Vidal arrived in Rome in early March 1958 to meet with Wyler.[20][d] Vidal claimed that Wyler had not read the script, and that when he did so (at Vidal’s urging) on his flight from the U.S. to Italy, he was upset with the modernist dialogue.[20][34] Vidal agreed to work on the script for three months so that he would come off suspension and fulfill his contract with MGM,[15][20] although Zimbalist pushed him to stay throughout the entire production.[33] Vidal was researching a book on the 4th century Roman emperor Julian and knew a great deal about ancient Rome.[35]
Stein writes frequently on a variety of topics, including politics, investing, and economics. He writes a regular column in the conservative magazines The American Spectator and Newsmax. He has also written for numerous publications including The Wall Street Journal, The New York Times, New York Magazine, Penthouse, Los Angeles Magazine, and Barron’s Magazine, where his discussion of the Michael Milken Drexel Burnham Lambert junk bond situation, as well as the ethical dimensions of management buyouts, attracted heavy US national attention in the 1980s and 1990s.[citation needed] He wrote a regular biweekly column for Yahoo! Finance online, with his last article dated August 7, 2009.[9] His bestselling books (with investment advisor Phil DeMuth) include Yes, You Can Retire Comfortably, Can America Survive?, and Yes, You Can Time the Market. In 2009, he published a collection of essays, The Real Stars.
Andrey Chokhov Bilbie family Franciscus Illenfeld Geert van Wou Gillett & Johnston Hatch bell foundry John Taylor & Co Juutila Foundry Kashpir Ganusov McShane Bell Foundry Meneely Bell Foundry Pieter and François Hemony Petit & Fritsen Royal Eijsbouts bell foundry Rudhall of Gloucester Whitechapel Bell Foundry
Wobei allgemein gilt, dass es sich bei dem Survival Kit nicht um ein echtes, wildnistaugliches Kit handelt, sondern viel mehr um eine nette Spielerei, die man mal zum Camping etc. mitnehmen kann. Vieles ist nützlich, aber darauf verlassen würde ich mich natürlich nicht.
Anglers heading out to blue water commonly carry a ditch bag and life raft but how many people venture miles into the Everglades or one of Florida’s wilderness rivers with little more than fishing tackle and a lunch?
1 Nip sechs paracord Längen über 10 Meter lang. Falten Sie sie alle in zwei Hälften. Klemmen Sie die Klappe von einem Kabel und wickeln Sie es um den Boden eines Metallring. Öffnen Sie das Telefon in eine kleine Schleife und schieben Sie die Enden der Schnur durch die Schlaufe. Ziehen Sie es fest in eine Buchtknoten. Wiederholen Sie mit den anderen beiden Leitungen; Sie sollten am Ende mit sechs Schnüren in einer Reihe. Sie sind Korden A bis F von links nach rechts.
11. Lebensstil Änderungen werden benötigt, um Krebs zu verwalten und zu verhindern. [Dies bedeutet, dass es keine magische Pille gibt, die wir ergreifen können, um Krebs zu verhindern oder zu heilen. Wir müssen unsere Beziehung mit Lebensmitteln und Lebensstil ändern, um Krebs zu verhindern und zu heilen.]
【Perfektes Geschenk】 Es ist notwendig, wenn Camping, Wandern, Abenteuer, Überleben und in Notsituationen. Ihr Mann oder Bruder würde das ziemlich cool finden, wie ein Strumpf Stuffer oder Geburtstagsgeschenk. Und auch kann die Fähigkeit des Kindes zu überleben mit Kindern wandern und Camping-Kit zu entwickeln. Eine Überraschung für deinen Liebling
That Pedal Show is dedicated to anyone and everyone with an interest in great guitar sounds. Our main focus is effects pedals, but that also means a lot of talk about amps, guitars and everything else
Ben & Jerry’s launches the Cowmobile, a modified mobile home used to distribute free scoops in a unique, cross-country “marketing drive.” On the return trip, the Cowmobile burns to the ground outside of Cleveland, Ohio (no one was hurt). Ben said it looked “like the world’s largest Baked Alaska.”
Hatte der von meiner Frau (C20NE) auch vor kurzem, wir haben dann Hosenrohr und Krümmer demontiert, dabei sind zwei Schrauben vom Hosenrohr im Krümmer abgerissen, die wollten sich selbst mit dem dicksten Edelstahlbohrer nicht ausbohren lassen. Das ganze hat der Martin Connolly dann perfekt geschweisst und sieht nun besser aus als neu und ist auch wieder absoult dicht.
Motorcycle trailers are lightweight, easy to tow and are equipped with an easy access loading ramp. Each motorcycle trailer also comes with a built-in chock to help stabilize the front wheel and heavy-duty tie-down rings for securing even the heaviest motorcycles. Whether you’re towing your bike two blocks over or to and from a rally. U-Haul has the right equipment to get your motorcycle there safely.
Bernanke has been subjected to criticism concerning the late-2000s financial crisis. According to The New York Times, Bernanke “has been attacked for failing to foresee the financial crisis, for bailing out Wall Street, and, most recently, for injecting an additional $600 billion into the banking system to give the slow recovery a boost.”[49]
In unserer Beziehung mit dem Vater im Himmel hat dieses EGO-ICH keinen Platz. Es geht jedoch nicht darum, unser EGO vollkommen zu eliminieren, sondern zurück in die Obhut von unserem Vater im Himmel zu geben, damit mit seiner Hilfe das EGO wieder zum ICH wird.
Mình chưa mua phụ kiện nhưng có dùng đồ bên Your Secret, chị bạn cùng phòng mình mới hay mua phụ kiện, mình ưng đồ của shop lắm ♥ Nhìn đẹp mà có nhiều đồ lạ, đồ ngủ rất sexy nên mình rất thicshhhhh hihi
By the late 1950s, the consent decree of 1948 forcing film studios to divest themselves of theater chains[11] and the competitive pressure of television had caused significant financial distress at MGM.[12] In a gamble to save the studio, and inspired by the success of Paramount Pictures’ 1956 Biblical epic The Ten Commandments,[12] studio head Joseph Vogel announced in 1957 that MGM would again move forward on remake of Ben-Hur.[13] Filming started in May 1958 and wrapped in January 1959, and post-production took six months.[14] Although the budget for Ben-Hur was initially $7 million,[15] it was reported to be $10 million by February 1958,[16] reaching $15.175 million by the time shooting began—making it the costliest film ever produced up to that time.[17] When adjusted for inflation, the budget of Ben Hur was approximately $127 million in constant dollars.[18]
Für eine einfache Armbanduhr, um die Gewalt des Rückstoßes von den Soldaten Lee Enfield und M1 Gewehre zu ertragen und die Explosionseffekte der explodierenden Munition sowie der allgemeine Missbrauch, den es erhalten hätte, war ein Tribut an die vielen Kriegshersteller, deren Aufgabe es war, zu liefern Solch eine haltbare Uhr
ITN’s News at Ten opening sequence formerly featured an image of the tower with the sound of Big Ben’s chimes punctuating the announcement of the news headlines of the day.[69] The Big Ben chimes (known within ITN as “The Bongs”) continue to be used during the headlines and all ITV News bulletins use a graphic based on the Westminster clock dial. Big Ben can also be heard striking the hour before some news bulletins on BBC Radio 4 (6 p.m. and midnight, plus 10 p.m. on Sundays) and the BBC World Service, a practice that began on 31 December 1923. The sound of the chimes is sent live from a microphone permanently installed in the tower and connected by line to Broadcasting House.[70]
5 String Perlen und verknoten die Fäden hinter sie, bis die Fußfessel ist lang genug, um den Knöchel bequem umschließen und beendete das Armband mit einem Knoten. Lassen Sie 2 Zoll freier Schnur auf der anderen Seite des Knotens und Clip das überschüssige Zeichenfolge mit der Schere.
Um den auszubohren hätte es aber sehr langer Zeit bedarft und so haben wir alles wieder montiert, hat perfekt 2 Wochen gehalten, dann ist der Vorschalldämpfer am Übergang zum ESD abgerostet. Jetzt schaue ich mal, entweder Bastuck komplett oder Original, je nachdem, wobei meine Frau Bastuck favorisiert. Habe das ganze momentan notdürftig mit einer dicken LKW-Schelle wieder zusammengeschraubt
Westergren’s original normal values (men 3 mm/h and women 7 mm/h)[4] made no allowance for a person’s age. Later studies from 1967 confirmed that ESR values tend to rise with age and to be generally higher in women.[5] Values of the ESR also appear to be slightly higher in normal populations of African-Americans than Caucasians of both genders.[6] Values also appear to be higher in anemic individuals than non-anemic individuals. [7]

“hondenoverlevingsuitrusting overlevingsuitrusting voor het leven”

Het marginale dassenkind aan de balie wist niet waar ze het over had. Ze zou hier eens moeten zitten, op mijn plek, net niet gecastreerd en met een notenpuree -speciejaal menuu voor de eek-oorn, meneer- vermengd met niet genetisch gemanipuleerde stieren­kloten op je bord. Je zou van minder tegenzin krijgen in deliciejeuze-dienééé-meneer. Hoe fraai haar snoetje ook was. Maar goed.
We zien dus hoe in de sociale differentiatie de gemeenschap langzaam maar zeker omgevormd wordt tot een Maatschappij, een Staat die op de duur haar onderdanen kan dwingen bepaalde leefregels in acht te nemen. De anderen worden de Grote Ander die boven de individuen staat en stilaan een echte hiërarchie impliceert waarbij de ouderen met hun ervaring en wijsheid jongeren de Wet kunnen dicteren. De Staat wordt een totaliteit, een oneindige volheid die het lege Subject met zin vervult. Zoals Frederic Jameson stelt is die totaliteit de ‘limiet van het denken’. Immers, het Subject kan zichzelf en ook zijn persoonlijke god slechts invullen en realiseren in de Taal die hem maatschappelijk wordt aangereikt. Arthur Rimbauds zinsnede JE est un autre! blijft dus onverkort van kracht. Er ontstaat weliswaar een zekere scheiding tussen het private en het publieke (het Latijnse ‘privus’ betekent zowel ‘beroofd van’ als ‘afzonderlijk’ en zou verwant zijn met het Nederlands ‘vrij’), maar het private is slechts uitspreekbaar in de Taal van de Ander. Men kon zekere dingen geheim houden (‘in huis – ‘heem’ – houden’), maar men kon deze dingen slechts denken in een maatschappelijke taal, waardoor het Subject in wezen een sociaal product blijft. Elke poging aan het maatschappelijke te ontsnappen is tot mislukken gedoemd en eindigt in een onvervalste psychose. De ordelijkheid van de maatschappij, de Orde tout court, werd dan gelegitimeerd door mythes over de oorsprong en de toekomst van de stam, mythes die in wezen historisch gegrond waren en dus niet zo maar toevallige fictie waren. De Orde had dus nog een duidelijk doel: het bewaren van de leefbaarheid en het evenwicht van de stam. En de rituelen beoogden de gunst van de goden af te dwingen. De fascinatie met de Orde, het genot in de pure niet gemotiveerde onderwerping aan ceremoniën en rituelen, zal wanneer de moderniteit de mythes doorprikt, evenwel leiden tot een formalistische verheerlijking en theatralisering van de Orde op zich, van de Orde als leegte, als lege vorm, zoals we dit hebben gezien in de moderne kunst maar vooral in het fascisme. Het onderwerpen van anderen aan die Orde staat dan gelijk met sadisme. De moderniteit is dus meer dan het afwerpen van de goddelijke Orde, het is vooral een poging de daardoor ontstane leegte in te vullen, de onmogelijkheid de leegte als gegeven te aanvaarden.
Natuurlijk is afhankelijkheid een ruim begrip als het aankomt op voedsel. Men kan voor de voeding afhankelijk zijn van andere mensen, dieren of zelfs plantaardig leven. De kinderen zullen er geen bezwaar tegen hebben van mensen afhankelijk te zijn, de volwassenen zullen het niet bezwaarlijk vinden afhankelijk te zijn van dieren terwijl de zelfgerealiseerden er geen bezwaar tegen zullen hebben van planten afhankelijk te zijn. Net zoals een kind moet rijpen om niet afhankelijk te zijn van mensen, moeten volwassenen leren zich niet afhankelijk van het dierlijke op te stellen. In feite handelt het overgrote deel van de religie over de afhankelijkheid van dieren: het is een voortdurende prediking terwille van de menselijke waarden die vergeten worden voor het dierlijke gaand. De zuivere vegetariër mag dan gerijpt zijn en niet besmet zijn met dierlijke motieven, maar moet nog steeds oefenen om van zijn plaats te komen en niet gehecht te raken aan de vrede en inertie van de plantaardige natuur. Het kan een mystiek zijn je spiritueel te verenigen met het bewustzijn van planten. Het is zeker een vorm van spirituele therapie voor rusteloos jagende en verzamelende vleeseters. Maar eenmaal dat groene anker gevonden hebbend moet het aktief worden herinnerd dat men de verleiding van de inertie moet weerstaan. Naar behoren volwaardig gevoed is de vegetariër niet zwakker dan de vleeseter en zal mogelijk zelfs langer leven zijn energie niet verspillend aan niet-noodzakelijke destructieve levensgewoonten. Daar afhankelijk zijn van het kunstmatige en chemische het menselijk wezen te snel kan maken, niet geïntegreerd met de grotere natuur, kan de afhankelijkheid van planten te langzaam maken overmatig geïntegreerd met het plantaardige motief. Men is wat men eet, zegt men. Noch kunstmatig, noch inert zijn behoort tot de definitie van een evenwichtige geestelijk en lichamelijk gezonde persoon. Met het definiëren van het ongeluk en zijn schaduw van ziekte in de kunstmatige, dierlijke en passieve modus, bestaat het geheim van naar behoren eten eruit je te heugen dat geluk betekent dat je echt, menselijk en aktief bent. 
Plas en poep Het is mischien niet zo’n fris karwijtje, maar… bekijk regelmatig de plas en poep van je hond. Controleer op bloed in de urine, neemt de frequentie van plassen ineens toe of juist drastisch af? Dan is er iets aan de hand (bv blaasontsteking). De poep van een hond moet worm-vrij zijn. contoleer of er geen bloed in zit en of de hond niet aan de diaree is.
Wat betreft de werkelijkheid van de tijd heeft de mensheid hetzelfde probleem. Verliefd geraakt op het moderne kwamen we terecht in gehechtheid aan tijdzones die niet echt nodig zijn en een kalender die stamt uit een tijd voor het jaar nul die niets dan een verwarring is van verschillende tijdindelingen en politieke strategieën. Het mijn en dijn van elkaar scheidend zouden diegenen die gehecht zijn aan het verleden in staat moeten zijn door te gaan, terwijl mensen die het eenvoudiger schema van ware wereld tijd (GMT gecorrigeerd voor de tijd -vereffening eventueel aangepast aan de plaats waar men zich bevindt) en een 24-verdeling van de kalender (zie tabellen) volgen, gelukkig zouden moeten zijn met hun alternatief en ideaal van harmoniëren met de natuur en de rede. Om het geheel van de complexiteit van de vreedzame coëxistentie in acht te nemen kan zoals voorheen gezegd het ontwerp voor een nieuw type klok worden gerespekteerd. 
Analyse van het sociaal gedrag van primaten geeft aan dat matrilokaliteit (dus de meisjes blijven in de moedergemeenschap) de agressie van mannetjes tegen vrouwtjes (seksuele dwang en verkrachting, woedeaanvallen, ja zelfs doden van het kind van het vrouwtje) meer dan terugdringt. Eén van de effectiefste methodes om deze agressie te kortwieken en agressieve mannetjes te verjagen is het vormen van coalities van vrouwelijke verwanten, zoals dus blijkbaar bij de bonobo’s gebeurt. Een andere manier om mannelijke agressie in te dijken is het aangaan van een relatie met één of meer mannetjes die het vrouwtje tegen de agressieaanvallen van andere mannetjes beschermt of beschermen, doorgaans in ruil voor instemming met de paringswil van de ‘vriend’ of ‘vriendjes’.
Schizoîdie (gespletenheid): De mentale staat van de innerlijke verdeeldheid. Het wordt beschouwd als de staat die voorafgaat aan de psychotische ontsporing waarin het individu uitloopt op een chaos van zelfreflectie. Eveneens gebruikt voor de moderne samenleving in oppositie tegen de natuur en zichzelf bij tijden belandend in de chaos van oorlogvoering.
Racisme is het exceptionalistische idee dat rassen gerangschikt kunnen worden als superieur en inferieur ten opzichte van elkaar. Daaruit voortvloeiend kunnen voor het ene ras andere maatstaven worden aangelegd dan voor het andere
Hij laat een lach horen die alleen zijn mond vervormt. In gedachten vloek ik terwijl ik mijn opties verken. Die zijn zorgwekkend dun gezaaid. Alles wat ik kan, alles wat ik ben, is nanotech. Ik heb niet eens een wapen bij me op macroschaal. Ik zou hoogstens mijn kleding naar hem kunnen werpen, als ik tenminste genoeg kon bewegen om me ervan te ontdoen. Ik zit vast. Ik zit vast, en ben overgeleverd aan de genade van een gangsterbaas die me al jaren haat.
Gezond verstand in combinatie met een goed stel functionerende hersenen is een van de belangrijkste zaken dat iemand nodig heeft in een nood situatie. Vele die zich in noodsituaties bevinden en niet de wil hebben om te overleven zullen onvermijdelijk vroeg of laat aan hun einde komen. Het mentale aspect van een overlevingssituatie kan men onderverdelen in twee simpele delen:
‘Ik ook,’ mompelde ik. Het idee dat zo-even bij me was opgekomen, was met het uitvallen van de machine verdwenen als een schichtige ree. Ik kon alleen maar hopen dat het uit zichzelf weer uit het kreupelhout van mijn onderbewuste tevoorschijn zou komen.
‘Gegroet, Agent-Voyeur bela nola 716,’ sprak de neutrale Kiteh, zeh perfecte gezicht uitgesneden in prachtige vlakken licht en schaduw. Generaties van selectieve paring in elitekringen, drie stippen op zeh voorhoofd een markering van zeh status. ‘Rappor­tages, graag.’
Samuel negeerde de rillingen die over zijn rug liepen steeds wanneer de vrouw sprak. De schrille stem deed hem aan iemand denken die hij in zijn vorig leven gekend had, maar een gezicht kon hij op die herinnering niet plakken. Misschien had hij les aan haar gegeven? Haar leeftijd leek wel te kloppen. Hij haalde het beeldje uit de tas die hij naast zich had neergezet en zette het op tafel. De reactie van Erwin verbaasde hem. De jongen werd rood en schuifelde op zijn stoel, alsof hij overwoog om vlug weg te lopen.
Doordat fabrieken in Frankrijk en Tsjechoslowakije op last van de bezetter tijdens de oorlog de Fi 156 hadden moeten bouwen waren de bouwtekeningen na de bevrijding nog steeds aanwezig en hebben beide landen de toestellen nog in groten getale gebouwd.
Onze persoonlijkheid reageert nog vaak vanuit angst om………. Vul maar in: angst om te verliezen, angst om niet te voldoen aan, angst om, etc. Door dit van onszelf te zien, en hier liefdevol mee om te gaan, groeien wij.
Alle intellectuele (“waar” vs. “vals”), morele (“goed” vs. “kwaad”) en esthetische (“schoon” vs. “lelijk”) oordelen zijn in hun geldigheid relatief en aan voortdurende veranderingen onderhevig. Wat vandaag waar, goed of schoon is, kan morgen vals, kwaad of lelijk zijn. De veranderingen in deze oordelen, of beter gezegd in de dominantie en hegemonie van zekere oordelen, berust op wijzigingen in de machtsverhoudingen tussen de verschillende “kampen” die zich tot een bijzonder en specifiek oordeel bekennen. Machtsverhoudingen die hun grond kunnen vinden in beleefde sympathie, aangevoeld charisma, aanvaard gezag of ondergane dwang. Wie de morele macht heeft om te verklaren en af te kondigen wat waar, goed en schoon is, wie deze oordelen bij anderen met geweld kan afdwingen, bepaalt de impact en het effect van deze oordelen, wat mensen er in hun dialoog met zichzelf ook mogen over denken. Mensen handelen niet op basis van hun “geweten”, maar op basis van een inschatting van de toereikendheid van de middelen waarover ze beschikken om volgens hun geweten te handelen. En oordelen die zich niet uiten in het handelen van mensen, zijn irrelevant en loos. Het maakt niet uit of ze deze oordelen al dan niet koesteren. Gewetensnood is, of we het willen toegeven of niet, een relatief uitzonderlijk verschijnsel en misschien komt het als thema daarom zo frequent voor in oeverloze ethische discussies en in het genre van de minder kwaliteitsvolle (maar bijzonder uitgebreide) romanliteratuur.
Mijn bodem onder mijn bestaan valt aardig veel weg de laatste tijd, en ik moet zeggen, dat mijn vrienden, man, en werk met de hondjes me er keer op keer weer door heen slepen. Dat is mijn overlevings plan.
Hallo uitvinders, dit is mijn eerste instructable. Hoop dat dit bewijst nuttig zijn voor sommige mensen zoals ik, die de deur van hun hp printer scharnier brak en maakte het stukje plastic van geen enkel nut. Deze u hoe u een kapotte deur p
Signalen: Probeer op zoveel mogelijk manieren de aandacht te trekken van reddingswerkers. Drie bundels takken klaar zetten in een driehoek, klaar om in brand te steken is een van de beste manieren om aandacht te trekken. Het vuur zal ’s nachts van heel ver zichtbaar zijn en overdag kan je er groene bladeren en takken op gooien om rookontwikkeling te verkrijgen. Takken of stenen gebruiken om een boodschap te maken op de grond is ook een mogelijkheid. Hou er rekening mee dat je bij deze manier van signalisatie de boodschap groot genoeg maakt (minimum 10 meter). Probeer stenen te gebruiken die een lichte kleur hebben, zodat ze in contrast zijn met de ondergrond van het bos. Wanneer je een boodschap op de grond tekent of legt moet je ervoor zorgen dat je de boodschap zo eenvoudig mogelijk houd.(SOS)
Zuid-Koreaanse toestanden (in het bijzonder in de hoofdstad Seoel), waarbij iedereen omzeggens de ganse dag aan zijn/haar smartphone of tablet zou hangen, zijn vooralsnog niet universeel, maar mogelijk komt het ooit nog zo ver. In hoeverre dat allemaal goed is voor de (geestelijke) gezondheid is een kwestie van definities (wat is geestelijke gezondheid?). We zien wel hier en daar tendensen opduiken om emotionele reacties als “psychische stoornissen” (geestesziekten dus) te gaan behandelen. Zo bijvoorbeeld verlegenheid (“shyness”), maar ook langdurige rouw bij het verlies van een geliefde werd recent opgenomen in de laatste versie van de internationaal alom gebruikte Diagnostic & Statistical Manual of Mental Disorders, de DSM-V. En verliefdheid wordt steeds vaker door een bepaald soort psychiaters beschouwd als een “randpsychose” (4). Het woord “disorder” ofte “stoornis” (dat ongeveer 25 jaar geleden ook bei uns “ziekte” of “aandoening” is gaan vervangen) komt overigens uit de wereld van de ingenieurs, van machinetechnologie dus. Hoe dan ook zal een eventuele transformatie tot een post-humaan wezen dat in zijn gedragingen en handelwijzen mogelijk nauwelijks van een robot zal te onderscheiden zijn, in de transitiefase een gans gamma aan psychologische problemen genereren – en vermoedelijk ook psychiatrische en zelfs neurologische (5).
Hier in Bawku, in Ghana, gaat alles zo zijn gangetje. Ik heb vandaag gewoon rondjes gelopen langs alle kinderen op de kinderafdeling en op de OPD (de poli) heb ik ongeveer 20 kinderen gezien. Het was er erg rustig vandaag. Meestal komen er wel 30-45 kinderen op het spreekuur. Zoals iedere dag heeft 3/4 van alle kinderen die hier komen last van een sort virusinfectie met wat lichte koorts, wat hoesten, overgeven en diarree. Het gaat vanzelf over na een paar dagen. Bij iedereen met koorts moet malaria worden uitgesloten en bij iedereen moet je proberen een longontsteking, een hersenvliesontsteking of uitdrogingsverschijnselen op tijd op het spoor te komen.
de cursus is bedoeld namelijk om mensen die echt met eerlijke argumenten in Nederland willen wonen en niet vanwege het rijke leefklimaat, en is niet bedoeld om mensen tegen te houden zoals nu vaak gebeurt. Vraag me zelfs af of Mevr Verdonk geweten heeft dat je daardoor ook mensen buiten de deur houdt die wel degelijke oprechte argumenten hebben om in Nederland te willen wonen. Maar niet van jullie portemonnee, dan van de mijne uiteraard, vraag is of jullie het dan nog een porbleem zouden vinden.
20. 18 De uitwerking van het tweedimensionale classificatiesysteem van autonomie en verbondenheid is verder uitgewerkt in de scriptie van Bijzet (2004) en heb ik in figuur 4 samengevat. Figuur 4: classificatiesysteem van autonomie en verbondenheid. Het belangrijkste wat uit deze diagram naar voren komt is dat kinderen die uit verwaarloosde gezinnen komen, zich weinig autonoom (-Z) en weinig verbonden (-A) voelen. Zij hebben vaak de boodschap meege- kregen dat zij het niet waard zijn om tijd in te steken, en dat ze zelf moeten zorgen voor de bevrediging van hun eigen behoeften: ze krij- gen een laag zelfbeeld. Hierdoor leren kinderen af om afhankelijk te zijn van anderen, maar leren ze ook niet zichzelf lief te hebben en te waarderen. Als kinderen niet langer behoeftevervulling van een ander verwachten, stoppen ze met het zoeken van verbondenheid en gaan ze zelf zorgen voor hun eigen behoeftebevrediging. Deze kinderen
Organiseren en bandjes opzetten is een bedrijfje opzetten, je moet een product leveren, en je moet alert blijven, niet op oude vergane roem teren, want vergane roem is dodelijk voor jouw muzikale kwaliteiten.
De nieuwe religiositeit nam in eerste instantie nog de vorm aan van een pseudowetenschappelijke poging om terug te vallen op ersatz-biologie en -genetica (die al bij aanvang haaks stonden op de heersende inzichten in de “echte” biologische wetenschappen). Ons levenslot was onherroepelijk en onomkeerbaar bepaald door onze “genen” en door ons “DNA”, zo werd ons aangepraat. Zo heeft men in zogenaamd “baanbrekende” studies rasechte fundamentalisten en islamradicalen kunnen detecteren via hersenscans: fundamentalisme en radicalisering zouden we nu kunnen voorspellen en voorkomen door tijdig mensen hun hersens te screenen en te scannen. Je moet het als wetenschapper maar durven om ons op deze manier in het ootje te nemen. Want fundamentalisten via hersenscans detecteren is uiteraard nep, vermits men blijkbaar reeds vooraf over een criterium beschikte om mensen op te delen in een groep fundamentalisten met terrorismepotentieel en een controlegroep “ongevaarlijke normalen”. Wat kunnen die hersenscans ons dan nog leren? Zo ook heeft men bij zogenaamde Lone Wolf terroristen een specifieke aangeboren constitutie menen te mogen vaststellen, alsof Lone Wolf terroristen omdat ze geen lid zijn van een (gekende) terroristische cel of groepering, dus asociale eenzaten zouden zijn die geen familieleden, vrienden en kennissen hebben.
Geen kopie wil ik zijn, want ik ben mijzelf en wil mijzelf ook presenteren op de bühne, ik wil dat men mij herkend en niet pietje of klaasje die toevallig beroemd is geworden. Ik wil geen kloon zijn uit respect voor de muziek en mijzelf.

“survival bug out uitrusting winter survival uitrusting lijst”

Het idee van de oorspronkelijke aard als de essentie van het gelijkrichten met God moet de mens wakker houden. Het betekent dat er geen recept zal volstaan behalve de leerstelling van de aanpassing aan tijd en omstandigheden. Iedere orde van konditionering aan de tijd zal worden doorbroken. Tijd is de Meester, de ziel moet volgen. De tijd is gedefiniëerd als verandering, dus zal geen fixatie stand houden, noch zal enig fysiek lichaam het eeuwige leven hebben. De pijn van de evolutie is groter naar gelang je meer ontkent. Dit is waar het eerlijkheidshalve om gaat: God kan mij zijn, maar ik kan God niet zijn. De religie van de onafhankelijkheid is de wetenschap van de zelfverantwoordelijkheid. Niemand kan worden beschuldigd vanwege de pijn van de verandering: de evolutie maakt meer complexiteit en we moeten de tijd volgen. Dit onthouden is wat met waarheidlievendheid wordt bedoeld. 
In de zakenwereld geld de stelregel dat de zaken voor het meisje gaan. Maar het genot van werken is hier niet echt mee begrepen. Dus, heeft verleiding meer betrekking op het verschil in de houding wat betreft het lustprincipe in het algemeen. Lust en liefde kunnen worden onderscheiden naar hun regelingen. Lust is primair en verdraagt nauwelijks of geen uitstel en kontrole. Liefde is trouw aan het secundaire en bereid zich in goedheid te onderwerpen aan schema en kondities. Hieruit volgt dat de onvermijdelijke konklusie moet zijn dat alle verlangen reguleren in goedheid de oplossing is voor het probleem van het plezier dat de zaken bederft. Niet alleen het lustprincipe loopt het gevaar van het irreguliere, ook het werkelijkheids-principe voor het zakelijk bestuur staat bloot aan de dreiging der verleiding. Voor een vooruitstrevende onderneming is het moeilijk al te strikt te zijn in haar schema: men moet dynamisch zijn ten einde zich snel te kunnen aanpassen. De dingen kunnen niet altijd middels het uurwerk worden geregeld e.d. Hier is de regel van de samenwerking geldig. De verleiding van het werkelijkheids-principe is verloren te gaan in een machts-trip van het eigen ego. Het geweten en de moed hebben twijfels en vreugde te delen met medewerkers zal de zaak terug brengen tot het nivo van werkelijkheid dat nodig is om in zaken te kunnen overleven (afb.). 
Dit zal gedurende deze tijd diepgaander worden.  Het kan zijn dat je meer “rollen” vindt die je gespeeld hebt, in plaats van op je individualiteit te vertrouwen.  Dit was een manier om in het kuddebewustzijn te passen, om aanvaarding te vinden van iets dat buiten jezelf ligt.
Cullmann Panama Vario 200. Type etui: Compacte behuizing, Merkcompatibiliteit: Universeel, Waterdicht, Kleur van het product: Zwart- Robust strong padding provides optimal safety for the equipment;- Flexibly adjustable interior arrangement;- Stable, length-adjustable shoulder strap with shoulder padding;- Extremely durable, water-rep
Berend stak de straat over en stak de sleutel in het slot, maar hij duwde de deur niet open. Hij twijfelde. Om de slagerij maandag weer open te hebben, moest hij vandaag de boel opruimen, schoonmaken en in orde krijgen. Maar dan? Voorlopig zou Willem niet aan het werk kunnen. De verpleegster die elke dag het verband verschoonde sprak steeds van ‘als’, maar Berend zag aan zijn broer dat Willem niet geloofde in ‘wanneer’. Wat nou, als ze de slagerij niet meer open zouden doen? Wat nou, als ze de slagerij zouden verkopen? Op het moment dat hij het dacht, voelde Berend zich lichter worden. Hij draaide de deur weer op slot en zette koers naar huis. Heel voorzichtig klampte hij zich vast aan het idee, dat langzaam meer vorm kreeg.
De vrijwel unanieme conclusie van de intellectuele oefening van deskundige sociologen, journalisten en politici luidde: ‘Elke gemeenschap heeft zijn rotte appels!’. Doorheen de hele affaire rond de mp3-roofmoord en zeker erna, toen bleek dat de daders Polen waren en geen kutmarokkaantjes, klonk deze stelling kritiekloos in de hele mediawereld: van het zich als progressief aandienende maar eigenlijk ‘onafhankelijke’ De Morgen tot De Standaard en de meer populistische Het Laatste Nieuws tot op radio en tv. De commentaren getuigen niet alleen van een criminalisering van de leefcultuur van de ‘rotte appels’, maar ook van een psychologisering en een psychiatrisering van de ‘harde kern’ van boefjes en kruimeldieven. De ‘rotte appels’ of de leden van de ‘harde kern’ zouden zich kenmerken door een specifieke psychopathologische antisociale persoonlijkheidsstructuur waardoor ze binnen hun bredere gemeenschap moeten kunnen geïsoleerd worden. ‘Harde kern’ is echter een term die te pas en te onpas wordt gebruikt zonder dat er overeenstemming is over wat daar eigenlijk precies mee wordt bedoeld of over waar de ‘kern’ eindigt en de ‘periferie’ begint. Je hebt een harde kern (rotte appels dus) bij de werklozen, maar ook bij voetbalhooligans en bij allochtone herrieschoppers wanneer b.v. een ‘rasgenoot’ op een verdachte manier of duidelijk als gevolg van een racistische daad is overleden (b.v. bij de rellen en brandstichtingen tijdens de revolte in de Parijse banlieue eind oktober, begin november 2005). De term ‘harde kern’ wordt internationaal gebruikt (‘hard core’, ‘noyau dur’ of ‘noeud dur’, ‘harte Kern’). Is deze psychologisering en psychiatrisering verantwoord of is het niet meer dan een nieuwe theoretische en praktische verschuiving van het probleem?
Nu pas merkte Samuel hoe donker het hier binnen was, hoe muf de lucht rook. Het was hier ook veel te koud naar zijn zin, al was het middag en scheen de zon fel. Hij legde de doos weer onder de tafel en liep naar zijn huis. De rest van de dag bleef hij weg uit de tuin, al waren de krullen van de doos altijd in zijn gedachten. Het was een zon, dat wist hij. Hij kon zich alleen maar niet herinneren hoe hij dat wist. En dat stoorde hem.
‘Mijn vader is dijkgraaf,’ begon de jongen. ‘Een van de negen. Dijk Europa is zestig meter hoog, met diamanten stootplaten en een kern van geschuimd titanium maar een vloedgolf… Nu, die komen verdraaid hard aan. Mijn vader heeft twintig duizend cyber­spinnen onder zich die elk gat meteen dicht­weven en meer drones dan er zeemeeuwen boven de visafslag vliegen. Mijn moeder, ze is een Telefunken von Eind­hoven. Oude elektronica adel. En jouw ouders?’
Die zweverige liedjes ken ik wel: het gewone geluk is oppervlakkig of ‘schijn’, want het is van korte duur en het echte, esoterische geluk is een permanente staat van zijn. Verlichte mensen zouden dit zogezegd bereikt hebben. Dat zijn echter allemaal manieren om een heel eenvoudig gegeven een misplaatst vleugje van mysterie en aanbidding te geven. Zo’n absolute staat bestaat uiteraard niet, want ik ben van mening dat we de ogen niet mogen sluiten voor de realiteit: als we A bereikt hebben dan zijn we even voldaan tot de drang om B te bereiken zich laat gelden enz… Deze kennis zou ons moeten behoeden voor het naïeve idee dat geluk neerkomt op het bereiken van één welbepaald doel in de toekomst, een idee dat enkel op desillusies kan uitmonden. Dat wil helemaal niet zeggen dat we zo geen doelen mogen stellen, neen, we moeten ze gewoon zien voor wat ze zijn.
En dat was ook zo. De gigant begon te brokkelen; beeldfragmenten maakten zich van hem los, kletter­den op elkaar en buitelden naar de grond. Zwijgend zakte de gestalte door een been, viel om en was een paar tellen later verworden tot een slordige hoop puin, wachtend op de steenkloppers.
Van 1) tot 4) neemt de gradatie van ‘heropvoedbaarheid’ toe: de kans dus dat van de misdadiger een niet-misdadiger kan worden gemaakt. Bij positie 3) en 4) heeft ofwel het individu ofwel de ‘maatschappij’ als een reeks ervaringen die een individu meemaakt of ondergaat, vat op de maakbaarheid van mens en samenleving. Het ‘humanistische’ individu kan zichzelf in handen nemen, het ‘marxistische’ individu kan in een maatschappelijke situatie worden geplaatst waar misdaad geen zinvol perspectief is en het criminele motief wegvalt (in het algemeen: door het sleutelen aan sociale ongelijkheden en wantoestanden). Opgemerkt moet worden dat in het ‘marxistisch’ standpunt de persoon en zijn lijfelijkheid deel uitmaken van de krachten die vorm geven aan de persoonlijkheid, maar het probleem blijft dat vooraleer maatschappelijke veranderingen en hervormingen effect sorteren, er op korte termijn ‘iets’ moet gebeuren met de probleemgevallen die de veiligheid en de integriteit van anderen bedreigen. Bij het ‘psychoanalytische’ individu ligt de basisstructuur van de persoonlijkheid bij tieners al vast: de ontwikkelingsgeschiedenis van het kind resulteerde reeds in een basismoulure, een neurotische, psychotische of perverte basisstructuur van in het leven staan en omgaan met anderen. Die basisstructuur kan nog nauwelijks bijgestuurd worden, maar een verschuiving van positie op de zogenaamd ‘aktual-psychopathologische’ as blijft mogelijk: van acting-out naar symbolisatie (b.v. in het spreken in de psychoanalytische kuur) en/of sublimatie. Die verschuiving kan ook gerealiseerd worden via politieke of maatschappelijke actie, m.a.w. door politieke maatregelen die de levenskwaliteit van de jeugddelinquent en van de jongeren (en meer in het algemeen de mensen) die in gelijkaardige sociaal-economische condities leven, gevoelig verbeteren. Het ‘neurobiopsychologische’ individu is het minst soepel: in de mate dat zijn genoom zijn fenotype (en dus zijn gedrag) determineert, is hij als dusdanig amper beïnvloedbaar door sociale en pedagogische maatregelen. Bij het ‘neurobiopsychologische’ individu is er in wezen een strikte theoretische scheiding tussen genetische bepaaldheid en omgevingsinvloeden, hoezeer men ook de mond vol heeft over interactie tussen beide.
Meteorieten (stukken steen uit de ruimte) die onze aarde teisterden, zorgden wel voor het eerste leven op aarde. Zij waren verantwoordelijk voor het smelten van ijs op aarde. Zo konden er zeeën ontstaan. Dankzij hen waren ook de grote temperatuurschommelingen op aarde verdreven.
De eerste vier maanden werden voorbereid door de 5de chakra die zich de laatste vier maanden van 2010 naar de onderste chakra’s bewoog.  Ze heeft het manifestatiepotentieel in de vorm verhoogd.  De onderste drie chakra’s zijn de chakra’s van manifestatie.  De ziel wordt nu voorbereid op de eerste stadia van manifestatie…
Enkele tientallen meters verderop, aan boord van de Baal, zwermen de vismensen uit over het dek om naar de brand te kijken. Om aan het gewemel op het dek te ontvluchten is Tobias in het want geklauterd. Hij wordt heen en weer geschud door de wind en heeft geen droge draad meer aan zijn lijf, maar toch kan hij zijn ogen niet van het spektakel afhouden.
Om te verwijzen naar die vormloosheid en naar de geheimzinnige, onkenbare en onherkenbare kracht die ergens in haar moet schuilen, hanteren mensen diverse woorden en namen. Die zijn gemakkelijk inwisselbaar en we gebruiken ze soms nogal lukraak dooreen. Zelfs in de kringen van de Oude Grieken circuleerden reeds meerdere aanduidingen en omschrijvingen. Doorgaans gaan onze gedachten dan naar de Griekse mythologie, die ons vertelt over de metamorfose van de “chaos” tot een “kosmos”, een soort goddelijk/menselijke operatie gerealiseerd door een of de demiurg (de “werker voor het volk”; dèmos=volk + ergon=werk) op een vormloze “chaos”. “Chaos” staat in onze woordenboeken doorgaans omschreven in termen als de “ongevormde massa vóór de schepping van de wereld”. Maar etymologisch staat het Oudgriekse woord khaos voor zoiets als een “gapende leegte”, een “kloof of afgrond die als een leegte wijd open gaapt”. Het heeft een indogermaanse (“Proto-Indo-Europese”, luidt het tegenwoordig) taalwortel die ook teruggevonden kan worden in de synonieme Griekse werkwoorden khainein en khaskein, met als betekenis: “de mond wijd openen, gapen of geeuwen”. De chaos is m.a.w. een gat, een “zwart gat” als het ware. En die chaos werd door de demiurg omgevormd tot een “kosmos”, een “versierde chaos”. De demiurg heeft de wereld sier en tier bezorgd, hij heeft haar getooid, opgetuigd en opgesmukt. De demiurg heeft het ongeordende en het vormloze een gelaat gegeven – “sier” betekent etymologisch ”(vriendelijk) gelaat” en onze term “cosmetica” is een neologisme dat rechtstreeks van het Griekse “kosmos” is afgeleid. Het Griekse “chaos” valt samen met ons Nederlands ietwat ongebruikelijk woord “baaierd” (warboel, wanorde), dat in een paar historische Bijbelvertalingen werd aangewend als vertaling van het Hebreeuwse woord “tohu”, de lege, braakliggende of woeste aarde vóór de Schepping, zoals dat in Genesis maar ook elders in de Bijbel voorkomt. Sommige Oudgriekse filosofen hanteren ook graag het begrip “apeiron”, dit is het Onbepaalde, het Oneindige of het Onbegrensde. Het woord betekent eigenlijk “dat wat niet omsloten of begrensd is en daardoor dus eindeloos is”, met dezelfde wortel als het woord “peirar”, dat staat voor een touw of een strik waarmee iets omsloten en begrensd wordt. Mogelijk hadden deze filosofen zoiets als een oorspronkelijk uitgestrekt, open, onbewerkt en onbewoond landschap voor ogen dat met behulp van hulpmiddelen als touwen en palen werd opgedeeld in aparte percelen, kavels of erven die ter verbouwing aan afzonderlijke huishoudens van de stam werden toegewezen, nadat die stam van een nomadisch op een meer sedentair, “(pre-)stedelijk” bestaan was overgestapt.
Na eindeloos gelopen te hebben naderden ze een klein perron. Sterre zag een meisje van een jaar of twaalf op de verhoging naast het spoor staan. Haar paarden­staart zat verwaaid in een felroze strik. Haar grijzige jurk was besmeurd met neonrode vlekken. Ze staarde voor zich uit.
Dingen moeten in orde worden gebracht, men moet samenwerken. Hierom wordt men geconfronteerd met de deskundigheid van anderen. Niet begrijpend het waarom en hoe van ieders positie en plicht, volgen moeilijkheden. Bij gevolg raken veel mensen teleurgesteld en vervreemd. Zonder instemming en overeenstemming ondernemen mensen ongekwalificeerde actie en vermindert de algemene levenskwaliteit in een meer en meer chaotische samenleving. In deze situatie ontwikkelen mensen uit frustratie weerzin tegen autoriteit, in het bijzonder tussen generaties, en begint autocratische macht te heersen met onrecht en opstandigheid jegens de anderen. Terwille van orde kan men niet zeggen dat de ene regel beter is dan de andere. Er is konflikt over zeggenschap en men kan niet kiezen tussen vechten tegen en vechten tegen. Iedere kant geeft hetzelfde probleem. Dus is er geen andere oplossing dan toevlucht te zoeken in het onpersoonlijke. Geen persoon geeft uitkomst behalve de volwassen persoon voor zichzelf, de diverse autoriteiten geïnternaliseerd hebbende. Hij kan niet zichzelf voorstaan als de oplossing maar hij kan de slotsom van de leringen voorstaan. Jezelf voorop stellen leidt onvermijdelijk tot het bewijs van de eigen onvolkomenheid en beperkingen. Je wenden tot het onpersoonlijke is dan de enige resterende praktijk die in feite bestaat uit positieve identificaties met het persoonlijke. Wat van belang is is je niet te keren tegen anderen, niet een ketter of wat dan ook te worden, maar om overtuigd te zijn van je eigen orde. Men kan kritisch zijn over andere vormen van orde maar met het constructieve voorstel van het eigene is dit hanteerbaar.
Het is een moeilijke weg, want niet overal wordt je begrepen, de commercie en de Euro tekens bepalen wat de organisatoren voor ogen hebben. Jammer want ook daar is copieren van elkanders concept de orde van de dag.
In the connected world, the retroactive loops of general systems theory are fused with the dynamic logic of biogenetics to form a post-human vision of digital production. Human minds and flesh are integrated with digital circuits thanks to interfaces of acceleration and simplification: a model of bio-info production is emerging that produces semiotic artefacts with the capacity for the auto-replication of living systems. Once fully operative, the digital nervous system can be rapidly installed in every form of organization.
Wij ontdoen ons dan ook niet van de indruk dat wij meegesleurd worden in een neerwaartse spiraal van regressie en repressie, van psychische ontwrichting en criminalisering van een numeriek en procentueel steeds groter wordend aantal individuen. Zoals ik zei: een ware burgeroorlog (zij het zonder zware wapens). En deze spiraal zal nog versterkt worden wanneer, zoals zo velen vragen, een grootschalige loonmatiging wordt doorgevoerd. Of wanneer grote getallen werknemers werkloos worden, zij het voor het merendeel voor een paar maanden tot een paar jaar, door de onderlinge concurrentie tussen grote ondernemingen die om het hardst herstructureren of wanneer de Europese regio’s en landen onder elkaar wedijveren om ondernemingen het aantrekkelijkste investeringsklimaat aan te bieden waarbij die ondernemingen nog jobs opleveren maar geen interessante lonen meer uitbetalen. Deze spiraal van sociale en culturele ontwrichting doorbreken betekent in onze ogen sleutelen aan de groeiende dualisering van de samenleving die steeds meer mensen dwingt naar overlevings- en expressiemiddelen te grijpen die haaks staan op de progressieve geest van samenwerking waarop elke samenleving en elke beschaving is gebaseerd.
Onze 7 principes vormen één geheel. We hebben ze alleen van elkaar afgezonderd voor de goede orde en de stijlelegantie. Maar alle 7 principes zijn onlosmakelijk aan elkaar gekoppeld, al vormen een paar principes (vooral 1, 2 & 3) wellicht de voorwaarde voor een paar andere. Zoals reeds gezegd hebben we de principes niet technisch uitgewerkt. Dat valt buiten onze competentie. Die uitwerking is eigenlijk ook geen politieke kwestie. De 7 principes moeten wel democratisch worden goedgekeurd en regelmatig worden bevestigd (bv. om het jaar).
‘De muur ligt recht voor me.’ De vijfde maan, Iiego, hing bleek en kalm boven de rand. Het acceleratie­pedaal leek haar voet omhoog te duwen. ‘Vijfhonderd meter. Misschien meer. Grote stenen en grof cement­werk. Grote blauwe stenen en grof, wit cementwerk, toch? Nog maar een paar seconden en ik’
Harrald nam zijn eerste rugzak en wandelde langs de stellages. De labels op de planken waren verdroogd en hier en daar verkruimeld. Gestaag vulde hij elk van zijn drie rugzakken tot hij die maar net kon dragen. Hij wist vrij zeker dat hij regelmatig zou moeten uitrusten, maar dat maakte niet uit, hij kon altijd nog een keer terugkomen om voorraden bij te vullen.
Pretentie is een belangrijke taktiek van het ego dat verliefd raakt: men raakt verward over wie men is en wat men te doen heeft. Mensen die heel zeker van zichzelf zijn zullen het veel moeilijker vinden verliefd te raken dan mensen die een werkelijke behoefte hebben aan emotionele ondersteuning en een sexuele uitlaatklep. Desondanks gaat het ego door met zijn strategieën van zelfachting. Hoewel perverterend, zoals het meestal gaat, houdt men het imago van de heiligheid op, alleen maar om zichzelf eraan te helpen herinneren hoe het eigenlijk zou moeten zijn. Deze mensen kunnen worden bespot en geplaagd door anderen omdat ze zo kwetsbaar en misleidend zijn. Dit zijn slechts de spelletjes van het het dagelijkse leven. Ze zijn volkomen normaal. Het gevaar schuilt in het denken iemand anders te zijn. Het verschil tussen het ware en voorgestelde zelf houdt niet automatisch het ware zelf van de emancipatie in. Het is in het geheel niet zo moeilijk al voorwendend je ziel aan de duivel te verkopen en van je leven een grote leugen te maken: het lijdende ego haat zichzelf als de gespeelde rol vreemd is aan de ziel. Iedere akteur kan het effect van deze vervreemding tot aan het punt van een totale identiteitskrisis bevestigen. Voor dit doel ontwikkelde de mens kulturen van heraldiek,zowel politiek, religieus als wetenschappelijk. Grote prijzen worden toegekend aan diegenen die vooropgaan in heiligheid, bestuur en denken. Deze mensen moeten de last dragen van de identiteit die een samenleving nodig heeft. Op zichzelf is het geen kompliment voor een samenleving om behoefte te hebben aan dit soort lofprijzingen. Feitelijk zou de identiteit in het systeem moeten zijn ingebouwd en niet bij wijze van uitzondering moeten worden bereikt. Faam schijnt slechts een ander soort van leerschool te zijn met leraren en leerlingen die beiden moeten emanciperen tot gelijkheid,vrijheid en broederschap. Men kan ook zeggen dat het een andere religie is, waarin iedereen is uitgenodigd om, tijdelijk, voor De Heer Zelve door te gaan. De realiteit is dat niet één persoon voor de duur van zijn leven de roem kan dragen (voor de Hoogste persoon te spelen) zonder de ondersteuning van een traditie, sociale achtergrond en religie. Daarom kan faam die indruist tegen de traditie, de samenleving of de religie geen stand houden. Op dezelfde manier kunnen relaties niet voortduren met het spel van de Hoogste Persoon. Wat men kwijtraakt in het spel is het vermogen om te leren: men raakt eenvoudigweg de ontvankelijkheid kwijt voor het dynamische, veranderlijke, zich aanpassende en evoluerende nieuwe van de kulturele voortgang van alledag. Kultuur is, hoewel voortdurend van fixatie naar fixatie hollend, een levend organisme dat in één dag kan veranderen, met name met de nieuwe ontwikkelingen van de informatiekulturen (computers, etc.). Een enkele gebeurtenis of bijzonderheid kan, belangrijk genoeg, zich over de ganse aarde verspreiden binnen een paar uur. Dit geeft het beeld van een gigantisch brein waar allerlei soorten van excitatie en inhibitie de vitaliteit van het leven gaande houden. Hoewel we liever denken in persoonlijke termen over ons unieke en intieme , is er ook de realiteit van een gigantische mierenheuvel waar niemand werkelijk belangrijk is. We hebben een systeem dat zichzelf zal corrigeren en ontwikkelen totdat het instort op basis van één of andere valsheid om een andere les te leren. Bang daarvoor, kan niet ook maar iets uitvoerend dat resulteren in hetzelfde soort van persoonlijke drama als zich kan voordoen met het allemaal samen voor een gemeenschappelijke zaak gaan. Geen voorwending van heiligheid zal de evolutie tegenhouden of de mensheid van het leren van lessen weerhouden. 
Om een nieuw evenwicht tot stand te brengen moet ook het vrouwelijke en mannelijke opnieuw in evenwicht worden gebracht. In deze 3de graad van Steenbok spelen de Marsenergieën – het mannelijke, handelen – een hoofdrol. Dit wordt ook zichtbaar in de jaarhoroscoop van 2011, doordat Mars voorop loopt in de samenstand van noordelijke Maansknopen, Pluto, Zon en Diamant. Mars ontvangt daardoor veel energie en er wordt dus veel van het mannelijke verwacht in 2011. Er wordt van onze mannelijke actieve natuur gevraagd om praktisch en concreet te zijn en te doen wat voor Moeder Aarde, de clan, het gezin en de naaste omgeving nodig is. *4

“oer-uitrusting overlevingsboog ebay winkel survival gear”

‘Ach, mag hij wel zo’n stukje worst?’ vroeg de oudere meneer, terwijl hij over de toonbank naar de gekookte worst reikte die daar nog in stukken op de snijplank lag. Berend wilde hem tegenhouden maar de man had het vlees al gepakt en gooide het naar de hond, die het behendig opving. Het werd, met een korte, afgekapte kreet, in één keer weggehapt.
Het is vandaag Valentijnsdag. Door alle heisa rondom slappe cadeautjes ben je misschien vergeten waar het echt om gaat; de liefde. Het beste cadeau in onze ogen blijft toch het spelen van een liefdesliedje voor je Valentijn.
Ik doe ook nooit aan de achterpoten trekken, vaak maak je de situatie alleen maar erger. Ook ik pak een hond tussen de oren of net achter de oren en trek de hond rustig omhoog met het commando los. 9 van de 10 keer werkt dat aardig goed!
‘Doe wat je niet laten kunt, maar wees voorzichtig. Ik ga slapen.’ Hij ging weer in zijn tent liggen. Heb ik er goed aan gedaan haar… het te wekken? Ze is wel heel erg anders. Zijn ogen dwaalden naar haar gezicht en hij betrapte zich erop dat hij met aandacht naar haar borsten staarde. Ze is ook wel erg mooi. Hoe zou ze voelen? Met die gedachte sliep hij weer in.
43. Het model van Ulrich LibbrechtFysiek is er natuurlijk altijd een grens (de grenzen van ons lichaamonderscheiden ons van onze omgeving), maar emotioneel gaan we op inhet geheel. Voorbeelden zijn “opgaan in de uitvoering van muziek en dithelemaal beleven, los van tijd en ruimte”, “vol zijn van verdriet of vanvreugde”, ons gevoel bij een orgasme tijdens een seksuele betrekking.De Nederlandse Cabaretier Toon Hermans maakte in de laatste fase vanzijn leven twee theatershows die naar mijn gevoel zeer juist illustrerenhoe we mystiek toch kunnen uitdrukken. De eerste show, Ik Heb Je Lief,maakte Hermans in 1993, enkele jaren na de dood van zijn zeer geliefdevrouw Rietje. Aanvankelijk kon hij na haar dood de kracht niet vindenom opnieuw op te treden en grappen te maken. De aantrekkingskrachtom opnieuw het publiek te kunnen aanvoelen13 was uiteindelijk sterkerdan het verdriet en zorgde ervoor dat hij zijn mooiste show maakte dievolledig was opgedragen aan zijn overleden vrouw. Hermans moest ech-ter na enige voorstellingen de show stilleggen omdat het hem gewoon teveel werd. Hij kon tijdens het lied ‘Lente Me’ plots geen woord meer uit-brengen. Ik citeer een stukje uit de begeleidende tekst bij de dvdx vandeze show: de echtheid waar Toon z’n hele carrière in zijn werk naar hadgestreefd, had hem ingehaald. Hij wilde steeds dichter het punt naderenwaar geen sprake meer was van ‘spelen’, maar van ‘zijn’. Einde citaat.Een kort fragment van de tekst van het lied Lente Me:Lente me, zomer meSeptember me en winter meWant ik heb je onophoudelijk liefMorgen me, middag meAvond me en nacht meMet andere woordenBlijf bij me, alsjeblieft13 Toon Hermans trad het liefst alleen live op. Veel van zijn shows kwamen toch op tele- visie, een medium dat aan het opkomen was tijdens zijn carrière, maar Hermans zal er zijn hele leven naar verwijzen als een instrument dat hem niet ligt en dat niet echt geschikt is voor wat hij doet. Hij kon immers de kijker thuis, in de sofa, niet bereiken, niet voelen, niet in interactie komen. 33
Berend schudde zijn hoofd. Hij keek naar de deur waar Willem door was verdwenen, maar achter bleef het stil. Had zijn broer niets gehoord? Berend klemde zijn kaken op elkaar, pakte het mes op en ging vast­beraden voor de werktafel staan. Onzin, dacht hij, gewoon negeren.
Vanuit dit inzicht kan de notie volgen dat ieder mens als de noodzakelijke kontrole kan fungeren, daar iedere persoon als een vergrootglas van het goddelijke zou kunnen werken. Ook b.v. criminelen hebben een bepaald idee van gerechtigheid waar men zeker van kan leren als het aankomt op het bewaken van de limieten der uitputting. Het systeem ondersteunend danwel een kultureel alternatief ondersteunend, perfekt rechtgeaard of niet; het met het lichaam gaan tot een bepaalde limiet kan het best onder begeleiding van anderen geschieden. Jongeren b.v. die hun lichaam uitputten in een sfeer van drugs en snelle muziek zouden in hun pogingen te genieten vast kunnen lopen heimelijk minachting koesterend jegens de generatie vóór hen die ook de grenzen van die aktiviteit hebben verkend. Het wiel opnieuw uitvindend doen zich ook het zelfde soort van ongelukken voor in het misbruik van drugs b.v. Dit soort van destructieve vervreemding gebaseerd op leeftijdsdiscriminatie of een generatiekonflikt moet en kan worden overwonnen door middel van een orde die de verschillende generaties, vormen van status (afb.) en beroeps-identificaties (afb.)met elkaar verbindt. Alleen door middel van een bewuste bekentenis tot het geheel van van het menselijk vermogen kan het noodzakelijke evenwicht worden gehandhaafd zodat de limieten duidelijk, aanvaard en bekend zijn. In dezen is eenvoudig duidelijk zijn liefde. Om symmetrie te hebben, complementariteit ofwel parallel te zijn in relationeel functioneren onder begeleiding, is van secundair belang. Te onderwerpen , het door te praten of gelijk te zijn in onafhankelijkheid zal een natuurlijke evolutie vinden als eenmaal de orde of het communicatiekader duidelijk is. 
Langs de kant van het spoor, in een verdorde rietkraag, stond een paaltje met daarop een houten bordje. In vervaagde houtskoolletters stond het woord Heinrich. Dit zou het moeten zijn. Voorbij het water zag ze tussen de kronkelende flarden mist een aantal verwrongen bomen. Als ze overstak, kon ze bij die bomen komen. In ieder geval weg van dat spoor. Geen idee of er nog zo’n trein rondrijdt. Diep in haar onderbuik fladderde een verlammende angst bij de gedachte aan de gebeurtenissen op het perron. Ze vond een ondiepe plek en kwam relatief droog, maar met verkleumde voeten aan de overkant.
Hij keek op, recht tegen een heuvel aan. Dat moet hem dan zijn, dacht hij. Met een schep in de aanslag klom hij tegen de helling op, op zoek naar een plek waar hij eenvoudig naar binnen zou kunnen gaan. Hij vond een reeks openingen waar betonnen balkons naar buiten staken en groef zich een weg naar binnen toe. Een stalen deur was zo weggeroest dat hij hem met een paar stevige trappen open kreeg.
De overeenkomst met onze actuele jaren hoeft geen verdere toelichting. Alleen zijn de intellectuelen vervangen door ordinaire opiniemakers, slecht geïnformeerde journalisten en geleerden die zich opgesloten hebben in een particuliere wetenschappelijke subdiscipline. Zeker in Europa is het zoeken naar mensen die zich weten te ontpoppen tot een “homo universalis”. Deze situatie loopt natuurlijk parallel aan een samenleving die weergaloos versplinterd en gefragmenteerd is geraakt. Maar ook de coördinatie van partiële denkwijzen en perspectieven tot een dynamisch en coherent geheel lijdt onder een ongeneeslijke bloedarmoede. Zeker in Europa waar radicaal nieuwe gedachten botsen op de muur van de dictatuur van de politieke correctheid met haar onbegrijpelijke maar steeds scherper wordende verarming van de taal.
Toevallig zag ik zondagavond laat (12 april 2015) op Canvas de 1ste aflevering van “Real Humans” [“Äkta människor”, “Echte Mensen””], een Zweedse geromantiseerde sciencefiction serie over het samenleven van mensen en androïde robots (“hubots” – human-robots), met alle entertainende problemen die dit samenleven met zich meebrengt. De serie zou dezer dagen “the talk of the town” zijn in Zweden, wat ik toch wel enigszins betwijfel, maar soit. Het is niet echt een doordachte SF, maar de serie geeft blijkbaar wel enige amusante voorafbeeldingen van een toekomstige, in wezen reeds hedendaagse, wereld van de omgang van gerobotiseerde mensen met vermenselijkte robots, en van de onderlinge interactie tussen leden binnen deze twee “groepen” zelf. Wat me bijzonder opviel in de styling was het cleane, hoekig en gefragmenteerd gedrag van robots én mensen via orgaan-interactie (in plaats van persoonsinteractie). Het waren geen personen die “acteerden”, maar verzelfstandigde ogen, handen, vingers, etc.
Door observaties en het bestuderen van theorieën uit literatuur hebben we de trends beschreven en drijvende krachten benoemd en onderbouwd. Deze drijvende krachten , trend en tegentrend, hebben invloed op het onderwijs. Hieruit zijn twee impact diagrammen gemaakt. De tegengestelde krachten komen terug in een scenario sjabloon. In het scenario sjabloon ontstaan 4 verschillende scenario’s.
Met alle soorten van status en beroeps-oriëntatie (afb.) kan er veel verwarring bestaan in het schijnbaar tegengestelde konflikt van de verschillende motieven en aktie. Er zal altijd een behoefte zijn aan een bewust vertoog in het parlement en andere vergaderingen en manieren om uit te wijden. Hoe men ook bezig is met belang van een bepaalde overeenkomst, voor iedere poging is er een afspraak over de tijd en omstandigheden. Daarom is het algemene advies aan iedereen die zich verwart voelt zichzelf te checken naar zijn tijdprogramma en de omstandigheden waar hij op uit is. Van plan zijn om in het parlement te vergaderen zal een heel ander soort van verwarring geven dan het privé bijeenkomen in een slaapkamer. tegenover elkaar staan op een sportveld of bijeenkomen voor zakelijke of religieuze doeleinden. Over het algemeen geeft het omschakelen van de ene verwarring naar de andere de grootste moeilijkheden aangezien de slaapkamer niet zonder meer het denken voor zaken doen geeft, of het parlement tegengesteld kan zijn aan het religieuze belang.
Nu, waar heb ik me precies door laten verleiden? Het betreft een titel op de site van De Standaard: “Zo zien de Vlaamse jongeren het ideale vrouwen- en mannenlichaam.” De titel wekt de suggestie dat het artikel verslag geeft van een onderzoek bij een grootschalige representatieve steekproef van minstens 1.000 jongeren, al is deze grootschaligheid geenszins een garantie voor wat in het jargon betrouwbaarheid en validiteit heet. Vergeet het, Gerard!
Misschien heeft u al van me gehoord? Shilpa de moritat-zanger? Luister naar mijn lied en stop een penning in het bakje van Herr Stumm, mijn aapje. Is hij niet schattig? Zie: hij is gekleed als een klein mensje. Ik maak mijn ronde over de zompige pieren van dit stadje. Met mijn draai­orgeltje begeleid ik de moord­ballades die ik zing, terwijl Stumm springt en danst.
Je “uit je lichaam” voelen. Je kunt je voelen alsof iemand praat maar je bent het niet zelf. Ons lichaam is het laatst om de achterstand in te halen en niet op dezelfde plaats als de rest van ons. Bovendien kan dit fenomeen ook gebeuren gezien het ons natuurlijk verdedigingsmechanisme voor overleving is wanneer we onder accute stress, getraumatiseerd of buiten controle zijn. Je lichaam maakt heel wat mee en het kan zijn dat je er niet in wilt zijn. In een opzicht, vertelde mijn ascensiegids mij dat dit een manier was om de transitie te verlichten en dat ik het niet nodig had om te ervaren wat mijn lichaam meemaakte.
Maar goed: ik wou alleen aangeven dat Schnitzler en vele andere auteurs blijkbaar vergeten te beseffen dat ICT en de digitale technieken niet uit de lucht zijn komen vallen. Men kan hun impact niet zo maar bestuderen zoals een buil op iemands hoofd nadat er een steen op is neergedonderd. De technologie heeft enerzijds haar eigen loop en verloop, maar anderzijds is ze onderhevig aan een niet-technische maar sociale en politieke dynamiek. Dat maakt een eenvoudige extrapolatie van onze actuele stand van zaken naar de toekomst toe bijzonder eenzijdig en riskant. En dit geldt zowel voor het technologische domein als voor het sociale en het politieke. Verkeerde voorspellingen, in zoverre toekomstvoorspellingen überhaupt mogelijk en zinvol zijn, zijn dan schering en inslag.
Vandaag waren we in Rome bij Ikea (onder andere om boekenkasten te kopen) en daar hadden ze precies de goede kussentjes voor de gerestaureerde Thonets. Ze zijn mooi geworden. Het restaureren viel mee. Morgen gaan we naar Tarquinia om de sleutels van het appartement in ontvangst te nemen. We blijven daar meteen al slapen (we hebben een paar bedden overgenomen voor de logeerkamer). Vrijdagochtend gaan we met de vorige bewoner een aantal dingen regelen (overzetten van het water op onze naam, proberen de bestaande telefoonaansluiting over te nemen en nog veel meer). We moeten ons natuurlijk ook inschrijven als ingezetene. De verhuizing is gepland voor 19 en 20 mei.
Ik kom nog even terug op het boek van Weathly omdat er heel wat stof tot nadenken inzit. Het boek is  geen oproep om ons terug te trekken in overlevings-modus en ook niet om alles maar zijn gangetje te laten gaan. Het is wel uitnodiging om tot inzicht te komen, en daarvoor geeft ze volgend simpel advies.
Er zijn ook bands die hun bandjes afspelen tijden hun zogenaamde optreden, dat vind ik persoonlijk heel erg, als je niet echt goed kan spelen bedonder je de zaak en laat iedereen in de waan van jouw kwaliteit.
Berend slikte een antwoord in en bekeek de vrouw. Ze droeg grote, hangende oorbellen, die haar oorlellen uitrekten. Bij iedere beweging van haar hoofd zwaaiden de oorbellen heftig heen en weer. Berend zag dat de gaten in haar oren ook waren opgerekt. Het vlees van de lellen was donkerder dan haar hals en had wat bruinige vlekjes. Berend vroeg zich af wat voor geluid het zou maken als hij er in sneed.

“basis wildernis overlevingsuitrusting overlevingsuitrusting aanbevelingen”

Het hotel werd verkocht aan de familie Pallavidini. Toeristen reden per auto tot Puesto Tokyo of per trein naar Juanchon ongeveer 4km landinwaarts waar  Pallavidini hen oppikte. Toeristen konden vanuit Puesto Tokyo ook de “Decauville” nemen. Dit is een kleine veldtrein waarvan het railsysteem zo ontwerpen werd dat het treintje over heel slechte ondergrond kon rijden.
‘Jij, jij, en jij, verzamel de lichtgewonden aan deze kant van de coupé,’ zei ik’ Zorg eerst en vooral voor de stikstofmaskers! En jullie vijven, controleer de geef hen maskers als ze die nog niet hebben. Snel!’ De vijf ratten knikten ijverig en schoten ervandoor. Pionnen werden altijd graag gestuurd.
De regelmatige buig- en strekoefeningen om lichaam en geest te integreren kunnen de huidige staat van gekonditioneerd zijn waar men zich in bevindt weergeven. Het verschaft een kontrole om er zeker van te zijn welke konditioneringen resulteren in welke stijfheid of breuk in de kontinentie. Op deze manier is de privé-persoon een wetenschapper van zijn eigen levenswijze experimenterend met de best mogelijk aanpassing aan tijd en omstandigheden. Gedurende de winter zouden de zaken anders uit kunnen werken dan in de zomer. Ook zou konditionering aan aktiviteiten in het weekend volledig anders kunnen uitwerken dan schema’s die dezelfde aktiviteiten plannen gedurende doordeweekse dagen. Er is ook een collectief bewustzijn dat bepaalde onthoudingen of handelingen op bepaalde tijden begunstigt ten opzichte waarvan men zich kan aanpassen of afwijken. Op deze manier kunnen religieuze vieringen door de week ook het geloof opfrissen terwijl anderzijds werken op zaterdagen en zondagen ook de samenleving kan vitaliseren. Eenvoudig ter wille van het lichaam en de psychologie van het bewustzijn is het bevorderlijk te breken met het dode van stijve schema’s van konditionering vitaliserend naar alternatieven.
Boven, in haar eigen kantoor sloot Meyago zorgvuldig de deur. Het schraapte over de vloer net voordat het in het slot viel. Meyago plaatste de contracten op haar bureau, haalde Beijjuns oorbellen uit haar oren, knipte ze open.
Er zijn twee opties: de uitdrukking van de eigen identiteit (afb.) en de noodzaak zich te conformeren aan anderen. In de samenleving geeft dit doorgaans aanleiding tot de cultuur van het formele uniform enerzijds en de cultuur van het individualisme anderzijds dat is gekarakteriseerd door vrije associatie en vrije expressie. De lijfspreuk van laatstgenoemde is: gij zult verschillen, geen grotere zonde dan het uniform. Zelfs in de hoogste kringen is het ten strengste verboden de zelfde das of kleren aan te trekken. Ieder grijs pak van b.v. de politicus is van een andere makelij en een andere stof. Informele kleding domineert de formele maatschappij hetgeen met zichzelf in tegenspraak is. Individualisme kan worden herkend als een angst voor formele identificatie of als een culturele identiteitscrisis. De angst voor het uniform is klaarblijkelijk afkomstig van oorlogvoering waar de militairen niets dan de verschrikking van het formele uniform tonen. Maar het is nog steeds het uniform dat een einde maakt aan de oorlog ook. Het uniform hebben we absoluut nodig ten minste voor de politie en andere controlerende instanties. Aldus schijnen irrationaliteit en de psychologie van het trauma te heersen in deze samenleving. Het is aardig om je eigen kleding te hebben en meestentijds informeel te zijn, maar het is niet leuk niet te worden herkend en geen bevestiging te krijgen van een formele relatie (afb.). Waar moeten we ons dan aan aanpassen als we niet langer putten uit het informele maar oprecht uitdrukking geven aan onze behoefte aan een formele identiteit? Te onderscheiden tussen wat behoorlijk is en niet is niet afdoende om deze vraag te beantwoorden. Men kan niet ontsnappen aan de definiëring van formele orde. Dit is de ware betekenis van aanpassing. Waar moet men zich aan aanpassen zonder?
De Saveer-wand isoleert de mens in de stedelijke cocon, dus knipt alle internet-verbindingen met hogere en andere realiteiten door om de mens materieel te maken en met beperkte geestelijke functies, om de mens zo tegen elkaar op te zetten als in een arena. Saveer is een stokende arena-bazin in die zin, en deinst niet ervoor terug leugens te vertellen. In feite is ze een pathologische leugenaar, die de ene dit in fluistert en de andere dat, om zo conflict op te roepen. Hier aast zij op. De mens raakt zo opgesloten in de materiele realiteit als in een droom, en beseft zo niet meer dat hij droomt en ziet de context niet meer, met alle gevolgen daarvan (Als tegenovergesteld aan lucide dromen).
Ik heb een dochter gehad. Denk ik. Hoe ik mij zorgen om haar heb gemaakt, heeft soms fysiek pijn gedaan, daarom denk ik dat. Dan pak ik de foto, genomen tijdens een sinds lang vergeten vakantie, op een zon­over­goten strand. Ik kijk naar haar. Denk ik, want er is weinig meer van de foto over dan enkele vale vlekken tegen een bleekblauw achter­grond. Misschien ben ik het zelf op die foto, misschien is het de hond geweest.
Tenslotte voer hij langs harteloos wuivende riet­pluimen, met modde­rige vingers zijn relikwie be­roerend en biddend dat hij tóch het steiger­tje mocht bereiken, de enige plek die hij hier kende. De kinderen van de herberg zouden toch wel wegge­trokken zijn? Wat was hier nog voor hen?
Tien dagen de intense smaken van de hawker stalls en de hi-end restaurants, de gourmet safari in Feast Village, alles in smaak alleen nog maar in verfijning overtroffen door de heerlijkheden van Bali. En dat onder de gidsende leiding van de mentor van de Nederlandse keuken, zoals Robert Kranenborg door veel mensen in het vak gezien wordt. gesprek met een banaan
De ganse geschiedenis van de mensheid is één kramakkige poging om van de natuurlijk gegeven aarde een leefbare en bewoonbare wereld te maken, precies door het aanbrengen van “kunstmatige verstoringen” van de evenwichten in de ecosystemen waarin wij moeten overleven en hopelijk ook mogen genieten van iets meer dat de filosofen, dichters en gewone volksmensen al eeuwen eenstemmig het “goede leven” noemen. En politiek is de kunst om die wereld (de polis) zo in te richten en herin te richten dat die gelukzaligheid van het goede leven binnen handbereik ligt. Alleen hebben we het tot nog toe steeds zo gearrangeerd dat slechts een kleine minderheid deelneemt aan de politiek en dat de rest moet rekenen op de goodwill en de barmhartigheid van de leiders die ze min of meer verplicht is te aanvaarden, wil er ook nog brood op de plank liggen.
Gegevens verzameld aan het begin van een klinische studie voor alle deelnemers en voor elke groep arm of vergelijking. Deze gegevens omvatten bevolkingssamenstelling, zoals leeftijd, geslacht en studie-specifieke maatregelen (bijvoorbeeld de systolische bloeddruk, voorafgaande antidepressivum behandeling).