“ark survival geëvolueerd duikuitrusting de lopende dode weg om te overleven ongewone uitrusting”

Een zekere Don Carlos Gesell overnachtte in 1931 in Viejo hotel Ostende. Hij moest binnenkomen door een terrasdeur op de eerste verdieping omdat het gelijkvloers geblokkeerd was door het zand.  Andere toeristen vertelden dat ze het hotel dikwijls binnen moesten komen door een raam. Dit maakte van een verblijf in dit hotel toch iets opwindends en avontuurlijk. Omdat het ganse Ostende en Hotel Viejo Ostende project als een grote fantasy overkwam is het niet verwonderlijk dat een schrijver zoals Antoine de Saint-Exupéry zijn sprookje “De Kleine Prins” in kamer 51 van dit hotel schreef. De roman ‘Los que aman, odian’ van de bekende Argentijnse schrijver Adolfo Bioy Caseres speelt zich in dit hotel af. Hij verbleef hier regelmatig met zijn vrouw Ocampo.
“Het is heel eenvoudig,” zei Louis, “en zo gewoon, helemaal niet gezocht. Een vader heeft een zoontje, een klein jongetje, en dat tilt hij wel eens aan het hoofd op. Hij doet het weer eens en – tik! – de nek breekt. Dood. Dokter gehaald, die zegt: het kind is dood, hoe is dat gekomen? Dat weet ik niet, zegt de vader, we stoeiden. Maar dan moet u toch iets bijzonders gedaan hebben, zegt de dokter. Welnee, gewoon, zegt de vader, opgetild, – zo – en hij tilt het zusje, om het te laten zien, net zo oud, ook aan haar kop omhoog. Tik! Ook de nek gebroken. Toen wisten ze in elk geval waar het vandaan kwam. Aardig hè?” Zij lachten.
c. Analogieën met vroeger. Allerlei fenomenen en toestanden die vrij algemeen met ICT, internet en de sociale media worden geassocieerd en als intrinsieke facetten van de digitale technieken worden beschouwd, kwamen voorheen evenzeer voor, weliswaar in een ander kader en format, en met andere expressievormen. Kwalitatieve verschillen tussen vroeger en nu zijn er dikwijls in het geheel niet. Aan de digitale schandpaal gezet worden: iemands reputatie kon destijds ook als resultaat van “geruchten” ernstig en onomkeerbaar worden beschadigd; alleen is het betrokken publiek nu van een andere aard; overigens was ook de middeleeuwse schandpaal “universeel”, voor “iedereen” dus, zichtbaar. Amazon.com en bol.com dringen ons boeken op die qua onderwerp aansluiten bij onze vorige aankopen: dat denkschema zou eertijds ook een bibliothecaris volgen wanneer iemand op zoek is naar een boek in een specifiek genre of een kleermaker bij zijn vaste klanten. “Haatmisdrijven” en scheldpartijen op sociale media als gevolg van het gegeven dat je anoniem kunt blijven en je je richt tegen mensen die je eigenlijk niet kent: wat werd er destijds aan de toog van een dorpscafé niet allemaal naar elkaars hoofd geslingerd? Iedereen op de aardbol zou de weinig verheffende woorden die op het internet gespuid worden, kunnen lezen of horen, maar dat is vooralsnog niet correct. Niet iedereen begrijpt de specifieke taal waarin berichten of comments zijn neergeschreven of uitgesproken. Net zo had een Limburger vroeger weinig verstaan van het dialect dat in een West-Vlaams café werd gehanteerd, en vice versa. Censuur op het internet: die was er vóór ICT ook, en vermoedelijk in een veel ruimere mate. Inbreuken op de privacy: destijds hadden huis-aan-huis verkopers er ook een handje van weg en de woning als puur privé-gegeven is historisch gezien een recent verschijnsel bij de lagere klassen. Verder geloof ik niet dat Facebook enzovoort mensen verleidt om aan zelfopenbaring te doen en hun intiemste gevoelens of hun kleine en grote geheimpjes te kijk te zetten. De communicatie overstijgt zelden het niveau van koffieklets en toogpraat. En mensen doen nu eenmaal altijd en overal aan zelfpresentatie: in interpersoonlijke relaties, in de publieke ruimte zoals bijvoorbeeld bij het flaneren in stedelijke winkelstraten, en zelfs wanneer men alleen thuis is en dit niet enkel voor de spiegel. M.i. zet niemand zijn diepste geheimen op Twitter of Facebook, zoals men die vroeger aan de cafétoog ook niet prijsgaf. Wat mensen op Facebook plaatsen is doorgaans ook in hun eigen ogen relatief oppervlakkig, soms zelfs banaal. Je kunt op Facebook de aandacht trekken door te posten dat je met voorbedachten rade 100 pillen hebt genomen, zoals je dat op veel andere manieren kunt.
Vasthoudendheid in het doen van oefeningen is belangrijk. Van het fundamentele belang van buigen en strekken kan men vele oefeningen meer hebben om vaardigheid en kracht te ontwikkelen met een zekere uitkomst op het oog. Al deze oefeningen moeten later weer worden opgegeven daar men ouder wordt en/of zijn doelen heeft bereikt. Men mag zelfs hopen dat de oefening geen schade heeft aangericht daar overontwikkelde spieren zullen vervetten als ze hun funktie verliezen. In het bijzonder is dat gevaarlijk voor de hartspier. Dus moet men aan de ene kant opgeven terwijl anderzijds men door moet gaan basisoefeningen die kunnen doorgaan tot je dood. Eenvoudig buigen en strekken voor zover het gaat zal het lichaam fit houden voorzover dat ook op hoge leeftijd mogelijk is. Met de standvastigheid van oefenen zal de kunst van het zich gelijkrichten daarop volgen.  
Muziek verzachtte ook de zeden. Het gebruiken van de hersenen, het spreken en het oordelen was op het niveau van de hersenconnecties nog niet afgezonderd van de passie en ging dus gepaard met een algehele verhitting van het zenuwstelsel, incluis een toegenomen seksuele excitatie, al beoogde het brein eigenlijk het hart af te koelen, zoals Aristoteles al besefte. Deze nerveuze bezigheid, deze algemene cerebralisering waarbij ook de passies werden geactiveerd, verstoorde op de duur de rust en de slaap. Meer en meer ging men uit een soort noodzaak planten en kruiden gebruiken die de geest tot rust brachten, zoals men hallucinerende planten gebruikte om bepaalde visoenen op te roepen. Drugs dus. Met als gevolg en ook als oorzaak dat men bij het aanbreken van de dag dan weer opwekkende stoffen nodig had. En in de landbouwsamenlevingen zou men dan oog krijgen voor de gisting die ontstond in te lang bewaarde gerst en druiven: alcoholische gisting die we nu kennen als bier en wijn. Babylonische teksten wijzen erop dat men in Babylon zeker reeds bier brouwde rond 4.000 v. Chr. Ook de Egyptenaren dronken bier: farao Ramses III was eigenaar van een brouwerij die de tempels bier leverde. Wijn die ontstaat door de omzetting van de druivensuiker in alcohol, moet men ook al duizenden jaren geleden hebben gekend. De alcohol was dubbel krachtig: in eerste instantie exciteerde zij en maakte de mensen vrolijk, daarna liet zij hen zalig (maar snurkend) in slaap vallen.
Zijn buik was kaal, waar de predatoren hem met rust hadden gelaten. Niet zomaar een beetje haaruitval, maar helemaal, compleet kaal. Als een pasgeboren welp. Rozig en kwetsbaar. Ingevallen en plat, niet zoals een tonronde ezel zou moeten zijn. Het stikstofmasker was van zijn snuit gegleden en zijn muil hing open. De zware kiezen, malers, werden al dof.
De aanwezige jarenlange ervaring op het gebied van survey en service garandeert een professionele aanpak van een breed scala aan reddingsmiddelen, zoals reddingsvlotten, rubberboten, overlevingspakken, reddingsvesten, pilotladders, brandbeveiligingsmiddelen. jacobslifesaving.com
De rechter schortte de zitting op. Ik bleef verbijsterd op het puntje van mijn stoel zitten. Wat zou de rechter zwaarder laten wegen? Archieven of het menselijk geheugen? Een team van deskundigen reflecteerde de zaak in de televisiestudio. Een jonge vrouw gaf een toelichting bij het algoritme, hoe de variabelen werkten en hoe het gericht een deel van het verleden kon verwijderen.
Natuurlijk is afhankelijkheid een ruim begrip als het aankomt op voedsel. Men kan voor de voeding afhankelijk zijn van andere mensen, dieren of zelfs plantaardig leven. De kinderen zullen er geen bezwaar tegen hebben van mensen afhankelijk te zijn, de volwassenen zullen het niet bezwaarlijk vinden afhankelijk te zijn van dieren terwijl de zelfgerealiseerden er geen bezwaar tegen zullen hebben van planten afhankelijk te zijn. Net zoals een kind moet rijpen om niet afhankelijk te zijn van mensen, moeten volwassenen leren zich niet afhankelijk van het dierlijke op te stellen. In feite handelt het overgrote deel van de religie over de afhankelijkheid van dieren: het is een voortdurende prediking terwille van de menselijke waarden die vergeten worden voor het dierlijke gaand. De zuivere vegetariër mag dan gerijpt zijn en niet besmet zijn met dierlijke motieven, maar moet nog steeds oefenen om van zijn plaats te komen en niet gehecht te raken aan de vrede en inertie van de plantaardige natuur. Het kan een mystiek zijn je spiritueel te verenigen met het bewustzijn van planten. Het is zeker een vorm van spirituele therapie voor rusteloos jagende en verzamelende vleeseters. Maar eenmaal dat groene anker gevonden hebbend moet het aktief worden herinnerd dat men de verleiding van de inertie moet weerstaan. Naar behoren volwaardig gevoed is de vegetariër niet zwakker dan de vleeseter en zal mogelijk zelfs langer leven zijn energie niet verspillend aan niet-noodzakelijke destructieve levensgewoonten. Daar afhankelijk zijn van het kunstmatige en chemische het menselijk wezen te snel kan maken, niet geïntegreerd met de grotere natuur, kan de afhankelijkheid van planten te langzaam maken overmatig geïntegreerd met het plantaardige motief. Men is wat men eet, zegt men. Noch kunstmatig, noch inert zijn behoort tot de definitie van een evenwichtige geestelijk en lichamelijk gezonde persoon. Met het definiëren van het ongeluk en zijn schaduw van ziekte in de kunstmatige, dierlijke en passieve modus, bestaat het geheim van naar behoren eten eruit je te heugen dat geluk betekent dat je echt, menselijk en aktief bent. 
Er is in onze samenlevingen een vreemde onzichtbare kracht aan het werk. Een kracht die wij blijkbaar niet kunnen lokaliseren, niet kunnen duiden, dus ook niet kunnen bestrijden. Die on(be)grijpbare kracht vraagt ons, eist van ons, op straffe van allerlei tastbare sancties, dat wij op elke situaties op een gepaste wijze reageren, reageren zoals het hoort, zonder dat iemand ons kan zeggen hoe het nu eigenlijk hoort. Die kracht vraagt ons nu eens te reageren zoals een dier dat gepast elke prikkel beantwoordt volgens een eigenlijk biologisch vastgelegd schema. En dan weer zoals een machine die gepast reageert op elke informatie die ze ontvangt, op basis van een vooraf vastgelegd programma dat de machine stuurt. Wie ons vraagt te reageren zoals het hoort, weten wij niet. Wij weten dat het ons Zelf niet is en ook dat het God eigenlijk niet is, maar wie dan wel? Het is ook de Maatschappij niet, want die zendt de meest uiteenlopende signalen naar ons toe. Die kracht vraagt juist dat wij ons in dat brouhaha van signalen toch correct weten te gedragen. Wie bepaalt wat hoort en wat niet hoort, heeft een kafkaiaanse allure: het is niet langer de Wet zoals die door koning of parlement wordt uitgevaardigd. En God, de God van de 19de eeuw die de wereld bestuurde – niet die van kardinaal Danneels – die God is geëuthanaseerd, zoals hij in zijn jonge jaren geschreven wilsbeschikking heeft gevraagd.
In pure paniek probeerde ze zich schrap te zetten, naar achter te krabbelen over de spekgladde onderkant van het bad, maar ze leek wel verlamd. De spieren stonden als kabels in haar nek, maar er was geen beweging in haar lichaam te krijgen. Er kwam wel geluid over haar lippen, maar het kwam er vervormd en zwak uit. Ze kon niet gillen of zelfs maar woorden vormen. Niemand zou haar hier ooit horen.
De Enawene Nawe zijn bijzonder kundige vissers, de mannen brengen soms wel vier maanden diep in het bos door, waar ze vis roken die gevangen is met vernuftig geconstrueerde dammen van takken. De vis wordt vervolgens per kano teruggebracht naar de dorpen.
Leonard Cohen spent much of the 1960s in a house he had bought on the Greek Island Hydra, in the Saronic Gulf. He lived there in quasi-reclusive circumstances, writing poetry and songs. The years of the international popularity of his song “The Partisan” (from the album “Songs from a Room”, released in 1969). And simulaneously the times of the Greek Colonels’ regime – the Greek militairy junta of 1967-1974. Colonels that were also great fans of “Pif, paf, pouf!”, albeit with heavier artillery than the rifle of a proletarian partisan.
‘Het lijkt erop. Die heuvel was ook de plek waar ik na wat zoeken een ingang vond. Er stond vroeger waar­schijnlijk een flat, maar hij was verzakt en over­woekerd. Als ik het bord niet had gevonden zou ik niet weten dat ik in Eindhoven was.’
Voortgaan zonder enige bevestiging kan een tijd lang bestaan, maar geheel buiten de samenspraak van de goegemeente zal men zeker opbranden in het eigen initiatief. Derhalve is het van groot belang dat zowel het individu als de samenleving in zijn geheel alert blijven voor de uitdrukkingen van de zelfverwerkelijking die opstandig mogen schijnen, ketters of immoreel en afwijkend. Elkaar veroordelen is makkelijk, maar begrijpen is ietwat moeilijker. Een samenleving of individu die niet ontvankelijk is voor de werkelijkheid van de vooruitgang in het algemeen, of de tekenen van individuele groei, kan zichzelf niet corrigeren, noch zichzelf beheersen of bevestigen en in ere houden. Binnen ieder huwelijk en tussen de samenleving en de gehuwden is deze houding van waakzaamheid aangaande de werkelijkheid der verandering gelijkelijk belangrijk. Zonder positieve ontwikkeling zouden ten minste de tekenen van een geblokkeerde ontwikkeling tijdig moeten worden opgemerkt om waanzin en ziekte te voorkomen. 
15. Welke evidence EPOCH study Evaluating Processes of care & Outcomes of Children in Hospital Bedside PEWS Parshuram Studie duur jan 2011 – jun 2015 26 weken pre-PEWS en 52 weken post-PEWS POM: hospital mortality alle overleden pt welke op enig moment tijdens opname op ‘inpatient ward’ verzorgd werden SOM: number of sign. deteriorating events ClinicalTrials.gov Identifier: NCT01260831 Christopher Parhuram Hospital for Sick Children. Toronto, Canada.
Ik word hier een beetje fel om maar dat komt ook doordat de adrenaline direct weer omhoogschiet als ik het over dit soort onderwerpen heb. Flex is al zovaak aangevallen en ik kan dus wel zeggen dat ik aardig wat stevige gevechten heb meegemaakt. Niet leuk.

“rei overlevingsuitrusting overlevingsuitrusting sieraden”

Als je een apparaat koopt krijg je een gebruiksaanwijzing. Het is normaal deze instructies te volgen, hoewel altijd de verleiding sterk is te experimenteren zonder enige gebruiksaanwijzing te lezen. Met het apparaat van het menselijk lichaam is er met het spelen van de het levensspel dezelfde verleiding.: het is normaal te lezen over al de ‘geboden’ maar liever ontdekken we door schade en schande voor onszelf hoe het spel eigenlijk werkt. Eenmaal voorbij de leeftijd van 21 is de aandrang van de rijpe optie dermate sterk dat niet zelden kinderen, dociel als ze zijn, het er beter van afbrengen dan de ouders. Volwassenen maken hun eigen regels samenlevingen creërend die in het geheel niet overeenkomen met de bedoelingen van de boeken van instructie. Niemand zou willen beweren dat het gooien van atoombommen de ideale manier is om een gewapend konflikt te beëindigen. Niettemin gebeuren dergelijke dingen omdat de geschriften niet naar behoren zijn geraadpleegd en in de praktijk gebracht. Een ander aardig voorbeeld is onze juliaans/gregoriaanse romeinse kalender: het is werkelijk een chaotische puinzooi die we alleen maar met de zon in overeenstemming hebben weten te brengen middels één reformatie. De puinhoop van het hebben van twee indelingen van de tijd die door elkaar heen lopen (datum en dag, week en maand), was nooit zo bedoeld in de oude geschriften van b.v. het Verre Oosten. Daarvandaan is de sobere notie afkomstig om één indeling te hebben voor zowel de dag als het jaar (tabellen). Maar alleen recentelijk kon dit worden opgemerkt daar niemand van die geschriften afwist terwijl degenen die er wel van afwisten afgezien van een maankalender zich niet echt verantwoordelijk voelden voor dergelijke technische details en de prioriteit gaven aan een aanpassing aan de romeinse stijl.
Dit is een overlevingpakket van het korps mariniers dit pakket en vele meer zijn bedoelt om 24 uur me te kunnen overleven in het veld de landmacht krijgt deze pakketen ook maar er zit 1 klein verschil in die krijgen blikken als warm eten en het korps mariniers hebben zakken waar ze warm eten mee kunnen maken.
In de pauze van deze activiteit zouden we iets aan de leraren kunnen vertellen over en aantal besmettelijke ziektes. En die zouden dan met materiaal van onze kant er weer les over kunnen geven. Ik werd twee dagen ervoor erbij betrokken om iets over tyfus en over hersenvliesontsteking te kunnen vertellen. Een andere arts kon dan meteen bij mij op Internet surfen naar mooie sites over de diverse ziektes en e.e.a. bij mij uitprinten.
Een lullig ongeluk. Hij vloog in de Alpen uit de bocht op zijn Harley-Classic-Ride uit 2340. Die zou ik erven, net zoals hij hem van zijn moeder had geërfd. Drie­honderd jaar in de familie, nu een hoopje schroot.
Robotica-specialisten verwachten dat de 4de-generatie universele robots rond 2030-2040 in staat zullen zijn tot menselijke redeneringen en massaal zullen kunnen worden ingezet niet alleen in de industrie maar ook in het privéleven (5). Wanneer robots redeneren zoals mensen (6), mogen wij mensen dan het redeneren laten en weer een beetje dier worden, zoals de filosoof en befaamd (en berucht) Hegel-kenner Alexandre Kojève even opperde in een veel geciteerde voetnoot in zijn “Introduction à la lecture de Hegel – Seconde édition.” (1968). De andere optie die Kojève in dezelfde voetnoot aanhaalt, is de overgave aan gestileerde en rituele maar “nutteloze” en vrijblijvende bezigheden zoals Japans bloemschikken. En een derde optie is dat we zelf pure machines worden of ermee fuseren. Niet de minsten noch de dwaasten onder de filosofen neigen in deze richting; zo bv. John Gray en Peter Sloterdijk (7).
Als je dan kijkt hoe Denemarken de zaken had aangepakt……dan schaam je jezelf als Nederlander rot. En kijk je hoe aan het eind van de oorlog het Nederlands communistisch verzet aan de Duitsers is uitgeleverd door Oranje…..of de belofte aan de Molukse bevolking.
De geest zou altijd gericht moeten zijn op het doel van de aktie dat kan worden gedefinieerd als dienst aan de onderliggende orde. Een dwalende geest mag invloeden en zaken van buitenaf ontdekken, maar dergelijke speculatie open voor intuïtieve suggestie zou onderworpen moeten zijn aan de orde van het eigen leven. Het hiërarchisch principe zou intern moeten werken in bewustzijn van het belang van de eigen onafhankelijkheid en persoonlijke keuze.
Ik dacht na en maakte een plan. De route terug naar de familie Steiner was ongeveer 127 kilometer: 25 uur op kruissnelheid. Zij hadden een back-up van mijn drijf­veren, dus daar moest ik naartoe. Mijn accu’s waren vol. Daarop kon ik 15 kilometer ver komen. Een keer of tien stoppen om bij te laden en in een paar dagen moest ik er zijn.
In de parallel met het echte leven zou het spelen met de hand gelijk staan met constructieve, vruchtdragende aktiviteit: iets maken, knutselen. Het verdedigingsgebied zou gelijk staan met de privé-sfeer waar geen opponent het elkaar toewerpen van de bal, om elkaar of de kinderen te trainen, kan verstoren. Iemand uit het veld trappen zou gelijk staan aan beschuldigen, erin luizen, projecteren, misbruiken en dergelijke. Op de reservebank zitten zou gelijk zijn aan het zitten zonder een vaste dienstbetrekking. Het besturen van de samenleving naar de ideeën van het ‘nederlands voetbal’ zou betekenen dat iedereen fit zou blijven in de sociale zekerheid klaar om iemand te vervangen die beschuldigd wordt, gebrandmerkt, misbruikt of anderszins het slachtoffer Het spelen van de bal buiten het veld zou gelijk staan met niet-reageren-op zonder dat men de bal voor het team kwijtraakt. Niet verplicht zijnde om te reageren is men vrij zich terug te trekken in de reserve positie erop vertrouwend dat vroeg of laat vervanging bij tourbeurt nodig is. De bal raakt men niet kwijt, alleen de speler is vervangen. De bal zelf zou een vorm van betrokkenheid bij het werk zijn: een kontrakt, een overeenkomst, een projekt, een voorstel, etc. Dit alles betekent dat het essentiëel voor een gezonde samenleving zou zijn om het werk gaande te houden door het behouden van overeenkomsten, het maken van nieuwe afspraken, de tijd afspreken voor het scoren van doelpunten, het vaststellen van beleidsmaatregelen, etc. Een zieke samenleving zou ofwel in ernstige mate nergens op reageren (zoals b.v. tijdens vakanties), het spelen van de bal buiten het spel, of het niet in staat zijn overeen te stemmen over het werk door het onvermogen om de bal in het team te houden of de capaciteiten van het team te onderkennen. Een zieke samenleving of een slecht team kunnen worden herkend aan de lust anderen uit het veld te trappen (op die manier de bal voor het team verliezend), het zonder onderscheid willen scoren in het doel van de ander (er zelf buiten vallen anderen in de verdediging drukkend) of binnen de sfeer van het prive-belang blijven (overmatig defensief het spel helemaal niet spelend door het diskwalificeren van de tegenstander). Heb uw tegenstander lief betekent het spel te spelen naar de volle capaciteit alle mogelijke spelers erbij betrekkend. 
Het 12de huis in Maagd waar het aardingspunt van de kosmische instroom van energie staat voor 2011, laat zien dat we de mogelijkheid krijgen om onderscheidingsvermogen te ontwikkelen over wat de losse facetten zijn van de eenheid en het universele zijn.*5 Een belangrijk thema is het mannelijke en vrouwelijke en hoe deze zich tot elkaar verhouden. Pas als we kunnen waarnemen dat het mannelijke en vrouwelijke gepolariseerde facetten van de eenheid zijn, die niet los van elkaar kunnen functioneren en beide hun eigen bedoeling hebben in het geheel, kunnen we werkelijk heel worden. Het ontvankelijke van het vrouwelijke, verbonden met het innerlijke van de mens, kan niet voldoende tot haar recht komen zonder de mannelijke actieve pool die de rijkdom naar buiten laat stromen. En bij te weinig verbinding met het vrouwelijke wordt een mens hard, afgesloten en krijgt een te grote focus op de buitenwereld. Het is heilzaam om beide polen in ons te ontwikkelen, om een dynamische schepper te zijn van je leven.
Het is een herenakkoord om respekt te houden voor de mensen die tegenstander waren in het spel, of ze nu werkelijk gewonnen hebben of alleen maar geloven dat dat zo is. Mensen die geloven dat ze kunnen verliezen of winnen wat betreft de realiteit van een eeuwige ziel, zijn vergeten dat gewetensvolle zelfherinnering niet beperkt is tot het eigen lichaam en dus niet werkelijk kan worden gewonnen of verloren. Het enige dat onwerkelijk is is de dood daar wat de tijd betreft verandering de feitelijkheid van het leven is. Maar niettemin zou er dankbaarheid voor het lichaam, het spel, de samenleving en de tegenstander in het spel moeten bestaan. Hoewel vorm niet eeuwig is, is materie zeker zo eeuwig als het bewustzijn ervan. Het enige ding dat telt is de continentie van de ziel door de veranderingen van de tijd heen. Het wonder ligt in de zelfherinnering die voortduurt over de dood heen. Het weerstaat de materiële logica die het discontinu verklaart. Het wonder bevestigt de principes van de liefde daar die de continuering van de zelfherinnering verkondigen. Eenmaal het ego geregeld hebbend zonder de valsheid en de ‘niet-dit’-realisatie van leugens en bedrog, kan de liefde er zijn met al zijn zorgen en delen. Dit volgend is het mogelijk en zelfs verplichtte etiquette respekt te tonen nadat het spel van het opponerende ego beëindigd is. Ieder sportief of anderszins gespeeld spel zou moeten worden erkend als een toegangsdeur voor de werkelijkheid van de menselijke liefde. Zonder zou het spel van het leven de moeite van het spelen niet waard zijn en zou verlies ondraaglijk zijn. Hoe kan je een spel verliezen als alle deelnemers er liefde bij winnen om erin te delen en te zorgen? Een spel verliezend zou men zijn tegenstander moeten bedanken zeggend: ‘dank je voor het spel’, wetende dat het enige werkelijke verlies het verlies van de liefde voor het spel is. Een spel is niet slecht omdat je het verliest, een spel is slecht omdat je de regels mist. 

εξοπλισμό επιβίωσης και εξοπλισμό την επιβίωση 72

  Στη συνέχεια, ακολουθείστε τους αστυνομικούς, χωρίς να απαντήσετε σε ερωτήσεις. Εννοείται πως οποιαδήποτε βιαιοπραγία ή εξύβριση προς κατηγορούμενο που συνεργάζεται είναι παράνομη. Αν σας συμβεί, οι αστυνομικοί θα διαπράττουν ποινικά αδικήματα και μπορείτε να τους μηνύσετε.
Τα cookies επιτρέπουν μια προσωποποιημένη εμπειρία χρήσης των λειτουργιών του doctoranytime.gr. Κάνοντας κλικ στο “Εντάξει” ή χρησιμοποιώντας αυτή την ιστοσελίδα, συμφωνείτε με την πολιτική cookies μας. Εντάξει
Εμένα μου φάνηκε ασχετοσύνη… Γιατί όπως μου είπε για τέτοια εισιτήρια θα χρειαστώ πλαστική κάρτα Ανώνυμη… (για εισιτήρια μήνα και κάτω) οπότε μου έβγαλε και μια τέτοια…και σκεφτόμουν είναι δυνατόν στην πιο θεωρητικά advance κάρτα να μην μπορείς να την χρησιμοποιήσεις για όλες τις χρήσεις?… Και να θες δύο κάρτες αν θες να έχεις μηνιαίο και μια για τα υπόλοιπα…
Η μεροληψία της επιβίωσης ή η μεροληψία επιβίωσης, είναι το λογικό λάθος να επικεντρωθούμε στους ανθρώπους ή τα πράγματα που κατάφεραν να περάσουν, από κάποια διαδικασία επιλογής, και να παραβλέψουμε εκείνα που δεν το κατάφεραν. Αυτό μπορεί να οδηγήσει σε…
Η «αυθόρμητη εξομολόγηση» των υποκειμένων που συμμετέχουν στις εκπομπές, επισημαίνουν οι επιστήμονες, «δεν συνιστά έναν πρωτότυπο, μοναδικό και ανεπανάληπτο λόγο (αφήγηση) αλλά έναν στερεοτυπικά επαναλαμβανόμενο και «κατασκευασμένο» λόγο. Η «κατασκευή» του λόγου υλοποιείται από την ιδιαίτερη δυναμική της επικοινωνίας που διαμορφώνουν οι συγκεκριμένες εκπομπές, καθώς και από τις τηλεοπτικές τεχνικές του ήχου και της εικόνας. Με αυτή την έννοια, δεν υπάρχει πραγματικότητα αλλά μια κατασκευή της».
Τα μύδια μολύνονται από πλαστικά σε σχεδόν ολοκληρωτικό βαθμό. Μικροσκοπικά κομμάτια πλαστικού μολύνουν τα μύδια από την Αρκτική ως την Κίνα, αποτελώντας σημάδι της παγκόσμιας εξάπλωσης της ρύπανσης των ωκεανών που καταλήγει στην τροφική αλυσίδα. Τα μύδια στα φαινομενικά παρθένα ύδατα της Αρκτικής περιείχαν το περισσότερο πλαστικό από όλα τα δείγματα που συλλέχθηκαν κατά μήκος των νορβηγικών ακτών, σύμφωνα με μελέτη του Νορβηγικού Ινστιτούτου Υδάτινης Έρευνας. Στις ακτές και τα ανοιχτά της Νορβηγίας, τα μύδια περιείχαν κατά μέσο όρο 1,8 κομμάτια μικροπλαστικών, που ορίζονται ως πλαστικά με μέγεθος μικρότερο από πέντε χιλιοστά. Στην Αρκτική τα μύδια περιείχαν κατά μέσο όρο 4,3 κομμάτια μικροπλαστικών. Από τη naftemporiki.gr
Το 2009 η συνολική χρηματοδότηση για δαπάνες υγείας στην Ελλάδα αντιστοιχούσε στο 9,5% του ΑΕΠ, ενώ το 2016 μειώθηκε στο 8,3%, ενδεικτικό της ταχύτερης μείωσης των δαπανών για την υγεία έναντι της κάμψης του ΑΕΠ την ίδια περίοδο.
Όταν κανείς, αποκαμωμένος από την ηττοπάθεια και την παραίτηση, βρίσκεται σε βαθιά κατάθλιψη, ή και στο κατώφλι της αυτοκτονίας, τότε είναι η ώρα ν’ ανοίξει τη Σουρρεαλιστική του Εργαλειοθήκη Επιβίωσης και ν’ απολαύσει μιαν ανάσα από μαγικό, φρέσκο αέρα.
Παρατήρησα ότι πλασάρουν τις προσωποποιημένες για εισιτήρια μήνα και πάνω. Ακόμα και στα εκδοτήρια μου είπαν ότι δεν θα μπορώ να τους βάλω εισιτήρια μικρότερης αξίας των 30. Στο site όταν πάω να αγοράσω ηλεκτρονικά εισιτήρια για την κάρτα μια χαρά μπορώ να αγοράσω όποιας αξίας θέλω…και όχι μόνο τα μηνιαία και πάνω…
Μία ακόμα τεχνική για τροπικά κλίματα είναι το δέσιμο ενός υφάσματος σε κάποιο δέντρο για τη συλλογή νερού από υγρασία ή βροχή. Αυτή η μέθοδος λειτουργεί καλύτερα σε δέντρα που γέρνουν αλλά όπως διδάσκεται στο σχολείο επιβίωσης των Αμερικανικών Ενόπλων Δυνάμεων σε κατάσταση διαφυγής θα πρέπει να γίνεται πολύ προσεκτικά, για παράδειγμα κοντά στις ρίζες του και με σωστή απόκρυψη.
4)  Pricing. Ελέγξτε διεξοδικά την τιμολογιακή σας πολιτική. Εάν κρίνετε ότι κάπου μπορείτε να μειώσετε τις τιμές σας, κάντε το! Επίσης δείτε αν μπορείτε να εφαρμόσετε ευέλικτους (αλλά αξιόπιστους) τρόπους πληρωμής.
Το Survivor δεν είναι αγώνας ταχύτητας, αλλά αντοχής και στο τέλος δεν θα κερδίσει απαραίτητα ο ταχύτερος, αλλά όποιος καταφέρει να προσαρμοστεί καλύτερα σε έναν κόσμο πολύ μακριά από τον κόσμο που ήξερε μέχρι σήμερα. Για τους περισσότερους από τους συμμετέχοντες τα προβλήματα που αντιμετώπιζαν στο σπίτι τους ήταν αυτά που αντιμετωπίζουμε και εμείς στην καθημερινότητα μας… Ωχ! Ξέχασα να ανάψω το θερμοσίφωνα, θα έχει ζεστό νερό; Έχω WiFi, αλλά δεν έχω Internet! Τώρα που άπλωσα τα ρούχα βρήκε να βρέξει; Όλα αυτά τα «προβλήματα πολυτελείας» αποτελούν πλέον παρελθόν για τους παίκτες των δύο ομάδων, των οποίων ο τρόπος ζωής δεν θα απέχει πάρα πολύ από τον τρόπο που ζούσαν οι πρόγονοί μας χιλιάδες χρόνια πριν.
παλαιές κάρτες μηνός Οκτωβρίου μεσολαβούν, 12 ημέρες (ο Οκτώβριος έχει 31 ημέρες) . Αν την κάρτα σου την στείλουνε σε 10 ή 11 ή 12 ημέρες καλύπτεσαι. Αν χρειαστούν όμως παραπάνω από 12ημέρες δεν καλύπτεσαι . Αν χρειαστούν τρείς εβδομάδες δηλαδή 21 ημέρες για να σου στείλουν την κάρτα δεν καλύπτεσαι τις τελευταίες 9 ημέρες δηλαδή από την 13η ημέρα μέχρι την 21η.
Γενικότερα, ο σκοπός όλων των ριάλιτι σόου είναι η τηλεθέαση. Για να επιτευχθεί, οι διοργανωτές βάζουν τους διαγωνιζόμενους σε καταστάσεις στις οποίες αυτοί εκτίθενται αρνητικά, με αποτέλεσμα να χάνουν την αξιοπρέπειά τους δημοσίως.
Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ, κάθε χρόνο, τουλάχιστον 8 εκατομμύρια τόνοι πλαστικών διαρρέουν στον ωκεανό – κάτι που ισοδυναμεί με την απόρριψη του περιεχομένου ενός απορριμματοφόρου στον ωκεανό, κάθε λεπτό, όπως επισημαίνεται σε έκθεση του Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρουμ. Αν δεν ληφθούν μέτρα, τονίζεται, η ποσότητα αναμένεται να αυξηθεί σε δύο απορριμματοφόρα ανά λεπτό έως το 2030 και τέσσερα ανά λεπτό έως το 2050. Οι εκτιμήσεις δείχνουν ότι η πλαστική συσκευασία αντιπροσωπεύει το μεγαλύτερο μερίδιο αυτής της διαρροής προς το περιβάλλον. Η πιο πρόσφατη έρευνα εκτιμά ότι σήμερα υπάρχουν πάνω από 150 εκατομμύρια τόνοι πλαστικών αποβλήτων στον ωκεανό. Ο ωκεανός αναμένεται να περιέχει 1 τόνο πλαστικού για κάθε 3 τόνους ψαριών έως το 2025 και έως το 2050 περισσότερο πλαστικό από τα ψάρια σε βάρος.

travel survival kit survival island seed xbox one

I’ll have to take your word for it. I scrolled down through their FB page, but couldn’t find any offers. I signed up for their list and no offers yet (though I imagine they wait for an opportune time). I did see the member’s area offer of $19.95, which I’m assuming also contains upsells.

Let’s face it, these are strange and terrible times and there’s a very good chance that at some point we’re all going to be forced to live in a society that is half The Walking Dead and half The Hunger Games. And in that society, we’re all going to need the best survival tools to, well, you know, survive.

You can find a lot of animal products in the wilderness. Animal bones and feces are scattered all over the jungle floor. You can use some of these items to your advantage. Here are some tips on how to utilize these.

Update: Water filtration companies are now producing water filters capable of filtering larger quantities of water and selling for a similar price as the Lifestraw, including Lifestraw’s own version of its latest portable water filter (compare products, specs, and reviews to help find the portable water filter that best fits your budget).

I recommend you to check out our site at https://SurvivalWristbands.com – We have a great selection of survival bracelets and survival kits that include several tools essential for any survival scenario. Our Ultimate Survival Wristband includes a compass, whistle, fire rod, flint striker, tinder, alcohol pad, safety pins, fishing hooks, weights line and more all from the convenience of your wrist!

Sleeping on the ground will cause you to lose body heat faster, making it more likely for you to get cold. Sleeping on a poncho or a really thin blanket isn’t going to help this either. The best way to do this is to stack up leaves or logs to make a padded bed. Alternatively, you can bring a hammock with you and just set it up when you sleep.

Astronauts are provided with survival kits due to the difficulty of predicting where a spacecraft will land on its return to earth, especially in the case of an equipment failure. In early US space flights, the kit was optimised for survival at sea; the one provided for John Glenn on the first American space flight in Friendship 7 contained a life raft, pocket knife, signaling mirror, shark repellent, seawater desalting tablets, sunscreen, soap, first aid kit, and other items.[5] A survival kit was provided for the Apollo program which was …designed to provide a 48-hour postlanding (water or land) survival capability for three crewmen between 40 degrees North and South latitudes.[6] It contained a survival radio, a survival light assembly, desalter kits, a machete, sunglasses, water cans, sun lotion, a blanket, a pocket knife, netting and foam pads.[7]

Flee your feed: The Google Chrome Web browser offers free extensions that will remove all mentions of the election from your social media feed (others replace candidates’ names with the poop emoji). And remember: There’s no shame in hiding a friend’s or a family member’s annoying Facebook posts; neither will ever find out about it, and it’s easier than starting a digital shouting match.

Do: Keep your hands on the wheel. According to one cop, “This shows care and concern for the officer’s safety—and trust me, we really appreciate that.” Here’s what your police officers really want you to know.

About Blog – A newspaper guy with decades of experience, Leon writes about survival from the point of view of an investigative reporter. The blog provides practical tips and safety guide to surviving an unexpected emergency or natural disaster, wilderness or urban settings.

There’s also plenty of cheap, yet high quality survival gear that’s a great price whether or not it’s on sale. If you’re interested, take a look at what we think the best bang-for-buck survival gear products are at the $5, $10, $15, $20, & $25 price points.

“How do you tell a Communist? Well, it’s someone who reads Marx and Lenin. And how do you tell an anti-Communist? It’s someone who understands Marx and Lenin.” – Ronald ReaganThe post The Editors’ Quote of the Day: appeared first on Surv…

Speaking of your car, this 90-piece roadside emergency kit will keep you in the game whether you have a bad accident or just break-down in the middle of nowhere. It comes with tools to get your car going again – jumper cables, a tire repair kit, an air compressor – and a first-aid kit in case things get really messed up. Basically, it’s got you covered no matter what you need.

High demand – high search volumes, lots of customer reviews on sites like Amazon, high conversion rates on digital products, enthusiastic and rabid buyers. (James shows how you should be copywriting for affiliate products here)

I ordered that item on Dec. 6/16 and have order # 5FR74DEN from Survivallife.com and sent them multiple e-mails which they have answered a few but the 2 they have not bothered.So here they are listed below.

Our site started off as a place to post for our family to learn and exchange ideas about survival skills. It expanded to include friends who want to learn what we were teaching. It has now become a place for all to learn long-term food prep, home canning, reloading ammunition and building weapons.

Survival Life is the worst company I’ve ever placed an order with in my entire life. I placed an order on December 14th and to this day my order is still on backorder and every time I call to inquire I get the same Asian girl with the same attitude with the same…

Web Belt Alice Clip Survival Spikes: Well, I did try a few times to put a blade on them, but the only thing I could sharpen was the tip and so that’s why I call ’em SPIKES. And to sharpen ’em you either need a file or a grinder. What’s good about these Alice clip spikes is that you can use’em as both, spear and arrow heads and they can be easily attached or hidden on your belt and other gear.

A commercial option for people who choose to take the minimalist route is the Pocket Survival Pak from Survive Outdoors Longer (SOL). This wallet-size packet of miniature multi-use survival items includes duct tape, a pencil, safety pins, seweing needle, nylon thread, aluminum foil, compass, fish hooks and sinkers, magnifying lens, braided nylon cord, stainless steel wire, scalpel blade, signal mirror, fire starter, tinder, waterproof paper, whistle, and a waterproof instructional sheet on the items.

The Survival Guide weekend is a game changer, it’s designed around the idea that one weekend can change everything. John (and company) are known for breaking the rules, being innovative, and thinking outside of the box. This thinking, combined with immense industry and business knowledge, is what has skyrocketed his career. He’s here to share that, and this is not to be missed. Whether just starting out in the commercial photography industry, or ready for a new chapter in your career, the Survival Guide is an opportunity to delve in deep, and truly understand what it takes to become a successful commercial artist built on a solid business foundation.

Hellava list, Elise! Way too much for my brain to handle. 🙂 The Mora Companion goes with me in the woods as a neck knife and for finer bushcraft tasks. Though it’s not full tang, mine has taken a lot of abuse and keeps performing admirably. I plan on shaving with it in the bush one day.

And if you can breathe but the air is deadly, then you may become a member of the walking dead. Not the zombie variety but the sort where your death is coming soon, you just don’t realize it yet. Think nuclear fallout.

That paracord bracelet you received from a survival-minded friend is a wonderful thing to bring on your next hiking or camping adventure. It is also a fantastic item to place in your bug-out bag or 72-hour emergency kit. Take a moment to review some of the many uses for the paracord bracelet to further your survival knowledge.

We generally encounter right-censored data. Left-censored data can occur when a person’s survival time becomes incomplete on the left side of the follow-up period for the person. For example, in an epidemiological example, we may monitor a patient for an infectious disorder starting from the time when he or she is tested positive for the infection. Although we may know the right-hand side of the duration of interest, we may never know the exact time of exposure to the infectious agent.[5]

home survival gear survival skills meaning

The U.S. Army Survival 21-76 Field Manual suggests a steady diet of locust, ants, termites and grasshoppers when food is scarce. Grasshoppers should be cooked, and be sure to remove their barbed legs that could get lodged in your throat. (Broccoli doesn’t sound so bad anymore, does it, kids?)

If you have two mirrors, you can use the reflection from one mirror as a light source and reflect it from the second mirror. This enables you to signal north even if there is no sun present there to reflect light.

  Can we end active shooter events? A mentally disturbed man entered a South Florida high school and killed at least 17 people with an AR-15 rifle. Nikolas Cruz was expelled from the school for erratic and violent behavior and was reported to have a…

Reviewing the Helle Mandra offers insight into my (honest) bias. In a lot of ways, I have to compare my feelings for this little “neck knife” to the conclusion I reached in my review of the Buck 110. It’s a non-optimal knife that I can’…

Global stocks plunge after Wall Street bloodbath. The Dow is now down around 8% from its all-time high. Just as I predicted, rising interest rates are what precipitated the plunge. To repeat my words of warning: Many stocks are still over-valued. Interest rates will probably continue to rise. So do some hedging and put stop-loss limits in place!

It is now 2018. I have owned the SentrySafe pistol biometric gun safe (actually 3 of them) for nearly 5 years. I’m still of the opinion that they may be the best general purpose pistol biometric gun safe available. I feel compelled to let you know why I still believe …

Lifeboat survival kits are stowed in inflatable or rigid lifeboats or life rafts; the contents of these kits are mandated by coast guard or maritime regulations. These kits provide basic survival tools and supplies to enable passengers to survive until they are rescued. In addition to relying on lifeboat survival kits, many mariners will assemble a ditch bag or abandon ship bag containing additional survival supplies. Lifeboat survival kit items typically include:

Syndicated radio talk show host G. Gordon Liddy interviewed Rawles and said that his book posits a collapse of civilization.[47] When Rawles was interviewed by radio host Laura Ingraham, she described the book as going through point-by-point the basics of being prepared and heightening your chances of surviving some type of major crisis. Ingraham said that there is a thin line between order and total anarchy in time of a crisis, when peoples’ lives are on the line—and all the niceties and the rules go out the door.[48]

If your Zippos or flintlock lighters have run out, keep them because you can still use it to make fire. There’s usually cotton inside these types of lighters. Take them out and use the flint to create a spark. The cotton is usually so dry it will catch fire easily.

Another level in some preparedness plans are Vehicle Kits. In some cases, supplies and equipment may be loaded into vehicle such as a van or truck with bicycle racks and an extra “reserve” gas tank. Some survivalists also carry a small (e.g., 250 cc) off-road-capable motorcycle in the van or truck.

Mike Adams, the Health Ranger, has come out saying that the United States is on a collision course with mass and civil unrest. History has proven that there’s only so much oppression human beings can stand before they cease complying with those…

In order to help alleviate some of these stresses and better inform current and prospective international postdocs, the National Postdoctoral Association (NPA) has created an online resource, the Survival Guide for International Postdocs. The Survival Guide was compiled by members of the former International Postdoc Committee with the expert assistance of university international offices and postdoctoral offices, as well as an immigration attorney. It draws on the experiences of current and former postdocs who have traveled to the United States to do their postdoctoral training.

Staying warm on a cold night is never truly appreciated until you spend 10 hours shivering in a sleeping bag not rated for the sudden drop in temperature that just took place the night before. There’s a solution, though: a Goretex modular sleeping bag system. What you get is a sleeping bag with a sleeping bag liner (effectively creating multiple layers of sleeping bag, based on how cold it is). The primary bag is rated to 30 degrees Fahrenheit. Add the interior layer and this cold temperature rating drops to minus 10 degrees.

HOW TO STOP A NOSEBLEED A common, often minor, problem that causes significant anxiety for both the patient and the caregiver is the nosebleed, also known as “epistaxis”. More than 50% of the population will experience a nose bleed during their l…

L ( θ ) = ∏ T i ∈ u n c . Pr ( T = T i ∣ θ ) ∏ i ∈ l . c . Pr ( T < T i ∣ θ ) ∏ i ∈ r . c . Pr ( T > T i ∣ θ ) ∏ i ∈ i . c . Pr ( T i , l < T < T i , r ∣ θ ) . {\displaystyle L(\theta )=\prod _{T_{i}\in unc.}\Pr(T=T_{i}\mid \theta )\prod _{i\in l.c.}\Pr(TT_{i}\mid \theta )\prod _{i\in i.c.}\Pr(T_{i,l}

wilderness survival mountain survival equipment

I was reading early on in comments about flashlights and all of the ones I read took batteries I found a solar wind up one that works good I would also like to thank all for the input I see I am missing some things but not a lot it could be on your list I didn’t read all comments today but a inflatable raft I live in the rocky mountains so I have rivers to use

Great sites indeed. I must have been on all of them in the past year. I’m more interested in the alternative energy area…rather than prepping. But you are right…I found a lot of great articles. Mac Slavo is my all time favorite though.

Being an international postdoc in the United States can be a daunting experience. There is the initial decision to move thousands of miles away from home; the possible language barrier, the culture shock, and the other challenges one may face on arrival; the acclimatizing to life as a scientist in the United States, and the periodic visa difficulties that have to be negotiated when traveling in and out of the country.

Founders: A Novel of the Coming Collapse is a contemporaneous sequel that parallels the events that occur in Patriots and Survivors. It was released on 25 September 2012. The book peaked at #4 in Amazon’s overall book sales ranks, on its release day. The book premiered on the New York Times Best Sellers list at #11, but dropped to #27 a week later.[40]

Take a piece of the ribbon and tie it with a knot at the bitter end. Now, twist the skin to create a powerful thread. Use the other piece and wrap it on top of the first string. Repeat with a third string. Make a few these mini strings.

Sleeping on the ground will cause you to lose body heat faster, making it more likely for you to get cold. Sleeping on a poncho or a really thin blanket isn’t going to help this either. The best way to do this is to stack up leaves or logs to make a padded bed. Alternatively, you can bring a hammock with you and just set it up when you sleep.

TheSurvivalistBlog.net is a participant in the Amazon Services LLC Associates Program, an affiliate advertising program designed to provide a means for sites to earn advertising fees by advertising and linking to amazon.com. This website also contains advertisements and other affiliate links. Privacy Policy and Terms Of Service.

If a subject’s lifetime is known to be less than a certain duration, the lifetime is said to be left-censored. Left censoring is usually applied when subjects in a study already have exhibited the event in question at the start of the study but information about when they first reached the event is unclear.[3]

• Put it together: Using a larger piece of wood as a wind block, create a nest out of the tinder. Create a tipi out of smaller kindling so oxygen can get in. Ignite the tinder and place under the tepee. Use long, steady breaths to spread the flame. As the smaller pieces catch, add progressively larger fuel to the fire.

It’s been a of months since I mentioned my other website MDCreekmore.com; it’s a homesteading news site that is updated every day with new links to the best homesteading articles that have been … Continue Reading about Prepper News and Notes For Wednesday, February 28, 2018

We have another order of 2005-2017 SurvivalBlog Waterproof USB Archives that will be here soon, so keep watching the archive product page for details. In the meantime, we are hoping that you can help us sort out some confusion from the first batch of 1,000 USB sticks. We have:

As an United States citizen surviving in the modern era of propaganda, possessing the contextual knowledge of any situation, whether it be at the voting booth, in class, or church, or rebuilding after a collapse, places that citizen in an advantageous position. Thus, it is imperative for all citizens to have a knowledge of history and varied methodologies of propaganda.

Another alternative is to use an axe but since the objective is to build fires anyway, it doesn’t need to be perfectly chopped. However, if the wood material will be used for shelter building or creating other necessary pillars, using tools are a good idea. In fact, we put together a resource on how to make a survival shelter, given the popularity of this topic.

The coming change of seasons from winter to spring has brought to mind two “fevers” that preppers need to be aware of and make plans for. While not actual, physical fevers caused by disease, the effects of “cabin fever” and “spring fever”…

Unmute @Funny_Truth Mute @Funny_Truth Follow Follow @Funny_Truth Following Following @Funny_Truth Unfollow Unfollow @Funny_Truth Blocked Blocked @Funny_Truth Unblock Unblock @Funny_Truth Pending Pending follow request from @Funny_Truth Cancel Cancel your follow request to @Funny_Truth

There are couple of other sorts of people too, like one who spent their life searching for a sole purpose of their life (why do they exist here and bearing sort of such questions in their head), then there are others who sacrifice their life for others.

The Credit Card Knife is perhaps Survival Life’s biggest namesake. This small knife starts out about the same size and weight as a traditional credit card, but unfolds in seconds into a fully functional knife. It features a surgical steel blade, protective hand guard, and even a built-in safety sheath to keep it from becoming dull, and from accidentally opening in your pocket or pack.

But here’s what you can do: find a piece of plastic (saran wrap is perfect) with which you can seal the hole, so that the chest cavity around the lung doesn’t get more air pressure than the lung itself. If this happens, the lung will collapse. When you seal the hole, leave a flap at the bottom that will allow air to leave through the wound without entering it. This may seem useless now, but you never know—you might have to save someone’s life someday.

In this list I share the top 10 most influential survival and preparedness blogs. Although this may be my list, I did not pick these randomly. I used a number of factors in determining their “influence”: Google PageRank, number of incoming links, traffic, blog comments/discussions, and Alexa Rank as well as “that special something” (very scientific, I know).

There’s still time! Get 50% OFF all products in the Survival Life Store right now for the Customer Appreciation Sale! Click here: http://store.survivallife.com/?discount=APPRECIATE50&utm_source=slstore (50% discount applies once a product is in your cart)

survival gear for sale survival 7 days to die

This nasty piece of work was made especially for truckers, but as you can see, it’s also a killer survival tool for anyone out there alone in the middle of a zombie apocalypse. You can do just about anything with this tool that a trucker would need to do to keep his rig on the road regardless of conditions, so it should definitely help you keep your Chevy Lumina moving, especially when the zombies come.

Thank you for this, it’s great. going to be putting together a first aid/medical kit list sometime in the future, and I’ll definitely take that first list into account when we get around to posting that. It’ll be really helpful.

By this point you should be pretty confident that you have what it takes to survive in the wild—so let’s up the stakes. You’re not just trapped out in the wilderness, now; you’re behind enemy lines, and you have to survive without letting the enemy know where you are. Obviously a fire is out of the question—or is it? A Dakota fire hole might be just what you need.

Foolishly I bought a tactical pen on line from this company some three months ago. they duly debited my PayPal account but the item never arrived. To make matters worse the company through their agent CLICKBANK continue to debit my PP account on a monthly basis. This…

Ordered some varmint crossbows, card charged 40 days ago, still no word or the merchandise. Tried calling company and get recording that cuts off. DON’T ORDER FROM THEM. Company is called family protection services also, both have same address listed in texas. Several…

Survival Life.com Scammers, Manipulators, do not place an order, they will charge your account, but not send items. When you try to call, you won’t be able to leave message and call will not be answered. Only communication is email and they respond in nonsensical terms and misquotes. Austin Texas

The carbon sheets that you can get from saws have been proven to be able to withstand 22 calibre pistol bullets. With just a bit of duct tape and some proper attachment, you can create armour around your backpack and clothes that will protect you from shrapnel, arrows, and certain types of bullets. They’re bendable, snap proof, and pretty darn useful. There is a caveat though, Carbon steel will rust and is not stainless steel.

I didn’t see this invaluable item item on the list or in any comments thereafter so I’ll request a good ol’ 5ft x 7ft wool blanket. I’ve used mine to sit on around the camp fire and keep myself off the warmth sapping ground. Also great for keeping warm by the fire just wrapped up in. It won’t burn from sparks either which makes it invaluable for wrapping around your (probably lite weight and highly combustable) sleeping bag. Sheds moisture alright to keep any goose down bags from losing insulation. This is under the assumption that you are sleeping outdoors under nothing more than a tarp shelter until a proper basecamp and shelter can be established. Once a shelter is established (if you dont have / bring / or burned down your tent) the wool blanket also makes for a kickass door.

On firemaking you covered several useful items. Here’s an idea on the magnifying glass… ever see those older model, big screen, rear projection TVs on the side of the road, at the dump, or in the “free” or “curb alert” ads? Excellent source of compact, VERY powerful magnifying glasses. There’s three in each one. Scrap the screen, find the housings in the bottom, pull them out and crack them open. The housings are tubular and designed like camera lenses with multiple plastic lenses near the ends, but in the middle there lies a high quality glass lens. Not the most durable as they scratch fairly easily, but they’ll start a fire even with pretty extensive scratches. I made some felt lined leather cases for mine, but simply kept them wrapped in a swatch of old flannel shirt and secured with a hairband until I made the cases.

With proper positioning, the water will be trapped in a way that you can simple poke a hole through the bag so that the water flows through. You can then keep the water in a container. Note: Make sure your plastic bags are clean.

Fishing hooks and a good quantity of fishing line. Coil it up and stow in a pocket. The hooks are good if you want to fish, but can come in handy for other purposes, too, and weigh almost nothing. Stick them and the wire into your wallet and put it in your back pocket.

About Blog – Survive Uk’s Survival Blog is a UK based survival, prepper blog with all the latest techniques needed in a SHTF situation. It aims to provide informative articles on prepping and gears to help you survive.

• Advanced: A battery can be used to create a spark to light tinder. Use your vehicle battery (removed from vehicle or boat) by attaching wires or steel wool to connect the positive and negative posts. This will induce a spark or ignite the wool. With smaller batteries, align two batteries together, positive to negative. Use strands of steel wool to connect the posts to create a spark and ignite wool. A 9-volt battery works great.

Willie, thanks for that sweet link to The Daily Sheeple…. Working on getting that over to a new server.. seems there are probs from certain parts of the country and Europe… Also, I am working on getting some more regular editing over there.

This is the last Swiss+Tech (ST) tool review for a while, I promise. I’ve gone through the ones I have had for a while as well as a couple that I bought just to evaluate, and this is the last of the new ones. Normally people save the best for last, b…

Please note how difficult it can be making a fire through traditional survival & bushcraft techniques like rubbing sticks together. While I wholeheartedly recommend you practice and aim to perfect these no-gear-needed fire-making skills, I also recommend you not depend solely on your ability to make a fire in this way if it’s at all possible. At least do your best to carry a fire steel on you as a backup, especially considering how hard it can be to light a fire in wet/humid conditions.

What emerges are life-altering and, in some cases, lifesaving epiphanies—existential prescriptions for living with integrity, courage, and authenticity in an increasingly chaotic, uncertain, and inauthentic age.

Sooner or later, good weather or bad, your vehicle will get a flat. Then you have to get out the jack and lug wrench to change the tire. The latter tool is what this is about.This is the wrench that came with my truck, which is like the one in most…

I always have waterproof equipment in my survival kit. They may cost you a bit more, but they can save your life in some situation. Invest in the waterproof watch, waterproof matches, a waterproof compass to name a few.

Hey Jason, I don’t know why they don’t put affiliate links in their reviews. Maybe they prefer not to promote on the blog but instead get you into their email list and promote to you there. To build up trust that their reviews are impartial and not designed to make affiliate sales.

Either Constitutional Law will be reestablished in America, and the treasonous cabal of Deep State minions are tried and convicted for their crimes –  or –  Trump and company turns out to be a minor speedbump on the final stretch towards the New World Order.

About Blog – The Canadian Preppers Network is a group of volunteer authors who contribute articles with the hope of raising awareness of emergency-preparedness, self-reliance and self-sufficiency in Canada.

An SOS signal is the universal call for help. You can cause the signal using the light as well as sound. The message consists of three dots followed by three dashes followed by three dots. If you’re using light, an SOS signal would be three short bursts of light followed by three long bursts followed by three more short bursts. The same logic applies if you are using sound. Make sure that you practice the signal before you need to use it.

About Blog – We are a portal of all things related to Everyday Carry Gear, Bug Out Bag Essentials with a touch of Survival related topics too. We aim to post new and interesting articles about hot tools and topics in Prepper enthusiast world.

This section needs additional citations for verification. Please help improve this article by adding citations to reliable sources. Unsourced material may be challenged and removed. (July 2016) (Learn how and when to remove this template message)

Location gear/rescue gear. Good array of items there. But bear in mind: gadgets crap out at the most inopportune moment, the sky can become severely overcast, flares can get wet or damaged, and whistles can be lost. All of these are great ideas, and I have mirrors, flares, a beacon, and walkies myself. But there’s one thing I’d add to the list: Hunter Orange or safety vests. Lightweight and compact, never runs out of batteries, highly visible, hard to lose, and needs very little ambient light to be visible. I have an 18″X18″ square of hunter orange with an “X” of reflective stripe sewn on. Imagine a day-glo confederate battle flag, and you likely have the right mental image.

His first novel was a work of speculative fiction set in a near future including hyperinflation and socioeconomic collapse. Initially titled: Patriots: Surviving the Coming Collapse, and later re-titled: Patriots: A Novel of Survival in the Coming Collapse. The book was originally released in draft form as shareware[34] under the title Triple Ought in the early 1990s. It was released in a printed edition by Huntington House. After Huntington House went out of business, the book was re-released by Xlibris, a print on demand publisher. Starting in April 2009, the novel was published in a paperback edition by Ulysses Press. It was updated to include a glossary[35][self-published source] and index.[36]

About Blog – Looking for Survival Gear, Skills and Tips? Survival Life is the best place for Survival information on being prepared. It consists of over 11,000 survival tips, gear reviews, free survival skills training, survival knives, kits, shtf supplies for preppers, disaster & emergency preparedness-minded people.

Once you have a fire going, you can create a temporary grill using these metal wires and rods to cooks anything from fish to meat. You can also boil water in a make-shift cup that you can fashion from aluminum sheets.

Sling-Shot-Bow: Oh boy, are some of you guys & gals gonna love this survival weapon. Instead of trying to make one of those tree branch slingshots or a bow & arrow out of some tree sapplings, make one of these weapons instead. This way you can use it to launch both, arrows and rocks. All you need is two (2) 1/2 inch long screw eyelets, some thick rubberbands, a piece of duct tape and a knife. And believe it or not, this sling-shot-bow is hellova lot easier to make, aim, shoot and hit your target than a damn slingshot or bow & arrow. Take a look below and you should be able to figure out how to make this survival weapon. Note: This weapon can be made out of any type of wood, not just bamboo.

P ( T ≤ t 0 + t ∣ T > t 0 ) = P ( t 0 < T ≤ t 0 + t ) P ( T > t 0 ) = F ( t 0 + t ) − F ( t 0 ) S ( t 0 ) . {\displaystyle P(T\leq t_{0}+t\mid T>t_{0})={\frac {P(t_{0}t_{0})}}={\frac {F(t_{0}+t)-F(t_{0})}{S(t_{0})}}.}

About Blog – Survival Sullivan is the most comprehensive prepping website on the Internet. It provides real world survival and preparedness advice, tips, tricks, tactics from real preppers and survivalists.

Hand sanitizers may look like they’re only useful for cleaning your hands, but they’re also good for starting fires. This is because they contain alcohol, which is flammable. Simply use some of the stuff on a char cloth or some leaves or other tinder and they’ll easily catch fire from a spark. So always keep a small bottle in your pocket.

On August 27, 2015, BBB contacted Survival Life regarding advertised claims on its website, http://www.survivallife.com. Specifically, BBB requested clarification regarding the free trial memberships to the Family Protection Association included in some or all free offers advertised by the business. BBB continues to be contacted by consumers who allege that they have been billed for memberships they do not recall agreeing to. BBB Code of Advertis… Read More

About Blog – Find out the latest gear reviews for guns, knives, bug out bags, fire starters, and survival gear at SurvivalCache. The team strives to give you the best gear reviews, tips, and suggestions so you can be prepared.

make your own survival kit 802.11ac survival guide

(1930’s watering corn during great depression)   This weekly post is an open-forum, though preferably focusing on what we all did this week for our prepping & preparedness. Comment and voice your thoughts, opinions, accomplishments, concerns, or questions for others on any general topic of preparedness. Lurkers? Let’s hear from …

About Blog – Todd Walker is married to the lovely Dirt Road Girl, proud father and grandfather, a lover of the primal/paleo lifestyle, and a government school teacher. He is the owner/writer and editor of Survival Sherpa, a website about their journey to self-reliance and preparedness and home of the Doing the Stuff Network. He writes about wilderness survival skills, outdoor self-reliance, and preparedness.

​Water from many waterbodies may seem clear, but it is filled with microscopic organisms that may cause severe infections. If you must wash the wound, make sure that you use clean water. If you can boil water, then use boiled water to clean the wounds. If you can’t use boiled water, you can use the water collected from tree transpiration. We have seen how to collect this water in the tip#10.

Please note how difficult it can be making a fire through traditional survival & bushcraft techniques like rubbing sticks together. While I wholeheartedly recommend you practice and aim to perfect these no-gear-needed fire-making skills, I also recommend you not depend solely on your ability to make a fire in this way if it’s at all possible. At least do your best to carry a fire steel on you as a backup, especially considering how hard it can be to light a fire in wet/humid conditions.

Web Belt Alice Clip Survival Spikes: Well, I did try a few times to put a blade on them, but the only thing I could sharpen was the tip and so that’s why I call ’em SPIKES. And to sharpen ’em you either need a file or a grinder. What’s good about these Alice clip spikes is that you can use’em as both, spear and arrow heads and they can be easily attached or hidden on your belt and other gear.

These three methods are asymptotically equivalent. For large enough N, they will give similar results. For small N, they may differ somewhat. The last row, Score (logrank) test is the result for the log-rank test, with p=0.011, the same result as the log-rank test, because the log-rank test is a special case of a Cox PH regression. The Likelihood ratio test has better behavior for small sample sizes, so it is generally preferred.

Russian President Vladimir Putin said the United States is planning to deploy five cruisers and 30 destroyers near the Russian border.  Should the US make the mistake of attacking Russia, however small the attack may be, Putin will launch nuclear weapons.

Top 3 Firearm Myths and Faux-Pas in Florida. Say that 10 times fast! Enough SHARES on this video will SQUASH the most common myths here in Florida. Take our FREE Concealed Carry Class by signing up here: www.fgstraining.com Get armed. Get trained. Carry daily. Long live the Republic!

Each day I practiced what Rumi suggested. I learned how to ‘welcome and entertain’ my managers’ rudeness. I treated her ‘honorably’ with respect in our meetings; all the ‘sorrows’… the insults, rules and meanness she aimed at me I was able to endure because I knew in my heart I was a success and not a failure. The picture of some ‘new delight’ waiting for me my next job kept me focused and strong.

Donation time!! I’m pretttttty late on this one, but I finally donated my most recent $$ from the “Trust No One” TB release. This time to the San Antonio Food Bank. Yay! Apparently, a $1 donation = 7 meals, so this will equal… 637 meals to people in need. 😎

Let’s face it, these are strange and terrible times and there’s a very good chance that at some point we’re all going to be forced to live in a society that is half The Walking Dead and half The Hunger Games. And in that society, we’re all going to need the best survival tools to, well, you know, survive.

If you have a small bottle of hand sanitizer in your survival kit or gear, you can use it to light embers. Hand sanitizers are mostly alcohol that is extremely flammable. Adding just a few drops of hand sanitizer on the embers will produce flames. You can use this flame to start a fire using your char cloth or your cotton balls soaked in Vaseline.

About Blog – The Survival Life contains a broad array of topics a survival enthusiast could ever need. Survival Life articles and video tutorials by survival specialists and certified trainers. Survival blog about spec

If you wade through a cold river (rivers are common in many wilderness areas), or find yourself suddenly in the rain and need to get a fire going quickly — get this fire going using a micro torch. You can even cook, right from the torch.

I’ve ordered several items from this company and have got exactly what I was promised. As some others have stated, the products were made in China but are what they promised. I feel I got a fair product for a fair price. I’ll watch for unexpected charges but have not had any so far. I’m happy with this company. And yes I would recommend them to friends. Also, I’ve order the HR30, the spy pen, the fire starter and a flash light and all came in good time and were decent products for what I paid.

It never fails that when you need a knife or cutting instrument the most there’s never a pocket knife around to help you out. That’s why we created the highly-effective, razor sharp, multipurpose credit card knife. At about the thickness of 2 credit cards, it is the ultimate portable knife.

I described this workshop to my friends as an all-inclusive no-holds-barred immersive business of photography (but applicable to any creative professional) tell-all expose, that also happens to be put on by the coolest photography team on the planet. And you’ll also leave the weekend with 17 rad new friends and a belly full of amazing food and (regardless of the city you are in) the best ice cream around.

Find food: You can survive up to three weeks without food, but a growling stomach will set in much sooner. These four items are always edible: grass, cattails, acorns, and pine needles. A simple rhyme can help you identify safe-to-eat berries: “White and yellow, kill a fellow. Purple and blue, good for you.”

Most everyone loves fire. Fire is essential in a wilderness survival situation for a few reasons. One, it provides warmth which keeps body temperature up. Two, it provides heat used to purify water. It also provides light, heat to cook food, and serves as a center to draw people in. Earth based wisdom teaches us that fire is a spirit unto itself, and encourages us to have a good relationship with fire. I know that despite my passion for it, I didn’t truly appreciate fire until it took me four days to get it with a fully primitive bow and drill fire making kit on my first wilderness survival solo.

CR123 batteries pack a lot of power in a small package, and the lithium ones have a shelf life of 10 years, which is why they’re up on the list. You can also purchase rechargeable ones (here, for example) that you can charge with your solar panel array. At the end of the day, 3.7 V will always be a lot more versatile than 1.2 V batteries because you can always lower current (make it dimmer), you can’t increase it (make it brighter). 900 lumens to the face is an extreme force multiplier.

Survival Throwing Star-Knife: Here’s one for all you knife freaks & gurus. Ok, I know they make those metal throwing stars, but this baby can be used in multiple ways in a survival situation. As an individual hunting & throwing knive, a throwing star and as a spear head when attached to a stick for hunting game or spearing fish. To make one of these all you have to do is buy a set of those cheapo metal throwing knives, drill a few holes, make a few groves on the handle(s) so when you go to wrap some paracord around it to attach it to a stick it will hold it in place and not slide off. And then add four (4) screws, washers and wing nuts to keep it together until you need to use it.

The Zombie Survival Guide, written by American author Max Brooks and published in 2003, is a survival manual dealing with the fictional potentiality of a zombie attack. It contains detailed plans for the average citizen to survive zombie uprisings of varying intensity and reach, and describes cases of zombie outbreaks in history, including an interpretation of Roanoke Colony. The Zombie Survival Guide was also featured on The New York Times Best Seller’s list.[2] Brooks’ inspiration for The Zombie Survival Guide was his childhood interest in zombies, sparked by the first zombie movie he ever saw, circa age 10: Revenge of the Zombies (1943).[3]

Lifeboat survival kits are stowed in inflatable or rigid lifeboats or life rafts; the contents of these kits are mandated by coast guard or maritime regulations. These kits provide basic survival tools and supplies to enable passengers to survive until they are rescued. In addition to relying on lifeboat survival kits, many mariners will assemble a ditch bag or abandon ship bag containing additional survival supplies. Lifeboat survival kit items typically include:

Rawles has seven books in print that are sold by mainstream booksellers: five novels and two nonfiction survival books. His second nonfiction book, titled Tools for Survival, was published in late 2014.[30]

English/Pashto edition. Offset printed on Chromolux ALU-E mirrored paper. Size 48 x 33 cm, folded to 12 x 17 cm, € 10 incl. shipping. Unfolded posters insent in tube available for €35. Concept and design by Ruben Pater.

The Zombie Survival Guide, The Zombie Survival Guide: Recorded Attacks, and World War Z have been confirmed to be produced as live-action films.[9][10] Brad Pitt, who stars in World War Z, also confirmed that the producing studio, Paramount, has also been given rights to The Zombie Survival Guide and The Zombie Survival Guide: Recorded Attacks and are planning on adapting both of them as movies after World War Z is released.[11] World War Z was released in theatres on June 21, 2013,[12] The Zombie Survival Guide and The Zombie Survival Guide: Recorded Attacks currently have no release dates set.[13]

After YouTube’s glaring censorship agenda set out to silence those who question the establishment, many have transitioned to a platform where their speech is not politically censored.  One such man is now disarming the climate change agenda and his DTube video is throwing all kinds of wrenches in the cogs of the propaganda machine.

Keep everything you’ve got, because the second plans go south, these items will become your most prized possessions and could save your life. Don’t underestimate the worthiness of even the smallest knick knack-inn Gary Paulson’s classic, The Hatchet, Brian Robeson used his shoe lace to make a nifty bow and arrow for survival!

On Sept. 8th, I placed an order and only had to the shipping which was minimal. However, I was charged twice for shipping that day. I called, no answer of course, called and called. I finally sent an email, they replied several days later, but never credited my account. Oh, I also NEVER received the item. Today I checked my account as I do everyday thankfully. I had an unauthorized charge for $19.95. I called on hold forever and ever, nobody ever picked up. Now I’m in the process of canceling my credit card! Not a happy lady today.

The Credit Card Knife is perhaps Survival Life’s biggest namesake. This small knife starts out about the same size and weight as a traditional credit card, but unfolds in seconds into a fully functional knife. It features a surgical steel blade, protective hand guard, and even a built-in safety sheath to keep it from becoming dull, and from accidentally opening in your pocket or pack.

survival gear websites survival prep shop

VETS: Thank you for your service. I’m giving away a FREE GUN for veterans to let you guys know about our new website which will give special pricing for vets only. TAG A VET! www.floridagunsupply.com/vets

The first line item. More than one source. Energy is energy. It does not go away. Gas in your car is burned making you go. Solar rays, can be used to generator electricity and/or to generate heat. So, a system that captures heat. Can turn the heat into steam, the steam into a motor- which spins a generator. Vice a solar panel into electricity. Sources can be the City generator electrical power (or steam etc). Diesel motors can be modified or purchased to run on more than one type of fuel. (Diesel, NPG, LPG, Propane)… Or if you have a water source a water wheel…. Multiple sources. How to spin the generator.

sebra/Shutterstock“Divorce is always good news,” says 
comedian Louis C.K., “because no good marriage has ever ended in one.” (You won’t believe these crazy reasons people actually filed for divorce.) This hard truth may not make the emotional process any easier to deal with—but these three actions might.

It’s a massive list for those who’d like to check their own self-made kits off in comparison to something comprehensive – to see if there’s anything they’ve missed that they may have wanted to take if only they’d remembered it.

Fishing hooks and a good quantity of fishing line. Coil it up and stow in a pocket. The hooks are good if you want to fish, but can come in handy for other purposes, too, and weigh almost nothing. Stick them and the wire into your wallet and put it in your back pocket.

This means going for waterproof versions of equipment (i.e. watches and compasses) and getting equipment that will keep your other stuff protected from water. Always use containers that have waterproof seals and never mix anything damp with all your other drop stuff. This is especially important for food containers, because moisture can only hasten spoilage. Water may be essential for hydration, but for everything else, staying as dry as possible is a must for survival.

Let’s face it, these are strange and terrible times and there’s a very good chance that at some point we’re all going to be forced to live in a society that is half The Walking Dead and half The Hunger Games. And in that society, we’re all going to need the best survival tools to, well, you know, survive.

P ( T ≤ t 0 + t ∣ T > t 0 ) = P ( t 0 < T ≤ t 0 + t ) P ( T > t 0 ) = F ( t 0 + t ) − F ( t 0 ) S ( t 0 ) . {\displaystyle P(T\leq t_{0}+t\mid T>t_{0})={\frac {P(t_{0}t_{0})}}={\frac {F(t_{0}+t)-F(t_{0})}{S(t_{0})}}.}

Welcome to Amazon.com. If you prefer a simplified shopping experience, try the mobile web version of Amazon at www.amazon.com/access. The mobile web version is similar to the mobile app. Stay on Amazon.com for access to all the features of the main Amazon website.

SurvivalBlog presents another edition of The Survivalist’s Odds ‘n Sods— a collection of news bits and pieces that are relevant to the modern survivalist and prepper. Today’s focus is on ancient tool technologies and building technologies. Bu…

This lovely tale comes from our very own island of Britain. Bear needed to swim to the mainland after finding himself stranded on an island. He had to swim, but in those freezing waters, quite possibly wouldn’t have made it the short distance.

In this scenario, it’s not enough to just recommend a good lighter — what you need in this case is actually a proven fire starter — something that will help you get a fire going fast if you’re in an emergency that may end shortly in death by hypothermia.

In my version of BACK-UP power there are no sacred Cows. Of import is, where your power system will be used/installed. In the City, or suburbs these would require permits and skilled/knowledgable installers. While a system in a Farming Ranching setting might require other priorities. And lastly a remote installation. (Getting the stuff to the site might be difficult). Weight these criteria for each situation. Do not let someone talk you into a ONE-SIZE-FITS ALL.

Plastic/rubber tubing is good for slingshots, tourniquets, can be used as a straw to draw water from holes in the ground, etc. Wire saws are good, too. Though of they can’t do everything a regular saw can, their portability, your right, makes them a huge asset.

Take a small piece of cloth and shove it in a metal box or a container. Make sure that the container is sealed and throw it in the fire. Let the container burn in the fire for a few minutes. Remove it from fire and let it cool. If you did it right, the cloth inside would be completely black but not burnt. This cloth is called a char cloth. It catches fire with the smallest of sparks!

If you are trapped in a desert or dry wilderness, it is critical that you keep your body cool. Although finding shade can be difficult, you can create a makeshift cooling hat using just two things: a rag and your urine.

The best way to learn and develop wilderness survival skills is to get wilderness survival training from a live wilderness survival guide or school. Twin Eagles Wilderness School offers a variety of wilderness survival training classes, including our transformational, nine month long Twin Eagles Wilderness Immersion Program – the ultimate wilderness survival training.

T-Minus 50 minutes until the most talked about LIVE BROADCAST in Central Florida begins! JOIN LIVE at 9PM EST on either YouTube or Facebook to become part of the action. Get armed. Get trained. Carry daily. Long live the Republic! FACEBOOK: www.facebook.com/floridagunsupply YOUTUBE: https://www.youtube.com/user/SurvivalBlogorg

Force of mortality is a synonym of hazard function which is used particularly in demography and actuarial science, where it is denoted by μ {\displaystyle \mu } . The term hazard rate is another synonym.

As we discussed above, staying warm is your priority. Adding insulation to your clothing is always a welcome idea. Dry leaves on the floor of the woods make excellent insulators. All you need to do is stuff them into your jacket. They form an insulating layer between your body and the outside cold air, trapping your body heat.

If you can find some sticks, you can make this sturdy shelter in no time. Find two sticks about 5 feet long and one about 10 feet long. Prop the shorter sticks so that you create an ‘A’ shape. Now prop the longer stick on top of the ‘A’ shape that you made and tie the three sticks together.

Another form of fire-starting because you can never have too many. If you currently have regular matches in with your survival gear, you making a mistake. If regular matches get wet, they are worthless.

Knowing how to use snares and traps for survival trapping purposes can help you deal with one of the most challenging pursuits in a longer term survival situation: the ability to obtain protein. (read more)

The carbon sheets that you can get from saws have been proven to be able to withstand 22 calibre pistol bullets. With just a bit of duct tape and some proper attachment, you can create armour around your backpack and clothes that will protect you from shrapnel, arrows, and certain types of bullets. They’re bendable, snap proof, and pretty darn useful. There is a caveat though, Carbon steel will rust and is not stainless steel.

by Bill H I was recently at a gun show and a dealer friend of mine had a couple of Smith and Wesson Model 10 revolvers. He also had a couple of the Taurus copies of the same gun. Prices were under … Continue Reading about Fall In Love With The Smith and Wesson Model 10

About Blog – On the BeSurvival site, learn about survival, prepping, homesteading, self sufficiency, and off grid living. Get tips, tricks, and real life advice from experienced outdoorsmen and homesteaders.

After a while, they can all start to look and sound the same. By providing practical information relevant to everyday living, we hope to rise above the rest and be a regular source that you can trust.

Still, Remington is our oldest gun maker, and I’m not giving up on them just yet. I understand some of the newer guns had some bugs that kept them from working 100% of the time. However, the 1911s they were making and that were shooting loose inside of a few hundred rounds are not a good thing, if you ask me. Truth be told, I’ve read a number of reports lately that stated that Remington might be on the ropes financially and could close their doors. I sure hope not.

M.D. Creekmore’s TheSurvivalistBlog has an interesting backstory that makes it unique in the blogosphere. M.D. left the rat-race, bought two acres of land off grid for $2,000 and parked a 26 foot travel trailer on it where he lives full-time. Since M.D. lives what he writes, his articles provide many insights and advice that are rarely found in other survival blogs.

The interesting thing about this Survival Life is it wasn’t created out of passion for the niche but instead because the Digital Marketer team saw an opportunity to create an authority site that had huge profit potential.

CR123 batteries pack a lot of power in a small package, and the lithium ones have a shelf life of 10 years, which is why they’re up on the list. You can also purchase rechargeable ones (here, for example) that you can charge with your solar panel array. At the end of the day, 3.7 V will always be a lot more versatile than 1.2 V batteries because you can always lower current (make it dimmer), you can’t increase it (make it brighter). 900 lumens to the face is an extreme force multiplier.

Is the world really falling apart? Is the ideal of progress obsolete? Cognitive scientist and public intellectual Steven Pinker urges us to step back from the gory headlines and prophecies of doom, and instead, follow the data: In seventy-five jaw-dropping graphs, Pinker shows that life, health, prosperity, safety, peace, knowledge, and happiness are on the rise. Learn more

Well, folks, after over a year of consistently declining interest in prepping and thus falling traffic numbers to this and all other prepper sites I’m beginning to see an uptick once again. And that’s … Continue Reading about What did you do to prep this week?

For extremely cold weather conditions, we highly recommend having a durable pair of gloves to fight off frostbite from turning your fingers into ice cubes. We put together a guide for you: Best Cold Weather Gloves. 

Cell Phones: While cell phones are still not 100 percent reliable in the backcountry, service coverage and the usefulness of smartphones has increased dramatically in the last seven years. While cell phones are still questionably reliable in the backcountry, many adventurers will carry them anyway as they also serve as light cameras and can help with GPS and electronic compass navigation. Today, most of them also work as a flashlight. Regardless, they are worthless if the battery is dead, so plan accordingly.

outdoor survival supplies survival 6.0.3

The carbon sheets that you can get from saws have been proven to be able to withstand 22 calibre pistol bullets. With just a bit of duct tape and some proper attachment, you can create armour around your backpack and clothes that will protect you from shrapnel, arrows, and certain types of bullets. They’re bendable, snap proof, and pretty darn useful. There is a caveat though, Carbon steel will rust and is not stainless steel.

If you’re not already on “team headlamp,” let’s get one thing straight. The headlamp is to an outdoors person as the internet is to shopping. Once you’ve seen firsthand how easy and effective it is, you’ll wonder how you ever got along without it. Headlamps give you light right where your gaze falls, and they leave both hands free to work. Olympia’s Explorer (EX) Series of headlamps has been designed with outdoor junkies in mind: This series gives us lamps with great features that don’t cost a fortune. This tough aluminum body headlamp casts out a scorching 550 lumens, and it’s perfect for chasing down a blood trail after dark, cooking in camp, or working under the hood of your truck. The Cree XM-L LED bulb delivers a beam of light that can reach out 135 meters, and it has five lighting modes, including a distress strobe. It’s even waterproof down to one meter.

About Blog – More Than Just Surviving is a survival blog that features wilderness survival and bushcraft articles, but also talks a lot about gear, prepping, and a slew of other topics that relate back to the theme of living a survivalist lifestyle. The blog is run by a two-person husband-and-wife team.

But regardless of the actual situation, it’s a very good idea to equip yourself just in case. Better safe than sorry and all that. And you definitely won’t be sorry if you arm yourself with these 15 essential survival tools, which include everything from pocket knives; to Leatherman tools; to hand-crank radios. Everything on this list will keep you alive even when nature wants to kill you.

In early April 2009, shortly after its release, it was ranked number 6 in Amazon.com’s overall book sales rankings, but fell to number 33 a week later.[37] By the end of the month it had fallen to number 98.[38] The book’s initial popularity caught librarians unprepared because it was considered a niche title and had not been reviewed by the major book review publications. According to Library Journal, the topic struck a chord with a small but vociferous group of people concerned with survivalism who share a sense of societal anxiety associated with the economic recession. The journal went on to say that Patriots was reportedly originally conceived as a nonfiction guide. According to a number of Amazon.com reviewers, the novel will not win any literary prizes; its strength lies in its practical reassurances, focus on guns, and Christian ideology. Librarians then scrambled to purchase copies of the book to meet the unanticipated demand.[37]

For a neutral assessment of the huge efforts put in by the author, the book has its own strengths and weaknesses; however, the former outweigh the latter by a huge margin. One of its crystal clear strengths is the author’s obsession with precision and a clinical eye for relevant details.[45]

sebra/Shutterstock“Divorce is always good news,” says 
comedian Louis C.K., “because no good marriage has ever ended in one.” (You won’t believe these crazy reasons people actually filed for divorce.) This hard truth may not make the emotional process any easier to deal with—but these three actions might.

Ditto on kenneth,s comments. Greatlist! Most of what I know so far is from fiction and pinterest and other readings. I had to decide if I really wanted to live after the Shtf. I am retired military and have diabetes and had a stroke in Nov. I have grit~completed a 26 mile marathon. But now find it hard to do anything. I am A “young” 68 y.o. according to my doc. How can I find other close.to me so we can split up the the work and get organized ? Thanks in advance

Censoring / Censored observation: If a subject does not have an event during the observation time, they are described as censored. The subject is censored in the sense that nothing is observed or known about that subject after the time of censoring. A censored subject may or may not have an event after the end of observation time.

While there may be no single BEST flashlight, there are certainly plenty of attributes to be considered when selecting your flashlight.  Light is of upmost importance in a survival situation, but the ability to see in the dark is something that you should never be far from in any situation.  For example, I never go out of town without a […]

Free Kindle Book – Survival Pantry for Beginners: The Definitive Survival Guide for Food Storage, Water Storage, Canning, and Preserving for Emergencies (Practical Preppers) Check more at http://www.free-kindle-books-4u.com/cookbooks-food-winefree-survival-pantry-for-beginners-the-definitive-survival-guide-for-food-storage-water-storage-canning-and-preserving-for-emergencies-practical-preppers/ #prepperfoodstorage #Prepperpantry #survivalfood #prepperstorage

The North Star always points to true north, which is great for when you don’t have a compass at night or when you want to check the accuracy of the compass you have. Try looking for the big dipper first, which is easy to find if you know your constellations. Then draw an imaginary straight line through the edges of the big dipper and this will lead you to the tail of the little dipper. This is the North Star.

Tip: An air horn can also be used as a signaling system, alerting people who may be hunting or fishing to return to camp. Be sure to have a few re-fill cans, if you want long term use — air horns have a limited life span.

Bring survival gear. Basic survival tools such as a knife, a fire steel (metal match), some matches (in a waterproof canister), some cord (550 paracord is best), a whistle, a space blanket, a signaling mirror, water purifying tablets, and a compass can mean the difference between life and death. Even if you are only out on a day hike, be sure to bring the essentials.

What about bugs? Elsewhere on the site I’ve recommended mosquito netting — using bobby pins (1) or Velcro and gorilla glue (2) or a heavy duty sewing needle and thread (3) you can hang mosquito netting over your entry way of any tarp shelter you build.

Always be prepared with this multipurpose folding Survival Life Credit Card Knife from Grizzly Bone.THIS OFFER COMES WITH FIVE KNIVES – Keep some, give as gifts, or put one in each glove box of your car and one for your wallet. NEVER BE UNPREPARED AGAIN!

There are a lot of portable water filters on the market. A popular brand can do a good job filtering water and withstand long term use, but they can be both clunky and expensive, well over $100, with several parts that need to be fitted together.

Mike Adams, the Health Ranger, has come out saying that the United States is on a collision course with mass chaos and civil unrest. History has proven that there’s only so much oppression human beings can stand before they cease complying with those…

If it doesn’t float, stuff some of the cotton into the bubble. Now you can tie your bobber to a fishing line and leave it while you take care of more important things, like scaring all those bears away from your campsite. It’s all about multitasking.

In addition, the kits may contain typical individual survival kit items, such as nylon tarps, extra clothes and coats, blankets, sleeping bags, matches or other fire starting equipment, a compass and maps, flashlights, toilet paper, soap, a pocket knife and bowie knife, a fishing kit, a portable camping stove, a power inverter, backpack, paper and pencil, a signaling mirror, whistle, cable saw, bleach, insect repellent, magnifying glass, rope and nylon cord, pulleys, and a pistol and ammunition.

So you are a Spyderco fan. Can’t go wrong with those knives. Out of my 80 some knives my favorite is a Spyderco Warrior. Superb workmanship and coolness factor is off the charts. So sharp it is scary.

There are many different situations that could lead to a survival scenario, and any of them could happen to you. It’s not always the extreme skier that’s gone off course or the trail runner that’s been injured in ­the middle of the wilderness. Your vacation tour group may have accidentally left you behind. Or maybe y­our car has simply run out of gas on a desolate stretch of wintery road. The question isn’t whether you could find yourself alone or stranded in a potentially life-threatening situation. It’s whether you’d be equipped to deal with it.

And yep, it too can be used for hunting small game. To make one all you need is two equal size width & length pieces of wood with a notch cut out in the center so you can criss-cross and tie them securely together. Then all ya gotta do is sharpen the ends to a point and you got yourself a nice throwing weapon. Check it out!

From the definition of Λ ( t ) {\displaystyle \Lambda (t)} , we see that it increases without bound as t tends to infinity (assuming that S(t) tends to zero). This implies that λ ( t ) {\displaystyle \lambda (t)} must not decrease too quickly, since, by definition, the cumulative hazard has to diverge. For example, exp ⁡ ( − t ) {\displaystyle \exp(-t)} is not the hazard function of any survival distribution, because its integral converges to 1.

I want to break down the three blades I’ll be using for all my backwoods and innasticks work this year. I’ve explained some of the rationale behind my selections; now I want to show exactly what I’m carrying and how I expect they’ll fill all the to…

Black Rock City will be better (and you’ll have more fun) if you 1. Find a way to contribute. 2. Come prepared! 3. Be kind to yourself and others. 4. And, most importantly, Leave No Trace. The future of the event depends on this, and on you. Do your part!

Dr. Jonathan Quick, a medical doctor and one of the world’s top health professionals claims that the conditions are perfect for a new superbug in the form of a killer flu virus pandemic.  Quick also believes that this pandemic could kill upwards of 33 million people in just 200 days.

Be careful with the Home Depot lids….they are NOT as strong as sheetrock mud buckets or others.  Won’t take a lot of beating before they crack……use a rubber mallet to avoid problems.  I’m sure HD uses the minimum bid contractor, just like all their house brand stuff.