“overlevingsvoedseluitrusting bos overlevingsuitrusting”

Dit leuke zwarte stretch Shortje heeft een rits met mooie zilveren knoop en achterzakken. De zwarte stof is stretch en heeft een glinsterende glans. Heel stijlvol broekje voor de zomer, een festival of de club. Een hoogwaardige productie van Roma Costume. Set bestaat uit:- Zwart Shortje
Ik ga even terug in de tijd: 1978. Precies twintig jaar geleden. Wij waren net verhuisd. En ik wilde er meteen WEG. Weg uit dat ‘rotte huis in dat rotte dorp’ waar ik met mijn man en kinderen was komen wonen. In dat nieuwe huis met zijn grote ramen aan de straatkant, waar ik altijd zichtbaar zou zijn en niet zou kunnen onderduiken.
Je zult je verlangende natuur, wat via de vijf fysieke zintuigen als hoofdsensoren plaatsvindt, verliezen.  Je zult naar hogere niveaus van waarnemen gaan.  Zo zal bijvoorbeeld de smaak bevredigender worden en een dimensie toevoegen die niet langer over plezier gaat, maar meer over de zaligheid van de verbinding met het plantenrijk (meestal).
Hospital survival kit for new mothers – little things that may come in handy, but may be overlooked when packing the hospital bag. Baby shower idea (if close enough to the due date that the food is still good!
Ze werd er eigenlijk knettergek van, want de getypte stapels die hij produceerde moesten altijd weer omge­zet worden tot iets digitaals. Daar kwam zij om de hoek kijken – ze zette zijn bergen papier om tot digitale bestanden en fungeerde daardoor meteen als zijn eerste proeflezer. Naast haar dagelijkse kantoorbaan was het veel werk. Hoewel het digita­liseren van het verhaal niet haar grootste hobby was, genoot ze wel van het redigeren. Het voelde als een privilege om de eerste te zijn die een kijkje mocht nemen in zijn zielenroerselen. Net zoals ze het geweldig had gevon­den om mee te gaan op de reizen die hij ondernam. Hij geloofde heilig in het zelf onderzoeken van bronnen – het zelf voelen, ruiken, waar­nemen.
Besides that brat of a sister I would have played grown up with a nice twin brother. My life expectancy would have risen above average instead of 5 to 10 years beneath. And before dying I would have suffered from only 1 year of poor quality of life instead of 15 years by now. And, in that supposition, then, within the normal sequence of generations, my mother would have been charged with the task of burying me. She would live longer than I would do. But now, as that supposition is false, maybe I will be charged with that dirty job to bury her instead. Unless my reduced life expectancy would offer me a way out of that possible catastrophe, and I die in full pain before her own time has come. I hate funerals, and what I hate, I do not.
Jullie zullen meer mensen voor hun rechten zien opkomen om gezien en gehoord te worden.  Na de conflicten zal het tot de noodzaak leiden om meer te luisteren.  Mensen zullen moediger worden en groepen vormen om in de waarheid te staan voor het hogere goed.
Ik kon er de volgende dagen al sterk naar verlangen dat ik later te oud zou zijn om nog arts te zijn en dat ik dan gewoon koffie zou kunnen rondbrengen in een verzorgingshuis, ofzo en niet meer het ene na het andere geduvel hoefde mee te maken.
Soldaat: ,,Rond juli/augustus was er een kentering en momenteel zijn er weer explosief veel garnalen. Wij hanteren dagprijzen maar het duurt soms lang voor de detailhandel de prijzen voor de consument aanpast.” Deels is dat volgens hem begrijpelijk. ,,Ze hebben eerder in het jaar ingeboet op ingecalculeerde marges en willen daar iets van goedmaken.”
De Roodjassen hebben een prooi gegrepen. Het trom­geroffel roept de menigte van toeschouwers bijeen. Nieuwsgierig dromt het volk samen rond het schavot, terwijl de Roodjassen hun gevangene vastketenen. Ze laten de ongelukkige knielen, drukken zijn hoofd op een houtblok, kluisteren kettingen om zijn armen en benen die ratelend strak getrokken worden door vier metalen ogen. Zo uitgespreid is het nog slechts wachten op de beul.
‘Tsssss’, deed de vrouw, terwijl Berend naar de koelcel liep. Hij pakte een schaal uit de keuken en legde er in de koelcel een dozijn karbonades op. Met benauwde blik pakte hij elk stuk vlees heel voorzichtig beet, zodat hij er niet in zou knijpen. De karbonades gaven geen kik.
Café – Restaurant – Partycentrum Aurora Buffetkaart Koude en warme buffetten vanaf 50 personen Meerprijs buffet 40 personen 1,50 pp Meerprijs buffet 30 personen 2,50 pp Koud Warm buffet 1 14,50 Gevulde
Een beetje later zei Zohra: ‘Het is veilig, denk ik.’ Voorzichtig keek ze om het muurtje en liep daarna de gang in. Ze wenkte Lieven, die haar volgde terwijl hij glassplinters uit zijn handpalmen trok. Het was koel in de gang en het rook er naar schimmel. Overal vielen gekartelde bundels maanlicht door gebroken vensters naar binnen. Instinctief hielden Zohra en Lieven halt bij de eerste lift die ze tegenkwamen.
Vandaag waren we in Rome bij Ikea (onder andere om boekenkasten te kopen) en daar hadden ze precies de goede kussentjes voor de gerestaureerde Thonets. Ze zijn mooi geworden. Het restaureren viel mee. Morgen gaan we naar Tarquinia om de sleutels van het appartement in ontvangst te nemen. We blijven daar meteen al slapen (we hebben een paar bedden overgenomen voor de logeerkamer). Vrijdagochtend gaan we met de vorige bewoner een aantal dingen regelen (overzetten van het water op onze naam, proberen de bestaande telefoonaansluiting over te nemen en nog veel meer). We moeten ons natuurlijk ook inschrijven als ingezetene. De verhuizing is gepland voor 19 en 20 mei.
Dit zal alles wat je hebt geleerd vergen en nu beginnen jullie een nieuwe werkelijkheid te creëren vanuit innerlijke en uiterlijke gemeenschap.  Dit zal jullie helpen om je gebruikelijke afscheiding te helen en je naar eenwording te bewegen.  De Goddelijke Wil kan beginnen de persoonlijkheid meer aan te sturen, terwijl je je naar de 3de chakra beweegt voor haar transformatie.
Sometimes, I wish that I, myself, had brought my mother into the world. Rather than the other way around. If I had given birth to my mother instead of she having given birth to me, at least things would have run very differently.
Zouden mensen van buiten Isomé werkelijk op deze manier handelen? Mogelijk. Maar niet waarschijnlijk. Niet als je de macht bezat het universum naar je eigen wil te buigen. Niet als de toekomst teruggebracht kon worden tot permutaties van mogelijkheden. Niet als de technologieën die deze rangschikkingen mogelijk maakten met gemak in haar vuist kon worden gehou­den. Het zal nooit kloppen.
Moeten we evenwel de transformatie van de primaire verbinding tussen mensen onderling door de verbinding van individuen aan sturende machines erkennen als een progressief historisch verschijnsel, dan is het tijdperk van elke vorm van “humanisme” (de zgn. “moderniteit”) afgelopen. Want dan krijgen we te maken met een “posthumanisme” dat niet langer stoelt op de directe, onbemiddelde vereniging en verbondenheid van personen (als lichaam-geest entiteiten) binnen zichtbare en herkenbare gemeenschappen, maar op een assemblage van info-automatisch opererende lichaamsorganen geconnecteerd aan en gestuurd/gecontroleerd door externe software-apparatuur. Organen die losse fragmenten worden van een lichaamsgeheel of suborganen van organen (zoals bv. hersenonderdelen die apart via elektrodes onder controle staan van externe machines). Organen die pure automata zijn geworden. M.a.w. die reageren op signalen die van puur fysieke in plaats van “culturele” aard zijn, die dus reageren op signalen zonder aan deze, zoals wij mensen nu wél nog doen, welk danige “betekenis” ook toe te kennen. (“Mensen” handelen antropologisch gezien op basis van de betekenis en niet van de fysieke kwaliteiten van “signalen” die ons bereiken, “signalen” die we daarom gebruikelijk “tekens” noemen).
Dit waren krasse beweringen, die een diepe beledi­ging van de koningin inhielden en dus strafbaar waren met de dood, bisschop of niet. Maar Offa, die man met het labyrint in zijn hoofd, greep niet in. Hij besefte dat de bisschop gelijk had. Hygeberht had hem gespaard, die wilde immers aartsbisschop worden. Hij had ook makkelijk een deel van de schuld kunnen afwentelen op hém – en dat zou terecht zijn, Offa zelf had immers zijn eerste vrouw Drida verstoten. Offa had geen keus, als hij niet als tiran terzijde geschoven en vermoord wilde worden. ‘Hygeberht spreekt waarheid!’ riep de bretwalda dus. ‘Broeders, neven! Laat de vrede onder ons terugkeren. Laat de betovering die over ons was wijken. Dood aan de bedriegster die ons koninkrijk verscheurt!’ Ook zijn be­bloede zwaard wees nu op Cynethryth. De res­terende twijfel en arg­waan onder de krijgers werden vervolgens verpletterd onder het donde­rende anathema dat Hygeberht over Cynethryth uitsprak, zijn meest uitvoerige vervloeking in de naam van de Drieëenheid, de heiligen, de Kerk, al haar dienaren en de volledige gemeenschap der gelovigen. Onder deze ver­schrikkelijke verwensing en vervloeking stond Cyne­thryth langzaam op, alsof een gewicht als de zoldering zelf op haar schouders rustte. Maar ze wankelde niet. En toen eindelijk de galm van Hygeberhts maledictie was weggestorven deed ook zij haar mond open. Iedereen staarde haar aan, armen neerhangend, zwaarden met de punten naar de grond gericht.
‘Ik vind jou mooi,’ zeg ik onbeholpen. Ze is mooi, zoals ze daar zit. Ver­magerd: ja. Nog bleker dan anders. Maar intens vastberaden en lief. Gek genoeg wil ik vrijen, ondanks dat ze ziek is. Maar ik durf niet. Wat als ik iets bij haar breek?
Ik word hier een beetje fel om maar dat komt ook doordat de adrenaline direct weer omhoogschiet als ik het over dit soort onderwerpen heb. Flex is al zovaak aangevallen en ik kan dus wel zeggen dat ik aardig wat stevige gevechten heb meegemaakt. Niet leuk.
In Visby, eeuwenlang de voornaamste handelsstad van Noord-Europa, krijgen we een voorbeeld van de invloed van het Hanzeverbond, letterlijk en figuurlijk op ons (gebaks)bordje geschoven. In de foyer van het Gotlands Fornsal, het zeer bezoekwaardige museum vol goud- en zilverschatten van de Vikingen, staat onder andere op de kaart: Gotlädsk Saffranspannkaka. Geserveerd met, zoals dat hoort, vispgräde, geslagen room en salmbässylt, bramenjam van een soort die alleen op de kalksteenbodem van Gotland groeit. De Zweedse natuurkundige Carl Linnaeus (1707–1778) maakte op zijn botanische reis al in 1741 kennis met deze Rubusachtige. Saffranspannkaka, is een soort rijstevlaai waar ingrediënten als kardemom, zoete en bittere amandel en kaneel in verwerkt zijn. De gele kleur komt van saffraan.
Biochemische modellen stellen of suggereren op zijn minst dat neurobiologische gegevens als oorzaak fungeren van ons gedrag en handelen (de psychologische gegevens dus). De biochemische beschrijving in termen van neurotransmitters is echter alleen maar een beschrijving op een ander niveau van de wijze waarop we psychologisch spreken over gemoedstoestanden, stemmingen en emoties. In feite betekent de bewering dat serotonine en dopamine ons keuzegedrag overnemen in geval van een teveel aan alternatieve keuzemogelijkheden, dan we bij een keuze uit vergelijkbare alternatieven ons zullen laten leiden door onze stemming en emoties zodat we bvb. of meer voorzichtig of meer risicovol zullen optreden. We kunnen natuurlijk de serotonine- en dopamine-peilen artificieel opdrijven of verlagen door het nemen van bepaalde geneesmiddelen. Zo onderdrukken antipsychotica de dopamineproductie met als gevolg een lusteloze stemming, een mindere ontvankelijkheid voor plezierprikkels en een algemeen afgevlakt gevoelsleven. Maar ook hier blijft het zo dat het neurobiologische en het psychologische twee verschillende registers zijn die eenzelfde proces volgens een verschillend discours beschrijven.
74. Aanbevelingen Bij diagnose • Gewicht, lengte, gewichtsverlies (gegevens groeiboekje) • Spreek streefgewicht af Tijdens behandeling • Gewicht min. wekelijks, lengte 1x p maand • Monitor data in groeicurves (gewicht-naar-lengte, <1 jaar gewicht-naar- leeftijd) • Let op gewichtsverlies >0.5 SDS of >5%
Volgens de minister zouden kwaadwillenden hier hun gedrag op kunnen aanpassen. Verder stelt Plasterk dat er na het openbaren van de tapstatistieken geen principiële bezwaren meer zouden kunnen zijn tegen het openbaren van statistieken over andere bijzondere bevoegdheden, zoals hacken, volgacties en brieven openen.
Ze stonden in de gang van een arbeidershuis. Om hen heen waren sporen te zien van zijn vorig leven; por­tretten aan de muur, oude meubelen die ze door de openstaande deuren zagen staan. Het huis gaf Samuel het gevoel dat hij in een vertrouwd paar schoenen stapte, klaar om verder te gaan. De herinneringen aan zijn leven in dit huis stroomden door zijn geest. De lange avonden die hij lezend in de fauteuil bij de open haard had doorgebracht. Het schrijven van brieven aan een persoon die hij al in meer dan tweehonderd jaar niet gezien had, alleen om ze onmiddellijk weer te verscheuren. Altijd alleen. Nee, dat klopte niet. Hij merkte dat het kunstwerk op nog geen honderd meter van zijn huis nog altijd zijn humeur beïnvloedde. Hij had hier vrienden. Mensen die kwamen eten, plezier maakten. Gesprekken over de mooiste plek waar ze ooit geboren werden. Hij was hier gelukkig geweest, dat moest hij onthouden.
‘Of iets anders dat al eeuwen hier op Isomé werk­zaam is. Mensen die de Tweede Val hebben overleefd. Mensen van vóór de Eerste Val. Mensen van buiten dit stelsel. Of mensen van de andere twee werelden. Alles is mogelijk, mevrouw Niloo. We hebben keuze uit vijftienduizend gekolo­niseerde werelden en twee buurtplaneten.’
Do You Have Your Survival Gear Ready In A Bug Out Bag? Do You Have Your Gadgets And Tactical Weapons For A Major Emergency Or Event? The Apocalypse Might Not Be Coming But Emergency Preparedness For Camping, Hiking, Backpacking, And Fishing Are Important.
Precies de tegenovergestelde sfeer hing er in het KultuurKaffee van de VUB. Ik heb het gekend vanaf zijn ontstaan in 1981 tot het jaar 2000 of zo. Het is wel rond 2005 van een praatcafé verworden tot een muziekcentrum en ruimtes voor andere culturele hoogstanden.

“survival weapons and gear outdoors survival gear”

The Survival Straps website is excellent, and there is far more information on the site than I can convey in this short column. The wrist straps are just the tip of the Survival Straps product line, which includes lanyards, key chains, watch straps, belts, and even dog collars. Wrist strap prices start at $24.95, and go up based upon the options selected.
Ordered some varmint crossbows, card charged 40 days ago, still no word or the merchandise. Tried calling company and get recording that cuts off. DON’T ORDER FROM THEM. Company is called family protection services also, both have same address listed in texas. Several…
Posted in Survival Stories | Tagged 550 Paracord, America’s heroes, firefighters, heroes, paracord, Paracord bracelet, Survival, survival bracelet, Survival Gear, Survival Story, Survival Straps | Leave a reply
It’s about creating a site that keeps people engaged, gets them clicking and lowers bounce rate and if you read about SurvivalLife over on DigitalMarketer.com you’ll see them talk about how they initally went with a really clean design similar to Uncrate.com but their bounce rate was terrible so they made the site really messy and ugly and bounce rate dropped dramatically.
On Sept. 8th, I placed an order and only had to the shipping which was minimal. However, I was charged twice for shipping that day. I called, no answer of course, called and called. I finally sent an email, they replied several days later, but never credited my account. Oh, I also NEVER received the item. Today I checked my account as I do everyday thankfully. I had an unauthorized charge for $19.95. I called on hold forever and ever, nobody ever picked up. Now I’m in the process of canceling my credit card! Not a happy lady today.
Need to stitch something up in the field? This heavy duty sewing needle (called an awl) makes stitching things together like tarp, leather, torn clothing, and even shoes that have split possible. Along with heavy duty thread that means that you can extend the life of essential survival gear that breaks or tears on you with repeat use.
Same as EVERYONE else (except the 1 tool that posted a 5 star & probably works there!). I ordered the everstryke match. $ gone, no product. Emailed & called. Empty promises & bullsh!t. This company is a HUGE SCAM. BEWARE!!! BBB gave them an “F” rating.
The NEW Para Slingshot has a fun factor that is off the charts! Since the dawn of time man has been using this primitive technology to hunt, fight and compete. In biblical times, David killed Goliath with a very similarly designed sling. We have added innovative features to the design and made it extremely durable by building it with authentic military spec paracord.
Whether you buy or build, a fire pit has many uses. Why Every Survivalist Should Have A Fire Pit In Their Backyardhttps://survivallife.com/survivalist-fire-pit-backyard/?utm_campaign=coschedule&utm_source=twitter&utm_medium=SurvivalLF&utm_content=Why%20Every%20Survivalist%20Should%20Have%20A%20Fire%20Pit%20In%20Their%20Backyard …
As Survival Straps mentions in the owner’s manual, a brand new paracord strap will be quite rigid and stiff at first and will soften up over time with use. With the initial strap rigidity and the shackle style closure, it can be a bit tricky to put on this strap at first.
I find the cross bow way to heavy for a bug out situation there are far lighter options available in a long bow you can even get them in a break down version. They do take more time to master but it makes a great hobby in good times and an invaluable skills in bad times.
Custom Embossed Dog Tag Gear make awesome gifts! Personalize the text on the tag with identification information, a favorite bible verse; emergency medical information, memorial dedication, or just about anything you’d like. Plus, customize the paracord portion of the gear with options of over 40 different colors available! Shop now! http://bit.ly/2kxe465
Say you’re at work and a terrorist attack occurs. Roads are closed to any and all traffic but you only want to get home – even if that means walking. You may not want to grab your full on family pack in the car or you may not even be able to get to it. But you just want a light kit to get you through. How far is it to get home from wherever you may be? This get home kit should provide for 1-3 nights of traveling on foot till you make it home.
The Henry Arms U.S. Survival Kit is there when disaster strikes. Inside you will find one of the most complete, and high quality compact survival kits made. Assembled in the USA specifically to save lives, many included items are U.S. Military Issue and/or NATO Issue. For those of us who love the outdoors and prefer to spend our time a little outside of civilization, the Henry Arms U.S. Survival Kit will be there when trouble strikes.
How are p38 p51s finicky? I used them in the military all the time since we had c-rations rather than MREs when I was in. As for the Sawyer million gallon straws they really aren’t much bigger than a life straw. I prefer the mini and it will do 100000 gallons. They also filter organisms as well as everything else.
The sale of all limited edition products, products that have been engraved, monogrammed, embossed, personalized (etc.), bulk orders, and edible products (salt, maple syrup, etc.) are final and non-refundable.
Good point! I definitely need to add the pool shock to the list, and entertainment in general needs a separate category methinks! There are lots of little things you can have at home that would help with that (Bananagrams comes to mind too, for instance, especially for just at home and not taking it in a pack or anything).
Twine, socks, & bandanas, oh my! 18 Survival Gear Items From The Dollar Storehttps://survivallife.com/dollar-store-survival-gear/?utm_campaign=coschedule&utm_source=twitter&utm_medium=SurvivalLF&utm_content=18%20Survival%20Gear%20Items%20From%20The%20Dollar%20Store …
In a telephone conversation, Kurt Walchle, who founded Survival Straps about eight years ago, gave me this explanation of the technology “embedded” in bracelets: About a year ago we partnered with the Navy Seal Foundation and a couple of their guys got in touch and said, ‘Guys you really need to take a look at this technology,’ so we were introduced to this InBalance Technology company. InBalance Technology is a company set up by a scientist guy. So we get together and they are in the middle of military testing but they were looking for a delivery device for the commercial market so we got together and tested it, so that’s kind of how we hooked up.
Different people have different opinions but, mine is mirrored in the words of a renowned evolutionary biologist- Richard Dawkins,  life has no higher purpose than to perpetuate the survival of  DNA…life has no design, no purpose, no evil and no good, nothing but  blind pitiless indifference.
Today we salute those brave men & women in #LawEnforcement who uphold the laws of our great country, protecting us at the risk of their own lives. Show your support for these #heroes & remember those who have fallen.. #BackTheBlue #ThinBlueLine #police #SWAT #Sheriff @PoliceOnepic.twitter.com/kYPNm4y7KV
You can’t fit every worthy piece of equipment in a Top 10 list of survival gear. The following products get a notable mention for their effectiveness in a survival situation, ease of use, and for many of these, the price as well.
Or do you save yourself several hours and just rappel down the cliff with a rope, harness and belay device? The “Petzl Grigri 2 Belay Device” is priced at $99. It takes climbing and descending with a rope to a new level — it’s billed as making climbing easier and safer. If you can see how useful climbing and descending with a rope can be in a survival situation, get yourself one of these belay devices as well as some instruction in climbing and rope setting.
The NEW Para #Slingshot has a fun factor that is off the charts! Great to take the #beach & fun for the whole #family! Perfect ball #launcher for exercising your #dog! #MadeinAmerica #paracord #slingshot #shepherdssling #dogs #adventure #play #sports #tacticalgear #getoutdoorspic.twitter.com/UaskvDQE4d
Unmute @SurvivalLF Mute @SurvivalLF Follow Follow @SurvivalLF Following Following @SurvivalLF Unfollow Unfollow @SurvivalLF Blocked Blocked @SurvivalLF Unblock Unblock @SurvivalLF Pending Pending follow request from @SurvivalLF Cancel Cancel your follow request to @SurvivalLF
20-30 feet high up in the trees would be a bad time for a hammock to experience equipment failure or for a knot or strap to come loose. Use your heavy duty sewing awl (see above), thread, and a second rope to incorporate additional support and a second knot system (on each end where the hammock is tied to a tree).
Always be prepared with this multipurpose folding Survival Life Credit Card Knife from Grizzly Bone.THIS OFFER COMES WITH FIVE KNIVES – Keep some, give as gifts, or put one in each glove box of your car and one for your wallet. NEVER BE UNPREPARED AGAIN!
Emergency food bars, preferably products with 2,400 or 3,600 calories and contain no coconut or tropical oils to which many people may have an allergic reaction, in addition to non-perishable food which does not require cooking or refrigeration
The folks at Survival Straps are serious about the tool aspect of their products. They don’t want you to hesitate to use your strap for its intended purpose. So much so, that the company will replace any wrist strap that you unravel for any reasonable purpose. All they ask is that you drop them a line, tell them about how you used the strap (preferably with a photo), and pay $5 shipping. As a result of this policy, Survival Straps has collected a bunch of stories about real world uses for their products that you can read on their website: www.survivalstraps.com. From a make-shift tourniquet to a tie down strap for gear, the real world uses for paracord are nearly endless.
The chomebook? I wrote in one comment that I think an iPod or even an unused touchscreen smartphone of any sort loaded with maps and info would be better. High storage capacity, small and portable, easily recharged with a solar charger. However, the NSA is likely the least of my worries in a survival situation. In a bug out survival situation, I may WANT someone to find me!
I was out on a dive trip, and my watchband was about to break. I dug out some paracord out of my dive box and tied the watch to my wrist. I made the first watch band and fastened it with a marine-grade stainless steel shackle, and then people started commenting on it. It hit me that it was a neat application, and I had actually read an article about how Navy Seals used to stow paracord on themselves during battles in Vietnam, so that’s how we started marketing it as survival gear.

“groothandel drop schip survival gear luchtmacht overlevingsuitrusting”

Loheij had andere sporen achtergelaten. Het water in het reservoir was eerder die dag bijgevuld. De kleine steelpan stond op de rand. Het water in het kleine reservoir was nog warm, een teken dat ze niet zo lang geleden een bad had genomen.
Converseren betekent openlijk tegengesteld zijn en houdt in dat men dat door middel van het woord doet. Het is, op de goede manier, dezelfde dienst in duidelijkheid die geen confrontatie of tegenstelling vreest om zich aan de belangen van de ziel over te geven. Dit is de manier om een gelukkig persoon te worden. Niets is zo slecht als een hart vol moord en een mond niet in staat om te spreken. Een goed huwelijk wordt gekenmerkt door een gezonde zin voor het gemeenschappelijk belang waartoe er open communicatie is. Therapie, politiek en religie kunnen de onderwerpen zijn die men vermijdt met vrienden maar voor de leden van een familie is religieus en politiek converseren of het praten naar een wetenschappelijk denkmodel de manier om de band te bevestigen.  
Even belangrijk zijn de verdere veranderingen in de interpersoonlijke relaties en communicatie. Gaan we verder in de richting van wezens die geen acht meer slaan op hun directe fysieke omgeving, in het bijzonder andere mensen? Zal alle communicatie verlopen via elektronische mediums? Het valt me bijvoorbeeld op dat vooral jonge mensen van ongeveer 20 niet meer groeten en je aanwezigheid compleet negeren wanneer je ze vervoegt in een bushokje of in andere (voor ons als ouderen) toch uitgesproken sociale situaties. Dit terwijl ze aan het sms-en of het chatten zijn op hun gsm of smartphone.
Zo worden we met een zekere vaste regelmaat om de oren geslagen met verhalen van mensen die in de duisternis van hun bestaan het Licht hebben gezien, in de vorm van een dubbele regenboog, een idool, een halfgod of een echte God, die hen heeft geopenbaard hoe ze hun levenszaken dienen aan te pakken en dat dan ook met alle succes doen. Een openbaring die hen de kracht geeft om in hun lijden of tegenslag toch te volharden en door te zetten, de moed niet op te geven. Die hen de “juiste weg” heeft gewezen. Waarvoor uiteraard alle dank en bereidheid tot onderdanige en eerbiedige wederdienst! Zo herinneren we ons de recent opgevoerde beelden van een bruut, haatdragend en agressief uitziende tot inkeer gekomen “moslim-geradicaliseerde” die zich met het schuim op de mond inzet om via de edele bokssport alle geradicaliseerden van alle continenten te de-radicaliseren.
Samenvattend heeft het sexuele altijd regulering nodig. We kunnen het niet zomaar op straat doen met iedere vreemde daar misbruik zeker moeilijkheden zal geven. Een vergunning is gebruikelijk om zich te verzekeren van de instemming van de gemeenschap: voor de sex trouwt men legaal en religieus. Zonder dat zijn er ook regelingen nodig: kontrakten om samen te leven of de band te houden zoals ze in onderlinge overeenstemming is. In feite wordt de lust in liefde veranderd door al dit soort van regelingen. Of het sexuele motief nu overheerst of het culturele motief, of men nu trouwt vóór het hebben van sex of er na, niemand houdt ervan misbruikt te worden en dus heeft iedereen behoefte aan een goede regeling van de sex. Vaak nemen mensen hun toevlucht tot masturbatie in het zicht van alle kulturele frustraties vanwege de planning van de sexuele aangelegenheid. Maar ook voor jezelf is de zelfde waarheid van toepassing. Is er echt een verschil in je sexueel verhouden tot jezelf of iemand bij de gewoonte betrekken? wat echt telt is het vermogen om te kunnen gaan met het dynamische en complexe van de kultuur. Het vermogen verliezend kan men perverteren of perverterend kan men het vermogen verliezen. Het kan een vicieuze cirkel zijn. Goede sex en goede kultuur is waar het ware huwelijk met haar en/of de wereld om draait.  
De hemel kleurde roze en oranje toen Harrald de poort uitstapte en die achter zich in het slot trok. Het was fris. Rijp lag als een witglinsterende deken over het veld en lage flarden mist lichtten op als mysterieuze sluiers in het eerste zonlicht. Hij snoof de ochtendlucht van het bos diep in en begon te lopen. De instructies van Ariadne waren duidelijk. Hij maakte zich hooguit zorgen over de eventuele aarde die hij moest weg­schep­pen om bij de bunker te komen die ze beschreven had.
‘Verdomme! Onze voorraad eten!’ riep ik. De catering met de stock aan leeftocht (of wat er van over was) zat net achter de cockpitrestanten en rookte gretig. Maar wat konden we doen? Vlamvuur was een ongekend fenomeen op Mars. We kenden het enkel van in onze schoolbanken, van de bronplaneetlessen.
Verder is het ook in die jaren dat een zekere Lenin de kapitalisten ervoor waarschuwt dat ze zelf de strop maken waarmee ze zullen opgehangen worden. In dezelfde jaren maken luidruchtige futuristen en proto-fascisten (Marinetti & Co) furore met een reeks manifesten die snelheid, geweld en oorlog verheerlijken. En anarchisten en nihilisten gooien bommen naar de koets van de reële en symbolische belichamingen van de staatsmacht: monarchen en kroonprinsen.
Water… Na de crematie werd de as van Gaetan over de vijver verspreid, een geliefkoosde plek hiervoor. Machteld had dezelfde laatste wens gehad. Het zesde symbool op de puzzeldoos was dus logischerwijze water. De herinnering aan Machteld beet nog altijd hard in zijn ziel, maar dat leek na het nemen van zijn beslissing toch al minder te zijn. Na de uitstrooiing had Samuel de doos zonder te openen in zijn tuin begra­ven. De brieven die Machteld hem geschreven had in haar volgende leven hoefde hij niet nog eens te lezen. De herinnering hield zich schuil tussen de tienduizenden anderen. Alle brieven kwamen op hetzelfde neer: ‘Ik kom niet, ik kan het niet. Het spijt me.’ Was het zelf­bescherming of mezelf gewoon iets wijsmaken? Daar had hij nog geen antwoord op. Het maakte hem niets uit. De belofte die hem zo lang aan dit dorp gebonden had, was een droom geweest, gebaseerd op herinneringen van een lang vervlogen tijd. Het was tijd om die belofte achter hem te laten. En mis­schien had hij zo tijd genoeg om te voorkomen dat zijn herinne­ringen een nachtmerrie werden, zoals bij Erwin het geval was. Hij stond op, legde zijn hand op zijn borst en zei:
Laura legde haar hand op de bureaustoel en keek peinzend naar buiten. ‘Ik weet het niet,’ zei ze uitein­delijk. ‘Ik dacht ook dat het beter ging. We hadden hartstikke veel aan de nieuwe therapeute, Peter vond dat ook. Tijdens de vakantie hadden we voor het eerst in tijden weer seks.’ Ze bloosde lichtelijk. ‘Sorry, dat is meer informatie dan waar je behoefte aan hebt waarschijnlijk, maar voor ons was het een door­braak. Ik kon hem heel lang gewoon niet in mijn buurt ver­dra­gen. Afschuwelijk, ik weet het, en ik probeerde er echt wel tegen te vechten, maar dat lukte moeilijk.’ Ze wreef haar handen tegen elkaar, het was ineens koud in de kamer. ‘En die muur had ik eindelijk afgebroken. En toen… dit. Ik weet het niet. Ik begrijp het zelf ook totaal niet.’
Vasten is niet alleen iets van het lichaam. Iedere gewoonte heeft het kontrast van abstinentie nodig zodat men zich bewust wordt van de werking en werkelijkheid ervan. Dit schept de volledige complexiteit van het leven: allerlei gewoonten hebben een kontrast en bewustzijn nodig terwijl ze allemaal afhankelijk van elkaar vervlochten zijn. Wat is de invloed van het vlees-eten, onder welke omstandigheden is sex bevorderlijk of destructief? Wanneer stort ik in of bloei ik op? Wanneer kom ik uit op argumenteren en meningsverschillen en hoe verhoudt zich dat tot de collectieve aangelegenheid? Waar draag ik toe bij in welk seizoen, etc. etc. De gewone leek is een chaos van speculatie: niemand weet het precies, maar allen begrijpen het min of meer. Vele theorieën van toeschrijving verklaren waarom en hoe dingen fout gaan , subtiel corrumperend naar hun secundaire winst. Sommigen zweren bij moraliseren als de enige oplossing, terwijl anderen zweren bij standvastig en zwijgzaam werken. Natuurkundigen zoeken naar een verenigde veldtheorie die alles verklaart en religies voeren er strijd om welke het meest omvattend is. Wat ook het geval of de aspiratie mag zijn, vroeg of laat moet het worden opgegeven. Met die kennis fluistert de wijsheid de term vrijwillig lijden of boete: gehaat door de gewone man en het liefst door allen behalve de serieuze kandidaten der heiligheid vergeten. Niettemin heeft de regel een plaats als een hoeksteen van de vooruitgang. Zonder oprechte boete is er geen echte kennis, bewustzijn of vooruitgang op welk levensterrein dan ook mogelijk. Vele mensen moeten ervaren dat men alleen met schade en schande wijs wordt. Slechts na een uitputtende ziekte of een rampzalige mislukking dempt men de put waarin het kalf verdronk. En de mens is collectief een trage leerling. Zwaar gehecht aan alle illusies van beheersen en genieten doet zich keer op keer de totale (en zeer dure) ramp van oorlogvoering voor die alle winstmotieven en weerleggingen van boete afstraft. Oorlog is de gesel van de God die in onze oren schreeuwt dat het gezond is om hongerig te zijn, goed is om te vechten voor de zaak en een doodzonde om je naaste te verraden.
Ze greep de eerste computer, bestudeerde de details op de achterzijde: andere lijnen en groeven dan ze op de machine van Yuun Kuhalin had gezien. Ze drukte de knop in, zag de voorzijde oplichten, scheen op de muur vóór haar. Het reikte uit naar haar, zocht con­tact, stelde zich open voor haar. Karakters van een oud schrift, in een oude taal vroegen om haar iden­titeit. Een hypothese vormde zich.
Haar ademhaling versnelde en haar hoofd begon te tollen. Snel ging ze weer op de matras zitten. Ze voelde zich misselijk en de weeïg zoete smaak van de reep kwam omhoog in haar keel. Ze moest contact hebben met de aarde. Wanhopig drukte ze haar handen tegen de trunomium vloer maar voelde enkel kille, artificiële substantie. Paniek welde omhoog. Haar lichaam schreeuwde om buitenlucht. Koorts­achtig dacht ze na.
‘Erwin is een goeie jongen,’ vervolgde ze. ‘Jullie zouden hem moeten beschermen tegen die rotzakjes die hem iedere dag weer het bloed onder zijn nagels vandaan halen, in plaats van hierheen te komen om hem van liegen te beschuldigen!’
Het idee van de oorspronkelijke aard als de essentie van het gelijkrichten met God moet de mens wakker houden. Het betekent dat er geen recept zal volstaan behalve de leerstelling van de aanpassing aan tijd en omstandigheden. Iedere orde van konditionering aan de tijd zal worden doorbroken. Tijd is de Meester, de ziel moet volgen. De tijd is gedefiniëerd als verandering, dus zal geen fixatie stand houden, noch zal enig fysiek lichaam het eeuwige leven hebben. De pijn van de evolutie is groter naar gelang je meer ontkent. Dit is waar het eerlijkheidshalve om gaat: God kan mij zijn, maar ik kan God niet zijn. De religie van de onafhankelijkheid is de wetenschap van de zelfverantwoordelijkheid. Niemand kan worden beschuldigd vanwege de pijn van de verandering: de evolutie maakt meer complexiteit en we moeten de tijd volgen. Dit onthouden is wat met waarheidlievendheid wordt bedoeld. 
Je fixerend op de uiterlijke verschijningsvormen van de wereld en er aandacht aan bestedend in de herinnering van de ziel, zal men goed en kwaad snel ontdekken: het slechte zal achterdochtig zijn, het kwade in anderen ziend ontsnappend aan het gewetensvolle en aldus ten val komen, terwijl het goede vertrouwen zal vinden het goede in anderen ziend met de juiste bedenkingen overeenkomstig het spirituele plan. Jonge onervaren tegenkulturen moeten vaak het wiel opnieuw uitvinden, alleen maar om te ontdekken wat iedereen al wist: ervaring is de beste leerschool. Bij voorbeeld vindt het spel van hofmakerij voor een relatie in de westerse wereld plaats in de discotheek. Maar de kontrole verloren hebbende in het gebruik van bedwelmende middelen draaide alles uit op vrije sex, commercialisme en de verheerlijking van het ego. De postmoderne situatie wordt gekenmerkt door angst voor de sex en criminele corruptie: de muziek is te hard en hectisch en de bedwelming is niet langer de legale alcohol maar de illegale soft of hard-drug. De angst voor de sex is problematisch: paren hebben moeite intimiteit te vinden daar er geen langzame muziek meer wordt gespeeld. De kriminele sfeer van illegale intoxicatie maakt paranoïde terwijl het gevaar van ongeneeslijke geslachtsziekten het vertrouwen in iedere mogelijke sexpartner ruïneert. Het wordt allemaal als een soort van autistische masturbatie waarbij geen enkele intelligentie stand kan houden en alle onschuld van de jeugd bedorven raakt.
Nieuwsbrief Gebiedsbureau Nr. 43, maart 2015 Infoavond gebiedsontwikkeling Wijnaerden Regionale groep de Peelhorst bezoekt Nederweert Geuronderzoek veehouderijbedrijven Gebiedsbureau volgen op Twitter
Chaos is de schaduwkant van Vissen. Deze chaos kan zich in ons dagelijks bestaan manifesteren maar komt voort uit innerlijke chaos en het ‘niet meer weten’ van de mens. Van daaruit zal het doorwerken naar de praktische organisatie van het dagelijks leven in het hier en nu. Zo kan het collectief worden ontwricht en chaotisch worden doordat de input van mensen chaotisch is. In deze chaos zal men dan ook vervallen in oordelen en zeer kritisch zijn, vasthouden aan je eigen eilandje, kijk op het leven en facet van de eenheid. Ieder verkeert dan op een kritische manier in zijn of haar eigen wereld. Er is geen werkelijke verbinding met het leven, maar kritische afwezigheid en men is eenzaam in gezelschap. *14
Naar het westen strekten de restanten van Delft zich uit in het stervende duister van de ochtend. Even stelde hij zich voor dat hij de windmolens kon zien waarmee dit alles was begonnen, voorbij de stad, over de velden en achter de duinen.
Een zekere Don Carlos Gesell overnachtte in 1931 in Viejo hotel Ostende. Hij moest binnenkomen door een terrasdeur op de eerste verdieping omdat het gelijkvloers geblokkeerd was door het zand.  Andere toeristen vertelden dat ze het hotel dikwijls binnen moesten komen door een raam. Dit maakte van een verblijf in dit hotel toch iets opwindends en avontuurlijk. Omdat het ganse Ostende en Hotel Viejo Ostende project als een grote fantasy overkwam is het niet verwonderlijk dat een schrijver zoals Antoine de Saint-Exupéry zijn sprookje “De Kleine Prins” in kamer 51 van dit hotel schreef. De roman ‘Los que aman, odian’ van de bekende Argentijnse schrijver Adolfo Bioy Caseres speelt zich in dit hotel af. Hij verbleef hier regelmatig met zijn vrouw Ocampo.
Waar ook iedereen het over eens is: dat iedere vergadering wordt geopend en gesloten met een gebed, hoe slecht die vergadering ook is voorbereid en hoe belachelijk die ook verder verloopt of wordt getraineerd en hoe er ook tijdens die vergadering wordt gelogen. Zo hadden we de afgelopen week twee vergaderingen over maternale sterfte (= sterfte in en vlak na de zwangerschap): eerst op zaterdag een vergadering om na te denken over drie gevallen van moederlijke sterfte in de zwangerschap (in ons ziekenhuis, het afgelopen half jaar). Die vergadering was een voor-vergadering voor een definitieve vergadering van de woensdag erna toen op Regionaal Niveau een onderzoeksteam uit Bolgatanga kwam horen wat er was misgegaan en wat er voor verbeterpunten waren. De vergadering van woensdag verliep nog chaotischer dan die van de zaterdag ervoor: Het hoofd van de verloskundigen, die de casussen zou presenteren zei tijdens de definitieve vergadering ineens dat ze de verslagen niet goed kon lezen, en toen was de assistant-matron (plaatsvervangend verpleegkundige directrice) de bok: die moest geheel onvoorbereid en amper op de hoogte van verloskunde ineens uit diverse dossiers een verhaal uit de mouw schudden dat alle fouten die er waren gemaakt verhulde. Daarin slaagde hij niet en hij kreeg een reprimande omdat hij zijn presentatie niet goed had voorbereid. En de verloskundige loog dat we een protocol hadden voor de behandeling van hoge bloeddruk in de zwangerschap. Daar had ik wel naar gevraagd, na de voorbereidende vergadering van zaterdag, en ze had steeds gezegd dat ze het me zou geven, maar de dag na de vergadering van woensdag kwam eindelijk het hoge woord eruit: er was helemaal geen protocol. Nu heb ik dat gemaakt. En eind januari wordt dat dan ingevoerd. Zo komt er toch wat goeds uit zulke vergaderingen voort.
De tweeling van vorige week is ’s maandags met keizersnede geboren, twee forse babies, allebei gezond. Ze snapten allebei meteen dat ze moesten drinken bij de moeder. Vrijdag gingen ze naar huis. Maar met de moeder, die vloeide en injecties kreeg voor de longrijping, liep het minder goed af. Ze begon harder te bloeden, ik deed een keizersnede, een deel van de nageboorte lag los, de baby was er slecht aan toe en is vrijwel direct overleden. Een ander deel van de nageboorte zat muurvast, was doorgegroeid in de baarmoeder, en toen moest ik de baarmoeder ook (voor een groot deel) verwijderen. De vrouw zelf is wel in leven gebleven en ging donderdag naar huis. Maar ze weet dat ze geen kinderen meer kan krijgen. En dat is hier nog veel erger dan in Nederland.
De schreeuw bleek afkomstig van de man. Even later hoorde ze hem stotteren: ‘Wat is dit in hemelsnaam?’ Ze vreesde dat hij haar schuil­plaats had ontdekt. Angstig opende ze één oog tot een spleetje. Hij stond aan de andere kant van de sporen met zijn rug naar haar gekeerd. Nu zag ze zijn opzichtersuniform. Dat stelde haar enigszins gerust. De lichtcirkel van zijn zaklamp onthulde de omtrekken van een lichaam, naakt en bleek. ‘Jezus Christus,’ mompelde hij.

“Wazoo overlevingsuitrusting coupon 5 in 1 outdoor overlevingsuitrusting ontsnapping paracord armband vuursteen”

Selecteer uw Amerikaanse universitaire sniper gratis moderne speciale gevechtspotguns om de zombie extreme golven te verlichten in crisis-actie schieten vechten. Als een tegenhanger terreurdreiger of Amerikaanse sniping shooter, jacht de hersencrisis dood zombies die aanval in de doden commando overlevingsstad. Je hebt wonderbaarlijke moed nodig om te schieten en te richten op de zombie kwaadaardige oorlogvoering in deze moderne zombie-staking hoge invasie. De zombies zijn aanval op het commando-sniper-team van de legerredding, zodat je de laatste superhoop bent om het zombie-overlevingsleven uit de verdedigingstad uit te sluiten. Het sniper jacht spel bevat verscheidene zombie-schietende oorlogvoering missies dat je ze allemaal moet bereiken als een commando held of universum verdediger in strijderszombie-strijd.
Toen we op één steen wat langer bleven staan, werden de beelden meer dan flitsen. Een stel opgewonden vrouwen in lange zwarte rokken en witte schorten kwam op me af en begon te schelden. Één zwaaide met een pollepel! Ik dook instinctief ineen.
Dit artikel gaat over hoe bij de Ambulante Forensische Psychiatrie Noord Nederland (AFPN) in Groningen een (index)incidentanalyse diagnostisch en therapeutisch ingezet wordt bij de behandeling van paren die kampen met symmetrisch relationeel geweld. Eerst wordt het verband tussen relationeel geweld en gehechtheid toegelicht en de doelgroep die baat heeft bij partnerrelatietherapie (PRT)… [Show full abstract]
Dit is een regel voor de levenshouding. Het betekent dat iedereen van alles en nog wat kan doen daar men van buiten niet kan zien wat voor principe aan de binnenkant werkzaam is. Een crimineel persoon kan een agent in burger zijn, terwijl een geesteszieke een wetenschapper kan zijn die de psychologie in participerende observatie bestudeert. Beslissend is de houding van bereidheid de materiële doelstelling op te geven ter wille van het principe. Alle grote religies zijn gebaseerd op deze regel: de zondaars gaan door met zondigen, en de gevallenen gaan door met vallen, zolang de Heer genadig is alle soorten en variaties te vergeven die aldus naar de banken der boete worden geleid. Eén zwakheid is zo meer waard dan een ontkend vermogen(afb.). Deze regel is eveneens de geheime formule voor vooruitgang in het algemeen (afb.), zowel materIëel als geestelijk. Bereid het materiële op te geven, wordt het materiële meer recht gedaan er nog steeds mee omgaande, terwijl het inwisselen van het vruchtdragende motief voor het motief van het onderhouden van de ziel ook de verborgen bronnen der intelligentie onthult. 
Men kan gelukkig zijn als men sex gehad heeft maar ook bedroefd. zijn. Sommige sex is een bevrijding van de dierlijke drift waarbij men zichzelf zichzelf als een geslaagde voortplanter en als een minaar van de andere sexe ontdekt. Sommige sex is bedroevend genoeg een teken van afhankelijkheid waarbij men zich realiseert gevangen te zijn in een web van culturele onderwerping waarmee men nooit het ware van het zelf kan bereiken. Beide soorten hebben een zekere kulturele minachting gemeen bewijs leverend van de subliminale aard van de kultuur. Het bezwaar tegen deze realisatie ligt in het verschil tussen transcendentie (afb.) en sublimatie. Ontlading op een hoger nivo van zelfverwerkelijking kan nog steeds zeer materiëel gemotiveerd zijn: alle goddelijkheid en consideratie, alle politiek en hart voor de zaak kan er zijn voor een bepaalde materiële uitkomst, op die manier nooit de transcendentale werkelijkheid van bevrijding in dienst aan het belang van de ziel bereikend. Zoals boven gesteld vormen bezitterigheid en slechte timing de meer subtiele lusten en het verraad van de hogere intelligentie. Dit ingezien hebbend met het opgeven van de neigingen van vergaren en bewaren ter wille van de bezitsdrang en trouw aan de hypnose van de commerciële standaardtijd ter wille van een slechte timing, komt het transcendentale binnen bereik. Al wat men nodig heeft is de orde van een natuurlijke kijk op de zaak en de objectiviteit van een open raam om de werkelijkheid te zien zoals die is transcenderend tot het geluk van de ziel die zijn best deed en altijd bereid is verder te offers te brengen. Dan kan men gelukkig zijn als men sexueel niet hoeft te presteren en niet bedroefd zijn omdat je het wel deed. Sublimatie is op zichzelf geen garantie tegen de neurotische dwangmatigheid en de bedroefde treurnis die kan ontstaan als de sex liefdeloos is terwille van een materiëel resultaat. 
De continuïteit van de visuele beelden in hun sequentie, de beweging als een verplaatsing van een wezen of ding van hier naar daar, moet immers tot een voorstelling van hun ‘eeuwigheid’ hebben geleid, eeuwig in de zin dat ze de tijd overspanden. Het opnieuw zien van de dingen bij het wakker worden, dit opnieuw kennen, herkennen, bracht het besef teweeg dat de dingen een bestaan buiten ons leiden. Verder moet de vaststelling dat twee dieren van een zelfde soort gelijk waren maar toch ook verschillend waren hebben geleid tot een idee van een overkoepelend begrip dat verwees naar de verzameling van alle dieren van die soort. In één ruk zien we hier dus én de Ideeënleer van Plato ontstaan (waarbij de dingen die in onze waarneming verschijnen slechts illusies zijn en een afspiegeling van ‘eeuwige’ en ‘goddelijke’ Ideeën) én de in wezen op een materialisme gebaseerde metafysica en logica van Aristoteles. Aristoteles’ categorieën (het Griekse ‘katègoria’ betekent ‘het gezegde’) of predikaten zijn de overkoepelende begrippen die in de waarneming van gelijkheid en verschil zijn gevormd: ‘Dit is een mens’. Aristoteles, een bijzonder nauwgezet man, poogde orde en systematiek te scheppen in de wijze waarop wij over de werkelijkheid spreken, met zowel oog voor wat van wat we over de dingen zeggen echt als substantie bestaat (metafysica) als voor wat als waar en onwaar moet worden beschouwd (logica). Aristoteles’ categorieënleer vormt nog altijd de basis voor de neuropsychologie van het geheugen, van het opslaan en terugvinden van geheugenmateriaal. Informatie zou piramidaal zijn georganiseerd van bijzondere categorieën (X is Socrates) naar meer algemene categorieën (X is een man => X is een mens => X is een levend wezen). Binnen die piramidale structuur wordt het mogelijk een gegeven onder te brengen in meer algemene categorieën of het af te zonderen door af te dalen naar meer bijzondere categorieën. Of het geheugen echt zo volmaakt logisch is gestructureerd lijkt niet aannemelijk: het wordt niet systematisch opgebouwd maar brok bij brok, op basis van ervaringen die niet systematisch maar casueel zijn gestructureerd. Hoe dan ook, de tweespalt tussen Plato’s denken en Aristoteles’ systematiek heeft de ganse geschiedenis van de filosofie beheerst.
c. Moralisme. Schnitzler en heel wat van zijn gelijkgezinde collega’s benaderen de digitale technieken en netwerkstructuren principieel vanuit een negatieve morele evaluatie. Een evaluatie die steunt op een idee van menselijkheid versus vervreemding en ontmenselijking. ICT in haar huidige vorm zou de mensen bedreigen in hun menselijke waardigheid als vrije personen met een vermogen tot een bewuste en eventueel kritische kijk op de wereld. Dat sommige mensen zich ongelukkig voelen als gevolg van te hoge verwachtingen van Facebook, enzovoort, betekent niet dat mensen nu ongelukkiger zouden zijn dan vroeger. De plattelanders die tijdens de Industriële Revolutie naar de fabriekssteden trokken, waren zeker niet gelukkig. Alcoholisme en psychiatrische stoornissen (hoewel dikwijls vanuit een eerder morele visie gedefinieerd) waren meer dan schering en inslag. Dat kunstenaars, intellectuelen en opiniemakers ons waarschuwen voor de gevaren en verlokkingen van ICT en de doorgedreven digitalisering doet ons vergeten dat zij één van de bevolkingsgroepen zijn die het meest digitale technieken, sociale media, enzovoort gebruiken en zo ICT dus een duwtje in de rug geven. Een pak mensen (steeds meer en meer) verdient ook zijn dagelijks brood bij internetgiganten en bij alles wat met ICT te maken heeft.
In sommige landen is er een totaalverbod op de “pedagogische tik”, ook in de privésfeer. Maar het betreft hier wel degelijk een verbod op het “slaan van kinderen”, m.a.w. op geweldpleging. Er wordt op gewezen dat dit totaalverbod heeft geleid tot minder geweld tegenover kinderen. Dat wil ik best geloven, maar vind ik in zijn geheel uiterst eenzijdig en verdacht naïef. Of ook de zgn. “morele wreedheid” tegenover kinderen thuis of op school – en onder mensen in het algemeen, bv. op de “werkvloer” – teruggelopen is, is een andere vraag. Hoewel moeilijk “empirisch” na te gaan: wanneer ben je “wreed” geweest? Bij fysiek geweld kunnen door een arts letsels worden vastgesteld die moeilijk aanvechtbaar zijn. “Schade” die een kind of een volwassene oploopt als gevolg van morele wreedheid is evenwel nauwelijks precies vast te stellen of te “objectiveren”. Maar of onze kinderen er tegenwoordig beter aan toe zouden zijn dan pakweg 50 jaar geleden, is maar zeer de vraag. Dat zoiets als kinderpsychiatrie al een decennium in de lift zit spreekt misschien wel voor zichzelf. Het grote en steeds maar toenemend aantal kinderen dat “deskundig” begeleid wordt voor allerhande psychische problemen, zij het dikwijls in zeer vage termen gesteld, zoals het vage en vrijblijvende begrip “gedragsproblemen”, is al meermaals als een zorgwekkend fenomeen op zichzelf aangekaart geworden. Zelfmoorden, zelfmoordpogingen, zelfverminking en aanverwanten: de cijfers hieromtrent overtreffen verre deze van de frequentie van buitensporig fysiek geweld op kinderen.
Een ander punt van belang is definitie van arbeid. Werkeloosheid is een relatief begrip. Iedereen die niet het werk doet dat ik doe is niet als zodanig werkzaam. Ik heb mijn eigen waarden over aan wat en hoe te werken. Werk verricht ter wille van de ziel lijkt futiel in de ogen van diegene die op winst uit is. Van de andere kant bekeken is uit zijn op profijt precies dé manier om geen enkel effect te hebben in de ogen van degene die voor de ziel leeft. Als succes wordt gedefinieerd als tevredenheid met de aktiviteit van je voorkeur, winstgevend of niet, dan is de wereld bevrijd van de slavernij van zijn strijdige dwangmatigheden.
Op basis van de cognitiebiologen Maturana & Varela kunnen we zeggen dat er twee manieren zijn waarbij levende wezens (en dus ook mensen) elkaars gedrag kunnen beïnvloeden. De eerste vorm is gedragskoppeling (behavioral coupling), waarbij het gedrag van het éne dier (of mens) een trigger of een perturbatie vormt voor het gedrag van de ander. Het gedrag van organisme A fungeert als de oorsprong van een deformatie voor het tweede organisme B, dat met zijn eigen antwoordgedrag deze deformatie compenseert, wat dan weer de oorsprong is voor een deformatie bij organisme A, enzovoort tot de koppeling tussen A en B verbroken wordt. Hofmakerij is een voorbeeld van zo’n gedragskoppeling. Een keten van interacties ontstaat, waarbij elkeens gedrag toch constitutief onafhankelijk is van dat van de ander: het is uitsluitend gebaseerd op de eigen structuur (zie ons hoofdstuk ‘Over leven, evolutie en evolutieleer’).
Hoe meer je daar je best in doet, hoe meer angst je daar tegelijkertijd mee, en achter kunt verstoppen voor jezelf. Net zolang totdat je er zelf in blijft geloven, dat er inderdaad niets is om bang voor te hoeven zijn.
Tweehonderd meter voorbij de watertoren liep het spoor langs een kanaal, waar ook een pad liep dat redelijk begaanbaar was. Het water was donker, levenloos en er dreven olieachtige vlekken op. Aan de overkant van het kanaal draaiden de wieken van rijen ouderwetse windmolens hun rondjes. Maar het waait helemaal niet. Rijen kleurloze figuurtjes, men­sen, marcheerden langzaam de grote deuropeningen van de molens in. Die mensen gaan naar binnen, maar ik zie niemand vertrekken. Sterre zag dat de wieken in plaats van canvas vleermuisvleugels hadden. Ze besloot dat ze beter snel door kon lopen.
De jongen knipperde met zijn ogen, staarde verbaasd naar het mes in zijn handen, het bloed op het lemmet. Zijn lippen begonnen te trillen. ‘Mama?’ Hij knipperde met zijn ogen, bracht zijn hand naar zijn mond.
De nationale en vooral de internationale context is voor de Vlaamse socialisten en voor socialistisch ideeën ook niet bepaald gunstig. Moeten vechten voor het behoud van eigen realisaties die tot het wezen van het socialisme en de sociaaldemocratie  horen, levert bij de bevolking niet veel enthousiasme op. Integendeel: mensen krijgen dan de indruk dat je niet erg veel macht en invloed hebt en dat je niet echt weegt op het beleid. Een niet te schatten aantal sp.a-leden of sp.a-kiezers trekken dan maar naar een andere partij: laaggeschoolden naar VB waar wat “linkse” of sociale programmapunten op een eerder “populistisch” dus “volks” menu staan zoals ook het geval is in Nederland met de PVV van Geert Wilders en in Frankrijk met het Front National van Marine Le Pen: zo verzet men zich aldaar tegen het optrekken van de pensioenleeftijd; hoger geschoolden en mensen uit de betere middenklasse trekken eerder naar de groenen, die in Vlaanderen de laatste jaren meer sociale dan ecologische thema’s bespelen.
Nascuti pentru a alerga este o carte torrent absolut cuceritoare, alergator de weekend sau sedentar de profesie. , fie ca esti maratonist Milionar pentru o zi1924) Milionari de weekend2004). xt=urn:btih. Cu ceva timp in urma era pe CVTK un torrent ce continea o multime de. Descarcare FILME. a. indiana a concursului de cultura generala Vrei sa fii milionar. 05_la_familia_-_nimic_de_pierdut_(cu_daddy_caddy. Ca-n filme1983) Cadere libera. Milionar de weekend download torrent filme. Torrent milionar download links: Im looking. 01. He is. ms. AUDIENCE SCORE 90%. cele mai noi filme din lume 2: gasesti.
Electric Vehicle Railway Direct Mail Nederland, Verenigd Koninkrijk, Italië, Duitsland, Polen, Oostenrijk, Tsjechië, Slowakije, België, Zwitserland, Hongarije, Frankrijk, Spanje, Portugal, Denemarken, Litouwen, Letland, Estland, Zweden, Finland 25-35 werkdagen
Zie, het druppelt nog maar een beetje. Schichtige krielkippen beginnen in en uit de gapende deur­openingen te scharrelen. De eerste mensen schuifelen ook tevoorschijn uit hun krochten en schuilplaatsen. Een uitgestoken hand en een schattend oog. Blijft het nu droog? In de verte, achter de gespleten top van de karst die vanuit de juiste positie inderdaad iets wegheeft van een opgestoken krabbenklauw, rolt de donder zachtjes en geduldig. De druppels beginnen alweer te vallen.

survival kit necessities survival gear gadgets

Pliers are another one of those survival tools that cannot easily replaced by other devices. Being able to grip an object with powerful force and pull or twist can be essential but cannot be replicated using your fingers.

The day I quit I went through the company shaking hands and saying good-bye to all 30 of my colleagues letting them know why I resigned. Then I walked four blocks up Fifth Avenue and started my new, even more inspiring job.

As per the perspective of a human being, we are born, we grow old and older and die. Only a lucky few will live to be a hundred years old. When we are born, instead of viewing it as WE come into existence, let us switch our perspectives and think that the world comes into existence for us. And when we die, the world is no more for us. So, for us its only that 100 years of world with everything in it. After I am gone, there is no world because there is no ‘me’ to behold it. So, my purpose of life should be to enjoy and stay happy in those 100 years instead of worrying to make the world a better place.

Unmute @MSurvivalBlog Mute @MSurvivalBlog Follow Follow @MSurvivalBlog Following Following @MSurvivalBlog Unfollow Unfollow @MSurvivalBlog Blocked Blocked @MSurvivalBlog Unblock Unblock @MSurvivalBlog Pending Pending follow request from @MSurvivalBlog Cancel Cancel your follow request to @MSurvivalBlog

It is the hope of the IPC that the Survival Guide will become a useful initial resource for both prospective and current international postdocs in the United States, a resource that will evolve and adapt to reflect changes that affect the international postdoc community. The IPC welcomes comments, suggestions for improvements, and contributions to the Been There, Done That! section. Postdocs are invited to contact the International Officers.

Stratification. The subjects can be divided into strata, where subjects within a stratum are expected to be relatively more similar to each other than to randomly chosen subjects from other strata. The regression parameters are assumed to be the same across the strata, but a different baseline hazard may exist for each stratum. Stratification is useful for analyses using matched subjects, for dealing with patient subsets, such as different clinics, and for dealing with violations of the proportional hazard assumption.

I am a twice divorced middle-aged woman, a committed democrat, a sincere atheist, a successful product of public schools, and what you would likely call a coastal liberal elite. If you met me, you would probably ignore me, scoff under your breath, and label me as sheeple or a snowflake.

Flee your feed: The Google Chrome Web browser offers free extensions that will remove all mentions of the election from your social media feed (others replace candidates’ names with the poop emoji). And remember: There’s no shame in hiding a friend’s or a family member’s annoying Facebook posts; neither will ever find out about it, and it’s easier than starting a digital shouting match.

Is there some type of assistance to help people or does that not exist and equate these sites to the banking industry as they gave people promise of loans and tricky Mtgs that vanished as fast as their jobs. Basically- if you don’t have $ then you to shall perish ? Its not to far from the truth for many people in todays USA and other countries. Just looking for some hope along with the knowledge these sites give. Thank you, one american for many

As much as you love hiking, it is doubtful you love the resulting blisters. If you cannot seem to win the blister war no matter how broken-in your hiking boots are, don’t fret. Use the following tips to enjoy blister-free hikes that have you talking about the beautiful views, not the wounds on your heels.

It is astounding to think of how many injuries, accidents, and even fatalities could be prevented on a yearly basis if outdoor survivors were to simply acknowledge the importance of creating a safe and sound shelter.

Over two years ago, I was getting geared up for a month of camping with OkieRhio out in Oklahoma. During one of our trips out to Knight’s Rest, we were talking about family and our experiences with epilepsy, and I opened up to her about a member of m…

winter survival gear survival data

SurvivalBlog presents another edition of The Survivalist’s Odds ‘n Sods— a collection of news bits and pieces that are relevant to the modern survivalist and prepper. Today’s focus is on ancient tool technologies and building technologies. But to begin, here is an update on pending gun legislation:

When SHTF you need to make use of every resource you own.  Our friend Unclearless demonstrates on youtube just how this technique is done. (Fastforward to 5 minute mark if you want to jump right into it)

“We are the party that adheres to the Constitution. We will not let the liberals tread on the Second Amendment! We will fight to defend the entire Bill of Rights. We will stand up against excessive government power wherever we see it. We cannot and…

While yes, chapped lips are far from a prepper’s first priority, these little sticks of balm are worth far more than their ability to heal lips. That tube of lip balm can do everything from protecting your knife from rusting to helping you start a fire. Let’s look at some of the ways lip balm can help you in … Continue Reading →

The tiny house movement continues to gain momentum, and it’s not crazy-hard to understand why. While moving into a 200- square- foot home is a huge change if you’re used to living in a 1,000- or 2,000- square- foot residence, there are many benefits to tiny house living. If you are looking to seriously downsize, review why a tiny house might be exactly what you need.

Good point! I definitely need to add the pool shock to the list, and entertainment in general needs a separate category methinks! There are lots of little things you can have at home that would help with that (Bananagrams comes to mind too, for instance, especially for just at home and not taking it in a pack or anything).

If you can find some sticks, you can make this sturdy shelter in no time. Find two sticks about 5 feet long and one about 10 feet long. Prop the shorter sticks so that you create an ‘A’ shape. Now prop the longer stick on top of the ‘A’ shape that you made and tie the three sticks together.

If you are interested in attending the Survival Guide, please get in touch with Nichelle at nichelle@keatleyphoto.com to find out where we are hosting this next. We have done this workshop in Seattle, St. Louis, and Austin, and there will be opportunities in other cities in the future as well. If you are attending, Nichelle will send out information on hotels as part of the registration packet.

Carbon steel is a lightweight alloy that is bulletproof. You can easily procure this material as most saws are made from it. The pieces of carbon steel may require a high ‘exoskeleton’ for your jackets, clothes, and backpack.

It received a favorable book review the weblog of Orville R. Weyrich Jr.[46] A summary of the book was published in the March–April 2010 issue of The Futurist magazine, under the headline: Alarmingly Practical Advice For Doomsday.[43]

You told us what you wanted and now we’re delivering it. ShippingPass is our new subscription program designed to bring you unlimited 2-day free shipping for one year with no minimum order. Get what you need ― fast!

About Blog – The Prepping Guide is a niche source assisting readers with knowledge on preparing, life skills, survival and self-sufficiency so that they may face any element that crosses their path with prior preparation the right approach. Learn your survival skills with The Prepping Guide, a guide to survival, preppers, living off the grid, homesteading and being self-sufficient.

A commercial option for people who choose to take the minimalist route is the Pocket Survival Pak from Survive Outdoors Longer (SOL). This wallet-size packet of miniature multi-use survival items includes duct tape, a pencil, safety pins, seweing needle, nylon thread, aluminum foil, compass, fish hooks and sinkers, magnifying lens, braided nylon cord, stainless steel wire, scalpel blade, signal mirror, fire starter, tinder, waterproof paper, whistle, and a waterproof instructional sheet on the items.

Before you leave, learn how to use a compass. If you have a map and can spot a few prominent landscapes, you can actually use the compass to triangulate your position and, from there, figure out where you need to go.

Addresses in the following State Codes AK, HI, AE, AP, AA, PR, GU, MP, PW, AS, VI, FM and APO/FPO addresses with U.S. ZIP Codes will ship for free with value shipping. You will see this noted in checkout.

About Blog – More Than Just Surviving is a survival blog that features wilderness survival and bushcraft articles, but also talks a lot about gear, prepping, and a slew of other topics that relate back to the theme of living a survivalist lifestyle. The blog is run by a two-person husband-and-wife team.

Re: Tradeable Goods. I noticed Phil made the comment about gold being high priced. It seems to me that a significantly large number of people are not aware that gold coins come in sizes as small as 1/10th of an ounce (for about the cost of six silver dollars or so) or maybe they don’t consider a gold chain, the links of which can be taken off one at a time and traded with the right person.

“unieke overlevingsuitrusting antarctische overlevingsuitrusting”

Onbewust tel ik de vermogens bij elkaar op gedurende de avonden dat ik de metingen invul, maar ik schrijf nergens het totaalgetal op. Ik verzend de for­mu­lieren zonder uit te rekenen hoe hoog de aanslag zal zijn, want ik weet allang dat we die nooit zullen kun­nen betalen.
Ons projectvoorstel viseert als doelstelling een “radicale” hervorming van de samenleving tegen 2030-2040. (Ikzelf zal het dus helaas of gelukkig niet meer meemaken.) Het gaat om doelstellingen die zich geleidelijk kunnen ontvouwen doorheen de te voorziene sociale evoluties op de meest diverse vlakken. Daarvan hebben we er een paar reeds besproken en dit kan volstaan. Gewelddadige “revoluties” vormen geen onderdeel van het project, maar kunnen natuurlijk het werk zijn van andere sociaalpolitieke krachten.
‘O, we zouden er veel mee opschieten, geloof me maar, halsbontje!’ zei ik. Even knipperde hij verbaasd met zijn ogen. Nee, hij wist het niet, van Ansalaam en mij, anders had hij nu allang de trekker overgehaald.
In de visserij zorgt de lage prijs, die in november onder de twee euro -ver onder de kostprijs- lag, voor veel onrust. ,,Onze grootste zorg is de slechte uitgangspositie voor 2009. De ervaring leert dat een lage  prijs slechts heel moeizaam weer omhoog gaat. Ik verwacht zeker voor de rest van het jaar problemen in de garnalenvisserij”, aldus Johan Nooitgedagt, voorzitter van de Nederlandse Vissersbond.  Over het hele jaar genomen, was 2008 volgens hem voor de garnalenvissers overigens ‘best een goed jaar’. En ook voor de toekomst is hij positief  ,,Ik ben er van overtuigd dat de blijvers en volhouders over een zekere periode een riant leven hebben dankzij goed en slim ondernemerschap.” MSC-certificering hoort daar in zijn visie zeker bij.
9. Wat doen we PEWS in de praktijk Verschillende systemen in omloop Bristol, Cardiff, Bedside PEWS en ongevalideerde systemen Use of paediatric early warning systems in Great Britain: there been a change of practice in the last 7 years? Roland D et al. Arch Dis Child. 2014 54,6% gebruikt niet gevalideerd systeem of weet niet waarop PEWS berust 85% PEWS geïmplementeerd
8. Wat doen we Pediatric Early Warning Score (PEWS) Identificatie van risico patiënten is mogelijk MAAR… In hoeverre draagt dit bij veiligere zorg? Aanname dat vroegtijdige herkenning via vroege behandeling leidt tot reductie van mortaliteit Identificatie moet leiden tot actie: rol van rapid response teams Aandacht voor cultuur aspecten & Crisis Resource Management
Harrald zocht zacht zingend zijn eigen bed op, maar hij kon niet in slaap komen. In het donker van zijn kamer besefte hij dat hij met een robot, een kunst­matige mens, gekust had. Wat hem het meest aan zichzelf deed twijfelen was dat hij er plezier aan beleefd had. Haar lichaam tegen het zijne wond hem meer op dan Lotte ooit gedaan had en zijn interesse voor de andere vrouw was geheel verdwenen.
Ik zie ook meer en meer indo muzikanten het circuit verlaten en manifesteren zich in andere circuits, niet omdat ze niet mee kunnen komen, maar om hun eigen artistieke waarden te blijven handhaven en niet de neergang van gezapigheid willen mee maken.
Onderdak: Na dat je jezelf de eerste zorgen hebt toegepast ben je toe aan je tweede prioriteit. Bescherming van de natuurlijke elementen zal je toelaten om voor een langere periode je overleving voort te zetten. Zorg er voor dat je onderdak zo compact mogelijk is, een schuilplaats bouwen voor 4 personen terwijl je alleen bent is een verspilling van werk en warmte. Je onderdak moet waterdicht, winddicht en zo goed mogelijk geïsoleerd zijn. De locatie van je onderdak of schuilplaats is ook van groot belang. Bouw nooit je schuilplaats naast een stroom of riviertje, bij hevige regenval kan de rivier buiten zijn oevers treden en je schuilplaats doen onderlopen. De ideale locatie bestaat niet, maar wanneer je rekening houd met een aantal belangrijke punten kan je een min of meer comfortabele schuilplaats bouwen. Ten eerste, zorg voor een veilige locatie die je bescherming biedt tegen barre weersomstandigheden (wind, regen, sneeuw, zon, etc.). Ten tweede, zorg er voor dat je genoeg natuurlijke middelen ter beschikking hebt om je vuur aan te houden en je van drinkwater te voorzien. Begin steeds met je voorzieningen zo ver mogelijk van je schuilplaats te ontginnen, wanneer je dan zwakker wordt zal het makkelijker zijn om de materialen dichter bij je onderdak te gebruiken. Ten derde, kijk uit voor een open plek dicht bij je schuilplaats om de aandacht te trekken van de reddingswerkers.
Rami laat me probleemloos binnen en loopt met me mee naar de opbouw. Ze slaagt er bewonderens­waardig goed in om haar verbazing te verbergen over mijn naakte, seksloze verschijning. Mooks kleren waren te klein; het was praktischer om fatsoen te betrachten met een Ken-directief.
Niet voor niets roept men hier, dat als dit gebeurd het spel voorbij is. Leer je hond respect voor lijf en leden. En zelfbeheersing. als dit niet express zou gebeuren, zou je hond het ook niet kunnen afleren
Er is dan vandaag ook een Ghanese gynaecoloog gekomen, een aardige enthousiaste kerel, net klaar, met wat andere gewoontes en inzichten, maar goed, voor mij nog geen beletsel om goed met hem te kunnen samenwerken. Daarover in een volgend verhaal meer.
Het schrapende geschuif zet door en ik word vooruit geduwd. Al gauw sta ik vastgeklemd in de tussenruimte tussen twee van Kims nanobarrières. Mijn pogingen om bewegingsvrijheid te houden hebben er alleen toe geleid dat ik met armen en benen wijd klem sta.
Het gerucht gaat dat wanneer Mumbai geen ge­schikte knieler kan vinden, hij zich dan maar ver­ontschuldigt in de kroeg, zijn kunstgebit uit de mond neemt en in een bakje achter de toog verstopt, waar­bij hij zelf naar het achterterrein gaat.
Een ander probleem is de verslaving aan stress. De regulatie niet accepterend kan de lust een leven van stress en een staat van bewustzijn in de hand werken waar men plotseling uit kan vallen alsof je uit een droom ontwaakt. Veel van de (door drugs veroorzaakte zelf-)hypnose is gebaseerd op dit principe. De kontrole van de persoon overnemend is er nauwelijks een bewuste ziel over om de handelingen van het lichaam te kontroleren of om bij te houden wat er zich afspeelt op het nivo van de beheersing. Weerstand tegen hypnose als zodanig kan als een teken van geestelijke gezondheid en integratie worden beschouwd. De persoon ontvankelijk voor kontroleverlies in een andere staat van bewustzijn is geestelijk niet minderwaardig maar kan worden herkend als een compenseerder of een minder stabiel persoon. Er zal meer gehechtheid aan aktie zijn als men rusteloos is naar een lustmotief en derhalve zal zo’n persoon een groter risico lopen zichzelf te verliezen. Onrijpe adolescenten en kinderen kunnen dit als een normaal gevolg hebben van aanpassing in een familie, maar rijpend op een oudere leeftijd zullen ze zich schuldig voelen aan het handhaven van een ongereguleerde staat van zijn naar hun zielen. De bedoeling en betekenis van emancipatie is gevonden in het bevechten van de rusteloosheid der materiële motieven: de geïntegreerde persoon straalt kalmte en beheersing uit. Komedianten die dit weten doen bewust alsof ze rusteloos en instabiel zijn om de eigenaardigheden van een ongereguleerd bestaan te kijk te zetten.
Karagiozis kan er in zijn huidige penibele situatie nog niet echt om treuren. Hij ligt nu vastgespijkerd op een zware tafel in de kajuit van de Baal, de ijzeren nagels zijn tussen de botten van zijn polsen en door zijn voeten geslagen. Bij de ondervraging is zijn rechteroog al uit de kas gehaald met een vishaak. Karagiozis wilde wel antwoord geven op de vragen die hem gesteld werden, maar zijn longen en maag zaten vol met water en slijk, zodat hij niet anders kon dan overgeven en hoesten. De visman die hem ondervraagt, dezelfde bootsman Barnabas Wade die hij enkele dagen daarvoor te snel af was, lijkt mede­dogen noch geduld te kennen.
Going back to school? Make a New Teacher Survival Kit for a colleague, a student teacher or a teacher’s aide. Use this FREE printable to create a sticker, buy a few treats and you will be all set to help someone start the year with a smile!

“military survival gear list hideo kojima metal gear survival”

The Aurora Fire Starter 2SA is designed and manufactured in the United States to be used to start a fire in any situation. Lightweight and designed for outdoor adventurers, survivalists, pilots, and any one who like to be prepared, the 2SA model is also approved for use in the U.S. Navy Diver Challenge.  The Aurora Fire Starter is rugged, and is…
Select items that are not included in ShippingPass will ship for free but with value shipping. Look for items sold by Walmart.com and marked with FREE shipping. You will also see this noted in checkout.
It’s almost #wedding season! Our Custom Photo Gear make awesome #gifts for your #groomsmen. Personalize the dog tag with #photos, #verses, #logos or whatever else may be meaningful for you & your comrades! Create now! http://bit.ly/28Sqk8H  #MadeinAmerica #paracord #personalizepic.twitter.com/XUneNzcNye
“This is the story of baby Anthony, who endured survival at its earliest and rawest form and conquered and beat the odds of survival after being born 15 weeks premature. On April 5th, 2013 our friends Teila and Chris gave birth to their baby boy, Anthony, 25 weeks into their pregnancy (15 weeks early, expected due date of July 18th, 2013). The doctors informed them of the chances of survival, one that I think we all had a good idea of: the outlook of survival was not good but also not impossible. As the days moved forward and only a few close friends and family knew of the birth, my wife and I could only stand by and help comfort the parents as much as the hospital allowed while Anthony was in the Neonatal Intensive Care Unit (NICU). My wife visited regularly and often, while I stayed home to watch our own 1 year old daughter and visited when I could.
The work I loved so much became a 24 hour living hell and when I couldn’t stand it anymore I decided to find another job. As soon as I made that choice I was free and exhilarated! It was time to get out and move on.
I received my H.R. Richter multi tool today and was pretty disappointed with the size of the tool, it was no bigger than my index finger. Yhe saw on the end of one of the blades looked as if it was only good for cutting tooth picks, and the blade was only big enough to gut a chipmunk. Sorry but for twenty dollars and five dollars for shipping and handling, I’m pretty disappointed.
And if you can breathe but the air is deadly, then you may become a member of the walking dead. Not the zombie variety but the sort where your death is coming soon, you just don’t realize it yet. Think nuclear fallout.
Not my personal “go to” weapon of choice, but I’m also not a tactical pen-wielding master. I’ve seen videos on tactical pens being used for self-defense, and they are lethal in the right set of hands.
!function(t){function e(n){if(r[n])return r[n].exports;var i=r[n]={i:n,l:!1,exports:{}};return t[n].call(i.exports,i,i.exports,e),i.l=!0,i.exports}var n=window.webpackJsonp;window.webpackJsonp=function(e,r,o){for(var s,c,a=0,u=[];a1)for(var n=1;nl)&&(!(h>u)&&(!m||!m.opera))}function s(){var t=i(f);f=[],0!==t.length&&a(“/ajax/log_errors_3RD_PARTY_POST”,{errors:JSON.stringify(t)})}var c=n(“./third_party/tracekit.js”),a=n(“./shared/basicrpc.js”).rpc;c.remoteFetching=!1,c.collectWindowErrors=!0,c.report.subscribe(r);var u=10,l=window.Q&&window.Q.errorSamplingRate||1,f=[],h=0,d=function(t,e){var n=!1;return function(){n||(n=!0,setTimeout(function(){n=!1,t()},e))}}(s,1e3);e.report=function(t){try{window.console&&console.error(t.stack||t),c.report(t)}catch(t){}};var p=function(t,e,n){r({name:e,message:n,source:t,stack:c.computeStackTrace.ofCaller().stack||[]}),console.error(n)};e.logJsError=p.bind(null,”js”),e.logMobileJsError=p.bind(null,”mobile_js”);var m=null;n.e(“main”).then(function(){m=n(“./shared/browser.js”)}.bind(null,n))[“catch”](n.oe)},”./shared/globals.js”:function(t,e,n){var r=n(“./shared/links.js”);(window.Q=window.Q||{}).openUrl=function(t,e){var n=t.href;return r.linkClicked(n,e),window.open(n).opener=null,!1}},”./shared/links.js”:function(t,e,n){var r=n(“./shared/errors.js”),i=[];e.onLinkClick=function(t){i.push(t)},e.linkClicked=function(t,e){for(var n=0;n>>0;if(“function”!=typeof t)throw new TypeError;for(arguments.length>1&&(n=e),r=0;r>>0,r=arguments.length>=2?arguments[1]:void 0,i=0;i>>0;if(0===i)return-1;var o=+e||0;if(Math.abs(o)===Infinity&&(o=0),o>=i)return-1;for(n=Math.max(o>=0?o:i-Math.abs(o),0);n>>0;if(“function”!=typeof t)throw new TypeError(t+” is not a function”);for(arguments.length>1&&(n=e),r=0;r>>0;if(“function”!=typeof t)throw new TypeError(t+” is not a function”);for(arguments.length>1&&(n=e),r=new Array(s),i=0;i>>0;if(“function”!=typeof t)throw new TypeError;for(var r=[],i=arguments.length>=2?arguments[1]:void 0,o=0;o>>0,i=0;if(2==arguments.length)e=arguments[1];else{for(;i=r)throw new TypeError(“Reduce of empty array with no initial value”);e=n[i++]}for(;i>>0;if(0===i)return-1;for(e=i-1,arguments.length>1&&(e=Number(arguments[1]),e!=e?e=0:0!==e&&e!=1/0&&e!=-1/0&&(e=(e>0||-1)*Math.floor(Math.abs(e)))),n=e>=0?Math.min(e,i-1):i-Math.abs(e);n>=0;n–)if(n in r&&r[n]===t)return n;return-1}),Array.prototype.includes||(Array.prototype.includes=function(t){“use strict”;if(null==this)throw new TypeError(“Array.prototype.includes called on null or undefined”);var e=Object(this),n=parseInt(e.length,10)||0;if(0===n)return!1;var r,i=parseInt(arguments[1],10)||0;i>=0?r=i:(r=n+i)<0&&(r=0);for(var o;r

outdoor survival camp survival and hiking gear

Do your research first. Don’t just trek off into the wilderness; get a solid understanding of your surroundings first. Studying a map of the area where you’re going — and making sure to bring it with you — will increase your chances not getting lost tremendously. Educate yourself about the flora and fauna of the area you are exploring. Knowledge of the local plants and animals can save your life (for example knowing which plants are edible or knowing where the local colony of rattlesnakes make haven).

Forget first class. A Popular 
Mechanics study of 20 commercial jet crashes with both fatalities and survivors found that passengers seated in the rear cabin (behind the wings) had a 69 percent chance of survival, compared with just 49 percent for those in first class. If you truly fear flying, it’s worth giving up the legroom for some peace of mind in the rear.

At night, there is a greater risk of freezing to death. Stay dry. Bundle up. Get yourself off the ground. Make a bed of layers of branches, leaves, twigs, whatever is there, and cover yourself with the same stuff. To stay warm at night, you can heat rocks in the fire, bury them, and sleep on top of them, but this is a painstaking process; it’s easier to place yourself between the fire and a large reflective object such as a fallen log, a boulder, or your space blanket.

Please note that all legal material in the Survival Guide is for general reference only and is not a substitute for the advice of an attorney. TCTA members who have questions or need further information may contact the TCTA staff at 888-879-8282. Members may submit general questions of a legal nature using Ask-a-Lawyer.

Needless to say, he slapped on the seal body and set out on his way. The Vikings used to use seals for sleeping bags, clothes and ropes, so we suppose it’s not too outrageous – although they did do a fair bit of pillaging as well, and we’re not so on board with that.

Zombie Apocalypse : Siphon – in a disaster aftermath when fuel is no longer available through regular channels and cars are left abandoned on the road never to be used again, this is an option for garnering fuel for emergencies

About Blog – Urban Survival Skills is an information site on Urban and Suburban Survival topics such as Survival Planning and Preparation, Survival Skills, Survival Tools, Survial Training, Survival Skills and Knowledge, Survival Gear and Equipment, Survival Books, Survival Links.

Surprisingly she became ‘a guide’ for me because she showed me how I didn’t want to be – a cold and unkind human being. I was grateful to her for this and even found some compassion and understanding for her.

So we weren’t planning on publishing today, but we stumbled on a sale section of Blade HQ website we thought was too good to pass up sharing. Thomas so desperately wishes we lived in the States and could take advantage of these crazy prices,…

“The recent Mount Hood tragedy changed my perspective,” Smith said, referencing a climbing disaster in Oregon where three mountaineers died from exposure, despite a huge rescue effort. “A PLB might have saved their lives.”

Need to stitch something up in the field? This heavy duty sewing needle (called an awl) makes stitching things together like tarp, leather, torn clothing, and even shoes that have split possible. Along with heavy duty thread that means that you can extend the life of essential survival gear that breaks or tears on you with repeat use.

Karyn is an EMT, Wellness Specialist and a diabetes and health blogger. Her focus is directed towards promoting natural living and healthy lifestyle through her writings. She has contributed to sites such as Mother Earth Living, Diabetic Direction and Diabetic Foodie.

small rocket stove and coiled copper piping, you can heat and pump all the hot water you will ever need without electricity. I agree with Ron Marlett as I have seen a similar hot shower concept here in Africa Bosveldt. This is worth looking in to.

There’s a wide variety of clothing that would be helpful in emergency and survival situations. On top of your day-to-day clothing, you may want to be sure to include at least a few of the items below in your clothing/apparel prepper gear stockpile. Especially, of course, if you’re worried about long term survival.

Survival analysis is a branch of statistics for analyzing the expected duration of time until one or more events happen, such as death in biological organisms and failure in mechanical systems. This topic is called reliability theory or reliability analysis in engineering, duration analysis or duration modelling in economics, and event history analysis in sociology. Survival analysis attempts to answer questions such as: what is the proportion of a population which will survive past a certain time? Of those that survive, at what rate will they die or fail? Can multiple causes of death or failure be taken into account? How do particular circumstances or characteristics increase or decrease the probability of survival?

Here are the latest items and commentary on current economics news, market trends, stocks, investing opportunities, and the precious metals markets. We also cover hedges, derivatives, and obscura. And it bears mention that most of these items are from the “tangibles heavy” contrarian perspective of JWR. (SurvivalBlog’s Founder and Senior Editor.) Today’s focus is on “The Free Ride”–wasteful government “programs” and policies.

Lansky’s sharpener is awesome – we have one and you’re right it’s great. The fact that it’s so compact is a huge bonus. I really can’t believe I forgot to put knife sharpeners on the list – thanks so much for spotting that! When I revise the list, they’ll have to be on it!

Remember that when you process food you catch (i.e. trapped animals or caught fish); you’re likely to leave stuff behind such as blood, bones, inedible parts, etc. If you process your food near you’re going to attract wild animals. They’ll be sniffing around the camp and around you, which could be dangerous. The same survival tips apply to disposing food remains.

If you’ve been a regular reader here at Tactical Intelligence .NET then you’d know the importance I place on adding wilderness survival skills to your “survival portfolio”. Even if you live and exclusively roam around in a purely urban environment, the core principles you come to understand through practicing wilderness survival will translate and apply to an urban setting.

He worked as a technical writer through most of the 1990s with a variety of electronics and software companies, including Oracle Corporation.[7][10] In 2005, he began blogging full-time.[1] He has since given up day-to-day blogging in order to devote more time to writing books.

prepping survival gear survivor 2 παικτες

Survival Skills: Take Yourself Out Alive: Fishing & Hunting In The Wilderness: (Survival Gear, Survivalist, Survival Tips, Preppers Survival Guide, Home … hunting, fishing, prepping and foraging) – Kindle edition by Hunter Gerald. Self-Help Kindle eBooks @ Amazon.com.

Despite what you may think at that time, food is not your priority at all. As we just saw in the rule of threes, lack of food won’t kill you for three days! Your priority is staying warm if it is cold outside.

The UST StarFlash mirror has a star shaped sighting lens, to make it even more user friendly. Look through the lens at your signal target. Sweep the mirror VERY slowly right to left, and up and down. This will sweep the beam across your target, and the lens will glow when you’ve aimed the beam correctly.

Honestly, we thought it was fantastic. As a 2 person team, (photographer and business partner), we still found it super beneficial and in fact, I think it would be impossible for one person to go, and just ‘bring back’ the info. You had to be there to really get into everything. I think it also allowed me, as the business partner, to get a way better understanding and appreciation of the artistic side of what the photographer does, and understand better how much the assistant role and organizational role helps in allowing him the space to be creative. It really helped us both understand each other’s roles in a whole new perspective.

Never make the mistake of trying to outrun a flash flood. You will be caught and swept away before you realize. If you see a flash flood coming, immediately go to high ground and stay the heck away from it.

A recreational day hike could easily turn into a survival situation causing you to camp overnight in the wilderness. Take the wrong turn on the trail or forget to orient your map to the terrain and you might be walking the opposite direction in which you thought. It is important to always carry a shelter, fire striker or matches and something to carry water in, no matter how short a trip you have planned. BUDK has a large selection of everything you need for camping and survival needs!

• My next tip maybe common sense to some, but figured it’s still worth noting: for better maintenance of keeping balance, it’s best to keep heavier things on top and the lighter items at the bottom. What this will do is help you with stability while you are on the move. 

However, you must be careful if you decide to consume wild plants, fruits or flowers. Some of these plants can be very dangerous and even poisonous if consumed. There is no definite way of telling whether a plant or fruit is toxic or not just by looking at it.

Whether you’re a seasoned pro or just beginning to learn about survival and preparedness, it’s very likely that you’ve come across Survival Life. As the self-proclaimed “nation’s #1 group of preparedness-minded individuals,” the company claims to provide access to logical, no-nonsense original content, product reviews, survival tips, and curated articles from around the web.

About Blog – Survivor’s Fortress is a blog that aspires to be the go-to resource for complete and practical knowledge that empowers individuals to be much more prepared to face catastrophes and disasters in the fragile and ever changing world. Follow this blog to learn survival tactics and get preparedness advice to become a self-reliant individual that leads and protects it’s family and loved ones.

For personnel who are flying over large bodies of water, in additional to wearing a survival suit over cold water, a survival kit may have additional items such as flotation vests, sea anchor, fishing nets, fishing equipment, fluorescent sea marking dye, pyrotechnical signals, a survival radio and/or radio-beacon, formerly a distress marker light replaced by a flashing strobe, formerly a seawater still[4] or chemical desalinator kit now replaced by a hand pumped reverse osmosis desalinator (MROD) for desalinating seawater, a raft repair kit, a paddle, a bailer and sponge, sunscreen, medical equipment, a whistle, a compass, and a sun shade hat.

Yes yes! Thank you so much, I knew I forgot plenty :). I will not be updating this list for some time but when I do I will be adding these thanks to your suggestion! Can’t believe I forgot them completely!

Enter the solar still, an easy-to-make contraption that uses a tarp or a piece of plastic to collect evaporated water from dirt. All you need to do is dig a hole in direct sunlight and drape your tarp over the opening. Secure the edges with logs, rocks, boxes of tampons—anything you have lying around. Then—and this is important—place a little pebble right in the middle of the tarp, so it pulls the plastic down into an upside-down pinnacle.

Other small kits are wearable and built into everyday carry survival bracelets or belts. Most often these are paracord bracelets with tools woven inside. Several tools such as firestarter, buckles, whistles and compass are on the exterior of the gear and smaller tools are woven inside the jewelry or belt and only accessible by taking the bracelet apart.

As a wilderness survival guide, I have mentored many people in the art and science of wilderness survival. I love the answers beginners give to this question. Water! Nope. Food! No way. Fire? Nada. Shelter! Wrong again. A good knife? Definitely not.

Still, Remington is our oldest gun maker, and I’m not giving up on them just yet. I understand some of the newer guns had some bugs that kept them from working 100% of the time. However, the 1911s they were making and that were shooting loose inside of a few hundred rounds are not a good thing, if you ask me. Truth be told, I’ve read a number of reports lately that stated that Remington might be on the ropes financially and could close their doors. I sure hope not.

On December 1, 2015, Rawles released the novel Land of Promise, the first book in the Counter-Caliphate Chronicles novel series. This science fiction novel is a geopolitical thriller that is a considerable departure from his previous Patriots thriller novel series. Set in the late 2130s, Land of Promise fictionally describes the world under the economic and military domination of a Global Islamic Caliphate, brought about by a fictional new branch of Islam, called The Thirdists. The novel also describes the establishment of a Christian nation of refuge called The Ilemi Republic, in East Africa. This is the first book in a planned six-novel series. It is the first release from Liberty Paradigm Publishing, a publishing venture launched by Rawles in partnership with his literary agent Robert Gottlieb of Trident Media Group.[62][63]

About Blog – Ed that matters is a site devoted to education, preparedness and survival. It is the home of the free ebook, Education After the Collapse. It has been bringing you the best in #Preparedness, #Survival, #Homesteading #Self-Reliance, #Bushcraft, #Alt-News.

Caves can be great, but be sure the cave is not already occupied by bears, large cats, or other unfriendly animals; they know caves are good too, and they’ve been looking for good shelter for longer than you have.

About Blog – Prepper Addict is a resource for Preppers, Survivalists and like minded people interested in bushcraft, survival skills and living in the great outdoors. It is our mission to be the best blog and store, providing you with a huge range of survival gear, tips and tricks and reviews for everything related to the survival and preparedness community.

Don’t build a fire in an area where it is unsafe to do so. Your fire should be well away from flammable trees and brush, preferably in a clearing. Be careful with your fire. While you want to feed it, you shouldn’t overdo it. Consider the weather and other factors and remember, a forest fire is a lot harder to survive than just being lost!

This example uses the Acute Myelogenous Leukemia survival data set aml from the survival package in R. The data set is from Miller (1997)[1] and the question is whether the standard course of chemotherapy should be extended (‘maintained’) for additional cycles.

Our final goal is to transform this blog into that virtual place where anyone interested in survival and preparation can find all the answers they’re looking for. We simply want to share unbiased knowledge by publishing useful product reviews, survival tips, and articles from other top survival websites.

Pros need to outweigh cons. Is there a water source? Can you find food? Is the area ideal for signaling help? If these elements are lacking, determine if you can safely move to another spot. That said, the USAF Manual notes that it’s usually better to stay put.

Brace yourself. In a 2015 crash simulation, Boeing found that passengers who both wore their seat belts and assumed a brace position (feet flat, head cradled against their knees or the seat in front of them if possible) were likeliest to survive. Seat-belted fliers who did not brace suffered serious head injuries, and those with no seat belts or bracing died on impact.

by John B I made this 10’ wide X 10’ X 5’ tall Chicken run for under 100 bucks and it has worked fantastically. What you will need 1” elbows 20 1“ T’s – 14 1” PVC pipe 12 – 10’ … Continue Reading about How to Make a Secure Chicken Run for Backyard Chickens Out of PVC, Chicken Wire, and Zip Ties

The solution? Instead of using latex slingshot bands, use instead several thick rubber bands. This way if a rubber band breaks you can either repair it by tying the two broken ends together or replace the one broken rubberband. Check it out below.