“basic overlevingsuitrusting beste survival kampeerspullen”

Men moet waar zijn naar de eigen oorspronkelijke aard. Men kan een ware en eerlijke leugenaar zijn: ik sympathiseer, ik ontken mezelf in mededogen, ik leef voor jou. Maar dat is God niet, dat kan God zijn maar kan ook de hypocriet zijn, de leugenaar of de lafaard. Als God mededogen is, houdt mededogen God nog niet in. Het is een fundamentele fout om een element van een categorie aan te zien als exclusief voor de categorie, terwijl ze zeer goed eveneens kan behoren tot een andere categorie. Naar het idee van God denken we dat God alles is, dus is er niets uitgesloten van God en derhalve is mededogen God. Maar God is onomkeerbaar wat betreft zijn schepping. De schepping is deel van God, maar nooit volledig God. Het medium is niet de boodschap. Iedereen weet dat de verpakking niet de inhoud is. Als God de inhoud is, spreken van de duivel, de andere categorie, als het alleen maar om de verpakking gaat. Dus alleen voor het mededogen is net zo goed van de duivel van het materialisme en egoïsme. Zo ook oprecht en waar naar de discipline, de persoon, de orde, het ritueel, het sexuele, het boek etc. etc. kan net zo goed van de duivel zijn. De verpakking is nog niet de inhoud. Het is de eerste fout de waarheid van God om te draaien daar God altijd meer is dan welk afgeleide ook. Zelfs ziel is niet God, daar zielen zeer goed in onwetendheid kunnen verkeren.
Wanneer mensen beslissen om er op uit te trekken plannen ze zelden om verloren te lopen of in benarde situaties terecht te komen. Wat deze situatie een overlevingssituatie maakt zijn de omstandigheden waarin je jezelf bevindt. In overlevingssituatie is het de kunst om in leven te blijven zolang het nodig is, onder eender welke omstandigheid en van je uitzichtloze situatie het beste proberen te maken. Welke uitrusting dat je ook bij hebt, je mag nooit vergeten dat 90 % van je overlevinguitrusting tussen je oren zit en dat verloren lopen en buiten moeten slapen in een tent met heel je rugzak bij je is geen overlevingssituatie maar gewoon kamperen.
Het probleem, zoals gezegd met zowel positief als negatief misbruik is de defectieve of begoochelde machtstrategie. Zowel als met de de lust als met de abstinentie kan de duivel van de lagere drift van simpelweg domineren met agressie blijven hangen. Met een bewuste bekentenis tot de liefde; de wil om verstandig te spenderen en/of voorstander zijn van gereguleerde sexualiteit, kan de misvatting van de macht worden overwonnen die leidde tot de onevenwichtigheid en het onrecht van het blinde winstmotief van meer te verwachten dan men bereid is te geven. 
‘Zij die vinden dat ze hier horen,’ zei Heinrich somber. ‘Ze maakte me los toen mijn engel weg was en nam me mee naar deze tunnel. Hier hebben we een tijd gezeten. Ze legde me deze hel uit, voor ze me naar de uitgang bracht.’
De schrijvers René Nauta en Beke Olbers zijn de eigenaren van Extra survival en bushcraft. Extra survival en bushcraft is al sinds 1997 actief in het organiseren van vele cursussen. De ervaring en kennis die ze in al die jaren hebben opgebouwd hebben ze verwerkt in het eerste Nederlandstalige handboek over bushcraft. Alle basisvaardigheden voor bus
Naar het westen strekten de restanten van Delft zich uit in het stervende duister van de ochtend. Even stelde hij zich voor dat hij de windmolens kon zien waarmee dit alles was begonnen, voorbij de stad, over de velden en achter de duinen.
Hoe dan ook: of een steeds verdergaande verruiming van de mogelijkheden van de Staat om in te grijpen in ons privéleven (om misdaden en misdrijven op te sporen of “terrorisme” te voorkomen, bv. via telefoontap) een toe te juichen evolutie is, is bepaald twijfelachtig. En wordt ook door elk weldenkend en “fatsoenlijk” mens in eerste instantie flink in twijfel getrokken.
Voor de definitie van de waarheid is er overeenstemming nodig. Men moet een team vormen en saamhorig zijn. Een nieuwe (wereld)orde in overweging nemende is het meest waarschijnlijke geschrift van overeenstemming het (engelse) woordenboek. Wetend waar men over spreekt is er de kracht en het gevaar van een groepsego. Ego scheidt zichzelf als een kultureel specifiek iets af in verzet tegen anderen. Het is geïdentificeerd met het lichaam, een uniform, een geschrift, een stijl van viering etc. Het ego is zelfachting van de bemiddelaar tussen de ziel en de stoffelijke werkelijkheid (afb.). Geïdentificeerd met de materiële doelstelling en de plicht van het bemiddelen van het belang van de ziel vergetend wordt het vals en gevaarlijk. B.v. in het belang van de filognosie kan men een voorstel doen voor een nieuw ontwerp voor een klok. Maar voor de werkelijkheid van de ziel moet men eerlijk zeggen dat een dergelijke materiële onderneming voor een individu die de zaak zeer wel aankan met een normale klok en kalender als het aankomt op het regelen van alternatieven van tijdbeheer (zie tabellen), niet nodig is. Het materiële effect op de tweede plaats zettend is het belang van handhaving ter wille van de ziel gegarandeerd en het gevaar van de gewelddadige valsheid van het ego omzeild.
Ik liep naar voren en stak ook een poot op. Klauw­hand met opponeer­bare duim, in mijn geval. Bionische klauwhand. En dat maakte altijd meer indruk. Eek­hoorns met dergelijke handen stonden het vaakst in leidinggevende posities, zoals mijn functie. Of nou ja, mijn voorbije functie. Ik gebaarde dat de dieren om me heen bij mij moesten komen. Een groot deel van de ratten gehoorzaamde meteen.
Leatherman – MUT EDC Multi Tool Rifle Maintenance Tool, Black with Molle Brown Sheath I carry this MUT. It is versatile and the brass scraper will really save your fine edge blade. Well worth the price.
‘Dit heb je natuurlijk nog niet gezien,’ zei Gaetan lachend. ‘Tien jaar geleden heeft een kunstenaar het bestuur overtuigd om iets moderns te doen. Je kunt op tien plaatsen dergelijke meesterwerkjes vinden. Nie­mand is er gelukkig mee, maar het heeft zoveel geld gekost dat het be­stuur er niet overheen durft te schilderen.’ Hij liep dichter naar de gevel. ‘Dit werk is nog een van zijn betere. En natuurlijk heeft de kunste­naar geen van zijn werken een naam gegeven.’ Hij stak zijn borst vooruit, hief zijn hand in een dramatische pose en proclameerde: ‘Het is aan de toe­­schouwer om zelf te bepalen wat hij ziet. Een kunste­naar mag hierin geen beperkingen opleggen.’ Nu lachte hij tot hij tranen in zijn ogen kreeg.
Op de ochtend van de derde dag nam Harrald afscheid van Gerard en Maria, maar ook van Lotte. Hij was de afgelopen nachten bij haar geweest. Ze was iets ouder dan zijn ouders, weduwe, met een voorliefde voor jongere minnaars. En Harrald was nu eenmaal in de bloei van zijn leven. Als Lotte vruchtbaar was geweest, had hij met genoegen kinderen bij haar verwekt en met haar opgevoed, ondanks een leeftijdsverschil van ruim twintig jaar.
Vrij los van de discussiespeeltjes van de filosofen waarop leerkrachten en opiniemakers allerhande ons hebben gewezen, gingen we er tot het eind van de vorige eeuw met betrekking tot de wereld van de journalistiek toch ook nog van uit dat het nieuwsfeiten zelf waren die bij ons zekere reacties opwekten. Emotionele reacties zoals blijheid, verrassing, droefheid, verontwaardiging, enzovoort. Al waren er concurrerende duidingen mogelijk, over de “feiten” was iedereen het eigenlijk eens. Inderdaad: tot ongeveer het eind van de vorige eeuw genoten wij van het comfortabele onderscheid tussen nieuwsberichtgeving en nieuwsduiding, zoals dat toen werd genoemd.
“Charles & Michel tegen de Kleine & Grote Mongolen” is door het eerder ongewone format weliswaar wat moeilijker om volgen dan het traditionele gestroomlijnde en van weken of maanden vooraf ingeblikte spelprogramma. Zeker de eerste afleveringen was het even wennen, maar dat geldt nu eenmaal voor elk nieuw tv-programma. Maar na een paar uitzendingen valt het meer dan best mee. Dan ben je als kijker reeds goed vertrouwd met de regels die het verloop van de lachwekkende oorlog en de vermakelijke vijandelijkheden bepalen.
De oude dierlijke territoriale driften zitten nog in de genen van de mens, wat altijd al vanaf het begin van de mutering zich kenmerkt door strijd te voeren, de strijd om het bestaan die hoe langer hoe beter verfijnd werd naarmate de mens evolueerde.

emergency essentials 9games survival craft

I will be curious of your opinion about this… Do you believe that there is an increasingly two tiered economy / society? The “Haves” and the “Have Nots”? If yes, are you increasingly concerned as it relates to your security and preparedness? To what extent might this two tiered society …

It’s easy to get flustered when you’re out in the wild, particularly if you’ve ended up in a survival situation. With your heart racing and your mind blurred though, your decision making won’t be anywhere near it’s best.

A newsletter is going out tomorrow with a new cover song for ya! If you signed the email list while I was on tour in the last few months, expect your first email tomorrow (if I read your handwriting correctly) and it’ll include links to all the other exclusive covers. Haven’t signed up? You can here:

Hopefully, the comments by president Donald Trump are a wakeup call for all Americans, as his statements should have all but sealed his fate in 2020.  Look forward to an overly leftist dictator for president in the next election cycle, although it won’t be much different than how Trump is acting now. 

As we discussed above, staying warm is your priority. Adding insulation to your clothing is always a welcome idea. Dry leaves on the floor of the woods make excellent insulators. All you need to do is stuff them into your jacket. They form an insulating layer between your body and the outside cold air, trapping your body heat.

A vaccine for a parasite is in the testing phase in the Netherlands.  The world’s most devastating parasite is said to cause the human body to disintegrate, and in order to test a vaccine, 17 people have had the parasite injected into their bodies.

Another premade kit that knocked it out of the park. What a genius design! Who would have thought of outfitting a survival kit both inside and outside. Even better, there was a little room left over to add a couple of things on the inside. Although I enjoy putting Altoids survival tins myself, I couldn’t pass this one up. I’m glad I didn’t.

I’ve taken the time to organize the gear into different categories for your convenience: to make browsing much easier. Check out the list and tell us if there’s anything you think you should add to your own personal list of survival gear!

It’s an old adage: if you have enough condoms, you can survive in the wild for years. even if we just made that up, it’s still true. Condoms can provide you with food, water, fire, and shelter—the four key elements of survival. Getting stranded with a condom shipment would be the luckiest break apart from not getting stranded at all. For starters, condoms make very decent water storage containers. You would be surprised at how big they can get—two or three full condoms will provide enough water for a person for a week.

I received my H.R. Richter multi tool today and was pretty disappointed with the size of the tool, it was no bigger than my index finger. Yhe saw on the end of one of the blades looked as if it was only good for cutting tooth picks, and the blade was only big enough to gut a chipmunk. Sorry but for twenty dollars and five dollars for shipping and handling, I’m pretty disappointed.

Another form of fire-starting because you can never have too many. If you currently have regular matches in with your survival gear, you making a mistake. If regular matches get wet, they are worthless.

Knowing how to use snares and traps for survival trapping purposes can help you deal with one of the most challenging pursuits in a longer term survival situation: the ability to obtain protein. (read more)

If you can find some sticks, you can make this sturdy shelter in no time. Find two sticks about 5 feet long and one about 10 feet long. Prop the shorter sticks so that you create an ‘A’ shape. Now prop the longer stick on top of the ‘A’ shape that you made and tie the three sticks together.

Great sites indeed. I must have been on all of them in the past year. I’m more interested in the alternative energy area…rather than prepping. But you are right…I found a lot of great articles. Mac Slavo is my all time favorite though.

About Blog – True Survival is a community geared to a more sensible, well-rounded and self-sufficient approach to survival and preparedness. The community understands and promotes the knowledge that true survival requires more than just guns and a bug out bag.

Previously here on NicheHacks.com I had a much nicer looking layout on the home page but bounce rate was high so I added double column posts and bounce rate dropped significantly. It doesn’t look as nice but that’s not what is important.

(time to sweep the solar panels)   When doing any sort of design or even “back of the envelope” calculations for alternative energy systems (e.g. solar), among the important factors to consider are these: Solar Power and Energy requirements. – Power equals watts. – Energy equals power x time. I’m …

LED lanterns and headlamps (yes, the dorky ones) are both a better, user friendly source for task lighting. Just try chopping that onion while holding a flashlight. No suggestions here but there are entire websites dedicated to each. Don’t go crazy on $$, this stuff is all made in the same place, probably by the same people. I have Streamlight, Ray-o-Vac and 30-Day currently on my shelf and I swear the parts are interchangeable.

You can catch up on all the information we already have out there. If you don’t see what you are looking for, you can even suggest something to write about that we haven’t thought of yet. There is plenty of reading to keep you busy on those off moments that you find yourself searching the web for something to read.

The solution? Instead of using latex slingshot bands, use instead several thick rubber bands. This way if a rubber band breaks you can either repair it by tying the two broken ends together or replace the one broken rubberband. Check it out below.

  Your ingenuity and ability to make useful resources out of whatever material may be on hand is one of the most-important survival skills to nurture.  In fact, some of the best tips and tricks that come our way are so effective because of their simplicity.  Here are a few examples that illustrate this point, …

Starting out the list we have The Survival Mom. Although she caters to the matriarch of the family, Lisa Bedford (aka “The Survival Mom”) has plenty of tips and advice that are great for women and men alike.

It’s a special day on the West Rim of the #Pennsylvania #Grandcanyon – road to top is snow covered and it’s sunny but cold… So I’m all alone today. Much needed time in God’s great #creation! What is Your favorite #alone place to #hike?

emergency gear survival gear and supplies

If you are stranded in the middle of thick jungle, finding fresh, drinkable water can be a challenge. However, if you are vigilant and look for small clues and signs, you stand a better chance. Just observing what is around you can tell you a lot about the ecosystem of the area. For instance, watch the bird or insect activity or listen to the sounds of the jungle.

Sleeping out in the wildness can be rough, the ground is cold, bugs are frequent visitors, and rocks and dirt may not be the most comfortable of elements. So, welcome to the fabulous world of hammocks! Rock away to a gentle rest inside the snuggly confines of this super plush hammock from Amok, which promises versatility as well as maximum comfort. This deluxe sleeping mechanism comes complete with an integrated bug net, bottle holder and belongings pocket. The adjustable straps and rope attachments bind any tree conveniently and allow for multiple positions, including flat for sleeping and upright for a floating chair. This particular breed of hammock even offers a tarp to provide instant shelter from the rain. These beautiful suspension sleeping devices are top of the line and will set you back a little over 300 for the new model! But hold on, you can find standard hammocks for as low as 20 or 30 if you find yourself on a budget.

Once you have a fire going, you can create a temporary grill using these metal wires and rods to cooks anything from fish to meat. You can also boil water in a make-shift cup that you can fashion from aluminum sheets.

We are already making a difference, but there is more to be done. Be vocal. Write letters to newspaper editors. Show up for “public comment” meetings, and let your voice be heard. Speak out against government over-reach, injustices, and racism. Help to stop expansion of zoning and building permits. Speak out to check any expansion of Federal power, bureaucracy, and taxation. Show up at BLM, Fish & Game, and U.S. Forest Service public meetings. Remind your elected representatives that they swore an oath to uphold and defend the Constitution, and remind them about who they work for. Write and phone them often.

The great outdoors is home to some pretty creepy creatures, and ticks are particularly nasty. Ticks are arachnids just like spiders…but instead of minding their own business they jump onto you, burrow into your skin, and feast on your blood. Ticks are a very real survival threat. Many of them carry Lyme disease, which is… Read More

Water purifying tablets are a must in your survival kit. These small tablets can help you clean water in the absence of any heat of other means of purification. Although tablets may not last forever and it is not good to survive entirely on them, they can be a good emergency backup.

For beginners interested in using the outdoors there is unlimited information available from many sources, and advances in the development of outdoor clothing, equipment, emergency food and techniques have been growing rapidly in recent years.

Kaplan-Meier curves and log-rank tests are most useful when the predictor variable is categorical (e.g., drug vs. placebo), or takes a small number of values (e.g., drug doses 0, 20, 50, and 100 mg/day) that can be treated as categorical. The log-rank test and KM curves don’t work easily with quantitative predictors such as gene expression, white blood count, or age. For quantitative predictor variables, an alternative method is Cox proportional hazards regression analysis. Cox PH models work also with categorical predictor variables, which are encoded as {0,1} indicator or dummy variables. The log-rank test is a special case of a Cox PH analysis, and can be performed using Cox PH software.

His first novel was a work of speculative fiction set in a near future including hyperinflation and socioeconomic collapse. Initially titled: Patriots: Surviving the Coming Collapse, and later re-titled: Patriots: A Novel of Survival in the Coming Collapse. book was originally released in draft form as shareware[34] under the title Triple Ought in the early 1990s. It was released in a printed edition by Huntington House. After Huntington House went out of business, the book was re-released by Xlibris, a print on demand publisher. Starting in April 2009, the novel was published in a paperback edition by Ulysses Press. It was updated to include a glossary[35][self-published source] and index.[36]

It is the hope of the IPC that the Survival Guide will become a useful initial resource for both prospective and current international postdocs in the United States, a resource that will evolve and adapt to reflect changes that affect the international postdoc community. The IPC welcomes comments, suggestions for improvements, and contributions to the Been There, Done That! section. Postdocs are invited to contact the International Officers.

At Cabela’s, there¿s no such thing as being too careful. Cabela’s offers a variety of safety and survival gear to ensure that you’re prepared at all times. Shop survival tools and kits, water purifiers, camping and backpacking food, fire starters and lighters, maps, compasses, first aid kits, emergency blankets, hand and foot warmers, bear sprays, mace, pepper spray, bug repellent, sun protection products, emergency radios and emergency food. Shop brands that know survival such as Cabela’s, Adventure Medical, TacMed, Coghlan’s, Mountain House and more at Cabela’s.

We’re taking a very close look at the new Remington 1911 R1 Carry handgun today. It is quite a piece of workmanship. Remington’s Track Record Over the past several years, the Remington group, or the group that owns Remington, haven’t had a very…

survival pack necessities survival armor

Prepare to Be Amazed!!! For the MacGyver in us All… DIY Survival Hacks is All About Transforming Common, Everyday Stuff and Junk Into Useful Tools to Help You Out in a Pinch – OR Even Save Your Life.

These are some excellent tips for sure! I will definitely be making separate B.O.B., home, car, etc. articles, but I wanted to have one that was just a huge list of kit people may have missed out on using with regards to just everything all at once. I know it’s a bit of a mess, but still hope it’s helpful to some to have the suggestions like this (a.k.a. all in one place). But yes! Definitely a good idea to have separation, which I will definitely do (eventually) with some new articles.

About Blog – Survival skills in a world of crisis. Be self-sufficient and independent. Survive your way out of the crisis in the world. Find articles on survival skills, survival guns, survival guide and more. It is growing encyclopedia of survival, your source of uncommon wisdom for dangerous times.

Again, this is in no way meant to be an ultimate taste. Some poisonous plants may not have either of these characteristics. But, if you are in doubt, it is better if you avoid plants with these characteristics.

About Blog – A Matter Of Preparedness blog provides information about emergency preparedness, food storage, long term food storage, LDS church, dehydrating, canning, emergency cooking, emergency lighting, emergency sanitation, menu planning, powerless cooking and other related topics.

Hey Jason, I don’t know why they don’t put affiliate links in their reviews. Maybe they prefer not to promote on the blog but instead get you into their email list and promote to you there. To build up trust that their reviews are impartial and not designed to make affiliate sales.

I am doing a research project for school, and one of the things I’m doing is finding some of the survival items that might have been used by the ancient Greeks. Though a lot of the items listed here are modern, I found this website to be a huge help!

I know nothing about survival, which is likely why I think this kit is great. I haven’t actually used it (and hopefully never will!!) but living in a potential earthquake zone, I thought I should get something for the car. Seems to be pretty comprehensive for short term survival. What I really love is the guide that comes with it. It’s really well written, easy to understand and assumes nothing about your prior experience or knowledge. Does not take up much space in the glove compartment.

For shelter, you may use sticks and really wide and big leaves to build a foundation of a shelter. Also you can use a big blanket or tarpaulin to put around the sticks and leaves. For safe food in the woods you can eat, blackberries, dandelions, asparagus, elderberries, gooseberries, mulberries, pecans, hazelnuts, walnuts, acorns, hickory nuts, clovers, red clovers and many more. See further How to find Wild Edible Plants for more details.

Hand sanitizers may look like they’re only useful for cleaning your hands, but they’re also for starting fires. This is because they contain alcohol, which is flammable. Simply use some of the stuff on a char cloth or some leaves or other tinder and they’ll easily catch fire from a spark. So always keep a small bottle in your pocket.

James Wesley, Rawles (JWR) is Founder and Senior Editor of SurvivalBlog, the original prepping /survival blog for when the Schumer Hits The Fan (SHTF). He began SurvivalBlog in 2005. It now reaches more than 320,000 unique visitors weekly.

So answering your question – yes, life is a survival for all but not its purpose. Survival is just a part of your life and it depends how big pie it could be of your cake of life. If you choose to be happy like the first sort of people I have described above, life would be less of survival and suffering and would be more beautiful and pleasurable. Have a beautiful purpose in life then life’s purpose wouldn’t be survival.

First you’ll need to find water. Water flows downhill, encourages vegetation, and collects in natural caches, be they ponds, lakes, rivers, springs, rock depressions, or even leaves. Unfortunately, most fresh water sources are not pure enough to drink from (as they used to be), so you’ll need to know how to purify water under most situations. Use any of these methods to collect clean, purified water:

survival rations neat survival gear

About Blog – Homesteading, preppers, survival, self-sufficient, preparedness, and tips for becoming more self-sufficient in these trying times. Follow this blog to learn to be able to take care of your family with very little money and tons of ingenuity.

Shepherd Survival Supply offers a wide range of survival tools, including axes, saws, shovels, blades, and more. Our products are carefully selected for their design, durability, and reliability. You cannot afford to have your tool fail you when you need it most. Our tools also make great additions to your existing survival kit or emergency pack. Please feel free to contact us with any questions on any of the tools.

When it comes to gear, I feel I have settled into a groove. I rarely experiment with tobacco these days (same with the pipes) and just stick to what I know I like. Hope you had a merry Christmas, and we’ll see you in the new year! Everyday Ca…

What’s nice is you can get a collapsible one, and they weight nearly nothing and take up minimal space. I keep on in my backpack for my dog. He can drink out of a collapsible bowl but not straight out of a water bottle.

• Put it together: Using a larger piece of wood as a wind block, create a nest out of the tinder. Create a tipi out of smaller kindling so oxygen can get in. Ignite the tinder and place under the tepee. Use long, steady breaths to spread the flame. As the smaller pieces catch, add progressively larger fuel to the fire.

The basic american “that may have a job at this time” reading these blogs can feel overwhelmed by what these sites feel an individual or family may need to even begin to try to survive a few weeks if the “UNTHINKABLEHAPPENS”.

I just want the items I ordered before I die. If you can have something here within 2 weeks on other orders it shouldn’t ever be month on any others. If something is on backorder then don’t sell it, or at least tell the customer it’s on backorder and it might be a while before you get it before the customer spends their hard earned money on something they could get somewhere else within days. That’s how you earn respect and trust, that’s how you build a business; on the trust and respect of your customers. Make sure you save and keep up with your emailed receipts and order numbers; if you don’t get one then email them ASAP and ask for it.

NRA (National Rifle Association) memberships have skyrocketed in recent weeks since the mainstream media has been ramping up their anti-gun agenda. As the media continues to weaponize the news in the form of gun control propaganda, the NRA’s profiting continues to go up.

Probably, the number one tool (if you don’t have access to a backhoe, would be the lowly shovel for putting corpses into the ground to prevent the spread of disease. Yes, I suspect a LOT of folks will die from disease and toxic shock from injuries improperly treated.

The aluminium blankets or sheets added to your shelter will significantly increase your shelter’s heat retention capacity. Aluminium facing outward of the shelter can also reflect sunlight, allowing you to stay cooler under the shelter. Among the survivalist community, these are referred to as super shelters, and rightfully so.

About Blog – James Burnette from the Survival Punk blog takes a rational, creative approach to self-reliance, applying a punk DIY ethic to survivalism without any of the fear mongering or “tinfoil hattery” found in some other areas of the survivalist movement.

This manual can either be viewed online or it can be saved to your hard drive. File size of each chapter are in parenthesis. To view online, click on the chapter links below. To download to your hard drive, right click on the chapter link, select SAVE TARGET AS in the menu and provide a directory and file name.

Caves can be great, but be sure the cave is not already occupied by bears, large cats, snakes or other unfriendly animals; they know caves are good too, and they’ve been looking for good shelter for longer than you have.

survivor international survivor 2015

I have been in numerous ‘tricky’ situations myself, and I always found my way out. Do you know why? Because I applied some basic survival tips that I learned throughout my life. Today, I am going to share some of those skills and tips with you guys. Trust me when I say this, these tips and tricks can save your life one day.

Hey guys, my Patreon is officially LIVE! Check it out. You can subscribe for free, though most of the content will start at $1. The first 20 people who sign up (and who are interested) will get a private webchat. If you’re not into it, don’t worry! I’ll still be posting elsewhere online. Love you and thanks!

I was reading early on in comments about flashlights and all of the ones I read took batteries I found a solar wind up one that works good I would also like to thank all for the input I see I am missing some things but not a lot it could be on your list I didn’t read all comments today but a inflatable raft I live in the rocky mountains so I have rivers to use

Hello! I would just like to add that I think that radiation pills, or Potassium Iodide pills, should be included on the list for prepping, and planning, just in case we go into a nuclear war. It may not help in the denser areas of radiation, but as its spreading throughout the country, it will prevent the heaviest symptoms.

Maybe 25k a month is too low of a figure, but a million per month just reeks of a scam. If this was a website that stood by itself I’d be less skeptical, but given that it’s being used as a proof of concept for online marketers who want to sell you the guide for creating your own version of it, I just can’t see how their claims are true.

SurvivalBlog presents another edition of The Survivalist’s Odds ‘n Sods— a collection of news bits and pieces that are relevant to the modern survivalist and prepper. Today’s focus is on ancient tool technologies and building technologies. But to begin, here is an update on pending gun legislation:

7 in 1 Survival Whistle Features: Survival whistle LED light Compass and thermometer Signal mirror and magnifying glass 7 in 1 Survival Whistle Specifications: Weight: 2.1 oz. Dimensions: 7.6 x 3.7 x 1 inches Color: Olive Drab ..

Good list and perfect because there is everything from doctoring yourself to fighting for yourself and even growing food for yourself. When it comes to covering every aspect, you have done it right, M.D.!

Prepper gear should also include at least basic first aid supplies and medicine. Though the medicine you can stockpile could never be enough to remedy each and every situation, having a basic first aid kit and some standard medicine will typically get you through a great deal of difficult situations.

​Survival, is one of the most universal and basic human objectives. It’s the struggle to remain living: Self-preservation, an almost universal hallmark of life. And yet, never before in history has society been so unprepared for a major disaster or extended unrest. More frequent and devastating natural disasters, a very fragile financial system, violence on the rise, recurrent social unrest and clashes between authorities and civilians, the odds are that it won’t be long before one of these calamities test average person’s ability to stay safe and protect his or her family.  

Thank you for posting your blog! In light of all of the natural disasters that have been happening lately, I think we all could brush up on our emergency preparedness info! Especially because of the severe that many regions are faced with in these spring months. Disasters really can strike anywhere at any time. Thanks again for posting, and happy Earth Day!

A major contributor to this article appears to have a close connection with its subject. It may require cleanup to comply with Wikipedia’s content policies, particularly neutral point of view. Please discuss further on the talk page. (February 2017) (Learn how and when to remove this template message)

Not every state is friendly towards homesteaders, which can make going off-grid even more difficult than it already is. You’ll have a much easier time if you homestead in a state that has favorable laws and natural resources for homesteaders. There aren’t any “perfect” states for homesteaders because every state government wants dictate how… Read More

About Blog – True Survival is a community geared to a more sensible, well-rounded and self-sufficient approach to survival and preparedness. The community understands and promotes the knowledge that true survival requires more than just guns and a bug out bag.

One of the most vital pieces of life-saving outdoor gear is survival clothing – clothing that performs well in the wilderness. Learn about specific types and principles of effective outdoor clothing…(read more)

I’m about to buy that WSO you linked to. Because I’m seriously considering starting a doomsday website. Do you think it’s a good idea? I’m just a little nervous about even the smallest investment given my budget. I guess the biggest investment is TIME into the site. But hopefully I can figure out how to do things. :/

In common words, the goal of human existence is to scramble for power and wealth.  Human society is just a stage for race, or competition. To the losers, competition is very cruel. Competition causes a lot of stress, so not everyone likes competition. If you give up, others, including your parents, will look down on you, and tell you that you are useless. Therefore, every one of us born in this society is forced to take part in the competition. Why is human society a stage for competition? Because human beings have needs. The first need is oxygen, and then the needs for food, water, clothes, housing and transportation are followed. All these things are not free, have limited supply, except oxygen. Nobody can survive without food, water, clothes and house, so, people feel unsafe, and then they desire for all these. This desire is limitless. Even if someone has gathered enough wealth for the rest of his life, he still wants to collect more for his children, even his grandchildren. The result of limited resources plus limitless desires is competition.

VIDEO: Getting Rid of Rodents in Good Times or Bad Every year, a percentage of our food supply is contaminated by the dropping and urine of rats and mice. It’s bad enough in normal times, but it can be a disaster off the grid. Rodents also carry di…

A lot of people expect me carry a huge, Rambo-reminiscent survival knife, but in all truth, I’d rather be carrying a wood carving knife. Mora knives are my favorite wood carvers, since their laminated steel blades are strong, long wearing and razor sharp right out of the package. If you take the legendary Mora blade and add a quality spark rod handle insert from Light My Fire, you have the Swedish FireKnife.

survival magazine wilderness survival items

Let’s hope you won’t be dealing with any “127 Hours” situations, but severe bleeding can be a real problem when trudging around in the unknown. Arterial bleeding is the most severe, characterized by bright-red, pulsating blood flow.

– Get yourself unstuck from paralyzing fear and pain. It means working hard to change so you can feel good and be healthy and positive, even under excruciating circumstances. You’ll find and create some kind of relief to get to a better place. Believe in yourself. You absolutely can do it.

Civilians such as forestry workers, surveyors, or bush pilots, who work in remote locations or in regions with extreme climate conditions may also be equipped with survival kits. Disaster supplies are also kept on hand by those who live in areas prone to earthquakes or other natural disasters. For the average citizen to practice disaster preparedness, some towns will have survival stores to keep survival supplies in stock.

When it comes to the blogosphere there always seems to be a group of blogs, like individuals, that stand out from the crowd and provide great content and a lot of influence. In the survival and preparedness community this is no exception.

This to me seemed to explain-  one, why members of several species just die after laying eggs or after mating. In some species such as ‘the preying mantis’, the female eats the head of the male once it finishes mating or rather once she is sure that the male has ‘fulfilled its purpose’. Second, when we see the life of certain kinds such as the dinosaurs or others which have become extinct, what can we consider their purpose as? I’d say they were just experiments of nature in the process to manufacture ‘fitter’ beings (evolution) capable of surviving its whims. Again- modify DNA to increase its chances of survival.

I got a message from Phil of Phil and Ariel’s Mixtape show on KPCA — Survival Guide is the artist the week on today’s show! Listen in at the KPCA website from 5-7 pacific, or, if you’re in the Petaluma area, on your car radio at 103.3 FM.

Do your research first. Don’t just trek off into the wilderness; get a solid understanding of your surroundings first. Studying a map of the area where you’re going — and making sure to bring it with you — will increase your chances of not getting lost tremendously. Educate yourself about the flora and fauna of the area you are exploring. Knowledge of the local plants and animals can save your life (for example knowing which plants are edible or knowing where the local colony of rattlesnakes make haven).

This is a well-known home remedy for burns and some wounds, but few people know that their tooth paste can help treat bug bites as well. This is because they have properties that will help sooth any itchiness or pain that most bug bites cause. They will also help reduce any swelling that might result from the bites.

​Most of the predatory animals are nocturnal and trust me; they are built for hunting at night. They can see you better than you know even if it is pitch black. Also, the floor of the woods is covered with insects and snakes that also come out during the night. Remember, you are traveling in a land that you have never tread. You can fall off a cliff if you can’t see where you are going.

In actuarial science, the hazard rate is the rate of death for lives aged x. For a life aged x, the force of mortality t years later is the force of mortality for a (x + t)–year old. The hazard rate is also called the failure rate. Hazard rate and failure rate are names used in reliability theory.

We found the list to be quite extensive and inclusive of some of the best resources for preparedness planning on the internet. The websites have been ranked using a variety of metrics, including Google Pagerank, Incoming Links, and the Alexa Traffic ranking algorithm. Though these rankings don’t necessarily determine quality of content or regularity of publishing, the fact that they have a high volume of visitors and incoming links suggests that people visiting the web sites find the information of benefit and consider the content to be informative and worthy of links from their own blogs or social network pages.

You can’t fit every worthy piece of equipment in a Top 10 list of survival gear. The following products get a notable mention for their effectiveness in a survival situation, ease of use, and for many of these, the price as well.

In this guide, we’ll walk you through the must-haves in your expedition backpack, how to use everything from tech to trees to find your way, and the myriad of ways to create fire—without rubbing sticks together.

The general rule of thumb for survival food is that unless you’re 100 percent certain that it’s edible, don’t eat it. Do your research before you go – for example, Bear notes that every jungle in the world has palm nuts, an excellent source of calories an carbohydrates containing 81 calories and 15 grams of carbs. That’s the kind of information that could save your life. On a side note, here’s a clip of Bear just chilling with, well, the president of the United States – Watch: Barack Obama Eat A Chewed-Up Fish Carcass

I know from when I asked you guys a few months back what knife was in your pocket that a lot of you carry Swiss Army Knives. Actually, the Victorinox Classic made it to the #1 spot on my list compiling your responses to that question. There’s no way anyone could deny the …

If you can’t Duct it, forget it. This cloth-like scrim-backed pressure sensitive tape, is an absolute must for any survivalist. This adhesive can patch tents, fix sleeping bags, repair holes in backpacks, clothes, be used to contain wounds if no bandages are available and just might save that valuable life of yours. Some come heat or water resistant and often can be found in a variety of colors and patterns. Strong, flexible and sticky, this tape resists nearly any weather condition and it’s cheap! Find a roll of duct tape at nearly any store for as low as 5 bucks or get the super resilient version for a few bucks more. Definitely a must have on any adventure, whether trying to survive, rough it, live off the grid or just have a nice day out in the thrall of Mother Nature.

“goedkoop militair overlevingsuitrusting de lopende dode weg naar overlevingsuitrusting”

Ten tijde van oorlog en ziekte stort alles in: menselijk vertoog, socialisatie, huwelijk, sociale zekerheid en het maken van afspraken kan allemaal gefaald hebben. Dit vormt een enorme breuk in het vertrouwen. Alles was gebaseerd op de vrede en kontinentie van het luisteren naar elkaar, samen zijn,getrouwd zijn, sociaal zeker zijn in een aangename dagelijkse orde. Opnieuw beginnen is onvermijdelijk na mislukking. Het leven moet worden geleefd wat de mislukking ook is. Niettemin zal er de nodige aandacht zijn over wat de oorzaak van de mislukking zou zijn geweest. Misschien teveel sex ondanks het huwelijk? Misschien te bang om uit te gaan en onder vreemden te verkeren? Misschien teveel vooroordelen tegen alternatieve levensgewoonten en opvattingen? Misschien te weinig respekt voor de sociale zekerheid? Misschien werd de verkeerd soort van tijd gerespekteerd? Van iedere mislukking gaat er druk uit een juist antwoord te vinden op deze vragen. Alleen met een zekere conclusie van berouw kan men opnieuw beginnen en het weer proberen. Hiertegen vechten is hetzelfde als vechten tegen ervaring en evolutie vechten. De mens is een evolutionair proces omdat het een brein ontwikkelde en het succesvol zal blijven niet het gebruik van dat vermogen tot aanpassing ontkennende. Vertrouwen zal voortkomen uit het zich bedachtzaam gelijkrichten met de orde van het ware zelf, in gedachten houdend dat vergeetachtig en repressief zijn gelijk staat aan het verloren hebben van (het zicht op) die goddelijkheid (afb.). 
deze tutorial zal je leren hoe maak je een tomahawk van Assassin’s Creed 3. Mijn ene kostte me drie uur te maken, maar ik was uitzoeken het toen ik ging, dus het u minder dan dat nemen zal. Het is vrij duurzaam en ik denk dat het ziet er goed uit. Al
Hij werd er zelfs een beetje idioot door. Ik bedoel maar, welke ezel gaat er nou achter een ranke gazelle aan met de allure van een fotomodel? Diversiteit is een zegen, maar eveneens een uitdaging. Ik kon ervan meespreken. Voor we het weten willen we te hoog mikken. Of te buitenissig.
Naast de augur hebben we in Rome ook de auctor en de met hem verbonden auctoritas (de directe oorsprong van ons woord autoriteit, zijnde gezag) zijn Romeinse rechtsbegrippen, zowel in het privaat recht als in het publiek recht. In het privaat recht was de auctor een soort advocaat die optrad in naam van een cliënt die om welke reden dan ook zelf zijn belangen niet kon of wou behartigen. De auctor sprak bij zijn optreden dan steeds de formule fio auctor uit: ‘ik ben auctor (geworden)’. De auctor is dus net zoals de augur iemand die spreekt namens anderen (de landbouwgemeenschap in het geval van de augur, de ‘cliënt’ in het geval van de auctor). In het publiek recht stond auctoritas als een prerogatief van de Senaat (de ‘vaderen’), en later van de keizers, tegenover de potestas (macht) of het imperium (gebod, bevel) van de volkscomités en de magistraten. Met haar ‘auctoritas’ maakte de Senaat de door het volk of de magistraten genomen beslissingen rechtsgeldig of bekrachtigde ze. Hierbij werd bij de voorlezing in de Senaat ook de formule fio auctor uitgesproken. Met haar uitspraak trad dus ook de Senaat op als een soort woordvoerder en uitvoerder van de volkswil. Daarnaast had de Senaat ook de ‘auctoritas’ om in gevallen van bedreiging door externe vijanden of interne samenzweerders bepaalde wetten op te schorten en ze naderhand weer te reactiveren. Ook hier declareerde de Senaat deze opschorting of heractivering in naam van het hoger belang van de gehele gemeenschap. Deze bijzondere ‘auctoritas’ om wetten op te schorten is ingesteld geworden omdat bleek dat bij interne en externe dreiging de democratische macht van het volk tot teveel verdeeldheid en dus politieke besluiteloosheid leidde en omdat de volkscomités niet geneigd waren beslissingen die ze vroeger genomen had en die door de Senaat tot wet waren verklaard af te schaffen, ook niet als deze wetten de veiligheid van de gemeenschap in gevaar brachten (Wet = Lex in het Latijn, d.i. dat wat gelezen of voorgelezen werd, ook hier zien we de rol van de Senaat als bekrachtiger van de wil van de volkscomités). De Senaat trad dus in haar ‘auctoritas’ op als de ‘woordvoerder’ van de reële volkswil door de beslissingen van de volkscomités plechtig voor te lezen en zo te activeren of door op basis van een vermeende volkswil (vandaar het begrip ‘algemeen belang’ zonder dat dit belang verwijst naar een empirisch aanwijsbare volkswil) wetten op te schorten.
De VS, Rusland, Korea en China zullen alle sleutelfiguren zijn in het omvormen van relaties.  Ze zullen de mogelijkheid krijgen om elkaars wederzijdse behoeften te zien, waardoor internationale relaties kunnen verschuiven. Er zullen ook heel wat conflicten in religieuze oorlogen en bij tegenstanders zijn.
Pooier is misschien een onaangename term. Mackie zou zichzelf niet zo omschrijven: hij is een entre­preneur. doet wat hij moet doen om aan zijn duiten te komen, of hij nu zijn vrouw de straat op moet sturen, of zelf zijn handen vuil moet maken. Hij draait zijn hand ook niet om voor afpersing, mis­han­de­ling of brandstichting. Lang geleden, toen ze nog leefden, hebben Polly en hij nog opgetreden met een messen­werper-act, maar daar zijn ze mee gestopt toen de handen van Mackie teveel gingen trillen.
‘Hij bakt muffins,’ zei ze en overhandigde me een Tupperware-doosje, gevuld met muffins. Ze liet me een muziekstuk horen. ‘Dat heb ik gemaakt, het geeft zijn ziel weer.’ Ik hoorde een soort jodelen, dat ze ‘joiken’ noemde, over aritmische muziek waarin omgevingsgeluiden waren verwerkt. ‘Het is een soundscape,’ verduidelijkte ze. Ik heb het muziekstuk daarna nooit meer gehoord. Toen ik haar ernaar vroeg, vlak voor haar huwelijk, zei ze dat ze het had gewist. Voorgoed.
Het is een belangrijke wet die leert dat er voor iedere werklast een consequentie is waaraan men moeilijk kan ontsnappen. Voor wat voor soort liefde men ook kiest te leven, er is altijd een wederkeer. Op de lagere nivo’s van de liefde is dit effect materiëler dan op de hogere nivo’s. Voor geestrijke spirituele aktiviteiten kan er een schaduw van hartstocht zijn bekend tot deze of gene strategie van handelen. Als men lief heeft op een sociaal nivo, in de sfeer van overheersing of in de sexualiteit, kan de liefde ernstige gevolgen met zich meebrengen die moeilijker te overwinnen zijn. Een verliefde sexuele partner kan men niet zomaar aan de kant zetten zonder het hart ernstige schade toe te brengen. Overheersen in b.v. de liefde voor het opvoeden geeft verantwoordelijkheden die je hele levensduur beslaan en mensen liefdadig liefhebben kan komplikaties van gehechtheid geven die voor de rest van je leven bepalend kunnen zijn. Meedogend zijn naar het hart echter en werken op hogere nivo’s van zelfverwerkelijking in de liefde draagt het karakter van de onthechting waardoor de werklast aanvaard minder ernstige materiële gevolgen zal hebben. Religieus vormt het een garantie, politiek gaat men ervan uit dat het volhouden van het overleg de beste garantie tegen oorlog is en psychologisch is het gezegd dat een goede analyse het halve werk is. Dit alles betekent dat om te ontkomen aan een ongewenste wederkeer als een oorlog, gebroken harten of een geruïneerde reputatie, een gezonde zin voor sublimatie ter wille van het zich gelijkrichten naar de orde en realiteit van de ziel, het standaardrecept is. In de liefde de wederkeer aanvaarden betekent dat men evenwicht zal houden en zich zal ontdoen van perversies geboren uit het onbeheerste van de lust. Het is een publiek geheim dat het opgeven van (ongereguleerde) sexualiteit alleen maar mogelijk is door alleen maar het initiatief op te geven maar niet de liefde liefde voor alle sex die zich vanzelf voordoet. Daarmee moet men zich er niet over verbazen dat de sexuele wederkeer dezelfde vorm aanneemt als de oorspronkelijk eigen aandrift. Daarin kan de sex als een spiegel zijn waarin men zichzelf kan leren kennen. Sex kan vanwege zijn samenhang met de Hoogste Persoon altijd worden gezien als een soort van les die moet worden geleerd in de school van de zelfbeheersing die al de waarden van de eeuwigheid predikt. Niettemin blijft de algemene les van de sex: het moet liefde zijn. 
‘Ik ken wel een paar redenen,’ antwoordde Samuel. Hij liep naar de werktafel van de jongen en pakte het onafgewerkte houten beeldje op. Hij draaide het om in zijn handen om het te bestuderen en zette het terug op de tafel. ‘Kijk naar de inkervingen die het gezicht gevormd hebben.’ Hij wreef liefdevol over het hout. ‘Je hebt het heel slordig gedaan, gehaast.’
Zohra had enkele ogenblikken nodig om te beseffen dat ze zich op het dak van de wolkenkrabber bevond. Toen die kennis doordrong, speelden alle fragmenten van voor de klap zich als een omgekeerde film af in haar hoofd. Haar eerste gedacht was om Lieven te zoeken. Diep vanbinnen wist ze echter dat hij dood was, na te zijn leeggebloed in de kuip. Waarschijnlijk stond een bus met zijn bloed al tussen de andere en was hij als een puzzel van vlees en beenderen in de stortkoker gekieperd. Het was haar een raadsel waarom zij niet naast hem in de container lag.
Hechting en relationeel geweld Moet er lijm bij, of lucht? Inleiding Onderzoek wijst uit dat relationeel geweld vaak hand in hand gaat met onveilige gehechtheid (Mikulincer & Shaver, 2010b). Hoewel niet iedereen die overgaat tot partnergeweld onveilig gehecht is en onveilige gehechtheid niet per definitie een voorspeller is voor het gebruik van geweld in intieme sfeer, is het verband tussen… [Show full abstract]
Prima idee, om lijsten aan te leggen die politici verantwoording laten afleggen voor daden die zijn gedaan met vaak persoonlijke belangen of gewin vanuit een gekozen functie. Een soort volks corruptie lijst, een soort volks schaduw rechtbank. En ja wil je een monster verslaan moet je behalve de kop ook de rest van de structuur neerhalen, anders valt je eigenoverwinning weg in een molen van andere belangen en een tegenwerking op vele niveaus. Dit is ook de reden dat een regering van enkel de PVV gedoemd is te falen door tegenwerking van ambtenaren met een eigen agenda. Lieden die zich al decennia volvreten vanuit hun politieke vriendenkring en elkaar voeren. Die moet je rigoreus vervangen.
Als ik dat wilde voorkomen, kon ik mijn bezoeker maar beter niet te woord staan. Ik zuchtte diep. Het was niet de eerste keer dat dit me geflikt werd. De vrouw die ik destijds had gesproken, had erom moeten lachen. De computers hadden nog steeds moeite met kunstenaars, was haar verklaring. Die begrepen ze niet. Ik besloot het risico op nog zo’n afspraak maar te nemen. Als ik weer aan dezelfde psychiater werd toe­gewezen, zou dat geen enorme ramp zijn.
Langzaam aan kon ik samen met die therapeut een fundamentele aanzet geven voor een duidelijk opbouwende lijn waarbij crisismomenten sneller hanteerbaar werden, uitbleven en tenslotte een nieuw evenwicht ontstond en daarmee een nieuw toekomstperspectief.
EEN HUURWONING ZOEKEN Voor het eerst op jezelf? De stap naar een seniorenwoning? Een plek voor je gezin? Aangepaste woonwensen? We beheren zo n 14.000 woningen in Midden- en Zuid-Limburg. Daar zit vast
Ons projectvoorstel viseert als doelstelling een “radicale” hervorming van de samenleving tegen 2030-2040. (Ikzelf zal het dus helaas of gelukkig niet meer meemaken.) Het gaat om doelstellingen die zich geleidelijk kunnen ontvouwen doorheen de te voorziene sociale evoluties op de meest diverse vlakken. Daarvan hebben we er een paar reeds besproken en dit kan volstaan. Gewelddadige “revoluties” vormen geen onderdeel van het project, maar kunnen natuurlijk het werk zijn van andere sociaalpolitieke krachten.
Ik haalde mijn schouders op. Ondertussen liet ik mijn computer een zoekopdracht uitvoeren. Het be­drijf bleek ooit een wereldwijd top­concern te zijn geweest, maar was zoals zoveel andere opgeheven tijdens de klimaatoorlogen een eeuw geleden. Ik keek de man afwachtend aan.
Juist in kalmerende signalen leer je dit. Een hond gaat pas bijten of happen als de stress te hoog is, anders doen ze namelijk andere dingen. Maar ze weten wel wat ze doen. Ze gaan alles uit de kast halen om te overleven, dus ook bijten. En waar ze bijten, dat weten ze.
Een ander aspekt is dat het veranderen van de zelfbevrediging van zelfzucht of familiesysteem naar een andere persoon op een teleurstelling kan uitlopen als het oude probleem van alleen zijn of gevangen zitten in een familie eenvoudig overgedragen is naar de andere relatie. Alleen de vorm van de zelfbevrediging is veranderd, maar niet je leven. De motivatie voor een afspraak kan worden gedreven door het verlangen van de ziel naar bevrijding van eenzaamheid en gehechtheid. Wat betreft afspraken, wordt bevrijding in feite gevonden in het vooruitzicht van dienst aan het behoud van een meer volwassen positie als hoofd van een nieuw gezin of vriend in een andere associatie. Maar het huwelijk of vriendschap op zichzelf is geen garantie tegen eenzaamheid en gehechtheid. De verwachtte bevrijding kan een andere gevangenis of verslaving zijn. Afspraken maken kan ernstig belemmerd of gecorrumpeerd zijn met het ongeloof in het vooruitzicht van huwelijk of gewone vriendschap. Huwelijk of duurzame associatie is religieus een heilig sacrament dat wetenschappelijk begrepen moet worden. Leven betekent dat men moet rijpen en zelfstandig worden. Deze onafhankelijkheid wordt nooit gevonden in de slavernij van materiële dienst aan een familie, de situatie van een alleenstaande of een sociale groep van een andere soort. Alle materiële aktiviteit heeft een hoger principe nodig om aanvaardbaar te zijn als een vorm van bevrijding. Dit hogere principe is materiëel gedefiniëerd als kultuur boven de private , meer natuurlijke verlangens. Voor de geest is dit hogere principe gedefiniëerd als ziel boven het ego (afb.). Een betekenisvolle afspraak hebben houdt in dat men vast overtuigd moet zijn van het besluit te emanciperen van de lagere driften van het bevredigen van de zintuigen tot de hogere sublimatie van een zelfrealiserende ziel. Of men nu bevrijd is in dienst aan een nieuw gezin, een associatie van vrienden of een meer onafhankelijke sociale positie is van minder belang. 
Waarbij ik onmiddellijk in mijn feilloze verbeelding de perverse associatie maakte met een passage die ik me herinnerde uit Gerard Reve’s debuutroman “De Avonden” (1947). De hoofdpersoon Frits, zo meende ik het me te mogen voorstellen, tilt ergens een baby’tje bij het hoofdje op uit zijn badje. Laps, lijfje valt eraf.
had het niet over geld had het over het feit dat de zuid amerikaanse vrouw een leven kan leiden met overlevingsproblemen, zoals geldzorgen, en dergelijke, en dat in dat kader bezien het moeilijker is om te studeren voor een dergelijke cursus, mevr vogelaar van de nieuwe regering heeft namelijk de opdracht gekregen uit te zoeken waarom de resultaten van dergelijke examens zo slecht zijn terwijl ze niet zo heel erg moeiliujk zijn, dat komt volgens mij doordat de persoon in het land van herkomst moet studeren voor de cursus en daar het examen moet afleggen, tuurlijk zou ik dergelijke kosten voor mijn eigen rekening nemen, denk alleen dat als een brasileira, in dit geval, meer kans van slagen heeft als ze het examen kan afleggen in Nederland tijdens een drie maanden toeristenvisum bijvoorbeeld, maar dan uiteraard voor mijn kosten, maar over kosten gepraat; wie betaalt dan die cursus in het land van herkomst? Dan toch ook vaak degene die de persoon uitnodigt.
“Het is heel eenvoudig,” zei Louis, “en zo gewoon, helemaal niet gezocht. Een vader heeft een zoontje, een klein jongetje, en dat tilt hij wel eens aan het hoofd op. Hij doet het weer eens en – tik! – de nek breekt. Dood. Dokter gehaald, die zegt: het kind is dood, hoe is dat gekomen? Dat weet ik niet, zegt de vader, we stoeiden. Maar dan moet u toch iets bijzonders gedaan hebben, zegt de dokter. Welnee, gewoon, zegt de vader, opgetild, – zo – en hij tilt het zusje, om het te laten zien, net zo oud, ook aan haar kop omhoog. Tik! Ook de nek gebroken. Toen wisten ze in elk geval waar het vandaan kwam. Aardig hè?” Zij lachten.
Het is een algemene regel in het leven dat zaken alleen maar goed kunnen zijn als ze kunnen worden weerlegd. Zonder het vermogen om nee te zeggen is er geen sprake van een vrije keuze. Vrijheid van keuze is iets om voor te werken, te vechten en om mee te worstelen. Vrijheid is niet een vanzelfsprekende zaak terwijl de opvoeding door ouders dat wel is. De hele samenleving speelt de ouderlijke rol trachtend de verantwoordelijkheid van het individu over te nemen. Vrede door sociale zekerheid is gebaseerd op deze paternalistische houding van de regering. Geenszins kan enkel het liberale motief van het zich ontdoen van de ouderlijke bezorgdheid het redden. Zich van de kontrole ontdoen maakt mensen nog niet onafhankelijk of vrij. Alleen zelf gewilde vrijwillige emancipatie zal bevrijding brengen. Ook moet de emancipatie geen dwangmatigheid zijn. Het moet toegestaan zijn om de zorg van anderen te genieten en te waarderen. Ook dit is essentiëel voor een gezonde samenleving die weet te nemen en te geven. Dit geeft het beeld van een evenwicht: aan de ene kant moet het mogelijk zijn afhankelijk te zijn terwijl anderzijds men in staat moet zijn voor de vrijheid te kiezen. Samenlevingen zijn gezond op die manier en zo ook de sexuele betrekkingen. Sex als een dwang vernietigt zo in feite relaties terwijl anderzijds geforceerde onafhankelijkheid ook niet in staat zal zijn om mensen bij elkaar te houden. Derhalve moeten er grenzen worden getrokken. Het is als het eten uit de koekjestrommel of geld verdienen: alleen tijdens de theepauze is een koekje toegestaan en alleen als je belasting betaalt mag kapitaal zich opeenhopen. Dienovereenkomstig is er voor sexuele onthouding de verplichting offers te brengen: de energie moet zijn uitweg vinden op een ander nivo in een sociaal aanvaardbare vorm. Zonder zal men niet in staat zijn het denken te beheersen dat wordt geaktiveerd door de natuurlijke aandrang tot zelfverwerkelijking. Veel geestesziekten kunnen worden herleid tot een frustratie van het brengen van offers: de meest bekende diktator b.v was niets dan een gefrustreerde kunstschilder zonder succes. Hiermee is het idee van wat succes is essentiëel. De definitie van succes kan niet liggen in de waardering door anderen daar dat nog steeds de afhankelijke modus is. De werkelijkheid van succes ligt in de continentie van de goedheid die wordt bereikt door vasthoudendheid in het offeren zonder het koesteren van verwachtingen van wederkeer. Op deze manier kan zelfs iemand die overleden is een aanhoudend succes zijn. Van de andere kant bezien kan men met het vasthouden aan sexuele aktiviteit een limiet stellen op het nivo van aanpassing binnen een subliminale kultuur: Zolang er genoeg energie en denken over is voor het kulturele, kan beperkte sex de filosofie van het ‘laden en ontladen van de batterij’ zijn. 
Het is een vreemde gewaarwording. Het lijkt alsof ik reeds een week wakker ben maar over niets nadenk. Dat ik in het geheel niet meer nadenk. Niet bij het roken van een sigaret in mijn schommelstoel. En ook niet wanneer ik per fiets naar de stad rijd of terug. Vandaag heb ik een tentoonstelling bezocht, ik heb naar de schilderijen en de beelden gekeken maar er geen seconde bij nagedacht. Toch niet het denken zoals ik dat van mezelf ken. Vraag me niet welke dag we zijn vandaag, ik weet het niet want ik heb er nog niet over nagedacht.
Of er gebeuren zo’n heftige dingen dat je leven op z’n kop staat. Het leven slaat soms plotseling gaten in het ‘kabbelende’ bestaan. Je probeert nog wat houvast te vinden. De eindjes weer aan elkaar te knopen. Krampachtig probeer je de boel weer terug bij het oude te krijgen. De angst voor het nieuwe onbekende is groot. We vallen graag weer terug in het oude vertrouwde. Dat is wat je kent, ook al is het niet bevredigend.
47. Doorléven • Verlies van gezondheid • Verlies van vanzelfsprekendheid en onbevangenheid • Verlies van het gewone leven • Verlies van controle op wat er gaat komen • Verlies van aandacht (broers en zussen) • Verlies van veiligheid • …
28. DE KIKKER EN DE OCEAAN Zoogdierenbrein Cognitief brein Limbisch stelsel Neocortex Gevoelens Intellectuele taken Reptielenbrein Zelfbehoud, agressieEn hoewel zijn model aanvankelijk bijzonder algemeen was en we van-daag veel meer gedetailleerd de werking van onze hersenen in beeld kun-nen brengen, helpt MacLeans eenvoudige model ons nog altijd inzicht tekrijgen in ons menselijk gedrag. Hij deelde de hersenen op in drie grotezones of structuren, die hij bovendien in een evolutie plaatste. Allereerstwas er het reptielenbrein, aldus MacLean. Daarmee doelde hij op diedelen van de hersenen die zorgen voor al datgene dat we ongemerkt con-stant doen: ademhalen, onze lichaamstemperatuur meten en dies meer.Hij situeerde deze zone aan de hersenstam, de thalamus. Boven en ronddeze hersenstam zit wat hij noemde het ‘limbisch stelsel’. Hiermee kun-nen we emoties ervaren. Om het met de mooie beeldspraak van PietVroonv te zeggen: als we huilen ontstaan onze tranen om fylogenetische3redenen in onze hersenstam, maar met ons limbisch stelsel koppelen weer een emotie aan vast. Dit is wat zoogdieren kunnen. Een koe kan ver-driet hebben. Maar er is nog een derde zone in het model van MacLean:ons cognitieve brein, de neocortex, dat zich situeert in en om de hersen-schors. Daarmee zijn we in staat, Vroon verder citerend, om een idee overde aard en herkomst van ons verdriet te formuleren. Hiermee onder-scheiden we ons trouwens van de hierboven geciteerde herkauwendeviervoeter. Anders gezegd: ons reptielenbrein zorgt er letterlijk voor datwe handelen. Ons zoogdierenbrein (het eerder gemelde limbisch stelsel)3 Fylogenetisch: studie van de ontstaansgeschiedenis van een groep organismen (Phyle: stam, Geneis: wording). 18
Een jongen van een jaar of twintig keek verschrikt op. Hij lag op een matras en las een ouderwets boek van papier. Hij liet het boek vallen en stak zijn handen omhoog. ‘Rustig aan, niet schieten, alsjeblieft.’
Ik weet dat het me allemaal zou moeten schokken en verontrusten. Maar ik voel alleen een urgente drang om uit te vinden wat er is gebeurd. Om te ontdekken of deze nieuwe ontwikkeling onze plannen bedreigt.
Ouders wordt daarna door de nurses meteen op het hart gedrukt dat ze niet opstandig mogen worden tegen God / Allah, want hij geeft en neemt, al naar het Hem belieft. Iedereen knikt dan ijverig van ja. Daarover is iedereen het eens: als er iemand doodgaat is het de wil van God en daar moet je je zonder morren in schikken.
Een rots en een schram daarentegen? Nou, de rots schoof weg. En een groter blok kwam naar beneden, en nou denk je, ai! Ze worden geplet. Maar nee. Het blok reduceerde onze leeftocht tot smos, en de slee was de klos.

72 hour survival kit survival 5 poptropica

The definitive guide to survive in the wild, in any climate, on land or at sea. For over twenty years, the SAS Survival Guide has been the definitive guide to surviving any situation, anywhere in the world. Now, for the first time ever, the million-copy bestselling book and the hugely successful iPhone/iPad app, has been reinvented for the Android.

The ex-SAS man recommends peeing on a t-shirt and wrapping it round your head. Sounds fun, right? Well, it’s super cooling and will give you a big energy boost as a result, so it could just save your life if you’re super dehydrated.

Most can see that YouTube is scrubbing videos and deleting accounts that don’t tow the line and parrot the mainstream media and government’s official timeline of events for things. And it’s getting worse by the day, it seems.

Forti’s kit of choice is a bit larger and bulkier, but not overbearingly so. It can be worn on a belt in a pouch and includes enough gear to make a longer “unplanned wilderness excursion” survivable with some modicum of basic comfort.

When Elise and I started MTJS, I began by reviewing my extensive Spyderco collection. Over the years, due to constant bugging by you lot, I started reviewing knives from brands I never really had much interest in. A good example would be Cold Steel. After much reticence …

small rocket stove and coiled copper piping, you can heat and pump all the hot water you will ever need without electricity. I agree with Ron Marlett as I have seen a similar hot shower concept here in Africa Bosveldt. This is worth looking in to.

Photo by Steven DepoloBandanas take up little or no space, have multiple uses, and can even be worn as jewelry. As a medical supply, use it as a tourniquet, wound dressing, smoke mask, or sling. Use bandanas to wrap around and protect delicate items such as electronics and sunglasses. Use one to wash with or to wash dishes with, to pre-filter water or as a napkin. Protect your head from the sun, make a sweatband, or tie back your hair. If you become lost or disoriented, a brightly colored bandana makes an easy-to-spot signal flag; tear strips to mark your trail.

A good flashlight is a survival basic. But this isn’t just a flashlight. It’s actually a tool designed for your car, with an attached window breaker and seat-belt cutter in case things get out of hand. Accidents happen, and it’s the dude who’s prepared for it that doesn’t have to sit in an upside-down car for 14 hours, slowly bleeding to death, before someone finds him.

  Did you know that you can make safe, effective and all-natural dish soap by combining a few household ingredients and following a few basic steps?  The finished product can be nearly as effective as items purchased in stores, and it doesn’t take a lot of time or effort to whip up a batch as …

We recommend visiting Survival Top 50 for the complete list. There’s some extensive information out there for those willing to spend the time to research and implement. Everything you need to prepare for scenarios ranging from natural disasters to a complete collapse of the system as we know it is available to you – for free.

Survival gear isn’t just a necessity for adventurers in the deep wilderness. It’s an insurance policy in which every outdoor enthusiast should invest. By carrying the supplies to provide for your own needs, you’re ready in the event that you get caught in an emergency in the wild. And if that emergency never comes—you still have some cool and useful toys to enjoy. Before your next excursion, check out my favorite wilderness survival items—and consider whether they’re a good fit for your own needs.

If you start hearing strange voices, noises or even banjo music, it is vital to control your emotions. The USAF Survival Manual stresses, “A survivor’s psychological state greatly influences their ability to successfully return from a survival situation.”

Caves can be great, but be sure the cave is not already occupied by bears, large cats, snakes or other unfriendly animals; they know caves are good too, and they’ve been looking for good shelter for longer than you have.

In the case of an emergency, doing the right thing or having the right skill could make the difference between life and death, it can save your life or someone else’s life. We have compiled a collection of some of the most crucial information and skills y

Carbon steel is a lightweight alloy that is bulletproof. You can easily procure this material as most saws are made from it. The pieces of carbon steel may require a high ‘exoskeleton’ for your jackets, clothes, and backpack.

Photo by purolipanFor flexibility, a good multi-tool is a camper’s best friend, and there are hundreds of models on the market. When comparing the need for different functions and the tool’s weight, it becomes apparent that simpler is better. Look for a multi-tool that has a regular and serrated blade, pliers with a wire cutter, carbide knife sharpener, bottle and can opener, and a lanyard loop. Pay close attention to the materials and quality; look for titanium handles, 154CM steel blades, and 420 stainless steel construction. If you plan on carrying a small hatchet for cutting firewood, consider a multi-tool hatchet and take one tool instead of two.

I bought this knife just because I was placing an order for some other items with BUDK and figured another $3, can’t go wrong. Well, it turned out to be one of my favorite knives. It came razor sharp out of the box. The sheath is worth more than $3 alone. The blade fits very nicely in the sheath. I have seen similar products to this one for many times the cost. But, there is no need to spend more than $3. This knife is perfect for hiking, backpacking etc. I have had this knife for 3 years, and have been very rough on it just because I know I can replace it for $3 if I need to. But, I haven’t done any damage to the knife or the sheath during all of the heavy usage. With this knife you have only $3 to loose and solid utility/survival knife to gain. Just buy one.

Merely getting a survival bag and filling it with some equipment is not going to help you in your survival mission. Make sure that your bug out bag is properly organized so that you can rely on the gear to get you out of the tricky situation. Here are some tips to organize your bug out bag.

Don’t panic if you’re lost. Panic is more dangerous than almost anything else, because it interferes with the operation of your single best, most useful and versatile survival tool: your mind. The moment you realize that you are lost, before you do anything else, stop. Take a deep breath and stay calm. Before you act, follow the tenets of the acronym STOP:

This innovative mind blowing device has changed the way we manage our water needs once far away from that pesky thing called civilization. Sick of carrying gallons of water strapped to your back on a long hike through nature? Well, bust that spine no more with the Lifestraw! The tube is around 9 inches in length with a diameter of about an inch. The durable plastic exterior even comes with a little string attachment making it even easier to carry and keep on your belt. Through this straw’s mechanical dual filtration system, all you have to is place the one end directly into nature’s water hole and start sucking. The hollow fibres inside promise to dispel bacteria, dirt and parasites so that only the cleanest of recycled water reaches your thirsty lips. This product promises you can enjoy an entire quart of water in just 8 short minutes and one single unit has the capacity to purify 1,000 liters of water before needing replacement. Time Magazine once named this device as the invention of the year. Find them for only 20 bucks!

The water from swamps, even after they’ve been purified, can still smell really dodgy. To remedy this, add some charcoal to the water while it’s being boiled. Not only does this add to the purification process, but it also makes the water taste much more drinkable and jettison the bad smell.

Photo by Philip ChoiPlan a menu ahead of time and keep things as simple as possible. The type and amount of food you carry will vary, depending on whether you are traveling in a vehicle or hiking deep into the wilderness on foot. If you are carrying everything on your back, pack dry and dehydrated foods that you can prepare with hot water. A large variety of pre-packaged meals are available at most camping stores, or you can make them at home. A small bottle of oil, seasonings, granola bars, summer sausage, jerky, and crackers are also good options.

A geothermal system is a very efficient power source, steam is nearly free. The piping and Generators are typical of Hydro, Nuclear and other Electrical power plants. Yet, in this case the customers paid high rates. Because of the design of the Electrical infrastructure. No surge and No storage. They had to install expensive turbine (gas jet engine) powered generators.

The dust has settled and the First 72 Hours have passed. Follow along as I build a long term plan via Prudent Prepping.Birthday LeftoversI did receive other gifts for my birthday, besides the fantastically cool and totally awesome Assegai from Erin!…

Each week we would meet and go over my numbers and even though I was a top producer she insulted me. “What am I going to do with you Michael?” – was her favorite question as she shook her head from side to side like I was a bad boy.

This example of a survival tree analysis uses the R package rpart. The example is based on 146 stage C prostate cancer patients in the data set stagec in rpart. Rpart and the stagec example are described in the PDF document An Introduction to Recursive Partitioning Using the RPART Routines. Terry M. Therneau, Elizabeth J. Atkinson, Mayo Foundation. September 3, 1997.

Very interesting post on this authority blog. But the blog design is very uninspiring and boring looking. I wonder how they manage to do that. They certainly do have a lot of shares for example the blog post that was posted about 5 days ago has over 300 shares which seems to be driving the traffic. But all in all the content they have is very good and impressive.

THIN, LIGHTWEIGHT, COMFORTABLE – At just two credit cards thick, our unique survival knife is great for survivalists, preppers and people with active lifestyles. It also fits comfortable in a wallet, purse, bug out bag or your pocket.

In February, I’m going to start a Patreon — kinda a subscription/club thingy for friends and fans where I can give away cover songs, demos, videos, skits and random fun stuff for as low as $1 or $2/month. Don’t worry, I won’t be getting all salesy on you about joining! I completely understand that not everybody can (or even wants to) participate. But I AM wondering, from those of you who may be interested, what kinds of exclusive reward type stuff would you want?

You learn a lot about yourself when you camp. Your patience will be tested when pitching a tent or building a fire; you’ll see food from a whole new perspective; and you’ll understand that sleeping on the ground with little else than a nylon sheet protecting you actually feels pretty awesome.

When choosing a space blanket (a light, thin sheet of extremely reflective Mylar), spend a little extra to buy a larger, more durable model. A space blanket can be used to block wind and water, wrapped around the body prevent/counteract hypothermia, or even placed behind you to reflect a fire’s heat onto your back, but none of this is useful if the blanket is too small or tears the moment you unwrap it.

Hey Abdul, thanks for that. That’s a good read but I don’t think that business they talk about was SurvivalLife. I think it was simply a product they bought which then they integrated with SurvivalLife or it gave them the inspiration for SurvivalLife. I could be wrong I don’t know the ins and outs of it.

If you have a small bottle of hand sanitizer in your survival kit or gear, you can use it to light embers. Hand sanitizers are mostly alcohol that is extremely flammable. Adding just a few drops of hand sanitizer on the embers will produce flames. You can use this flame to start a fire using your char cloth or your cotton balls soaked in Vaseline.

“op zonne-energie aangedreven overlevingsuitrusting overlevingsuitrusting pistolen”

Ik heb al best wat tijd met TWOM doorgebracht, en soms is het echt even doorzetten (want niet altijd leuk), maar toch heb ik nog het idee nog lang niet alles gezien en beleefd te hebben. Bij iedere sessie beleef je verhalen, en hoewel je in dezelfde omgeving speelt, met dezelfde locaties (de supermarkt, het ziekenhuis en dergelijke) zijn het de interacties met die omgeving die steeds ander zijn, en het verhaal steeds een andere kant op duwt. De keuzes die je maakt (beroof je dat oude echtpaar, ga je het gevecht aan met andere overlevers) hebben een enorme invloed op datzelfde verhaal. De sfeer wordt steeds grimmiger, en als je uiteindelijk het einde van de oorlog meemaakt, is de opluchting groot. Eén ding is zeker: na het spelen van TWOM speel je nooit meer ‘zomaar’ een Call of Duty, zonder dat stemmetje in je achterhoofd dat zegt: “Jamaar, MOET ik dat gebouw nu echt in puin schieten?” En dat was precies de bedoeling.
Ik laat m nooit uit in drukke gebieden, en hij zit altijd vast, hoop nooit een heftig gevecht mee te maken, de enige keren dat Buddha heeft gevochten was als er lopslopende honden bij ons kwamen buurten
De kilometers die volgden, zweeg Harrald. Zijn hoofd was druk. Hij verbaasde zich over de opmerkzaamheid van Ariadne. Tegelijk proefde hij in haar doen en laten een mechanische kwaliteit die hem voorzichtig deed twijfelen aan haar menselijkheid. Dan keek hij weer naar haar soepele bewegingen en bewonderde hij haar lichaam. Dat was voldoende om de verschillen te bagatelliseren en excuses te bedenken. Ze heeft alleen in virtuele werelden geleefd, zonder echte mensen, zonder contact. Alsof ze door wolven is opgevoed.
Realiseer je je dat je hier zelf een ketting aan je been legt door te stellen dat het leven een doel heeft? Ik reageer niet op je omdat je je dat niet realiseert maar omdat je het aanhaalt. Inderdaad, als je besluit dat je geen vrede hebt met het feit dat leven twee zijden heeft, genot en pijn, dan heb je inderdaad een probleem. Genot en pijn zijn twee kanten van dezelfde munt, het een kan niet zonder de ander.
En uiteraard ook door mijn statuut als Arthur Rimbaud-fan. Iedereen (m.a.w. niemand van jullie) kent natuurlijk Rimbauds eerste muzikale kinderherinnering waarbij vader en moeder Rimbaud bij een echtelijke twist elk om de beurt een zilveren schaal op de grond gooiden om de zwakte van hun verbale argumenten te compenseren. Een schaal die een paar kleine seconden of zo nagalmde als het geluid van een vrolijke cimbaal.
Natuurlijker wijze beweegt de stroom zich van de bergen naar de zee. Op de zelfde manier beweegt de stroom van het leven zich van de hemel naar de aarde. Men moet van zijn eigen narcistische voetstuk afkomen en nederdalen in de wereld van het medeleven. In de hemel is geen medeleven nodig. Geen genade, geen liefde, geen liefde, geen God, geen God, geen leven. Zo daalt men af. Met de wil hiervan wordt de val van de ziel opnieuw begrepen met het subtiele verschil van de ervaring. Hartstocht is het gevaar van de neerwaartse aktie en zelfs de waanzin der indolentie is daar. Niet tot handelingen willen overgaan kweekt de valse hartstocht en niet in beweging willen komen kweekt de waanzin. Hartstocht zou over de liefde gaan: de wereld een vrouw, de geest een man en de man moet de vrouw liefhebben. Gelijkelijk zou de waanzin een object hebben: “ik ben gek op mijn lieveling maar niet waanzinnig omdat ik haar mis”. Dus, zoals het verhaal gaat, schept de man zichzelf een object van liefde en waanzin. Dit is een oorspronkelijk gegeven. Het is de aard van de mens een jaloerse knutselaap te zijn altijd gek over het onbereikbare ideaal van het altijd-gelukkige en altijd hartstochtelijk over de belangen van de wereld.
De Vlaamse Brusselaars verkiezen de “normale idioot” aan te duiden als de Polderidioot, de Lage-Landenidioot of het “ideaaltypische Rijnlandmodel”. In Vlaanderen klinkt het dan weer heel wat sappiger als “’t is ‘r giene van oens, dien komt ziekers van d’and’re kant van de grenze”. In beide gevallen wordt hier het onder psychologen alom bekende verdedigingsmechanisme ontvouwd: doen alsof men zelf lid is van het blanke superieure ras, en idiotie beschouwen als een gebrek of een ziekte die alleen in West-Afrika voorkomt.
Na het huis kwam de wolk. Nee, dat niet. Te laat, zelfs al duwde hij niet op het symbool, de herinneringen bleven komen. Wat deed een jong koppel dat samen een leven wilde opbouwen? Ze hadden genoeg inkomen, een eigen huis en elkaar. De volgende stap was een kind. Machteld straalde toen ze zwanger was, al verliep de zwangerschap niet goed. Hij snikte luid toen hij het beeld van Machteld in een bed zag. Haar ogen gesloten en haar gezicht was even bleek als het laken. Het kind stierf een uur na zijn moeder. Een zoon die nauwelijks de warmte van de borst van zijn moeder gevoeld had. Het had niet mogen zijn, had de dokter gezegd. Samuel was op dat moment te verdoofd om te reageren. Een verdoving die jarenlang zou duren. Hij had tientallen kinderen gehad, zelf gebaard of als man zijn bijdrage geleverd. Meer dan een van zijn kinderen stierven jong, altijd pijnlijk, maar nooit zo pijnlijk als bij dit overlijden.
Verder hindert het me niet, alleen voel ik me na zo’n vergadering nog meer dan anders vrij om niet elke morgen naar de dagelijkse Morning Devotion te gaan maar wat uitgebreider te eten, de mail wat langer door te lezen en eventueel nog wat was op te vouwen of andere huishoudelijke karweitjes te doen.
Het uitmoorden van Christenen in de gehele wereld en speciaal in het Oosten het interesseert U geen ene zier, want U alsook die vrienden van U in Sinterklaaspakjes heb ik er nog geen woord over horen spreken. Maar bij het woord moslim of ‘Vluchteling’ daarentegen, staan Heer Buma en zijn Sinterklaas vrienden in de voorste geledingen om hun door Achterlijkheid verkregen onzin te verkondigen.
Bewegingsloos sloeg ze de slaapkamerdeur gade die langzamerhand open kierde. Het voelde of de tempé­ratuur in de kamer nog enkele graden kelderde, en een donkere, kolkende gedaante vulde de deur­opening. Iets was niet hetzelfde – inmiddels was het geen gezichts­loze gestalte meer. Laura’s eigen gelaats­trekken staarden naar haar terug vanuit die vluchtige, dreigende massa. Rudimentaire lippen trokken zich terug in een vreugdeloze lach.
Hoeveel Lleroh waren door haar woorden, door haar verslagen in de problemen gekomen? Hoeveel had ze, met haar afgedwongen loyaliteit, bijgedragen aan de langzame status-val van haar eigen volk in haar eigen moederland?
Naar het individu toe die dit wil onderschrijven, aangezien wereldorde zich alleen vanuit hem kan ontwikkelen, betekent dit in praktisch opzicht dat een gemeenschappelijke tweede wereldtaal moet worden geleerd welke het Engels zal zijn, de taal van de nieuwe informatiekultuur. Alleen met een gemeenschappelijk taalbeheersing kan een gemeenschappelijke wet worden bereikt. Ten tweede mag het individu zich identificeren met het systeem van statusoriëntatie (zie ook afb.) zoals geformuleerd in voorgaande hoofdstukken om de identiteit te vestigen als zijnde een kandidaat zonder enige verdere inwijding of kontrole. Ten derde mag men naar het hart sublimeren door formele erkenning van elkaar als zijnde een kandidaat om verplicht te raken aan de orde zoals men dat zelf wil. Dit formeel engageren kan ten vierde worden bevestigd door inwijding, dat wil zeggen publieke bekentenis tot de fundamentele waarden op alle drie de nivo’s van betrokkenheid (aspirant, erkend, en gevorderd)(afb.): ‘trouw en eerlijk zal ik zorgen en delen naar de eer van mijn betrokkenheid’. Ten vijfde mag het individu zich verdiepen in meditatie op de schrift en zelf bijdragen in het schrijven en/of daartoe onderrichten terwijl ten zesde, hij of zij zich volledig mag overgeven aan de dienst van de ziel door gehoor te geven aan de vragen van de orde en haar associatie. Deze uiteindelijke overgave zou logischerwijze betekenen dat zo’n persoon alle zorg mag verwachten van anderen zoals men zelf voor anderen zorg draagt zonder verdere uitwisseling van geld of goederen. In de ideale situatie met vele deelnemers van volledige overgave zou de orde volledig zorg dragen voor alle behoeften van het individu, zoals een gezin zorgt voor de kinderen.